Lektura diabetyka

Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) producent jest zobowiązany umieszczać na opakowaniu informację na temat:

·   pochodzenia skrobi i skrobi modyfikowanej, jeżeli skrobia ta może zawierać gluten,

·   składników alergennych, w tym glutenu.

Producent nie musi znakować z wyraźnym odniesieniem do nazwy składnika alergennego:

·      syropów glukozowych na bazie pszenicy w tym glukozy (dekstrozy) oraz produktów z nich wytworzonych, jeżeli stopień , w jakim zostały przetworzone, nie może zwiększyć poziomu alergenności oszacowanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA) dla produktu, z którego się wywodzą,

·     maltodekstryny na bazie pszenicy oraz produktów z nich wytworzonych, jeżeli stopień, w jakim zostały przetworzone, nie może zwiększyć poziomu alergenności oszacowanej przez EFSA dla produktu, z którego się wywodzą,

·     syropów glukozowych na bazie jęczmienia,

·      zbóż wykorzystywanych w destylatach do napojów spirytusowych.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z oznakowaniem produktu spożywczego konsument może składać skargę do każdego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Do kontroli żywności upoważniona jest również Inspekcja Handlowa.
Pamiętajmy, że również my, konsumenci powinniśmy wymagać od producentów stosowania się do przepisów, które są niezbędne do prawidłowego przestrzegania diety bezglutenowej.

 

Opublikowano za zgodą Małgorzaty Źródlak

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

www.celiakia.pl


 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności