Lektura diabetyka

Coraz większa liczba pacjentów korzysta ze smartfonów i aplikacji dotyczących zdrowia.¹
System monitorowania stężenia glukozy we krwi (BGMS) CONTOUR™ PLUS ONE obejmuje prosty w stosowaniu, inteligentny glukometr z funkcją łączności bezprzewodowej, który komunikuje się ze smartfonem za pośrednictwem łącza Bluetooth™. Glukometr CONTOUR™ PLUS ONE przekazuje do aplikacji mobilnej CONTOUR™ Diabetes wyniki pomiarów stężenia glukozy we krwi.

Aplikacja ta zbiera, zapisuje i analizuje wyniki pomiarów stężenia glukozy we krwi otrzymane z glukometru. Umożliwia to identyfikację schematów i trendów dających odpowiedni kontekst i informacje ułatwiające leczenie cukrzycy. Aplikacja pozwala dodać inne informacje do pomiarów wykonanych na glukometrze, zapewniając w ten sposób pacjentowi dokładniejsze informacje na temat jego stanu, co z kolei może mu ułatwić podejmowanie właściwych decyzji dotyczących leczenia.Korzyść ze stosowania glukometru CONTOUR™ PLUS ONE w połączeniu z aplikacją CONTOUR™ Diabetes polega na możliwości analizy schematów i trendów, dzięki czemu pacjenci z cukrzycą mogą zrozumieć w jaki sposób ich codzienne zachowania wpływają na stężenie glukozy we krwi. Dzięki temu mogą się dowiedzieć więcej o swojej cukrzycy i podejmować odpowiednie decyzje dotyczące jej leczenia.
Aplikacja analizuje wyniki pomiarów, także wysyła ostrzeżenia o krytycznie wysokich i krytycznie niskich wynikach. Aplikacja umożliwia wygenerowanie raportu ze swoich wyników i przesłanie go lekarzowi, w celu omówienia rezultatów w trakcie wizyty lekarskiej.

Glukometr CONTOUR™ PLUS ONE jest łatwy w obsłudze, przyjazny dla użytkownika i charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru stężenia glukozy we krwi²; może być też stosowany bez połączenia z aplikacją CONTOUR™ Diabetes. Dzięki prostocie systemu glukometr CONTOUR™ PLUS ONE nadaje się do stosowania przez wszystkich pacjentów z cukrzycą, którzy samodzielnie mierzą sobie stężenie glukozy we krwi. Z kolei łatwe w stosowaniu funkcje aplikacji CONTOUR™ Diabetes umożliwiają każdemu pacjentowi z cukrzycą kontrolowanie choroby za pośrednictwem smartfona.
System CONTOUR™ PLUS ONE otwiera nową erę w podejściu do leczenia cukrzycy. Dzięki łatwemu w obsłudze systemowi duży odsetek pacjentów z cukrzycą może korzystać z technologii za pośrednictwem smartfona.
Aplikacja CONTOUR™ Diabetes będzie w przyszłości rozwijana i uzupełniana o nowe funkcje pomagające pacjentom z cukrzycą w jej leczeniu w inteligentniejszy sposób.


Charakterystyka glukometru CONTOUR™ PLUS ONE

Glukometr CONTOUR™ PLUS ONE jest inteligentnym glukometrem z funkcją łączności bezprzewodowej. Należy do rodziny glukometrów CONTOUR™ PLUS ONE. Cechuje go:
- Wyjątkowa dokładność, zapewniająca otrzymanie pewnych, wiarygodnych wyników.2
o Kryteria dokładności określone w normie ISO 15197:2013 dopuszczają margines błędu ±15 mg/dl przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl lub ±15% przy stężeniu glukozy ≥100 mg/ dl.3 Wykazano, że glukometr CONTOURTM PLUS ONE ma margines błędu ±8,5 mg/dl lub ±8,5% dla całego zakresu stężeń.2
- Funkcja SmartLight glukometru umożliwia natychmiastowe otrzymanie informacji nt. aktualnego wyniku, przez jego porównanie z wartościami docelowymi. Zielony kolor informuje o wyniku mieszczącym się w zalecanym zakresie, bursztynowy kolor oznacza wynik powyżej, a czerwony – poniżej wartości docelowych. Dodatkowo podświetlany port na paski testowe umożliwia przeprowadzenie pomiaru przy słabym oświetleniu.
- Pomiar drugiej szansy informuje pacjenta o konieczności umieszczenia w ciągu 60 sekund próbki krwi na tym samym pasku testowym jeśli pierwsza była niewystarczająca. Pozwala to uniknąć ponownego nakłuwania palca i zmarnowania paska testowego.

Charakterystyka aplikacji CONTOUR™ Diabetes

Aplikacja CONTOURTM Diabetes wyświetla wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi w prosty, intuicyjny i łatwy do przeglądania sposób, co może zwiększyć zaangażowanie pacjentów w dokonywanie pomiarów i leczenie cukrzycy. Aplikacja CONTOUR™ Diabetes dostępna jest w sklepach Apple App Store (iOS) i Google Play (Android). Jej najważniejsze funkcje to:
- Synchronizacja z glukometrem CONTOUR™ PLUS ONE i bezprzewodowe przesyłanie wyników, co umożliwia tworzenie indywidulanych schematów i trendów dla danego pacjenta, które można analizować w kontekście czasu i zauważać w ten sposób wpływ codziennych czynności na uzyskiwane wyniki.
-  Możliwość zapisywania takich zdarzeń jak posiłki, aktywności i przyjmowane leki. Użytkownik może także dodawać zdjęcia, uwagi i notatki głosowe, aby ustawić uzyskane wyniki w kontekście (glukometr zawiera tylko dzienniczek uzyskiwanych wyników).
- Możliwość przekazywania wyników uzyskanych przez pacjenta lekarzowi/lekarzom z wyprzedzeniem lub w dniu wizyty w postaci zbiorczego raportu w formacie PDF. Oznacza to, że zarówno pacjent, jak i jego lekarze są lepiej poinformowani i podczas wizyty mogą skupić się na rozmowie.
Dodatkowe funkcje obejmują:
-  konto w chmurze do zarządzania danymi i ich przechowywania.
-  Raporty w formacie PDF, które można wysyłać pocztą
elektroniczną w celu omówienia ich z lekarzem.
- Widok w formie listy i widok z całego dnia, aktywowane przez zmianę orientacji ekranu smartfona.
- Możliwość ustawiania znaczników posiłków w aplikacji lub w glukometrze.
- Możliwość ustawienia przypomnień o pomiarach, by przed wizytą u lekarza zapewnić optymalne wyniki.
- Alarmy i porady dotyczące postępowania w razie wyników krytycznie wysokich lub krytycznie niskich
- Komunikaty błędów w postaci wiadomości tekstowych zamiast kodów.
- Automatyczna synchronizacja czasu i daty pomiędzy aplikacją a glukometrem.
- Powiadomienie przez aplikację o niskim poziomie naładowania baterii glukometru.
- Dostosowanie ustawień glukometru, w tym wszystkich ustawień użytkownika i wartości docelowych, za pośrednictwem aplikacji.


DANE KLINICZNE NT. GLUKOMETRU CONTOUR™ PLUS ONE2

- W badaniu klinicznym oceniano działanie glukometru CONTOUR™ PLUS ONE w warunkach laboratoryjnych i klinicznych.
- W badaniu laboratoryjnym wykorzystano próbki krwi z opuszki palca pobrane od 100 uczestników, które przebadano dwukrotnie, używając pasków testowych trzech różnych serii.
- W warunkach klinicznych badanie objęło 134 uczestników z cukrzycą w wieku 18 lub więcej lat, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z systemu monitorowania stężenia glukozy we krwi (BGMS); uczestnicy oznaczali stężenie glukozy we krwi używając systemu BGMS i próbek krwi włośniczkowej pobieranych z opuszki palca i wnętrza dłoni
- Wartości referencyjne do porównań uzyskano oznaczając próbki krwi dwukrotnie przy użyciu analizatora Yellow Springs Instrument (YSI), stosowanego jako uznany standard do diagnostycznego oznaczana stężenia glukozy we krwi.
-  Wyniki uzyskane z BGMS porównano z wynikami uzyskani z YSI i oceniono wg kryteriów dokładności normy ISO 15197:2013 (≥95% wyników mieściło się w zakresie ± 15 mg/dl od referencyjnego wyniku oznaczenia próbek o stężeniu glukozy we krwi <100 mg/dl lub ±15% dla próbek o stężeniu glukozy ≥100 mg/dl, a ≥99% wyników z warunków laboratoryjnych, jak i klinicznych mieściło się w strefie A3).
-  W warunkach laboratoryjnych 99,0% wyników uzyskanych przez system BGSM spełniało kryteria dokładności normy ISO 15197:2013, a 96,3% wyników mieściło się w zakresie ±10 mg/dl lub ±10% od wyniku referencyjnego otrzymanego przy użyciu analizatora YSI.
-  Dane z wyników klinicznych wskazują, że 99,2% wyników uzyskanych przez pacjentów z badania kropli krwi z palca spełniało kryteria dokładności normy ISO 15197:2013, a 95,5% wyników mieściło się w zakresie ±10 mg/dl lub ±10% od wyniku referencyjnego otrzymanego w badaniu próbek przy użyciu analizatora YSI.


Przypisy
1. therealtimereport.com,. "Health and Fitness Apps See 62% Increase in Usage in Last Six Months | The Realtime Report". Opublikowane w 2014 r.
2. Badanie Bailey et al. zaprezentowane na 15. Dorocznym spotkaniu Diabetes Technology Society, między 22 a 24 października 2015 r., Bethesda, Maryland.
3. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (2013). System do badań diagnostycznych in vitro – wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę. Abstrakt (ISO 15197:2013)


 

Orzeczenie o niepełnosprawności