Autor Wątek: Prawo jazdy i cukrzyca  (Przeczytany 67374 razy)

Offline robin330

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 104
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 15, 2004, 13:18:18 »
Cytuj
Szerokiej drogi i bez dziurrrrrrrrrrrrrrrrrr  

To jest zbyt piêkne ¿eby mog³o byæ prawdziwe.

Co dziur to jest minimum poprawy w nowos±deckiem przy strefie granicznej gdzie mieszkam naprawde du¿o robi± drogowcy ,pytanie tylko na jak  d³ugo te listki asfaltu wytrzymaja?/zalezy pewnie od zimy/

Ostatnio (dok³adnie tydzieñ temu) sobie felgê pogi±³em po wpadniêciu w dziurê (wyrwê..) na w±skiej drodze ;)[/quote]

Ja juz mysla³em by samochodzie nie zmienic ko³a tradycyjne na te kolejowe? :grin:

A prawko tak ja pisa³em nieprzyznawac siê jezeli nie musze i pilnowac poziom cukru a bêdzie dobrze :grin:
powodzenia

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 16, 2004, 10:53:03 »
Hehe, a podobno sa nowe przepisy: teraz na prawko mo¿e zdawaæ osoba maj±ca 17 lat  :twisted:
No to jeszcze... hm.. <liczy na palcach> 10 miesiêcy  8)

O cukrzycy nie powiem -to jest pewne [oho, jaka ja zdeprawowana jestem :P], ale mam te¿ du¿± wadê wzroku...  :roll:  I co? Mam powiedzieæ? A wtedy bêdê mia³a notkê w dokumentach, ¿e muszê je¼dziæ z okularami. A ja noszê soczewki kontaktowe. Ale to wszystko jest dziwne  :P
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 16, 2004, 11:40:51 »
Cytat: "Bia³a"

O cukrzycy nie powiem -to jest pewne [oho, jaka ja zdeprawowana jestem :P], ale mam te¿ du¿± wadê wzroku...  :roll:  I co? Mam powiedzieæ? A wtedy bêdê mia³a notkê w dokumentach, ¿e muszê je¼dziæ z okularami. A ja noszê soczewki kontaktowe. Ale to wszystko jest dziwne  :P

Je¶li nosisz soczewki i widzisz przez nie bez wiêkszych problemów i nie wykryj± tego lekarze (te rutynowe badania s± zazwyczaj na odpieprz...) to nie przyznawaj sie! Chyba jeste¶ na tyle odpowiedzialna, ¿e bêdziesz sama wiedzia³a kiedy mo¿esz je¼dziæ a kiedy nie a po co sobie problemy dodatkowe robiæ z jakimi¶ badaniami co kilka lat itp?!

A co do tego ¿e od 17-tu lat to mi sie co¶ nawet obi³o o uszy ¿e od 16-tu ale przez pierwsze 2 lata jazda tylko z osob± pe³noletni± posiadaj±c± prawo jazdy i spokrewnion± z m³odym kierowc± (rodzic, starszy brat/siostra) i do tego bardzoej zaostrzone przepisy (max prêdko¶æ to mia³o byæ 80 km/h a na autostrady zdaje sie wjazdu mia³o nie byæ. Mogê byæ w b³êdzie co do niektórych przepisów...

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 16, 2004, 11:45:16 »
No, w sumie te¿ tak myslê  :roll:
I tak bez soczewek nie ruszam siê z domu. Tak samo bez glukometru  :P
Zreszt±... logiczne, ¿e nie bêdê je¼dziæ wiedz±c, ze jest co¶ nie tak.

Kuurde, to wygl±da jakbym sama przed soba sie usprawiedliwia³a  8)
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline robin330

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 104
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 16, 2004, 16:38:22 »
Cytat: "Bia³a"
No, w sumie te¿ tak myslê  :roll:
I tak bez soczewek nie ruszam siê z domu. Tak samo bez glukometru  :P
Zreszt±... logiczne, ¿e nie bêdê je¼dziæ wiedz±c, ze jest co¶ nie tak.

Kuurde, to wygl±da jakbym sama przed soba sie usprawiedliwia³a  8)


No w³a¶nie usprawiedliwiasz siê przed sob±.A moze tak Ci powiem .Wiecej wiary w siebie Kurde.
Mój kuzyn ma jedno szklane oko  je¼dzi samochodem bez obaw.Fakt ¿e bardzo ostroznie je¼dzi.
A po drugie zobacz po kierowcach w jakich KUFLACH je¿dza ,warunek byc nalezy bardzo ostroznym to maszyna je¼dzi jak ja pokierujesz i nie ma ¿artów.

