Forum Diabetica

Cukrzyca => Sposób na cukrzycę => Wątek zaczęty przez: Megi w Lipiec 03, 2004, 22:13:52

Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Lipiec 03, 2004, 22:13:52
Jaki by³ Wasz pierwszy wynik badania HbA1c ? A jaki najwy¿szy?
Mój pierwszy (jak narazie jedyny) TO JEDYNE 16,1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :D Mam nadzieje, ¿e tak wysoki to pierwszy i ostatni...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 03, 2004, 22:53:38
woooow, przyznam szczerze, ¿e pierwszy raz s³ysze o takim wysokim poziomie hemoglobiny. Trzymam kciuki aby nastêpne lecia³y w dó³...
Nasz najwy¿szy wynik to by³o 10, a uda³o nam siê zjechaæ na 7,4...niestety to ¿adna rewelacja ale ci±gle mam nadziejê ¿e na pompie bêdzie lepszy...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 03, 2004, 23:39:53
U nas to trzymamy siê przy 6,2.Ostanio by³o po ci±g³ych infekcjach i 4-krotnych zmianach insuliny 7,1 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 04, 2004, 09:39:38
U nas najni¿szy 5,5 - najwy¿szy 7,0 - w ¶rodê odbieramy kolejny wynik - pierwszy na lantusie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Lipiec 13, 2004, 08:06:00
Wczoraj by³am w poradni i by³a tam taka matka chorej dziewczyny (ona przyjecha³a a¿ z Klimontowa do Katowic do klinki !!!) i mówi³a, ¿e jak posz³a do przychodni z dzieckiem i mia³a objawy cukrzycy to lekarz jej powiedzia³, ¿e jest wszystko w porz±dku itd.
i tak przez kolejne wizyty lekarz mówi³, ¿e jest ok, a ta dziewczyna wygl±da³a coraz gorzej..
no a¿ w koñcu mia³y isc jeszcze raz ....ale ona juz nie dosz³a. Mama musia³a j± zanie¶æ na rêkach i od razu do szpitala. Jej mama mówi³a, ¿e hemoglobine mia³a 22% !!!!!!!!!!!!!!!!!!
I ¿e choruje juz 4 lata i nie umie jej zbiæ ...Takiego lekarza w tej przychodni to tylko udusic .... :|
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 13, 2004, 10:27:57
:shock: Rety!!!!!!!!! Lekarz lekarzem,ale czy matka dobrze dba³a o córkê????Przeciez to nie lekarz podaje codziennie insulinê i nie on stosuje diete?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Lipiec 13, 2004, 16:57:34
Ja my¶le, ¿e winê ponosi i matka tej dziewczyny i lekarz. Lekarz jaki¶ troszke niekumaty, skoro nie pozna³ g³ównych objawów cukrzycy. Matka z kolei powinna moim zdaniem pój¶æ z córka do innego lekarza i zapytac go o zdanie lub zrobiæ badanie krwi ( jak nie w przychodni to ju¿ prywatnie) .. a z t± hemoglobin± to nie wiem co ona robi nie mam jeszcze do¶wiadczenia, ale chyba jej chodzi³o o to , ¿e po czterech latach choroby dalej jest podwy¿szona (ale chyba juz nie 22%)
Tytuł: Re: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 13, 2004, 17:33:40
Cytat: "Landrynka"
Jaki by³ Wasz pierwszy wynik badania HbA1c ? A jaki najwy¿szy?


Najwy¿szy oko³o 9 ... nie pamietam dok³adnie,  a najni¿szy ....  4,8
Przewaznie wyniki od 5,5 do 6,5 , ostatni 5,0  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Lipiec 13, 2004, 20:37:05
chcia³abym mieæ takie w przysz³o¶ci :)))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 13, 2004, 23:27:49
Wszystko przed Tob± Landrynko:-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Lipiec 14, 2004, 15:02:52
A w jakich warto¶ciach wahaj± sie Wasze cukry je¿eli macie takie dobre wyniki hemoglobiny?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 14, 2004, 15:37:12
Oj bardzo róznie...I nisko i wyskoko...Ale wychodzi jakby ¶renia:-) U nas jest to tak zró¿nicowane,ze nie ma sensu wypisywaæ...Bywa tez,¿e miewa bardzo nisko ok 36,ale miewa te¿ wysokie...To ma³e dziecko i reaguje na wszysktko.Wystarczy,ze sie czego¶ wystraszy i poziom idzie w góre...Niekiedy po poziomach s±dziæ mo¿na ,ze HbA1c bêdzie tragiczne,a tu tymczasem okazuje siê,ze jest ¶wietne:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: cukrzyk w Lipiec 15, 2004, 11:27:36
Ja hemoglobine mam tak w granicach 7,6 - 8,9. Moj lekarz powiedzial mi ze nigdy nie mialem najlepszego wyniku, no ale najgorszego tez nie  :wink:

[ Dodano: Czw Lip 15, 2004 11:29 am ]
No tak zapomnialem dodac cos o cukrach. No wiec najnizszy to 25 a najwyzszy 560. To co prawda gigantyczne roznice no ale nigdy mi sie te cukry nie powtozyly.
Tytuł: Hurrra!!!
Wiadomość wysłana przez: Asia w Sierpień 11, 2004, 19:46:54
Dosta³am dzi¶ Ewci wynik! 6,1! Mieli¶my tak przez pierwsze dwa lata cukrzycy, ale Ewa wtedy praktycznie nie chorowa³a. Przez ostatni rok oscylowa³o w granicach 7. Czasem 6,5 to ju¿ by³o super. No i teraz znowu 6,1! Jestem bardzo, bardzo szczê¶liwa! :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 11, 2004, 20:52:31
No to gratulacje i oby wszystkie nastepne wyniki przyniosly Wam rownie wiele radosci :D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 11, 2004, 23:35:42
:grin:  :grin:  :grin: Wow Asieñko  :grin:  :grin:  Cieszê siê razem z Wami  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Sierpień 11, 2004, 23:39:36
gratuluje, super .... oby zawsze tak  :523:  :524:  :526:  :527:  :528:  :529:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Asia w Sierpień 13, 2004, 00:51:17
Dziêki!!!!! :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Do tej pory rado¶æ mnie nie opuszcza!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Sierpień 13, 2004, 23:16:30
Asiu i ja gratulujê, aby wyniki by³y zawsze takie piêkne... :grin:  :)  :grin:  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Asia w Sierpień 14, 2004, 21:51:34
Dziêkujê Ci bardzo!
Pozdrowionka!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ania:/ w Sierpień 17, 2004, 21:44:19
:mrgreen:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ania:/ w Sierpień 18, 2004, 15:22:25
moj pierwszy to chyba cos ponad 15
ostatnio mialam 6,1
za tydzien kolejne badanie
trzymajcie kciuki  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 18, 2004, 17:07:20
Wow!  :grin: Trzymamy  :grin:  :grin: i czekamy na wyniki:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Sierpień 19, 2004, 01:35:49
Zaciskam kciuki... :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 19, 2004, 19:06:53
Chyba nie pisa³am jeszcze, ¿e nasz pierwszy wynik na lantusie to 6,3.  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 19, 2004, 19:54:22
Dzi¶ mi lekarz (ale medycyny pracy, nie diabetolog) powiedzia³, ¿e zna takie przypadki "nadgorliwo¶ci", gdy cukrzyk ma hemoglobinê glikolyzowan± ni¿sz± od przeciêtnej dla zdrowego cz³owieka.  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 19, 2004, 20:18:09
Mówisz bik chyba o takiej poni¿ej 5.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Sierpień 19, 2004, 20:19:25
U mnie najwy¿szy to 8 % a najni¿szy chyba 4,3 %. Ostatni robiony ju¿ na pompie to 6,6 %. My¶la³am, ¿e bêdzie ni¿ej, bo na pompie wysokie cukry to u mnie rzadko¶æ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 19, 2004, 22:53:26
Wow!  :shock: To nie¼le...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 20, 2004, 00:22:15
Cytat: "boo"
Mówisz bik chyba o takiej poni¿ej 5.

Nie wiem, mo¿e o 4,3% :wink:

Ale to nie ja mówi³em o nadgorliwo¶ci, to lekarz. Ja tylko siê z nim zgadzam...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 20, 2004, 00:45:35
mnie przy pierwszym wyniku hemoglobiny 5.5 lekarz powiedzia³, ¿e to za nisko i ¿e pewnie bylo masê niedocukrzeñ. Dziwne, bo to by³ poczatek choroby i cukry by³y bardzo ró¿ne - ale na pewno nie za niskie...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Sierpień 20, 2004, 10:21:09
U mnie diabetolog mówi³a, ¿e HBA1C 4,3 % to idea³. Po zmianie lekarza dopiero dowiedzia³am siê, ¿e ¶wiadczy to o tym, ¿e jest duuu¿o niedocukrzeñ.  :shock: To nie by³a moja nadgorliwo¶æ, po prostu mia³am niedocukrzenia szczególnie w nocy nawet z utrat± przytomno¶ci a w dzieñ du¿e cukry. Potem dopiero zmieniono mi Humulin N na dwa razy na noc i na dzieñ. To by³y dawne czasy. :wink:  Nawet jak mia³am hemoglobinkê ponad 5 % to ju¿ my¶la³am, ¿e jest nie najlepsza. :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: dugi w Sierpień 24, 2004, 13:31:02
Po wykryciu choroby (listopad 2003) mia³em 7,5%, a po 9 miesi±cach 5,5%. :D  
PS. Ani razu nie by³em u diabetologa, bo i po co :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 24, 2004, 14:18:51
dugi no chyba ¿artujesz - jak to po co?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Sierpień 24, 2004, 16:29:11
Cytat: "dugi"
PS. Ani razu nie by³em u diabetologa, bo i po co :lol:


a paski, i insuline , oraz wszelkie skierowania na badania wypisuje Ci .... lekarz peirwszego kontaktu???
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: dugi w Sierpień 25, 2004, 06:54:10
Paski wypisuje pielêgniarka w przychodni. Zu¿ywam paczkê (50sztuk) w ci¹gu ok. 10 dni, wiêc chodzenie do lekarza tylko po to by³o by ob³êdem. To samo dotyczy insuliny, tej to akurat starczy mi do 2006 (efekt robienia zapasów przed podwy¿k¹). Skierowanie na badania? jakie? Hemoglobine zrobi³em jak byli z Lilly, za darmo. Znajoma pani doktor widz¹c moje wyniki (dzienniczek sumiennie prowadzony) twierdzi, ¿e s¹ idealne. To po co mêczyæ diabetologa? przecie¿ cukrzyca jest prawie nieuleczalna
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 25, 2004, 08:43:45
Dugi ile ty chorujesz??? Standartowa kontrola diabetologiczna to nie tylko wynik hemoglobiny. Moja córka raz do roku jest badana na oddziale diabetologicznym. Badanie neurologiczne, USG jamy brzusznej - czy wszystkie narz±dy wewnetrzne s± ok), okulista, badanie oceniaj±ce stopieñ powik³añ (jesli takie wystepuj±), kontrola ci¶nienia,  dok³adne badania laboratoryjne, przeciwcia³a.... to wszystko jest wa¿ne. W±tpiê czy pielêgniarka w przychodni tu wystarczy  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: dugi w Sierpień 25, 2004, 08:59:22
Od listopada 2003, ale doœwiadczenie w chorobie mam du¿e. Siostra chorowa³a jakieœ 20 lat. Do okulisty chodzê regularnie bo mam astygmatyzm :shock: . Ciœnienie mierzê w domu - jest w normie. Do powik³añ jeszcze mi trochê brakuje "sta¿u". A o jakie przeciwcia³a chodzi???
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 25, 2004, 09:57:02
A ja siê specjalnie nie dziwiê - jak mnie wywalili z poradni dzieciêcej (gdy poszed³em na studia, hehe) a w komunistycznym molochu na Dobrzyñskiej lekarka powiedzia³a do mnie "to pan ju¿ bierze insulinê?" - przesta³em chodziæ do diabetologa na ³adnych parê lat. Wszystkie recepty i skierowania które potrzebowa³em (badania kontrolne, specjali¶ci) wypisywa³ mi lekarz internista, potem rodzinny.
Dopiero jakie¶ 8-10 lat pó¼niej, jak siê pojawi³y problemy, znalaz³em dobrego diabetologa, takiego nie ograniczonego tylko do T2.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: dugi w Sierpień 25, 2004, 10:04:45
co wiêcej, chodzenie do lekarzy jest Ÿród³em stresu, a nó¿ coœ znajd¹. A stres zwiêksza poziom cukru. Czyli niechodzenie do lekarzy jest zrowe :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: jaga w Sierpień 25, 2004, 12:35:57
Dugi a jak czêsto robisz sobie hemoglobine?? powinno sie robiæ co pó³ roku, albo jeszcze czê¶ciej mimo skrupulatno¶ci w badaniu poziomów... w  nocy tez wstajesz i sprawdzasz poziom??
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: dugi w Sierpień 25, 2004, 13:05:57
Robi³em dopiero raz, w czerwcu (5,5%). W nocy specjalnie nie wstaje chyba, ¿e mnie jakiœ pies obudzi albo kibice :571: A skierowanie na to badanie to te¿ mo¿e daæ lekarz ogólny.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 25, 2004, 13:53:03
W ogóle nie kontrolujesz poziomów w nocy??? :shock: Nie obawiasz siê niebezpiecznego niedocukrzenia albo hiperglikemii??
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: dugi w Sierpień 25, 2004, 14:06:06
Na studiach wstawa³em o 7 rano, aktualnie o 5 rano, gdybym mia³ tak jeszcze siê budziæ w nocy na pomiar to bym za dnia do ty³u chodzi³. Staram siê przewidywaæ poziomy. Jeœli przed snem mam niski <100 i wiem, ¿e mia³em jakiœ wysi³ek fizyczny to jem +1WW. Jak jest powy¿ej 150 (¿adkoœæ) to -0,5WW. Jeœli rano wynik jest w normie ok.100 to znaczy, ¿e wszystko OK. Jak siê poka¿e >140 (jeszcze nigdy) to znaczy, ¿e jest chyba odbicie i mog³o coœ siê staæ. Wtedy zaczne sobie mierzyæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: jaga w Sierpień 25, 2004, 14:51:52
... no to lepiej rób czêsto hemoglobinê, ¿eby unikn±æ niespodzianek. Je¶li nie mo¿esz wstawaæ w nocy...bo je¿eli hemoglobina bêdzie zbyt wysoka lub zbyt niska a w ci±gu dnia poziomy s± ok. to znaczy, ¿e dzieje sie co¶ w nocy...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Sierpień 26, 2004, 21:39:09
po 3 miesi±cach od wykrycia cukrzycy u dziecka badanie wynosi³o 6,3% a spowodowane to by³o hipoglikemiami. pó¼niej by³o 7 ,ale mieli¶my problemy z ustaleniem bazy i poziomy by³y ponad 300, a i tak wysz³o nie¼le my¶la³am ¿e bdzie okropny.
Teraz we wrzesniu kolejne badanie i mam nadzieje ,¿e bêdzie niez³e ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 18, 2004, 15:15:35
Ostatnio bêd±c w poradni mieli¶my mierzon± hemoglobinê...niestety wynik tragiczny 7,7 !!! Za³amania mo¿na dostaæ  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 18, 2004, 16:15:34
Monia! Nie za³amuj siê! Nie tragiczny!!!Naprawdê:-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Październik 18, 2004, 16:31:57
Ja parê dni temu mia³em 7,85 co mie¶ci³o siê w zakresie nazwanym "do¶æ dobre wyrównanie cukrzycy".
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Październik 18, 2004, 18:47:41
Ja mia³am 1,5 roku temu 8 % i te¿ bylam za³amana, ale pani diabetolog powiedzia³a ¿e taki wynik ¶wiadczy o dostatecznym wyrównaniu cukrzycy i wcale nie jest taki tragiczny. G³owa do gory, bo nastêpny wynik na pewno bêdzie lepszy. :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 18, 2004, 19:27:59
Dziêki serdeczne za pocieszenie, ale to najgorszy nasz wynik dotychczas, a my¶la³am ¿e na pompie zejdziemy w dó³...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 18, 2004, 21:29:45
Monia, na pewno zejdziecie......
a moze pomylili probki ;) :619:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Październik 18, 2004, 21:51:57
Weroniki wynosi 5.38 a mêza jak przeszed³ na Lantus i humalog 5,80 to chyba Nasz sukces? :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 19, 2004, 00:40:03
Wow, Aga, podwojne gratulacje :D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 22, 2004, 00:18:19
Zale¿no¶ci pomiêdzy ¶rednim stê¿eniem glukozy we krwi a wielko¶ci± odsetka HbA1c:

¦red. stê¿. glukozy we krwi [mg/dl]    ;               odsetek HbA1c
           <100                                              ;                               <6,5
        100-120                                              ;                            6,5-7,0
        120-140                                               ;                           7,0-7,5
        140-160                                               ;                7,5-8,0
        160-180                                                ;                8,0-8,5
           >180                                                  ;               8,0-8,5


Wiêc nasz wynik 7,7 nie wypada w tym ¶wietle najgorzej :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 22, 2004, 00:22:54
:D A nie pisa³am  :D no widzisz:) Nie ma siê co martwiæ  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: beata w Październik 22, 2004, 09:32:36
Jesli chodzi o dziecko to wolê hemoglobinê 7-7,5 a ni..zeli 5,9 taka odebra³am w ubieg³ym roku a na drugi dzien dziecko mi straci³o przytomno¶æ :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Październik 22, 2004, 09:53:52
Wynik hemoglobiny to obraz poziomów z ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj±cych badanie i my¶lê, ¿e nie mia³ nic wspólnego z utrat± przytomno¶ci nastepnego dnia... Przyczyn powinna¶ szukaæ gdzie indziej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 22, 2004, 10:50:10
Beatko poprostu zbieg³o siê to razem...Wiem,jak to jest,gdy dziecko jest nieprzytomne...I znam ten strach...Ale trzeba zawsze my¶leæ pozytywnie,chociaz nie przychodzi to ³atwo.Pozdrawiam cieplutko  :)  :)  :)

misia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 09, 2004, 18:05:24
A ja sie nie bede 'chwalic' jak mielismy hemoglobine.....:cry:  Niech za komentarz wystarczy, ze jutro wieczorem przechodzimy na inne insuliny....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Listopad 09, 2004, 21:17:01
Beatko, ja mia³am kiedy¶ HBA1C 4,2 przez d³u¿szy okres czasu, ale mia³am czêsto niedocukrzenia w nocy i w dzieñ. Tak niska hemoglobina ¶wiadczy o tym, ¿e czêsto by³y niedocukrzenia, jednak to, ¿e dziecko na drugi dzieñ straci³o przytomno¶æ to nie dlatego, ¿e dzieñ wcze¶niej odebra³a¶ wynik, który by³ niski, jak dla mnie to by³ super.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 09, 2004, 23:21:31
:) Mirka bêdzie dobrze  :) Zobaczysz :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 09, 2004, 23:23:47
Misiu, wlasnie po to zmieniamy insuline, zeby bylo dobrze :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Listopad 10, 2004, 01:17:06
Wg mnie HbA1c to kiepski wyznacznik wyrównania cukrzycy. Pamiêtajmy o tym, ¿e hipoglikemia jest du¿o bardziej niebezpieczna ni¿ hiper. Lepiej mieæ godzinê cukier 200 ni¿ 15 minut 40.... Tak ¿e ja nie p³aczê jak mam HbA1c ko³o 7... Jak na moje to jest zno¶ny wynik bior±c pod uwagê fakt i¿ niedocukrzenia mia³em bardzo sporadycznie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 10, 2004, 09:22:38
Kebi, gdyby u nas bylo 7, to tez bym nie byla taka zdolowana. Nasza byla duuuzo wyzsza  :cry:
Ale koty za ploty. Przy nowych insulinach musi byc lepiej  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Listopad 10, 2004, 09:30:59
Mia pocz±tki zawsze s± trudne, nastêpne HbA1c, bêdzie na pewno lepsze  :) Trzymam kciuki :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 10, 2004, 09:35:51
Moniu, dziekuje za wsparcie  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Arleta w Listopad 10, 2004, 09:55:38
Dzi¶ dzwoni³am do kliniki i mamy hemoglobinê 6,7. Zawsze mieli¶my w granicach 7,2-7,4.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Listopad 10, 2004, 10:32:57
Arletko gratulacje :D:D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 10, 2004, 20:06:26
Gratuluje, Arletko  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Arleta w Listopad 10, 2004, 21:56:25
Dziêki, mam nadziejê, ¿e na tym poziomie siê utrzymamy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 10, 2004, 23:37:07
:D Ja równie¿ gratulujê  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Listopad 11, 2004, 13:46:58
I ja gratuluje. Nastêpnym razem bêdzie jeszcze lepiej.


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Listopad 11, 2004, 14:11:16
Wczoraj zrobi³am Hb i wysz³o mi równo 8%
Nawet nie¼le bior±c pod uwagê fakt, ¿e rano przez brzaski mam cukier ok 300  :razz:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 11, 2004, 15:16:30
No Bia³asku  :grin: Coraz lepiej :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Listopad 11, 2004, 15:58:01
:grin:
Jeszcze tylko postaram sie 'pokonaæ' brzaski i mo¿e w koñcu z 6 bêdzie  :649:
No cóz, wszystko idzie ku lepszemu <lol>
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Listopad 11, 2004, 18:07:42
Bia³a, Arletko ... gratuluje   :D  :D  :D  :D

Bia³a ...a brzaski kiedy¶ min±  :lol:  :lol:  :lol: (noooo ... ja mam nadzieje ze min± bo sama z nimi walcze od 2 lat)  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Listopad 12, 2004, 02:08:29
Ja wam powiem jedno.. Piwko po kolacji (albo dwa) i brzaski mijaj± ;) Sprawdzony sposób (tylko troche kosztowny... :P ) nigdy nie mia³em problemów z brzaskami...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Listopad 14, 2004, 18:34:21
buuuuuu,nasze ostatnie badanie hemoglobiny to 10, jestem za³amana. Wychodzi na to, ¿e idzie nam coraz gorzej. Dlatego lekarka zmieni³a nam humalog w pompie na actrapid. A co z tego wyjdzie czas poka¿e.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 14, 2004, 22:45:05
Mirka nie martw siê...Nastêpna bêdzie lepsza... :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Listopad 15, 2004, 01:02:24
10??? - wysoko :/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Listopad 15, 2004, 10:37:36
Mireczko nastepnym razem na pewno bêdzie lepiej, ¶ciskam ³apki za to  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Listopad 15, 2004, 12:01:31
Wielkie dziêki....ale i tak mi smutno :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: robin330 w Listopad 15, 2004, 13:25:10
Lukjan , nie smuæ siê moja córa mia³a ponad 11 i wróci³a do normy ,u¶miech to jest problem :grin: ,naucz siê wiêcej u¶miechac a wszystko wróci do normy.

Powodzenia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Listopad 15, 2004, 18:55:23
Ju¿ sie otrz±snê³am z szoku :D dziêki za wsparcie drodzy forumowicze :579:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Listopad 29, 2004, 13:25:42
Odebra³am wynik HBA1C i mam 6,2 %.  :grin: Wtedy by³am jeszcze na pompie. Ciekawe jaki bêdzie na Lantusie. :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Listopad 29, 2004, 13:28:35
Gratuluje wyniku :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Listopad 29, 2004, 15:12:48
Monia, dziêki. :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Listopad 29, 2004, 16:16:36
Gratulacje Majka  :grin:  :grin:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 29, 2004, 16:17:19
Bêdzie dobrze i tym razem  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Listopad 29, 2004, 18:22:08
Misia, Piotrek serdeczne dziêki.  :D Misia dziêki za wiarê w to, ¿e bêdzie dobrze i oby¶ mia³a racjê. :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Listopad 29, 2004, 19:20:51
Nie jestem w temacie...Majka dlaczego nie jeste¶ juz na pompie?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Listopad 29, 2004, 20:12:17
Maju ja równiez gratuluje :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Listopad 29, 2004, 20:58:33
Monika, dziêki za gratulacje. Megi, na pompie by³am 8 miesiêcy, cukry mia³am bardzo dobre. Niestety mog³am tylko wk³uwaæ siê w brzuch, a ostatnio "zabrak³o" mi ju¿ miejsca na brzuchu. :wink: Poza tym pompa bardzo mi przeszkadza³a na ka¿dym kroku i musia³am odpocz±æ. Nie wykluczam, ¿e jeszcze do niej wrócê. :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: beata w Listopad 29, 2004, 22:25:30
Gratulujê Maja :lol: i pragnê dla mojego dziecka te¿ taki wynik :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Listopad 29, 2004, 23:01:53
Beata, dziêki. Wynik Twojego dziecka na pewno bêdzie przynajmniej tak dobry jak mój, a byæ mo¿e i lepszy. ¯yczê tego z ca³ego serca Twojemu dziecku i Tobie równie¿. :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Grudzień 01, 2004, 09:15:34
Wczoraj bylismy na wizycie u lekarza i mielismy badanie HbA1c. Wynik sie poprawi³, bo poprzednio mielismy 7,4% a wczoraj by³ wynik 7%, wiêc mam nadziejê, ¿e idzie ku lepszemu. Pozdrawiam i ¿yczê wszystkim super wyników. PA
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 01, 2004, 11:33:08
Tym bardziej,ze to ¶wie¿a cukrzyca :-) Gratulujê:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Grudzień 01, 2004, 12:04:55
Gratulacje, aby tak dalej :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Grudzień 01, 2004, 21:03:59
Kamilko gratulacje  :grin:  :grin:


Ja równie¿ by³em wczoraj u lekarza. Odebra³em swój wynik. Badanie da³o wynik 6,3


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Grudzień 01, 2004, 21:13:52
Kamila, Werty Gratuluje  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Grudzień 01, 2004, 21:55:26
Werty no wynik super, gratulacje :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Grudzień 01, 2004, 22:47:14
Monika, Monia dziêki. :grin:  :grin:  :grin:


Wynik mo¿e i super ale pierwsze badanie by³o lepsze.


pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Grudzień 02, 2004, 09:28:34
A my tzn. ja, m±¿ i dzieci mieli¶my pobierane HbA1c 3 tygodnie temu, wyniki mia³y byæ po 2 tygodniach..... ale zginê³y, mieli oddzwoniæ jak siê znajd±, ale nie dzwoni±, a jak ja dzwonie to nikt nie odbiera :evil:  Mam nadzejê ¿e siê znajd±, bo mojê dzieci bardzo prze¿ywa³y pobieranie krwi, i ¿e nie bêdzie trzeba powtarzaæ...
Jaki oni maj± tam porz±dek.... :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Grudzień 03, 2004, 20:03:41
no, ale przecie¿ na HBA1C nie trzeba pobieraæ krwi z ¿y³y, tylko normalnie nak³uwaczem tak jak przy pomiarze cukru.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Grudzień 03, 2004, 20:14:19
Tak wiem, ale przy okazji mia³y pobieran± krew na poziom przeciwcia³. Mam nadzieje ¿e te wyniki nie zagin±....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Grudzień 04, 2004, 11:16:09
Ja mam zawsze pobieran± krew z ¿y³y na HBA1C i nigdy nie mia³am pobieranej krwi z palca na HBA1c. :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Grudzień 04, 2004, 12:39:35
Dlaczego z ¿y³y?  :shock:  my zawsze z palca  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majka w Grudzień 04, 2004, 15:17:28
Hm, nie mam pojêcia. :roll: Muszê przyznaæ, ¿e nawet nie wiedzia³am, ¿e do oznaczenia HBA1C pobiera siê krew z palca. :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Grudzień 04, 2004, 18:43:17
Ja te¿ mam zawsze z ¿y³y...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Grudzień 04, 2004, 20:24:50
no jakby brali z ¿y³y to by mnie tam musieli si³a zaci±gaæ ;) a tak to tylko z paluszka, nawet mniejsza kropelka wystarczy niz na pomiar cukru
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 04, 2004, 23:05:46
Tysi tez zawsze pobieraj± z ¿y³y...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Grudzień 04, 2004, 23:06:28
Damianek ma hemoglobinê robion± z palca, no chyba, ¿e jakies dodatkowe badania s± robione to wtedy pobieraj± z ¿y³y.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Arleta w Grudzień 05, 2004, 09:59:47
Nam te¿ pobieraj± z palca.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Grudzień 05, 2004, 13:05:45
w Gliwicach kiedys pobierali z palca ... w tej chwili zawsze mam z ¿y³y  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Grudzień 06, 2004, 20:59:30
W koñcu mam wyniki HBa1c, wypad³am najgorzej z ca³ej rodzinki (8.2) niestety :( , mam nadziejê ¿e po zmianie insuliny bêdzie lepiej (teraz mam rano ok 100 a nie ponad 300), m±¿ 7.9, a dzieciaki 5.4 i 5.5. Teraz tylko czekamy na wyniki z przeciwcia³,  mam nadziejê ze te¿ bêd± OK, musz± byæ!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 06, 2004, 23:31:30
:) Bêdzie dobrze :-) A kiedy wyniki przeciwwcia³??
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Grudzień 07, 2004, 10:07:38
Podobno w okolicach Nowego Roku, ale nie nastawiam siê bo z regu³y siê opó¼niaj±...co¿ pozostaje mi tam wydzwaniaæ i czekaæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: jaga w Grudzień 09, 2004, 18:30:40
A my czekamy na wynik hemoglobinki juz 3 tygodnie... czekam z niecierpliwo¶ci±, bo lekarz powiedzia³, ¿e poziomy s± ok. i jak ten wynik bêdzie dobry to do kontroli za pó³ roku huurra. Gdzie¶ tam w g³êbi duszy mam nadziejê, ¿e cukrzyca juz przesta³± nas lubic...a mo¿e juz posz³a sobie na zawsze?? pozdrawiam wszystkich
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ann w Grudzień 09, 2004, 21:24:02
HM...NATALKA O ILE DOBRZE PAMIÊTAM...MIA£A 6.3 PODOBNO TO DOBRZE CHYBA ZE COS POKRÊCI£AM....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Grudzień 09, 2004, 21:55:52
Ann to ¶wietny wynik :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 09, 2004, 23:44:44
Jaga 3 tygodnie ???? :shock: We Wroc³awiu???
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: jaga w Grudzień 11, 2004, 22:34:53
Tak misia we Wroc³awiu... te¿ jestem zdziwiona, bo zazwyczaj po tygodniu wynikjuz by³.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Grudzień 11, 2004, 23:04:49
ann to super wynik :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 11, 2004, 23:33:46
Jaga,to przedzwoñ! Oni moze nie zrobili w ogóle tego wyniku  :evil: Tam wszystko jest mo¿liwe....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Grudzień 14, 2004, 19:55:57
Tyle czekaæ na wynik? Jej, u mnie robi± w kilka godzin, w ostateczno¶ci na nastêpny dzien  :shock:

A o pobieraniu krwi na hb z palca to ja pierwsze s³ysze. Mam zawsze z zy³y i strasznie nie lubie jak mi pobieraj±  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Grudzień 16, 2004, 21:51:40
ja dzisiaj odebra³am wynik :) 6,0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pierwszy na humalogu
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Grudzień 16, 2004, 22:19:00
super :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Grudzień 16, 2004, 22:52:48
Cytat: "Megi"
ja dzisiaj odebra³am wynik :) 6,0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pierwszy na humaloguMegi - ogromne gratulacje ode mnie. I oby tak dalej. Powodzenia.


Gratuluje:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Grudzień 16, 2004, 22:55:51
Megi gratuluje  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Grudzień 16, 2004, 23:07:56
Qrcze ja o 6.0 moge pomarzyæ tylko.... :( ,    Super :D  wynik :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Grudzień 17, 2004, 11:38:48
To nie trzeba marzyæ, tylko staraæ siê.  :P

A ja staram siê i staram, a wynik ci±gle w granicach 8. :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Grudzień 17, 2004, 14:30:50
Dziêki ! Ja szczerze nie spodziewa³am sie takiego wyniku. Mo¿e nastêpny bêdzie jeszcze ni¿szy? ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Grudzień 17, 2004, 17:16:19
Mat tylko raz mial robione hb i tez mu pobierali z zyly.... pewnie zalezy od przychodni....ale i tak nastepnym razem sie upomne o palca  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Grudzień 17, 2004, 17:34:55
Megi serdeczne gratulacje  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 17, 2004, 22:56:35
W klinice we Wroclawiu tylko pobieraj±  z ¿y³y. Po ¶wietach te¿ zrobimy hemoglobinkê ogóln± i HbA1c :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Grudzień 19, 2004, 08:40:48
W my¶l przys³owia: "Co kraj , to obyczaj"... Ja nawet nie wiedzia³am, ¿e na HbA1c pobieraj± te¿ z ¿y³y... :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 20, 2005, 10:40:05
Dzi¶ dzwonili do nas z kliniki....Wynik hemoglobiny 7,1  :shock:  :shock:  :shock: pierwszy raz taki :( Wiem,ze to dobrze wyrównana cukrzyca,ale jestem w szoku :( W ci±gu ostatnich 3ech miesiêcy generalnie by³o nisko,zdarza³y sie wyskoki,ale zeby az 7,1.....Nie wiem, czy przechowywanie krwi w tak d³ugim czasie (10 dni) moze mieæ wp³yw na wyniki...Mo¿e siê czepiam...Ale tyle czekali¶my na HBA1c :( Bywa³o,¿e poziomy by³y o wiele gorsze a hemoglobina wzorowa...Ju¿ sama nie wiem od czego zale¿y....Fakt,¿e w tym okresie Tysia mia³a a¿ 4 szczepionki (bo nadrabiali¶my zaleg³e) ....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Styczeń 20, 2005, 11:50:25
7,1 to wcale nie jest z³y wynik! To siê chyba mie¶ci w kategorii "dobrze wyrównana cukrzyca", ew. w "do¶æ dobrze..."
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: djmaczek w Styczeń 20, 2005, 12:11:39
mój ostatni wynik Hba1c wynosi³ 7,2% lekarz mi powiedzia³ ze to wynik zakceptowalny ¿e nie jest ¿le to my¶lê ¿e 7,1% to te¿ nie jest z³y wynik :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 20, 2005, 12:35:14
¦red. stê¿. glukozy we krwi [mg/dl] ; odsetek HbA1c

120-140 ; 7,0-7,5

To ju¿ kiedy¶ w tym temacie wkleja³am.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 20, 2005, 14:00:20
w moich tabelka pisze ze 7,0 - 7,5 to 150-175  :?  Widac co tabelki to inne  :wink:  Ale Misiu nie jest tragicznie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 20, 2005, 14:55:47
Przestanê sie nad tym rozczulaæ.Jedynym wyj¶ciem,¿eby to sprawdziæ jest ponowne zrobienie hemoglobiny z wynikiem od razu a nie po 10-ciu dniach  :evil:  :evil: Ale nie zrobiê tego,bo nie chcê mêczyæ Martynki.Ja widzê wyniki w zeszycie i to dla mnie zostanie baz±.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: jaga w Styczeń 20, 2005, 17:58:32
MIsia to mnie dopiero przerazi³a¶... my na wynik czekali¶my miesi±c... co mam o tym my¶leæ?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 20, 2005, 18:07:12
:) Z ciekawo¶ci zapytam lekarza :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 20, 2005, 18:08:20
miesiac???  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

u mnie w poradni jesli pobierane jest z zy³y to sa na nastepny dzien. Jesli z palca to sa za chwile
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Styczeń 20, 2005, 19:17:59
Ja na wynik czekala pare dni, nie pamietam czy to bylo 3 czy 5.....
Chyba bede jezdzila do Gliwic na Hb ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: djmaczek w Styczeń 20, 2005, 20:15:19
mi hemoglobina od niedawna jest badana w przychodni diabetologicznej po prostu lekarz sam wykonuje takie badanie pobieraj±c krew z palca  a wynik jest za parê dos³ownie chwil ,a kiedy¶ pobierano mi z ¿y³y i musia³am czekaæ a¿ miesi±c na wynik  hemoglobiny i przewa¿nie by³ on niezadowalajacy
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Styczeń 20, 2005, 20:16:32
za parê chwil?????????????
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 20, 2005, 21:27:40
No my te¿ mamy za pare chwil  :shock: Nak³uwam Damiankowi paluszek, pani pielêgniarka przychodzi z tak± niby rureczk±, naci±ga krew z palca jak do pomiaru poziomu, potem wk³ada to do takiego urz±dzonka i po chwili mamy wynik...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: djmaczek w Luty 08, 2005, 20:11:57
ja muszê siê pochwaliæ dzisiaj mia³am robione badanie hba1c i wynik 5,3%  :D   :D  :D  :D to u mnie pierwszy raz po 16 latach choroby wysz³o tak nisko i jestem z tego powodu bardzo happy
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 08, 2005, 20:33:20
No kochana gratulacje  :grin:  :grin: Oby tak dalej  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Luty 08, 2005, 22:21:42
Maczku  :D  :D  :D  :D  Super, super, supeeeeeer :524: :524: :524:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Luty 08, 2005, 23:10:03
Ja nie napisze super ja napisze inaczej. ¦wietnie, ¶wietnie, ¶wietnie, ¶wietnie, ¶wietnie, ¶wietnie, ¶wietnie, ¶wietnie,  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Luty 08, 2005, 23:34:50
Suuuuuper - gratulujê... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 08, 2005, 23:39:50
Noooo Maczku  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin: i ja gratulujê  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 09, 2005, 00:09:46
BOOOMBOOOOWOOOOOOO!!!!!! GRATULACJE widzisz ¿e mozna doczekaæ tak wspania³ego dnia !!! :grin: cieszymy siê razem z Toba!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 09, 2005, 00:11:58
Maczku, fantastycznie :lol: to kolejny krok w kierunku realizacji zamierzen  ;) :524:  :525:    :521:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: djmaczek w Luty 09, 2005, 07:07:50
dziêkujê z taka hemoglobink± moge sie poma³u starac o potomka
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ann w Marzec 01, 2005, 21:52:52
dzisiaj odebrali¶my wyniki  wysz³o 5,7 ciekawe jak to mozliwe skoro cukry nie by³y takie wspania³e....bardzo siê cieszymy....pozdrowienia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 01, 2005, 23:53:36
Ann gratulujê wyniku  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Marzec 02, 2005, 00:07:55
Ja jak bêdziemy mieli taki wynik to chyba siê upijê...mlekiem :D:D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Marzec 17, 2005, 23:41:49
A nasza hemoglobinka na lantusie od 3 miesiêcy (i po 2 tygodniowej infekcji) to 5,8 chyba nie jest ¼le? Cieszê siê, ¿e na razie to idzie w takim kierunku
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Marzec 17, 2005, 23:48:24
Moge tylko napisac........ GRATULACJE  :D  :D  :D  :D  :D  I oby tak dalej


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 18, 2005, 10:31:08
Aga ... super  :D  :D  :D  :D  Gratuluje
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Marzec 18, 2005, 11:31:44
Agu¶ gratulacje  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 18, 2005, 13:01:46
Mam pytanie nigdy jeszcze nie mialem pomiaru HBA1c (no mialem w szpitalu ) ale jak teraz pójde to w poradni bede mia³ robiony pomiar . Sk±d pobieraj± krew  ?? :o
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 18, 2005, 13:23:30
To wszystko zalezy od poradni..... W Gliwicach np. pobieraja z palca i wynik podaja po paru minutach. We Wroclawiu pobieraja z zyly i na wynik czeka sie pare dni... :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 18, 2005, 14:18:28
Wole palec  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Marzec 18, 2005, 16:02:36
u mnie bior± z palca, ale czeka sie ponad 2 tygodnie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 19, 2005, 11:55:07
Ciekawe jak u mnie w poradni bêdzie . Jako¶ szczególnie siê nie boje pobierania z ¿y³y ... :570:  - (fajny ten emot  :D )
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Marzec 19, 2005, 14:22:01
W Poznaniu pobieraj± z palca a na wynik czeka sie parê sekund! :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Marzec 23, 2005, 19:03:07
nom odebra³am dzisiaj wynik .... hmm..ostatni by³ 6,0 a teraz o 0,4 wy¿szy. Ale i tak dobbry :P a nastepny znów bedzie idealny. Juz ja o to zadbam  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 23, 2005, 19:05:48
Wiem ¿e w jak trafi³em do szpitala to mia³em 8,2  :/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Marzec 23, 2005, 21:49:18
s³aby jestes, ja mia³am 16  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 24, 2005, 07:52:52
:shock:  :shock:  :shock:  :grin: bez komentarza
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Marzec 24, 2005, 09:16:29
no co hehehe.... ale sukcesem by³o to, ¿e pierwsza by³a 16,1  a nastêpna juz 6,4  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 24, 2005, 10:26:19
Te¿ bym chcia³ mieæ co¶ ko³o 6 , tylko pozazdro¶ciæ  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Marzec 24, 2005, 17:53:40
a ile przewa¿nie masz?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 24, 2005, 19:28:03
Megi, Ty siê popatrz od kiedy Artur choruje...  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 24, 2005, 19:58:45
Nie wiem ile mam przewa¿nie , ale mam nadzieje ¿e we wtorek sie dowiem ... :razz:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Marzec 24, 2005, 21:21:48
ooppss, nie zauwa¿y³am. :P  Ale zobaczysz jak szybko zleci, ¿e za nied³ugo bêdziesz mia³ juz kilka wyników !
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Kwiecień 01, 2005, 10:54:12
Aktualny: 7.8
Juz nie maM slily -_-"
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 01, 2005, 12:42:22
Bia³a nie jest ¼le :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Kwiecień 01, 2005, 12:55:52
Ja dopiero na pocz±tku maja ide na badnie :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Kwiecień 01, 2005, 20:30:05
Bia³a nie jest ¼le!!!!!!!!!!!! bedzie lepiej zobaczysz :))))))))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 04, 2005, 13:14:02
Bia³a, trzymam kciuki, nastêpna bedzie lepsza  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  i nie poddawaj siê !!!  :wink:


hmmm ja az boje sie kolejnej hemoglobinki, po tych ostatnich "jazdach" .... ale wsumie pewnie zanim bede mia³a robion±, to juz wszystko wróci do normy ... :D .. wierze w to ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: endzi w Kwiecień 04, 2005, 22:00:31
Bia³a nie masz sie czym przejmowac u nas by³o ostatnio 8,2  :506:  zobaczymy jaki teraz bedzie mia³ :570:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Kwiecień 06, 2005, 13:15:12
Kochani  :!:  :!:  :!: Pierwszy raz od 2 lat mamy prawie idealn± hemoglobinê  :grin:  :grin:  :grin: Nasz poziomek to 6,4  :!:  :!: Nawet nie wiecie jaka jestem szczê¶liwa  :grin:  :grin:  :grin: Normalnie Kocham Was wszystkich.... :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 06, 2005, 13:20:39
Monia  :D  :D  :D  :D  :D  :D Gratuluje :):

 :523:  :524:  :525:  :526:  :527:  :528:  :529:  :521:  

 :588:  :588: <- Dla Ciebie i Damianka  :grin:  :wink:  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Kwiecień 06, 2005, 13:37:05
Moni¶ widzisz poskaczesz z tej rado¶ci...cukry Ci siê unormuj± i hemoglobinka u Ciebie równie¿ bêdzie super... :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Kwiecień 06, 2005, 13:52:18
Te¿ bym chcia³ mieæ tak± :roll:  . Gratuluje :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Kwiecień 06, 2005, 14:44:50
Artur wszystko przed Tob±... :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Kwiecień 06, 2005, 14:46:48
Monia suuuper, ¿yczê wszystkim takiej hemoglobinki, sobie te¿ :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Kwiecień 06, 2005, 16:10:17
Do³±czam siê do gratulacji oraz ¿yczeñ!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 06, 2005, 16:17:56
:grin:  :grin:  :grin: Ja te¿ cieszê sie z Wami :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Kwiecień 06, 2005, 16:21:42
Równie¿ gratuluje  :D  :D  :D  :D  :)  :)  :smile:


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Kwiecień 06, 2005, 16:29:30
dziêkujê Wam serdecznie, teraz bêdê d±¿y³a do magicznej liczby 6,0  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Arleta w Kwiecień 06, 2005, 19:09:13
Ja te¿ gratulujê!!!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 07, 2005, 10:14:36
Cytat: "monia"
Moni¶ widzisz poskaczesz z tej rado¶ci...cukry Ci siê unormuj± i hemoglobinka u Ciebie równie¿ bêdzie super... :grin:  :grin:  :grin:


Monis ... ja mam nadzieje ze nie bede mia³a hemoglobinki powyzej 5.5 hehehe  :wink:  :wink:  :wink:  .... ostatnia rok temu 5.0 hehehe (ale to dawno by³o :wink: )

Dlatego moze faktycznie lepiej jeszcze troche poskacze  :wink:  :523:  :524:  :525:  :526:  :527:  :528:  :529:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Kwiecień 20, 2005, 10:59:43
:D No kochani wczoraj byli¶my na badaniu i mamy wynik 6.9! Nie jest to szczyt marzeñ ale i tak bardzo sie cieszymy bo idzie w dó³ tzn. na lepsze. Pierwszy mia³ wynik 7.4, potem 7.0 a teraz 6.9. Mam nadzieje ¿e nastêpne bêd± jeszcze ni¿sze!!  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Kwiecień 20, 2005, 11:37:17
Kamila gratulacje, nastêpny bêdzie ju¿ superowy wynik, przynajmniej 6,2  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 20, 2005, 15:00:17
Kamilko :D :D :D Gratuluje ... 6.9 to bardzo pozadny wynik :D :D :D a nastepne napewno beda lepsze  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Kwiecień 22, 2005, 22:10:04
Kamilka! Gratulacje i ode mnie!
P.S. I zdrad¼ jak to siê Wam uda³o...??? :D
¦ciskam! Ewa.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: endzi w Kwiecień 24, 2005, 00:46:11
GRATULUJE.. oby nasze wyniki tez takie by³y :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Kwiecień 24, 2005, 11:08:05
:D Dziêki Kochani za te gratulacje. A jak doszli¶my do takich wyników? To proste, poprostu nie dajemy sie zwariowaæ i tyle! Mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿ê tak naprawdê robimy wszystko na wyczucie i bez ¿adnych rygorów. No i jako¶ nam to wychodzi. Wiêc wszyscy g³owa do góry i oby do przodu. Potem bêdzie lepiej!! :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Kwiecień 30, 2005, 14:44:59
Nasza ostatnia hemoglobina 5,4 - kurcze chyba troche za nisko  :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 30, 2005, 14:51:45
hmmm ... czy ja wiem?
5.0 to srednie stezenia na poziomie 90 mg%
czyli wydaje mi siê ok.
W kazdym b±dz razie ... gratuluje :D :D :D i :588: dla Pauli
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Kwiecień 30, 2005, 14:55:07
Sama ju¿ nie wiem, kiedy¶ ju¿ mieli¶my wynik 5,5 - lekarz wtedy powiedzia³, ¿e to za nisko, ¿e widocznie by³o du¿o niedocukrzeñ, chocia¿ to nie by³a prawda... Poczekam do wizyty, zobaczymy co powie tym razem, bo o wynik pyta³am telefonicznie...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 03, 2005, 00:00:08
Ja to samo us³ysza³am od naszej lekarz, ¿e wyniki na poziomie 5,0 - 6,0 oznaczaj± du¿o niedocukrzeñ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Maj 03, 2005, 19:08:44
to, ¿e ma sie hemoglobinê 5,0 - 6,0 nie musi oznaczaæ, ¿e sie mia³o duzo niedocukrzeñ. Mozna przeciez poprostu trzymac cukier na poziomie 80-90. A przeciez taki cukier jest bardzo dobry.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 03, 2005, 20:41:28
W³a¶nie ostatnia nasza hemoglobina to 5,8 i wcale nie by³o  niedocukrzeñ. To przecie¿ jest jaka¶ tam ¶rednia, wiêc je¶li s± niskie i wysokie to siê uzupe³niaj± a je¶li s± w miarê wyrównane to wychodzi podobnie. Mam tylko jedno pytanie dlaczego osoby na pompach maj± tê hemoglobinê przewa¿nie podwy¿szon± (powy¿ej norm)? Mo¿e siê wypowiecie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 03, 2005, 21:02:05
ja sie nie wypowiem bo mam dobr± hemoglobinke  :P  :P  :P

A tak serio ... to na pompie jest znacznie mniej niedocukrzen niz na penach ... moze dlatego ta srednia wychodzi troche wyzsza? ... chociaz nie wiem.
Zreszta jak kazdy wie, na pompie tez zdarzaj± sie wpadki i ... to konkretne. np. jesli zapcha sie wk³ucie , lub cos w tym rodzaju .... to poziom nie jest np. 200 tylko przewaznie duzoooo wyzszy (u mnie potrafi wyskoczyc nawet za skale glukomteru ... czyli powyzej 600). Fakt nie zdarza sie to czesto ... ale mimo wszystko zdarza siê, pogarszaj±c ¶redni±.

Zreszt± z t± hemoglobink± to nie jestem tak do konca przekonana ... o jej wiarygodno¶ci ...
kiedys cukry mia³am przez d³ugi okres czasu fatalne ... bardzooo a hb wysz³a super  :shock:  :shock:  :shock:

Mysle ze najlepszym porowaniem sa dla nas codzienne wyniki na glukometrze ... hb to tylko uzupe³nienie, i jak dla mnie ... ma³o wiarygodne  :wink:  :wink:  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 04, 2005, 00:42:42
Znalaz³am tak± ciekaw± stronkê mo¿e z Was siê tym zainteresuje mi³ego czytania
http://www.przychodnia.pl/cukrzyca/index19.php3?s=3&d=1&t=19
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 04, 2005, 09:03:22
Cytat: "Aga"
Mam tylko jedno pytanie dlaczego osoby na pompach maj± tê hemoglobinê przewa¿nie podwy¿szon± (powy¿ej norm)? Mo¿e siê wypowiecie.


My dziêki pompie w koñcu uzyskali¶my poziom hemoglobiny taki jaki powinien byæ, bo na penach poni¿ej 7,5 zej¶æ nie mogli¶my. A na pompie nasz wynik 6,4  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 04, 2005, 13:12:34
A ja? Ech, a¿ wstyd siê przyznaæ! Ostatnie badanie robi³am w lutym i jak dot±d nie mia³am czasu, si³, ochoty ani pieniêdzy, ¿eby jechaæ je odebraæ. Wa³koñ i leñ ze mnie~!
Od razu uprzedzê pytania: w CZMP panie nie udzielaj± informacji telefonicznie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 04, 2005, 17:21:07
Cytat: "emh"
w CZMP panie nie udzielaj± informacji telefonicznie.


Nie ma to jak u³atwiaæ komu¶ ¿ycie  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Maj 05, 2005, 23:34:29
Dzisiaj odebra³em swoje wyniki :D Pielêgniarka powiedzia³a ¿e hemoblobinke mam lekko ponad norme  :shock:  Wynik 6,3 mi siê takim nie wydaje :roll:  :570:  :D  :D  :D  :P
Zrobi³em jeszcze inne badania. Wydaje mi siê ¿e nie s± a¿ takie z³e.....:
ALT   24 U/L
AST   30 U/L
Kreatynina   78 umol/L
Poziom sodu   146 mmol/L
Poziom potasu   4,22 mmol/L
HBA1C   4,27 umol/L -----sporo przekroczone :( norma 2,38-3,38
HBT   18g/dl    po za norm± (10-16)
Co o tym s±dzicie? Od czego mam tak podwy¿szone niektóre wyniki?
Z góry dziêki :588:


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 06, 2005, 00:00:19
6,3 to super wynik. nie rozumiem czego siê czepiaj±
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 06, 2005, 01:41:32
Piotru¶ taki wynik jest bardzo dobry.A pielêgniarka jak sie nie zna,niech lepiej g³osu nie zabiera  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Maj 06, 2005, 02:35:09
Piotrek!
Mo¿e ta pigu³a my¶la³a, ¿e Ty nie cukrzyk i dlatego Ci tak rzek³a? :DDD
Bo to co masz to jest super wynik !!!  :one:  
Trochê za wysoki to on mo¿e byæ dla zdrowego, a nie cukierka.

Giga na ogó³ oscyluje miêdzy 6.2 a 6.5
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 06, 2005, 08:50:20
My jak ostatnio mieli¶my 6,4 to pielêgniarka powiedzia³a, ¿e wspania³y wynik...wiêc 6,3 powinien byæ tym bardziej wspania³y  :grin:  :grin: Piotru¶ nie przejmuj siê :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Maj 06, 2005, 14:39:22
Cytat: "monia"
Piotru¶ nie przejmuj siê :) :) :)


Ale¿ ja siê nie przejmuje. Wiem ¿e to dobry wynik, ale chcia³em wam napisaæ reakcje pielêgniarki. Normy w przychodni (tak pisa³o obok wyników) do której chodze s± od 4,5 do 6,2.


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 06, 2005, 15:04:46
Sk±d oni wziêli t± norme? na zdrowych siê wzorowali? :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 06, 2005, 15:06:51
Przecie¿ to same do³y ! co oni chca nam mózgi pouszkadzaæ  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 06, 2005, 15:50:30
Cytat: "Misioza"
co oni chca nam mózgi pouszkadzaæ  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:


a moze to nowy pomys³ naszego pañstwa? :D :D :D im mniej mysl± ... tym mnie bed± chcieli .. i mniej sie bed± k³ucic :P ... ale z nami nie ma lekko :D :D :D NIE DAMY SIE WARIATOM :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Maj 06, 2005, 16:31:51
...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Maj 06, 2005, 16:43:34
A mo¿e oni maj± jakie¶ inne normy i inne odczynniki? Ja kiedy¶ co prawda dawno robi³am hb i w tym lab.  byt³a norma chyba do 9 czy 10, mia³am co¶ ok 9 w³a¶nie i by³am w szoku ¿e tak du¿oa tu siê okaza³o ¿e jest ok.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 06, 2005, 20:52:20
Cytat: "julola"
A mo¿e oni maj± jakie¶ inne normy i inne odczynniki? Ja kiedy¶ co prawda dawno robi³am hb i w tym lab.  byt³a norma chyba do 9 czy 10, mia³am co¶ ok 9 w³a¶nie i by³am w szoku ¿e tak du¿oa tu siê okaza³o ¿e jest ok.

A mo¿e to by³o w jaki¶ innych jednostkach podane... W podrêczniku na temat cukrzycy jest napisane, ¿e:
                    -norma dla ludzi zdrowych wynosi od 4,4 do 6,4
                    -dla dobrz wyrównanej cukrzycy od 6,5 do 8,0
                    -dla ¼le wyrównanej cukrzycy od 8,1 do 10,0
                    -dla bardzo ¼le wyrównanej cukrzycy powy¿ej 10
Jako jednostkê napisali tu %, ale mi siê wydaje ¿e te wyniki s± podawane w mmol/l...
Moje wyniki HBA1c (a mia³am ich 8 czy 9) by³y w granicach od 4,9 do 5,9  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 06, 2005, 23:42:10
Tak to jest mmolach.Teraz te wyniki pomno¿yæ przez 18. Ja ju¿ 4rty rok tylko na tych jednostkach.Tak przyzwyczai³am siê,¿e nie potrafiê inaczej :D Specjalnie dla nas musz±  ¶ci±gaæ glumetry :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Maj 07, 2005, 03:50:06
Misia : to dziwne, we¼ Smart Scana lub Precisiona tam mo¿esz prze³±czaæ na skalê tak± lub tak±  :)
Chyba ¿e przyzwyczai³a¶ sie do Acucu
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Maj 07, 2005, 09:50:38
Acha. Czyli je¿eli hemoglobina jest np. 6,4 to (6,4*18) i wychodzi, ¿e ¶rednio cukier 115?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 07, 2005, 10:59:35
Tak wychodzi. Jednak HBA1c to ilo¶æ hemoglobiny po³±czonej z glukoz±. Nazwanie tego badania ¶rednim poziomem cukru z ostatnich 3 miesiêcy jest chyba nie do koñca w³a¶ciwe... Przecie¿ glukoza nie ³±czy siê od razu z hemoglobin±. Wydaje mi siê, ¿e jest to zawsze troche zani¿one w stosunku do ¶redniej. Oczywi¶cie, ¿e je¶li kto¶ na okr±g³o ma cukry rzêdu 250 i wiêcej, to 5,0 mieæ nie bedzie. Jednak je¶li po posi³kach intensywnie rosn± komu¶ cukry, jednak szybko spadaj±, to w badaniu nie bêdzie tego widaæ. Je¶li siê mylê, to proszê, ¿eby kto¶ mnie poprawi³.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamas³odziaka w Maj 19, 2005, 16:55:27
Jak mieli¶my z MAksem 6,5 , to pielêgniarka powiedzia³a ¿e jak na takiego malucha, to za ma³o. Oni wol± wy¿ej, bo przy 6 boj± siê, ¿e jest za du¿o niedocukrzeñ. (Maks ma 2 latka)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 19, 2005, 19:14:14
Rzeczywi¶cie maleñstwo. Nie s±dze jednak ¿eby 6,5 by³o niepokoj±ce, wrêcz przeciwnie! ¦rednia cukrów by³aby wtedy oko³o 130mg%, wiêc gdzie tu te niedocukszenia?? Z drugiej jednak strony, Maks sam nie powie Ci ¿e siê ¼le czuje, wiêc trzeba unikaæ niebezpieczeñstwa jak tylko siê da, prawda??
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 19, 2005, 23:19:26
Moja Tysia te¿ mia³a w granicach 6,25-6,4 i lekarz by³ zadowolony :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Maj 21, 2005, 02:26:46
A jak my ostatnio zapytali¶my nasz± "s³odk±" pani± doktor o normy dla cukrzyka, to najpierw zapyta³a :
- Polskie, czy ¶wiatowe?
Bo ¶wiatowe to s± ok. 7.0 a tylko w Polsce ambitni lekarze narzucili super extra pu³ap 6.0 bez wzglêdu na typ cukrzycy i wiek  :shock:  :shock:  :shock:

Ostatnio nie mamy siê czym chwaliæ : 7.6 trzeba sie za to wziaæ. Poprzednio by³o 6.5. Idzie wiosna i lato, wiêcej ruchu zrobi swoje - zawsze latem mia³a lepsze. Trzymajcie kciuki ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 21, 2005, 17:45:58
Ja ju¿ trzymam  :mrgreen:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 21, 2005, 18:19:19
Giga!! Bêdzie dobrze!! Ja te¿ mam swoje wzloty i upadki :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 22, 2005, 22:58:08
Nie przesadzajmy wiêc i b±dzmy... ¦WIATOWCAMI... He, he... 7.0 to nie z³y wynik jak na super stresuj±ce warunki ¿ycia w XXI wieku!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 23, 2005, 15:32:49
HURRRA, HURRRA hip hip  HURRRA  :509:    :524:    :525:    :526:    :527:    :528:    :529:    :523:  W³a¶nie odebra³am wynik - 6,3. Ale¿ siê cieszê  :lol:  :lol:  :D  Oby dalej takie wyniki, bo od razu nabieram chêci do dalszej walki z cukrami.

Hmmm.... ale wiecie, trochê siê bojê, bo u nas Hb leci w dó³ co 4.... Pierwsza by³a 14, druga 10, teraz 6, to nastêpna...2 ?!   :547:  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 23, 2005, 15:38:35
Mia :D :D :D :D :D Gratuluje :d :d :D :D :D :D :D :D :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588: :588:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Maj 23, 2005, 15:44:54
Równie¿ gratuluje  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D . Oby tak dalej  :D  :D  :D  :D  :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 23, 2005, 17:23:23
Mireczka gratulacje  :!:  :!:  :!: Tak trzymaæ  :!:  :!:  :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 23, 2005, 18:40:56
No Mircia!!!!Gratulujê:D Jutro my idziemy.Warunek,¿e krew od razu zbadaj±  :twisted:  :twisted:  :twisted:

Gratulujê :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 23, 2005, 22:28:56
Dziêki serdeczne, ale nie zasypiam gruszek w popiele. Nic mnie tak nie do³uje, jak walka bez efektów. A ta hemoglobinka doda³a mi skrzyde³ :D  :evilbat:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 24, 2005, 12:37:28
Mireczko! I ja gratulujê! I zazdroszczê!   Muszê siê wreszcie i ja wybraæ do diabetologa... Ostatnio by³am, hmm..., w styczniu! Wstyd!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Maj 25, 2005, 03:16:26
Mirka - bardzo pi±tka !
A raczej bardzo szóstka :!:

Nie ¿yczymy Ci tak jak :
Cytat: "Werty"
Oby tak dalej :DDDDD


bo rzeczywi¶cie nastêpny wynik by³by ok. 2.0
i tym by¶ nas dobi³a :DDD ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 25, 2005, 09:03:06
Cytat: "Giga"
bo rzeczywi¶cie nastêpny wynik by³by ok. 2.0
i tym by¶ nas dobi³a :DDD ;)


Nieeee, nie ma mowy, do dwójki zdecydowanie i z premedytacj± nie doci±gnê ;) :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Maj 25, 2005, 15:00:30
Cytat: "Giga"
Mirka - bardzo pi±tka !
A raczej bardzo szóstka :!:

Nie ¿yczymy Ci tak jak :
Cytat: "Werty"
Oby tak dalej :DDDDD


bo rzeczywi¶cie nastêpny wynik by³by ok. 2.0
i tym by¶ nas dobi³a :DDD ;)


Przy napisaniu "oby tak dalej" kierowa³em siê granic± hemoglobiny w okolicy 6, a nie tym ¿eby schodziæ w dó³ co 4. No bez przesady  :roll:


pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 25, 2005, 15:32:16
Werty, no co¶ Ty? Wszyscy przecie¿ wiedz±, ¿e ¿yczysz nam jak najlepiej  :lol: :588:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 25, 2005, 15:58:42
Ja nie mam siê czym chwaliæ... Dzi¶ dosta³am wyniki z HbA1c pobranego w poniedzi³ek... 7,3.... nigdy od kiedy zachorowa³am nie by³o tak wysoko :( :( :( Do tego sporo przyty³am   :506:  Pani doktor zapyta³a, czy nie mam gdzie¶ w pobli¿u jakiego¶ aerobiku, bo powinnam siê zapisaæ. Mia³am ochote zrobiæ jej krzywde   :503:  Czas najwy¿szy zabraæ siê za siebie... Chyba wrucê te¿ do wa¿enia jedzenia, tak dla pewno¶ci...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: endzi w Maj 26, 2005, 21:39:31
:one:    :one:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Maj 27, 2005, 13:41:47
Cytat: "Agniesia"
Ja nie mam siê czym chwaliæ... Dzi¶ dosta³am wyniki z HbA1c pobranego w poniedzi³ek... 7,3.... nigdy od kiedy zachorowa³am nie by³o tak wysoko :( :( :( Do tego sporo przyty³am   :506:  Pani doktor zapyta³a, czy nie mam gdzie¶ w pobli¿u jakiego¶ aerobiku, bo powinnam siê zapisaæ. Mia³am ochote zrobiæ jej krzywde   :503:  Czas najwy¿szy zabraæ siê za siebie... Chyba wrucê te¿ do wa¿enia jedzenia, tak dla pewno¶ci...


Nie martw sie, bedzie dobrz. Zacznij od zaraz i zycze silnej woli :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 27, 2005, 23:22:25
Agniesia nie martw siê  :grin: mi ostatni te¿ siê przyty³o (wikt u mamy dobrze mi s³u¿y) ale lato idzie wiêc...... pora zrzuciæ zbêdne zimowe kilogramy a TY dodatkowo jeszcze chyba masz burzê hormonów???? W okresie dojrzewania przewa¿nie przybiera siê na wadze (zw³aszcza dziewczyny nabieraj± kobiecych kszta³tów) :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 28, 2005, 10:16:48
Dziêki, ¿e wi mnie wierzycie :588: . Mo¿e pujde za rad± pani doktor i zapiszê siê na aerobik... Burzê hormonaln± i tworzenie kobiecych kszta³tów mam ju¿ za sob± :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 28, 2005, 14:01:34
Agniesia! Zaraz zacznie siê sezon. Chyba nawet ju¿ siê zacz±³. Jeste¶ z Sopotu. A tam ka¿dy mieszkaniec w sezonie musi zrobiæ trzy razy tak± drogê latem jak zim±, by doj¶æ do celu. Trzeba omijaæ wczasowiczów. I to szerokim ³ukiem ;-) A tak na serio: latem na prawdê mamy inn± przemianê materii. No  i  przez upa³ je¶æ siê tak nie chce. No i s± warzywka i owoce.. No i ... No i ... Pozdrawiam! Ewa. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 30, 2005, 18:36:05
Cytat: "emh"
Agniesia! Zaraz zacznie siê sezon. Chyba nawet ju¿ siê zacz±³. Jeste¶ z Sopotu. A tam ka¿dy mieszkaniec w sezonie musi zrobiæ trzy razy tak± drogê latem jak zim±, by doj¶æ do celu. Trzeba omijaæ wczasowiczów. I to szerokim ³ukiem ;-)

I tu masz racje: turystów jest tylu, ¿e aby siê przej¶æ po Monciaku trzeba siê ³okciami rozpychaæ, albo chodziæ w ¶rodku nocy :/ Zazynam chodziæ na aerobik od tego pi±tku, wiêc licze, ¿e trochê schudnê. Cukry te¿ s± lepsze i to o wiele, wiêc nastêpne HbA1c powinno wyj¶æ w normie :D Pozdrawim z zawalonego wczasowiczami Sopoækowa ;) Aga
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 30, 2005, 19:41:37
No, wiem o czym mówisz!!! Ja tam wolê góry!!! A je¶li nad morze... to w styczniu! Powa¿nie! Bardzo polecam!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Maj 31, 2005, 00:57:08
Poniewa¿ jest to temat o HbA1c a nie o Monciaku ;))) to dorzucê tu co¶ z literatury pt. „Jak interpretowaæ wyniki badañ” H.Woschnagg, W.Exel

Hemoglobina A1c
Oznaczenie hemoglobiny A1c daje lekarzowi mo¿liwo¶æ kontroli stê¿enia cukru we krwi u pacjenta cukrzycowego leczonego w ostatnim miesi±cu.
Warto¶æ prawid³owa:
poni¿ej 6,0%.
Oznaczenia przeprowadza siê we krwi.

Co to jest HbA1c?
Jest to bia³ko zmienione przez cukier znajduj±cy siê we krwi. Prawdopodobnie niektóre z pó¼nych nastêpstw cukrzycy s± wywo³ywane przez patologicznie zmienione bia³ko. Im wy¿sze jest stê¿enie cukru we krwi, tym bardziej jest zmodyfikowana cz±steczka bia³ka. HbA1c powstaje w krwinkach czerwonych. Warto¶ci stê¿eñ zmodyfikowanej hemoglobiny mog± normalizowaæ siê dopiero przy prawid³owej syntezie komórek czerwonych. A wiêc, oznaczaj±c stê¿enie HbA1c, uzyskujemy wgl±d w przemianê materii w ci±gu ostatnich 4-6 tygodni.

Co oznacza warto¶æ liczbowa stê¿enia HbA1c?
Stê¿enie poni¿ej 6% dowodzi, ¿e badana osoba jest zdrowa, a cukrzyca jest doskonale ustawiona pod wzglêdem leczniczym.
Warto¶æ 6 do 7% dowodzi dobrego ustawienia cukrzycy (chyba bardzo dobrego)
Inne wyniki oznaczeñ wskazuj± na:
HbA1c 7 do 8%: dobrze ustawiona cukrzyca,
HbA1c 8 do 9%: miernie ustawiona cukrzyca,
HbA1c 9 do 10%: ¼le ustawiona cukrzyca,
HbA1c ponad 10%: bardzo ¼le ustawiona cukrzyca, pacjent bardzo zagro¿ony.


No to teraz sie zacznie polemika :DDD
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 31, 2005, 10:33:20
Wartosci ponizej 6,0 oznaczaj± czêste niedocukrzenia,wiêc chyba nie o to chodzi.Czeste niedocukrzenia powoduj± uszkadzanie komorek mózgu a to przecie¿ jest bardzo niebezpieczne :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 31, 2005, 12:54:36
Cytat: "Misioza"
Wartosci ponizej 6,0 oznaczaj± czêste niedocukrzenia,wiêc chyba nie o to chodzi.Czeste niedocukrzenia powoduj± uszkadzanie komorek mózgu a to przecie¿ jest bardzo niebezpieczne :(


Ponizej 6.0 to wynik dla osob bez cukrzycy. Dlatego napisane ze prawid³owy.
Dla chorych prawid³owy jest wg. tego co pisza 7-8
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 31, 2005, 18:09:03
Tylko raz mieli¶my wynik 7,0. Lekarz powiedzia³ wtedy ¿e mog³oby byæ lepiej hmmm.....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 31, 2005, 20:43:14
Mój pierwszy wynik HbA1c to 4,9- pamiêtam te ci±g³e problemy z hipo... ale nie ma siê co dziwiæ skoro pakaowali we mnie 18 j M3  na ¶niadanie( teraz biorê 6-7). Mimo sukcesywnego ograniczania ilo¶i insuliny, troche to potrwa³o, zanim znalaz³am odpowienie dal siebie dawki. Potem by³o ci±gle miêdzy 5 a 6, a¿ do ostatnich moich wybryków z diet±- tyeraz mam za swoje i biorê siê do roboty :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Czerwiec 01, 2005, 18:19:25
hemoglobina 7-8 to dobra dla cukrzyków>?????? ja jak mia³am 6,4 to lekarz mi powiedzia³ ze mog³oby byæ lepiej.... a to ze ma sie ponizej 6,0 nie swiadczy o czêstych niedocukrzeniach tylko o tym, ¿e ma siê ci±±±±gle idealny cukier 80-90
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Czerwiec 01, 2005, 23:50:31
Gdzie¶ to ju¿ wcze¶niej pisa³em:
 <6.0 to s± bzdurne, bo niebezpieczne w wiêkszo¶ci wypadków, normy "ambitnych polskich doktorków"
Wszêdzie na ¶wiecie uznaje siê 7.0 za cel terapii insulinowej.
Je¶li cukrzyca jest bardzo dobrze wyrównana, to mo¿na oczywi¶cie uzyskaæ ni¿szy wynik. Tylko ile jest takich osób? Sami zobaczcie, kto jeszcze nie pisa³ wnerwiony w dziale "Cukry".  :evil:
A to chyba ¶wiadczy, ¿e zawsze trzeba siê liczyæ z mo¿liwo¶ci± hipo.
Pos³uchajcie Misi: hipo jest straszne i im dalej od niego tym lepiej. Tym bardziej ¿e 80 na glukometrze mo¿e równie¿ oznaczaæ 72 !!!
Rozs±dnym jest wiêc utrzymywaæ bezpieczny margines, zamiast na si³e d±¿yæ do zmniejszenia HbA1c. ¦wiat poj±³ to juz dawno, tylko my siê trzymamy norm dla zdrowych ludzi. Niech sobie takie bed± ale dla T2, a nie dla naszych bujaj±cych sie cukierkeczków :)))
Dlatego bezpieczniej jest trzymaæ 120 ni¿ 80-90, a zw³aszcza na penach, gdy ca³y czas jest zjazd .....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 02, 2005, 16:29:31
Giga! Spokojnie, nie denerwuj siê tak! Pewnie, ¿e dla ma³ych dzieci 120 to idealny cukier, ale dla takich ju¿ nieco wiêkszych, które dobrze sobie radz± lepiej jest jak jest nieco ni¿ej a HbA1c nie przekracza 6. Im cukry s± bli¿sze fizjologicznym warto¶ciom tym lepiej, prawda?? A mo¿e ja mam przerost ambicji, jak przysta³o na przysz³ego lekarza :lol: ??
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 03, 2005, 00:32:02
Ja siê zgadzam w zupe³no¶ci z Gig±. Lepsze 120 ni¿ 80-90. Choæby ze wzglêdu na przyzwyczajenie organizmu. Zak³adaj±c ¿e cukry s± w granicach 120 to prêdzej wyczuje hipo, ni¿ przy ¶redniej 90. Ostatni± hemoglobinke mia³em 6.3 . Czy to dobra? Teoretycznie TAK, ale patrz±c na moje cukry to jest to bardzo w±tpi±ca sprawa. S± dni ¿e skacze z hipo w hiper i odwrotnie, s± ¿e jest dobrze, s± ca³kiem z³e. HbA1c jest badaniem medycznym, labolatoryjnym. Ja osobi¶cie wole swoj± ¶wiadomo¶æ odno¶nie swoich poziomów w jakim¶ ograniczonym czasie. Wole siê cieszyæ z wyników na glukometrze, z których nie jestem do koñca zadowolony. Ani¿eli z badania próbki krwi, która te¿ nie wiadomo po jakim czasie po pobraniu jest badana. Choæ fajnie, dobrze jest mieæ hemoglobinke dobr± :D. Ale jak wcze¶niej napisa³em wole w³asne do¶wiadczenia z glukometrem.


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 03, 2005, 00:58:26
No w³a¶nie apropo czasu badania krwi...Nasze HbA1C wynosi poraz kolejny 7,1.Trzy miesiace temu te¿ tyle wynosi³o.Uwa¿am,¿e Tysia ma ni¿sze.Za kazdym razem od pobrania krwi mija kilka dni.Trzy miesi±ce temu wynik by³ dopiero po 14 nastu dniach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A na ostatni czekali¶my 7 dni!!!!!!!!!!!!!!!!!!T³umaczenie kobiety z labolatorium ju¿ przyprawia³o mnie o sza³,bo pani powiedzia³a mi,ze na ulotce producent urz±dzenia podaje,ze maks.do 10 dni mo¿na przeprowadziæ badanie  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: Zrobi³am ostatnio awanturê,bo juz nie wytrzyma³am.Kolejn± hemoglobinê zrobi± przy mnie  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 03, 2005, 15:42:29
Cytat: "WERTY"
Ostatni± hemoglobinke mia³em 6.3 . Czy to dobra? Teoretycznie TAK, ale patrz±c na moje cukry to jest to bardzo w±tpi±ca sprawa. S± dni ¿e skacze z hipo w hiper i odwrotnie, s± ¿e jest dobrze, s± ca³kiem z³e. .

Wiadomo, ¿e to badanie jest jedynie ¶redni± . I tu siê zgodze z Wertym.
 
Cytat: "WERTY"
Ja osobi¶cie wole swoj± ¶wiadomo¶æ odno¶nie swoich poziomów w jakim¶ ograniczonym czasie. Wole siê cieszyæ z wyników na glukometrze, z których nie jestem do koñca zadowolony. Ani¿eli z badania próbki krwi, która te¿ nie wiadomo po jakim czasie po pobraniu jest badana. Choæ fajnie, dobrze jest mieæ hemoglobinke dobr± :D. Ale jak wcze¶niej napisa³em wole w³asne do¶wiadczenia z glukometrem.


Pozdrawiam;
Piotrek

A tu ju¿ nie :D:D:D HbA1c mówi o stanie organizmu i o zdolno¶æ transportu przez hemoglobine tlenu: hemoglobina zwi±zana z glukoz± traci swoje w³a¶ciwo¶ci. Trzymaj±c dobre HbA1c jest siê pewnym, ¿e pu¼ne powik³ania cukrzycy bêd± siê od Ciebie trzyma³y z daleka.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Czerwiec 03, 2005, 21:33:11
no to ja juz nie wiem... u mnie mówi±, ¿e jak sie ma 6,0 to bardzo dobrze i tak trzymaæ ( nie mówie o ma³ych dzieciach). mam gdzies "swiatowe, prawid³owe wyniki" ja bede g³upim polskim ortodoksem i napewno lepiej na tym wyjde za kilkana¶cie lat  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 03, 2005, 23:53:12
Cytat: "Agniesia"

A tu ju¿ nie :D:D:D HbA1c mówi o stanie organizmu i o zdolno¶æ transportu przez hemoglobine tlenu: hemoglobina zwi±zana z glukoz± traci swoje w³a¶ciwo¶ci. Trzymaj±c dobre HbA1c jest siê pewnym, ¿e pu¼ne powik³ania cukrzycy bêd± siê od Ciebie trzyma³y z daleka.


Agniesiu z tego co widze od d³u¿szego czasu to wiesz du¿o wiêcej o s³odko¶ci ode mnie. Gratuluje Ci tej wiedzy :D Ale odno¶nie hemoglobinki to uwa¿am ( jak ju¿ wcze¶niej pisa³em) ¿e jest to badanie konieczne.TAK i to bardzo. Widaæ wszystko. Aleeeee.... patrz±c na mój przypadek i ostatni± warto¶æ hemoglobinki to uwa¿am ¿e mia³em za nisk± w porównaniu z w³asnymi poziomami. Masz racje w tym co piszesz, ale wg mnie to siê odnosi do wyrównanej cukrzycy. Mi to 6,3 wysz³o po okresie strasznych skoków poziomów. W szczególno¶ci mia³em czê¶ciej 200-250 ni¿ 100. Na mnie humalog dzia³a czasami "za dobrze" i czêste hipo wyrównuje te wszystkie hiper. Cope (tak mówi moja mama na hipoglikemie) mam raz, nawet wiêcej razy na dzieñ. Wiêc napisze jeszcze raz ... HbA1c jest badaniem koniecznym i dobrym, ale dla osób które maj± wyrównan± cukrzyce, czy to na poziomie 100, czy 200.


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 04, 2005, 10:35:01
Chyba siê powtarzam, ale HbA1c to ¦ R E D N I A, wiêc przy wielu hipo i hiper ta ¶rednia wyjdzie w normie. Dlatego tak wa¿ne jest konfrontowanie wyników z glukometru z hemoglobink±. W poradni s³ysza³am o dzieciakach, które reguluj± sobie HbA1c: nie trzymaj± diety, pozimy ci±gle powy¿ej 150 jak nie 200, ale kiedy nadchodzi czas na badanie, to przez jaki¶ czas wywo³uj± niedocukrzenia. Potem hemoglobinka jest w normie, a one "dziwnym trafem" zapomnia³y glukometru... Potem to i tak wychodzi.  Werty! Wspó³czujê rozchwiania i ¿yczê sukcesów w trzymaniu pozimów.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Czerwiec 06, 2005, 02:53:03
Cytat: "Agniesia"
...W poradni s³ysza³am o dzieciakach, które reguluj± sobie HbA1c: nie trzymaj± diety, pozimy ci±gle powy¿ej 150 jak nie 200, ale kiedy nadchodzi czas na badanie, to przez jaki¶ czas wywo³uj± niedocukrzenia....


Te¿ s³ysza³em o takich niepoprawnych cukrzykach.
Ale to raczej dotyczy³o osób troszkê starszych od Ciebie, które ¶wiadomie pakowa³y sie w hipo z omdleniami i wizytami w szpitalu w³±cznie   :585: ¿eby unikn±æ jazgotu swojego lekarza.
¯al mi ich... :sad:  :sad:  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 07, 2005, 12:45:07
Bo to trochê co¶ nie tak... ¿eby pacjent ba³ siê swojego lekarza. Ja tam siê przyznajê: tym razem mi nie wysz³o i trudno. Sama jestem tym wystarczaj±co zdo³owana poniewa¿ choroba mnie pokonuje. A nie, ¿eby jeszcze lekarz mnie napawa³ panik±...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 07, 2005, 17:49:13
Dzisiaj mieli¶my wizytê, lekarz za hemoglobinê przyzna³ Paulinie 7-kê. :D Chyba ustanowi³ jaki¶ now± skalê hehehehe :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 07, 2005, 18:23:47
No, no..!! Gratulujê, Boo!! Trzymajcie tak dalej   :one:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 07, 2005, 18:48:55
Boo gratulacje :D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 07, 2005, 19:28:49
Boo ... gratulacje dla Pauli :D :D :D i cmoknij j± tam od nas :D :D :D Pieknie :):
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamas³odziaka w Czerwiec 07, 2005, 19:30:02
No to trzymajcie tak dalej!!!  :509:    :509:    :509:    :509:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 07, 2005, 23:12:00
Boo, gratulujemy Paulince!!! :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Czerwiec 07, 2005, 23:52:54
Boo gratulacje dla Ciebie i Pauliny(czy¿ to nie piêkne imie :wink: ), tak trzymaæ :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Czerwiec 08, 2005, 17:15:36
Cytat: "boo"
Dzisiaj mieli¶my wizytê, lekarz za hemoglobinê przyzna³ Paulinie 7-kê. :D Chyba ustanowi³ jaki¶ now± skalê hehehehe :D


Hmm.. Boo mia³a¶ wizyte 7 czerwca?? :) To chyba Ciê widzia³am :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 08, 2005, 23:06:01
Wiecie co? W³a¶nie zauwa¿y³am, ¿e jestem "Maniakiem". Wiem, ¿e to nie w temacie, ale awans, to awans! I zawsze warto siê pochwaliæ. :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 09, 2005, 01:24:09
Hmmm Megi jesli twoja karta le¿a³a tu¿ za nasz± i je¶li Natalia to ty, to hmm chyba masz racjê :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Czerwiec 09, 2005, 15:27:37
zgadza siê :D hehe a co¶ mi tak ¶wita³o ... ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 09, 2005, 18:59:09
;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 14, 2005, 11:35:24
wczoraj mia³am robion± hemoglobinke i ........
5,6

:524: :524: :524:

hmmm .... jawnie .... JESTEM ZDROWA ... ale insuliny mam chwilowo nie odstawiac hehehehe  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 14, 2005, 11:43:28
Moni¶ moja zdrowa przyjació³ko :D:D:D:D:D Gratulacje  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 14, 2005, 14:49:18
Noooooo piêêêêêknie :D :D :D Gratulacje :588:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 14, 2005, 14:50:51
Monika, gratulacje, najzdrowsza kobieto pod s³oñcem :lol:   :524:    :524:    :524:    :524:    :524:    :524:    :524:    :575:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 14, 2005, 15:22:24
Monika!! Super!! Gratulujê!! Chciesz sie zamieniæ :lol: :lol: :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 14, 2005, 15:24:55
Moniko! Okazie zdrowia! I ja gratulujê!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 14, 2005, 17:20:02
No Monika gratulacje :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Czerwiec 14, 2005, 19:55:21
...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 14, 2005, 20:34:26
Pewnie ¿e dobrze :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 14, 2005, 21:35:30
Artur! ¦wietnie! Gratulujê!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 14, 2005, 21:46:23
Artur gratulacje :D :D :D :) :) :)


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 14, 2005, 21:51:13
Artur super :524: :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Megi w Czerwiec 14, 2005, 22:06:39
kurcze...jak wy to robicie? :) zawsze narzekacie ze cukry powy¿ej 200, ¿e infekcja, ¿e to, ¿e tamto i taka hemoglobina 5,6 ???  ja tu sie mêcze, ¶rednia nie powy¿ej 105... i co....nigdy chyba nie bede miec ponizej 6 !!!!!!!!!!!;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: djmaczek w Czerwiec 15, 2005, 09:12:14
a u mnie znowu hemoglobinka siê podwy¿szy³a :roll:  z 5,3% na 6,3% poniewa¿ znowu wróci³am na lantusa a by³am przez pewien czas na pompie ,ale teraz juz jestem na swojej pompie to mam nadziejê ze wszystko wróci do normy.Mam akurat takiego lekarza ,który sprawy hemoglobiny traktuje bardzo rygorystycznie niestety
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 15, 2005, 13:56:55
Maczku 6,3 to tez supeeeer :D :D :D :D
a teraz na pompie to bedziesz pewnie mia³a same pi±teczki :588:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Czerwiec 15, 2005, 15:00:56
...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 15, 2005, 15:59:02
Gratulacje, Artur! ¦wietna hemoglobinka :) Tak trzymaæ! Z tego co wiem, nie powinno sie schodziæ poni¿ej 5. Chodzi tu jednak nie o samo HbA1c, ale raczej o niedocukrzenia- je¶li nie masz hipo, to im ni¿ej tym lepiej :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 16, 2005, 11:42:10
Artur gratuluje :) :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Czerwiec 16, 2005, 19:40:44
...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Czerwiec 16, 2005, 22:53:57
:D No gratulacje Artur! Z tego co widzia³am ¿e Pan Doktor pokaza³ ci kciuk do góry, czyli wszystko OK! No chyba ¿e to nie ty by³e¶ wtedy u Doktora?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Czerwiec 17, 2005, 10:32:32
...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 17, 2005, 19:33:03
A ja w poniedzia³ek do lekarza.... I te¿ na pewno dostanê ochrzan, bo ostatni raz by³am w styczniu. :( Jako¶ tak siê nie sk³ada³o ¿eby pój¶æ...  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Czerwiec 18, 2005, 12:55:09
No tak Artur to by³o we wtorek mniej wiêcej o 15.30. By³es chyba z tat±? Tak czy nie? A potem stali¶cie na przystanku autobusowym na ul. Szpitalnej?  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 18, 2005, 13:11:27
¦ledztwo trwa!!!
A jakby kto¶ z £odzi lub okolic by³ zainteresowany, to ja bêdê w poniedzialek w CZMP. Poznacie mnie po tym, ¿e bêdê trzymaæ w rêkach du¿± lodówkê owiniêt± w gazetê... :D Pozdrawiam!!! Ewa.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Czerwiec 18, 2005, 14:05:17
...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Czerwiec 18, 2005, 21:43:49
Hi Hi nie no co Ty! Ale ja akurat sz³am z wózkiem i i moimi synkami i z bratem. A mysla³am ¿e Ty pozna³e¶ mojego "cukierka" bo na Diabetyce jest jego fotka?
I z tego co pamiêtam to mieli¶cie zielon± teczkê przy sobie? Czy¿ nie? Pozdrawiam  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Czerwiec 19, 2005, 08:14:55
...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 20, 2005, 14:20:06
S³uchajcie! Odebra³am WRESZCIE swoje wyniki HbA1C ze stycznia: 7,8.   :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:

Choæ to na pewno  i tak lepiej ni¿ gdyby by³o lustrzane odbicie: 8,7.
Ale spodziewa³am sie tego! Pa!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 20, 2005, 14:27:27
Ewcia! Ka¿dy ma swoje wzloty i upadki. Najwa¿niejsze, ¿eby¶my sie potrafili odbiæ od dna. Wierzê, ¿e na nastêpnym badaniu pokarzesz co potrafisz!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 20, 2005, 14:30:20
Tak, tak... ALE KIEDY¦ TO JA WAM POKA¯Ê!!!!!
Tylko uprzed¼cie co chcecie zobaczyæ. He, he.... :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 20, 2005, 17:00:30
To zale¿y ile mo¿esz pokazaæ :D:D:D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 21, 2005, 01:13:24
Ja tam odwa¿na kobitka jestem! Tak¿e ile tylko wymy¶licie!!! Nawet armatê mogê pokazaæ... ;-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 21, 2005, 15:37:15
Armatê?? To ja dwie poproszê :D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 21, 2005, 17:10:14
Mia³am na mmy¶li armatê Wertego. Na któr± ju¿ od d³u¿szego czasu tak cieknie Wam ¶linka... :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 21, 2005, 19:35:36
Taaaaa ciekawo¶æ  :P  :P  :P  To Wasze czekanie na armate :D :P :D . A tak nawiasem mówi±c to ta armata jest nie a¿ taka wielka :P :P Ale lufa jest fajna jakby nie by³o :P :wink:  :wink:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 21, 2005, 19:41:58
Cytat: "Agniesia"
Armatê?? To ja dwie poproszê :D:D:DBigamistka?!?!?!?! <wow>
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 21, 2005, 23:24:21
Cytat: "WERTY"
Ale lufa jest fajna jakby nie by³o :P :wink:  :wink:


Pewnie nie¼le wyprofilowana  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 22, 2005, 11:43:07
Cytat: "emh"
Cytat: "Agniesia"
Armatê?? To ja dwie poproszê :D:D:DBigamistka?!?!?!?! <wow>

¯eby tylko bigamistka :D:D:D:D:D:D:D:D:D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 28, 2005, 15:51:10
Tylko armatki Wam w g³owie!!!!! A s± przecie¿ ciekawsze rzeczy... Np. kule armatnie. :>
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Lipiec 14, 2005, 19:57:01
4,5 to hemoglobinka mojego ojca. Troche niska. To wszystko przez czêste hipo  :sad: Musia³em Go troche ochrzaniæ ¿eby czê¶ciej mierzy³. Chyba co¶ jest lepiej. Zawsze ma hipo w pracy o tej samej porze, ale ju¿ drugi dzieñ z rzêdu by³o ko³o 80 :D .


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: RAMZES w Wrzesień 19, 2005, 09:34:23
biorac pod uwage ze temat glowny znowu zszedl na inne tory :D (moje Panie armaty wam w glowie   :584:   :grin:

nawiaze do tematu postu czyli hba1c.

 czy ten wynik jest naprawde wogole mirodajny przeciez wystarczy ze ktos ma na przemian cukry 300-400 i np 50 i z tego wychodzi srednia taka sama jak u kogos kto mam rowna cukrzyce.dlatego nigdy nie podchodze do tego badania powaznie bo sam wiem jakie mam cukry i maskowanie tego hba1c niczego nie zmieni.(pisze dlatego ze dzis mialem to robione i czekam na wynik i trochu sie obawiam :) )
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 19, 2005, 11:29:03
Ju¿ o tym dyskutowali¶my kiedy¶, Ramzesie. Oscylujê, ¿e by³o to na tej stronce gdzie¶ tak z 5 lub 10 stron temu. :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: RAMZES w Wrzesień 19, 2005, 11:47:58
Cytat: "emh"
Ju¿ o tym dyskutowali¶my kiedy¶, Ramzesie. Oscylujê, ¿e by³o to na tej stronce gdzie¶ tak z 5 lub 10 stron temu. :D :D :D


 to o czym jest pozostale 15 stron,o armatach? :D

ps.krotka wizyta w ambulatorium a po wyjsciu cukier 205 :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 19, 2005, 11:49:33
O armatach, przyznajê, te¿ ju¿ by³o. :D Tylko nie pamiêtam gdzie... :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: RAMZES w Wrzesień 19, 2005, 15:51:20
mam prosbe .

przed chwila odebralem z analizy wynik HBA1C i jest napisane HBA1C-6% z tego co czytalem to dobry wynik ale interesuje mnie jakie sa to srednie poziomy cukru bo nigdzie na internecie nie umiem  znalezc?

ps.biorac pod uwage ze jem inaczej niz wiekszosc z was a ze istatnio czesto zdaza mi sie zgrzeszyc jedzeniem to chyba nie jest zle. :)

POMO¯ECIE??
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 19, 2005, 18:16:41
6,0 -> srednie poziomy 120  :wink:
Gratuluje :D :D :d
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: RAMZES w Wrzesień 19, 2005, 18:18:57
Cytat: "Monika"
6,0 -> srednie poziomy 120  :wink:
Gratuluje :D :D :d


dzieki

ladne srednie chcialbym miec takie na glukometrze:))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamas³odziaka w Wrzesień 19, 2005, 19:54:49
Tak, tak Ramzes, zgadzam siê z Tob±, ¶rednia ¶redni± a grunt to jednak ³adnie wyrównana cukrzyca.
U nas w³a¶nie kiedy¶ by³y ¶liczne wyniki hemoglobinki a ja dobrze wiedzia³am ¿e to nie tak... Maks zaliczy³ wtedy sporo hipo... :oops:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Wrzesień 19, 2005, 23:12:36
No ja te¿ jestem ciekawa hemoglobiny. Bo Damianek od ostatatniej mia³ mnóstwo hiper, ale hipo i to rzêdu 40 te¿ siê zdarza³y. Tak¿e sama wiem, ¿e nie by³o za ciekawie a wynik znaj±c ¿ycie bêdzie nawet nawet...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Wrzesień 21, 2005, 14:11:47
No kochani nawet nawet to ma³o powiedziane. Hemoglobina wynosi 5,9  :shock:  :shock:  :shock: Normalnie jestem w szoku. Chyba na prawdê co¶ z tymi pomiarami jest nie tak.
Mieli¶my pobrane dwie próbki do hemoglobiny, jedna zrobiona natychmiast, a druga jedzie do Niemiec aby porównaæ wynik :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Wrzesień 21, 2005, 15:07:26
Czy tak czy nie tak to i tak gratulacje  :D  :D  :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 21, 2005, 19:11:00
Cytat: "monia"
druga jedzie do Niemiec aby porównaæ wynik :) :) :)

Oby tylko wróci³a szybciej, ni¿ pompa ;)   :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Wrzesień 21, 2005, 19:21:04
w³a¶nie :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Wrzesień 22, 2005, 08:29:32
Pani pielêgniarka od razu mnie ostrzeg³a ¿e bêdzie trzeba trochê na ni± poczekaæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Wrzesień 23, 2005, 23:31:11
Najpierw ¿eby by³o na temat: moja ostatnia sprzed 4 m-cy HbA1c to 5,8

I trochê offtopicznie: Czy kto¶ mo¿e wie czy lekarz rodzinny mo¿e daæ skierowanie na HbA1c? Mój siê co¶ wykrêca, ¿e mu nie wolno i takie badania wykonuje siê we "w³asnym zakresie"  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Wrzesień 24, 2005, 00:49:04
Jak to we w³asnym zakresie??? To podstawowe badanie w cukrzycy! Nie daj siê zwie¶æ i oszukaæ. W ogóle badanie HbA1C powinno siê robic co 2 miesi±ce,zebyby³  bardziej przejrzysty obraz wyrównanej cukrzycy. I to nie mój wymys³ :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Wrzesień 24, 2005, 08:18:55
Rodzinny chyba nie mo¿e daæ takiego skierowania, ale diabetolog powinien...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Wrzesień 24, 2005, 17:05:31
Cytat: "boo"
Rodzinny chyba nie mo¿e daæ takiego skierowania, ale diabetolog powinien...

Tak cos mi te¿ siê wydaje, ale chcia³am sprawdziæ czy ten mój nie robi mnie w bambuko :D
Tak samo jak na angiografiê kieruje okulista a nie rodzinny. Dziêki za info :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rozalka w Październik 18, 2005, 19:41:52
Moja ostatnia HBA1c to 4,5 %  :)
I nie mam pojêcia  sk±d tak niski wynik. Cukry by³y z przedzia³u 40 do 280 nawet czasami. Fakt, ¿e czêsto miewam hipo (50-60). To moja odwieczna zmora.
W ¿yciu nie mia³am tak niskiego wyniku HBA1c, rok temu by³o 6.0 a pó³tora roku 7,1. Nie wiem co mam o tym s±dziæ- to 4,5 mie¶ci sie w normie (jak siê domy¶lam zdrowych ludzi)- a nawet jest to dolna granica tej normy  4.3 - 6,0.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 18, 2005, 21:23:21
faktycznie nisko ... bo to srednie poziomy ok. 75 mg% ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Październik 18, 2005, 21:44:15
Nisko ale i tak gratuluje :D :588: :D Troche mniej tych niskich i bêdzie ca³kiem ok   :one:    :one:    :one:    :one:    :one:    :one:    :one:    :one:    :one:    :one:    :one:  


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 18, 2005, 23:39:22
Gratulacje :) :) :) ¯ycze mniej tych niskich cukrów, bo to chyba zmora nas wszystkich :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 19, 2005, 08:18:09
Równie¿ gratulujê!!!  Tak¿e tej zmory. U mnie nie najgorzej, ale rewelacji ¿adnych!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Październik 19, 2005, 17:03:03
Ja te¿ gratulujê. My badabia bêdziemy mieli 10 listopada. A¿ siê bojê co bêdzie po tych wariackich wachaniach.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rozalka w Październik 19, 2005, 22:39:04
dziêkujê  :588:  
Rzecz w tym, jak zauwa¿y³a Monika to ¶redni poziom na tym 4,5 % niby jest 75, tylko, ¿e z moich pomiarów glukometrem w ¿aden sposób taka ¶rednia nigdy nie wychodzi³a. Najni¿sza srednia jaka mi wysz³a to bodaj 110, a zazwyczaj by³o 130 a czasem 150.
hmmm
I to jest w³asnie mocno dziwny wynik to 4,5 %  :grin:
Muszê wypytaæ doktorkê jak to mo¿liwe- pewnie bêdzie równie zdziwiona jak ja :shock:
PS
Wydaje mi siê Piotrus, ¿e Twoja HBA1c bêdzie jeszcze nizsza :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Październik 19, 2005, 23:24:35
Cytat: "rozalka"

Muszê wypytaæ doktorkê jak to mo¿liwe- pewnie bêdzie równie zdziwiona jak ja :shock:

Chyba nie bêdzie tak zdziwiona :P

Cytat: "rozalka"
PS
Wydaje mi siê Piotrus, ¿e Twoja HBA1c bêdzie jeszcze nizsza

ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjj ja moge tylko poma¿yæ. Bede wiedzia³ za pare dni :D . Ale pewnie poni¿ej 7 nie bêdzie :( :P


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rozalka w Październik 19, 2005, 23:40:30
Cytat: "WERTY"
Bede wiedzia³ za pare dni :D . Ale pewnie poni¿ej 7 nie bêdzie :( :P


tak tak ostatnio mia³o byæ 8   :P

nie wierz nigdy mê¿czy¼nie  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Październik 20, 2005, 00:15:11
Cytat: "rozalka"

nie wierz nigdy mê¿czy¼nie  ;)

A có¿ to za spostrze¿enia i sugestie :?: :?: :?: :?:


Ppozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rozalka w Październik 20, 2005, 00:19:57
Cytat: "WERTY"

A có¿ to za spostrze¿enia i sugestie :?: :?: :?: :?:


nie na publiczne forum  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 20, 2005, 08:26:24
To ja poproszê te sugestie i spostrze¿enia na PW. :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 20, 2005, 11:02:03
rozalka, gratulujê :D
nie ma co roztrz±saæ "dlaczego?"  :wink: nale¿y siê cieszyæ :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Październik 22, 2005, 20:10:43
Cytat: "rozalka"
¶redni poziom na tym 4,5 % niby jest 75, tylko, ¿e z moich pomiarów glukometrem w ¿aden sposób taka ¶rednia nigdy nie wychodzi³a. Najni¿sza srednia jaka mi wysz³a to bodaj 110, a zazwyczaj by³o 130 a czasem 150.


Ale glukometrem przecie¿ ca³y czas cukru nie mierzysz  :wink:  Pewnie mia³a¶ ostatnio wiêcej niedocukrzeñ [mo¿liwe, ¿e bezobjawowych] i to wp³yne³o na taki wynik  :)

Gratulujê  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamas³odziaka w Październik 24, 2005, 23:37:13
/a my kochani ostatnio 6,6. Wiem tak uczciwie to powinno byæ 7... /ale teraz ju¿ trzeci dziêñ  jest ok TTFFFUUU ¿eby nie zapeszyæ!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 25, 2005, 00:08:47
:D  :D  :D  :D Brawo :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 25, 2005, 09:17:49
Gratulacje :) :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Październik 25, 2005, 20:30:44
Ja dzi¶ odebra³em wynik :D :D :D 5,9%. Wydaje mi siê troche za ma³y jak na cukry w ostatnim okresie.


Pozdrwiam;
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 25, 2005, 21:49:31
Piotru¶ :D :588: gratuluje :524:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 26, 2005, 12:01:34
Piotru¶! Super!!! G³owa do góry!! Wynik rewelacyjny!!! Reaktywowa³e¶ nasz sklepik z 1 kwietnia! Coraz lepiej!!! Jeszcze tylko wywal to: "Z nico¶ci" to i nam poprawisz humory. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 26, 2005, 12:55:04
No widzisz...Ale trzeba wziaæ pod uwagê skad ci krew pobierano i do wyniku dodaæ 18.Jesli z palca to musisz dodaæ te 18.To ró¿nica,jaka wystepuje miedzy pobraniem krwi z palca a z ¿y³y.Tak t³umaczono na zje¼dzie w Helenowie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 26, 2005, 13:49:50
Piotru¶ suuuper  :!:  :!:  :!: ;) ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 26, 2005, 14:08:42
Cytat: "Misioza"
No widzisz...Ale trzeba wziaæ pod uwagê skad ci krew pobierano i do wyniku dodaæ 18.Jesli z palca to musisz dodaæ te 18.To ró¿nica,jaka wystepuje miedzy pobraniem krwi z palca a z ¿y³y.Tak t³umaczono na zje¼dzie w Helenowie.


Misia!? Jakie 18? W jakich jednostkach Ty mówisz?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Październik 26, 2005, 14:31:10
Dziêki :D
Mia³em pobierane z ¿y³y. To wynik sprzed 2 miesiêcy. Wynik odebra³em dopiero wczoraj.


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Październik 26, 2005, 17:05:09
A nasz naj¶wie¿szy wynik 5,6 :D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 26, 2005, 20:51:25
u mnie 6,7 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 26, 2005, 23:26:38
Gratuluje wszystkim, na prawdê super hemoglobinki wszyscy teraz maj± :D:D:D:D Chyba jednak to forum troche mobilizuje  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Październik 26, 2005, 23:35:11
Cytat: "monia"
Chyba jednak to forum troche mobilizuje  :grin:  :grin:  :grin:

Troche.......... nic mnie nie mobilizuje jak to forum. No mo¿e jedna sprawa ale ciiiiiii....... :D :D :D tajemnica


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 26, 2005, 23:38:43
Chcia³am tak skromnie napisaæ, ¿e trochê  :P  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Październik 27, 2005, 00:07:30
Cytat: "boo"
A nasz naj¶wie¿szy wynik 5,6 :D:D:D


U mnie tak samo :) Pierwszy po novorapidzie :)
Mi powiedziano jednak ¿e to trochê nisko (?). Ale jak patrze na wynik rozalki to chyba nie jest ¼le :)

Gratulacje dla tych co maja s³odko¶æ unormowan± :)Cytat: "Misioza"
No widzisz...Ale trzeba wziaæ pod uwagê skad ci krew pobierano i do wyniku dodaæ 18.Jesli z palca to musisz dodaæ te 18.To ró¿nica,jaka wystepuje miedzy pobraniem krwi z palca a z ¿y³y.Tak t³umaczono na zje¼dzie w Helenowie.


Misia nic nie qmam z tego co napisa³a¶. O co chodzi z tym 18?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 27, 2005, 00:34:52
18% ... Ale siê upewniê :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 27, 2005, 21:12:11
ja przeczyta³am w ksi±¿ce ¿e "krew w³osniczkowa(z palca, ucha) ma stê¿enie wy¿sze o oko³o 20 mg % od stê¿enia glukozy we krwi ¿ylnej"
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 28, 2005, 00:11:07
Tak,tylko, ze my nie wiemy na jakiej krwi robi± badanie.W labolatorium trzeba o to zapytaæ,bo sami nigdy nie powiedz±...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 28, 2005, 20:36:13
u mnie zawsze z zylnej
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamas³odziaka w Październik 28, 2005, 21:52:06
nam zawsze bior± z palucha
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 29, 2005, 08:25:54
a u mnie róznie ...
jesli robi± na miejscu to z palca i wynik jest po paru minutach
jesli puszczaj± do laboratorium to z ¿y³y a wynik jest na nastepny dzien
 :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 10, 2005, 11:14:43
My odebrali¶my wczoraj wynik - 7,1. W sumie spodziewa³am siê trochê ni¿szego, ale w koñcu mieli¶my tydzieñ, ¿e cukry nie zesz³y poni¿ej 200.....  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 10, 2005, 13:11:06
My idziemy w poniedzia³ek.Pani z labolatorium obieca³a,ze wynik bêdzie w ci±gu dwóch dni najpó¼niej. Zobaczymy  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Sylka w Listopad 10, 2005, 19:25:53
a my niestety 9,0
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Listopad 10, 2005, 19:49:26
oj...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Sylka w Listopad 10, 2005, 19:57:57
pierwszy pomiar po rozpoznaniu by³ 13.0, teraz po 4 miesi±cach zatkanych wê¿yków, wytr±caj±cych siê insulin itp itd, po drodze cukrach w okolicach 300-max 530 to chyba i tak nie¼le. Od tygodnia nie mieli¶my wy¿ej ni¿ 180 i je¶li uda siê to utrzymaæ to mam nadziejê, ¿e nastêpny wynik bêdzie ju¿ lepszy
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 10, 2005, 21:23:51
Na pewno bêdzie - trzymamy kciuki  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Listopad 11, 2005, 00:47:47
Powodzenia Sylka :D !!!! Wam na pewno jest trudniej niz nam ktorzy maja starsze dzieci poczatki sa zawsze trudne i nie od razu latwo jest wszystko ustabilizowac tak jak by sie chcialo tym bardziej ze cukrzyca jaest nieprzewidujaca i nie dajaca sie zaszeregowac w ramy. Trzymam za Was kciuki my 15 idziemy na 1-den dzien do szpitala bedziemy miec robiana tez hemoglobine ale moze byc gorzej niz ostatnim razem bo cukry Weronika ma takie sobie skaczace
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Listopad 11, 2005, 13:41:23
Sylka nastêpny raz na pewno bêdzie lepszy :) W koñcu pierwszy wynik by³ 13, teraz 9. Wiêc nastêpny to 6,2 :D:D:D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Sylka w Listopad 11, 2005, 19:05:58
Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie, przeczyta³am oststnio super ksi±¿kê pt.: Funkcjonalna insulinoterapia  K. Howorka i dowiedzia³m siê jeszcze kilku ciekawych rzeczy. Co prawda jest to ksi±¿ka dla lekarzy prowadz±cych chorych na cukrzycê, ale przynajmniej dowiedzia³am siê jeszcze wiêcej rzeczy o, jak to ³adnie nazwali rehabilitacji cukrzycy i dostosowaniu insuliny do ¿ycia, a nie ¿ycia do insuliny.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 11, 2005, 23:19:54
S³uszna uwaga.Niestety lekarze najczê¶ciej robi± odwrotnie :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Listopad 12, 2005, 00:48:06
Podaj pelna nazwe ksiazki i wydawnictwo :grin: dzieki!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Listopad 12, 2005, 13:51:53
jesli myslimy o tej samej ksiazce, to naprawde warta jest  przeczytania.
Bez problemu mozna zakupiæ j± przez internet, na stronce wydawnictwa. O ile pamietam kosztowa³a parena¶cie z³otych

"Funkcjonalna insulinoterapia"
Zasady, metoda edukacji pacjentów i zastosowanie praktyczne.

Kinga Howorka

t³umaczenie:
Bogdan Kamiñski

wyd. α-medica press

Tyle ze z tego co teraz widze, to do¶æ stara publikacja ... bo z 1996 roku, ale mimo wszystko warto przeczytaæ  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Sylka w Listopad 13, 2005, 20:48:51
Tak w³a¶nie o niej my¶la³am. A co do "staro¶ci" tej ksi±¿ki to jest t³umaczeniem z zachodu i tam ju¿ wtedy rozwodzili siê na temat leczenia ci±g³± podskórn± infuzj± insuliny czyli pomp±, gdzie u nas tak naprawdê jeszcze dzi¶ poza o¶rodkami akademickimi nikt siê tego podj±æ za bardzo nie chce.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 15, 2005, 11:07:34
No,nikt mi nie powie,¿e czas nie gra roli.poraz pierwszy od 4rech lat zrobiono nam HbA1C w ci±gu jednego dnia!!!!! Rekor oczekiwania 21 ! Ostni raz czekalismy dwa tygodnie!!!! Ateraz wynik z dnia na dzieñ i wynosi 6,8.Zaznaczam,¿e Tysia w tym okresie chorowa³a chyba z 5 razy,w tym dwa razy antybiotyk i wysoka gor±czka :(  Cieszê sie z wyniku :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Listopad 15, 2005, 11:16:46
Gratulacje WIELKIE!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Listopad 15, 2005, 16:29:32
Misia suuuper :588: :588:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Listopad 15, 2005, 18:24:08
Wlasnie wrocilysmy z dziennego pobytu w szpitalu pediatrycznym gdzie zrobiono Weronice badania krwi z zyly w tym HbA1C  (wynik po 2 godzinach po pobraniu) - 6,4 :lol: oraz przeciwiciala itd wyniki troche pozniej bo trzeba na to czekac no i wizyty u specjalistow: dentysta, kardiolog, neurolog i okulista, dietetolog po wszystkich tych wizytach omowienie z lekarzem prowadzacym dotychczasowych wynikow glikemii oraz ogolnych sprawi... na rzie jestem zadowolona. Teraz mam 30 listopada jednak szkolenie nauczycielek bo okazuje sie ze w miejscowosci gdzie Weronika chodzi do szkoly jest tez 3-letnia dziewczynka ktora bedzie chodzic do przedszkola wiec najpierw organizuja spotkanie z przedszkolankami. dlatego tez zostaly zaproszone nauczycielki Weroniki juz jestem ciekawa jak to szkoloenie bedzie wygladalo. Opisze jak sie odbedzie bo tez moge przyjsc. Pozdrowienia ze slonecznych i cieplych Wloch Aga i Weronika dla zmarzientej Polski!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Listopad 15, 2005, 20:45:02
:(  :(  :(  :(  :(  Nasz dzisiejszy wynik to mo¿na nazwaæ tylko tak: K O S Z M A R!!! :(  :(  :(  Gorzej byæ nie mog³o. Po dobrych wynikach, które sz³y w dó³ (7,4%, 7%, 6,9%), dzisiaj by³o 8,8%. I tutaj to sie za³ama³am normalnie. :(  :(  :(  :(

P.S. U nas na wynik Hba czeka siê hmm jakie¶ 2 minuty. Raz dwa i ju¿ mamy wynik. :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Listopad 17, 2005, 12:24:15
JA te¿ nie mam powodów do rado¶æi - dzisiaj odebra³am wynik - Hb - 8,1 :oops:  :evil: Trzeba siê za siebie zabraæ koniecznie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Listopad 22, 2005, 16:56:07
ja zawsze na wynik czekam 2 tygodnie.."bo to specjalistyczne badanie krwi, nie da siê go zrobic hop siup" bez komentarza :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamas³odziaka w Listopad 22, 2005, 21:48:08
Mo¿e te nasze badania s± gorsze bo my tylko kilka minutek czekamy????  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Frelu w Listopad 23, 2005, 13:14:08
ale jak nie ma odczynnikow jak to czase bywa  to mozna i miesiac czekac :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Listopad 23, 2005, 19:43:36
odczynników lub pieniêdzy................. :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Listopad 23, 2005, 21:56:50
Ja ostatnio na wynik czeka³am 3 tygodnie... O zgrozo  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Listopad 24, 2005, 10:19:55
Ja podobnie jak Boo, mo¿e by³y wcze¶niej, ale by³ d³ugi weekend i zadzwoni³am po 3 tygodniach. Teraz poczekamy sobie na przeciwcia³a, jak dobrze pójdzie to bêd± jeszcze w tym roku.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Listopad 24, 2005, 16:08:44
Ja czekam od wizyty do wizyty na ka¿de badanie robione w przychodni w której siê lecze :( :( (2-3 miesi±ce). Telefonicznie nie da rady. Co najwy¿ej to dowiem siê czy jest dobrze czy co¶ wysz³o nie tak. Ale bez szczegó³ów  :x  :x  :x


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: slodziutka w Listopad 25, 2005, 14:24:59
mi ja ju¿ zrobi± badania to albo czekam... d³uuuuuuugo albo wynik mam od razu (to jak robiê w przychodni i krew bior± z palca i mierza na czyms w stylu du¿ego glukometru na pr±d). ostatni wynik nie dobry i nie z³y 7,5 ale mog³oby byæ lepiej. tym bardziej ¿e taki bo krzywa cukrów z glukometru to góry i doliny :( z akcentem na góry :/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Listopad 30, 2005, 15:01:44
A nasza dzisiejsza hemoglobinka to 7,0%. Powiedziano nam, ¿e jest ¶wietna, bo ta 5,9 to za niska by³a.
A przy tym, ¿e Damianek chodzi do przedszkola to powinien mieæ wy¿sz± hemoglobinê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Listopad 30, 2005, 20:50:42
i tak trzymaæ :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Grudzień 02, 2005, 12:15:42
Cytat: "monia"
7,0%. Powiedziano nam, ¿e jest ¶wietna


No proszê, co kraj to obyczaj, bo na nasz± 7,1 pan doktor ze 'skrêtem nosa' powiedzia³: "MO¯E BYÆ, byleby to nie by³a tendencja wzrostowa" (poprzednia  by³a 6,5)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Grudzień 02, 2005, 14:51:36
U nas wcze¶niej by³o 5,9 i ja sama nie bardzo by³am zadowolona z tak niskiego wyniku.
7 % jest bezpieczne dla cukrów w przedszkolu, dla Pani doktor by³o to znacz±ce z tym, ¿e mamy ma³o niedocukrzeñ, a to chyba najwa¿niejsze...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: slodziutka w Grudzień 03, 2005, 22:17:25
ostatnio 6,8%. ale cukry mam kosmiczne wiêc.... w sumie nie wiem sk±d, ale siê cieszê :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Styczeń 23, 2006, 03:34:23
Gratulujemy wszystkim!
My te¿ nie odbiegamy od normy : 6.8 !!!
Ostatnio co¶ taka moda nasta³a :))))

Czyli jest tak  :one:  wg tego artyku³u (http://www.viamedica.pl/gazety/gazeta6/abstrakt.phtml?id=30&indeks_art=328&VSID=4fa247ef61ceef05121b144dbb08aa40)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 23, 2006, 08:32:43
Super Gigus :D :D :D Gratulacje :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 23, 2006, 10:38:25
Gratulacje :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 23, 2006, 23:48:17
w³asnie dzisiaj dosta³am skierowanie na Hb...  :roll: nie powiem ze sie ciesze  :neutral:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Styczeń 24, 2006, 20:48:09
Gratulacje dla wszystkich. My nie stety nie mamy czym siê pochwaliæ. Hemoglobinka 7,3. Pani doktor pociesza³a, ze jest dobrze, ale ja nie jestem zadowolona.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Styczeń 24, 2006, 21:46:08
Ela nie jest tak zle znalam gorsze.Nastepna bedzie lepsza glowa do gory!!!! :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Edzia w Styczeń 24, 2006, 21:55:27
U nas ostatnio pierwsze badanie od pocz±tku choroby, wynik 7,2. Podobno nie tak ¿le jak na pocz±tek. ja w ka¿dym b±d¼ razie ciesze siê ¿e nie jest gorzej :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Styczeń 24, 2006, 21:57:44
To dobrze jak na poczatek potem bedzie lepiej.Nauczycie sie ¿yc z t± choroba -napewno! G³owa do góry!!!!!!  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 25, 2006, 00:03:16
Ej g³owa do góry! PTD walczy o to,by wynik 7,0  7,1 itd.. by³ wynikiem standardowym w okre¶laniu poziomu wyrównania cukrzycy :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Styczeń 25, 2006, 04:48:22
niech sie nie rozpêdzaj±, bo jak tak dalej pójdzie, to za kilka lat norm± bêdzie 9.0  i wtedy nikomu nie bedzie sie chcia³o staraæ  :P

Edzia, dobrze jest.
Nasze pocz±tkowe Hb (juz z domu) by³y w okolicy 8.
Pamiêtaj, trening czyni mistrza.  :D :mrgreen:  :D

Monika! Trzymamy kciuki. Bêdzie dobrze, tylko daj siê ukuæ, please.  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 25, 2006, 07:41:56
Cytat: "Giga"
Monika! Trzymamy kciuki. Bêdzie dobrze, tylko daj siê ukuæ, please.  ;)


 :shock: skad wiesz ze poprzednim razem nie chcia³am sie dac uk³uc? Przynajmniej z zy³y ... :D wkoñcu polecia³o z palca ;)
Kto wykablowa³? :shock:  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 25, 2006, 09:32:16
Monia po oczach widaæ, ¿e ¿y³ nie da³a¶  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 26, 2006, 11:03:01
Oj, jakie¶ podziemie nam siê kroi na forum???
Ja mam wizytê na 3 lutego. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê wreszcie pojechaæ (wieczna przeszkoda: praca i godziny, w której pani doktor przyjmuje - muszê wzi±æ wolne na ca³y dzieñ; paranoja!!!). Spróbujê byæ na czczo, to mo¿e na jakie¶ badania siê za³apiê...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Edzia w Styczeń 26, 2006, 15:28:07
Z tymi godzinami przyjêæ w poradniach to lekka paranoja.  Mogliby chocia¿ umawiaæ na godzinê,  a nie czlowiek jedzie kawa³ drogi, ci±gnie tego dziciaka z suchym prowiantem na ca³y dzieñ, siedzi i czeka... :twisted: A Pani doktor przychodzi po 3 godzinach bo mia³a pilne zajêcia na oddziale !!!  No i ca³y dzieñ z g³owy, ¶wietny sposób spêdzenia dnia urlopu!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Styczeń 26, 2006, 19:03:29
Cytat: "Monika"

 :shock: skad wiesz ze poprzednim razem nie chcia³am sie dac uk³uc? ...  
Kto wykablowa³? :shock:  :lol:  :lol:  :lol:


Nikt nie musia³. Ju¿ we wszystkich poradniach w kraju sobie opowiadaj±.
A wampiry-pigu³y trzês± sie ze ¶miechu  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 26, 2006, 19:48:12
Cytat: "Giga"
Nikt nie musia³. Ju¿ we wszystkich poradniach w kraju sobie opowiadaj±.
A wampiry-pigu³y trzês± sie ze ¶miechu  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:


:lol: :oops:  :oops:  :oops: No pieknie  :oops:  :oops:  :oops: :lol:

Jutro ide na hemoglobinke ... tym razem bede dzielna ;) ... mo¿e ... hehehe

PS: robicie hemoglobine na czczo? Bo ja jakos chyba zawsze mia³am robion± po po³udniu ... wiec raczej po jedzonku ...
jutro za to ... rano  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Styczeń 26, 2006, 19:58:26
Zawsze robie na czczo :D Musze specjalnie jechaæ do Tarnowa ¿eby oddaæ troszke krwi.


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Styczeń 26, 2006, 20:03:07
Koniecznie na czczo ! Raz juz nas wygonili po ¶niadanku.
Chocia¿ nie wiem jaki to ma mieæ wp³yw na pomiar ¶redniej z 3 miesiêcy
 :?  :?  :?
Cytat: "Monika"

Jutro ide na hemoglobinke ... tym razem bede dzielna ;) ... mo¿e ... hehehe

Jakie mo¿e ???
Moniczka! Bêdziemy za Ciebie trzymaæ kciuki. Dasz radê. B±d¼ dzielna i nie przynie¶ wstydu pompiarskiej wiarze ![/quote]
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 26, 2006, 20:18:14
Cytat: "Giga"
Koniecznie na czczo ! Raz juz nas wygonili po ¶niadanku.

:shock: :shock: :shock:
Mi nigdy nic nie powiedzieli ...
ciekawe czy wyniki sa inne  :roll:


Cytat: "Giga"
Moniczka! Bêdziemy za Ciebie trzymaæ kciuki. Dasz radê. B±d¼ dzielna i nie przynie¶ wstydu pompiarskiej wiarze !


 :D Postatam sie , ale obiecac nie moge hehe  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Styczeń 26, 2006, 21:33:37
ja te¿ mam skierowanie na hemoglobinê i jakos mnie to specjalnie nie cieszy bo te cukry ostatanio s± takie sobie :wink: i zwlekam i zwlekam ale i¶æ trzeba, na 14.02 mam wizytê.
nikt mnie specjalnie nie uczula³ ¿eby by³o naczczo, czasem da³am siê k³uc po jedzeniu i by³o ok :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Styczeń 26, 2006, 21:50:09
Wydaje mi siê ze nie ma to wiekszego znaczenia na czczo czy po posilku. Tomcio mia³ robion± hemoglobine w ró¿nych godzinach i nie zauwa¿y³am ró¿nicy. Zreszt± tak my¶lê, ¿e jak mia³o by mieæ to jakies znaczenie to by nas lekarze o tym uprzedzali!  NIE?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 26, 2006, 21:51:30
Nigdy nie mieli¶my hemoglobiny robionej na czczo. Przecie¿ zanim ja bym dojecha³a do przychodni to Damianek albo pad³ by mi z g³odu, albo z powodu niskiego cukru.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Styczeń 26, 2006, 21:52:05
te¿ tak uwa¿am :D
i ró¿nicy te¿ zazbytniej nie by³o :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Styczeń 27, 2006, 00:18:20
Na wizytê jadê prawie pó³torej godziny, wiêc na czczo odpada. Poza tym o badaniu dowiadujê siê 5 minut przed pobraniem krwi...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 27, 2006, 01:24:03
A mnie tu ju¿ mêczy³o jaki¶ czas temu: czy powinno siê robiæ hb na czczo czy po jedzeniu? I czy ma to wp³yw na hb? Chynba trzeba dokladniej przestudiowaæ pojêcie <hemoglobinki>.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Styczeń 27, 2006, 10:32:51
Ja na czczo te¿ nie mia³am nigdy hemoglobiny robionej i nikt mi nigdy na to nie zwróci³ uwagi, a wrêcz przeciwnie powiedziano mi, ¿e to nie ma znaczenia.
Cytat: "Misioza"
A mnie tu ju¿ mêczy³o jaki¶ czas temu: czy powinno siê robiæ hb na czczo czy po jedzeniu? I czy ma to wp³yw na hb?

Co prawda zesz³oroczne, ale chyba jeszcze aktualne ;) wytyczne PTD podaja co¶ na ten temat:
Cytat: "Zalecenia kliniczne dotycz±ce postêpowania u chorych na cukrzycê 2005
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego"
Pacjent nie wymaga ¿adnego przygotowania przed pobraniem materia³u, nie musi byæ na czczo, chocia¿ w próbkach lipemicznych wyniki oznaczeñ niektórymi metodami mog± byæ zawy¿one.

Próbki lipemiczne to chyba chodzi o krew osób z podwy¿szonymi wska¼nikami lipidowymi (cholesterol, trójglicerydy) -  wiêc dotyczy to g³ównie chorych na T2.
W sumie wynika z tego, ¿e nie powinno siê zbytnio t³usto je¶æ 12 godzin przed pobraniem krwi, ale i tak u m³odych osób (dzieci) z dobr± gospodark± lipidow± nie bêdzie mia³o to wiêkszego znacznia.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 27, 2006, 13:01:48
Ja te¿ nie s±dzê, by to mia³o wielki wp³yw, czy w ogóle jakikolwiek dla T1. Nigdy nie zwraca³am na to uwagi, i nikt nigdy mi uwagi nie zwróci³. Zwykle by³am po obiadku, choæ czasem i na czczo... Ale zwykle przek³ada³o siê to na to, co w zeszycie a nie na to, czy przed czy po jedzeniu...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Styczeń 31, 2006, 21:09:13
Czyli doszli¶my do wniosku ¿e nie ma znaczenia czy hemoglobinke robimy na czczo czy po jedzonku. :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Luty 01, 2006, 08:10:08
w³asnie jestem po pobraniu :D
Giga ... dalam sie uk³uæ w zy³e :))) ... baaa ... a do tego nawet niezap³aka³am (tym razem :wink: ) 8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 01, 2006, 08:16:34
Moni¶ dzielna z Ciebie dziewczyna :588: :588: :D:D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 01, 2006, 11:53:09
Wow! Monika! Gratulacje!!! Jaka Ty jeste¶ dzielna!!! :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 01, 2006, 19:38:33
ja siê dam uk³uæ w pi±tek :wink:
te¿ w ¿y³ê :twisted: pozazdro¶ci³am Monice 8)  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 02, 2006, 11:18:27
Z tym pobieraniem krwi na czczo - po prostu panie laborantki* wol± mieæ "czyste" osocze, a po jedzeniu we krwi conieco p³ywa. :wink:

*) czy kto¶ kiedy¶ widzia³ pana laboranta?  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 02, 2006, 12:07:32
Nie tylko widzia³am, ale nawet zna³am. A jeszcze innemu da³am siê nawet uk³uæ...
Ale facetowi w bia³ym fartuchu to jednak nie jest do twarzy... :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Luty 02, 2006, 23:02:06
Gratulacje ja bym sie nie odwa¿y³a. Odwa¿niara!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 03, 2006, 08:06:02
No, wiesz, w koñcu jestem kobiet± samotn±, tak¿e mi³y, sympatyczny i przystojny facet mo¿e ze mn± zrobiæ wszystko!!! :D :D :D NO, prawie wszystko... :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 03, 2006, 21:48:31
ehh, ja znów dzi¶ siê spotka³am z przykr± sytuacj± :?

pojecha³am do laboratorium, gdzie pani laborantka krzykiem mnie powita³a "Czego??!!" :evil: pó¼niej krzykiem i pretensjami "wyja¶ni³a" ¿e juz za pó¼no na pobranie krwi (by³a 11.30, laboratoium czynne do wieczora, kilka razy wcze¶niej mia³am pobieran± krew nawet o 12), ¿e MUSZÊ BYÆ NACZCZO! (jak powiedzia³am ¿e do tej pory nikt mnie na tym punkcie nie uczula³ i nieraz nie by³am naczczo, to rzuci³a d³ugopisem.. w ¶cianê), pytam czy chocia¿ mocz mogê zostawiæ do analizy ("nie!! a co ja zobaczê w tym moczu jak on jest z rana??")

brak kultury tej "mi³ej" pani jest odra¿aj±cy :573:
nie ja jestem dla jej k³opotu, a ona dla mnie, moich wyników badania, którego nota bene mi odmówi³a

resztê pozostawiê bez komentarza bo musia³abym porzucaæ miêsem :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 03, 2006, 22:22:34
Nó¿ w kieszeni siê otwiera.... :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Luty 03, 2006, 23:56:07
Ojjjjjjjj w takiej sytuacji to by mi siê nó¿ otwo¿y³. By³by ostry jak brzytwa. Chocby siê postawi³a nie wiem jak, to by us³ysza³a "ta pani" to co my¶le. Pewnie jest zdrowa i bez ¿adnych wiêkszych problemów. Przysz³a odbêbniæ prace..................... Krew siê we mnie gotuje....... Us³ysza³a by co my¶le. Choæ jestem nie¶mia³y :( i ma³o rozmowny :( , a (i) je¶li chodzi o co¶ wa¿nego............ju¿ jej wspó³czuje.
ps. ciekawe jakbym chcia³ potwierdzenia na pi¶mie jej "zdania" Ciekawe co by powiedzia³a


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Luty 04, 2006, 12:02:02
Cytat: "WERTY"
ciekawe jakbym chcia³ potwierdzenia na pi¶mie jej "zdania" Ciekawe co by powiedzia³a


Nie da³aby Ci zapewne ... albo nagle okaza³oby sie ze moze pobraæ Ci t± krew w ostateczno¶ci jak juz jestes taki upierdliwy, ale wynik pewnie bedzie niewiarygodny i to bedzie tylko i wy³acznie TWOJA wina jesli cos wyjdzie nie tak  :wink:

Pani laborantka powinna zmieniæ prace ... a raczej praca powinna zmieniæ j±. Wiem ze kazdy ma humorki, ale ... czasem mozna sie pochamowaæ skoro pracuje sie z ludzmi.  :evil:  :evil:  :evil:
Swoj± drog± gdyby mnie tak potraktowano ... nie pozostalabym jej d³u¿na ... i od samego poczatku by³abym rownie, niezwykle mi³a i sympatyczna :619: (ponoæ potrafie ... chociaz ja tego niewidze ...  :oops:  :oops:  :oops: )
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Luty 04, 2006, 16:11:52
To juz jest szczyt wszystkiego!!!! A ludzie narzekaj± ¿e jest bezrobocie - nie dziwie siê ї!!!!! :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 05, 2006, 19:27:15
Monia, ja by³ma dla niej równie "uprzejma" i "mi³a" :twisted:
ma tylko szczê¶cie, ¿e kierownika nie by³o :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Luty 05, 2006, 20:56:10
Cytat: "kicia"
Monia, ja by³ma dla niej równie "uprzejma" i "mi³a" :twisted:

jestem z Ciebie dumna Kiciu :619: :D  :twisted:  :D   :twisted: :D  :619:

Cytat: "kicia"
ma tylko szczê¶cie, ¿e kierownika nie by³o :evil:

bedziesz tam jeszcze pobierac? ... bo nie wykona³a Ci badan   :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Luty 05, 2006, 21:38:36
Wrócê jeszcze do hemoglobinki i jej warto¶ci w zale¿no¶ci od posi³ku. Chyba co¶ w tym jednak jest. Mojej kole¿ance pobierali krew gdy mia³a 250 na liczniku i wynik wyszed³ 7,4, po dwóch dniach trafi³a do szpitala i robiono jej wynik na czczo rezultat 7,1. w ci±gu dwóch dni az taka róznica :roll:  :roll:  :roll: ?
Pozdrawiam Ela i Piotru¶ :razz: .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Luty 06, 2006, 00:40:38
Ale przecie¿ wynik hemoglobiny to obraz poziomów z 3 ostatnich miesiêcy, a nie z dwóch czy trzech dni...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 06, 2006, 10:55:53
Ja mo¿e powiem tak: przedostatnia nasza Hb by³a robiona po dwóch tygodniach niskich cukrów i by³a ni¿sza, ni¿ siê spodziewa³am. Za to ostatni± robili¶my tydzieñ po chorobie - wiêc wiadomo - 1,5 tyg. by³o wy¿ej. No i co? Hb wysz³a 7,1, chocia¿ patrz±c na ¶rednie wyniki powinno byæ o 0,2 - 0,3 ni¿ej.
Niby to ¶rednia z 3 m-cy, ale ma znaczenie, w jakim momencie siê robi wyniki.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Luty 06, 2006, 12:07:34
i mam wyniki hemoglobinki :D :D :D ....

[scroll]5,8 [/scroll]

:524: :D :524:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 06, 2006, 14:14:24
MONI¦[shadow=red] GRATULACJE!!!!!!!!!!!![/shadow]
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 06, 2006, 14:21:51
A ja mam ju¿ skierowanie na badania... Teraz tylko muszê wy¿ebraæ pó¼niejsze przyj¶cie w jaki¶ dzionek i podjechaæ daæ siê uk³uæ!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Luty 06, 2006, 15:29:49
Gratulacje Monika :D :D :D :D :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 06, 2006, 17:42:58
Moni¶ ja ju¿ Ci gratulowa³am :D:D:D Ale co tam jest okazja to trzeba sie cieszyæ :D:D:D

[glow=red]GRATULUJE !!![/glow]
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 06, 2006, 17:59:13
Monika :D  :D  :D  :D
jestem pod wra¿eniem :D  :D  :D  :D
suuuuuuuuuper 8)

a bêdê tam pobieraæ, w ¶rodê, starcie drugie i OSTATNIE :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 06, 2006, 20:03:45
Monia ju¿ dzi¶ Ci mówilam :D ale powtórzê :D brawo :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 10, 2006, 21:47:43
Cytat: "Monika"
i mam wyniki hemoglobinki :D :D :D ....

5,8


A ja na odwrót, czyli 8,5 :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Luty 10, 2006, 22:19:07
Nastepne bed± lepsze i przeskoczysz Monike  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 10, 2006, 22:31:05
Nie, bez szans. Nie w przypadku labilnej postaci cukrzycy, któr± ja mam. :( :( :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Luty 10, 2006, 22:35:55
E tam g³owa do góry!!!!! Nie ma rzeczy niemo¿liwych  :grin: Ja trzymam za Ciebie kciuki i napewno siê uda  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 10, 2006, 23:00:51
Dziêki.
Ale... nie pierwsz± dekadê ju¿ z tym walczê...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 11, 2006, 00:38:13
Bik skoñczysz zastrzyki,hb siê poprawi :-) Zobaczysz.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 11, 2006, 10:28:02
To jest wynik sprzed tych sterydowych zastrzyków. Teraz przez kilka miesiêcy to siê bêdê ba³ zrobiæ... :553:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 11, 2006, 11:31:26
Jak nie zrobisz to ja  Ciê pogoniê :D  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 13, 2006, 09:59:55
Biker!!!! G³owa do góry!!! Byle do przodu!!! Mo¿e byæ tylko lepiej!!!
Tylko trzeba w to uwierzyæ!!!  Bo jak nie, to przyjadê i siê za Ciebie wezmê!!!
Ca³uski z Pabianic!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Luty 13, 2006, 11:10:27
Albo ja - a ze mn± jest bardzo ciê¿ko oj ciê¿ko!!!!! :D  :P  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 13, 2006, 14:22:56
No to dawajmy:  na Wroc³aw!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Luty 13, 2006, 21:58:05
RAZEM RAZEM  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 14, 2006, 12:24:08
A wiecie, ja dosta³am tak± m±dr± ksi±¿kê i tu jest napisane tak:

Jak d³ugo poziom glukozy we krwi wp³ywa na HbA1c?
licz±c wstecz:
dzieñ 1-6        - bardzo ma³y wp³yw
dzieñ 7-30      - 50 %
dzieñ 31-60    - 25 %
dzieñ 61-90    - 15 %
dzieñ 91-120  - 10 %

Z tego by wynika³o, ¿e Hb to raczej najlepszy obraz glikemii z ostatniego miesi±ca, a nie 3  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 14, 2006, 21:44:28
móg³by mi kto¶ na ch³opski rozum wyt³umaczyæ jak oni wyci±gaj± niby t± ¶redni± z 3 ostatnich miesiêcy z krwi pobranej z jednego dnia?? nie znam siê na tym :?

a moja hemoglobinka 6,1  :twisted:  :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 14, 2006, 22:02:28
Kicia no to !!!!!!!!![shadow=red]GRATULACJE[/shadow] lepsza od naszej!!!!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 15, 2006, 09:47:40
Kicia gratulacje !!!! :D:D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Luty 15, 2006, 09:49:50
GRATULACJE !!!!!!! :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 15, 2006, 11:13:31
ahh, dziêkujê, dziêkujê :D

oby tak dalej :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Luty 15, 2006, 11:33:04
Kicia suuuper s³odki :588: za to ;)

:524:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 15, 2006, 11:35:30
Monika dziêki :wink:
ale bêdê Ciê goniæ z tym wynikiem :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Luty 15, 2006, 17:15:47
Gratulacje :D :D :D Fajny wynik :D :D :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 17, 2006, 20:17:10
te¿ jestem zadowolona, bo zaczyna³am od 9,5 :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 24, 2006, 12:02:50
Ja te¿ siê chcê pochwaliæ naszym nowym wynikiem hemoglobinki  [shadow=red]6,2[/shadow] poprawi³o siê o 0,2 czyli miksy sprawdzaj± siê  :lol: Teraz chcê trochê poeksperymentowaæ z lantusem i zredukowaæ go tylko do jednego razu do wieczorka  i spróbujê podawaæ go o 20
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 24, 2006, 12:18:40
Aga!!! Jeste¶cie idea³ami!!! :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 24, 2006, 12:19:45
Agu¶ super  :!:  :!:  :!: Gratulacje :) :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Luty 24, 2006, 18:55:32
Agus ekstra, Gratuluje :588:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Luty 24, 2006, 23:34:19
No no te¿ tak chce :D Gratulacje :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Luty 25, 2006, 11:21:36
Gratulacje !!!!!!!! Hemoglobinka ³adniutka!!!  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 25, 2006, 15:22:07
A ja szukam chêtnego i odwa¿nego, który skoczy po moje wyniki do CZMP... :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 25, 2006, 18:20:23
Aga, gratulacje :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 25, 2006, 19:24:00
Cytat: "emh"
A ja szukam chêtnego i odwa¿nego, który skoczy po moje wyniki do CZMP... :D :D :D


Ewa a jaki jest termin ostateczny???.....mo¿e byæ w przysz³ym roku?? ;) :619:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 26, 2006, 03:22:52
A co, Mircia? W przys³ym roku planujesz odwiedziæ Uæ??? :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 26, 2006, 12:14:49
Planujê, nie planujê, ale kto to wie, co go czeka ;) Byæ mo¿e trzeba bêdzie odwiedziæ Uæ ...... albo Pabianice ;) :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 27, 2006, 08:11:06
Jak co¶, to wiesz... :) :) :)

[ Dodano: Wto Lut 28, 2006 2:16 pm ]
Wczoraj odebra³am wyniki z CZMP. Wiêkszo¶æ powy¿ej i przy górnej granicy normy.
Ale... uwaga... zaraz bêdziecie czerwoni z zazdro¶ci... Nie wiem jakim cudem, zw³aszcza bior±c pod uwagê moje ¶rednio dobre warunki do konspiracji w pracy... Aczkolwiek ostatnie 2 tyg przed badaniem by³o u mnie z cukrami ca³kiem o.k. co potwierdza wczesniejszy post zdaje siê Mii, ¿e du¿o % na hemoglobinê maj± ostatnie dwa tygodnie...
Trochê zamota³am. :(

Ale moje HbA1C, to: 6,1!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 28, 2006, 16:37:52
Ewa, tak czy siak, jedziemy na tym samym wózku :D  :D  :D  :D  :D
GRATULACJE!!!!!!!!!!!! :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Marzec 01, 2006, 01:55:51
No nie dziewczyny !!!   :shock:
Zawy¿acie ¶redni±.  :roll:  A raczej zani¿acie
Jak tak dalej pójdzie, to ca³e forum nabawi siê przy Was kompleksów  :570:
I dla dobra ogó³u trzeba Was bêdzie relegowaæ.
No chyba, ¿e na tym wspólnym wózku udacie siê w porê do Sevres pod Pary¿em

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 01, 2006, 07:36:05
Pewnie!!! Przywi±¿cie nas do krzes³a i wmuszajcie czekoladki...
Tak tylko, dla poprawienia ¶redniej!! :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Marzec 01, 2006, 09:10:29
Ewa :588: :588: Oby tak dalej!!! :D:D:D: Zani¿ajcie t± sredni± to bêdzie wiêksza "walka" o dobre cukry :D:D:D:D Ja tak ostatnio ostro siê za cukry wziê³am, ¿e poziomy mamy do 150 :D:D:D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 01, 2006, 11:59:11
Ewcia :D :588: Gratulacje :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 01, 2006, 12:01:22
No! Dziêkujê! Dziêkujê!!!
Wreszcie i ja spijam ¶mietankê w tym temacie... :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Marzec 01, 2006, 14:44:18
No no Ewciu :D :D :D gratulujê :588: Trzymaj tak dalej :D :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Marzec 01, 2006, 21:56:35
je¶li ju¿ mówimy o wmawianiu, czy te¿ wpychaniu czekoladek...ja wole p±czki :twisted: prosze to wzi±¶æ pod uwagê :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: natalka1996 w Marzec 07, 2006, 16:20:20
witam mam dostc tej choroby jestem chora od 6  09   05  i mam dosyc mam 9 lat i jestem zmeczona dzieci mi dokuczaja poziomy skaczo moje zycie to pieklo a a wynik robilam pierwszy raz w styczniu i wyszedl 6  3  dr bieniaz powiedziala  ze piekny mamaa jest zalamana ja tez mam dosyc tak bardzo chcem byc zdrowa pa [shadow=red][/shadow][glow=red][/glow]
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 08, 2006, 07:58:27
Natalka!!! G³owa do góry!!! Rozumiemy, co przechodzisz i co siê dzieje w Twojej Rodzinie, bo my te¿ to prze¿yli¶my. I prze¿ywamy ca³y czas. Nie jest nam z tym fajnie, ale fajnie nam ze sob±. Pomo¿emy Ci. Po to tu jeste¶my!!! Pisz, pytaj, wy¿alaj siê!!! Czekamy!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Marzec 08, 2006, 09:19:45
Natalko, hemoglobina 6,3 to na prawdê ¶wietny wynik. Wszyscy tutaj doskonale Ciê rozumiej±. Musisz nauczyæ siê ¿yæ z t± chorob±. Mój synek ma 5 lat i nawet nie zauwa¿a, ¿e jest "inny" od reszty dzieci. Nawet sam chce mierzyæ sobie cukier. Nauczy³ sie z tym ¿yæ bo wie ¿e tak musi byæ :) :) :) G³owa do góry. ¯ycie z cukrzyc± te¿ jest piêkne :D:D:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: wo6253 w Marzec 08, 2006, 11:04:44
Natalko, napisz co¶ wiêcej o sobie, jakie insuliny bierzesz, jakie masz poziomy, czy jestes na penach czy na pompie?
Jak nie masz pompy to niech rodzice za³atwi± z WO¦P , powinnas dostac za darmo bo nie masz jeszcze 10 lat:) - powinna Ci trochê u³atwiæ ¿ycie.
Traktuj swoja chorobê jako cos naturalnego to i dzieciaki z czasem przestana Ci dokuczaæ , mów o niej otwarcie i sie nie wstyd¼, wtedy przestanie wzbudzac u nich niezdrowe sensacje:)
Pozdrawiam,  Trzymaj siê!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Edzia w Marzec 08, 2006, 14:40:04
natalu¶, g³owa do góry. Pocz±tki zawsze s± trudne zarazem dla cukiereczków jak i dla rodziny.  Nie za³amuj siê, bêdzie OK.  ¯ycie jest piêkne i S£ODZIUTKIE  :)  zawsze bêd± gorsze i lepsze chwile ale z up³ywem czasu tych lepszych bêdzie coraz wiêcej. Pozdrawiamy Ciê z Karolink± serdecznie!!!  Buziaczki.   :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Marzec 10, 2006, 23:18:07
Sprawdza³am wczoraj wynik hemoglobiny styczniowej i nie najlepiej 6,2. Ale spodziewa³am siê tego bo lekarka zaleci³a zrobiæ testy czy przyjmie siê actrapid na podwieczorek i wtedy kolacja bez insuliny. Niestety nie uda³o siê i cukry by³o oko³o 400. do tej pory by³o ³adnie 5,5 i 5,0.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 11, 2006, 11:34:09
No co Ty!?!?!?! 6,2 jest super!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Marzec 11, 2006, 12:17:40
Natalko, wszystko siê u³o¿y, zobaczysz. Nie mo¿esz siê za³amywaæ, z czasem nauczysz siê ¿yæ z cukrzyc± :grin: zawsze mo¿esz siê do nas zwróciæ, pomo¿emy napewno :grin: a wynik hemoglobiny 6,3 jest idealny :D niech siê rodzice nie martwi±

betina, tu ka¿dy d±¿y do takiej hemoglobiny a Tobie siê nie podoba? :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Marzec 11, 2006, 15:07:25
Kicia, mo¿e to zabrzmi dziwnie ale d±¿ê do perfekcji w wynikach hemoglobiny jak i cukrach. Tylko nie ¶miejcie sie z tego.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 11, 2006, 15:55:58
6,2 to perfekcja :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 11, 2006, 16:33:54
Za niska hemoglobina te¿ byæ nie mo¿e,bo to ¶wiadczy o czêstych hipo,a to z kolei nie jest dobre dla mózgu..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Marzec 18, 2006, 17:24:14
Misia ma racjê! nie b±d¼my tacy drobiazgowi, niejeden da³by siê "pokroiæ" za 6,2 :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: bunia w Marzec 20, 2006, 12:25:56
"Nasza" ostatnia hemoglobina to 6,8, czyli od jakiego¶ czasu taka sama. Nawet pani doktor nie krzycza³a i po raz pierwszy prawie przyzna³a racjê, ¿e jej do¶wiadczenia z ma³ymi cukierkami faktycznie nie sprawdzaj± siê w przypadku Ani... Chyba mia³a dobry humor.  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Marzec 20, 2006, 21:49:17
O widze ¿e kto¶ ma tak± sam± hemoglobine jak my  :grin:
uff ul¿y³o mi bo dzi¶ by³am za³amana tym wynikiem 6.8  :shock: bo wczesniej mieli¶my w granicach 6 - ale zwali³am to na stresy w szkole  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Marzec 20, 2006, 22:14:16
Moja sprzed 3 dni to znowu 5,6%. Chyba trochê za niska :(. Tymbardziej, ¿e stara³am siê aby by³a w okolicach 6%. ¦rednie z glukomeru to 115-120 mg%, wiêc ile hipo przegapi³am... ehh :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Marzec 21, 2006, 20:03:04
Jak wy to robicie, ¿e macie takie super hemoglobinki :roll: ? My ¶rednie z glukometru mamy 110-120, a hemoglobina zawsze powy¿ej 7.Cikawe jaka bêdzie w czwartek bo odbieramy wynik ;) .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 21, 2006, 20:47:37
Nasza ostatnia to 7,5  :sad: Pocieszam siê tym, ¿e to wynik po miesiêcznym katarze i 'nieuzasadnionych' skokach do 300 mg %. ¦redni± mieli¶my powy¿ej 150 :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 22, 2006, 07:34:27
Mia!!! G³owa do góry!!! Wiosna idzie!!! Zaraz bêdzie lepiej!!!

P.S. Przynajmniej mam tak± nadziejê...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 22, 2006, 12:28:22
Ewa, ju¿ jest  :)  W tej chwili ¶redni± tygodniow± mamy 116, a z 2 tyg. 127 :lol: .....
No i Mat bierze antybiotyk, na który s± wra¿liwe te brzydkie bakterie z nosa :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 22, 2006, 12:31:54
Cytat: "Ela"
Jak wy to robicie, ¿e macie takie super hemoglobinki :roll: ? My ¶rednie z glukometru mamy 110-120, a hemoglobina zawsze powy¿ej 7.

A robicie poziomy po posi³kach, czy tylko przed?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Marzec 22, 2006, 21:14:39
My robimy poziomy przed posi³kiem ale jak zauwa¿am ¿e co¶ jest z baza nie tak (czyli troche podwyzszone cukry ) to robie te¿ 1. 5 godz po posi³ku i wtedy zazwyczaj mi siê klaruje czy to bonus zama³y czy czeka mnie zmiana bazy .  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Marzec 25, 2006, 19:54:19
Zawsze robiê przed i po posi³ku 2godziny. Ale wreszcie zeszli¶my poni¿ej 7. Huraaa  :!: :!:   nasza hemoglobina to 6.6 dla nas bomba. wreszcie co¶ zaczyna siê klarowaæ. :)  :smile:  :grin:  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Marzec 27, 2006, 10:23:10
Gratulacje, oby tak dalej !! :D :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Marzec 29, 2006, 19:52:05
ja robiê poziomy i przed i po i w trakcie dnia :twisted: a potem palce takie pok³ute :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 11, 2006, 10:12:52
A nasza hemoglobina to 7,6. Jak ja siê cieszê, ¿e przesz³am na inne wk³ucia to i hemoglobinê nastêpn± na pewno bêdziemy mieli lepsz±, bo po quick setach to tragedia.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Maj 11, 2006, 15:01:02
Napewno bêdzie lepiej, poza tym robi sie coraz cieplej wiêc cukry lec± w dó³ /przynajmniej u nas/. :wink:  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 11, 2006, 16:59:34
A ja mam takie pytanko :) Kiedy po rozpoznaniu cukrzycy trzeba zrobic pierwsze badanie ? Bo z tego co mi mowiono to po 3 miesi±cach ;) wiec powinnam jush zrobic ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 11, 2006, 17:38:50
Tak Kasiu ju¿ powinna¶ zrobiæ:-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 11, 2006, 17:53:40
No w³asnie :) Ale jak by³am u Diabetologa to powiedzia³a mi ¿e na 1 spotkaniu nie moze mi wypisaæ skierowania na to badanie i mam przyjsc za 6 tyg (Czyli oko³o 19 czerwca) a moze lekarz rodzinny powinien mi wypisac skierowanie na to badanie ?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 11, 2006, 18:30:33
Lekarz rodzinny raczej nie wypisze Ci takiego skierowania...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Maj 11, 2006, 19:16:26
nasza hemoglobinka - 6% :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Maj 11, 2006, 21:48:02
Cytat: "boo"
Lekarz rodzinny raczej nie wypisze Ci takiego skierowania...

A ja ostatnie s³ysza³am ¿e rodzinni moga wypisywaæ skierowania na HbA1c tylko sie wykrêcaj± :|.
Moja rodzinna juz 3 lata mi wciska ¿e nie mo¿e... wrrr
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 12, 2006, 07:59:15
Hmmm... Ciekawe. Spytam swojego jak go odwiedzê po recepty...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 12, 2006, 23:57:35
Kucka a jaki powód poda³a doktor ??? Jej obowi±zkiem jest wypisaæ takie skierowanie-³aski nie robi.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 13, 2006, 08:55:54
We wtorek mamy wizytê, zapytam jak to jest z tym skierowaniem...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 13, 2006, 11:48:23
¯aden, powiedzia³a ze na pierwszej wizycie nie mo¿e mi wypisaæ takiego skierowania ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 14, 2006, 01:47:34
No to ja te¿ zapytam.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 14, 2006, 13:41:22
tez sie spytam ... ide w poniedzia³ek :D  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Maj 15, 2006, 08:40:08
Cytat: "Kucka"
¯aden, powiedzia³a ze na pierwszej wizycie nie mo¿e mi wypisaæ takiego skierowania ;)

Powód jest prozaiczny - finansowy. Za to badanie lekarz musi zap³aciæ labolatorium wiêcej, ni¿ dostaje od NFZ za wizytê pacjenta.
Taki k**** system.  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 15, 2006, 14:58:43
Dobrze wiedzieæ :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 23, 2006, 23:49:46
I czujemy wiosnê :twisted:  a wraz z wiosn± wiosnenne wzrosty hemoglobina 6,4 czyli siê 0,2 zwiêkszy³a od ostatnich 3 miesiêcy i Weronika o 2 cm wiêksza ( i tu wyja¶nienie nieprzespanych ostatnich nocy i korekt) ale mam nadziejê ¿e  we wrze¶niu (po wakacjach) bedzie zdecydowanie lepsza :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Maj 24, 2006, 01:40:17
Umojej córki poziom hemoglobiny w dniu przyjêcia do szpitala wynosi³-12,6%,a poziom cukru 816mg%.Na dzieñ dzisiejszy-ostatni wynik HbA1c to 5,9% ,kilka wcze¶niejszych to nieca³e 7%
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 24, 2006, 17:17:25
CZY JA DOBRZE WIDZE...? POZIOM CUKRU PRZY PZYJECIU DO SZPITALA 816 ? jejku.... a ja mysla³am ze mia³am duzo ( dla przypomienia ja mia³am oko³o 600 a dokladniej 594 ) :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Maj 24, 2006, 18:07:13
jak le¿a³am z córka w szpitalu to przywie¼li ch³opaka który mia³ 1300mg%,dacie wiarê...?my przy rozpoznaniu mieli¶my oko³o 600mg%
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 24, 2006, 18:13:00
My mieli¶my ponad 700 mg%
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Maj 24, 2006, 20:07:56
A¿ mi sie s³abo robi na sam± my¶l o 600... nie powiem co mi jest jak mysle o 816 a przy 1300 to ....ojej :D przemilcze :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 25, 2006, 10:02:47
A ja mia³am marne dwie¶cie co¶ tam... ok. 220 mg%...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 25, 2006, 12:15:28
Nasze pierwsze hb to by³o 12,1. Cukier niby 'niewielki' bo ok.500, ale Mat by³ straszliwie zakwaszony i mia³ niewydolno¶æ kr±¿eniowo-oddechow±  :( , musia³ byæ pod³±czony do respiratora.....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 25, 2006, 17:59:23
Nasza pierwsza hemoglobina to ponad 10 przy poziomie 439 mg brak zakwaszenia stan ogólny (jak to lekarz stwierdzi³ b dobry) A lekarz mi powiedzia³ ¿e ta hemoglobina ¶wiadczy o 3 miesiêcznej chorobie niekontrolowanej
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Maj 25, 2006, 18:02:16
Bo wynik hemoglobiny glikozylowanej-HbA1c,¶wiadczy o wyrównaniu cukrzycy w okresie ostatnich trzech miesiêcy :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 25, 2006, 18:42:51
Nasza pierwsza hemoglobina to 10,5 do koñca ¿ycia bêdê pamiêta³a ten wynik.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Maj 26, 2006, 19:56:07
U nas przy przyjêciu by³o grubo ponad 900 i stan ca³kiem dobry jak pó¼niej mówiono, a hemoglobina by³a 9,3. Po wyst±pieniu pierwszych objawów po tygodniu trafi³a do szpitala i mo¿e dlatego hemoglobina nie by³a taka wysoka. Nasza ostatnia to 5,8.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Maj 27, 2006, 18:52:53
No to my wyje¿d¿alismy z Sochaczewa na 525 a na Dzia³dowskiej ju¿ tylko 250 /spadek bez podania insuliny w ciagu 1,5h :wink: Pierwsza glikowana 8,9 /czyli zaden rekord/. Ostatnia 5,8 :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 28, 2006, 08:51:56
... a ja wole nie wspominac ... skali na glukometrze zabrak³o ... dopiero z lab. przyszed³ wynik.  

Obecna hemoglobinka (ze stycznia) ... 5,8 :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Maj 29, 2006, 18:03:23
Nasza pierwsza to ponad dziesiêæ a poziom podczas przyjêcia 1180. W ¿yciu tego nie zapomnê. Teraz mamy 6,6. Ale nastêpna bêdzie wy¿sza, bo jako¶ nam siê wszystko rozregulowa³o i ³apiemy brzaski :(  :(  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Maj 29, 2006, 19:58:12
Ja tez trafi³am do szpitala z poziomem ponad 1000mg% i porz±dnie zakwaszona :(. A pierwsza Hb to cos ok. 16% .... Ale nic dziwnego... Odkopa³am mój wypis z 90 roku..
"Dziewczynka czuje siê dobrze. Cukrzyca ma charakter wyrównany. Wypisana do domu w stanie bardzo dobrym...
Profil dobowy glikemii (dzieñ przed wypisem): 7.00 - 10,5 mmol/l, 11.00- 16,0, 14.00- 20,6, 17.00 - 24,7, 23.00 - 13,5, 2.00 - 10,0, 5.00 - 12,5, 7.00 - 16,5...
hmm no wyrównali mnie... jak cholera..

Ostania moja Hb to 5,6  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Maj 29, 2006, 22:26:16
["Karmelek"]
Profil dobowy glikemii (dzieñ przed wypisem): 7.00 - 10,5 mmol/l, 11.00- 16,0, 14.00- 20,6, 17.00 - 24,7, 23.00 - 13,5, 2.00 - 10,0, 5.00 - 12,5, 7.00 - 16,5...
hmm no wyrównali mnie... jak cholera..  
   No faktycznie, wyrównali jak cholera...Nic ,tylko si±¶æ i p³akaæ! :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 29, 2006, 22:27:18
Nieeee no, super. Ciekawe, co by na takie 'wyrównanie' powiedzia³ nam teraz lekarz ;)  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Maj 30, 2006, 02:19:04
Oj Karmelku! wyrównali Ciê jak cholera...tylko usi±¶æ i p³akaæ... :(    Te warto¶ci w mmolach,to tak dla zamydlenia oczu,bo jakby jeszcze przemno¿yæ ka¿d± warto¶æ glukozy X 18 to dopiero widok by by³ "piêkny"...A tak wypis wygl±da spoko. :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Maj 30, 2006, 15:02:31
Dziêki Krupczatko  :D  :D /wstydzi³am sie swej niewiedzy  :cry: i nie mia³am ¶mia³osci pytaæ jak to zamieniæ na "normalne " warto¶ci, a tak juz wiem
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Maj 30, 2006, 18:55:20
Maniu! nie ma za co dziêkowaæ.Polecam siê na przysz³o¶æ,jakby co... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 07, 2006, 20:59:02
No to siê chwalimy glikowana 5,9 :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 07, 2006, 21:09:47
Eeeeeeeeeeee, no brawo, super. Oby tak dalej.  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 07, 2006, 22:39:51
Cytat: "mania"
glikowana 5,9

My jak ostatnio mieli¶my tak±,to lekarka mia³a obiekcje,¿e za niska.A wasza nie komentowa³a tego wyniku?!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 07, 2006, 22:51:51
Nie naszej pani doktor taka bardzo sie podoba :lol
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 07, 2006, 23:17:57
Cytat: "mania"
pani doktor taka bardzo sie podoba

No widzisz,a naszej nie...A Pati jest na dodatek starsza od Jerzyka,i powiedzia³a,¿e u ma³ych dzieci przy takiej hemoglobinie,istnieje du¿e prawdopodobieñstwo niedocukrzeñ,których ja nie wy³apujê...  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 08, 2006, 09:20:33
My przy hemoglobinie 5,9 równie¿ us³yszeli¶my, ¿e jest du¿e prawdopodobieñstwo nie wy³apywania hipo. Dla dziecka przebywaj±cego w przedszkolu, najlepsza jest taka od 6,2 do 7,5.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 08, 2006, 12:52:59
a kto mówi ze my hipo nie wy³apujemy :smile:

[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 2:04 pm ]
PS. wg naszego lekarza my dalej may remisje /to ju¿ prawie pó³tora roku/-. Poniewa¿ Jerz wszystkiej insuliny bierze ok 6-8j dziennie /na wymiennik 0,3-0,4/ to trudno jest unikn±æ hipków. :razz:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 08, 2006, 21:42:18
My jak byli¶my w okresie remisji przez siedem miesiêcy,to byli¶my na 2j/10WW/dobê :)


A dzisiejsza HbA1c-6,3mg% :? -gorsza od ostatniej...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 08, 2006, 22:37:36
Mania, Krupczatka gratulacje :D :D :D :D Ja te¿ dzisiaj odebra³em wyniki badañ :D Hemoglobinka 6,0 , ale tym razem w ni± absolutnie nie wierze. Hiper, hiper, hiper by³o u mnie non stop i ta hemoglobina wydaje mi siê za niska. Z innej bajki..... znowu mia³em podwy¿szone trujglicerydy, ale tylko troszke ;)  ;)


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 15, 2006, 22:01:30
Cytat: "WERTY"
Hemoglobinka 6,0 , ale tym razem w ni± absolutnie nie wierze. Hiper, hiper, hiper by³o u mnie non stop i ta hemoglobina wydaje mi siê za niska.

Je¶li ci±gle mia³e¶ hiperglikemie,a szybko korygowa³e¶ poziomy do"normalu",i du¿y cukier d³ugo nie utrzymywa³ siê we krwi,to hemoglobina mo¿e byæ niska... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 15, 2006, 22:38:48
Cytat: "KRUPCZATKA"

Je¶li ci±gle mia³e¶ hiperglikemie,a szybko korygowa³e¶ poziomy do"normalu",i du¿y cukier d³ugo nie utrzymywa³ siê we krwi,to hemoglobina mo¿e byæ niska... :)

Ró¿nie to bywa³o (teraz troszke lepiej :D ), ale przewa¿nie przez wiêkszo¶æ dnia by³o za wysoko. Spodziewa³em siê wy¿szej :D :D :D . Nie narzekam bo taka hemoglobinka to jednak jakie¶ pocieszenie.


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 16, 2006, 00:19:14
Cytat: "WERTY"
przewa¿nie przez wiêkszo¶æ dnia by³o za wysoko

No,ale chyba robi³e¶ korekty? Je¶li tak,to masz odpowied¼. A na hemoglobinkê -fakt-nie ma co narzekaæ  :D -³adna!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 16, 2006, 13:25:44
moja w tej chwili nie by³aby zachwycaj±ca :D
z pewno¶ci± wy¿sza ni¿ ostatnia :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 16, 2006, 15:13:47
U mnie pani diabetolog nadal strajkuje... Muszê siê przej¶æ do tego od "pierwszego kontaktu", mo¿e da mi skierowanie na to badanie...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 16, 2006, 15:17:22
ah Krupczatko dziêkujê za podpowied¼ jak zamieniaæ warto¶ci, te¿ tego nie wiedzia³am, nawet po necie szuka³am tabelek a to takie proste :oops:  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 17, 2006, 00:16:50
Cytat: "emh"
U mnie pani diabetolog nadal strajkuje... Muszê siê przej¶æ do tego od "pierwszego kontaktu", mo¿e da mi skierowanie na to badanie...

