Lektura diabetyka

UCZEŃ PRZEWLEKLE CHORY---->ONE SĄ WŚRÓD NAS DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI ------->STRONA 304 ----> MODEL PRACY Z UCZNIEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ----> POBIERZ


 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności