Lektura diabetyka

Rusza druga edycja kampanii „Ścigamy się z cukrzycą”

Warszawa, czerwiec 2017 r.


Niemal co 10. dorosły Polak nigdy nie sprawdzał poziomu cukru we krwi – wynika z badania opinii przeprowadzonego przez Koalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ścigamy się z cukrzycą” . Tymczasem, na cukrzycę cierpi już niemal 3 mln z nas, a według ekspertów liczba ta będzie wzrastać. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, a także uświadamiać czym grozi nieleczona lub niewłaściwie leczona cukrzyca organizatorzy kampanii zamierzają kontynuować działania także w tym roku.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała cukrzycę za jedno z najgroźniejszych schorzeń cywilizacyjnych i epidemię XXI wieku - jako jedyną chorobę niezakaźną . Niebezpieczna jest nie tylko sama cukrzyca, ale przede wszystkim jej powikłania, w szczególności powikłania sercowo-naczyniowe. Ze względu na styl życia sprzyjający rozwojowi choroby (m.in. siedzący tryb pracy, niewłaściwa, bogata w wysokokaloryczne produkty dieta czy zbyt niska aktywność fizyczna) cukrzyca może dotknąć obecnie niemal każdego z nas. Z tego powodu niezwykle ważna jest świadomość choroby, jej skutków i sposobów zapobiegania.

Organizatorzy kampanii „Ścigamy się z cukrzycą” po raz kolejny chcą uświadamiać społeczeństwo, że kluczem do skutecznej walki z tą chorobą jest jej prewencja, wczesne rozpoznanie oraz prawidłowe leczenie. W tym roku zaplanowanych jest więc szereg działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym: reedycja raportu „Społeczny obraz cukrzycy”, bezpłatne badania poziomu cukru we krwi oraz Wielki Test Wiedzy o Cukrzycy dla pracowników wybranych  Ministerstw, działania w ramach Tour de Pologne a także obchody Światowego Dnia Cukrzycy.

Cukrzyca – co o niej wiemy?

W ramach kampanii przeprowadzono badanie opinii społecznej, którego celem było sprawdzenie wiedzy Polaków na temat cukrzycy, a także porównanie wyników do pierwszego wydania przeprowadzonego w 2010 roku . Co więc Polacy wiedzą o tej chorobie? Czy są świadomi jej skutków i zdają sobie sprawę jak jej przeciwdziałać? Jak zmieniła się ich wiedza w przeciągu 7 lat? Okazuje się, że znacznie wzrosła nasza świadomość odnośnie badań poziomu cukru we krwi. Jeszcze kilka lat temu aż co 5. Polak nigdy nie wykonywał tego typu badania – obecnie nie robi tego co 10. z nas. Znacznie wzrosła też wiedza na temat skutków cukrzycy – najczęściej wymienianymi skutkami jest śpiączka cukrzycowa, stopa cukrzycowa, zaburzenia widzenia i pogorszenie wzroku. W badaniu z 2010 roku niemal 35 proc. osób zupełnie nie znało odpowiedzi na to pytanie.

Obecnie mamy też większą wiedzę na temat objawów cukrzycy – według badanych o zachorowaniu świadczy najczęściej wysoki poziom stężenia cukru we krwi, uczucie senności w ciągu dnia a także zmęczenie i osłabienie. Jeszcze w 2010 roku aż co 4. ankietowany nie potrafił wskazać żadnego objawu choroby, teraz jest to zaledwie ok. 4 proc. z nas .

Badanie opinii pokazuje, że wiedza Polaków na temat cukrzycy w przeciągu kilku lat wzrosła. Coraz częściej poddajemy się profilaktycznym badaniom i mamy większą świadomość dotyczącą tego, komu najczęściej grozi zachorowanie. Niestety wiele osób nadal nie ma świadomości naj powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy, z których najgroźniejsze są zawał serca, choroba niedokrwienna serca czy udar mózgu. Cukrzyca praktycznie zupełnie nie jest kojarzona z tak poważnymi dla zdrowia komplikacjami, w związku z tym może nie być odbierana jako choroba zagrażająca życiu. Ważne jest więc kontynuowanie działań edukacyjnych, które jeszcze bardziej przyczynią się do wzrostu wiedzy na temat choroby, wczesnej diagnostyki i właściwego leczenia – komentuje Patrycja Rzucidło-Zając, Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą.

Badanie opinii społecznej to pierwszy etap reedycji raportu „Społeczny obraz cukrzycy” -kolejny przeprowadzany będzie wśród osób z cukrzycą, a jego celem będzie zbadanie jakości ich życia. Badania mają na celu określenie poziomu świadomości społecznej na temat cukrzycy, a także dostarczenie szczegółowych informacji na temat faktycznej kondycji i potrzeb osób chorych na cukrzycę. Projekt ma na celu także zbadanie percepcji problemu cukrzycy wśród szerokiej opinii publicznej. Zaktualizowany raport, wraz z porównaniem do poprzedniej wersji oraz komentarzami ekspertów opublikowany zostanie pod koniec tego roku.  

Badanie poziomu cukru we krwi i Wielki Test Wiedzy o Cukrzycy

W związku z potrzebą edukacji na temat cukrzycy i jej możliwych konsekwencji oraz uświadamiania jak istotne są systematyczne badania, w ramach kampanii przeprowadzone zostaną także bezpłatne badania poziomu cukru we krwi na terenie wybranych Ministerstw. Badaniom będzie towarzyszyć Wielki Test Wiedzy o Cukrzycy, który będzie doskonałą okazją do sprawdzenia wiedzy na temat choroby wśród osób poddających się badaniom. Pytania dotyczyć będą m.in. sposobów zapobiegania cukrzycy oraz możliwych powikłań. Udział w teście jest anonimowy, a wyniki posłużą do dalszych działań edukacyjnych.

Codzienność jest wyścigiem – działania w ramach Tour de Pologne

W tym roku już po raz drugi Team Novo Nordisk – profesjonalna drużyna sportowa składająca się jedynie z osób chorych na cukrzycę weźmie udział w wyścigu Tour de Pologne i stanie w szranki z najlepszymi zawodnikami z całego świata. W ramach wyścigu w starciu amatorskim ścigać się będzie także drużyna składająca się z ambasadorów kampanii. W ramach akcji zaplanowane są także działania komunikacyjne oraz eventowe. Organizatorzy kampanii pragną podkreślać, że cukrzyca nie wyklucza aktywnego uprawiania sportu, a pacjenci, którzy są aktywni fizycznie, stosują odpowiednią dietę i postępują zgodnie z zaleceniami lekarzy mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym, a nawet osiągać ponadprzeciętne wyniki sportowe – codziennie wygrywając w wyścigu z cukrzycą.

 

„Ścigamy się z cukrzycą” to ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna zainicjowana przez organizacje pacjentów działających na rzecz osób z cukrzycą w Polsce. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem niskiej świadomości społecznej dotyczącej cukrzycy wśród osób zdrowych ignorujących wczesne objawy, chorych, którzy poprzez złą dietę, niską aktywność fizyczną i niewłaściwe leczenie narażają się na groźne powikłania choroby, a także liderów opinii, którzy nie dostrzegają wagi problem, co skutkuje brakiem długotrwałych rozwiązań systemowych w zakresie walki z cukrzycą.
Więcej informacji na temat kampanii: http://scigamysiezcukrzyca.pl/

Koalicja Na Rzecz Walki Z Cukrzycą jest organizacją powołaną w kwietniu 2009 roku z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta I Edukacji Zdrowotnej w celu edukacji oraz zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej cukrzycy w Polsce.
Koalicja reprezentuje największe polskie organizacje podejmujące pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polską Federację Edukacji w Diabetologii, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Ogólnopolską Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Fundacja Cukierkowo, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.


 

[1] Badanie zostało zrealizowane w dniach 06.06-08.06.2017 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

[1] [1] Global report on diabetes, World Health Organization 2016

[1] Badanie zostało zrealizowane w dniach 06.06-08.06.2017 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.


 

Orzeczenie o niepełnosprawności