Diabetolog,³aski nie robi,¿e da skierowanie,bo jest od tego schorzenia specjalist±. A lekarz pierwszego kontaktu nie musi... :roll:

[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 12:18 am ]
Cytat: "kicia"
dziêkujê za podpowied¼ jak zamieniaæ warto¶ci

Ale¿ proszê bardzo... :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 17, 2006, 00:52:46
Cytat: "KRUPCZATKA"
Cytat: "WERTY"
przewa¿nie przez wiêkszo¶æ dnia by³o za wysoko

No,ale chyba robi³e¶ korekty? Je¶li tak,to masz odpowied¼. A na hemoglobinkê -fakt-nie ma co narzekaæ  :D -³adna!

I tak jestem zdania, ¿e jest za nisko. Tak sam po sobie czujê.  Jak pisa³em wcze¶niej ......... nie narzekam :D :D :D :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 17, 2006, 08:27:53
Gratuluje cudownych hemoglobinek
Mania :588:
Krupczatka :588:
Piotru¶ :588:

Kicia a Ty co nabroi³as? :wink: ze siê nie chwalisz?  :wink:

Hmmm ... mi chyba tez zbliza siê czas robienia hemoglobiny ... ostatnia w styczniu  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 17, 2006, 12:20:01
Ja jak choruje od lutego tak jeszcze nie robi³a.... pisa³am ju¿ ze pani diabetolog "niemog³a" wystawiæ mi skierowania na pierwszej wizycie :D Ale ide do niej w poniedzia³ek :D Wyiskam ja na insuline i paski :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 17, 2006, 14:53:38
Cytat: "Kucka"
Ja jak choruje od lutego tak jeszcze nie robi³a....

No to czas najwy¿szy Kucka zrobiæ :!:  :!:  :!: My robimy co trzy miesi±ce. :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 17, 2006, 20:21:14
Ja wiem i by³am jush w maju jako¶ chyba 8 i chcia³am dostac skierowanie ale powiedziano mi ¿e na pierwszej wizycie nie moge dostac :P Po czym biker u¶wiadomi³ mnie ze na pierwszej wizycie lekarz nie moze bo go na to "nie staæ" :D No wiêc moze na 2 wizycie dostane :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Czerwiec 17, 2006, 21:50:08
My tak¿e robimy co trzy miesi±ce...Kucka zrób w koñcu t± HbA1c :!:  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 17, 2006, 21:56:25
Uwierzcie mi ze tesh bym chcia³a jush dawno zrobiæ to badanie :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 17, 2006, 22:47:59
Ja nie zawsze robie co 3 miesiace ... a raczej szczerze mówiac ... zadko mi sie zdarza ... przewaznie mam robion± co 6-8 miesiecy a zdarzy³ sie po¶lizg i ... 1,5 roku miedzy badaniami.
Moja lekarka wychodzi³a z za³ozenia ze hb to i tak zazwyczaj dobre mia³am.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 17, 2006, 23:39:08
Kucka, rozmawia³am z innym lekarzem z klinki- dr ma obowi±zek ci wystawiæ skierowanie!!!!£aski nie robi!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 18, 2006, 11:36:47
Widzisz Misiu...M±dry polak po stracie :P ¯ebym wiedzia³a to wcze¶niej to bym sie k³óci³a a tak to co ja moge... czekaæ na jutro i na wizyte :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 18, 2006, 13:42:03
Cytat: "Kucka"
a tak to co ja moge...

Mo¿esz siê upieraæ przy swoim,¿e skierowanie po trzech miesi±cach leczenia,ju¿ Ci siê nale¿y :!:  :!:  :!: Bez ¿adnej ³achy... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Czerwiec 18, 2006, 20:28:23
U mnie nie ma sie czym chwalic 7.8 :oops:  :oops:  :oops: ale i tak lepiej bo by³o 8.2, mam nadezieje ze nastepna bêdzie lepsza.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 19, 2006, 14:53:33
Dosta³am skierowanie na badanie :D £a³ :D Ale s³odziaki wy moje kochane.. powiedzcie mi gdzie na ulicy O³awskiej albo Ziemowita mo¿na zrobic to badanie bo ponoæ z tymi laboratoriami maja podpisane jakies papiery :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 19, 2006, 14:58:56
Nie wiem Katko,ale wiem,zê na pewno robi± to badanie w Dolmedzie.Odp³atnie wynosi chyba 25 z³...A czemu w klinice Ci nie pobrali od razu? Bo masz 18 lat? Jeszcze mo¿esz w tej nowej klinice na Borowskiej,wtedy wynik bêdziesz mia³a na drugi dzieñ.Z tego co wiem,je¶li masz skierowanie z kliniki to masz to bezp³atnie.A co do Ziemowita,to nie s³ysza³am nic co tym :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 19, 2006, 15:01:19
Misiu ale ja nie chodze jush do kliniki tylko do poradni diabetologicznej na placu dominikañskim (dr tomeczko) i w³asnie mi powiedziano ze jak chce zrobiæ nie w tych laboratoriach co mi powiedziano to bede musia³a zap³acic :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 19, 2006, 15:02:53
:shock: To nie wiedzia³am...Mo¿e Biker co¶ podpowie albo Karmelek...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 19, 2006, 15:09:24
Dolno¶l±ski Wojewódzki O¶rodek Medycyny Pracy - o³awska 14 :)

A ulica ziemowita to jest równoleg³a do braniborskiej i tam faktycznie jest przychodnia :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 19, 2006, 15:10:55
Weim,ze jest :D Tylko nie wiem czy robi± tam to badanie :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 19, 2006, 16:02:00
Aha :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 19, 2006, 17:02:27
Je¶li odes³ali na Ziemowita, to pewnie tam robi± :). Labolatorium tam jest na 2 piêtrze, wiem, bo swego czasu robi³am tam posiewy dla Matka. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 19, 2006, 17:05:58
Mia.. :) dziekuje  :) A masz mo¿e dokladny adres bo ja oczywi¶cie rostrzepaniec jeden nie spisa³am :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 19, 2006, 17:16:45
Ziemowita 1/9 - najlepiej wjechaæ od Nabyciñskiej - przychodnia jest na rogu :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 19, 2006, 17:21:14
A wracaj±c do tematu terminów... to ja te¿ rzadko kiedy robiê co 3 mies... Zwykle raz na pó³ roku. Jestem szczesliwa jak raz na trzy miechy uda mi siê zaczepiæ do diabetologa... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 19, 2006, 17:26:05
Mia bardzo ci dziêkuje :) A co do terminów to ja dzwoni³am do diabetologa we wtorek i spokojnie zarejestrowa³am sie na ponidzia³ek czyli dzisiaj :) Jkaby nie by³o 6 dni i wizyta gotowa :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 19, 2006, 21:00:00
Kucka a na O³awskiej ten O¶rodek jest niedaleko placu Dominikañskiego, jak idziesz od Galerii to po prawej stronie tak mniej wiêcej po¶rodku ulicy pomiêdzy Galeri± a Rynkiem. Te¿ jest tam ok.
A ten na Ziemowita jest tak troszeczkê schowany miêdzy blokami, ale nie problem trafiæ.  
Jak bêdziesz mia³a wynik to siê szybko pochwal.  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Czerwiec 19, 2006, 21:52:09
Kucka,
Ten O¶rodek Medycyny Pracy na O³awskiej jest na przeciwko Vity. Id±c od strony placu Dominikañskiego, miniesz Biskupi±, potem jaki¶ ogródek piwny i jaki¶ sklep i po prawej stronie jest O¶rodek. Bardzo polecam!
Na Ziemovita ja doje¿d¿a³am, do placu Jana Paw³a II (by³y 1-go Maja), trzeba skrêciæ w uliczkê zaraz za meblami Jysk i widaæ ju¿ przychodniê. Z tego co pamiêtam pobieraj± tam tylko do 11 czy 11.30, ale dawno tam nie by³am - zadzwoñ wcze¶niej i spytaj 784 90 62, 784 90 95
Na Dobrzyñskiej pobieraj± do 18.00 (ale to ju¿ chyba p³atnie by by³o dla Ciebie), kosztuje 33z³ - i do tego babska k³uæ nie potrafi± z siniorem chodzi³am 2 tygodnie  :?

¯yczê dobrego wyniku :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 19, 2006, 22:46:33
Karmelku dziêkuje bardzo :) :) :) Chyba wybiore sie na Ziemowita bo wsumie mi bli¿ej :) I chyba nawet tam trafie :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: camilla w Czerwiec 22, 2006, 14:45:34
W³a¶nie dostali¶my nasz pierwszy wynik  :) 7,4 Nie¼le, no nie?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 22, 2006, 14:58:38
Cytat: "camilla"
7,4 Nie¼le, no nie?

Nie¼le... :)  A nastêpne bêd± jeszcze lepsze!  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 22, 2006, 21:40:00
Monika, tak brojê ostatnio ¿e cukry posz³y w górê :D ale tylko trochê, dlatego mówiê ¿e hemoglobina pewnie te¿ by³aby wy¿sza ni¿ to 6.1 ostatnio

a hemoglobinê robiê mo¿e z 2, 3 razy w roku, tu rz±dzi moja diabetolog, ja nie mam nic do gadania, ona zna siê lepiej :evil: tylko teoretycznie :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 23, 2006, 14:38:36
My robimy co trzy miesi±ce-cztery badanka w roku. :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Czerwiec 23, 2006, 14:44:15
my te¿ co trzy miesi±ce mamy oznaczana hemoglobinkê ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 23, 2006, 20:09:40
Camilla gratuluje hemoglobinki :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Czerwiec 23, 2006, 21:24:44
http://www.bbcom.pl/sklep/product_info.php?products_id=64

podaje adres tutaj irda do accu kosztuje 95 pln

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 27, 2006, 17:01:17
MAM  :D :D :D Mam swoj± pierwsz± hemoglobinke :D :D :D Uwaga.... 6,5 % :D :D :D jestem z siebie dumna :D 4,5 miesi±ca prowdzonej cukrzycy zaowocowa³o takim wynikiem :D Jak dla mnie LODZIO - MIODZIO :D Ale sie ciesze :D :D :D :D :D :D ale jedno mnie zastanawia.... na wydruczku z wynikiem s± podane normy 4.4 - 6.0 ale mi sie wydaje ze to jest za nisko :) co o tym s±dzicie :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 27, 2006, 17:22:50
Jak dla mnie bomba :!: :D :D :D :D :D :D Gratulacje :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 27, 2006, 17:25:13
Kucka gratulacje :D A ta norma to chyba podana jest dla zdrowych osób...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 27, 2006, 17:27:10
No tesh mi sie tak wydaje :D Hiihihihihihihihihih :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 27, 2006, 21:26:41
Kucka, gratulacje!!!
a 4,4 to dla nas chyba nieosi±galne ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 27, 2006, 21:28:26
Dziekuje dziekuje - oklasków nie trzeba :D Ale nawet nie wiecie jaks ie ciesze :D jak ma³pka bateryjka :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 27, 2006, 21:30:15
Cytat: "Kucka"
ak ma³pka bateryjka :D


a co to takiego? :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 27, 2006, 21:32:49
A nie wiem .. kto¶ tak kiedy¶ powiedzia³ ze sie ciesze jak ma³pka bateryjka i mi sie spodoba³o :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 27, 2006, 21:35:03
Cytat: "Kucka"
kto¶ tak kiedy¶ powiedzia³ ze sie ciesze jak ma³pka bateryjka i mi sie spodoba³o :D


ma³pki bynajmniej mi nie przypomniasz, ale O.K. ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 27, 2006, 22:28:14
A ja znam,¿e cieszy siê jak g³upi z bateryjki... :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 27, 2006, 22:42:50
Cytat: "Kucka"
na wydruczku z wynikiem s± podane normy 4.4 - 6.0 ale mi sie wydaje ze to jest za nisko :) co o tym s±dzicie :)


Te normy nie s± za niskie, one po prostu dotycz± ludzi zdrowych :P  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 28, 2006, 14:35:12
Kucka!!! Gratulacje!!! :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kamilek w Czerwiec 30, 2006, 17:20:31
My ostatnio mieli¶my 7,4, prawdê powiedziawszy to siê zmartwi³am, bo poprzedni by³ 6, ale chyba dlatego ¿e jeszcze haczy³ o zdrowy miesi±c. Natomiast pó¼niej mieli¶my z±bkowanie, infekcjê i przej¶cie na pompê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Czerwiec 30, 2006, 19:17:07
Nastêpna napewno bedzie lepsza  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Sylka w Czerwiec 30, 2006, 20:25:40
A u Gracka znowu 8,4! Ale diabetolog powiedzia³a mi na ostatniej wizycie, ¿e nie jest tak ¼le, bior±c pod uwagê oporno¶æ ma³ego na insulinê i z czasem na pewno bêdzie lepiej. Oby...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Lipiec 01, 2006, 00:53:51
Cytat: "Sylka"
i z czasem na pewno bêdzie lepiej. Oby...

G³owa do góry! :D  Musi byæ lepiej i ju¿! :D  I tak te¿ napewno bêdzie!!! :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 01, 2006, 09:18:46
Pewnie! Trzymamy kciuki!!! Bêdzie dobrze!! :)

[ Dodano: Sob Lip 01, 2006 1:32 pm ]
Nie pamiêtam ju¿ gdzie by³o poruszane pytanie: czy lekarz pierwszego kontaktu mo¿e wys³aæ na badanie HbA1c. Pyta³am swojego: podobno NIE MO¯E...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Lipiec 03, 2006, 22:33:19
Sylka g³owa do góry bêdzie dobrze. po pochmurnym dniu zawsze kiedy¶ wyjdzie s³oñce. :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Lipiec 03, 2006, 22:40:52
Sylka... ja po niez³ych stresach na koniec roku szkolnego mysla³am ze bede mia³a bardzo wysok± hemoglobine :) ale mia³am ³adnie :) A i u was pewnie kolejna tesh bedzie ³adna :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Lipiec 04, 2006, 16:36:21
Cytat: "emh"
czy lekarz pierwszego kontaktu mo¿e wys³aæ na badanie HbA1c. Pyta³am swojego: podobno NIE MO¯E...


mój powiedzia³, ¿e mo¿e, nawet sam to zaproponowa³
wiêc jak to w koñcu jest? co lekarz, to inna teoria?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 05, 2006, 14:53:50
Matko jedyna! Czy my siê wreszcie doczekamy jasnych i zwiêz³ych zasad? A do tego jeszcze logicznych, ¿yciowych i zrozumia³ych? I zaspokajaj±cych nasze potrzeby????
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Lipiec 05, 2006, 15:05:25
Moja odpowiedz ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.!!!

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Lipiec 05, 2006, 15:38:02
Cytat: "vonBischt"
Moja odpowiedz ??????????????????????????????????????????????????????????


bardzo wymowna odpowied¼

ju¿ gdzie¶ to pisa³am (bodaj¿e przy tanich aptekach), ka¿da instytucja rz±dzi siê swoimi prawami :? tak pomimo tych obowi±zuj±cych, oczywi¶cie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Lipiec 06, 2006, 23:33:56
Nasz dzisiejszy wynik to 7,3 - my¶la³am, ¿e bêdzie trochê lepiej :(
Ale i tak jest ni¿ej ni¿ 3 m-ce temu (by³o 7,5) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Lipiec 07, 2006, 00:04:22
£adnie, coraz lepiej :D Trzymajcie t± tendencje a bêdzie super :D :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 07, 2006, 14:19:22
Pewnie Mireczko!!! Lato ju¿ tak¿e na pewno bêdzie lepiej!!! :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 07, 2006, 15:56:54
Mircia jest bardzo dobrze, a bêdzie jeszcze lepiej :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Lipiec 07, 2006, 17:23:39
No có¿... te zawirowania z insulin± 'za³apa³y' nam siê do tego HbA1c - ale z drugiej strony to zawsze siê 'co¶' za³apie :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 09, 2006, 10:26:40
Nasza ostatnia hemoglobina 5.5 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Lipiec 09, 2006, 12:30:36
Nie za niska? :P :P :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Lipiec 09, 2006, 15:18:01
Bo¿enko,pozazdro¶ciæ Wam tylko takiej hemoglobinki... :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 09, 2006, 16:55:25
Kucka chyba nie za niska, lekarz jest zadowolony - przedostatnia byla 5,4...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Lipiec 09, 2006, 17:30:52
A no to dobrze :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Lipiec 10, 2006, 12:24:31
Bo¿enko gratukacje. My takiej chyba nie doczekamy. Mo¿e kiedy¶ z pomp±. :?:  :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 12, 2006, 11:07:31
Bo¿enka!!! Gratulacje!!! :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Lipiec 21, 2006, 20:56:29
Odebra³am dzisiaj mój pierwszy wynik po lantusie i nie jest ju¿ tak dobrze jak mia³am na pompie :( 6,3%. Cztery miesi±ce temu mia³am 5,6% :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Lipiec 21, 2006, 21:00:11
karmelku.. nie jest zle :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 21, 2006, 23:09:43
Karmelku jak bêdziemy taki mieli to bardzo mnie to ucieszy :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: *Andzia* w Lipiec 22, 2006, 08:30:07
By³abym szczê¶liwa maj±c w granicach 6,choc raz zda¿y³o nam sie mieæ 5,7 a teraz niestety posz³o troche w góre na 7,8:( ale mam nadzieje zê wróc± dobre miesi±ce mozê tygodnie .U nas jest tak, ¿e jak dwa tygodnie dobrze i ¶rednia spada to kolejne dwa  szybko podnosz± t± ¶redni± i znowu walka o wyrównanie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Lipiec 30, 2006, 21:21:33
Karmelku a czy przy tej wy¿szej hemoglobinie odczuwasz czê¶ciej hipo? bo jak juz pisa³a¶ przy hemoglobinie poni¿ej 6 rzadko j± odczuwasz
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Lipiec 31, 2006, 15:27:30
Nic a nic Kicia :(.
Wy¿sza hemoglobina to pewnie efekt tego, ¿e mierzê trochê rzadziej cukry - pewien lekarz powiedzia³ mi "¿e nie jest normalne mierzenie po 8-10x dobê"... wiêc pojawi³y siê odbicia po niewy³apanych w porê hipo...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 02, 2006, 15:29:07
Cytat: "Karmelek"
pewien lekarz powiedzia³ mi "¿e nie jest normalne mierzenie po 8-10x dobê"...


No pewnie, w takim razie po co pracowaæ nad Pendr±, po jak± chu..steczkê wprowadzono Guardiana  :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Sierpień 02, 2006, 18:31:37
My dzi¶ mieli¶my hemoglobinke i jest 6,6 - to tak jak zwykle a my¶la³am ¿e bedzie ni¿ej - ale i tak jest dobrze :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Sierpień 02, 2006, 19:31:09
My równie¿ mieli¶my dzisiaj wizytê, ale nie robiono nam hemoglobiny. 11.10.2006 mamy wyznaczon± wizytê i wtedy zrobi± nam badania kontrolne, wraz z hemoglobin±.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mentauron w Sierpień 13, 2006, 22:44:33
Moja ostatnia HbA1c wynosi³a 6,2%. Odno¶nie pomiarów glukozy: ja mierzê 7 razy dzienie i nie uwa¿am, ¿eby by³o to za du¿o, pozwala to lepiej kontrolowaæ cukier (a po receptê na paski zawsze mo¿na siê wybraæ do przychodni ^^). Pierwsz± hemoglobinê mia³em na poziomie 5,8% i to tylko dlatego, ¿e skrupulatnie odmierza³em sobie WW i kontrolowa³em poziom glukozy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Sierpień 14, 2006, 22:52:00
My swoj± odbierzemy za dwaq tygodnie. ale chyba taka dobra to nie bêdzie. :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 15, 2006, 13:40:23
ja przy najbli¿szych badanich bêdê mia³a hemoglobinê robion±, pozyjemy zobaczymy :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 17, 2006, 17:23:39
Ja siê w³a¶nie wziê³am do przepisywania poziomów z pamiêci glukometra do zeszytu samokontroli. I qcze!!!! fatalnie by³o. Maszyna mi nie wyci±ga ¶redniej i dobrze, bo by³oby chyba z 300!!!! Co¶ mi siê widzi, ¿e zaniedba³am siê straszliwie. A 11 wrze¶nia mam wizytê i pewnie od razu na HbA1c pójdê... Mo¿e zd±¿ê jeszcze popracowaæ nad lepeszym wynikiem...? ;(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Sierpień 17, 2006, 19:34:47
Ewcia do 11 kupa czasu :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 18, 2006, 14:42:33
Cytat: "mania"
Ewcia do 11 kupa czasu :D  :D


Z przewag± kupy...
:) :) :)
Sorry, ale nie mog³am siê powstrzymaæ. W jaki¶ marazm wpadam ostatnio. I nic mi siê nie chce!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 21, 2006, 20:39:52
Ewa, wystarczy ¿e do tego czasu, nawet lepiej kilka dni przed badaniem bêdziesz mia³a ni¿sze cukry, wtedy te wy¿sze siê "schowaj±" ;) bêdzie dobrze!!! raz na wozie, raz pod wozem :wink: wszyscy tak maja, nudno by by³o, gdyby¶my wszyscy nonstop mieli ¶rednie na poziomie 90-100mg :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Sierpień 21, 2006, 21:33:40
Cytat: "kicia"
wystarczy ¿e do tego czasu, nawet lepiej kilka dni przed badaniem bêdziesz mia³a ni¿sze cukry, wtedy te wy¿sze siê "schowaj±" ;)

 :?:  :?:  :?:  HbA1c-to ¶rednia z ostatnich 3 miesiêcy... :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 21, 2006, 23:01:41
Tak, z 3 m-cy, ale wp³yw glikemii nie 'rozk³ada' siê jednakowo na ca³y ten okres.
Ju¿ gdzie¶ o tym pisa³am...
1-6  dni przed badaniem cukry maj± wp³yw minimalny na wysoko¶æ HbA1c
7-30 dni  - 50 %
31-60 dni - 25 %
61-90 dni - 15 %
91-120 dni - 10 %
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Sierpień 23, 2006, 18:09:24
Ja ju¿ sama nie wiem od czego to zale¿y. Czasem cukry mamy super a ¶rednia wychodzi powy¿ej 7 a czasem kijowe i ¶rednia poni¿ej. Ciekawa jestem jaka bêdzie teraz bo 31.08 odbieramy wynik. A¿ mnie ciarki przechodz±. :572:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Sierpień 23, 2006, 18:38:46
Ja idê 28 na HBA i chyba bêdzie kosmos i to taki ¿e Gagarin ju¿ nie dycha :D

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 24, 2006, 00:25:45
My chyba w przysz³ym tygodniu :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Sierpień 31, 2006, 19:39:21
Misia Stachu co sie nie chwalicie????????????????????????????
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Wrzesień 01, 2006, 00:13:12
Dzi¶ dopiero dosta³am skierowanie:-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamas³odziaka w Wrzesień 01, 2006, 19:05:43
Dzi¶ robili¶my HbA1c no i nie jest fajne  :(  7,1. Musimy siê wzi±æ w gar¶æ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Wrzesień 01, 2006, 19:30:03
:523:  :524:  :525:  :526:  :525:  :524:  :523: Nasza hemoglobinka 5,6 bomba.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 01, 2006, 20:10:19
Gratulacje :D :D :D Moja hemoglobinka po wakacjach nie bedzie taka ³adna :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: do¶ka w Wrzesień 01, 2006, 22:22:03
Witam!   :smile:
Jestem nowa na tym forum, ale na cukrzycê chorujê ju¿ ponad 2 lata.
Moje ostatnie HbA1c to ( uwaga, tylko dla ludzi o mocnych nerwach ) ... 13,8  :oops:
Muszê siê jako¶ zmotywowaæ i mam nadziejê, ¿e mi pomo¿ecie :smile:
Pozdrawiam i nie róbcie tego w domu!!! :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Wrzesień 02, 2006, 10:02:55
Do¶ka masz to jak w banku, ¿e Ciê zmotywujemy :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 02, 2006, 11:08:09
Do¶ka... tutaj jush nie masz normalnego zycia bo wpadasz w na³og forum :P wiec jak sie naczytasz co my tu piszemy to napewno szybko ci hemoglobinka spadnie :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 02, 2006, 14:27:16
Do¶ka, od diabetologa pewnie baty ju¿ zebra³a¶... my Ciê g³askaæ te¿ nie bêdziemy :619: Koniecznie musisz podzieliæ hemoglobinkê na pó³ ;) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Wrzesień 03, 2006, 14:01:17
Mania po moich ostatnich, trwaj±cych prawie dwa miesi±ce zmianach insulin i dawek naprawdê nie mam siê czym chwaliæ, a naprawdê uwierzcie mi nie chcê Was stresowaæ :(

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 03, 2006, 15:51:10
Dobry Duszku... masz nam tu szybciutko powiedziec jaka masz hemoglobinke  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 03, 2006, 21:44:15
Kurcze my¶la³am ¿e ten temat jest po to aby sie nie tylko chwaliæ ale i podnosic na duchu /a czy mozna na duchu podnie¶æ Ducha :D  :D  :D  -chyba tak/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Wrzesień 04, 2006, 15:40:20
Dobrze, chcia³em Wam tego stresu oszczêdziæ ale ca³y czas Nalegacie wiêc proszê. Mój wynik :( 8,2 :(

Pozdrawiam  :( Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 04, 2006, 15:46:21
No teraz to przesadzi³e¶... :P  :P  :P  Gorszego mieæ nie mog³e¶?! :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 04, 2006, 16:42:16
Spodziewa³am sie co¶ w okolicach 10 i wiecej :P nie jest zle :) no ale za kilka miesiecy bedzie lepiej PRAWDA ????? :D :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 05, 2006, 11:16:42
Nie to Stachu nie przesadzaj ka¿demu siê zdarza a swoja drog± czy to nie mia³o zwi±zku z twoim przeistoczeniem  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 05, 2006, 14:20:06
Stasio znowu narobi³ burzy w szklance wody!!! :) Osiem, to na prawdê nie za dobrze, ale i nie tak ¼le! te¿ siê spodziewa³am, ¿e bêdzie to wynik dwucyfrowy... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 05, 2006, 15:14:26
No tak duchy to z regu³y robi± du¿o szumu i zamieszania, inaczej po co byæ duchem.  :D  ;)  Nie jest wzorowo, ale bez przesady i nie najgorzej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Wrzesień 05, 2006, 16:41:11
Duszku to teraz bêdzie motywacja, ¿eby mieæ ni¿sz± hemoglobinkê :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Wrzesień 05, 2006, 17:38:13
Duszku bêdzie lepiej. U nas teraz cukry s± o wiele gorsze i nawet nie potrafiê powiedzieæ dlaczego? Czasami chyba nie mamy wp³ywu na te upadki, ale zawsze jest po czym siê podnosiæ. :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mentauron w Wrzesień 05, 2006, 21:38:27
Rety, Duchhhhu, naprawdê mi stracha napêdzi³e¶, te¿ siê spodziewa³em w okolicach 10 co najmniej. 8 to jeszcze nie jest tragicznie - wci±¿ da siê zapisaæ za pomoc± jednej cyfry ^^.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Wrzesień 05, 2006, 23:29:30
Musicie zrozumieæ jedn± sprawê w moim przypadku maksimum jakiego nie powinienem przekraczaæ to 145mg% a tu HBA wychodzi powy¿ej czyli wniosek jest prosty dostaje po D... naczyniówka oczu bo takie niestety s± fakty. :(

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 06, 2006, 11:04:02
Duszku.. wiadomo ze nie zawsze jest dobrze i chcac czy nie chc±c czasami jest jak jest...Zmienia³es insuliny, zbiemia³es dawki itd w³asnie po to zeby by³o lepiej z cukrami ale zawsze na poczatku jest zle i hemoglobinka jest tego wynikiem :) Ja rozumiem ze ka¿dy wysoki cukier to dla ciebei problem ale w³sanie po to zmienia³es insuliny i dawki i mia³es skoki cukru zeby potem ( teraz ) by³o jush lepiej :) G³owa do góry :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mentauron w Wrzesień 06, 2006, 13:13:38
Kucka ma racjê - je¿eli przez dwa miesi±ce zmienia³e¶ insuliny  dawki, to nie nale¿y przejmowaæ siê tym, ¿e wyst±pi³ pewien okres przej¶ciowy. Za to teraz, jak ju¿ zoptymalizowa³e¶ dawki insuliny i wybra³e¶ odpowiednie rodzaje, twoje cukry bêd± siê utrzymywaæ na odpowiednim poziomie. I nastêpnym razem wyjdzie bardzo pozytywna hemoglobinka ^^.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Wrzesień 07, 2006, 10:10:55
Kasiu i Wszyscy Zainteresowani - zmiany insuliny okaza³y sie niepotrzebne wrêcz niewskazane, Lantus absolutnie siê u mnie nie sprawdzi³ (jedynie chyba podnios³em sprzeda¿), cukry na Lantusie mia³em jeszcze gorsze ni¿ na Insulatardzie i teraz spowrotem biorê Insulatard z tym ¿e praktycznie SAM wprowadzi³em drug± dawkê Insulatardu (porann±) i mo¿e bêdziê lepiej (kiedy¶) mam nadziejê ¿e zd±¿ê przed ca³kowitym "zniszczeniem" lewego oka.

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kordian w Wrzesień 07, 2006, 10:28:43
Dzi¶ odebra³em mój perwszy wynik HbA1c naturalnie po szpitalnym (marzec) wówczas by³o to 10,8% dzi¶ 5,8% a szczerze powiedziawszy liczy³em na oko³o 7-8%.
Pozdrawiam.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 07, 2006, 13:12:45
Nic, tylko pogratulowaæ takiego wyniku. :D Oby¶ ci±gle mia³ tak± hemoglobinê ;) :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 07, 2006, 18:04:36
No to gratulacje dla Kordiania a Tobie Duszku nie wiem co powiedziec :( Jak widac zmiany insulin okaza³y sie niepotrzebne ale to w³asnie przez to by³y wysokie cukry i wysoka hemoglobina. Chcia³es dobrze ale nie od ciebie to zaleza³o czy bedzie dobrze cyz jednak nie :) Wiec teraz g³owa do góry i pilnuj cukrow :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Wrzesień 07, 2006, 20:14:10
Kordian gratulacje :D Tak trzymaj  :!:  :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 07, 2006, 23:37:11
Cytat: "kordian"
Dzi¶ odebra³em mój perwszy wynik HbA1c naturalnie po szpitalnym (marzec) wówczas by³o to 10,8% dzi¶ 5,8% a szczerze powiedziawszy liczy³em na oko³o 7-8%.
Pozdrawiam.

Wszyscy by chcieli mieæ tak± hemoglobinkê... :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: do¶ka w Wrzesień 08, 2006, 23:45:16
Dziêkujê wszystkim za mi³e s³owa. Mój diabetolog ju¿ mnie zlinczowa³ i chyba muszê pod³±czyæ siê znowu do pompy. Chocia¿ bardzo nie lubiê tego urz±dzenia, ale chyba muszê siê z nim przeprosiæ  :D Na szczê¶cie z³e wyniki hemoglobiny mo¿na poprawiæ, czego ¿yczê wszystkim którzy maj± gorsze wyniki.
Pozdrawiam  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 09, 2006, 11:52:24
Cytat: "Duchhhh"
mo¿e bêdziê lepiej (kiedy¶) mam nadziejê ¿e zd±¿ê przed ca³kowitym "zniszczeniem" lewego oka.


juz od teraz bêdzie lepiej! ka¿dy z nas ma swoje wzloty i upadki, ale i kazdy z nich potem wychodzi!

a co do hemoglobiny, w moim przypadku, decyduj±cy wp³yw na jej poziom maja cukry z ostatnich 2 tygodni, wiêc niby to ¶rednia z 3 miechów a tak naprawdê...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kamilek w Wrzesień 11, 2006, 14:42:05
Muszê siê pochwaliæ, ostatnia hemoglobina mojego Kamilka to 5,7.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Wrzesień 11, 2006, 15:01:46
Gratulacje oby tak dalej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 17, 2006, 12:11:42
super hemoglobinka, tak trzymajcie! :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mentauron w Wrzesień 17, 2006, 14:35:05
No, no, no, gratulacje, trzymajcie poziom ^^.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kamilek w Wrzesień 18, 2006, 07:19:23
Dziêki. Teraz nam siê pewnie nieco rozjedzie bo byli¶my na wakacjach a Kamil nie lubi za bardzo opuszczaæ domu :)


pozdrawiam
Ania
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 18, 2006, 11:32:04
nawet je¶li siê "rozejdzie", to niedu¿o, nawet jak osi±gniecie 6,0 to bêdzie dobrze ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Wrzesień 19, 2006, 19:09:57
Kurcze a ja nie mogê prze¿yæ, ¿e przez te sanatorium hemoglobinka bêdzie beee. :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 20, 2006, 00:15:43
My¶lê,¿e po 4 dniach"górek"nie bêdzie a¿ tak ¿le.Pod warunkiem,¿e w pozosta³e dni(ju¿ po konsultacjach z personelem :wink: )cukieraski bêd± w normie. :)

[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 11:35 pm ]
Ja dzisiaj zrobi³am badanko i hemoglobinê Pati ma 6,9. :)  Nie jest tak ¼le... :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Wrzesień 21, 2006, 17:12:49
A u nas pierwsza z³a hemoglobina od zachorowania-7,1 :oops:  :oops:  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: *Andzia* w Wrzesień 21, 2006, 19:04:19
A ja prze¿y³am szok,wczoraj na wizycie robiona hemoglobina i ja spokojna ¿e powinno byæ dobrze,tzn w okolicy 7 a tu nie mi³a niespodzianka-8,5 a cukry wydawa³y mi sie niez³e:( No có¿ musze sie wzi±¶æ z gar¶c,chocia¿ doktorka nie mia³a zastrze¿eñ co do poziomów,drobna korekta tylko bazy w godzinach wieczornych,aaaa teraz wiem sk±d ta hemoglobina gigant-mia³am jakis tydzien temu skleroze;) zapomnia³am dac bolusa do ¶niadania i do drugiego kosmicznny cukier,pewnie on narobi³ ba³agny troche.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 21, 2006, 22:54:31
w³a¶nie to jest najgorsze ¿e takie pojedyncze dni potrafi± zepsuæ ca³y obraz cukrów :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 22, 2006, 08:16:28
Cytat: "Iza"
A u nas pierwsza z³a hemoglobina od zachorowania-7,1 :oops:  :oops:  :sad:

Iza, 7,1 to wcale nie jest z³a hemoglobina  :!: Niektórzy to nawet o takiej tylko marz±  :wink:  :D
Cytat: "*Andzia*"
wiem sk±d ta hemoglobina gigant-mia³am jakis tydzien temu skleroze;) zapomnia³am dac bolusa do ¶niadania i do drugiego kosmicznny cukier,pewnie on narobi³ ba³agny troche.

Pojedynczy cukier gigant nie powinien mieæ ¿adnego wp³ywu na wynik HbA1c, a ju¿ na pewno nie taki znacz±cy.  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 22, 2006, 09:17:32
Iza!!!! G³owa do góry!!! To naprawdê dobry wynik jak na "pierwszy raz" ;-) !!! Ja tam Ci gratulujê!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Wrzesień 22, 2006, 10:50:41
Cytat: "emh"
Iza!!!! G³owa do góry!!! To naprawdê dobry wynik jak na "pierwszy raz" ;-) !!! Ja tam Ci gratulujê!!!


No dziêki,ale to nie by³a nasza pierwsza hemoglobina od zachorowania tylko pierwsza najgorsza,wcze¶niej by³y:6,6 ; 6.2 ; 6,0 i teraz 7,1 ale jak siê uparciuch buntuje na dietkê i podjada to tak to w³a¶nie wychodzi potem... :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 22, 2006, 11:11:07
Wszyscy chcieliby (chyba?),mieæ najwy¿szy wynik 7,1... :roll:  :?:   :!:
I oby tylko nasze uparciuchy buntowa³y siê i podjada³y do takiego wyniku-to by³oby naprawdê nie¼le...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 22, 2006, 13:55:35
Sorki, Iza, dopiero teraz spojrza³am, ¿e Wiki choruje ju¿ pó³tora roku... wiêc to nie mog³a byæ pierwsza hemoglobina. Ale jak na "najgorsz±", to naprawdê nie masz co histeryzowaæ. :) Dobrze jest!!! :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Wrzesień 22, 2006, 15:05:29
Iza ja gratulujê Wam tej hemoglobinki, bo jest na prawdê okej :D A wiadome, ¿e nastêpnym razem bêdzie lepsza :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 22, 2006, 16:04:22
Iza, za nastêpne 3 miesi±ce pochwalisz siê ni¿szym wynikiem, a teraz ju¿ siê nie martw, bo 7,1 to wynik przyzwoity ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Wrzesień 22, 2006, 19:40:12
Teraz to ju¿ jestem ca³kiem zrozpaczona :( ,wrócilismy w³a¶nie z wizyty u okulisty i Wiktoria ma du¿e zmiany w oczach,Retinopathia diabetica nonproliferativa,maculopathia diabetica oc.i do tego obrzêk plamek siatkówek obu oczu,dosta³a jakis lek uszczelniaj±cy naczynia,a jeszcze rok temu okulistycznie by³o wszystko ok,mina mi zrzed³a strasznie,napiszcie ile z waszych cukiereczków ma powik³ania tego typu?Chorujemy dopiero 1,5 roku,a¿ strach pomysleæ co bêdzie dalej... :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 23, 2006, 08:41:13
Có¿, Iza... ja do okulisty nie mogê siê dostaæ od ³adnych paru lat... Limity NFZu to ¶miech na taczkach!! I rozpacz w ciapki! Twój post przekona³ mnie, ¿e jednak muszê wysup³aæ kasê i i¶æ prywatnie...
Dziwi mnie, ¿e w przeci±gu roku takie zmiany... przecie¿ prowadzi³y¶cie siê przyzwoicie. Te poprzednie hemoglobinki by³y super. Ta ostatnia ca³kiem ~ ca³kiem... A tu takie spustoszenia!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: *Andzia* w Wrzesień 23, 2006, 08:56:38
Iza,ja bym proponowa³a wizytê u innego okulisty dla potwierdzenia diagnozy,bo mia³am przypadek z kole¿anki córeczk± ¿e nasz rejonowy okulista popsu³by wzrok dziecku,dopiero prywatna wizyta u specjalisty w Kielcach uratowa³a oczka dziecka.Pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 23, 2006, 09:05:26
Kurczê Iza nie powinno tak szybko pój¶æ na oczy, szczególnie, ¿e faktycznie "prowadzi³y¶cie" siê dobrze :sad: . Lepiej id¼cie do jeszcze jednego okulisty, bo cos to podejrzane.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Wrzesień 23, 2006, 09:29:45
Iza Dziewczyny maj± racje, to zbyt krotki okres i w dodatku wasze cukry ¿eby dosz³o do tak powa¿nych zmian na dnie oka (siatkówce). Jestem za tym ¿eby i¶æ do jeszcze innego okulisty sprawdziæ stan siatkówki ale pamiêtaj nie mów o wyniku badania jakie zrobi³a¶ wcze¶niej, jes³i okulista was zbada wtedy mo¿esz pokazaæ wyniki wcze¶niejszych badañ ,powiedz ¿e chcia³a¶ porównawczo zbadaæ bo to zakrótki okres na a¿ takie zmiany.

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 23, 2006, 10:18:42
Iza, nawet mnie nie strasz bo ja dopiero 7 miesiecy choruje a cukry mam raz dobre raz z³e wiec strach pomy¶lec :( Ale chyba dobrym wyj¶ciem by³o by tak jak mówi± , ¿eby i¶æ do innego lekarza i jeszcze raz zrobiæ badania :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 23, 2006, 10:41:32
Ja siê te¿ strasznie przerazi³am. Zawsze my¶la³am, ¿e powik³ania mog± wyst±piæ po d³ugim (kilkulenim co najmniej) czasie i to przy ¼le prowadzonej cukrzycy. Pomijaj±c, ¿e u jednych pewnie bêd± wiêksze predyspozycje do powik³añ to i tak wydaje mi siê za szybko na taki stan u Wiktorii, tym bardziej, ¿e cukry by³y bardzo dobre :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 23, 2006, 12:45:23
Iza poprostu id¼ do innego okulisty i nie wspominaj o cukrzycy - mo¿e ten cz³owiek poszed³ na ³atwizne /kazdy cukrzyk napewno ma problemy z oczami/. Poza tym jeden okulista widzia³ ostanio guza na siatkówce u mojej kole¿ance. Ponowne badanie /u innego lekarza/ nic nie wykaza³o. Jak zrobi³a awanturê to pan doktor powiedzia³ ¿e kazdy mo¿e sie pomyliæ. G³owa do góry i powtórz badanie :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 23, 2006, 15:04:41
Iza ,zrób badanie u innego okulisty. No i czekamy na relacje,co powiedzia³?!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Wrzesień 23, 2006, 15:44:50
Dziêki za rady i na pewno z nich skorzystam,zrobimy badanie u innego okulisty,choæ zaznaczam ¿e by³am w prywatnym gabinecie i doktor robi³ to samo badanie podwójnie,ale tez mi sie to wydaje trochê dziwne wiêc wybierzemy siê do okulisty jeszcze raz i napiszê wtedy co i jak...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 23, 2006, 21:44:23
To ¿e by³ to "prywaciarz" nic nie zmienia. Mo¿e wyznaje zasadê, ze musi postawiæ jak±kolwiek diagnozê skoro bierze za to pieni±dze..
Idzcie do innego okulisty, najlpiej jakiego¶ poleconego,z dobra opini±, prawdziwego fachowca. Niech najpierw zbada, powie co widzi, albo raczej ¿e nie widzie zadnych zmian a dopiero potem powiedz mu ¿e Ma³a ma cukrzycê.
G³owa do góry, to za wczê¶nie na jakiekolwiek powik³ania, tym bardziej tak powa¿ne!
:588:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 23, 2006, 21:59:09
Tak tylko, ¿e jak wchodzisz do lekarza (jakiego kolwiek) to pyta dlaczego przyszli¶my, co siê dzieje. Jak±¶ bajkê trzeba wymy¶liæ, albo powiedzieæ pó³ prawdy, ¿e byli¶cie na wizycie u innego i postawi³ dziwn± diagnozê i przysz³y¶cie sprawdziæ jeszcze do niego. Oczywi¶cie nie mówiæ jaka diagnoza zosta³a wcze¶niej wystawiona. Iza bêdzie dobrze, to niemo¿liwe, ¿eby tak szybko co¶ siê z³ego dzia³o.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 24, 2006, 11:35:52
Cytat: "Lua"
Tak tylko, ¿e jak wchodzisz do lekarza (jakiego kolwiek) to pyta dlaczego przyszli¶my, co siê dzieje.


przyszli¶my na gruntown± kontrolê i ju¿
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 24, 2006, 11:57:18
Ja my¶lê, ¿e nie ma co w to mieszaæ potwierdzania diagnoz, sprawdzania lekarza itp. po prostu niech zbada oczy chorego dziecka i tyle.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 25, 2006, 09:19:49
Dok³adnie!!! Dziecko nie by³o dawno u okulisty i chcia³am sprawdziæ, czy wszystko nadal jest ok. Koniec wyja¶nieñ. :) Trzymam kciuki!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 25, 2006, 09:45:21
Niby tak, ale z do¶wiadczenia wiem, ¿e niektórzy lubi± dr±¿yæ temat i wtedy lepiej mieæ kilka asów w rêkawie. Najwa¿niejsze, ¿eby by³o wszystko dobrze.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Wrzesień 25, 2006, 13:32:21
A ja wam powiem, ¿e w sanatorium pielêgniarki ca³y czas twierdz±, ze u dziecka cukier 200 to bardzo dobry cukier bo one czytaja ró¿ne ¼ród³a medyczne i tam jest tak napisane. Ciekawe jaka hemoglobinka jest po takich jazdach.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 25, 2006, 13:37:08
Chyba jakie¶ z sredniowiecza ta ¼ród³a medyczne :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Wrzesień 25, 2006, 13:53:43
Te¿ tak my¶lê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Wrzesień 25, 2006, 18:10:31
Ale wtedy nie by³o medyków tylko CYRULICY :D :D i tacy chyba s± te¿ w tym sanatorium :)

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Wrzesień 25, 2006, 23:08:44
A nasza powakacyjna hemoglobina to 6,4 i jestem zszokowana   :shock: bo Weronika jak zwykle uros³a poziomy mia³a ró¿ne ( zw³aszcza w nocy) a hemoglobina w normie (jak na cukierka) wiêc..... nasuwa siê pytanie czy ta hemoglobina jest jednak dobrym wska¼nikiem (miernikiem) wyrónwania cukrzycy zaczynam miec w±tpliwo¶ci a Wy????
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 26, 2006, 07:17:29
Agu¶!!! A my od zawsze mieli¶my i mieæ bêdziemy! Wystarczy tylko popatrzeæ na archiwalne posty... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 26, 2006, 10:04:58
Elu,zapytaj w tym sanatorium jakie szkolenia przeszed³ personel?! Mo¿e i koñczy³ kursy,ale napewno nie z zakresu diabetologii... :sad:  :sad:  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 26, 2006, 17:57:27
Aga ja my¶lê ¿e hemoglobina jest o tyle fajnym wska¼nikiem ¿e na 100% jak sobie ca³kiem odpu¶cisz to nie bêdzie dobrze /wiêc wiêkszo¶æ motywuje/. Poza tym gdyby nic nie "mówi³a" o sposobie prowadzenia cukrzycy to w momencie rozpoznania choroby by sie trafia³y osoby z dobr± glikowana a tak nie jest. Moim zdaniem /ale mam jeszcze ma³e do¶wiadczenie/ gorsza bedzie je¶li przecietnie np. cukier bedzie wynosi³ 130-150 niz je¶li trafi ci siê hustawka /przy czym stan gdy cukier jest w granicach 90-120, bedzie przewa¿a³ nad "chwilowym" 200-300. Pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Wrzesień 27, 2006, 12:11:02
Cytat: "mania"
Moim zdaniem /ale mam jeszcze ma³e do¶wiadczenie/ gorsza bedzie je¶li przecietnie np. cukier bedzie wynosi³ 130-150 niz je¶li trafi ci siê hustawka /przy czym stan gdy cukier jest w granicach 90-120, bedzie przewa¿a³ nad "chwilowym" 200-300. Pozdrawiam

Jak wiecie mam w domu 4 przypadki cukrzycy (te¶ciowa, szwagier, m±¿ no i Weronika) Trójka z nich to T2 jednak m±¿ jest na insulinie ich hemoglobinki s± rózne najlepsz± ma Franco bo ostatnia 5,7 (pierwsza by³a 7,7) jest na tabletkach ma poziomy w³a¶nie w granicach 70-150, te¶ciowa ma ponad 7 ale nie pilnuje siebie je jak chce wiêc to inny rozdzia³ Fulvio ostatnia  to 6,2 i poziomy od 60 do 200 (ale te ostatnie nie  zdarzaj± sie do¶æ czêsto) no i Weronika ma poziomy ró¿ne w granicach 60 do 300 (zw³aszcza w nocy) a hemoglobina z ostatnich 4 miesiêcy to 6,4 (uros³a przez wakacjê ok 2 cm) spodziewa³±m siê znacznie gorszej  dlatego na prawdê nie wiem czy to dobry wyznacznik. Poprzednia by³a lepsza 6,2 i wiecie co dosta³am z naszej przychodni diabet. (poniewa¿ po wizycie po jakim¶ tygodniu przychodzi karta inf. z wag±, wzrostem itd i wynikami i opisem, ¿e tak niska hemoglobina ¶wiadczy o niskich cukrach (hipo) co niekorzystnie wp³ywa na na mózg dziecka  :evil: i b±d¼ tu madry bo do±rzysz do doskona³o¶ci a tu takie atuty ale jak rozmawaim z matkami innych dzieci to masza hemoglobina to seper lux moze dlatego?? A jeszcze do tego, ¿e cukierki zyj± krócej....... tak je¶li maja taklich lekarzy jak siê czêsto gêsto czyta ¿e hemnoglobina 7 to ok a wiadomo jakie musz± byc cukry.  :evil:  Mam ciociê która choruje na cukrzycê ju¿ od.... ok 40 lat (Ewa i ¯yje!!!!!) ale niestety cukrzyca zabra³a jej wzrok w³a¶nie przez z³e prowadzenie cukrzycy .......... ale ja jestem OPTYMISTK¡!!!!!!! I wiem ze na razie dopóki jest pod moj± opiek±  to na razie ode mnie zale¿y jak to idzie......
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 27, 2006, 17:16:27
Wyrównamie cukrzycy w granicach do 7,0% nie jest tak± znowu tragedi±. Gorzej jak ju¿ jest powy¿ej 7,5%.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: do¶ka w Wrzesień 27, 2006, 19:49:54
Moja HbA1c ci±gle ro¶nie  :sad: teraz mam ju¿ 14,4 i nie mogê tego za chiny powstrzymaæ. A to wszystko przez inne problemy zdrowotne i rozregulowanie  hormonów. Juz rok siê to wszystko ci±gnie, ale mam ci±gle nadziejê, ¿e uda mi siê uregulowaæ cw koñcu cukry. Pozdrawiam!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 27, 2006, 20:09:19
Do¶ka  :!:  :!:  :!: Masz sie szybko wzi±¶æ za siebei i za swoje zdrowie i miec ³adn± hemoglobinke :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 27, 2006, 20:45:09
Do¶ka, mam nadziejê i ¿yczê Tobie tego z ca³ego serca, ¿e hormony szybciutko wróc± do normy, a co za tym pójdzie to i cukry polec± na dó³ :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 27, 2006, 22:04:15
Cytat: "Mia"
Do¶ka, mam nadziejê i ¿yczê Tobie tego z ca³ego serca, ¿e hormony szybciutko wróc± do normy, a co za tym pójdzie to i cukry polec± na dó³ :)

Tylko aby te cukry,znowu nie za nisko polecia³y... :P  :P  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: do¶ka w Wrzesień 28, 2006, 12:40:09
¯e za nisko polec± to mi chyba na razie nie grozi ;)
Ale staram siê okie³znaæ hormony i jeszcze stres chcia³abym wyeliminowaæ, bo te¿ mia³ swój udzia³ w mojej kosmicznej hemoglobinie. Muszê staæ siê oaz± spokoju  :D
I dzieki za mi³e s³owa  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Wrzesień 28, 2006, 12:46:18
Mojej bratowej, która nie ma cukrzycy ale jest troszkê znerwicowana, lekarz na nerwy zaleci³ nic innego jak kieliszek dobrego koniaczku na  wieczór tylko........ uwaga aby nie wpa¶æ w na³óg (nastêpny!!!!!)  :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 29, 2006, 07:48:46
Je¶li koniaczek mo¿na zast±piæ dobrym winkiem, to ja jestem znerwicowana!!! :) Bo w³a¶nie jakiego¶ usprawiedliwienia mojego alkoholizmu mi by³o potrzeba!!! :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Październik 01, 2006, 23:07:39
Moja ostatnia HbA1c to 6,0 :-). Troszeczkê lepiej :) Szkoda, ¿e to ¶rednia z wielu hiper i hipo... :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Październik 02, 2006, 00:42:39
Nasza ostatnia to 6,9-niestety... :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Październik 02, 2006, 09:28:10
nasza ostatnia to 6,3 ( z sierpnia), w porównaiu z poprzednimi na poziomie 5,5 to nie najlepiej. Ale to przez te brzaski, których nie da³o siê opanowaæ. W ¶rodê robimy kolej± mo¿e bedzie lepiej?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 02, 2006, 13:27:42
Betina a czemu robicie po dwóch miesi±cach z tego co wiem ze wzglkedu na zywotno¶æ komórek badanie to powinno sie robiæ po up³ywie conajmniej 3 miesiêcy aby "co¶ nam mówi³o"
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Październik 03, 2006, 11:14:09
Tak mamy wizyte ustalon± to pewnie bêda jej robiæ hemoglobinê  i porównaj± pó¼niej po 3 miesi±cach jaka nam wyjdzie na pompie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 03, 2006, 14:45:35
Ja o swojej chyba nie napiszê :( bo patrz±c na cukry obstawiam jakie¶ 1500 :evil:  :evil: /nie myliæ z 15 bo to chyba by by³o nie¼le/ :twisted:  :twisted:  Zeszytu chyba na jutrzejsza wizytê tez zapomnê, mo¿e nawet zapomnê wzi±æ Jerza :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 03, 2006, 15:03:06
Mania bo siê kapn±, ¿e co¶ nie tak :D :D :D We¼ przynajmniej Jerzyka :P :P :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Październik 03, 2006, 15:19:51
Cytat: "mania"
Zeszytu chyba na jutrzejsza wizytê tez zapomnê, mo¿e nawet zapomnê wzi±æ Jerza :twisted: :twisted: :twisted:

Najwa¿niejsze,¿e siebie we¼miesz... :P  :P  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Październik 03, 2006, 20:20:35
Mania to mo¿e w ogóle zapomnieæ o wizycie.  :D  :D  :D  Tak na serio to nie bêdzie ¼le zobaczysz, ¿e przyzwoita wam ta hemoglobinka wyjdzie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Październik 04, 2006, 01:21:16
Nam robia co 2 i pó³ miesiac, tak, jak wypadaja wizyty. Pierwszy przy wykryciu mieli¶my 10,2. potem nastepne 5,7 i 5,7 a ostatni 6,3. By³o to 30 sierpnia. Nastepny mamy 15 listopada.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 04, 2006, 16:20:14
A u nas  :sad:  :sad:  :sad:  :sad:  :sad: ....6,9 bywa³o duzo lepiej /przewaznie  ponizej 6.0. Ale mam g³owe pe³na pomys³ow jak do zmieniæ. Juz sie zapisa³am do optymalnych a insuline wyrzuci³am. No dobra zartuje, mamy korektê bazy w nocy i od jutra biegam do przedszkola na posi³ek bo inaczej sie tego nie da opanowaæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Październik 04, 2006, 20:21:23
Cytat: "mania"
A u nas :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: ....6,9 bywa³o duzo lepiej

To tak jak u nas,ostatnio te¿ gorzej... :sad:  :sad:  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Październik 04, 2006, 21:06:38
U nas jednak nie robili hemoglobiny a ja nie nalega³am.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 04, 2006, 22:31:28
Mania a na kiedy macie kolejny termin wizyty ? :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 05, 2006, 12:03:59
Ech...Nie spodziewa³am siê lepszej hb :( po ostatnich jazdach z poziomami 7.7....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Październik 05, 2006, 14:52:58
Misiu, qrcze :P Bedzie dobrze :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 05, 2006, 16:08:13
Monika k³adziemy sie 07.12 na ca³y dzieñ na badania, zapraszam :D  :D /ale pewnie nic z tego bo to czwartek :( chyba ¿e te¿ powinniscie sie przebadaæ to czemu nie  :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 05, 2006, 16:45:14
My akurat teraz bêdziemy mieæ badania  :?  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Październik 10, 2006, 22:27:34
Misia bêdzie lepiej nastêpnym razem   :)  :)  :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 11, 2006, 23:33:42
Mam nadziejê :-)  A swoj± drog±...Jak to liczby potrafi± zepsuæ nastrój ;-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 12, 2006, 07:36:14
Cytat: "Misioza"
Mam nadziejê :-)  A swoj± drog±...Jak to liczby potrafi± zepsuæ nastrój ;-)


...ale i poprawiæ. Np. wygrane liczby w Totka... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 12, 2006, 10:09:30
Nasz wynik hemoglobiny bêdzie znany pod koniec nastêpnego tygodnia.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 12, 2006, 13:48:11
Monika a czemu tak pózno -do tej pory na dzia³dowskiej robili "od rêki" :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 12, 2006, 14:41:01
Maniu nadal robi± :D Tylko  mieli¶my robione kompleksowe badania (w kierunku celiaki, hemoglobina), USG brzucha i tarczycy, EKG, dlatego hemoglobina bêdzie znana dopiero pod koniec nastêpnego tygodnia bo z krwi zylnej robiona. Powiedzia³a mi Pani doktor, ¿e z ¿ylnej mo¿e siê ró¿niæ od tej z palca.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Październik 12, 2006, 15:17:55
A to z krwi z palca te¿ jest mo¿liwo¶æ zbadania HbA1c??? To czemu nam zawsze ¿y³y k³uj±???????????????????????
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Październik 12, 2006, 16:04:52
Nam zawsze pobieraj± z palca...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 12, 2006, 16:21:32
Lua, powód jest prosty i prozaiczny - we Wroc³awiu nie ma tego urz±dzenia, które mierzy z palca  :? (przynajmniej w klinice)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 12, 2006, 19:19:42
Hehehe a w³a¶nie ,ze jest tak mi mówiono...Chyba tylko na paski ich nie staæ...ale warto to sprawdziæ :D Ponoæ zakupi³ jaki¶ sponsor...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Październik 12, 2006, 20:50:03
Nam te¿ zawsze robi± z palca,tylko p³acimy 3,50 za jak±¶ rureczkê bodaj¿e do której pobieraj± krew... :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 12, 2006, 23:37:06
w gliwicach na poczatku robili z palca za darmo ...
potem za odczynnik trzebaby³o zaplacic 20 z³ ... ale wynik byl szybko
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Październik 12, 2006, 23:38:27
Ja pobieram krew z ¿y³y,chocia¿ wiem,¿e z palca te¿ mo¿na... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Październik 13, 2006, 00:06:02
Sandrusi bior± z paluszka. Faktycznie wygl±da to, jak taka ma³a rureczka. Krew bierze pani pielêgniarka a wynik jest za chwileczke w komputerze w sasiednim gabinecie, gdy jeste¶my juz u lekarza. Badanie mamy co 2,5 miesiaca, przy ka¿dej wizycie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Październik 13, 2006, 00:11:48
Cytat: "mamablizniaczek"
Badanie mamy co 2,5 miesiaca, przy ka¿dej wizycie.

