Lektura diabetyka

„Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą”


Starostwo Powiatowe wraz z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną i Panią Anną Galczak-Kondraciuk - dietetykiem przystąpiło w maju do realizacji autorskiego Programu „Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą”.
Do projektu przystąpiło pięć przedszkoli z terenu powiatu bialskiego, tj. Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim, Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie, Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej, Przedszkole Samorządowe w Łomazach, Przedszkole Publiczne w Rossoszu.
Program ten dedykowany jest wychowankom, wychowawcom, personelowi i rodzicom biorących udział w projekcie przedszkoli. Celem projektu jest przygotowanie środowiska na przyjęcie dziecka z cukrzycą do środowiska przedszkolnego oraz budowanie szeroko rozumianej świadomości zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia.
Pierwsza część projektu dedykowana była dla Pań intendentek, kucharek i dyrekcji uczestniczącej w projekcie. Warsztaty w dniach 23.05 i 10.06. prowadziła Pani Anna Galczak-Kondraciuk- dietetyk i współautor Programu. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia podstawowych zasad prawidłowego żywienia dzieci w wieku 3-6 lat w oparciu o Normy Żywienia. Omówione zostały zasady prawidłowego żywienia na podstawie piramidy zdrowego żywienia. Następnym krokiem była część praktyczna, czyli wprowadzenie w tajniki obliczania wymienników węglowodanowych, białkowo-tłuszczowych jak również wprowadzenie pojęcia indeks glikemiczny oraz tworzenie wzorcowych jadłospisów w przedszkolach. Do przeprowadzenia ćwiczeń zakupiono ze środków Starostwa elektroniczne wagi kuchenne. Umiejętności jakie zdobyły Panie intendentki, kucharki i dyrekcja zostały potwierdzone zaświadczeniem ukończenia kursu. Śmiało można stwierdzić, że przedszkola w Łomazach, Leśnej Podlasce, Rossoszu, Konstantynowie i Janowie Podlaskim są gotowe do przyjęcia dzieci z cukrzycą.
Duga cześć projektu dedykowana była przedszkolakom, którzy poznawali zasady prawidłowego żywienia na podstawie wzorcowej piramidy żywienia a następnie same układały takie piramidy zdrowia.  Na przykładzie lewka Lennego, który sam jest diabetykiem, przedszkolaki dowiedziały się co to jest cukrzyca jak również, że dzieci chore na cukrzycę mogą tak jak i one cieszyć się pełnią życia, jeść swoje ulubione potrawy i grać w piłkę ze swoimi zdrowymi kolegami. Przedszkolaczki z łatwością rozpoznają jakie produkty są zdrowe a jakie nam szkodzą, ważne by ta wiedza była również odzwierciedleniem w codziennym jadłospisie domowym.Rodzice oraz wychowawczynie przedszkolaków zostawali poinformowani jak sobie radzić w przypadku niedocukrzenia (hipoglikemii) u dziecka, jaka jest różnica między cukrzycą typu I i cukrzycą typu II oraz o ważności racjonalnego żywienia całej populacji a przede wszystkim naszych „milusińskich” zgodnie z ludową maksymą „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” .
Wszystkie przedszkola wchodzące w Program otrzymały atrakcyjne nagrody a wszyscy wychowankowie drobne upominki. Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku a chętne przedszkola zostaną przeszkolone i zakwalifikowane do Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i będą mogły ubiegać się o certyfikat powiatowy a w perspektywie wojewódzki. Gratulacje dla wszystkich przedszkoli, które brały udział w projekcie!
 
Informację przysłano drogą elektorniczną.
Opublikowano na prośbę Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
Orzeczenie o niepełnosprawności