Lektura diabetyka

Warszawa, 23 maja 2019 r.


W projekcie „Kids and Diabetes in Schools” („Dzieci i Cukrzyca w szkołach”) w województwie podlaskim wzięło udział niemal 50 szkół. Lekcje KiDS na temat cukrzycy typu 1. i profilaktyki cukrzycy typu 2. zostały przeprowadzone w ok. 200 klasach, wysłuchało ich prawie 2000 uczniów. Projekt zainicjowany przez Sanofi Polska był realizowany na Podlasiu przez Białostocki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, we współpracy z miejscowym oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Sanofi.

KiDS to międzynarodowy program edukacyjny na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą, opracowany przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation, IDF) Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD) w partnerstwie z firmą Sanofi. Inicjatywa ma na celu stworzenie w szkołach bezpiecznego i przyjaznego środowiska, dającego wsparcie dzieciom chorym na cukrzycę. Program zachęca także dzieci i młodzież do wyrabiania zdrowych nawyków już od wczesnego wieku. Polska jest pierwszym krajem europejskim, w którym inicjatywa ta została wdrożona. W latach 2017-2018 projekt został przeprowadzony na Podkarpaciu, gdzie objął swoim zasięgiem 15 szkół podstawowych w Rzeszowie, 1370 dzieci i ich rodziców, 40 nauczycieli oraz 250 studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podlasie jest drugim regionem, w którym KiDS został wprowadzony w życie.

              

Spotkanie podsumowujące efekty programu KiDS prowadzonego na Podlasiu, które odbyło się 22 maja w Restauracji Camelot w Białymstoku, było okazją do zaprezentowania wyników konkursu plastyczno-literackiego zorganizowanego przez Podlaski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pt.: „Jak mogę pomóc koleżance lub koledze z cukrzycą typu 1”. Do konkursu zgłoszonych zostało 51 prac plastycznych i 7 prac literackich. Z uwagi na bardzo wysoką jakość prac konkursowych Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu I miejsca całej szkole, z której nadeszło najwięcej prac o najwyższym poziomie merytorycznym i estetycznym. Zwycięzcą została Szkoła Podstawowa w Obrubnikach. Dzieci z tej placówki pojadą w nagrodę na całodniową wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas spotkania zorganizowano także edukacyjne warsztaty kulinarne dla nauczycieli na temat zdrowego żywienia.

– Jesteśmy dumni z tego, że zainicjowany w Polsce przez Sanofi program wsparcia dzieci z cukrzycą został uznany przez organizację zrzeszającą osoby chore na cukrzycę, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, za wart rozwijania w innych częściach kraju. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Oddziału Wojewódzkiego PSD w Białymstoku i PFRON, projekt KiDS został wprowadzony w życie w kolejnym regionie Polski. Liczba szkół, które wzięły udział w programie świadczy o tym, jak bardzo tego typu inicjatywy edukacyjne są potrzebne. Jako firma farmaceutyczna odpowiedzialna społecznie staramy się wspierać sektor ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki oraz leczenia chorób cywilizacyjnych. Mamy nadzieję, że program KiDS, poprzez popularyzację zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej wśród najmłodszych przyczyni się do zmniejszenia liczby zachorowań na cukrzycę w przyszłości. Czujemy wielką satysfakcję z faktu, że możemy przyczyniać się do dokonywania realnych zmian w życiu Polaków – mówi Elżbieta Janaszkiewicz, Public Affairs Head Sanofi.
Projekt „KiDS Dzieci i Cukrzyca w Szkołach” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto otrzymał on patronaty miejscowych władz samorządowych i instytucji: Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Patronat medialny nad projektem objęła TVP3 Białystok.
****
Informacje o programie KiDS
Program KiDS (Kids and Diabetes in Schools, Dzieci i Cukrzyca w Szkołach) na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą został opracowany przez Sanofi we współpracy z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną oraz Międzynarodowym Towarzystwem na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD) w celu wspierania dzieci dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczania dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowania świadomości w zakresie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ta inicjatywa edukacyjna opierająca się na globalnych założeniach KiDS jest skierowana głównie do nauczycieli, pielęgniarek szkolnych i innych pracowników oświaty, dzieci w wieku szkolnym (6–14 lat) oraz ich rodziców. Projekt jest prowadzony w Brazylii, Egipcie, na Węgrzech, w Indiach, Japonii, Pakistanie, Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polska jest pierwszym krajem europejskim, w którym inicjatywa została wdrożona. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jako że pilotaż projektu został przeprowadzony na Podkarpaciu, otrzymał on także patronaty miejscowych władz samorządowych, oświatowych i zdrowotnych oraz naukowych (Prezydenta Miasta Rzeszowa, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Uniwersytetu Rzeszowskiego) jak również organizacji pacjenckich (Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii).
Informacje o Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej
Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna to organizacja obejmująca swoim zasięgiem ponad 240 stowarzyszeń diabetologicznych w 168 krajach i terytoriach. Reprezentuje ona interesy coraz większej grupy chorych na cukrzycę, a także osób na nią narażonych. Organizacja prowadzi globalną wspólnotę diabetyków od 1950 r. www.idf.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o firmie Sanofi
Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi jest zorganizowana w pięć globalnych Business Unitów: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Consumer Healthcare, Sanofi Genzyme i Sanofi Pasteur. Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY). Jedna z 112 fabryk Sanofi na świecie jest zlokalizowana w Rzeszowie. Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska Sanofi jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Polsce.
Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: www.sanofi.pl  Sanofi Polska  @SanofiPolska   @sanofipolska


 

Orzeczenie o niepełnosprawności