A czemu nie najmniej co 3 miesi±ce? :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Październik 13, 2006, 01:10:26
Nie mam pojêcia. Sandrusia zachorowa³a pod koniec stycznia , badania mielismy robione przy kolejnych wizytach po szpitalu ( Pierwsze  wizyty byly po 2 tygodniach i potem po 6 tygodniach) czyli 12 kwietnia, potem 21 czerwca i 30 sierpnia. Nastepne 15 listopada. Wypada mniej wiecej co 2,5 miesi±ca.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Październik 13, 2006, 17:11:59
To ciekawe czy faktycznie we Wroc³awiu bêdzie mo¿na z palca pobraæ krew na HbA1c, nawet za op³at±??? A nie orientujecie siê czy na Ziemowita takie badanie robi±, bo na pewno morfologiê z palca tak.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 13, 2006, 18:12:26
To, ¿e tam robi± morfologiê to wiem - robili¶my sobie, ale czy Hb?? Zadzwoniê w poniedzia³ek i zapytam.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Październik 14, 2006, 15:21:25
Nam te¿ zawsze biora krew z palca, nic nie p³acimy ale wynik jest na nastêpny dzieñ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 14, 2006, 20:50:06
Mi mówi³a jedna pani prof.,¿e powinno siê robiæ co dwa miesi±ce,¿e zmierza siê ku temu,aby szybciej robiæ HBa1C,a nie czekaæ conajmniej 3 miesi±ce...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Październik 14, 2006, 23:45:31
Misia,ale HbA1C robi siê co trzy miesi±ce,bo taka d³uga jest ¿ywotno¶æ krwinki czerwonej... :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Listopad 01, 2006, 14:57:15
ja nie mia³am robionej od lutego.........................
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Listopad 01, 2006, 15:01:05
Ooooo a ja my¶la³am ze mam dziwna pania dr bo nie da³a mi skierowania :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Listopad 01, 2006, 15:04:20
Cytat: "Kucka"
Ooooo a ja my¶la³am ze mam dziwna pania dr bo nie da³a mi skierowania :D :D :D


mia³am mieæ robion± w sierpniu ale nie posz³am na pobranie krwi, "obrazi³am" siê na lekarkê na ca³ego, zmieni³am j± na now± i pewnie nied³ugo t± hemoglobinê bêdê mia³a zrobion± ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Listopad 06, 2006, 22:08:23
ja tez nie mia³am od lutego ;) ale przyznam szczerze ze sie nie upominam  :wink: moze nastepnym razem
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Listopad 07, 2006, 17:26:22
Piotrek mia³ robione w lipcu, ale te¿ nie koniecznie chcia³abym teraz robiæ bo po sanatorium to wyjdzie kosmiczny wynik.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Listopad 08, 2006, 11:09:17
Elu,ja na twoim miejscu,z ciekawo¶ci bym ten wynik zrobi³a...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: GoMi¶ w Listopad 09, 2006, 22:36:38
My robimy hemoglobinê glikowan± z palca.
Ostatni wynik 6,5 :) z 6 listopada.Pani doktor mówi,¿e dobra.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Listopad 11, 2006, 15:24:29
Nasz ostatni wynik 6,1  :roll:  przedostatni by³ deko lepszy...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Listopad 11, 2006, 17:44:54
Krupczatko pewnie bêdê musia³a zrobiæ w listopadzie podczas wizyty - ju¿ czas. a wynik pewnie nie bêdzie za dobry. no ale có¿. Raz pod górkê raz z górki.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 12, 2006, 00:12:21
Boo przecie¿ 6,1 to bardzo dobrze wyrównana cukrzyca....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: frankie w Listopad 15, 2006, 02:37:05
U nas HbA1c ponizej 7 jest traktowane jako bardzo dobry wynik,szczegolnie u dzieci i dorastajacej mlodziezy.Moja corka jak narazie wszystkie miala ponizej 7,ale straszni eurosla ostatnio i troche nam sie cukry w nocy knocily.W grudniu bedzie miala wykonywane rozne badania (nerki,tarczyca),standard po roku od wykrycia cukrzycy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Listopad 15, 2006, 23:58:18
Ela a ja bym zrobi³a i im wys³a³a jako dowód na wspania³± znajomo¶æ  prowadzenia cukrzycy :evil: i doda³a parê groszy od siebie :twisted: Niestety ale jestem zadziorna baba :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Listopad 16, 2006, 16:34:33
Ja idê w poniedzia³ek ale wyniku nie dam rady podaæ raczej w tym samym dniu bo wyje¿d¿am do Katowic, powinienem wróciæ we wtorek wieczorem, mo¿e wtedy podam oby wynik by³ bardziej przyjazny niz ostatnio. (mam tak± nadziejê)

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Listopad 16, 2006, 16:40:23
Misia wiem, ¿e wynik 6,1 jest bardzo dobry, ale przedostatni by³ chyba 5,5...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Listopad 20, 2006, 10:20:41
Cze¶æ - jestem za³amany - mam 10.2 czyli jeszcze gorzej niz ostatnio mo¿e LANTUS co¶ zmieni :(

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Listopad 21, 2006, 17:38:04
My bêdziemy robiæ wyniki w czwartek. Ciekawa jestem wyniku bo teraz te¿ nam siê trochê cukry knoc±. Có¿ trudny okres dojrzewania przed nami. :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Listopad 23, 2006, 00:49:44
Dzi¶ mielismy robione badanko i wynik 5,8.
Lekarze tutejsi twierdza, ¿e niepotrzebnie k³uje w nocy. Ma³a ma dobre wyniki rano, wiec k³ucie w nocy jest niepotrzebne. Co mówi± w Polsce?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Listopad 23, 2006, 10:18:50
Super hemoglobinka :D Gratulacje :) Je¿eli chodzi o k³ucie w nocy to ja ostatni pomiar robiê o 0:00, no chyba, ¿e Damianek w nocy p³acze to idê sprawdziæ czy nie spad³ mu cukier...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 23, 2006, 23:25:48
Nie wiem jak odpisaæ,¿eby nie uraziæ... Powiem brutalnie: jak podasz pierwszy raz glukagn to nie za¶niesz w nocy... I dodam:ka¿da cukrzyca jest inna.Ja chodzê spaæ ok.3ciej w nocy lub 1-2 giej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 24, 2006, 11:33:42
Ja powiem tak: w Polsce lekarze nie ka¿± ani nie zalecaj± mierzyæ w nocy - to jest w gestii rodzica. Ja wstajê, bo nasza cukrzyca nigdy nie przebiega 2 x t± sam± drog±. Je¶li synek idzie spaæ z cukrem 130 i o 24 jest zbili¿ony, to o 4 mo¿e byæ zarówno 45 jak i 280. Dlatego nie mogê sobie pozwoliæ na komfort przespania ca³ej nocy...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Listopad 24, 2006, 19:12:33
Ja mierzê w nocy przynajmniej 3 razy,co mnie obchodz± zalecenia lekarzy,w koñcu to moje dziecko... :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Listopad 24, 2006, 19:14:34
Ja równie¿. ca³y czas mierzê w nocy przynajmniej 2 razy. Je¿eli co¶ mnie niepokoi to cz±¶ciej. Ale ka¿da cukrzyca jest inna, a nawet ta sama jest nieprzewidywalna.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Listopad 24, 2006, 21:51:08
Misioza: nie urazi³as !
Mia, ja tez nie spie, czasem sama, czasem m±¿ zbada. Podobnie, jak Misioza chodze spac ko³o 2 i o tej godzinie sprawdzamy poziom cukru.  W³asnie dzisiejszej nocy mielismy 50 a wczoraj Sandrusia wsta³a z 40, mimo, ze w nocy mia³a 124.
Argumenty lekarzy:
*nawet, jak jest w nocy hipo, to spada ³agodnie, potem samo sie podnosi
*jak jest wysoko, to rano jest cukier w moczu (nieprawda, bo wystarczy, ze Sandrusia zrobi w nocy siku, to rano juz nic nie ma, raz tak by³o)
*niewyspana mama moze sama zachorowac a wtedy dziecku nie pomoze
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 24, 2006, 23:31:00
No nie wiem, ale jako¶ te argumenty lekarskie do mnie nie ca³kiem trafiaj±, bo:
* hipo w nocy potrafi przebiegaæ tak samo gwa³townie jak w dzieñ (czasem nawet szybciej!) i je¶li tego nie wy³apiê, to potem mam odbicie i ponad 300 do zbijania
* zale¿y kto co rozumie pod pojêciem 'wysoko' - u nas przy, jak na mój gust, wysokim poziomie 240 cukier nie pojawia siê w moczu (nawet na +/-)
* tak jakby wyspana mama nie mog³a zachorowaæ...  :roll:
Tak wiêc niech lekarze sobie mówi±, ¿e lepiej daæ siê wyspaæ cukrzycy - ja i tak bêdê robiæ swoje  :P :619:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Listopad 25, 2006, 13:44:59
Ja my¶le ze nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy w stawaæ 2, 5 10 razy ,nie spaæ wcale czy jednak spaæ :?: Ka¿da z nas ma inne do¶wiadczenie i ka¿da inaczej postêpuje. Wiem tylko jedno ¿e czasami zbyt czeste pomiary wia¿a sie ze zbyt duz± ilo¶ci± korekt co czêsto powoduje dos³adzanie i .... nastêpna korektê i faktycznie mozna wogóle niespaæ. Ja sprawdzam ok 24 i jak jest ok to zostawiam do rana, jak troche za ma³o to sprawdzam przed 4 / o 2 i 3 nie mam bazy/ i potem ok. 7 jak wstajemy. Jesli daje o 24 korektê to sprawdzam za 2h. Natomiast w tej chwili uda³o nam sie tak baze ustawiæ ¿e praktycznie nie muszê wstawaæ. I jeszcze jedno naprawde nie s±dzê ¿e jest taka zalezno¶æ miêdzy czêstotliwo¶cia mierzenia cukru /znam takich co mierz± co 1h :evil: a  konieczno¶ci± podania czy nie podania glukagonu. Myslê ¿e trzeba nie daæ sie zwariowaæ i ju¿ /moja koleznka od 6lat mierzy w nocy co 1,5h i ¶rednio raz na pó³ roku startuje z glukagonem/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Listopad 29, 2006, 17:17:43
Ja mimo, ¿e Weronika ma 8,5 lat te¿ wstajê w nocy Ostatnio nawet po 3 -4razy docukrzanie Mimo, ze do tej pory nie zaliczy³y¶my glukagonu ale jako¶ nie potrafiê spaæ sopkojnie widz±c, ¿e mo¿e jej spaæ i co¶ jej siê staæ Jako¶ nie wierzê, ¿e organizm sam móg³by siê uchroniæ przed hipo bo przecie¿ cukrzyca jest nieobliczalna i trzustka te¿ bo przecie¿ nie wiadomo czy akurat nie przyjdzie jej chêæ wyrzucenia troszeczkê insulinki??????  :)  :)  :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Grudzień 06, 2006, 00:33:35
Nasz wynik z dzi¶ to 6,0 poprawi³y¶my siê  o 0,4 i na uszczê¶liwienie Nas dosta³am zje.......kê od diabetolog, ¿e na pewno Weronika ma za du¿o hipo (za du¿o insuliny) i dlatego taki wynik  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  Wiêc siê nie cieszê a nawet siê pop³aka³am bo jaka to jestem wyrodna matka aby tak mêczyæ dziecko dobrymi poziomami i nie bêdzie powik³añ wiêc zabraknie pracy dla lekarzy  :evil:  :evil:  :evil:  :evil: a ja  przemysla³am i robiê sowje jak to dobrze, ¿e kolejna wizyta dopiero w marcu :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Grudzień 06, 2006, 02:25:52
Aga, gratulacje !!
I przy okazji witaj w klubie wyrodnych matek. Mi sie tez dosta³o, Sandrusia  mia³a 5,8 . Zadne z dzieci nie ma takiego dobrego wyniku, a ona ma. I za "karê "obcieto mi przydzia³ pasków.
No i jak nie bede tyle mierzyc, to nie bedzie mia³a takiego dobrego (ich teoria), bo oni sa szczêsliwi, jak jest 7(wg tabelki daje to sredni poziom 170)
A to moje dziecko, wiem, co robie, paski dokupie i dalej bede walczyc o dobre wyniki (moja teoria).
Nastepna wizyta 14 lutego, kontrola roczna, czyli wszystkie badania.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Grudzień 06, 2006, 10:46:29
Jak mo¿na obci±æ przydzia³ pasków ?  :shock:  :shock: To jest nielogiczne, nierelane, i wogole nie nie nie nie !! :/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Grudzień 06, 2006, 12:39:33
Gratuluje wyników hemoglobinek :D Ja bym chyba obciê³a co innego Pani doktor, a nie paski  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Grudzień 06, 2006, 20:50:41
Kurcze mo¿e niektórzy lekarze pomylili siê z powo³aniem bo zamiast cieszyæ siê z dobrego wyniku do³uj± rodziców. Moja pani doktor te¿ jest niezadowolona z niskich poziomów, ale nigdy mi nie robi³a wymówek z tego powodu. Mo¿e wszystko jeszcze przede mna. :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Grudzień 08, 2006, 11:33:34
A teraz og³aszam wszem i wobec - dla mnie wyniki Hb wcale nie s± miarodajne. WCALE. :!:
Chyba ¿e... bra³abym pod uwagê ostatni miesi±c, ale nigdy w ¿yciu 3.
No bo jak to wyt³umaczyæ - na penach nasze ¶rednie cukry najczê¶ciej waha³y siê w granicach 120-140, przy tym Hb wychodzi³a 7-7,4. W tej chwili po 1,5 m-ca na pompie mamy 7,2 - a przecie¿ pierwszy tydzieñ to by³y cukry w okolicach 300 :!: Potem te¿ nie powiem, ¿eby by³o nisko - by³y raczej 'do przyjêcia', 'takie sobie' i wysokie. Tak wiêc albo ja czego¶ nie rozumiem, albo Hb jest.... o kant ty³ka rozbiæ :P  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Grudzień 08, 2006, 23:23:09
Ja te¿ bym chetnie komus cos obciê³a. Wiecie, ze teraz jestem z³a na siebie, bo nie kaza³am jej tego napisaæ. Ale nic straconego. Nasepnym razem powiem, ze ma napisaæ, ze przy wyniku 7 Sandra ma mniejsze szanse na powik³ania, ni¿ przy 5,8.

[ Dodano: Pi± Gru 08, 2006 11:24 pm ]
Co¶ mi sie kliknê³o. To nie cytat, to moje zdanie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Grudzień 10, 2006, 00:17:38
Mia,HbA1c daje obraz z ostatnich trzech miesiêcy,bo tyle ¿yje krwinka czerwona...
Je¶li chodzi o wynik,to te¿ zale¿y od tego jak d³ugo we krwi utrzymuje siê wysoki poziom cukru. Je¶li spada szybko,to i hemoglobina bêdzie ni¿sza. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Grudzień 10, 2006, 11:22:44
Dana, regu³kê, co to jest Hb i teoretyczny sposób wp³ywania cukrów na wynik to ja znam - ale to ma siê akurat nijak do naszego wyniku. Na penach poziomy mieli¶my ni¿sze, a Hb wychodzi³a nawet 7,5 - mia³am poczucie, ¿e zawy¿ona. Teraz, kiedy cukry by³y gorsze i te 5 dni z cukrami po 300 (nie by³o tutaj szybkich spadków) wynik 7,2 w ogóle nie jest dla mnie wiarygodny. 'Tylko' tyle.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Grudzień 11, 2006, 10:32:17
Mirka,najlepiej zrób HbA1c po trzech miesi±cach,bo my¶lê,ze po 1,5 miesi±ca z pomp± faktycznie wynik jest niewiarygodny... :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Grudzień 12, 2006, 11:35:21
Dana ja siê czepiam ca³o¶ci a nie tylko o 'pompowych ' wyników  :roll:.
Powiem inaczej: przed pod³±czeniem cukry mieli¶my takie 'normalne' - czyli patrz±c na nasze poprzednie wyniki, wychodzi³oby mo¿e te 7,2, ale 1,5 m-ca temu podpiêli¶my pompê i nasze cukry od razu posz³y w górê - przez tydzieñ masakra, potem spokojniej, ale nadal by³o wysoko. Na moje oko Hb powinno byæ raczej 8,0, wiêc sk±d tu 7,2  :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Grudzień 12, 2006, 13:44:15
Mia -jesli cos jest lepsze niz powinno to nie wnikaj tylko sie ciesz :D  :D /poprostu na pompie jest lepiej i juz - tego nie trzeba udawadniaæ :D  :D /
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Grudzień 12, 2006, 18:22:26
A guzik, bo nastêpnym razem bêdê siê spodziewa³a 7, a wyjdzie 10, a tego to bym nie prze¿y³a :P  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Grudzień 12, 2006, 22:06:26
My¶lê,¿e te ni¿sze wyniki HbA1c spowodowane s± tym,¿e insulina w pompie dzia³a przez cza³y czas lub z ma³ymi przerwami. A na penach zanim insulina siê "rozkrêci" w dzia³aniu-trochê to trwa d³u¿ej. I st±d ta ró¿nica.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: *Andzia* w Grudzień 21, 2006, 10:04:21
U nas Hb sie poprawi³a wczorajszy wynik 7,5 i to po 4 dniach choroby:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Beryl w Grudzień 21, 2006, 14:15:31
mi sie "udalo" z 5,5 wejsc na 7,9 a potem na 6,6 ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Grudzień 22, 2006, 02:58:15
Qrde...nasza ostatnia HbA1c-7,0.  :?  Bywa³o lepiej... :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: frankie w Grudzień 22, 2006, 04:47:51
Krupczatko nasza identyczna,nienajlepiej  :sad: ,ale to dlatego ze nam noce szwankowaly,Tasha urosla 4 cm i chyba dlatego sie chrzanilo.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: beata_m w Grudzień 22, 2006, 20:27:31
U nas jest 7,1  a ostatnio by³o 7,3 w sumie ró¿nica niewielka ale jednak
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: malaj w Grudzień 28, 2006, 09:33:50
moj najwyzszy to 16,5 a najnizszy i jak narazie sie utrzymuje  6,3
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Grudzień 29, 2006, 11:32:30
A u nas d..... blada. W sumie siê sie spodziewa³am ,ale po cichu liczy³am ¿e nie jest tak ¼le. Byli¶my wczoraj ca³y dzieñ na Dzia³dowskiej i  nasza HbA1c -8,1 :twisted:  :twisted: /najgorsze tuz po zachorowaniu 8,9/ -ostanie 6,9 Ale mam nadzieje ¿e na nowych wk³uciach szybko wyjdziemy na prost± . Naszczê¶cie usg jamy brzusznej, tarczycy ,wszystkie badania z krwi i moczu oraz badania okulistyczne nic nic z³ego nie wykaza³y. A swoja drog± nie wiedzia³am ¿e mozna tak sobie sp.... glikowana w ciagu zaledwie 3 miesiêcy /mam nadziejê ¿e w druga strone pójdzie równie ³atwo/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Grudzień 29, 2006, 11:35:45
Mania bêdzie dobrze. W tej wstrêtnej chorobie zawsze s± wzloty i upadki, ale z czego¶ trzeba przecie¿ siê podnosiæ. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Grudzień 30, 2006, 13:51:55
Cytat: "mania"
W sumie siê sie spodziewa³am ,ale po cichu liczy³am ¿e nie jest tak ¼le.


No widzisz, chyba trzeba liczyæ odwrotnie ;)  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Grudzień 30, 2006, 22:35:05
Mircia obiecuje ¿e nawet widz±c ³adne cukierki w zeszycie bedê biadoliæ i twierdzic ze naprawdê jest tragicznie. Trochê by³o mi tylko szkoda naszej pani doktor/bradzo fajnej/ która przegl±daj±c zeszyt spojarza³a tylko na ostanie dni / te na easy-setach/ i stwierdzi³a ze glikowan bedzie napewno ok. /ja pocichu doda³am ze chyba raczej nie..../. I nastepnego dnia jak dzwoni³am po wyniki to by³a strasznie zdziwiona ze taka lipa /bo zawsze by³o ok/ i myslê ¿e sobie pomysla³a ze chyba "preparuje zapiski". Przy nastepnej wizycie jak nic poprosi o glukometr :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DorotaK w Styczeń 03, 2007, 13:58:07
Pierwsza 7,7, wczorajsza 6,1 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Sylka w Styczeń 04, 2007, 20:23:55
Witajcie. Mamy w koñcu powód do ¶wiêtowania - hemoglobinka u Gracjanka 7,5 po pó³tora roku walki, ostatnia 8,5 a po 2 miesi±cach taki ³adny spadek ( ze wspomaganiem enzymami trzustkowymi). Mieæ nadziejê, ze dalej bêdzie tendencja spadkowa i bêdzie jeszcze mniej. Jeszcze tylko jedna rzecz spêdza mi sen z powiek - czekamy na wynik przeciwcia³ p.endomysium.  Wyniki mam mieæ ko³o 20 stycznie, dam znaæ co i jak. Pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Styczeń 10, 2007, 19:26:26
No to muszê siê pochwaliæ ;) z ostatniej hemoglobiny 7,1 spadli¶my na 6,5 :lol: choæ nigdy w ¿yciu nie spodziewa³abym siê takiego wyniku s±dz±c po poziomach!Powiedzia³am naszej dr ¿e jestem mile zaskoczona takim wynikiem a dr mówi ¿e to ¶rednia ze wszystkich poziomów i je¶li nawet zdarzaj± siê czêsto wysokie poziomy to je¿eli szybko je wy³apiemy i  skorygujemy to hemoglobina zawsze bêdzie ok.
Mieli¶my dzi¶ tak¿e wizytê u okulisty po 3 m-cach od tej "nieprawdziwej" diagnozy o powik³aniach cukrzycowych w oczach u Wiki po 1,5 roku od zachorowania,przez ostatnie trzy m-ce wpuszczali¶my krople-Posorutin i ma³a ³yka³a wapno od czasu do czasu i dzi¶ okulistka stwierdzi³a ¿e spokojnie mo¿emy wszystko odstawiæ bo ma³a wszystko ostro widzi i to ¿e ma jakie¶ "ziarenka" to po prostu taka ju¿ jej uroda a nie ¿adna wada...trochê odetchnê³am :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Styczeń 11, 2007, 16:39:36
Iza gratulacje. trzymajcie tak dalej. Ja swoj± odbieram 4 lutego bardzo jestem ciekawa wyniku, ale za dobry to on chyba nie bêdzie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: akwamaryn w Styczeń 12, 2007, 10:41:43
Jaki poziom cukru powinien byæ na czczo po przebudzeniu, a jaki godzinê po zjedzeniu g³ównych posi³ków (¶niadanie, obiad, kolacja). Jak to u Was wygl±da?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Styczeń 12, 2007, 21:05:20
A ja robilam dizsiaj moj± 2 hemoglobinke w trakcie prawie roku jak choruje i wynik - 6.9 :( Nie jest ¿le ale mogloby byæ lepiej :) Wydaje mi sie ze te ostatnie cukry troche na tym tesh zawa¿yly mimo ze to jest niby ¶rednia z 3 miesiecy :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Styczeń 13, 2007, 10:10:02
Kucka nie jest ¼le :?:  :?:  :?: Jest super. Trzymaj tak dalej. :mrgreen:  :mrgreen:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Styczeń 13, 2007, 11:21:18
Chyba jestem z tych ambitnych i wola³abym nizsza :P :P :P :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Styczeń 15, 2007, 02:05:11
To jest do za³atwienia.
Zdrowi maj± 5-6.
Zapisz siê wiêc do "gorzkich"
 :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: patII w Styczeń 17, 2007, 11:06:51
mój najwy¿szy wynik HbA1c to 13,1% (ale wtd przesta³am sie mierzyæ)
 :oops: a najni¿szy to 6,5% :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BM_Diabetolog w Styczeń 26, 2007, 00:13:44
patII,

Co spowodowa³o, ¿e po 13.1% HbA1c tak piêknie siê poprawi³a? I generalnie, co wed³ug ciebie najlepiej dzia³a na m³odych ludzi, je¶li chodzi o poprawê efektów leczenia cukrzycy?
Zdrad¼ swoje sposoby... :lol:

Pozdrawiam,
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 02, 2007, 07:46:39
Hej! Nawet nie wiem jak zacz±æ... ;(
Stwierdzi³am, ¿e zainwestujê w siebie i zrobiê sobie HbA1c na miejscu. Inaczej musia³abym jechaæ do CZMP. Fakt, ¿e u diabetologa nie by³am pó³ roku, ale dla takiej wycieczki, to muszê braæ dzieñ wolny w pracy. Ale o tym ju¿ kiedy¶ pisa³am...
No to zrobi³am rozeznanie po prywatnych laboratoriach. U mnie wszyscy robi± z ¿y³y. Przedzia³ cenowy (informacja uzyskana telefonicznie) to od 26 do 42 z³!!!
No to postawi³am na to najtañsze, tym bardziej, ¿e jest  na moim osiedlu, niemal po drodze do pracy...
Zajecha³am po szychcie - ok. godz. 16. Wchodzê i mówiê, ¿e chcia³am zrobiæ badanie HbA1c. Na to pani zdziwiona: "Ale teraz??"
No teraz. Jak nie teraz, to po co bym przyje¿d¿a³a, nie? Ale zaczê³am siê dopytywaæ na spokojnie o co chodzi z t± jej panik±. Mo¿e tylko pielêgniarka wysz³a do sklepu i nie ma mi kto tej krwi pobraæ, czy jak...  I wiecie co? Pani nie chcia³a mi tego badania zrobiæ, bo POWINNAM BYÆ NA CZCZO!!!
Zaczê³am jej t³umaczyæ, ¿e to przekrój cukrów z ostatnich trzech miesiêcy, ¿e na wynik nie ma wp³ywu to co jad³am w zesz³ym tygodniu, a co dopiero dzi¶ rano... Kobieta polemizowa³a ze mn± z 15 minut!!!  :twisted:  :twisted:  :twisted:  Pobieg³a nawet po posi³ki do gabinetu. I trzy panie mnie przekonywa³y, ¿e bez sensu jest robiæ hemoglobinê po po³udniu. A ja je przekonywa³am, ¿e nie ma sensu to co mówi±. I w ogóle pierwszy raz s³yszê, ¿eby spo¿ycie posi³ku przek³amywa³o wyniki...
Ech, istny cyrk. W koñcu rêce mi opad³y. Wspomnia³am jeszcze, ¿e przecie¿ i tak za to badanie p³acê z w³asnej kieszeni, ¿e to prywatne laboratorium...
I tu komercja nad paniami wziê³a górê: "No, dobrze, jak ju¿ tak pani bardzo chce..."

Wiecie co??? WIECIE!!!   :twisted:  :twisted:  :twisted:

[ Dodano: Pi± Lut 02, 2007 7:49 am ]
P.S. Acha!!! I jeszcze siê okaza³o, ¿e koszt badania to 28 z³. Osoba podaj±ca mi przez telefon inn± cenê (26 z³) pomyli³a siê... Wrrrrrrrrrrr...........
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Luty 02, 2007, 12:03:30
No Ewa :D To mia³a¶ przygode :D Ale moze sama kiedy¶ zaryzykuje i pojde popludniu zeby spr co powiedz± :D :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Luty 02, 2007, 12:35:12
Z tym wykonywaniem wyników na czczo czy nie,to normalnie chyba nikt nie wie dok³adnie,bo ka¿dy mówi inaczej. Jedni,¿e nie ma znaczenia,¿e nie jest siê na czczo,innym razem,¿e ma znaczenie. A ¿eby by³o ¶mieszniej to od naszej lekarki te¿ us³ysza³am dwie ró¿ne wersje  :P  :P  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Luty 02, 2007, 17:28:06
My zawsze robimy po po³udniu bo o tej porze jeste¶my u lekarza. Nasza ostatnia hemoglobinka to 6,2 ca³kiem nie z³a jak na skoki, które prze¿yli¶my. :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BM_Diabetolog w Luty 02, 2007, 22:20:48
Nic mi nie wiadomo o tym, ¿eby do badania hemoglobiny glikowanej trzeba by³o byæ na czczo. :shock:

emh, do¶æ kuriozalna ta twoja twoja historia.  :!:
(Czekamy na wynik...)

Pozdrawiam,
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 07, 2007, 08:03:04
Helo³! :)
Moja hemoglobinka to: 5,8!!!! :)

Ale... dowcipu pt. prywatne laboratorium ci±g dalszy...
Wiecie co? Odebra³am wczoraj wreszcie wynik. Jak wy¿ej. No to spoko. Ale... czytam t± karteczkê dalej i co? ... I zg³upia³am. Cytujê dos³ownie:
"Warto¶ci prawid³owe i przy dobrze wyrównanej cukrzycy: 6,6 - 8,6%"

Ale jajka, nie? :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Luty 07, 2007, 12:33:18
Hahahahah :D Ale zart :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 07, 2007, 12:34:41
No popatrz.... cz³owiek siê przez ca³e ¿ycie uczy...  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 07, 2007, 13:30:48
Ca³e ¿ycie siê uczy??? Okaza³o siê, ze ca³e ¿ycie mia³am rewelacyjnie wyrównan± cukrzycê!!!  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BM_Diabetolog w Luty 07, 2007, 16:12:10
B³agam, nie rozg³aszajcie tego. Jeszcze jaki¶ nowicjusz tu zajrzy i uwierzy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Luty 07, 2007, 20:30:00
¯e co? Ponad 8 to ma byæ dobrze wyrównana cukrzyca?  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 08, 2007, 00:21:16
A swoj± drog±,dlaczego w ró¿nych laboratoriach podaj± ró¿ne zakresy HB?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: frankie w Luty 08, 2007, 06:01:20
Kurcze nasz lekarz tez mnie pocieszal ,po ostatniej hb =7.0,twierdzac ze ponizej 8 to bardzo dobrze :shock:  :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 08, 2007, 07:43:53
Cytat: "frankie"
Kurcze nasz lekarz tez mnie pocieszal ,po ostatniej hb =7.0,twierdzac ze ponizej 8 to bardzo dobrze :shock:  :shock:


Mo¿e wspó³pracuje z laboratorium na 20 Stycznia w Pabianicach?

[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 7:45 am ]
Cytat: "BM_Diabetolog"
B³agam, nie rozg³aszajcie tego. Jeszcze jaki¶ nowicjusz tu zajrzy i uwierzy.


Jak ju¿ nawet Pani  Doktor nam siê w to wpl±ta³a. :)  
Spytam  za Misi±: sk±d takie rozbie¿no¶ci?  Czym siê (czy w  ogóle czym¶) kieruje dane laboratorium wyznaczaj±c (czyt. drukuj±c na wynikach) normy danego badania??? Hmmm...?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 08, 2007, 14:11:34
Nasza hemoglobina z wczoraj to 5,7 :D :D :D :D :D  Ale kurcze nie mie¶cimy siê w normie, któr± poda³a Ewcia  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BM_Diabetolog w Luty 08, 2007, 22:31:42
emh,

Nie wiem, czym siê kieruje laboratorium, wiem natomiast, ¿e warto¶æ HbA1c, do której nale¿y d±¿yæ w leczeniu cukrzycy (zw³aszcza u doros³ych) to <=6.5% (oczywi¶cie je¶li u danego pacjenta jest to mo¿liwe do osi±gniêcia bez powtarzaj±cych siê umiarkowanych lub zdarzaj±cych siê ciê¿kich hipoglikemii). U dzieci ten cel jest czêsto mniej rygorystyczny, zw³aszca u tych, które nie s± leczone pomp±, (ze wzglêdu na trudno¶ci w precyzyjnym dobieraniu i podawaniu ma³ych dawek insuliny, gorsze sygnalizowanie hipoglikemii i ryzyko, jakie nios± ze sob± ciê¿kie hipoglikemie u najm³odszych dzieci), ale zasadniczo nale¿y uznaæ, ¿e celem jest HbA1c<7% (tolerowalne <7.5%, zw³aszcza u dzieci, które przeby³y ciê¿k±/ie hipoglikemiê/e lub cierpi± na dodatkowe choroby, np. neurologiczne lub psychiczne).
(Pamiêtajcie jednak, ¿e np. w okresie dojrzewania, bez pompy insulinowej, przy chwiejnej cukrzycy i typowym rozk³adzie zajêæ szkolnych, osi±gniêcie, a zw³aszcza utrzymanie przez d³u¿szy okres czasu nawet takiego, mniej rygorystycznego, celu jest bardzo trudne, a dla niektórych nieosi±galne. Z czasem sytuacja zwykle siê poprawia).

A propos czasu pobierania krwi na HbA1c - w polskich zaleceniach z 2006 napisano wyra¼nie, ¿e nie trzeba byæ na czczo, ale du¿a zawarto¶æ t³uszczów w surowicy mo¿e, przy niektórych metodach oznaczania HbA1c, zawy¿aæ wynik (czyli teoretycznie w niektórych laboratoriach wymóg bycia na czczo mo¿e mieæ uzasadnienie).

Pozdrawiam,
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 09, 2007, 07:22:19
Cytat: "BM_Diabetolog"
ale du¿a zawarto¶æ t³uszczów w surowicy mo¿e, przy niektórych metodach oznaczania HbA1c, zawy¿aæ wynik (czyli teoretycznie w niektórych laboratoriach wymóg bycia na czczo mo¿e mieæ uzasadnienie).


Hmmm... czyli skubane, mog³y mieæ trochê racji? Ale  dlaczego s³yszê o tym (o tym, ¿e zawarto¶æ t³uszczów mo¿e mieæ wp³yw) dopiero teraz? HbA1c wykonuje siê na  porz±dku dziennym w Polsce od jaki¶ 10 lat...  Ja chorujê  od ponad 18.
P.S. Matko!!! W kwietniu minie 19 lat!!! Brrrr....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: julola w Luty 09, 2007, 12:04:52
Ewa a mo¿e oni Ci zrobili HBA1, tu s± troche wyzsze normy:
Kryteria wyrównania cukrzycy - wg Brytyjskiego Towarzystwa Diabetologicznego 1997

Warto¶ci prawid³owe:
HbA1 (%) 4-8,5
HbA1c (%) 3-6,5

Warto¶ci akceptowane w trakcie leczenia cukrzycy:
HbA1 (%) 8,5-9,5
HbA1c (%) 6,5-7,5

Wysokie ryzyko wyst±pienia powik³añ:
HbA1 (%) >9,5
HbA1c (%) >7,5
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 09, 2007, 14:14:17
Cytat: "julola"
Ewa a mo¿e oni Ci zrobili HBA1, tu s± troche wyzsze normy:


A co to za ustrojstwo?
W ka¿dym razie mia³o byæ HbA1c. I na wszelki wypadek w³asnie sprawdzi³am na ich wydruczku... Jest HbA1c!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BM_Diabetolog w Luty 09, 2007, 18:23:28
emh,

Zazwyczaj HbA1c oznacza siê metodami, na które posi³ek nie ma wp³ywu. Szczerze mówi±c nie orientujê siê w tej chwili przy jakich konkretnie metodach konieczne jest bycie na czczo. To powinno wiedzieæ laboratorium. U nas na Spornej nigdy takiego wymogu nie mieli¶my, wiêc o przesz³o¶æ mo¿esz byæ spokojna.

Pozdrawiam,
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Marzec 16, 2007, 13:03:00
Muszê siê pochwaliæ nasza hemoglobinka 5,9 co po grudniowej 8,1 baaaardzo poprawi³o mi chumor i pani doktor stwierdzi³a ¿e ta grudniowa to by³ faktycznie jakis niez³y wybryk a ja wiem ¿e to by³y poprostu lipne wk³ucia :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Marzec 16, 2007, 22:15:23
U nas dzisiejsza 6,9 ale i tak jestem zadowolona, bo po ostatnim chorowaniu spodziewa³am sie gorszego wyniku.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Marzec 16, 2007, 22:47:14
No, Mania!!! Super!!!! gratulacje !!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Marzec 19, 2007, 19:36:05
Mania, super hemoglobinka :) oby tak d³u¿ej :) i wiêcej zadnych lipnych wk³uæ ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 19, 2007, 23:16:06
Nam dzi¶ pobrano,ale a¿ sie bojê wyniku :( Tysia najpierw mia³a ekstra poziomy,a potem zachorowa³a i wszystko pad³o :(

A tak na marginesie...U nas w klinice osoby pobieraj±ce krew u dzieci nawet nie wiedzia³y,¿e istnieje mo¿liwo¶æ pobrania z palca na Hba1c... Bez komentarza.... :evil:   :evil:  :evil:  :evil: I na dodatek informuj± rodziców,¿e nie ma takiej mo¿liwo¶ci  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  A¿ mnie trafia!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Marzec 20, 2007, 09:44:16
Cytat: "Misioza"
U nas w klinice osoby pobieraj±ce krew u dzieci nawet nie wiedzia³y,¿e istnieje mo¿liwo¶æ pobrania z palca na Hba1c... Bez komentarza.... :evil: :evil: :evil: :evil: I na dodatek informuj± rodziców,¿e nie ma takiej mo¿liwo¶ci


No to faktycznie!Nam od samego pocz±tku pobieraj± z palca,
ostatnio nawet jak pobierali Wiktorii krew z ¿y³y to hemoglobinê i tak brali z palca,
bo maj± takie specjalne ma³e rureczki do których naj³atwiej jest pobraæ krew w³asnie z paluszka.
Misia mo¿e zapytaj naszej pani doktor czemu tak siê dzieje w niektórych szpitalach :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Marzec 20, 2007, 10:56:35
Misioza a czy Ty mówisz o klinice na Wroñskiego,bo Grzesiowi ostatnio pobierali krew w³a¶nie na HBA1C i oczywi¶cie z ¿y³y,co dla niego jest ,zreszt± jak dla ka¿dego dziecka,bardzo stresuj±ce.Krew sikne³a,pani pielêgniara jak krwiopijca napompowa³a
strzykawê a potem wyszed³ jaki¶ kosmiczny wynik i by³ przy tym komentarz laborantki-wynik nie miarodajny,nadmiar krwi.Teraz jak moje dziecko widzi p.doktor to od razu pokazuje ,¿eby mu nie pobieraæ krwi.
Dobrze wiedzieæ,¿e da siê to zrobiæ ³agodniej. :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Marzec 20, 2007, 12:02:46
Cytat: "JAjola"
Krew sikne³a,pani pielêgniara jak krwiopijca napompowa³a
strzykawê a potem wyszed³ jaki¶ kosmiczny wynik i by³ przy tym komentarz laborantki-wynik nie miarodajny,nadmiar krwi.


Mój Bo¿e :!:  :evil:
Przecie¿ ¿eby oznaczyæ hemoglobinê potrzebna jest dos³ownie kropla krwi :!:
my zawsze k³ujemy palec swoim nak³uwaczem,robimy poziom a pielêgniarka pobiera z tej samej kropelki na hemoglobinkê. :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Marzec 20, 2007, 12:23:29
Ale w Klinice na Wroñskiego nie ma sprzêtu (aparatury), która mierzy HbA1c z krwi z palca. Taka u nas nowoczesno¶æ.  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 20, 2007, 13:41:41
Na pocieszenie powiem, ¿e w  Instytucie CZMP te¿ robi± tylko z krwi ¿ylnej. :( Owszem, mieli aparaturê w poradni przez jaki¶ czas, ale "sie nie sprawdzi³a" :( :( :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 20, 2007, 17:36:58
My te¿ do kliniki na Wroñskiego we Wroc³awiu je¼dzimy i niestety pobieranie z palca nie wchodzi w rachubê bo od 4 lat mamy pobierane tylko z ¿y³y. :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Marzec 20, 2007, 18:00:45
Jaka¶ paranoja, u nas zawsze z palca

[ Dodano: Wto Mar 20, 2007 6:01 pm ]
Jaka¶ paranoja, u nas zawsze z palca :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Marzec 20, 2007, 18:37:32
Ja robie hemoglobine na Ziemowita i tam zawsze pobieraja  mi z ¿y³y ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Marzec 20, 2007, 18:39:27
U nas jak pobieraj± w zabiegowym to z ¿y³y,a jak raz posz³am na cito do laboratorium-tego samego do którego nosz± próbki z zabiegowego,to wziêli z palca i wynik by³ po 10 min o wej¶cia do budynku.
Oczywi¶cie nikt nie móg³ wyt³umaczyæ mi dlaczego w³a¶nie tak robi±,i ka¿dy by³ zdziwiony ¿e w tym drugim miejscu robi± inaczej. :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Marzec 20, 2007, 20:52:52
A ¿eby by³o jeszcze fajniej to nie wiem czy w ca³ym Wroc³awiu robi± HbA1c z krwi z palca. Obdzwoni³am kilka laboratorii i przychodni i jak na razie nigdzie nie znalaz³am innej opcji ni¿ tylko z ¿y³y. Jak co¶ wiecie na ten temat to dajcie znaæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 20, 2007, 21:15:48
Wiecie co to jest co¶ nienormalnego, w jakim my kraju ¿yjemy, je¿eli w Warszawie i w innych miastach polski krew na HbA1c pobieraj± z palca to dlaczego we Wroc³awiu pobieraj± z ¿y³y.Dlaczego moje dziecko ma byæ nara¿one na dodatkowy stres.
 Czy mo¿na co¶ z tym zrobiæ ¿eby na Wroñskiego we Wroc³awiu pobierali krew z palca?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Marzec 20, 2007, 21:20:44
Tak fundn±æ im aparaturê, bo ponoæ laboratorium w Klinice jest bardzo nowocze¶nie wyposa¿one i jak na razie zapewne nie zakupi± niczego nowego a i tak kasy nie maj±.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 21, 2007, 02:33:11
Nie ma kasy na sprzêt. A swoj± drog±, my¶lê,¿e u ans nie ma chyba chêci ....Wystarczy spojrzeæ na klinikê na ¦l±sku.Oni sami sobie poradzili.Wspó³pracuj±  z zagranic±.A u nas? Pal± wszystkie mosty. Takie urz±dzenie kosztuje nieco ponad 2300z³.Klinice pewnie opu¶cili by co¶.Do testów,jakie wykonuje s± paski i one s± drogie.Ale nawet gdyby,to przecie¿ rodzice mogliby kupowaæ te paski.Ka¿dy chce oszczêdziæ swojemu dziecku k³ucia.Ale w naszej klinice,dopóki nie zmieni sie kierownik nie bêdzie lepiej. Takie jest moje zdanie i tak to zaobserwowa³am.
A szkolenia? Pójdê i z³o¿ê podanie o przeszkolenie personelu w szkole.Normalnie powinni wys³aæ pigu³ê edukacyjn± do szko³y,a wcze¶niej powiadomiæ szko³ê i dograæ szczegó³y.Ale co zrobi± jak jest tylko jedna?  :lol:   :lol:  :lol:  :lol:
Mo¿e mi kto¶ zarzuciæ,ze teraz ja siê uwziê³am,ale mam trochê pojêcia o tym i owym, i póki co,nie widzê szans na zmiany :P A spróbujcie co¶ od siebie zaproponowaæ :D To zobaczycie,jak Was potraktuj± :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Marzec 21, 2007, 09:51:33
Cytat: "emh"
Ech, istny cyrk. W koñcu rêce mi opad³y. Wspomnia³am jeszcze, ¿e przecie¿ i tak za to badanie p³acê z w³asnej kieszeni, ¿e to prywatne laboratorium...
I tu komercja nad paniami wziê³a górê: "

Coraz bardziej dochodzê do wniosku, ¿e w Polsce jednak ¿yj± bogaci ludzie  :) którzy nie chc± zarabiaæ pieniêdzy Ostatnio mia³am podobny przypadek z wymian± ¿arówki w lampie zeptera facet za wszelk± cene próbowa³ przekanaæ abym jednak jej nie wymienia³a czy¿by wiêkszo¶æ cierpia³a na nadmiar pieniêdzy? Albo na brak ochoty do pracy :wink: . Ale wracajmy do tematu Weronice co 3 miesi±ce pobieraj± krew z ¿y³y poniewa¿ nie chodzi tu o sam± hemoglobinkê ale o pozosta³e badania My¶lê, ¿e je¶li ju¿ jest pobierana krew z ¿y³y to przy okazji wartoby sprawdziæ pozosta³e warto¶ci i czy wszystko jest ok po co k³óæ nasze dzieciaki po dwa razy A co do kliniki we Wrocku to Mi¶ka znasz moje zdanie..........
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DorotaK w Marzec 29, 2007, 15:03:43
My dzisiaj pobierali¶my krew z palca na HbA1c. W³a¶ciwie z 3 palców, do 4 s³omek, które w ogóle tej krwi nie chcia³y "wessaæ"
Istny koszmar!! :( .A poza tym zap³aci³am 30 z³ i w ogóle nie wiadomo, czy wyjdzie jaki¶ wynik??
Ale bardzo siê cieszê, ¿e w ogóle próbuj± w laboratorium zrobiæ z palca, ¿e siê zgodzili spróbowaæ.
A pielêgniarka na koniec powiedzia³a, ¿e Igor by³ bardzo grzeczny i powinien w nagrodê dostaæ czekoladê!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Marzec 29, 2007, 15:09:11
Cytat: "Dora"
My dzisiaj pobierali¶my krew z palca na HbA1c. W³a¶ciwie z 3 palców, do 4 s³omek, które w ogóle tej krwi nie chcia³y "wessaæ"
Istny koszmar!! :( .A poza tym zap³aci³am 30 z³ i w ogóle nie wiadomo, czy wyjdzie jaki¶ wynik??


Trzymajcie mnie!!!Jak tego s³ucham to mi siê bulwers w³±cza :evil:
nawet nie pomysla³abym ze mog± byæ takie problemy,
u nas to tak sprawnie idzie jak robienie poziomu cukru,
nak³ucie,pobranie krwi do jednej maciupkiej(ok 1,5cm)rureczki i po sprawie.
I poza tym kosztuje mnie to 3z³ a nie 30 :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Marzec 29, 2007, 17:10:43
A nas to nic nie kosztuje i równie¿ szybciutko i sprawnie pobieraj± krew z palca...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DorotaK w Marzec 29, 2007, 18:55:16
U nas pediatra nie wypisuje na to skierowania, a podró¿ w obie strony do Wroc³awia i z powrotem wynios³aby nas jeszcze wiêcej ni¿ te 30 z³. Tak wiêc robimy badanie na miejscu. St±d ten koszt. Jakby¶my podjechali do Kliniki do W-wia-badanie by³oby bezp³atne, z tym, ¿e z ¿y³y.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Marzec 29, 2007, 21:35:47
U nas ten wynik jest od razu , tzn za jakies 5 minut, jak juz jestesmy w gabinecie u lakarki, ona sprawdza w komputerze, czy juz jest.
Nie chce myslec, jaki koszmarny wynik bedzie tym razem.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DorotaK w Marzec 30, 2007, 12:26:44
Cytat: "mamablizniaczek"

Nie chce myslec, jaki koszmarny wynik bedzie tym razem.

U nas te¿ bêdzie pewnie do bani!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anio³ w Marzec 30, 2007, 23:45:12
Moj ostatni wynik hemoglobiny to 6,1. Nigdy jakos z tym problemow nie mialem. A najwyzsza mialem 8,1 ale to bylo dawno i wtedy chorowalem i mi sie raz zdarzyla kwasica ketonowa.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DorotaK w Kwiecień 02, 2007, 14:17:00
HbA1c -6,7
My¶la³am, ¿e bêdzie gorzej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 02, 2007, 21:32:00
Cytat: "Dora"
HbA1c -6,7
My¶la³am, ¿e bêdzie gorzej.