A po trzeie to niejednemu zdrowemu nale¿a³o by zabraæ prawko i to dozywotnio wiem bo je¿dzê.

Popróbuj na testach ,sa ksi±¿eczki kolorowe z wpisanymi literkami i w postawie wyprostowanej spróbuj rozpoznac te litery i ju¿ bedziesz wiedziec czy mo¿esz czy nie zabieraæ siê za prawko.

Wiecej wiary w siebie

Powodzenia

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
prawo jazdy
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 07, 2005, 17:39:13 »
Czy kto¶ z was robi³ niedawno prawo jazdy?? w³a¶nie zaczê³am kurs i strasznie sie bojê nie teorii, ale jazdy po mie¶cie... :shock: poza tym jutro idê do lekarza ba badania a ostatnio mam problemy ze wzrokiem...czy to mo¿e byæ przeciwskazaniem???
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 07, 2005, 18:37:39 »
Ja w³a¶nie robiê prawo jazdy, za 3 tygodnie zdajê egzamin  :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 08, 2005, 19:27:26 »
to powodzenia trzymamy kciuki :)))))))))))))))))
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 09, 2005, 01:45:53 »
Dziêki :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 09, 2005, 12:36:48 »
Je¶li chodzi o wzrok, to moja siostra ma prawo jazdy wydane na pare lat, bo ma wadê wzroku. Po ilu¶ tam latach musi znowu zrobiæ badania wzroku i przed³u¿aj± prawko.

Boo trzymam kciuki na pewno zdasz :) :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 09, 2005, 12:53:52 »
Z t± wad± wzroku to te¿ pewnie zale¿y od jej rodzaju (albo od lekarza :roll:). Moja siostra jest krótkowidzem, musi nosiæ okulary, a dosta³a prawko bezterminowo.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline KAMILA

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 121
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 09, 2005, 22:00:42 »
:D Ja w³asnie (od miesi±ca) chodze na kurs prawa jazdy. Z badaniami nie mia³am problemu choc nosze okulary, ale nie ca³y czas. No i nie trzeba sie baæ jazdy przede wszystkim. Ja dopiero w tym wieku zdecydowa³am sie na kurs, ale je¼dzi siê suuper!! My je¼dzimy po Poznaniu, a mówi±, ¿e tam sie je¼dzi ¼le. A to nieprawda! U mnie w ma³ym miescie je¼dzi siê o wiele gorzej, mówie Wam! Tak wiêc pozdrawiam wszystkich zdaj±cych w³asnie na prawo jazdy!! Trzymajcie siê i g³owa do góry! Kiedy¶ napewno zdamy! Jak nie za pierwszym razem to za nastêpnym  :D  :D  :D
By yourself, no matter what they say!

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 09, 2005, 22:15:08 »
Có¿, co do wzroku, to zale¿y to chyba jednak g³ównie od lekarza. Jestem krótkowidzem, teoretycznie wiêc powinnam mieæ adnotacjê, ¿e mogê prowadziæ tylko w okularach i powtarzaæ badania co ile¶ tam... Wiêkszo¶æ moich znajomych ma w³a¶nie takie wpisy i prawko terminowo na dwa lub piêæ lat. Ale ja mam bezterminowo i bez komentarzy!!!

Pisa³a do Was Ewa: 6 lat bezwypadkowej jazdy! odpukaæ w niemalowane!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 15, 2005, 00:02:25 »
Trzymam kciuki za wszystkie kursantki - powodzenia na egzaminie!!! :D  :D  :mrgreen:  :mrgreen:

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Prawo jazdy i cukrzyca
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 15, 2005, 10:03:43 »
Ja po 15 latach posiadania prawka i odnawiania go co 5 lat dosta³em ostatnio na 10 - i lekarz powiedzia³ mi, ¿e jest mu bardzo przykro ¿e nie mo¿e mi daæ ju¿ bezterminowego, bo choæ wada wzroku jest ustabilizowana i nie widaæ przes³anek by to mog³o siê zmieniæ, to jednak ta cukrzyca...
Tak wiêc formalnie nie sama wada jest powodem do czasowego prawka, tylko ryzyko pogorszenia wzroku (które zmienia siê z wiekiem).

Co nie znaczy, ¿e od samego lekarza wiele tu nie zale¿y. Warto z nim dyskutowaæ! Albo wrêcz pój¶æ do innego, choæ to kosztuje i wcale nie daje gwarancji na "lepsze" za¶wiadczenie.
na³ogowy browerzysta