No piêkny wynik, a tak siê denerwowa³a¶  :D .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 02, 2007, 23:36:14
Dora,a jak wygl±da³y mniej wiêcej poziomy synka? Pytam tak z ciekawo¶ci :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Kwiecień 03, 2007, 12:14:03
Mamy wynik HbA1c i wynosi 6,3    :509:  Cieszê siê strasznie bo mia³am czarn± wizjê zw³aszcza ¿e sobie trochê odpu¶ci³y¶my przez ostatnie 3 miesi±ce (od grudnia) Weronika uros³a od grudnia ponad 3 cm i przyty³a prawie 1,5 kg jeszcze trochê i bedzie wiêksza ode mnie  :523:  :524:  :526:  :525:  :527:  :529:  :528:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Kwiecień 03, 2007, 13:37:54
Gratulujê ¶licznych hemoglobinek. Ja naszej to chyba nie chcê znaæ...szczególnie po ostatnich rewolucjach.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DorotaK w Kwiecień 03, 2007, 17:13:18
Cytat: "Misioza"
Dora,a jak wygl±da³y mniej wiêcej poziomy synka? Pytam tak z ciekawo¶ci :-)

Misia!
U nas generalnie to wygl±da tak, ¿e noce mamy extra, nie musimy docukrzaæ, nieraz zdarza siê tak, ¿e trzeba podaæ korektê tak w granicach godz. 23.00-24.00. Igor od 3.00 do 7.00, czyli do pobudki ma poziom 70-80. Najgorzej jest po I ¶niadaniu, je zupê mleczn± ( z której od jutra mimo najszczerszych chêci, niestety musimy zrezygnowaæ). Po tym poziomie jak dojdziemy do ³adu to te¿ jest O.K., czyli poziomy przed posi³kami w granicach 80-100.
Ale oczywi¶cie jak ka¿demu zdarza³y siê wpadki: 2 razy zatkane wk³ucie i tu  poziom 370. Ale nieraz zdarza siê i powy¿ej 200. Ale to w sumie nie czêsto. Nie wiem, czy to chcia³a¶ wiedzieæ, czy co¶ jeszcze.
Szkoda tylko, ¿e dziesiaj to ca³kiem do d...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Kwiecień 14, 2007, 03:10:47
Nasza HbA1c z marca-7,0... Mog³o by byæ lepiej,ale có¿... :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anio³ w Kwiecień 15, 2007, 11:15:44
Moja ostatnia hemoglobina (12 kwietnia) to:

6,3

 :509:   :064:  :509: :064:  :509:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 15, 2007, 12:03:45
Anio³ :D super :D gratulacje :))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 15, 2007, 13:05:47
Super wynik. GRATULACJE :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anna w Kwiecień 16, 2007, 11:33:03
A nasza hemoglobina by³a ostatnio bardzo kiepska 8,3 .Pocieszam sie tylko ¿e to po d³ugim chorowaniu i pobycie w szpitalu . Mam nadzieje ¿e obecna bêdzie lepsza :oops:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Viola w Kwiecień 18, 2007, 10:49:13
a nasza 7,5 wiec nie jest za dobrze

[ Dodano: Sro Kwi 18, 2007 10:50 am ]
nasza 7,5 wiec nie jest za dobrze
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Kwiecień 18, 2007, 12:05:47
Wczoraj siê jak byli¶my w poradni to dowiedzia³am siê ¿e nasza pierwsza hemoglobina na pompie ze stycznia  to 5,7 :) ale wiedzia³am ¿e bêdzie niska bo by³o du¿o niedocukrzeñ. A wyników z wczorajszej jeszcze nie ma.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Kwiecień 18, 2007, 21:22:50
Wczoraj odebrali¶my wynik hemoglobiny: 6,0  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Kwiecień 23, 2007, 20:34:35
Najnowszy  wynik hemoglobiny glikowanej Grzesia - 5,9  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Kwiecień 23, 2007, 21:47:14
Super hemoglobinki :D :D :D Gratulacje  :!:  :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Kwiecień 24, 2007, 21:40:42
Dziêki monia.
To nasze pierwsze przes³odzone pó³ roku,wiêc my¶lê ¿e ca³kiem nie¼le .
Ju¿ wiem z jak± niepewno¶ci± oczekuje siê na wynik .
 :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 24, 2007, 23:10:09
Czy te hemoglobinki rzêdu 5-6 robicie z palca czy z ¿y³y?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: donata w Kwiecień 24, 2007, 23:21:12
Hemoglobina u Julki po 3 miesiacach od zachorowania to 6,6.Mysle,ze nie jest zle.
Krew pobierana byla z paluszka.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Kwiecień 25, 2007, 10:40:28
Robili¶my z palca.
Badanie by³o prywatne,zap³aci³am 16z³.

Misia a czy jest jaki¶ margines b³êdu pomiêdzy badaniem z palca a z ¿y³y?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 25, 2007, 22:19:45
No w³a¶nie... Ponoæ wszystkie hemoglobiny z palca s± takie niskie....We Wrocku w klinice mi to mówiono,¿e z ¿y³y jest bardziej wiarygodna ...Ale ¿eby to sprawdziæ trzeba by zrobiæ z palca i z ¿y³y równocze¶nie i porównaæ...Ale co¶ w tym jest...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: donata w Kwiecień 25, 2007, 22:52:24
U nas jak robilismy pierwszy raz badanie tez z palca wynik byl 9,1 to i tak byl wysoki natomiast teraz po 3 miesiacach jest 6,6 tez z palca.Mysle sobie,ze jezeli zawsze robimy z tego samego miejsca to bedzie widac roznice ,natomiast raz z palca a raz z zyly to moga byc przeklamania
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Kwiecień 26, 2007, 09:42:15
My mamy zawsze robione z palca. teraz po serii strasznie wysokich cukrów po zmianie insuliny mielismy nasz najwyzszy wynik (pomijaj±c pierwszy w dniu przyjecia do szpitala) , a mianowicie 6,6. Zawsze krew brana jest z palca i zasysana jest do takiej rureczki. Wynik za kilka minut w komputerze. Nastepna kontrola w lipcu.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Kwiecień 26, 2007, 14:14:11
Cytat: "Misioza"
Ponoæ wszystkie hemoglobiny z palca s± takie niskie....We Wrocku w klinice mi to mówiono,¿e z ¿y³y jest bardziej wiarygodna

Misia a mo¿e tak mówi±, t³umacz±c siê, ¿e u nas nie ma mo¿liwo¶ci zrobienia z palca?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Kwiecień 26, 2007, 14:21:16
No w³a¶nie... Bo na brak kasy, mo¿liwo¶ci i chêci w naszych poradniach zawsze znajdzie siê jakie¶ górnolotne wyt³umaczenie...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 28, 2007, 00:16:43
Dzi¶ nasz diabetolog nam t³umaczy³ dzi¶,¿e jednak s± mniej wiarygodne...Bo jak pobieraj± z palca to jest wiêkszy próg b³êdu,do tego z palca jak wyciska siê kroplê krwi to zawsze nie jest "czysta" krew(najpro¶ciej ujmuj±c),jest tam trochê potu, jaki¶ zwi±zków itp...ale popytam jeszcze :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Kwiecień 28, 2007, 01:35:47
No w³a¶nie MISIOZA i dlatego u nas zawsze sie pierwsza kropelke usuwa i bada sie z drugiej. Zarówno HcA1c, jak i zwyczajne badanie cukru. Jak by³ysmy ostatnio w szpitalu, w marcu, to byli  tez studenci i oni czasem badali cukier z paluszków, zawsze z drugiej kropelki. my tez tylko tak badamy.

[ Dodano: Sob Kwi 28, 2007 1:36 am ]
Sliczna fotka TYSI !!!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Kwiecień 28, 2007, 14:59:20
A mi wasz diabelolog Misia kilka miesiêcy temu t³umaczy³, ¿e w±tpi, ¿e bêdzie nowy sprzêt, ¿eby badaæ Hb z palca, bo laboratorium w Klinice jest nowocze¶nie wyposa¿one i kierownictwo na pewno nie zgodzi siê na zakup nowego sprzêtu i ogólnie brak kasy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 29, 2007, 13:10:40
Najlepiej t³umaczyæ siê brakiem pieniêdzy Ale tu przecie¿ chodzi o stres naszych pociech, na pewno wola³yby badanie z palca.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Maj 01, 2007, 14:12:14
Moja ostatnia hemoglobina (sprzed 3 miesiêcy, po po 3 miesi±cach u¿ytkowania pompy) to 6,3 ;) mog³o byæ lepiej, na penach wcze¶niej mia³am 6,1. I te¿ mia³am robion± z palca, zap³aci³am 20 z³, wynik w 10 minut, ponoæ wiarygodny, tak jak laborotoryjny z ¿y³y. A ¿e da³am sobie zrobiæ z palca, sytuacja mnie zmusi³a, brak czasu i mo¿liwo¶ci na odwiedzenie rano przychodni...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Maj 06, 2007, 21:36:42
bardzo jestem ciekawa jaki bêdzie wynik, wizyta 25.05
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 07, 2007, 16:37:08
A ja uwa¿am ¿e nie powinno siê badaæ tylko HbA1c co 3 miesi±ce a to powinno byæ dodatkiem powinno siê wykonywaæ ca³± hemoglobinê, cholesterol (Weronika teraz na przeciwcia³a na celiakiê) ob, tak jest tutaj Nasze cukierki powinny byæ otoczone wieksz± kontrol±  Mamabli¼niaczek Wam nie robi± co 3 miesi±ce kompleksowych badañ tylko HbA1c?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Maj 07, 2007, 16:48:21
mamablizniaczek,
Cytat: "mamablizniaczek"
zawsze z drugiej kropelki


u nas te¿
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Maj 09, 2007, 00:06:33
Aga:
Jesli chodzi o badania, to co 2,5-3 miesiace mamy tylko Hba1c. Poza tym badanie ogólne przez lekarza, wzrost, waga, cisnienie krwi, wizyta u pielegniarki diabetologicznej. I to wszystko.

Kompleksowe badania mielismy po roku, wszystko, co mozliwe z krwi, poza tym badanie moczu , wizyta u okulisty, dentysty, dietetyczki, psychologa, pielegniarki diabetologicznej, lekarza.
Przeciwciala na celiakie zmniejszy³y sie. Bylo 91, potem chyba 36, nie pamietam , w kazdym razie wysoko i mielismy biopsje. teraz wynik ciut ponad 7 a norma to mniej, jak 7.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 12, 2007, 18:34:04
Wczoraj byli¶my na kontrolnej wizycie w klinice we Wroc³awiu. Bartek mia³ pobieran± krew  na Hba1c oczywi¶cie z ¿y³y, s³uchajcie koszmar!!!.
Przede wszystkim jestem dumna z mojego synka ,ze nawet nie zap³aka³ ani siê nie skrzywi³, chod¼ nie jeden starszy by nie wytrzyma³.
Do pobierania krwi ig³a jak dla konia, po wbiciu siê ig³± w r±czkê szuka³a ¿y³y bo siê ¼le wk³u³a, potem do tej wbitej ig³y dokrêca³a plastikow± fiolkê na krew której to  nie mog³a wkrêciæ i upad³a jej na ziemiê, ca³y czas tr±ca³a t± ig³± która by³a wbita w ¿y³ê. Dopiero za drugim razem dokrêci³a tê fiolkê.
Bardzo potem bola³a Bartusia ta rêka. Przecie¿ ju¿ tyle razy mia³ pobieran± krew ale pierwszy raz tak okropnie, zreszt± dla dzieci to te ig³y do pobierania powinny byæ o wiele cieñsze a nie jak dla doros³ych.  :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Maj 12, 2007, 18:40:07
U Julki pobieranie krwi w klinice niemal¿e zawsze tak wygl±da, do tego Julka ryczy jakby j± ze skóry obdzierali i siê wyrywa. Pó¼niej ma siniaka na pó³ rêki i te¿ p³acze, ¿e j± ta r±czka boli.  :(  ech fachowcy  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 12, 2007, 19:10:40
Becia trzeba by³o zrobiæ mu od razu wszystkie te badania z krwi o których pisa³am.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Maj 12, 2007, 19:53:25
Becia, w³a¶nie mia³am zapytac jak siê uda³a wizyta, ale poza tym nieprzyjemnym badaniem to wszystko ok?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 12, 2007, 21:31:52
Wizyta pod psem, ale to ju¿ opiszê w temacie" Czy masz wsparcie w swoim lekarzu"
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Maj 13, 2007, 13:21:12
Co do pobierania krwi, zauwa¿y³am ¿e standardem jest NIEzak³adanie rêkawiczek przez pielêgniarki :x
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 13, 2007, 18:17:55
U nas pielêgniarka za³o¿y³a rêkawiczki.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Maj 13, 2007, 19:30:53
Becia, ale najwyrazniej jej przeszkadza³y :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 13, 2007, 21:01:31
Oj tak, tak... :wpale:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 13, 2007, 23:18:21
Cytuj
Co do pobierania krwi, zauwa¿y³am ¿e standardem jest NIEzak³adanie rêkawiczek przez pielêgniarki :x


fakt ... ale to naraza wsumie bardziej j± ... ponoæ
Ja jestem na tyle upierdliwa ze zwracam uwage  :twisted:  :twisted:  :twisted: W szkole ucz± nas ze trzeba, sama jak robie cos minimalnie inwazyjnego lub w jakikolwiek sposob mi zagrazaj±cego itp zak³adam rekawiczki.
Ma³o tego ... taka pani pobieraj±ca powinna te rekawiczki za³o¿yæ przy nas ... wtedy mamy pewno¶æ ze sa swie¿e a nie obnoszone z 1000 razy  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Maj 14, 2007, 09:54:59
Monika ale zawsze mo¿e ¶ci±gn±æ po poprzednim pacjencie i za³o¿yæ przy nas ponownie.
Jak Julka by³a w klinice to te m³ode co siê uczy³y z laboratorium chyba ca³y dzieñ chodzi³y w tych samych rêkawiczkach. Kiedy¶ przysz³y Julce pobraæ krew (z palca) i mia³y ca³e rêkawiczki pochlapane krwi± innego pacjenta, jak to zauwa¿y³am to je wyprosi³am i narobi³am ma³ej zadymy.  :evil:  Co za bezmy¶lno¶æ  :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 14, 2007, 10:10:59
Cytat: "Lua"
Monika ale zawsze mo¿e ¶ci±gn±æ po poprzednim pacjencie i za³o¿yæ przy nas ponownie.

to jeszcze trzeba rzucac okiem czy wyci±ga z pude³ka ;) Chociaz tez nie ca³kiem (ja mam pare par poupychane w kieszeniach fartucha ;))
Nie wiem, dla mnie to chore ...
Cytuj
Jak Julka by³a w klinice to te m³ode co siê uczy³y z laboratorium chyba ca³y dzieñ chodzi³y w tych samych rêkawiczkach. Kiedy¶ przysz³y Julce pobraæ krew (z palca) i mia³y ca³e rêkawiczki pochlapane krwi± innego pacjenta, jak to zauwa¿y³am to je wyprosi³am i narobi³am ma³ej zadymy. :evil:

zabi³abym ... :/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Maj 14, 2007, 10:23:40
Có¿ zabiæ to ma³o. Niestety my ci±gle mieli¶my tam "przygody" (niemal¿e codziennie chodzi³am gdzie¶ na skargi - ale¿ upierdliwy pacjent  :evil: )  niezbyt mi³e i  ma³o sympatyczne... jeszce kilka dni gdybym tam spêdzi³a to faktycznie nie rêczê za siebie i nie wiem czy bym sobie jakie¶ karabinu nie za³atwi³a. :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 17, 2007, 22:17:15
Lua,
To dobrze ¿e potrafisz walczyæ o swoje a w tym przypadku o dobro w³asnego dziecka.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Maj 18, 2007, 17:56:23
O w³asne dobro mniej, ale o dziecka to jak najbardziej. Tylko to jest co najmniej ¿a³osne, ¿e pacjent musi siê upominaæ i zwracaæ na ka¿dym kroku uwagê osobom, które powinny pewn± wiedzê mieæ w jednym paluszku.  :evil:

[ Dodano: Pi± Maj 18, 2007 5:57 pm ]
A i jeszcze pó¼niej cz³owiek jest najwiêkszym wrogiem co niektórych...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: nanciaz w Maj 24, 2007, 13:51:51
a mi siê tak uda³o, ¿e ju¿ 2 razy mia³am HbA1c i zawsze z palca  :D  :064:  :064:  :576:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Viola w Maj 26, 2007, 09:16:48
W srode tj. 23 maja byli¶my w Warszawie na wizycie w poradni diabetologicznej. Dawidkowi robili HbA1c z palca. Wynik 6,1 czym bylismy b. zaskoczeni bo na ostatniej wizycie w styczniu by³o 7,5.
Wynik pewnie zanizy³y ostatnie niedocukrzenia jaki mu sie zdarza³y przy niani  :evil: ale i tak jest poprawa.
A jak bylismy w szpitalu w Szczecinie to HbA1c tez pobierali tylko z ¿y³y, oczywi¶cie wygl±da³o to tak samo jak w przypadku Julki, makabra. Dlatego dobrze, ze w Wawie robi± z ¿y³y, przy ma³ych dzieciach jest toogromna róznica.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Maj 26, 2007, 12:04:53
Cytat: "Lua"

 te m³ode co siê uczy³y z laboratorium chyba ca³y dzieñ chodzi³y w tych samych rêkawiczkach. :!:


ju¿ nie wiadomo co lepsze, jak nie ubieraj± wcale, czy ubieraj± takie "bomby zegarowe" :evil:

moja hemoglobina to 6,1 :509: lepsza ni¿ ostatnio (6,3) :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Maj 26, 2007, 13:12:41
No piêkne hemoglobinki. :D  Ciekawe jak nam wyjdzie jak przyjedziemy do domu i zrobimy, ale pewnie makabryczna jak same poziomy.  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 27, 2007, 23:13:37
Nasza hemoglobina po 3.5 miesi±cach pompy to 7.6  :(
Chocia¿ pani doktor powiedzia³a ¿e to nie jest ¼le bo to pierwsze badanie hbA1c po za³o¿eniu pompy, a poziomy to fakt zanim organizm siê przyzwyczai³ mia³ fatalne.
Mam nadziejê ¿e nastêpne bêdzie du¿o lepsze. :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Maj 28, 2007, 13:12:27
Ja siê nie spodziewam lepszej, oby tylko zdecydowanie gorszaa nie by³a, bo co¶ na tej pompie nie mo¿emy zapanowaæ nad poziomami.  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 28, 2007, 19:23:48
Cytat: "Lua"
... Niestety my ci±gle mieli¶my tam "przygody" (niemal¿e codziennie chodzi³am gdzie¶ na skargi - ale¿ upierdliwy pacjent  :evil: )  niezbyt mi³e i  ma³o sympatyczne...  :evil:

Jaki ¶wiat by³by piêkny  gdyby wszyscy wykonywali swoj± pracê tak jak nale¿y niestety tak nie jest wiêc nie liczmy ¿e ogarnie nas nuda :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Maj 29, 2007, 20:06:30
Becia, nasza pierwsza na pompie by³a 6,9 a teraz nam nie robili
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Maj 29, 2007, 20:59:04
U nas ostatnia na penach 6,7 :)  (na nocn± bazê stosowa³am levemir)wcze¶niej 7,8 :? (nocna baza insulatard)Teraz mamy pompê i strasznie jestem ciekawa jaka bêdzie :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 01, 2007, 16:06:09
Nasza z przed tygodnia /zapomnia³am sie pochwaliæ :D / -5,9
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Czerwiec 01, 2007, 17:22:32
Piêkniutka ta hemoglobinka Jerza :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 01, 2007, 17:24:00
No, no, ujemna, nie¼le  :P  :wink: :619:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 01, 2007, 17:32:25
Cytat: "Mia"
No, no, ujemna, nie¼le  :P  :wink: :619:  :lol:  :lol:


hehehe Mia :D :D :D zaplu³am monitor ze smiechu :D

Mania gratulacje :) sliczna hemoglobinka :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 01, 2007, 21:39:37
mania,
No mój Bartosz nigdy takiej nie mia³. Naprawdê piêkna  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 03, 2007, 15:46:54
Mircia ty ciê¿arnej baby nie dra¿nij :D  :D / a swoja droga nasze cukry sa naprawdê dalekie od idea³u /
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Czerwiec 05, 2007, 20:15:49
Cytat: "mania"
Nasza z przed tygodnia /zapomnia³am sie pochwaliæ  / -5,9

wed³ug naszej "Biblii" to prawie za ma³a ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Czerwiec 05, 2007, 20:28:39
Cytat: "mania"
Nasza z przed tygodnia /zapomnia³am sie pochwaliæ :D / -5,9

I jeszcze piszesz :shock:  ... to masz szczê¶cie bo za Weroniki 6.0 tak mi siê dosta³o od lekarki (ochrzn....) ¿e jest niska i pewnie ca³y czas ma hipo... Swoje odchorowa³am... jako wyrodna matka :sad:  A Wam gratulujê dobrych poziomków tak trzymaæ :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Sylka w Czerwiec 08, 2007, 21:48:45
Witajcie, a u nas ostatnia 6,9 po 2 latach walki. Generalnie co wynik to ni¿szy, przedostatnia by³a 7,5 wiêc zesz³a nam piêknie tyle, ¿e na enzymach trzustkowych.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 10, 2007, 02:09:37
Nasza czerwcowa HbA1c-7,0. :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 10, 2007, 11:46:50
To i tak lepsza od naszej  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: beata_m w Czerwiec 15, 2007, 10:34:46
Po 7 latach choroby i roku u¿ytkowania pompy u naszego zbuntowanego 15 latka- 6,8 zdecydowanie lepiej ni¿ poprzednio  8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: adka91 w Czerwiec 16, 2007, 10:39:22
U mnie ostatnia czerwcowa hemoglobinka to 8,4.. niestety to jak na razie najwiêkszy wynik :cry: a co najgorsze mam pompe od 6 miesiêcy i powinna byc dobra a jest coraz gorsza...lekarka straszy mnie ¿e nastepnym razem ju¿ mi nie wypisze osprzêtu do pompy wiêc musze teraz i¶c od niedzieli do szpitala do ligoty by mi unormowali t± cukrzyce bo mam strasznie rozchwian±...a to wszystko przez stres i z³aman± noge..Ja jak zaczyna³am chorowac to moja pierwsza hemoglobinka by³a 4,5...pozdrawiam :):)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Czerwiec 16, 2007, 21:50:35
adka91, równie¿ pozdrawiam, a skoro s± znane przyczyny rozchwiania cukrzycy, to bêdzie dobrze. Jak± masz pompê?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Czerwiec 23, 2007, 10:12:49
7.9  :roll:
Ale i tak myslalam, ze bedzie wieksza, bom strasznie rozchwiana ostatnio  8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Czerwiec 23, 2007, 14:18:13
Ostatnie badanie wykaza³o 8,8% - ale to by³o do¶c dawno czyli ponad rok temu.  A 19 czerwca - 7,7% - czyli idzie ku lepszemu - mam nadziejê.   :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 23, 2007, 14:40:08
Cytat: "KAMILA"
Ostatnie badanie wykaza³o 8,8% - ale to by³o do¶c dawno czyli ponad rok temu.  A 19 czerwca - 7,7% - czyli idzie ku lepszemu - mam nadziejê.   :D  :D


to nastepna bedzie 6,6 % a kolejna 5,5 % ;) ni¿ej juz nie spadajcie  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: adka91 w Czerwiec 23, 2007, 20:13:16
W³a¶nie wczoraj wróci³am ze szpitala... sorry ze troche odbiegam od tematu... zrobili mi wszystkie badanka i mo¿ecie mi wyt³umaczyc co to jest Ig A bo mia³am podwy¿szone a dok³adnie 307mg/dl.... niom i oczywiscie mam hipercholesterolemiê bo a¿ 196...ale mam tez takie jeszcze jedno pytanko... Co to jest "dekompensacja"??... bo mam tak napisane na wypisie, ale nie wiem co to znaczy... na szczê¶cie cukry siê unormowa³y i okaza³o siê ¿e mia³am ¿le ustawion± bazê i jednostki na wymiennik... a pompke mam paradigm 715...
Pozdrawiam wszystkich  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Lipiec 19, 2007, 01:26:28
Wczoraj mieli¶my wizyte i nasz wynik 5,5. O dziwo nie oberwalo nam sie, przyjmowala nas wczoraj pani profesor,bo  pani doktor na macierzynskim. Jak zobaczyla, jaki wynik, to powiedziala , ze chyba bylo duzo hipo. No nie powiem bylo hipo ale w ilosci normalnej. Ale jak popatrzyla w tabelki z wynikami, to juz nic nie mówila. Tylko zatroskana pytala sie, jak sobie radzimy z zakupem pasków, bo k³ujemy wiecej razy, niz daja nam pasków ( daja na 4 razy dziennie) . Dostalismy za to pude³ko pasków do badania ketonów we krwi, do glukometru Precision Xtra ( odpowiednik Optium Xido)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Lipiec 22, 2007, 22:10:58
Nasza czerwcowa 7,0 - my¶la³am, ¿e bêdzie du¿o gorsza, bo Mat mia³ jak±¶ infekcjê przez 2,5 tygodnia i cukry odlecia³y w kosmos, pomimo 150% bazy  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 23, 2007, 16:51:12
A my jutro odbieramy wynik...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Lipiec 23, 2007, 17:35:52
No to ja dzi¶ dzwoni³am i nasza z przed dwóch tygodni 5,3. ale lekarka mówi ¿e dobra.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Lipiec 23, 2007, 18:39:59
Bardzo dobra. My robi³y¶my wynik w ¶rodê, ale nie spodziewam siê niczego dobrego, bo cukry mieli¶my fatalne. :evil:  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 23, 2007, 22:08:34
ja mam skierowanie na hemoglobinke juz od miesiaca ;) ale jakos wybrac sie nie moge, pewnie zrobie przed sama wizyt± ... czyli gdzies we wrze¶niu, pa¼dzierniku  :oops:  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Lipiec 23, 2007, 23:33:08
A ja dawno nie robi³am :( wybieram sie w nastêpnym tygodniu to mo¿e dostane skierowanko :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 24, 2007, 03:00:07
ja tez dawno bo... w lutym mina³ rok  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Lipiec 24, 2007, 20:42:29
oj dziewczyny, s³u¿cie dobrym przyk³adem m³odszym cukierkom ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 24, 2007, 21:50:37
Cytat: "grazyna"
oj dziewczyny, s³u¿cie dobrym przyk³adem m³odszym cukierkom ;)

u mnie lekarka stwierdzi³a ze nie sa konieczne az tak czesto bo przez ostatnie lata mia³am oko³o 6 (zazwyczaj nawet troche nizej) :) ... fakt ze ten rok to troche za d³uga przerwa, ale jakos tak ... zlecia³o  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Lipiec 24, 2007, 21:53:12
Monika, a jak miewasz czasami ponizej 6, to przyp³acasz ten wynik niedocukrzeniami czy raczej nie :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 24, 2007, 23:37:41
Cytat: "grazyna"
Monika, a jak miewasz czasami poni¿ej 6, to przyp³acasz ten wynik niedocukrzeniami czy raczej nie :?:


nie, ja raczej nie miewam niedocukrzeñ, zdarzaj± siê naprawdê sporadycznie ... za to mam takie okresy kiedy cukry mam po prostu bomba :D jak u zdrowego :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Lipiec 25, 2007, 00:25:47
super, my niestety chc±c siê prowadzic na dobrych cukrach musimy bardzo uwazac na niedocukrzenia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 25, 2007, 08:39:35
Wczoraj odebra³am wynik: 6,4 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Lipiec 25, 2007, 12:14:58
boo, GRATULACJE, my dopiero w sierpniu
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 25, 2007, 12:33:07
Gratulacje dla Pauli :D Ekstra hemoglobinka :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Lipiec 25, 2007, 13:02:51
Chcia³abym mieæ tak± hemoglobinke :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Madziula w Lipiec 25, 2007, 13:26:02
ja rowniez gratuluje,my w sierpniu robimy hemoglobinke. Ciekawe jaka bedzie  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Lipiec 26, 2007, 17:26:21
Ja te¿ gratulujê. Wynik super. Tylko pozazdro¶ciæ. :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Lipiec 27, 2007, 23:30:07
Mam nadziejê ¿e nasz teraz bêdzie te¿ w miarê zbli¿ony. :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Lipiec 30, 2007, 21:30:53
No to ja siê "pochwalê" nasza ostatnia i pierwsza na pompie 7,4%  :(  taka sama jak rok temu na penach, czyli na pompie wcale nie mamy lepiej wyrównanej cukrzycy, a bior±c pod uwagê ilo¶æ wysokich poziomów spowodowanych "trefnym" wk³uciem to i tak nie jest najgorzej, tak przynajmniej mój ma³¿onek stwierdzi³ (niez³y optymista). Ja generalnie jestem co najmniej niezadowolona.  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Sierpień 01, 2007, 17:05:01
Nasz dzisiejszy wynik to 6,9 %, ale po ostatnich cukrach mojego syna, to hemoglobina rewelka :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: endzi w Sierpień 08, 2007, 21:37:38
My mamy z poniedzia³ku wynik 6,9  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DorotaK w Sierpień 16, 2007, 14:30:28
Nasza dzisiejsza, to 6,5. Jestem zadowolona, my¶la³am ¿e bêdzie du¿o gorzej.
I-7,7
II-6,1
III-6,7
no i ta by³a IV-6,5.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Sierpień 16, 2007, 19:26:51
Dorcia wow super hemoglobinka!!! Zazdroszczê pozytywnie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Yimsha w Wrzesień 02, 2007, 13:50:11
Hej dobre ludziki - no có¿, u mnie hemoglobinka to 9,6 - zbyt dobry to nie jest, kiedy¶ bywa³o lepiej 6,9 - ale na pewno da radê to poprawiæ
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 02, 2007, 14:04:12
No to faktycznie troche wysoko ale masz motywacje teraz ¿eby obni¿yc :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Wrzesień 02, 2007, 14:40:54
U nas pierwsza HbA1c na pompie 7.2 :? a ostatnia na penach 6,7  :? Trzeba siê troszkê zdyscyplinowaæ,wakacje siê skoñczy³y,mniej lodów bêdzie ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Yimsha w Wrzesień 02, 2007, 17:56:04
tak, tak - motywacja jest - za du¿o pracy, stresów - to i cukry zbyt piêkne nie by³y - teraz dzielnie choruje - wiêc wiêcej spokoju - za pó³ roku kolejna hemoglobinka - wiêc bedzie lepiej
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 02, 2007, 21:16:28
Yimsha, przesadzi³e¶ z t± hemoglobink± :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Wrzesień 02, 2007, 22:52:46
No kopê lat ! Nie martw siê hemoglobink±,nastêpna bêdzie lepsza :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Yimsha w Wrzesień 02, 2007, 22:55:10
To nie ja przesadzi³em - to niestety efekt ciê¿kiej pracy, z tym¿e kosztem zdrowia - jak widaæ rezultaty kiepskie - wiêc teraz zosta³o zdrowie - a praca poczeka  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 03, 2007, 10:56:37
Yimsha!! Kopê lat!! A nawet kupê!! Gdzie¶ Ty by³? I co robi³..? Skoro taka hemoglobinka!?!?!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Wrzesień 03, 2007, 12:14:07
Witam, jestem nowy na tym forum ale na cukrzycê chorujê ju¿ 16 lat i mam do Was kilka pytañ.
Po pierwsze czy wszyscy, którzy siê tu wypowiadaj± choruj± na cukrzycê typu 1 tzw. m³odzieñcz±? Po drugie ile lat chorujecie na cukrzycê? Bo szczerze mówi±c jestem trochê zaskoczony waszymi wynikami hemoglobiny. Ja gdy zachorowa³em musia³em stosowaæ insulinê odzwierzêc± (bo innej wtedy nie by³o), cukry mia³em ró¿ne od 100 do 400 (poza pierwszymi 2-3 latami choroby kiedy to by³em jeszcze w okresie remisji), szczególnie w okresie doj¿ewania mia³em wysokie wyniki. Potem na insulinach tzw. ludzkich by³o lepiej, ale te¿ bez rewelacji. Hemoglobiny mia³em w granicach od 7.5 do 9.5 (raz chyba mia³em ponad 10). Z waszych wyników widzê, ¿e macie je doskona³e jak u zdrowych ludzi bo hemoglobina np. 5,4 to ¶rednia 100 mg, a 6,0 to 120 mg cukru czyli górna granica normy poziomu glikemii zdrowego cz³owieka. Poniewa¿ hemoglobina wynika (oczywi¶cie w przybli¿eniu) ze ¶redniej cukrów pacjenta w ci±gu oko³o 3 miesiêcy przed badaniem znaczy, ¿e nawet po normalnych posi³kach (nie wspominaj±c o jaki¶ szczególnych typu ciasto, lody, napój itp.) musicie mieæ cukry niewiele wieksze od ¶redniej. Podsumowuj±c, naprawdê jestem ¼dziwiony jak uzyskujecie takie wyniki HbA1c, ja siê staram i nie mogê :?  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 03, 2007, 12:25:50
Witaj :)
Wiêkszo¶æ osob na forum choruje na T1 tzw m³odzieñcz± :)
O sta¿u mo¿esz przeczytaæ obok postu gdzie jest nazwa uzytkownika, sk±d jest ile ma lat i s³odki sta¿ :) Z tego co piszesz nie da sie tak dobrze wywnioskowac dlaczego masz takie cukry i taka hemoglobine :) Musielibysm poznaæ wiêcej szczegó³ów (jaka insulina jakei cukry) a najlepiej zg³o¶ sie do naszej forumowej pani diabetolog - napewno pomoze :) Pozdrawiam :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Yimsha w Wrzesień 03, 2007, 13:05:00
Cze¶æ Ewa  :)  ano dzielnie walczy³em bawi±c siê w finanse - jak widaæ pieni±dze szczê¶cia nie daj± hi hi hi - nic to - jak zrobiê kolejny wynik za 5 miechów to bêdzie co najmniej fantastyczny  :P - teraz w domku trzymam cukry tylko w cukierniczce  :)  maj± szlaban
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Viola w Wrzesień 03, 2007, 14:58:28
My pierwsza Hb od zachorowania mielismy robione w lutym 2007 wysz³o 7,5 wiec "nierewelacyjnie" jak to okreslila nasza p. doktor ale bior±c pod uwagê wiek Dawidka i zwi±zane z nim ciag³e zmiany (wyrzynanie z±bków, b. szybki wzrost) to jeszcze "dopuszczalnie". Ale za to w maju 2007 poziom HB juz by³ 6,1 moj m±z jest zadowolony i p. doktor równie¿ ale ja uwazam, ¿e trochê zanizy³y mu ten poziom niskie poziomy jakie ³apa³ w maju. teraz jedziemy we wrzesniu na kolejna wiztyte i chyba ju¿ tak dobrze nie bedzie  :roll:

Kangoo - tak jak napisa³a Ci Kucka, musisz podac wiêcej szczegó³ów i zadaj pytanie p. diabetolog na tym forum
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 03, 2007, 19:47:48
a ja sie dzisiaj zmotywowa³am i posz³am wreszcie na badanie hemoglobinki ... pok³uli mnie okrutnie  :?  :x  ... wynik bedzie dopiero w pi±tek  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anio³ w Wrzesień 03, 2007, 20:14:43
Moja ostatnia hemoglobina z sierpnia wynosi³a 7,4...

Nie jest ¼le jestem zadowolony....

Pozdro dla @ll cukierków
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 07, 2007, 18:37:51
Dzisiejsza hemoglobinka 6,0

Jestem szczêsliwa :509:

[ Dodano: Pi± Wrz 07, 2007 6:38 pm ]
nie spodziewa³am siê ze bêdzie tak dobrze!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Wrzesień 07, 2007, 19:36:14
Gratuluje :!:
Nasza pewnie w poniedzia³ek,bo mamy w koñcu wizytê-koniec strajku!
Nie spodziewam siê jednak rewelacji w temacie hemoglobiny niestety :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Wrzesień 07, 2007, 20:32:32
:706: PIÊKNA :D pogratulowaæ i ....pozazdro¶ciæ :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 07, 2007, 21:30:17
brawo :064:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 07, 2007, 21:35:40
Iza, emkaa, anitapa,  dziêki

to moja "premia", chocia¿ nie pracujê, dobrze ¿e s± jakie¶ pozytywne efekty "siedzenia w domu" ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 07, 2007, 21:39:01
ja jestem tydzieñ w pracy i juz marzê o wakacjach
 przez pobyt w przedszkolu Kaja ma doskona³e cukry....... nawet zastanawiam sie czy nie zmieniæ jej bazy......a tak poza tym chcia³abym aby Kaja mia³a przy kolejnym pomiarze taka hemoglobinkê..... zazdroszczê....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Wrzesień 07, 2007, 22:09:58
Nasza 21 wrze¶nia, zobaczymy jaka bêdzie  :lol:
Gra¿ynko cieszê siê razem z Tob±  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 07, 2007, 22:13:36
Gra¿ynko tylko pozazdro¶ciæ, super hemoglobinka :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 08, 2007, 20:06:24
Becia, napiszcie koniecznie, bêdzie dobrze, widocznie "wakacyjne" hemoglobiny s± lepsze, mimo grzeszków ;)

Lua, dziêki
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Wrzesień 08, 2007, 20:38:07
z ostatnich poniarow
7,9=>6,5=>6,2 ;D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 08, 2007, 21:23:06
znaczy co raz lepiej :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 09, 2007, 18:27:56
a ja jestem w lekkim szoku ...
odebra³am hemoglobinke w pi±tek ...
pierwszy raz robiona w tym laboratorium
wynik : 4,5 %
norma na wyniku (dla zdrowych): 4,4 -6,6

Czyli ze jak nic jestem zdrowa?  :wink:

A tak powaznie to jak na moj gust troche za nisko  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 09, 2007, 19:07:42
Moniko  :shock:  no i w sumie cieszyæ siê czy martwiæ. Skoro nie pad³a¶ jeszcze to raczej cieszyæ, bo to ¶wiadczy, ¿e naprawdê jeste¶ zdrowa.  :D  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 09, 2007, 19:34:48
pocieszam sie ze to przez wakacje ... naprawde mia³am duzy spadek insuliny, i troche hipków zaliczy³am. Insulina spad³a z ok. 65 j na ... 15  :shock:  :shock:  :shock:
Mysle ze to musia³o odegraæ bardzo du¿± role ...
Ale szczerze wola³abym miec ok. 6 ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Viola w Wrzesień 09, 2007, 20:48:42
Monika ja tez jestem w szoku, mysla³a, ze u chorych na cukrzyce taki poziom jest nieosi±galny  :grin: gratulacje  :D
_______________________
(http://suwaczki.maluchy.pl/li-3091.png) (http://www.maluchy.pl)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 09, 2007, 20:53:25
Cytat: "Viola"
Monika ja tez jestem w szoku, mysla³a, ze u chorych na cukrzyce taki poziom jest nieosi±galny :grin:

ja tez  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 10, 2007, 09:37:16
Czyli cuda siê zdarzaj±  :D  ;)  bo ja te¿ my¶la³am, ¿e taka hemoglobinka jest nieosi±galna.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: benita w Wrzesień 10, 2007, 10:07:11
Monisiu nic tylko sie cieszyc a nie dziwiæ  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 10, 2007, 21:20:41
niezle :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: MoNiCzKa88 w Wrzesień 11, 2007, 13:07:08
Cytat: "Monika"
wynik : 4,5 %

Wydaje mi siê, ¿e to trochê za ma³o! Mo¿e to ¶wiadczyæ, o czêsto, wystêpuj±cych hipoglikemiach!
Prawid³owe warto¶ci HbA1c u chorych na cukrzyce: od <6,1% do <6,5%...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 11, 2007, 13:11:16
w³asnie ja tez mam wra¿enie ze to troche ma³o ...
Zobaczymy po konsultacji z lekarzem ...
Co do warto¶ci ... to w ka¿dym laboratorium mo¿e byæ inaczej  :roll: nie wiem od czego to zalezy, ale ju¿ pare razy siê z tym spotka³am (ze normy wyników mieli obok wpisane ró¿ne)   :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 12, 2007, 10:40:42
Cytat: "Monika"
Co do warto¶ci ... to w ka¿dym laboratorium mo¿e byæ inaczej  nie wiem od czego to zalezy, ale ju¿ pare razy siê z tym spotka³am (ze normy wyników mieli obok wpisane ró¿ne)  

Od producenta maszyny i jej kalibracji.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Wrzesień 12, 2007, 19:49:27
Monia- faktycznie bardzo niska ta hemoglobina. Inka ostatnio mia³a 5,4 Pani Doktor powiedzia³a ¿e bardzo dobra, ale dla mnie za niska bo to znaczy ¿e ma gdzie¶ niedocukrzenia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Wrzesień 13, 2007, 02:10:53
Podawa³am kiedys link, do wyk³adów wirtualnych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Miêdzy innymi rzecz  tam by³a o HbA1c . Otóz jedynie wynik ponizej 6,1 ( nie napisze, ze gwarantuje, bo tego sie nie da) ale pozwala na maksymalne zmniejszenie, czy tez oddalenie powik³añ. I tak, jak kiedys stawiano poprzeczke wyzej, tak teraz podaje sie tê w³a¶nie granicê. Tylko bowiem wartosc taka, jak u zdrowego cz³owieka mo¿e tak± sznsê dawaæ.
Oczywiscie, ze lekarze mówia o wartosciach 6,5 czy tez 7 ale to wcale nie znaczy, ze sa one "prawid³owe dla chorych na cukrzyce" , tylko, ze sa one zadowalaj±ce. Jest tak dlatego, ze osi±gniecie wartosci HbA1c w granicach 4-6 jest dla wiêkszo¶ci chorych niemozliwe.
Jak znajde link do tego wyk³adu, to wklejê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Viola w Wrzesień 14, 2007, 09:21:03
My po wizycie i nie mamy czym sie pochwaliæ, jak dat±d to najgorszy wynik bo a¿ 7,7    :sad:  jestesmy zaskoczeni bo nie mia³ a¿ tak czêsto wysokich cukrów. A w maju by³o 6,1 , spodziewa³am siê teraz wy¿szego poziomu ale ponizej 7,0 a tutaj tak wysoko.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 14, 2007, 15:22:16
a nasza ze ¶rody 6,1 :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 14, 2007, 21:24:14
Kurczê jak wy to robicie, ¿e te ¶rednie takie dobre????? Julki HbA1c te¿ zawsze powy¿ej 7.  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 14, 2007, 21:37:38
u nas z hemoglobiny w okolicach 7, na pompie "zjechalismy" do 6.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Giga w Wrzesień 16, 2007, 22:31:06
U nas po ostatnich wjazdach nocnych na 300 albo zjazdach do 30 kompletnie nie wiedzieli¶my czego siê spodziewaæ.
A tu niespodzianka. I to mi³a!
Hb=6.4
Giga: :527:

Mama i tata: :597:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Wrzesień 17, 2007, 08:05:39
U nas podobnie,te¿ ró¿nie to by³o z cukrami :x  :oops:
Ale hemoglobinka 6,5  :D
(du¿o lepsza ni¿ ostatnio-7,1,a nastêpna bêdzie jeszcze lepsza ;) )
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Wrzesień 17, 2007, 10:28:05
Giga:
Czy te wjazdy i zjazdy to na pompie?
Bo my akurat Hba1c mamy zawsze dobre , przewaznie ponizej 6 . Nam chodzi³oby o zlikwidowanie tych zjazdów. To mia³by byc argument " za" pomp±

[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 10:28 am ]
Giga:
Czy te wjazdy i zjazdy to na pompie?
Bo my akurat Hba1c mamy zawsze dobre , przewaznie ponizej 6 . Nam chodzi³oby o zlikwidowanie tych zjazdów. To mia³by byc argument " za" pomp±

[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 10:29 am ]
wiem, ze nie musze sie powtarzac ale strona mi wygas³a, wiec mysla³am, ze nie posz³o
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 17, 2007, 10:54:47
Cytat: "mamablizniaczek"
wiem, ze nie musze sie powtarzac ale strona mi wygas³a, wiec mysla³am, ze nie posz³o


mi tez sie tak bardzo czesto dzieje ... wrêcz codziennie  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: bunia w Wrzesień 17, 2007, 13:18:24
Giga, to masz odpowied¼. Wjazdy i zjazdy daj± ¶redni±.  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Madziula w Wrzesień 17, 2007, 21:45:12
witam,dawno sie nie odzywa³am, My tez byli¶my zaskoczeni wynikiem hemoglobiny bo ostatnio by³o 6.8 i to pierwszy wynik po 3 mies. od wyj¶cia ze szpitala i wykrycia cukrzycy gdzie cukry by³y byle jakie bo strasznie mi po wyj¶ciu ze szpitala chorowa³ a teraz kiedy uwa¿a³am ze cukry by³y niez³e wynik 7.4 :sad: A testy tarczycowe na pograniczu z norma :sad: , przed wyjazdem( a 2go pa¿dziernika juz wyje¿dzamy) powtórzymy wynik je¶li bêdzie taki sam to  hormony trzeba bêdzie wprowadziæ  :sad:  Strasznie sie tym martwie, kuzynki syn mia³ hormony bo tez co¶ z tarczyc± by³o i strasznie puch³.  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 18, 2007, 21:38:53
Madziula, czy Mateuszek mia³ robione testy tarczycowe z jakiegos powodu?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Madziula w Wrzesień 18, 2007, 23:21:12
Wiesz Gra¿ynko jak tylko zosta³a wykryta cukrzyca to przeszed³ serie badañ miedzy innymi usg tarczycy i testy.Testy wysz³y dobre, natomiast usg wykaza³o zmiany jakby zapalenie czy cos takiego spowodowane nie leczona cukrzyc±. W tamtym roku by³am z Mateuszem u endokrynologa,zosta³am skierowana przez pani± doktor alergolog jako ¿e szyja jego by³a gruba i wygl±da³o to tak jak by co¶ z tarczyca by³o,  takie wole mia³. Lekarz endokrynolog po stwierdzeniu ze testy s± prawid³owe poprzesta³ na tym i powiedzia³ ze jest za gruby i to druga broda.Kaza³ przej¶æ na dietê 1100kalorii dziennie,wy¶mia³am go(moja mama jest dietetyczka i mówi³a ¿e nawet osoba doros³a która sie odchudza musi wiecej je¶æ ¿eby nieprzewrócic sie a co dopiero dziecko) Byæ mo¿e gdyby zrobi³ jakie¶ dodatkowe badania wysz³aby cukrzyca i nie trafi³by do szpitala w ciê¿kim stanie,a trafi³ po  4 miesi±cach od tej wizyty :evil: Mateusz  juz w wieku 6 lat strasznie siê poci³ i pot mia³ taki ostry zapach jak mêski,wszyscy lekarze mówili ze to taka jego natura a do tego ta szyja by³a tak inna ale testy za ka¿dym razem dobre by³y nie przysz³o mi na my¶l ¿eby usg zrobiæ mu, jestem osoba przewra¿liwiona na punkcie zdrowia i sama czesto nawet prywatnie badania robie dzieciom i w grudniu tez Mati szczegó³owe mia³ badania robione do sanatorium i by³y super,mimo ¿e ju¿ od kilku mies zachowanie jego by³o inne teraz wiem ze mia³ ju¿ cukrzyce ale niewykryta i badania nie wychwyci³y tego albo tak je robi± w laboratorium,nie wnikam,najwa¿niejsze ze teraz jest leczony, i tylko testy powtórzyæ muszê ale teraz jest chory wiêc w pi±tek jadê bo mam nadziejê ¿e ju¿ wyzdrowieje i zobaczymy jaki bêdzie wynik. Pocieszam sie ¿e w Norwegii nad samym morzem mieszkaæ bêdziemy wiêc plus dla tarczycy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 18, 2007, 23:27:47
Madziula, pytam, bo jak my wszystkie, jestem pewnie przewra¿liwiona, jesli chodzi o zdrowie dziecka.
Cytat: "Madziula"
Pocieszam sie ¿e w Norwegii nad samym morzem mieszkaæ bêdziemy wiêc plus dla tarczycy
na pewno :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 22, 2007, 02:43:25
Hemoglobina wrze¶niowa-tragedia-7,6. :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Wrzesień 22, 2007, 22:59:01
KRUPCZATKA,
To faktycznie du¿a tym bardziej ze po lecie a latem poziomy s± zawsze ni¿sze, a mo¿e jaki¶ b³±d w badaniu?
Uwa¿asz ¿e taka powinna wyj¶æ? Wiesz najlepiej jakie by³y poziomy,
Bartek tak± mia³ zaraz po pod³±czeniu pompy tz. chyba na 2-3 miesi±c po, ale pani doktor powiedzia³a, ze jak po pod³±czeni pompy to nie jest tak ¼le.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Wrzesień 24, 2007, 17:19:57
Hmm... tak my¶la³am,¿e mo¿e byæ wiêksza,bo Patrycja ostatnimi czasy ci±gle podjada. Ale,¿eby by³a a¿ taka,tego siê nie spodziewa³am...  :razz:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Październik 03, 2007, 14:02:26
wczoraj odebra³am wynik Grzesia i jest nie najgorzej bo 6,5 chocia¿ trzeba wzi±æ pod uwagê  jaki¶ margines b³êdu bo by³o pobierane z palca :wink: ale po jazdach nocnych spodziewa³am  siê niemal wszystkiego :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: donata w Październik 04, 2007, 18:58:57
Hemoglobinka u naszej Julki chyba w miare dobra tz.6,3.Jestesmy zadowoleni.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 04, 2007, 19:17:55
to bardzo dobry wynik ,Donata
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Sylka w Październik 05, 2007, 14:42:36
Witajcie, u nas te¿ nie najlepiej, wynik z 12 wrze¶nia 7,1 (M³ody od kilku tygodni jedzie w górê od 23- 5 rano i nie mogê tego wyregulowaæ ani zwiekszeniem bazy ani dodatkowymi bolusami niestety). No co¿...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Październik 05, 2007, 22:19:01
Wlasnie czekam na wynik..jestem ciekawa jaki bedzie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 10, 2007, 12:28:06
Bêd±c w ostatni weekend na Konferencji Diabetologicznej za Kielcami, mia³am okazjê wys³uchaæ ciekawych wyk³adów.

Zapisa³am sobie kilka ciekawostek na temat HbA1c:

poziom HbA1c rzêdu 5,0 odpowiada ¶redniej cukrów 100 mg/dl, podwy¿szenie HbA1c o jeden w górê + 35 mg/dl.
Czyli HbA1c 6,0 to cukry o ¶redniej 135 mg/dl.  HbA1c 8,0 --> 205 mg/dl.

A teraz normy HbA1c podawane przez ró¿ne organizacje:

- PTD HbA1c < 6,5 %
- NICE HbA1c < 7,5 %
- ADA HbA1c < 7,5 % (dzieci poni¿ej 6 roku ¿ycia 7,5-8,0 % )
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Październik 10, 2007, 18:58:11
Czyli prawidlowy to 5?Jutro odbieram
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 11, 2007, 09:26:16
No, ale Hb to przecie¿ warto¶ci u¶rednione. Takie "5" trzeba by wzi±¶æ pod lupê - sprawdziæ ile by³o niedocukrzeñ, nie...?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Październik 11, 2007, 21:21:22
Mam 5,4:)Jestem zaskoczona bo przy moich wzrostach i spadakach spodziewalam sie wszystkiego :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Październik 12, 2007, 07:39:16
Cytat: "kruszynka"
Jestem zaskoczona bo ... spodziewalam sie wszystkiego :D


Skoro spodziewa³a¶ siê wszystkiego to czemu jeste¶ zaskoczona?  :P

PS. Nie czepiam siê, tylko ¿artujê  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 18, 2007, 15:56:41
Nasza z koñca wrze¶nia to 6,4 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 18, 2007, 18:16:43
no piêknie :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Październik 18, 2007, 21:15:20
My by³ysmy wczoraj i nasz wynik 6,2.  Bywa³y lepsze, ostatni byl 5,8 . Na razie nasz najwyzszy to 6,6 a najnizszy 5,5. Zobaczymy, jak bedzie na pompie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Październik 24, 2007, 19:07:55
mamablizniaczek, to ³adne wyniki
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: godunow w Październik 30, 2007, 13:04:30
Cytat: "kruszynka"
Wlasnie czekam na wynik..jestem ciekawa jaki bedzie

Mnie zrobili  ostatnio na poczekaniu trwa³o  to dos³ownie 5 minut i wynik..
!!
Ale wynik mam fatalny najgorszy od  kiedy badam ten wska¼nik   8,8. Szukam na razie przyczyny.. raczej nie dieta.. zazwyczaj by³o to miêdzy 6,5 a 7,1
Chorujê 14 lat  insulina
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: benita w Październik 30, 2007, 21:09:27
No a my nie mamy sie czym chwalic :sad: dzis robili¶my po raz pierwszy i mamy 7,4
Spodziewa³am sie lepszego.no cóz.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Listopad 04, 2007, 12:44:52
Cytat: "godunow"
Mnie zrobili ostatnio na poczekaniu trwa³o to dos³ownie 5 minut i wynik..
!!

Hmm dziwne ja musialam czekac tydzien,zawsze tak jest.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Listopad 04, 2007, 17:20:45
Dok³adnie, u nas tak samo, ok. tygodnia.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: benita w Listopad 05, 2007, 08:54:49
My czekalismy na wynik jakies 2 godzinki.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: godunow w Listopad 05, 2007, 12:40:48
Cytat: "kruszynka"
Cytat: "godunow"
Mnie zrobili ostatnio na poczekaniu trwa³o to dos³ownie 5 minut i wynik..
!!

Hmm dziwne ja musia³am czekac tydzieñ,zawsze tak jest.

Podobnie jak ja  z rok temu...( wtedy mia³em 7,0 )
Teraz podobno metody majom szybsze o ca³e badanie trwa prawie  tyle  ile pomiar cukru  bo to przy mnie  pani pielêgniarka robi³a..  pobra³ próbkê krwi z palca na taki ma³y element odczeka³a  3 minuty i by³ wynik.. napisa³a  go na kartce a doktorka wpisa³a mi go do ksi±¿ki cukrzyka..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Listopad 05, 2007, 19:36:56
to zalezy czy przychodnia jest wyposazona w takie "aparaciki"
Jesli badanie robi siê w laboratorium, normalnie na skierowanie ... to niestety czeka siê d³u¿ej.
U mnie w poradni dzieciecej tez by³a mozliwosc takiego szybkiego pomiaru, na miejscu i z palca.
Teraz jestem w poradni dla doros³ych i skierowania sa tylko i wy³acznie do laboratorium, a tam pobranie z ¿y³y i parodniowy czas oczekiwania  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Listopad 05, 2007, 20:14:40
U nas pobieraj±  palca ale i tak trzeba czekaæ ok tygodnia na wynik...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Listopad 05, 2007, 22:57:22
20 listopada mam wizytê u diabetologa i nie wiem czy robiæ Bartoszowi badanie HbA1c, po tera¼niejszej chorobie gdzie poziomy robi³y sobie co chcia³y to chyba nie ma sensu.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Listopad 05, 2007, 22:59:40
u nas bêdzie podobna sytuacja, ale na tej wizycie chyba jeszcze nie "nale¿y siê" nam to badanie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Listopad 06, 2007, 07:43:41
W CZMP brali tylko z ¿y³y. Ale wynik na nastêpny dzieñ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Listopad 06, 2007, 07:53:21
Cytat: "Becia"
20 listopada mam wizytê u diabetologa i nie wiem czy robiæ Bartoszowi badanie HbA1c, po tera¼niejszej chorobie gdzie poziomy robi³y sobie co chcia³y to chyba nie ma sensu.


Ja wiem z do¶wiadczenia, ¿e najwiêkszy wp³yw na wynik HbA1c maj± poziomy z ostatnich 3-4 tygodni. Ale zapytam, patrz±c z drugiej strony... czy ma sens robienie tego badania tylko przy dobrych wynikach?  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Listopad 06, 2007, 09:44:27
No w³a¶nie ,chyba lepiej jest wiedzieæ jakie wyniki s± przy chorobach ,ni¿ znaæ tylko takie
,,dobre,,wyniki .
Jako¶ tak zagmatwa³am  :D ,ale nie lubiê siê samej czarowaæ ,wolê prawdê  :wink: i w³a¶nie bardziej chcia³abym znaæ wyniki po chorobie ,albo po jakim¶ niepokoj±cym okresie ni¿ po okresie ciszy i spokoju w poziomach  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Listopad 12, 2007, 17:11:54
Ah jo - powiedzia³by krecik :) W³a¶nie odebra³am wynik - 7.2 :( Nic fajnego ale i tak mysla³am ¿e bêdzie gorzej po ostatnich ró¿nych cukrach i prze¿yciach :) Teraz trzeba tylko zacisn±æ pasa i czekaæ na kolejna hemoglobine :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 06, 2008, 09:53:29
Witajcie!!!
 I jeste¶my ju¿ po lustrowaniu Weroniki - dzieñ w szpitalu diabetolog, dietetyk,neurolog, kardiolog, dentysta i okulista Wszystko ok  Nasza HbA1C niestety ale wysoka 7,0 :(  ae grypa da³a siê we znaki ponadto Weronika od pa¼dziernika uros³a ponad 2,5 cm i schud³a :sad: prawie 1 kg ... dalej  w innym dziale....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Luty 06, 2008, 11:02:47
Cytat: "Aga"
Nasza HbA1C niestety ale wysoka 7,0


chcia³bym mieæ tak± "wysok±" hemoglobinê  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Luty 15, 2008, 18:00:36
u nas dzisiejsze HbA1C: 7,1 niestety ostanie choróbska da³y siê we znaki :sad:

[ Dodano: Pi± Lut 15, 2008 6:01 pm ]
ale za to przyby³o i w cm i w kg :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Luty 15, 2008, 22:59:40
Cytat: "grazyna"
ale za to przyby³o i w cm i w kg :)

I to jest bardzo dobra wiadomo¶æ  :one: Bartu¶ ro¶nie :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Luty 19, 2008, 11:48:46
we wrze¶niu 2007 mia³em 8,6 na Insulatardzie i Actrapidzie, po 3 miesi±cach od zmiany na Lantus i Novorapid 10,6  :(  :sad: , po tygodniu pobytu w szpitalu, zmianie miejsc podawania insluin i ustawieniu bazy ¶rednia z pomiarów glikemi wskazuje na hemoglobinkê w granicach 7,2-7,4, co dla niektórych jak widzê to pewnie pora¿ka ale dla mnie rewelacja :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 20, 2008, 17:00:07
Gratulacje Kangoo bo spada  w dó³ i zbli¿asz siê do pojêcie dobrze wyrównanej cukrzycy :)  :)  :)  :)  :)  Oby tak dalej trzymamy kciuki teraz to bêdzie ju¿ tylko coraz  lepiej  :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Luty 20, 2008, 17:30:07
nasze 7,1 to dla mnie nie pora¿ka, ale có¿, bywa³o lepiej i do tego d±¿ymy :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Luty 20, 2008, 18:35:14
dziêki za s³owa uznania, mo¿e w koñcu pojawi siê u mnie nutka optymizmu  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Luty 20, 2008, 20:13:54
u nas teraz nie stety wynik 8,1 okropny prawda . Moze to ja jako matka ¿le cos robie ? NIE WIEM JU¯ SAMA
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Luty 21, 2008, 00:13:38
U nas po dwóch miesi±cach z pomp±  6,4
Bywa³y juz takie ponizej 6 , ale nie jest ¼le.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Luty 21, 2008, 11:30:53
mamablizniaczek, super, Gratulacje :D
Tytuł: Re: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Luty 21, 2008, 11:31:27
Cytat: "Mamu¶ka"
u nas teraz nie stety wynik 8,1 okropny prawda . Moze to ja jako matka ¿le cos robie ? NIE WIEM JU¯ SAMA


Nie traæ wiary w swoj± si³ê, bo jako MAMA masz jej tyle, ¿e mog³aby¶ przenosiæ najwy¿sze góry tego ¶wiata :) Odwa¿nie pokonuj kolejne przeszkody, ucz siê na b³êdach, b±d¼ wyrozumia³a dla siebie :) Twoja Pociecha musi mieæ w Tobie wsparcie i czuæ siê bezpiecznie :)

Mo¿e to brzmi jak jakie¶ górnolotne, filozoficzno - egzystencjonalne rozwa¿ania, ale... ja wierzê, ¿e bêdziesz wygrywa³a te ma³e ¿yciowe bitwy :) Tego Wam ¿yczê  :064:
Tytuł: Re: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 21, 2008, 12:22:10
Cytat: "Mamu¶ka"
u nas teraz nie stety wynik 8,1 okropny prawda . Moze to ja jako matka ¿le cos robie ? NIE WIEM JU¯ SAMA

Prawda, ¿e do¶æ wysoki ten wynik, ale na pewno nie jeste¶ przez to z³± matk±!!! A nie by³o przypadkiem jakiej¶ infekcji przed badaniem Hb? Sama z do¶wiadczenia wiem, ¿e niby wynik daje obraz 3-miesiêcznych poziomów, ale najbardziej na nim zawa¿a ostatni miesi±c, wiêc je¶li by³a jaka¶ d³u¿sza infekcja, to ca³a reszta bierze w ³ep... :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Luty 21, 2008, 14:15:21
Dzieki za rade bêde sie staraæ QuentiniX podnios³e¶ mnie na duchu . Mia nie wiedzia³am o tym  . dziêki
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Luty 21, 2008, 14:33:11
Grazyna :
Dzieki!

Mamuska:
Tobie tez sie uda. Nie wiem w jakim wieku jest Twoja córka. To ma znaczenie, jesli jest starsza, to tez od niej zale¿y, zeby niczego nie podjada³a bez insuliny. Spróbujcie moze czêsciej mierzyc cukier. Dopasuj lepiej dawki na posi³ki , ewentualnie zwieksz baze.
Jeden taki wynik zawsze sie moze zdarzyc i nie stanowi tragedii.
Jak by te wyniki tylko od dobrych matek zaleza³y, to nasze dzieci mia³yby je zawsze miedzy 4-6. Tylko, ze to zalezy od tylu czynników...... ze sama dobra matka nie wystarczy . A na pewno nia jeste¶, jesli taki wynik Cie martwi. Z³a matka ma to gdzie¶.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Luty 21, 2008, 14:43:50
Dziêkuje za rady moja córka ma 13 lat ale nie chce przyj±æ do wiadomosci ¿e jest chora i ma siê k±trolowac zw³aszcza z jedzeniem ci±gle mi co¶ podjada a mi rêce opadaja w szkole ja czêstuja i nie odmawia . Tak wogóle to jest na penach Actrapid i Insulatard ( 9 j na noc ) rano 8 j Act. obiad 8-10j Act. kolacja przewarznie 10 j Act .Ja wstaje o 4 .00 rano i dostrzykuje 3 j Act. . Do tego robi dostrzykniecia w ciagu dnia .  Nie my¶li co je a jak zakazuje to oczywi¶cie jest obrazona i s± wieczne k³ótnie ze mn± , nigdzie nie chce abym z ni± posz³a . Troche siê rozpisa³am ale naprawde mam ³zy w oczach . :cry: :cry: :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Madziula w Luty 21, 2008, 16:43:23
Wiesz Mamuska  :? jak wykryli cukrzyce u Mateusza,tez sie tym martwilam,byl strasznie negatywnie nastawiony,zreszta do dzis czasem podjada ale przyznaje sie ile co i jak.Jest lepiej,ale go rozumiem, dla wszystkich jest trudne pogodzenie sie z tym ze nagle mogles wszystko a teraz jedzenie pod kontrola.Lekarz prowadzacy w szpitalu dlatego sam zdecydowal ze najlepsza dla niego bedzie insulina Novorapid bo ponoc na zawolanie jesc moze,chociaz do konca nie wiem jak z tym jest ,bo w poradni co innego mowili.Moze powinnas porozmawiac z lekarzem o zmianie insuliny.Ja jestem zadowolona z niej, czasem jak cos chce zjesc to mu poprostu daje pod insuline ale pilnuje ewentualnej kumulacji insuliny.Nerwow jest mniej przez to,poza tym mozesz jeszcze poprosic lekarza o skierowanie do poradni psychologicznej,kolezanki corce bardzo pomogla rozmowa z takim lekarzem. to na tyle pozdrawiam i powodzenia :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ka¶ka w Luty 21, 2008, 18:16:05
a my dzis bylysmy na trzeciej kontroli i odebralysmy pierwsz wynik z hb 7,7 pani doktor mowi ze nie jest zle ale i nie idealnie ale wyszly przeziebinia jesienne
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Luty 22, 2008, 01:02:26
Mamu¶ka
Wiem, ze 13 lat to trudny wiek i niewiele sie moze. Spróbujcie wspólnie wymyslec cos innego do jedzenia. Np zamiast calej ilo¶ci kanapek, daj po³owe weglowodanów chlebka, po³owe owoca.Czasem wafelka ryzowego zamiast chleba.  Dodatkowo  jakies cukierki bezcukrowe, czy kilka orzechów. Tak, zeby miala i co zjesc w porze posi³ku i cos do przegryzienia, jak kolezanki czestuja. Ja pieke czasem taka drozdzówke z ma³a iloscia cukru i ma³a ilo¶cia t³uszczu i jesli w szkole ktos ma urodziny i czestuje, to daje Sandrusi ciasto w zamian. Licze je na 46 weglowodanów na 100 gr. Próbowa³am sernika na zimno dr Otkera i ma chyba 26 weglowodanów na 100 gr. Czasem budyñ, co prawda bez cukru ale wliczam go do obiadu i na wierzch czêsc weglowodanów w owocach. Np Obiad na 30 weglowodanów, to 15 ziemniaczki, 10 budyn i 5 owoce na budyn. To tylko przyk³ad, ale moze u³ózcie taki jad³ospis, zeby córka czu³a,z e je róznorodne jedzenie i prawie to samo, co zdrowe dzieci.
Nie ma co sie dziwic, ze Twoja córka nie chce przyjac do wiadomosci, ze jest chora.. To naturalne, broni sie tak, jak by sie broni³ kazdy doros³y a to przeciez jeszcze dziecko.
Do mojej córki chyba dopiero teraz dotar³o, co to znaczy zawsze i zacze³a sie strasznie buntowac przeciwko swojej chorobie. Zachorowa³a 2 lata temu, jak miala 3 lata. Zreszta, ja sie z nia tez nie pogodzi³am i nie moge wymagac, zeby dziecko ja akceptowa³o.
Mam nadziejê, ze z czasem to nastapi zarówno u mojej, jak i u Twojej córki.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Luty 22, 2008, 15:52:12
Dziêki za wsparcie jestescie jedna wielka s³odka  rodzina.  Mamobli¿niaczek spróbuje cos wykombinowac innego do jedzenia ale i tak ma owoce i inne rzeczy tylko dla niej dojedzenia i nikt z rodziny jej nie podjada a jeszcze mam m³odsza córke Ole  11 lat jest alergikiem.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Luty 22, 2008, 19:50:34
A ja by³am dzisiaj u diabetologa i da³am jej wynik hb z listopada - 7.2 i pani doktor powiedzia³a ¿e tak ¶rednio i zrobimy teraz znowu :) Ja szok ¿e teraz ju¿ i jak? I sie okaza³o ¿e w mojej poradni przez jaki¶ czas jest to urz±dzenie do robienia hb z paluszka ;) Po 5 minutach mia³am wynik - 7.0 wiêc spada co mnie cieszy :) A ze idzie lato to sami wiecie, ciep³o ruch i te sprawy :) Z tego drugiego wyniku pani doktor byla juz bardziej zadowolona ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Luty 22, 2008, 22:05:06
Kucka no i suuper grunt ¿e tendencja malejaca :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: benita w Luty 22, 2008, 22:45:45
ojej ile postów sie nazbiera³o,ostatnio mam tyle na glowie ze lepiej nie mówic;(
Ale wracam do tematu:)nasza ostatnia Hb-6,3,mimo infekcji:))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ka¶ka w Luty 23, 2008, 11:56:37
jakie hb powinno byc zeby bylo prawidlowe
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Luty 23, 2008, 14:27:45
U mnie w ksi±¿eczce do notowania poziomów cukru (taka fioletowa sponsorowana przez Roche i Novonordisk) jest napisane, ¿e prawid³owa hemoglobina glikowana to poni¿ej 6,1%.
Jednak w szpitalu zas³ysza³em, ¿e to zale¿y w jakim laboratorium robione s± badania i jakie oni przyjm± wska¼niki  :shock:  :shock:  :shock:

Zapytam siê nastêpnym razem moj± pani± diabetolog  ;)  ;)  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Luty 23, 2008, 14:53:11
Jak dla mnie 7.0 to jest za du¿o i mi sie nie podoba ale moja pani doktor mówi ¿e jest ¶rednio ale ok :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bigbiker w Luty 23, 2008, 21:14:45
Zalecenia PTD to 6,1% i bzdury ¿e jakie¶ labolatoria maj± ró¿ne . Co siê w tym krajud zieje ? Kazdy sobie dla w³asnych potrzeb w³asn± medycyne tworzy i w³asne normy .  Norma jest ogólna .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 23, 2008, 21:30:09
Ja za 6,2  u Weroniki tu we W³oszech (ju¿ kiedy¶ pisa³am o tym) zosta³am ³adnie mówi±c skrzyczana  ¿eby nie nazwaæ tego inaczej......przez lekarkê ¿e taka niska hemoglobina ¶wiadczy o du¿ej ilo¶ci hipoglikemii (czu³am siê jak wyrodna matka). Po prawie 3 letnim pobycie we W³oszech i jakim¶ tam do¶wiadczeniu stwierdzam, ¿e dziêkiujê opatrzno¶ci ¿e Weronika zachorwa³a w Polsce i tam zosta³am przeszkolona  w tematyce cukrzycy bo to co tutaj robi± mimo wiêksego dostêpu do ¶rodków, insuliny i lepszej opieki wo³a o pomstê do Nieba... jak zwykle optymistyczna Aga
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 23, 2008, 21:42:46
Cytat: "QuentiniX"
Jednak w szpitalu zas³ysza³em, ¿e to zale¿y w jakim laboratorium robione s± badania i jakie oni przyjm± wska¼niki

 te¿ mi tak powiedziano, w zale¿noæci od laboratorium i jakie wska¼niki dla doros³ych czy dla dzieci....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Luty 23, 2008, 23:24:48
Kucka podaj mi namiary na t± przychodniê, co robi± hb z palca. please!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Luty 24, 2008, 00:11:49
To ja te¿ Kasiu poproszê, a czy tam potrzebne jest jakie¶ skierowanie?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Luty 24, 2008, 00:16:01
Hmm tzn tak, tam chyba robi± to badanie tylko dla tych którzy s± tam zapisani i tam uczêszczaj± ale mo¿ecie spróbowaæ :) No wiêc - Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 2, PORADNIA DIABETOLOGICZNA pl. Dominikañski 6. tel do rejestracji i zarazem pielêgniarki - 369-90-52

8.00 - 13.00 - wtorek czwartek pi±tek
12.00 - 17.00 - poniedzia³ek ;)

Powodzenia :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Luty 24, 2008, 00:19:05
Dziêki Kasia.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Luty 24, 2008, 09:46:25
Cytat: "Bigbiker"
Zalecenia PTD to 6,1% i bzdury ¿e jakie¶ labolatoria maj± ró¿ne . Co siê w tym krajud zieje ? Kazdy sobie dla w³asnych potrzeb w³asn± medycyne tworzy i w³asne normy .  Norma jest ogólna .


Ja niestety nie potrafiê zweryfikowaæ czy to prawda czy nie, jednak tak mi mówiono na Klinikach.... ba... nawet przeczyta³em o tym w jednej ksi±¿ce, któr± po¿yczy³y mi pielêgniarki w czasie pobytu w szpitalu. Tam jest napisane cytujê: "Trzeba ¿eby¶ wiedzia³, ¿e w ró¿nych laboratoriach stosuje siê ró¿ne metody oznaczania hemoglobiny glikozylowanej. Te same warto¶ci mog± w jednym laboratorium mie¶ciæ siê w granicach prawid³owych, a w innych je przekraczaæ" (koniec cytatu)

Ale Micha³ wola³bym ¿eby ka¿dy lab w tym kraju stosowa³ te same normy, naprawdê  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 24, 2008, 11:49:01
Kaja te¿ mia³a robione Hb z paluszka i wynik po 5 minutach.... :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ka¶ka w Luty 24, 2008, 11:51:05
ja dziekuje za odpowiedz i powiedziec ze w laboratoriu w prokocimiu w krakowie tez robia to badanie z paluszka
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bigbiker w Luty 24, 2008, 15:47:59
Jestem za ujednoliceniem norm . Bo to bez sensu w jednym lab mieæ 6 a w drugim 8 i niby to samo . Identycznie jest z Cpeptydem . Norma jest niby jedna a wyniki niektórzy maj± takie ¿e cuda nie widy a tylko dlatego ¿e inne lab mierzy wg innych norm . To wprowadza zamieszanie i dla pacjentów i dla lekarzy .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Marzec 01, 2008, 18:58:02
Coraz czê¶ciej mo¿na spotkac w przychodniach praktykowanie pomiaru hemoglobiny z palca.  Zero bólu a wynik prawie od razu  :wink: W Gliwicach w przychodni an ul. Opolskiej te¿ taki sposób preferuja.
Ja obecnie czekam na wynik - niestety krew by³a pobierana metod± tradycyjna, zabrak³o w danym dniu pasków do pomiaru z palca :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bigbiker w Marzec 01, 2008, 19:26:14
moje z zesz³ego tyg 6,9% . Musze siê postaraæ ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Marzec 01, 2008, 20:25:01
A my mamy najgorsz± hemoglobinê w historii choroby,az wstyd napisac i nie napiszê! :sad:
Ale z³a jestem!!! :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Marzec 01, 2008, 21:46:56
Iza spoko nie zawsze jest dobrze, a im bardziej siê staramy tym gorzej wychodzi. Bêdzie dobrze. Nam pobierali ostatnio krew do Krakowa dla Fundacji i hemoglobinka by³a ok 6,4. Chocia¿ bardzo mnie to zdziwi³o.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Marzec 02, 2008, 12:04:46
Iza nastêpnym razem bêdzie lepiej  :588:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Marzec 03, 2008, 10:55:42
Czy istnieje jakie¶ inny miarodajne oznaczenie daj±ce informacje o stanie cukrzycy z kilku ostatnich miesiêcy czy póki co "skazani" jeste¶my na HbA1c?  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Marzec 03, 2008, 11:25:29
Cytat: "QuentiniX"
Czy istnieje jakie¶ inny miarodajne oznaczenie daj±ce informacje o stanie cukrzycy z kilku ostatnich miesiêcy...


zawsze mo¿esz policzyæ sobie ¶redni± z pomiarów :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Marzec 03, 2008, 11:31:22
Cytat: "Kangoo"

zawsze mo¿esz policzyæ sobie ¶redni± z pomiarów :P


Fakt :D Pytanie tylko czy czêsto siê zdarza, ¿e ¶rednia cukrów mierzonych glukometrem jest odzwierciedlona w badaniu HbA1c :) ;) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Marzec 03, 2008, 11:44:47
Cytat: "QuentiniX"
Fakt  Pytanie tylko czy czêsto siê zdarza, ¿e ¶rednia cukrów mierzonych glukometrem jest odzwierciedlona w badaniu HbA1c


to zale¿y jak czêsto robisz pomiary, no i oczywi¶cie nie mo¿esz liczyæ ¶redniej arytmetycznej tylko ¶redni± zale¿n± od czasu bo co innego jest mieæ dwa niskie pomiary w krótkim odstêpie czasu a resztê dnia wysoki cukier ni¿ jeden wysoki a resztê dnia niskie :D
ale przy odpowiednim podej¶ciu mog± to byæ warto¶ci zbli¿one
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Marzec 15, 2008, 00:51:38
Mój ostatni wynik 5,8  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pieczassi w Marzec 15, 2008, 09:17:07
witam wszystkich ;) jestem "nowiu¶ki" na tym forum i chcia³em siê przywitaæ, no i pochwaliæ siê przy okazji ¿e mój ostatni wynik to 6,1, pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Marzec 15, 2008, 10:32:51
pieczassi, idealny, gratulacje
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pieczassi w Marzec 15, 2008, 10:39:30
ahh dziêkujê staram siê :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aanuulaa w Marzec 19, 2008, 10:27:08
moj najwiekszy wynik to 12. od kilku lat ciagle mam 11 ale ostatnio stwierdzilam ze trzeba z tym skonczyc dla mojego wlasnego dobra..bylam w szpitalu, zmieniono mi dawki..za 3 miesiace znowu ide na badanie. Mam nadzieje, ze bedzie dobrze;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Marzec 19, 2008, 11:58:01
ja ostatnio mia³em 10,6, ale tak¿e po wizycie w szpitalu moja ¶rednia z ostatnich 35 dni wskazuje na HBA1c 7,05 :D, za 2 miesi±ce zrobiê badanie i zobaczymy czy wynik bêdzie podobny
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 26, 2008, 13:19:15
Nasza wczorajsza - po¿egnanie humalogu - to 6,3.  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: amela w Marzec 26, 2008, 19:05:15
my robili¶my wczoraj, nasz pierwszy wynik to 5,7
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Marzec 27, 2008, 14:42:57
Mia a gdzie robi³a¶?? Z palca czy z ¿y³y???
Nie wiem jak wy to robicie, bo u nas poziomy wygl±daj± nienajgorzej a Hb zawsze 7,4  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 27, 2008, 15:19:03
Z ¿y³y, jak zawsze na Borowskiej. Wolê tam pojechaæ i zrobiæ, bo wynik mam ju¿ w ten sam dzieñ. Ale tym razem robi³a jaka¶ inna laborantka ni¿ zawsze i Mat ma na rêce siniaka  :sad:
A z tym badaniem to jest tak, ¿e je¶li w przeci±gu ostatniego miesi±ca nie by³o ¿adnych przeziêbieñ i jakich¶ 'dziwnych' poziomów, to Hb odzwierciedla wyniki, ale jak wejdzie jakie¶ choróbsko, to kicha - zawy¿a jak nic.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Marzec 27, 2008, 21:09:11
No to ³adnie, jak teraz zrobimy to bêdzie powy¿ej 10, bo Julka od listopada co trochê chora, w tym ca³y luty i 1 tydz. marca  :sad:  No to na razie nie robimy Hb, ¿eby siê nie do³owaæ na maxa.  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Marzec 27, 2008, 21:12:42
Lua, niestety to badanie nie jest miarodajne tak do koñca. Nie do³uj siê teraz. Zrobisz jak Julka dojdzie do siebie ;) Na moj± hemoglobinê wp³yw mia³y ca³e 3 miesi±ce - tak bardzo chcia³am siê wzi±æ za siebie , ¿e siê wziê³am :D 5,8 ;) Ale i te¿ by³am zdrowa przez ca³y ten czas. G³owa do góry! Wiosna idzie, bêdzie cieplej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Marzec 29, 2008, 09:30:12
Moja pierwsza hemoglobinka po wyj¶ciu ze szpitala to 5,4 :) :) :)
¯adnych naginaj±cych rzeczywisto¶æ zdarzeñ nie by³o, wiêc chyba dobrze odzwierciedla cukry z ostatnich miesiêcy.

Wspomnê mo¿e jeszcze tylko, ¿e pani starsza pielêgniarka pobieraj±ca krew z ¿y³y na Klinikach ju¿ zbyt d³ugo to robi. Jej rutyna spowodowa³a nie tylko bolesne wk³ucie, ale równie¿ poharatanie skóry w okolicy wbicia. Siniak przez kilka dni  :twisted:  :twisted:  :twisted:

aanuulaa, Kangoo trzymam mocno kciuki :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: koniarra w Kwiecień 01, 2008, 18:08:28
Moja ostatnia hemoglobina - 6,3 :D
Wysokie cukry poranne rekompensujê niedocukrzeniami w ci±gu dnia :sad:  Potrafiê ca³y dzieñ przejechaæ na poziomie poni¿ej 100mg%, ale rano czêsto zdarza mi siê ponad 200.
Pani doktor pozmniejsza³a mi dawki krótkodzia³aj±cej, d³ugodzia³aj±c± zostawi³a bez zmian. Bo stwierdzi³a, ¿e te poranne skoki to odbicia albo kontrregulacja. Ja bym tak radykalnie dawek nie zmniejsza³a, no ale spróbujê pos³uchaæ lekarza-specjalisty i zobaczymy jak na tym wyjdê :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Madziula w Kwiecień 02, 2008, 09:00:23
U nas tez podejrzewam ze bedzie wysoka hemoglobinka,przez ten popsuty pen mam problem z wyrownaniem Mateusza teraz.Raz sa wysokie a raz niskie.Potrafi miec przez caly dzien i noc wysoki, rano budzi sie tez z wyzszym a na drugi dzien potrafi miec czeste niedocukrzenia  :sad: Lipa jak ja to mowie,ale staram sie niematwic na zapas.widze ze znowu mi Mateusz urosl,wiec moze to od tego sa te niezbyt ciekawe cukry.pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: koniarra w Kwiecień 02, 2008, 19:47:35
Pos³ucha³am sobie "specjalisty" :evil:
K³ad³am siê ze 170, wsta³am z 230 (czyli normalka ostatnio :neutral: ), przed obiadem 140, przed kolacj± 220 :evil:  A specjalnie zjad³am 2WW na podwieczorek zamiast 3. Tak to jest s³uchaæ "lekarzy". Nie obchodzi mnie co mi powie na nastêpnej wizycie, wracam do starych dawek, wolê co¶ doje¶æ na niedocukrzenie ni¿ siê mêczyæ z ponad 200.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Kwiecień 02, 2008, 20:08:32
Cytat: "Lua"
Nie wiem jak wy to robicie, bo u nas poziomy wygl±daj± nienajgorzej a Hb zawsze 7,4  :sad:


U mnie jest tak samo... Staram siê i staram, a nigdy 5 czy 6 nie mia³am :(
Mo¿e to dlatego, ¿e praktycznie nie miewam niedocukrzeñ, ale mnie to wcale nie  pociesza  8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 02, 2008, 20:33:11
u mnie za to niewazne jakie mam cukry hemoglobina zawsze niska ... ostatnia nawet nie wiem jakim cudem ale ponizej 5 by³a  :shock:  :shock:  :shock:
Teraz mam skierowanie na kolejn± ale cos od 2 miesiecy nie moge jej zrobic ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karolinkaMT w Kwiecień 03, 2008, 08:00:44
Moja Maju¶ka mia³a ostatnio 5,9. Lekarka stwierdzi³a, ¿e wy¶rubowana jest.Wola³aby, ¿eby by³o powy¿ej 6. maja ma na ogó³ 6.1(jak w  zegarku od pocz±tku).Mêcz± nas niestety hipoglikemie, a u takich maluchów powinno ich byæ jak najmniej ze wzglêdu na rozwijaj±cy siê mózg.No ale tak jak piszecie nie zawsze siê tak da...i b±d¼ tu m±dry.. ;) Ale na pocz±tku jak Maju¶ka trafi³a do szpitala taka starsza pani doktor nam powiedzia³a, ze nie ma 2 takich samych przypadków cukrzycy, tak jak linii papilarnych,wiêc tak naprawdê ka¿dy jest swoim w³asnym lekarzem...I ta zasada siê niestety albo stety zgadza...

BUUUUZIAKI KOCHANI
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Weroniczka w Kwiecień 03, 2008, 15:05:37
Moja Weroniczka od poczatku choroby ma praktycznie 6,5 przed ostatnim razem miala 6,8 ale robilismy jej niedawno i ma 6,5 takze jest ok,chociaz cukrzyca nie jest wyrownana bo zdarzaja sie zarowno hipo jak i hiperglikemie ale walczymy z tym :razz:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Kwiecień 09, 2008, 18:17:23
Muszê siê pochwaliæ dzisiaj odbiera³am wynik mojej Kasi i jestem w szoku 5,9 . Nigdy takiego nie mieli¶my . Poziomy s± ró¿ne , spodziewa³am siê oko³o 6,7 -6,9 jak zawsze. Od kilku miesiêcy  w nocy poziomy jej szalej± do 230 i ze dwa razy w nocy muszê jej podawaæ Actrapid, ¿eby rano wsta³a z poziomem w granicach 90-120 . ale widzê ¿e warto.  :grin:

Iwa2
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pieczassi w Kwiecień 10, 2008, 08:37:45
a ja idê w przysz³ym tygodni po wyniki :D mam nadziejê ¿e bêdzie dobrze...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Kwiecień 22, 2008, 10:21:23
Cytat: "pieczassi"
a ja idê w przysz³ym tygodni po wyniki :D mam nadziejê ¿e bêdzie dobrze...

No i jak? Nie chwalisz siê - wiêc pewnie dobrze nie by³o...  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Kwiecień 22, 2008, 11:50:21
Cytat: "biker"
No i jak? Nie chwalisz siê - wiêc pewnie dobrze nie by³o...  :P


Optymistyczne za³o¿enie, nie ma co  :mrgreen:

Ja bêdê robi³a w po³owie maja. Bojê siê, ¿e znów bêdzie 7-8. Ja chcê w koñcu tê 6! :518: Nie po to tyle pracuje nad sob± by ci±gle byæ na jednym etapie  :679:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pieczassi w Kwiecień 22, 2008, 16:59:37
no to ja siê pochwalê swoim ostatnim wynikiem 6,2 po raz kolejny :D No to chyba dobry ? Czy lepiej mieæ poni¿ej 6 ?? No w³a¶nie a jaki jest idealny wynik ??
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Kwiecień 22, 2008, 18:40:10
Pieczassi gratuluje !
6,2 to bardzo dobry wynik! Aby tak dalej.


Iwa
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Kwiecień 22, 2008, 19:15:18
Nasz ostatni to 7,3 zamiast spadaæ to idzie do góry ale juz pracujemy nad popraw± nastêpne badania w sierpniu i mam nadzijê , ¿e wrócimy do poziomów 6-ciu Na razie po zmianach dawkowych insuliny jest ok wiêc oby tak dalej...... :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DamianJ w Kwiecień 22, 2008, 19:58:29
Witajcie
U nas w dniu wykrycia cukrzycy hemoglibina na poziomie 14,3
ale tak z perspektywy czasu, to podejrzewam, ¿e rozwija³a siê ona spokojnie jakie¶ pó³ roku, zanim trafili¶my do lekarza.
Za tydzieñ kolejne badanie, sama jestem ciekawa co to bêdzie.
Bo cukry czasami powy¿ej 300

Podpowiedzcie, czy oprócz tego nale¿y wykonywaæ jeszcze jakie¶ badania,
np. aby sprawdziæ dzia³anie pracy nerek

Pozdrówka M.

W³a¶nie jeste¶my po drugim badaniu - 7,7
Nie jest najgorzej
ale mog³oby byæ lepiej
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anetta w Maj 13, 2008, 12:12:20
Mamy wlasnie wyniki pierwszego badania po zachorowaniu
Grzes ma wynik 6,5
Szymek 6,8.

Ciesze sie bardzo, ale tez dziwi mnie to, zastanawiam sie na ile miarodajne sa te badania skoro Szymek krazy w cukrach miedzy 1,9 a 15 (tu mierzymy wlasnie w tych jednostkach, na polskie - razy 18). Czyli ow wynik 6,8 jest tylko usrednieniem? Pani doktor w komentarzu napisala ze to jest swietny wynik i chlopcy sa jeszcze w miesiacu miodowym.... dla mnie to nie jest swietny wynik jesli moj maluch ma codziennie takie skoki z hypo do hipo.... :(
Nie rozumiem sensu tego badania....
i zla jestem bo w UK od jego wyniki uzalezniaja decyzje o przeznaniu pompy a przyznaja powyzej 8 z czyms.
A jezeli ktos ma tak rozchwiane cukry jak moj Szymek to chyba wlasnie na pompie mialby wieksze szanse na unormowanie wynikow?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 13, 2008, 12:40:39
Anetta z tym Hb jest dok³adnie jak mówisz - to tylko ¶rednia. Je¶li cukry s± na tym samym poziomie, to jest to badanie miarodajne, ale przy rozchwianych poziomach to wynik mo¿na sobie.....
Co do pompy, to ponoæ polski rz±d ma refundowaæ zakup dla dzieci do 18 r.¿. - mo¿e zainteresuj siê tym tematem od tej strony :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Maj 17, 2008, 01:00:06
Z tym HbA1c jest jeszcze tak, ze wp³yw ma czas trwania wysokich cukrów. Jest róznica, czy cukier 300 jest epizodem trwajacym, no nie wiem, powiedzmy, ze  pó³ godziny, czy ca³a noc. Jak macie wyniki na glukometrze, to jest wynik z danej chwili i nie wiadomo, jak d³ugo on sie utrzymywa³. (informacja z naszego szpitala).
W odniesieniu do poziomu HbA1c :
wynik 5 to sredni cukier 100
6 to 135
7 to 170
8 to 205
(dane z polskiego towarzystwa diabetologicznego). Z tego samego ¼ród³a niski wynik moze równiez oznaczac wspó³istnienie anemii , za wysoki moze miec wp³yw np zazywanie leków(duze ilosci aspiryny), alkohol, przewlek³a niewydolnosc nerek.
Dalej to samo ¼ród³o: ryzyko powik³an naczyniowych:
wynik mniejszy, niz 6,5 - ma³e
         wiekszy, niz 6,5 - miazdzycy
         wiekszy, niz 7,5 -mikroangiopatii
Normy dla diabetyków: amerykañskie -mniej, niz 7
                                  miedzynarodowe -mniej, niz 6,5
                                  polskie 6,1-6,5 dla wyedukowanych diabetyków, bez ryzyka hipo
                                  w ciazy - ponizej 6,1
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Maj 29, 2008, 22:01:44
Pomijaj±c wynik z 13 lutego 2008 - 18 -  dzi¶ odebra³em wyniki : HbA1c = 6,1 . Strasznie siê ucieszy³em z tego wyniku :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: MoNiCzKa88 w Maj 29, 2008, 22:18:47
Cytat: "przemek100018"
wyniki : HbA1c = 6,1


GRATULUJÊ  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Maj 30, 2008, 08:47:30
Przemek tak trzymaj :) :) :) Oby takich wyników jak najwiêcej :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karolinkaMT w Maj 30, 2008, 10:05:32
Moja lekarka  tyz nas pochwalila;) ostatni wynik mojej Majuski to 5,7.Ale nasz max to 6.1..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Maj 31, 2008, 00:26:17
Dziêkujê za mi³e s³ówka, mam nadziejê, ¿e taki wynik siê utrzyma :)) pozdrowionka ;)

PS> A Monika jaki mia³a teraz wynik  :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: MoNiCzKa88 w Maj 31, 2008, 10:10:42
Cytat: "przemek100018"
A Monika

Któr± Monikê masz na my¶li?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Maj 31, 2008, 13:05:43
Mia³em na my¶li t± Monikê, która robi³a HbA1c w tym tygodniu  :)   Pozdrawiam :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Maj 31, 2008, 19:43:44
Cytat: "karolinkaMT"
ostatni wynik mojej Majuski to 5,7.Ale nasz max to 6.1..


Pozazdro¶ciæ!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 02, 2008, 08:04:12
na wynik musze czekaæ do czwartku ;) bo przes³ali odrazu do poradni diabetologicznej a w czwartek wizyta ;) ale napewno siê pochwale ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 05, 2008, 18:25:42
hahaha ... moj wynik nie doszed³ ;) siê zgubi³ gdzie¶ po drodze, ... i to tylko hb siê zgubi³a hehehe takze nadal nie wiem ile mam ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aga w Czerwiec 06, 2008, 14:24:27
Cytat: "karolinkaMT"
Moja lekarka  tyz nas pochwalila;) ostatni wynik mojej Majuski to 5,7.Ale nasz max to 6.1..

 Ja za taki wynik u Weroniki juz bym u lekarki wisia³a bo wg tutejszych w³oskich norm ¶wiadczy to o wiêkszej ilo¶ci hipoglikemii Za 6,1 dosta³am taki ochrz..... ¿e czu³am siê jak wyrodna matka, która krzywdzi swoje dziecko.
Bez obrazy dla Ciebie   :) ale powiem szczerze ze wg mnie nie jest to miarodajne badanie zaczynam to widzieæ u Weroniki i w³a¶nie najwiêksze znaczenie maj± ostatnie 2 tygodnie przed pobraniem krwi
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Czerwiec 06, 2008, 14:45:27
A ja na ostatnie nasze w kwietniu 6,2 us³ysza³am od lekarki: super ! zeby tak wszyscy mieli. I badz tu cz³owieku madry, niedawno mi gadali, ze dobry jest ko³o 7.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Czerwiec 06, 2008, 22:13:26
na ostatniej wizycie nie mielismy HbA1c, ale chyba jeszcze przed wakacjami pochwalimy siê ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rosea w Czerwiec 11, 2008, 13:43:36
I'm hero!!!!! :053:
odebra³am wynik dzisiaj: 6,17 :!: Pompka jest jednak boska :wink:

mamobli¼niaczek, bardzo dobre wyrównanie jest przy hemoglobinie ponizej 6,5, najlepiej w okolicach 6; U dzieci zak³ada sie, ze wynik do 7 jeszcze moze byæ, bo u dzieci s± mniej stabilne cukry i wiêksza sk³onno¶æ do hipoglikemii, ni¿ u doros³ych- s³owem: kobieto, ciesz sie :mrgreen:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwona Lubos w Czerwiec 11, 2008, 13:48:33
Cytat: "mamablizniaczek"
A ja na ostatnie nasze w kwietniu 6,2 us³ysza³am od lekarki: super ! zeby tak wszyscy mieli. I badz tu cz³owieku madry, niedawno mi gadali, ze dobry jest ko³o 7.

Do 7, dla dzieci jest dopuszczlny,ale idealnie jest tak w granicach 6,2 do 6,5.
Sama jestem ciekawa jak wyjdzie Tomkowi,dotychczas mieli¶my prze praktycznie ca³y czas choroby Tomka 0d 6,3 do 6,6 :razz:

[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 1:52 pm ]
SUUUUUUUUUUUUUUper Dorotko,oby tak dalej :D  :580:  :510:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Madziula w Czerwiec 12, 2008, 14:58:30
super,strasznie sie ciesze,ze macie sliczne hemoglobinki,my wlasnie odebralismy wynik 8.0  :sad:  czy infekcja moze miec wplyw,nie liczylam sie z takim wynikiem.Mateusz mial naprawde ladne cukry ale przeszedl niedawno infekcje i infekcje pecherza moze to mialo wplyw. Tutaj lekarz mowi ze do 8 norma, ale tu na miejscu hemoglobinke robia sama pilegniarka,czy dobrze tak na miejscu to nie wiem, w Polsce na drugi dzien mialam wynik. Martwie sie troche,bo cukry byly nawet za niskie, w nocy dosladzanie w dzien tez i ta infekcja i ladne cukry w leb wziely :evil:  pozdrawiam jest mi przykro ze taki ma cukier,moze ja cos zle robie. Nie mam pojecia skad taka hemoglobina na najwiecej 7 liczylam a tu masz. skad to?  :sad:  :sad:  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Czerwiec 12, 2008, 15:36:04
Ja te¿ odebra³am wyniki i mam gorsze od tych poprzednich. Ale wiem dlaczego, przeprowadzka i ci±g³e k³opoty z nowym mieszkaniem spowodowa³y, ¿e mój wynik to 6,8 %. Norma 4,8-6,0. W sumie nie jest ¼le. Pozdrawiam S³odziutkich, Ania.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 12, 2008, 16:41:47
Madziula, ja ju¿ wiele razy pisa³am na ten temat. Z wynikiem HbA1c jest tak, ¿e najwiêkszy wp³yw maj± cukry od 4-1 tygodnia wstecz. Tak wiêc je¶li na ten okres 'za³apie' siê infekcja, to ca³e 2 wcze¶niejsze misi±ce piêknych wyników bior± w ³ep.  :neutral:  I odwrotnie to te¿ jest, ¿e je¶li cukry s± do bani, ale przed badaniem postarasz siê ze 2 -3 tyg. to i wynik bêdzie ³adny...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rosea w Czerwiec 12, 2008, 17:19:22
Cytat: "Iwona Lubos"

[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 1:52 pm ]
SUUUUUUUUUUUUUUper Dorotko,oby tak dalej :D  :580:  :510:

naprawdê, bardzo sie staram; mam straszliwie nieregularny tryb zycia i na penach by³o zwykle 6,4-6,9, a teraz strasznie mi zale¿y- wiesz czemu :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwona Lubos w Czerwiec 12, 2008, 18:50:56
Cytat: "rosea"
naprawdê, bardzo sie staram; mam straszliwie nieregularny tryb zycia i na penach by³o zwykle 6,4-6,9, a teraz strasznie mi zale¿y- wiesz czemu  

Wiem Kochanie ,wiem i trzymam mocno kciuki :grin:

[ Dodano: Czw Cze 12, 2008 6:51 pm ]
Cytat: "matimartyna"
Ja te¿ odebra³am wyniki i mam gorsze od tych poprzednich. Ale wiem dlaczego, przeprowadzka i ci±g³e k³opoty z nowym mieszkaniem spowodowa³y, ¿e mój wynik to 6,8 %. Norma 4,8-6,0. W sumie nie jest ¼le. Pozdrawiam S³odziutkich, Ania.


Mati przeca to ci±gle dobre cukry :D

[ Dodano: Czw Cze 12, 2008 6:53 pm ]
Cytat: "Madziula"
czy infekcja moze miec wplyw,nie liczylam sie z takim wynikiem

Infekcja ma ogromny wp³yw  :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 15, 2008, 22:52:09
A u Bartosza 7% :( chocia¿ nasza pani doktor powiedzia³a ¿e nie jest taki z³y to jak patrzê na Wasze wyniki to mam do³a  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 16, 2008, 10:48:39
Becia a jak ty tak szybko znasz wynik? My¶my te¿ w pi±tek robili a wynik bêdzie raczej na wtorek.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 16, 2008, 22:34:11
To jest wynik z 25 kwietnia  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mala23 w Czerwiec 16, 2008, 22:55:31
kiedy rozpoznali u mnie cukrzce moj wynik wynosil 15! nast wynik za m-c.napewno sie pochwale!mam nadzieje ze bedzie w miare dobry  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BeataD w Czerwiec 23, 2008, 11:43:56
Odebra³am nasz wynik, jest 9.2%. To jest pierwszy wynik. Nasza pani dr stwierdzi³a, ¿e jest super. ¯eby wszystkie dzieci mia³y taki wynik w momencie stwierdzenia cukrzycy.. Dla mnie to jako¶ ma³o pocieszaj±ce. :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwona Lubos w Czerwiec 23, 2008, 17:58:03
Cytat: "BeataD"
Odebra³am nasz wynik, jest 9.2%. To jest pierwszy wynik. Nasza pani dr stwierdzi³a, ¿e jest super. ¯eby wszystkie dzieci mia³y taki wynik w momencie stwierdzenia cukrzycy.. Dla mnie to jako¶ ma³o pocieszaj±ce. :sad:

Naprawdê nie jest taki z³y :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BeataD w Czerwiec 23, 2008, 22:18:06
Iwona niby to wiem, bo to wynik z krwi pobieranej w dniu przyjêcia na oddzia³ i stwierdzenia cukrzycy. Ale wola³abym aby mój synek nie mia³ robionego tego badania. Ale stalo siê, jest ta s³odka menda i ju¿. Jak czêsto robi siê tak± hemoglobinê?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Czerwiec 23, 2008, 22:33:56
Zale¿y od wyników. Ja robiê raz, dwa razy w roku ale mój m±¿ czê¶ciej, bo co trzy miesi±ce.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 23, 2008, 23:32:15
Julki ostatnia 6,8. W sumie to siê cieszê, bo zawsze by³a 7,4 a zwa¿ywszy na fakt, ¿e przez ostatnie 3 mies. wstecz Julka by³a tylko w maju zdrowa w czerwcu katar i oczywi¶cie wy¿sze poziomy w tym czasie, no i w kwietniu antybiotyk. Ale z drugiej strony to chcia³abym, ¿eby nastêpna by³a jeszcze ni¿sza.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 24, 2008, 00:58:40
Lua,
Bartosza wynik z ostatnich badañ to te¿ 6,8. Ciekawa jestem jak reszta waszych badañ?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwona Lubos w Czerwiec 24, 2008, 08:59:57
Cytat: "BeataD"
Iwona niby to wiem, bo to wynik z krwi pobieranej w dniu przyjêcia na oddzia³ i stwierdzenia cukrzycy. Ale wola³abym aby mój synek nie mia³ robionego tego badania. Ale stalo siê, jest ta s³odka menda i ju¿. Jak czêsto robi siê tak± hemoglobinê?

dzieci maj± przeaw¿nie robione te badania co trzy miesi±ce ( z paluszka)wiêc nie bêdzie siê stresowac dodatkowo :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 24, 2008, 09:42:54
Cytat: "Iwona Lubos"

dzieci maj± przeaw¿nie robione te badania co trzy miesi±ce ( z paluszka)wiêc nie bêdzie siê stresowac dodatkowo :)


To te¿ tak nie do koñca. Zale¿y gdzie siê mieszka. We Wroc³awiu nie pobieraj± z palca, bo nie ma sprzêtu, wiêc katuj± dzieci pobieraniem z ¿y³y. I ¿eby nie by³o - te¿ co 3 m-ce.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 24, 2008, 10:27:32
13 czerwca Bartosz we Wroc³awiu mia³ Dzieñ szpitalny i pobieranie krwi na badania, nie do¶æ ¿e dwie du¿e fiolki krwi jak na byka  :sad:  ale widocznie tyle potrzeba by³o, to jeszcze masakrowa³y mu dwie r±czki po dwa razy  :evil:  bo nie mog³y znale¼æ dobrej ¿y³y.
Chocia¿ minê³y ju¿ prawie dwa tygodnie to siniaka na jednej rêce ma co niemiara  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Czerwiec 24, 2008, 14:36:51
Cytat: "Kucka"
pani doktor powiedzia³a ¿e tak ¶rednio i zrobimy teraz znowu :) Ja szok ¿e teraz ju¿ i jak? I sie okaza³o ¿e w mojej poradni przez jaki¶ czas jest to urz±dzenie do robienia hb z paluszka ;) Po 5 minutach mia³am wynik


Hmm... ciekawe czy jeszcze to urz±dzenie jest w tej przychodni. Mo¿e przyda³o by siê wyposa¿yæ wszystkie poradnie w podobny sprzêt  :evil:  :evil:  :evil: Wroc³aw nie le¿y przecie¿ na biegunie.... :570:  :570:  :570:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 24, 2008, 14:53:23
Cytat: "QuentiniX"
Hmm... ciekawe czy jeszcze to urz±dzenie jest w tej przychodni.


Z tego co wiem, to ju¿ nie ma - Misioza siê dowiadywa³a. :sad:

Cytat: "QuentiniX"
Wroc³aw nie le¿y przecie¿ na biegunie....:


Mnie siê czasem wydaje, ¿e le¿y dalej... :? A co do pomiarów z palca to lekarze we Wrocku t³umacz± pacjentom, ¿e taki pomiar jest mniej miarodajny ni¿ z ¿y³y... Prawdê mówi±c wola³abym ten mniej miarodajny  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 24, 2008, 16:54:31
i ja dzisiaj odebra³am wynik hb ... az wstyd siê przyznaæ ...
7,5  :shock:  :shock:  :shock: to moj najgorszy wynik od chwili zachorowania :( az wole nie mysleæ jaki by by³ gdyby nie obecna remisja ... robi³am go pod do¶æ sporych niedocukrzeniach ...  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: typek90 w Czerwiec 28, 2008, 14:24:50
nie ma czym sie chwalic ale chyba pobilem rekord w tym temcie

HbA1c -  :shock: 15.1 :shock:   :570:

czas wsiasc sie za siebie :D !! i to od zaraz !!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 28, 2008, 19:18:29
Ooooo jejku....... :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Czerwiec 28, 2008, 22:31:09
ojo jojo :shock:  typek rozpu¶ci³e¶ siê jak dziadowski ...we¼ siê za siebie  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwona Lubos w Czerwiec 28, 2008, 23:14:56
Cytat: "typek90"
HbA1c -  15.1  

czas wsiasc sie za siebie  !! i to od zaraz !!!!


Koniecznie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Czerwiec 29, 2008, 23:03:33
Cytat: "typek90"
nie ma czym sie chwalic ale chyba pobilem rekord w tym temcie

HbA1c -  15.1  

czas wsiasc sie za siebie  !! i to od zaraz !!!!


ja bym co¶ napisa³ na ten temat, ale siê powstrzymam, ¿eby nie byæ zbyt dosadnym
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 29, 2008, 23:28:46
typek90, wiesz nie chcia³abym byæ ¼le odebrana, ale tak z ciekawo¶ci siê pytam 8) jakie masz dzienne poziomy cukru ¿e masz takie Hba1c?????????
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 30, 2008, 10:04:21
Ja nawet nie chcê pytaæ, bo Mata przy wykryciu by³a ni¿sza, a przecie¿ l±dowa³ na intensywnej z niewydolno¶ci± kr±¿eniowo-oddechow±... :571:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: typek90 w Czerwiec 30, 2008, 17:29:22
glukometr wskazywal HI  a wiec powyzej 500 ...LEKKO . . zostawmy to bez komentarza ......bylo minelo (niestety) wazne ze zaczelem dbac o cukry... choc i teraz mam nawet do 350 cukry ;/ ...


przyczyna takich cukrow bylo lekkie zalamanie... tym 6-krotnym (albo i wiecej) klociem ;/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 30, 2008, 23:20:48
Cytat: "typek90"
bylo minelo (niestety) wazne ze zaczelem dbac o cukry...

I to jest optymistyczne posuniêcie  :D Tak trzymaj :one:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Lipiec 01, 2008, 00:11:17
Cytat: "typek90"
glukometr wskazywal HI  a wiec powyzej 500 ...LEKKO . . zostawmy to bez komentarza ......bylo minelo (niestety) wazne ze zaczelem dbac o cukry... choc i teraz mam nawet do 350 cukry ;/ ...


przyczyna takich cukrow bylo lekkie zalamanie... tym 6-krotnym (albo i wiecej) klociem ;/


No to tak trzymaj dalej i nie pozwalaj na wyniki te powy¿ej 500. Ja w swojej 37 letniej karierze z cukrzyc± takich cukrów nie mia³am wiêc proszê nie pozwól ju¿ nigdy na takie cukry. Tych igie³ek siê chyba nie boisz to przecie¿ takie ma³e pik. Trzymam kciuki za ekstra wyniki, Ania.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Lipiec 01, 2008, 00:55:46
O maatkoo.... nie wiedzia³em, ¿e mo¿na mieæ HbA1c na poziomie 15  :shock:  :shock:  :shock: Musisz mieæ niesamowit± odporno¶æ skoro nie wyl±dowa³e¶ w szpitalu z ciê¿k± hiperglikemi±  :roll:  :roll:  :roll:

Trzymam kciuki za poskromienie Twojej s³odkiej towarzyszki. A do k³ucia mo¿na siê przyzwyczaiæ :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rydzo w Lipiec 03, 2008, 19:32:36
6,3 a spodziewa³em siê gorszego wyniku, poprawa z 7,0.

A teraz mo¿e bêdzie jeszcze lepiej bo testujê Levemir. Póki co widaæ ró¿nicê. Na Insulatardzie mia³em efekt brzasku do¶æ mocny - musia³em dostrzykiwaæ NR nad ranem, teraz nie widzê aby tak siê dzia³o. No i ogólnie nie ma dziwnych skoków wieczorem. Na razie 10 dni stosujê wiêc krótko ale ró¿nicê widzê spor±.
Tak wiêc powinno byæ dobrze :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 03, 2008, 19:35:10
Cytat: "rydzo"
6,3 a spodziewa³em siê gorszego wyniku, poprawa z 7,0.


super :D

ja za to spodziewa³am sie ok 6 a wysz³o 7,5 hehehe ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rydzo w Lipiec 03, 2008, 19:42:06
Cytat: "Monika"
Cytat: "rydzo"
6,3 a spodziewa³em siê gorszego wyniku, poprawa z 7,0.


super :D

ja za to spodziewa³am sie ok 6 a wysz³o 7,5 hehehe ;)

Mia³em trochê wysokich cukrów nad ranem i wieczorami. Ró¿nie bywa³o. Niedocukrzenia rzadko. Ale chyba pomog³o to, ¿e do¶æ szybko zbijam i nie zdarza siê abym siedzia³ np. 2-3 h z wysokim cukrem.
Na Accu-Checku obserwujê sredni± 7dniow± z wyników. To takie s± cykle. I zdarza³y siê ¶rednie 120 a czasami pod 180. Nie jest to bardzo miarodajne ale ogólny trend na cukrach pokazuje :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: endzi w Lipiec 09, 2008, 12:53:26
Marus ma teraz 6,4 :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Lipiec 09, 2008, 23:20:32
No to bardzo ³adny poziom :D , mój Bartosz jeszcze nigdy takiego nie mia³  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Lipiec 09, 2008, 23:26:12
a u mnie kolejna pora¿ka :( HbA1c 8,6 :( :( :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Lipiec 10, 2008, 00:32:38
Cytat: "Kangoo"
a u mnie kolejna pora¿ka  HbA1c 8,6    


Kangoo spoko to nie jest taka tragedia. Tak to ju¿ z nami jest raz pod wozem, raz nad wozem.  :588:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela K w Lipiec 10, 2008, 10:37:05
nasz wynik z lutego 6,2 a wczorajszy 5,2  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rosea w Lipiec 10, 2008, 18:06:19
Cytat: "Kangoo"
a u mnie kolejna pora¿ka :( HbA1c 8,6 :( :( :(

jak to mi mówi³a pani, z któr± mia³am niewatpliw± przyjemno¶æ le¿eæ w jednym pokoju w szpitalu, jak tylko rozpoznali, zem s³odka: "co siê polepszy, to siê po...(do rymu w ka¿dym razie)"  - ¶wiêta prawda cukrzyka;
uszy do góry, a potem na spokojnie zanalizuj sobie, co mog³o byæ nie tak, i do pracy nad cukierkami
pozdrawiam:)
Cytuj
nasz wynik z lutego 6,2 a wczorajszy 5,2  
wow...
a nie "macie" niedocukrzeñ przy takiej hemoglobinie?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela K w Lipiec 10, 2008, 21:00:40
[/quote] wow...
a nie "macie" niedocukrzeñ przy takiej hemoglobinie?[/quote]

wynik taki uda³o nam siê osi±gn±æ dziêki ogromnej dawce ruchu (plac zabaw, rower, hulajnoga); a cukry ustrzymuj± siê miêdzy 60 a 160. Fakt, ¿e bardzo trzeba uwa¿aæ na spadki i ca³y czas co¶ podgryzaæ lub popijaæ  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Lipiec 10, 2008, 21:28:59
Nasza dzisiejsza znowu 5,9  . Zawdziêczamy j± podobnie jak pisa³a  "Ela K " du¿ej ilo¶ci ruchu ( jazda na rowerze , plac zabaw).
Cukry Kasi ostatnio w granicach 75-150, ale zdarzy³y siê raz 47 i ze dwa razy 56-57.
Iwa 2
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gregora w Lipiec 12, 2008, 20:53:15
U mojego synka cukry w wakacje du¿o gorsze . Czesto ok. 200 . Przed chwil± nawet 307 . Zwiêkszy³am po raz drugi bazê . Chyba mamy zbyt ma³o ruchu . Za 2 dni kontrola w poradni . Ciekawe jaka bedzie HbA1c ? Przed 6. miesi±cami by³o 6.7 .

[ Dodano: Pon Lip 14, 2008 6:25 pm ]
Sprawdzili¶my - dzisiaj HbA1c 7.0 . My¶la³am , ¿e bêdzie gorzej . . .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Patka_1234 w Lipiec 14, 2008, 19:35:55
moja hemoglobina z grudnia(jak zachorowa³am) by³a 8,6 chyba :evil: a z marca 6,6 i pielêgniarka powiedzia³a ¿e mog³o byæ lepiej... :? a teraz nie wiem jaka bêdzie bo mam kilka dni takich co mam cukry po 200-300 :cry: a niedocukrzeñ nie widaæ...  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Lipiec 18, 2008, 21:53:42
nasz dzisiejszy wynik 5,9  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Lipiec 18, 2008, 22:20:06
bombowo... ja nie mam czym sie niestety chwaliæ wiêc nie piszê..... :oops:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka752 w Lipiec 19, 2008, 05:43:12
Gra¿ynka, super wynik! Tak trzymaæ!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Lipiec 20, 2008, 23:19:53
Nasz ostatni 6,2, ale teraz pewnie bêdzie kosmos bo zdarza³y nam sie cukry powy¿ej 300 wiêc na pewno zostawi³y swój ¶lad.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Lipiec 21, 2008, 11:31:03
a nasza dzisiejsza hemoglobinka 5,8 :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Lipiec 21, 2008, 11:41:18
Cytat: "mania"
hemoglobinka 5,8


Super wynik  :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Lipiec 21, 2008, 21:43:19
gratulacje !  :grin:  :D  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Lipiec 25, 2008, 01:44:47
No, Mania, 5,8 super wynik.
My po raz kolejny mamy 6,2 . Wola³abym ponizej 6, no ale moze nastepnym razem.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Lipiec 25, 2008, 12:08:49
A moja pierwsza hemoglobina 7,9, :sad: (przed wykryciem). Mój lekarz planuje na wrzesieñ kontrolê badañ :D Do 22 lipca by³am na samej diecie bez insuliny, a od paru dni biorê rano Lantusa - raz dziennie 3 jednostki :D Co s±dzicie o Lantusie?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Lipiec 25, 2008, 23:51:12
ja jestem na lantusie od pa¼dzienika zesz³ego roku, po ustawieniu dawek w szpitalu ró¿nica w cukrach jest kolosalna, aczkolwiek jeszcze nie do koñca odzwierciedlona w hemoglobinie niestety, ale liczê, ¿e kolejny wynik bêdê mia³ lepszy
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Lipiec 26, 2008, 08:54:22
Aha, ja narazie nie widzê diametralnej ró¿nicy w cukrach, ale sie czujê o niebo lepiej  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 26, 2008, 22:10:27
ja w czwartek by³am u lekarza i nie powiem jako¶ szczególnie zadowolona nie by³a z mojej hemoglobinki ... ja wsumie tez bo tym razem wysz³o a¿ 7,5 :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Lipiec 27, 2008, 10:40:46
Oj  :sad: Nastêpnym razem bedzie lepiej  :)  :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Lipiec 27, 2008, 10:43:20
Monika nie martw siê nastêpna bêdzie lepsza !
My d³ugo nie mog³y¶my zej¶æ poni¿ej 7, a teraz ju¿ dwa razy mia³y¶my 5.9 .
G³owa do góry !
 Pozdrawiamy
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Lipiec 27, 2008, 14:00:22
Cytat: "iwa2"
My d³ugo nie mog³y¶my zej¶æ poni¿ej 7,

 no w³asnie Kaja te¿ ma teraz 7,1% niestety mimo starañ :oops: ale lekarz uspokoi³ nas ¿e to nie tragedia  ja co prawda wola³abym co¶ ko³o 6 ale trudno......
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Lipiec 27, 2008, 15:21:14
Taki wynik HbA1c osi±gnê³a  moja Kasia , gdy¿ zwiêkszy³am jej bazê i zaczê³am podawaæ wiêcej insuliny tak aby jej poziomy by³y w granicach 80-100. W dzieñ to siê udawa³o , lecz w nocy od godziny 24 poziomy ros³y do 200, a czasem i wiêcej .Konieczne by³o podawanie dodatkowo insuliny oko³o 2-4 . Nie by³o to ³atwe. W dzieñ bywa³y  czasami niedocukrzenia (50-65) - cukier mierzy³y¶my co 2 godziny .
Nie wiem jak bêdzie teraz bo od tygodnia jeste¶my na pompie , ale my¶lê ,¿e bêdzie OK. Poziomy mamy w granicach 70 do 110, lecz by³o te¿ i 300 po zmianie wk³ucia , ale uczymy siê na swoich b³êdach i mam nadzieje ,¿e bêdzie dobrze.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 29, 2008, 07:49:54
A ja dzisiaj biegnê odebraæ wynik... Poniewa¿ ¿ycie mi siê ostatnio mocno pokomplikowa³o spodziewam siê prawdziwego horroru...   :evil:  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Lipiec 29, 2008, 14:56:42
A ja trzymam kciuki, ¿e bêdzie dobrze  :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Duchhhh w Lipiec 29, 2008, 17:53:15
Ewunia Wiesz ¿e bêdzie wszystko OK :) Tego Ci ¯yczê i trzymam kciuki :)

Pozdrawiam Staszek
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mala23 w Lipiec 30, 2008, 00:06:41
tydzien temu robilam wyniki 4.4 ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Lipiec 30, 2008, 01:35:04
Cytat: "mala23"
tydzien temu robilam wyniki 4.4 ;)

 :shock: Czy Ty siê nie pomyli³a¶ z tym wynikiem  :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Lipiec 30, 2008, 14:03:50
Cytat: "mala23"
tydzien temu robilam wyniki 4.4 ;)


 :shock:  :shock: Wyczyta³am, ¿e 5% --> 95,5 mg/dL (¶rednio)
To przy 4,4 musia³oby byc ko³o 80 mg/dL
Na pewno siê nie pomyli³as?  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 30, 2008, 14:18:58
Moja to 6,4. I tak sobie przypomnia³am nasze wcze¶niejsze wywody... ¿e to jednak ¶rednia ilu¶ tam, a nie faktyczny wska¼nik...
Nie pamiêtam jak to z norm± by³o... Ja na wyniku mam DO 5,7. Mój lekarz pierwszego kontaktu uwa¿a, ¿e DO 7. ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Sierpień 03, 2008, 19:44:43
Ja bêdê robi³a kolejn± hemoglobinê we wrze¶niu  :) Ale my¶lê, ¿e bêdzie dobra, bo narazie mój najwy¿szy to 170, a najni¿szy 69  :D A tak to zawsze od 70-125  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mala23 w Sierpień 04, 2008, 19:19:10
witam
taki wyszedl wynik badan.tez sie zdziwilam bo nie mialam prawidlowych cukrow.ale coz moze to blad w laboratorium....moja dr mowi ze wyszedl taki wynik poniewaz czesto a nawet codziennie mialam skoki cukrow- od 70-260.ale to przeszlosc...teraz jestem na lantusie i humalogu cukry swietne 80-110 :)  (wczesniej humalog mix25 i humalog-cukry 70-260)  tylko calowac moja pani dok :D tor

[ Dodano: Pon Sie 04, 2008 7:24 pm ]
polecam lantusa!! :grin:  a tak poza tym to chcialabym zapytac czy ktos nie potrzebuje glukometru igiel paskow firmy bayera..dostalam ten glukometr ze szpitala ale ost bylam w polsce i kupilam inny..moze nie jest dosc dobry ale jak ktos by chcial to prosze napisac.
pozdrawiam!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Sierpień 04, 2008, 20:14:25
Je¶li ju¿ chodzi o Lantusa, to równie¿ go polecam  :D Jedyn± jego wad± (jak dla mnie) jest to, ¿e niestety nie jest refundowany :sad: I dosyæ drogi.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Sierpień 04, 2008, 21:57:17
Cytat: "Kejti9507"
Je¶li ju¿ chodzi o Lantusa, to równie¿ go polecam  Jedyn± jego wad± (jak dla mnie) jest to, ¿e niestety nie jest refundowany  I dosyæ drogi.

dok³adnie, zgadzam siê ca³kowicie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: doroniuñka w Sierpień 05, 2008, 15:46:27
U Dawka 6,8  czyli sza³u nie ma.Liczê na poprawê nastêpnym razem, bo walczê z cukrami nad ranem i muszê to doprowadziæ do normy :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Natka93 w Sierpień 06, 2008, 21:17:22
Ja przy zachorowaniu mia³am 7,6 pó¼niej spad³o do 6,7, a teraz mam 5,9. Czasem siê dziwiê tej hemoglobinie, bo dosyæ czêsto mam cukry ponad 200mg%. Ale cieszê siê ¿e mam górn± granicê normy zdrowego cz³owieka  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: konrado w Sierpień 28, 2008, 17:46:08
Moja ostatnia hemoglobina to 6,7. Ca³kiem przyzwoity wynik
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: dorotane w Sierpień 28, 2008, 21:48:56
A jaki powinien byæ? Ja mia³am HbA1c > 12% to dobrze czy ¼le? Nie znam siê jeszcze wiêc proszê o wyrozumia³o¶æ :oops:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DamianJ w Sierpień 28, 2008, 22:44:24
to, ¿e tak powiem, bardzo ¼le
bo u cukierów dobrze prowadzonych powino byæ od 6 do 8 - a najlepiej poni¿ej 7
ale taki wynik to raczej efekt pó¼nego wykrycia w twoim przypadku, wiêc nie zamartwia³abym sie na twoim miejscu  :)
teraz pozosteje liczenie ww i i dobre sie prowadzenie  :smile:
ps. mój syn mia³ 14,7 - bo by³ bardzo d³ugo "diagnozowany", natomiast ja 6,2 - ale to podobno wynik tego ¿e wykry³am moja przyjació³ê gdzie¶ w drugim tygodniu jej bytno¶ci we mnie
Pozdrawiam i ¿yczê dobrych cukierków
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 28, 2008, 22:47:29
Cytat: "monia"
Zale¿no¶ci pomiêdzy ¶rednim stê¿eniem glukozy we krwi a wielko¶ci± odsetka HbA1c:

¦red. stê¿. glukozy we krwi [mg/dl]    ;               odsetek HbA1c
           <100                                              ;                               <6,5
        100-120                                              ;                            6,5-7,0
        120-140                                               ;                           7,0-7,5
        140-160                                               ;                7,5-8,0
        160-180                                                ;                8,0-8,5
           >180                                                  ;               8,0-8,5
Wynik 12 % jest bardzo niedobry. Choæ jak na pierwszy... bywaj± gorsze. Badanie HbA1c to teoretycznie wynik 3-miesiêcznego stanu poziomów (piszê teoretycznie, bo najwiêkszy wp³yw maj± poziomy z ostatnich 3 tyg.). Wiadomo, przed wykryciem nie dba³a¶ o nie, wiêc i wynik nie mo¿e byæ dobry. Teraz, kiedy ju¿ wiesz, ¿e to cukrzyca i bêdziesz dba³a o siebie, badanie na pewno wyjdzie lepiej :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: marzenka w Sierpień 29, 2008, 01:14:50
u nas gdy Majka zachorowa³a wynik by³ ponad 13. :( po pól roku choroby by³ 6,2 tak¿e super sama pani doktor chwali³a ¿e dobrze prowadzona cukrzyca :) a jescze pózniej to juz róznie bywa...by³ i 8,2 i 7,0 przedostanio nawet 5,2 gdzie sie bardzo zdziwilam i ba³am sie ze za nisko:)ale okaza³o sie ok, teraz przed pod³±czeniem pompki 6,9 :)moglobyæ lepiej ale tu znam przyczynê... nocne skoki zrobily swoje niestety,córka rosnie i dojrzewa :) no ale teraz na pompce bez bólu podaje nad ranem bolusa i wierze ¿e nastepny wynik bedzie fajniejszy :)

[ Dodano: Pi± Sie 29, 2008 1:23 am ]
Tak¿e my¶lê Dorotko  ,¿e u Ciebie z czasem zrobi siê z tej 12- stki po³owa i wynik bêdzie super:)Tego ¿yczê serdecznie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: dorotane w Sierpień 29, 2008, 23:18:12
Cytat: "Mia"
Badanie HbA1c to teoretycznie wynik 3-miesiêcznego stanu poziomów

To by siê zgadza³o bo pierwsze objawy mia³am w styczniu (wzmo¿one pragnienie, spadek wagi) ale nie kojarzy³am tego z cukrzyc±. W szpitalu wyl±dowa³am pod koniec marca z wynikiem ponad 300 na czczo. Muszê teraz zrobiæ badania i zobaczê co wyjdzie mam nadziej± ¿e bêdzie lepiej bo dbam o siebie :grin:
Dziêki :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Wrzesień 04, 2008, 17:45:18
Cytat: "Wys³any: Sro Lip 09, 2008 11:26 pm
Kangoo"
a u mnie kolejna pora¿ka :( HbA1c 8,6  :( :( :(

Cytat: "Wys³any: Pi± Lip 25, 2008 11:51 pm
Kangoo "
ja jestem na lantusie od pa¼dzienika zesz³ego roku, po ustawieniu dawek w szpitalu ró¿nica w cukrach jest kolosalna, aczkolwiek jeszcze nie do koñca odzwierciedlona w hemoglobinie niestety, ale liczê, ¿e kolejny wynik bêdê mia³ lepszy


no i uda³o siê :))) dzi¶ odebra³em kolejny wynik, tym razem 6,9 :))) yupi, mój najlepszy wynik w mojej 17-letniej historii ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Wrzesień 04, 2008, 17:56:32
Kangoo,  Gratulacje. Ja wczoraj te¿ robi³em to badanie ale ile mi tym razem wysz³o to siê chyba nie dowiem, bo badanie zleci³ ZUS i mi powiedzieæ nie mog±, no chyba ¿e na komisji ZUSowskiej ujawni± mi t± tajemnicê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 04, 2008, 20:32:40
A ja wstyd sie przyznaæ ale hb robi³am chyba w styczniu :( Ale co j na to poradzê ¿e jak mam i¶æ do lekarza to muszê sie godzine wysiedzieæ w poczekalni zeby us³yszeæ potem tylko co s³ychac i czy wszstko w porz±dku :/ Ale jako¶ za pare dni sie zmobilizuje i pojdê ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 04, 2008, 20:37:33
Cytat: "Kucka"
potem tylko co s³ychac i czy wszstko w porz±dku :/

tak to ju¿ jest w poradniach dla doros³ych

Ja te¿ musia³abym siê przej¶æ na Hb, bo ostatania by³a be ... a robiona by³a ju¿ dobrych parê miesiêcy temu dawno.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Wrzesień 04, 2008, 21:27:00
No to ja teraz mam robion± HbA1c dwa razy: wynik 6,7 i po miesi±cu znowu 6,7. Poniewa¿ po tym czasie przesz³am a wziewn± obawiam siê, ¿e nastêpny wynik bêdzie gorszy. Co¶ ciê¿ko mi siê przestawiæ na t± now± insulinê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 04, 2008, 21:30:12
Kangoo gratulacje i trzymaj tak dalej :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Wrzesień 04, 2008, 22:11:45
dziêki za gratulacje ;) nadal bêdê siê mobilizowa³ ¿eby by³o jeszcze lepiej :)
i wszystkim te¿ ¿yczê dobrych wyników :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Wrzesień 05, 2008, 08:00:36
Kangoo, gratulujemy :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: koniarra w Wrzesień 08, 2008, 20:20:29
U mnie 5.9:D By³am pewna, ¿e musieli siê pomyliæ, ostatnio mia³am paskudne cukry rano, ca³y czas w przedziale 200-250. Ale szybka korekta a pó¼niej przez dzieñ ³adnie, jak widaæ nie by³o tak ¼le;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Wrzesień 08, 2008, 20:27:37
Gratulujê obydwu cukierkom  :D Ja bêdê mia³a robion± dwudziestego którego¶ wrze¶nia  :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela w Wrzesień 08, 2008, 21:40:01
Gratulacje. Ja nawet nie chcê my¶leæ jaka nam tym razem wyjdzie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Wrzesień 08, 2008, 22:02:50
dziêki wszystkim, naprawdê ten wynik doda³ mi sporo optymizmu ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Wrzesień 09, 2008, 19:13:35
.Moja córka przy wykryciu choroby mia³a hemoglobiny 13 ile czasu potrzeba ¿eby to sie wyrówna³o. Minê³o ju¿ dwa miesi±ce cukry sa bardzo dobre to, kiedy warto powtórzyæ badanie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Wrzesień 09, 2008, 19:55:33
Anna1968 badanie HbA1c powinno siê robiæ co 3 miesi±ce.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 09, 2008, 19:59:46
Anna1968 zazwyczaj HbA1c robi siê co 3 m-ce.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Wrzesień 13, 2008, 01:42:26
Witam wszystkich cukrzykow. Czytajac wasze wszystkie posty zastanawia mnie jak wy to robicie ze macie takie dobre wyniki. Jestem chora od ponad 3 lat i moje wyniki nigdy nie zeszly ponizej 7.3 :(   . Zastanawia mnie rowniez jakie cukry w czasie ciazy mialy te wszystkie mamy ktorych dzieci teraz rowniez maja cukrzyce. Pytam bo planuje miec dziecko ale nie chcialabym aby i moje dziecko bylo chore. Jakie bierzecie insuliny i ile jednostek. Ja biore Lantus rano 21 jednostek i do kazdego posilku Humalog w zaleznosci ile zjem weglowodanow. prosze o odpowiedz bo nie wiem co mam juz robic aby moje wyniki byly tak dobre jak wasze (6-7).   :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Wrzesień 13, 2008, 08:34:02
justyna2244 wynik 7,3 nie jest a¿ taki z³y, ja zwykle mia³em powy¿ej 8, dopiero w ostatnim wyniku uda³o mi siê zej¶æ do 6,9, choæ z drugiej strony w przypadku planowania dziecka to wynik powinien byæ chyba ni¿szy. Je¿eli chodzi o insulinê to ja te¿ jestem na lantusie ale oprócz tego na novorapidzie. W moim przypadku podstaw± do uzyskania tej hemoglobiny 6,9 by³a wiosenna wizyta w szpitalu na oddziale diabetologicznym i porz±dne ustalenie dawek insuliny. A pó¼niej ju¿ tylko w³asna praca i d±¿enie do "doskona³o¶ci". ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 13, 2008, 09:36:41
U nas recept± na uzyskanie lepszych wyników HbA1c by³a....pompa. Na penach w³a¶ciwie ca³y czas by³o 7,2, nie mog³am zej¶æ ni¿ej (tzn. nie ja, tylko mój syn). Ale - no w³a¶nie, u tak ma³ego dziecka 0,5j (czyli najmniejsza ilo¶æ, jak± mog³am podaæ) zbija³a cukier o 70 mg/dL, wiêc si³± rzeczy cukier 140, a nawet 150 nie by³ korygowany. Na pompie poziom docelowy to 90-100 i teraz je¶li ma na liczniku 125 przed jedzeniem, to ja na ten poziom podajê korektê. No i w ogóle korygowanie sta³o siê duuuuu¿o ³atwiejsze, bo odpad³o wszelkie dodatkowe k³ucie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Wrzesień 13, 2008, 15:59:29
Mieszkam za granica i moja pani doktor powiedziala ze wynik 7.3 nie jest az taki zly ale ona chcialaby abym zeszla ponizej 7. Mowila ze ma pacjetow na pompach i zaden z nich nie zszedl ponizej 7. Ile bierzecie insuliny i kiedy, i co jecie. Ja dodam ze od dluzszego czasu jestem na djecie tzn. nie jem ziemniakow, makaronu, ryzu, staram sie nie jesc produktow macznych , jesli juz to kupuje ciemne pieczywo z mala zawartoscia weglowodanow, nie pije normalnego mleka tylko specjalne z migdalow ktore nie podnosi cukru a jesli juz to w minimalnych wielkosciach. Juz nie wiem jak mam moj cukier lepiej unormowac. Moze powinnam brac wiecej insuliny....?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 13, 2008, 19:02:50
Hmm to dziwna pani doktor je¿eli ma pacjentów na pompie i ¿aden nie zszed³ ponie¿ej 7  :shock:  Wydaje mi siê ¿e poda³a¶ nam troche za ma³o informacji ale to musia³aby¶ otworzyæ w dobrym miejscu nowy temat i napisac jakie masz cukry na czco i przed posi³kami i po i przed spaniem i chociaz troche napisz co jesz ;) My¶lê ¿e wtedy co¶ wiêcej mogliby¶my napisaæ :) A mamy dzia³ na forum z pytaniami do pani diabetolog która czasami wchodzi na forum  i odpisuje nam to mo¿e tam napisz cos wiecej ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: koniarra w Wrzesień 13, 2008, 19:03:11
justyna2244 <- a mo¿e wysokie cukry s± spowodowane nerwami? U mnie tak by³o, stres zwi±zany z powrotem do szko³y i osobistymi problemami potrafi³ zrobiæ swoje. Mo¿e za bardzo siê wszystkim przejmujesz, a zw³aszcza cukrzyc±? Wyluzuj, unormuje siê:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 13, 2008, 19:27:55
Cytat: "justyna2244"
Moze powinnam brac wiecej insuliny....?


Je¶li masz poziomy wysokie, to pewnie, wiêcej insuliny. Ale to te¿ zale¿y, czy podwy¿szone przez ca³± dobê (wtedy wiêcej bazy) czy w dzieñ (mo¿e zbyt ma³o na posi³ki). Tak jak pisze Kucka, bez faktów mo¿na tylko gdybaæ. A co do pompy to zale¿y jakie kto ma podej¶cie. Je¶li pompa s³u¿y tylko do tego, ¿eby je¶æ ile i kiedy siê podoba, to i wyniki nie bêd± dobre - nawet przy pompie trzeba zachowaæ umiar i zdrowy rozs±dek.  :|
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Wrzesień 13, 2008, 20:12:51
Lantus biore rano 21 jednostek , dzisiaj wzielam 22 i do sniadania i kolacji biore okolo 2-4 jednostek humalog . Zwiekszylam dzisiaj dawke lantus bo przez ostatnie dni cos mi malo spada w nocy. Jak ide spac to mam mniej wiecej 140-160 czasem troche wyzej i rano okolo 9 jest ok 70-90 ale czasem jak szlam spac to bylo 150- 190 i jak wstalam rano to bylo dalej 150. Zauwazylam ze to sie dzieje podczas menstruacji, moze moje hormony za duzo szaleja. Kiedys bralam lantus wieczorem przed kolacja o 5 godzinie i czasem moj cukier spadal rano bardzo nisko i musialam w nocy wstawac i jesc dodatkowy posilek. Postanowilam brac lantus rano bo widze ze moje cukry so duzo lepsze przed kolacja 120-170 i nie spadaja mi tak drastycznie w nocy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Wrzesień 13, 2008, 23:23:20
Ka¿dy ma inne zapotrzebowanie na insulinê. Ja te¿ mam lantus 20j. wieczorem przed snem, a do posi³ków humalog od 6 do 8j. Przewa¿nie 24 j. na dobê humalogu. I jem normalnie tylko wszystko sobie przeliczam. Nie ograniczam jedzenia tak jak Ty. Mój ostatni wynik HbA1c by³ 6,7.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Wrzesień 14, 2008, 01:26:51
Tak masz racje.... Ja moze dlatego ograniczam swoje jedzenie bo staram sie jesc zdrowo. Nie powiem bo zdarza mi sie zjesc czasem cos slodkiego ale tylko wtedy gdy moj cukier spadnie naprawde nisko. Mysle ze moj cukier nie jest taki jak powinien byc,  bo staram sie nie przesadzac z iloscia insuliny zeby nie musiec jesc dodatkowych posilkow, ale wyglada na to ze to moja bledna droga myslenia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Wrzesień 20, 2008, 20:15:56
HbA1c robi³em 3 wrze¶nia czyli zaraz po wakacjach, wczoraj us³ysza³em wynik i nadal jestem w szoku ;D wysz³o : 5,7  :D  w czerwcu by³o 6,2 w lutym a¿ 18 ...  Cieszê siê z takiego postêpu :) chcia³bym utrzymaæ taki wynik ale bojê siê, ¿e jesienno-zimowa pogoda popsuje mi plany ;/ tymczasem cieszê siê z wyniku  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Wrzesień 20, 2008, 20:48:00
Fantastyczny wynik Przemku, :D zw³aszcza w porównaniu z pocz±tkowym.Trzymaj tak dalej  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Wrzesień 20, 2008, 21:07:25
Gratulejszyn  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwona Lubos w Wrzesień 20, 2008, 21:23:14
Cytat: "przemek100018"
nadal jestem w szoku ;D wysz³o : 5,7  


Super Przemek :grin:
My ci±gle siê trzymamy w granicach 6,5,tak ju¿ przesz³o 5 lat :grin:
Tylko raz Tomek mia³ 7,1,ale ¿eby by³o ¶mieszniej to taki wysoki wynik uzyska³ po prawie 4 tygodniowym pobycie na wakacjach z ca³ym sztabem lekarzy diabetologów i pielêgniarkami :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BeataD w Wrzesień 20, 2008, 22:16:02
Przed nami pierwszy pomiar HbA1c od czasu zachorowania. W czasie rozpoznania cukrzycy by³o 9.2.
Przemek ogromniaste gratulacje. Marzê o tym, ¿eby Bartoszek te¿ mia³ taki wynik. Ale to tylko marzenia. :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Wrzesień 20, 2008, 22:56:56
Dziêkujê Wam  :)

co ciekawe podczas wakacji raczej nie odmawia³em sobie s³odko¶ci ;P ale te¿ nie siedzia³em na miejscu ;P ¯yczê wszystkim takich wyników. Pozdrawiam :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 20, 2008, 23:08:59
Ja dosta³am skierowanie wiec nied³ugo sie udam ;) Ale po tych ostatnich zawirowaniach nie spodziewam sie rewelacji ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Wrzesień 21, 2008, 10:42:21
Przemek SUPER !!!!!!!!!! :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gxka w Wrzesień 22, 2008, 09:07:59
Mój pierwszy raz :) by³ wysoki 12,9 :( Ale teraz mia³em nie dawno badany i wyszed³ 7,1 z czego nie mogê Byæ zadowolony. Nastêpny wynik bêdzie lepszy. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 22, 2008, 13:12:28
A ja dzwoni³am do Vity bo am teraz msuze robiæ HB i pani powiedzia³a mi ¿e powinnam byæ na czczo... Zawsze powinno robiæ sie HB na czczo ? :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 22, 2008, 13:41:01
Bzdura!!! Hb to wynik poziomów z 3 m-cy, wiêc jakie ma to znaczenie czy robi siê na czczo czy po jedzeniu???
Pani pewnie recytowa³a formu³kê 'z klucza'...  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: marzenka w Wrzesień 22, 2008, 14:28:40
Zgadzam sie ¿e to bzdura !!! nie ma potrzeby bycia na czczo akurat do tego badania :) nasza diabetolog od samego pocz±tku wysy³a³a nas po wizycie u siebie do szpitala na HB i nigdy nie wspomniala zeby byæ na czczo,tym bardziej ze wizyta przewaznie w porze obiadowej to wiadomo ¿e ma³a po 2 snd, juz byla :)

Od niedawna robimy te badanie u nas w osrodku zdrowia ( ze wzgledu na czas,tu na miejscu,szybciej ni¿ w szpitalu bo tam zawsze kolejki,no i Majka woli te nasze pielêgniarki :) bo jest juz im znana jako jedyny cukierek wiec mi³o siê z ni± obchodz±:) ) ale co jak co za pierwszym razem pani pielegniarka te¿ kazala byæ na czczo,poprostu formu³ke walnêla :)dopiero jak jej wytlumaczylam co i jak i ¿e od 2 lat to robimy po sniadaniu to mi przyznala racje i teraz jest ok :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 22, 2008, 14:35:56
No to git :D Bo ju¿ mysla³am ¿e co¶ jest nie tak :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Wrzesień 23, 2008, 10:21:17
Nam pani doktor powiedzia³a ¿e nie musi byæ na czczo,ale tak z 1,5-do 2 godz po posi³ku by³oby lepiej. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Wrzesień 24, 2008, 00:46:50
Zgadza siê, nie robi siê HbA1c na czczo.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: MoNiCzKa88 w Wrzesień 26, 2008, 18:01:44
Moja hemoglobina z 28.08 7,9!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 26, 2008, 20:43:03
uuuuu Monika to poszala³a¶ :) A ja bede mia³a w pon wyniki ;) Jak zd±ze po nie pojechac ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: MoNiCzKa88 w Wrzesień 27, 2008, 15:39:04
Cytat: "Kucka"
Jak zd±ze po nie pojechac ;)
Dobre :razz:  Ja zazwyczaj o swojej poprzedniej hemoglobinie dowiadujê siê na kolejnej wizycie w poradni bo nigdy nie znajdujê chwili ¿eby podskoczyæ zapytaæ... Ale tym razem nie musia³am nigdzie 'skakaæ' bo by³am na miejscu :razz:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mama S³odziaków w Wrzesień 27, 2008, 20:51:06
U nas wynik HBA1C w szpitalu przy rozpoznaniu cukrzycy wyszed³ 13,7; kolejny Ola mia³a pobierany  w 01/2008 i wtedy by³o 5,7 i wiêcej jak do tej pory nie mia³a robionej hemoglobiny. A mam takie pytanie, czy Wasi  diabetolodzy tak skrupulatnie przestrzegaja tego, ¿eby co 3 m-ce zrobiæ ten wynik HBA1C? Bo u nas jako¶ od stycznia nie mamy zlecenia na to badanie, tylko na podstawie ¶rednich pomiarów z glukometru Pani doktor stwierdza, ¿e narazie nie wymagane jest robienie tego badania.
Jak to jest u Was?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Patka_1234 w Wrzesień 27, 2008, 21:48:30
u mnie pielêgniarka sama patrzy kiedy ostatani rqaz mialam robion± hemoglobinê i sama mi robi badanie :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Reni w Wrzesień 27, 2008, 22:04:52
Super. Takiego badania te¿ nie mia³am :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 27, 2008, 22:11:00
Teoretycznie powinno byc co 3 miesi±ce ale to ró¿nie bywa, jedno sami pilnuja inni nie a czasami lekarz w³a¶nie nei widzi potrzeby robiebia i tak to róznie bywa ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Wrzesień 28, 2008, 08:02:39
Cytat: "MamaOlusi"
czy Wasi diabetolodzy tak skrupulatnie przestrzegaja tego, ¿eby co 3 m-ce zrobiæ ten wynik HBA1C?


Co jak co ale w naszej poradni raczej siê tego przestrzega,nie musimy siê upominaæ :P
Ja z koleji mam takie pytanie,czy wy te¿ p³acicie w poradniach za to badanie :?:
U nas jest to p³atne ok 4 z³  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Wrzesień 28, 2008, 08:57:25
Cytat: "Kucka"
Teoretycznie powinno byc co 3 miesi±ce

czy ja wiem czy powinno, jest to tylko badanie informacyjne, obrazuj±ce nasze ¶rednie poziomy glikemii z oko³o 3 miesiêcy, co wcale nie znaczy, ¿e nale¿y je wykonywaæ co 3 miesi±ce

Cytat: "Iza"
Ja z koleji mam takie pytanie,czy wy te¿ p³acicie w poradniach za to badanie  :?:
U nas jest to p³atne ok 4 z³ ;)

u mnie je¶li robiê na skierowanie to zawsze mam za darmo, je¶li prywatnie to obecnie 23 z³
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Wrzesień 28, 2008, 09:10:00
Mnie uczono ze mam robiæ to badanie co 3 miesi±ce wiêc pisze to co wiem ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Wrzesień 28, 2008, 13:45:22
Kasi robi± to badanie w klinice co trzy miesi±ce i nic nie p³acimy za badanie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mama S³odziaków w Wrzesień 28, 2008, 14:29:42
My jak mieli¶my ostatnio to badanie to ze skierowaniem i nic nie p³acili¶my. No a oczywi¶cie jak bym chcia³a bez skierowania zrobiæ to bym mog³a, a ile jest p³atne to siê nie dowiadywa³am.
W³a¶nie wiem, ¿e HBA1C daje obraz wyrównania cukrzycy z ostatnich 3  m-cy i na pocz±tku choroby te¿ mnie uczono, ¿e powinno siê je robiæ co 3 m-ce.  
 
Jutro Ola bêdzie mia³a pod³±czon± pompê (troche sie obawiam zmiany), wiêc mo¿e w szpitalu nam zrobi± hemoglobinê. Zobaczymy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Październik 08, 2008, 13:51:58
Nasza wczorajsza HbA1c to 6,7%chyba nie z³a jak na pierwszy raz po rozpoznaniu choroby ,oczywiscie tej pierwszej przy wykryciu ,która wynosi³a13,8%nie liczê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Październik 08, 2008, 17:33:47
Anna1968, dobry wynik :!: gratulacje :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DorotaK w Październik 08, 2008, 19:16:28
Igorka ostatnie 6,2 :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 08, 2008, 22:18:11
Piêknie!!! :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Październik 10, 2008, 17:09:39
Super  :D A moja ostatnia 5,2  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Październik 10, 2008, 20:18:03
Kejti9507, ¶wietnie  :D ale czy nie za nisko? :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Październik 10, 2008, 20:26:43
Julki z wczoraj 6,9.  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Październik 10, 2008, 21:27:58
Lua,  na te poziomy które potrafi± nêkaæ Julkê to hbA1c bardzo dobre  :D
Wiem ¿e chcia³aby¶ ¿eby by³o ni¿sze ale jest po ni¿ej 7 a to ju¿ jest  :one:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Październik 10, 2008, 22:36:55
Becia dziêki za dobre s³owo, ale jestem trochê z³a (nawet niewiem sama na kogo, czy na siebie czy na tê pipipi cukrzycê), ¿e nie mo¿emy spa¶æ poni¿ej 6,5, ba nawet poni¿ej 6,7. :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Październik 10, 2008, 22:42:42
My te¿ nie mo¿emy, choæbym nie wiem jak siê stara³a  :x
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: marzenka w Październik 11, 2008, 01:27:41
Nasz ostatni wynik to tak¿e 6,9 przedostatni by³ superrr bo 5,2 i te¿ wtedy ba³am siê ze za nisko :( ale nasza pani doktor stwierdzi³a ¿e piêknie :) mam nadzieje ze kolejny bedzie bli¿ej 6 ni¿ 7 :) ale to tylko moje marzenia, cukrzyca ,mam czasami wrazenie ¿e robi i tak to co chce hihih bo z tego co pamiêtam bardziej sie przyk³adalismy i obliczalismy przed tym ostatnim wynikiem a wyszed³ i tak prawie 7 a w tym czasie co wynik pozniej wynosi³ 5,2 poziomy szala³y a czesto bywalo ze trzeba bylo liczyc na oko :) i bylam wtedy pewna ze to hb wyjdzie wysoko a tu zaskoczenie moje bylo ogromne gdy odebralam wynik 5,2 :) i b±dz tu m±drym? od czego to zalezy? hihihi jak to mowi±-cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Październik 11, 2008, 23:28:01
No ja te¿ juz mam do¶æ.... ostatnio odebra³am wyniki i mój to 7.1.... na codzien przeciez cukry nie wygladaja tak zle bo dla mnie wynik 7.1 oznacza ze bardzo czesto moj cukier utrzymuje sie na poziomie okolo 170 A TAK NIE JEST  :!:  :!: ...dzisaij nawet mialam 3 razy hipo.... ale HB robilam jaki¶ czas po tym jak mialam straszne zawirowanie z cukrami, baze podnosilam 2 razy i dzienna i nocn± :!:  :!:  :!:  :!: i mysle ze to mog³o miec duuuzy wp³yw bo do¶c dlugo walczylam zanim sobie z tym poradzilam a i wtedy jeszcze egzaminy mialam itd.... ehhhh...ogolnie cz³owiek chce dobrze a g.... wychodzi... :( :( :( Teraz tez zanim dostosuje insuline do pracy siedzacej przez 8h to tez troche potrwa choc juz jest coraz lepiej :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Październik 12, 2008, 10:03:29
Cytat: "emkaa"
Kejti9507, ¶wietnie  :D ale czy nie za nisko? :?:


My¶lê, ¿e nie, bo nie biorê jeszcze insuliny krótkodzia³aj±cej, wiêc ¿adnych niedocukrzeñ nie mia³am  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Październik 12, 2008, 17:49:10
Aaaaa  to teraz rozumiem :D bo martwi³am siê ¿e by³o to  kosztem wielu hipków :idea:  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela K w Październik 13, 2008, 07:56:45
Ostatni wynik Martynki to 6,2  :D . Spodziewa³am siê du¿o gorszego wyniku po tym jak daje nam co jakis czas popaliæ hormon wzrostu.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Październik 13, 2008, 11:44:52
Gratulejszyn  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Reni w Październik 14, 2008, 21:35:07
Widzê na karcie informacyjnej ze szpitala, ¿e ja mia³am 13,7, chyba du¿o? A jak czêsto i gdzie powinno siê robi takie badanie?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 14, 2008, 21:37:46
My dzis bylismy w poradni.Martynki wynik7,3-to tak na pograniczu,gdyz wg najnowszych tendencji podwyzszono nieco warto¶æ hemoglobiny glikowanej uznawanej za akceptowan± u takich maluchów..Ale oprócz dotychczasowej bazy bedziemy tez podawac insuline do sniadania,po którym ma najwyzsze skoki.. :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Październik 14, 2008, 21:57:46
Reni :) U Pani Tomeczko trzeba by sie w miare przypominaxc bo nie zawsze widzi potrzebe robienia tego badania no i niby co 3 mieisiace ale w praktyce roznei bywa ;) A pani Tomeczko da ci skierowanie na robienie tego badania w przychodni na O³awskiej ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Reni w Październik 14, 2008, 22:00:43
Ok, to pod koniec listopada je zrobie;) Juz bêdê wtedy 3 miesi±ce z chorob±, to mo¿e siê wynik trochê poprawi :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka752 w Październik 15, 2008, 19:30:42
Nasz dzisiejszy wynik to  6,2 :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 15, 2008, 20:31:15
Dziewczyny!Szacuneczek i gratulacje! :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Patka_1234 w Październik 15, 2008, 20:46:15
gratulacje;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Październik 15, 2008, 21:00:47
agnieszka752, super, gratulacje :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Reni w Październik 15, 2008, 21:17:52
Gratulacje :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwona Lubos w Październik 16, 2008, 09:46:45
Tomek ci±gle trzyma siê  z Hba1c  na poziomie 6,5 :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Październik 22, 2008, 11:27:42
jeju ,nasze pierwsze HbA1c na pompie 5,7  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 22, 2008, 16:55:45
Mistrzostwo swiata!!! :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Październik 22, 2008, 16:56:52
Super Jajola  :D  Gratulacje !!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Październik 22, 2008, 18:09:16
Dzisiaj dopiero siê dodzwoni³am do Kliniki , nasze ostatnie HbA1c z wrze¶nia to - 6.
Trochê siê pogorszy³o , a my¶la³am ,¿e na pompie bêdzie lepsze.
Ale uwa¿am ,¿e jest OK.  :D


JAjola- gratuluje ³adny wynik. :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Październik 22, 2008, 18:15:18
GRATULACJE dla ciebie Jolu ale jeszcze wiêksze dla GRZESIA  :064:  :one: .PIÊKNIIE
 
IWA -SUPER :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Październik 22, 2008, 18:26:05
JAjola, iwa2, super wyniki!!! :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Październik 22, 2008, 19:38:52
dziêki dziewczyny  :588:

 iwa2,te¿ gratulujê  :wink:  ³adny wynik  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Październik 22, 2008, 21:08:06
No My nie mamy szans na szybkie badanie Hba1c jak ju¿ pisa³am limit wyczerpany wizyt NIET  :evil:  Mo¿e nam siê uda w przysz³ym roku, jak nas zarejestruj± i znów wychodzi ¿e Bartek bêdzie mia³ robione Hba1c raz w roku  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 23, 2008, 19:42:21
Cytat: "JAjola"
jeju ,nasze pierwsze HbA1c na pompie 5,7  :)

Piêknieeeeeeeeee :D :588: gratuluje :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 24, 2008, 08:45:05
Becia! Mo¿e zrób prywatnie? Nie potrzebujesz wtedy skierowania. A koszt? U mnie rozbie¿no¶æ pomiêdzy laboratoriami okrutna!!! Od - bodajze 20 z³ do 80!!!
Robi³am ze dwa miesiace temu, ale nie pamiêtam dok³adnie ile p³aci³am... na pewno ok. 20 z³, ale na ile bli¿ej 30 to nie kojarzê...  :oops:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BeataD w Październik 24, 2008, 11:09:59
Wczoraj odebra³am wynik. Czwarty miesi±c choroby i 6,3%. Dr twierdzi, ¿e super. A ja nie wiem, cieszyæ siê czy nie??
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 24, 2008, 11:57:50
cieszyæ :D Gratuluje :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Październik 24, 2008, 13:38:11
Kurcze, a ja czekam ju¿ ponad miesi±æ na wynik hemoglobiny i.... pielêgniarka jeszcze nie dotar³a.... :/ :/ :/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: AGA CZARTORYSKA w Październik 24, 2008, 14:36:38
po przejsciu na pompe  wynik Zuzannki by³ 6.8 z wyniku 9.9( peny)
nastepny 7,2!!!! a tak bardzo sie staralismy i ......
by³o nam strasznie wstyd przed nasza P.Dr. i tak smutno, ze mimo takiego wysi³ku,staran i ciag³êgo przeliczania,wazenia  taki wynik
faktycznie cukrzyca to bardzo wymagajaca choroba ale i p³atajaca nam ciagle psikusy.
Nastepny wynik robimy na poczatku grudnia i zobaczymy.Ja mam nadzieje,ze bedziemy mog³y sie pochwalic dobrym wynikim.
pozdrawiam Wszystkie cukiereczki i Ich rodzicow
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 25, 2008, 08:45:51
Agu¶!Nie Przejmuj siê,to nie tak ¼le,tym bardziej,jesli siê Staracie..Powodzenia i wytrwa³o¶ci!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Październik 25, 2008, 10:12:49
AGA, nastêpny wynik bêdzie doskona³y. Jeszcze wiêcej wytrwa³o¶ci i energii a zobaczysz, ¿e siê op³aci :) :) :)

Powodzenia :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwona Lubos w Październik 25, 2008, 17:32:21
Aga te wyniki to taki pic na wodê,co prawda te¿ siê ciesz, ¿e mamy ci±gle wyniki w granicach 6,5,ale wiem te¿ ¿e mamy raz cukry 300 a raz 30 mg% jak we¼miesz z tego ¶redni± to potem jest tak a nie inaczej
Wola³abym ¿eby Tomek mia³ ci±gle ,ale to ci±gle cukry w granicach 130mg%
i Hba1c te¿ by bylo 6,5
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 28, 2008, 08:33:17
A nasza wczorajsza 5,8 :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rosea w Październik 28, 2008, 12:52:46
piêknie! Byle tak dalej :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Październik 28, 2008, 13:55:31
a my w ten pi±tek mamy badanie i zobaczymy jaki bedzie wynik a¿ siê boje...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Październik 28, 2008, 17:21:41
mania - super wynik , gratuluje !  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 28, 2008, 21:30:42
Maniu!Wspania³y wynik! :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Październik 29, 2008, 00:58:10
No, swietny wynik. Ja zebra³am nasze wyniki, zeby porównac, jak by³o wczesniej:
Pierwszy wynik, wiadomo, wysoki 10,2
na strzykawkach( insulina 2 razy dziennie Insulatard i Actrapid)
5,7
5,7
6,3
na penach (3 razy Novorapid plus Levemir )
5,8
6,1
6,6
5,5
6,2
na pompce (Novorapid)
6,5
6,2
6,2
6,4 (ostatni wynik  z 17 pzdziernika)
w sumie nie widze róznicy ale jestesmy ogólnie zadowoleni. No wiadomo, wola³abym same takie, jak mania poda³a albo jeszcze lepsze, no ale moze kiedys sie uda
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 29, 2008, 07:57:22
Mamobli¼niaczek!Te Wasze wyniki s± po prostu fantastyczne,nie s³ysza³am,ze by ktos az tak regularnie mia³ takie..Moje uznanie.. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Październik 29, 2008, 15:20:26
Suuuuper wyniki.....Mi jeszcze nigdy nie uda³o siê zej¶æ poni¿ej 7.1   :(  ....... a tak bardzo siê staram...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Październik 29, 2008, 15:35:53
mamablizniaczek, rewelacyjnie ,wyrównana cukrzyca  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 29, 2008, 16:39:20
Mamoblizniaczek, ¶liczne Hba1c.
Ja chorujê ju¿ 5 lat. Hb mam super, ostatnio 5,2. Wiadomo, ¿e po zachorowaniu okropny - 7,6. Raz mia³am 4,2 (b.niska), moje ostatnie HB wachaj± siê od.5.0 do 6.5 - nigdy powy¿ej normy.
Pozdrawiam ''zadowolona,, Ania ;D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 29, 2008, 19:36:51
Ni¿szy ni¿ 5,2 to ju¿ raczej nie by³by za dobry, nie ma co przeginaæ w ¿adn± stronê :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rosea w Październik 29, 2008, 20:37:51
Cytat: "Anula5"
5,2   ale wiem ¿e móg³ byæ lepszy  
o rany, kobieto! co Ty chcesz funkcjonowac poni¿ej fizjologicznego poziomu?
Mój brat ostatnio odebra³ wynik...: 4,2 :shock:  Obstawiamy pomy³kê w laboratorium, bo musia³by ch³opak chyba na samych hipoglikemiach jechaæ :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Październik 29, 2008, 21:45:19
Na prawde tak uwa¿acie, ciesze sie, jak nie wiem, co. Bedziemy sie dalej starac i trzymac za Was kciuki
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 29, 2008, 21:49:36
Mamobli¼niaczek,no jasne!Tak dalej i ¿adnych powik³añ!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 30, 2008, 07:58:44
to my nie chwal±c sie mamy od prawie 4 lat prawie ca³y czas poni¿ej 6  z jedna wpadka powyzej 7 czy 8 nie pamietam jak zmienailismy wk³ucia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 30, 2008, 12:15:17
mi chodzi³o o troche wy¿szy :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Październik 30, 2008, 21:53:05
Super, Mania, nic, tylko tak dalej! Gratulacje!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Patka_1234 w Październik 31, 2008, 19:08:13
a mój wczorajszy to 6,3 :)  jak narazie najlepszy :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Listopad 01, 2008, 18:55:18
Gratulujê wszystkim  :D Ja mam narazie dwa wyniki, ten pierwszy po wykryciu 7,9, a drugi na Lantusie 5,2 :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 01, 2008, 23:48:02
Jak wy to robicie,¿e macie takie hemoglobinki ?  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Listopad 02, 2008, 00:12:20
Mnie tez to bardzo zastanawia... Ja musze sie niezle napocic zeby miec 7.1  :sad:  . Gdybym miala tak jak Wy wyniki 5.2 - 6. 5 to chyba bym caly czas leciala na hipoglikemi
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: koniarra w Listopad 02, 2008, 20:28:14
Ja w³a¶ciwie nie robie nic szczególnego, sama podejrzewa³am jaki¶ b³±d w laboratorium. Ale dwa wyniki pod rz±d: 6,3 i 5,9 to chyba nie przypadek:D A najciekawsze jest to, ¿e do¶æ czêsto zdarzaj± mi siê wysokie wyniki, pomiêdzy 200 a 300mg%, zw³aszcza rano. Nie dostrzykujê insuliny w nocy, za to dostrzykujê w ci±gu dnia bo zdarza mi siê podjadaæ :oops:
Mo¿e hemoglobina te¿ zale¿y indywidualnie od organizmu? Mo¿e u ró¿nych osób ró¿ne ¶rednie cukrów mog± prowadziæ do takiego samego wyniku HbA1c?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Listopad 03, 2008, 08:10:59
Misia u Jerza te¿ siê prawie codziennie trafi jakie¶ 200, naszczêsice tym razem naprawdê nie mamy za duzo do³ków, u Jerza super sprawdzja siê squery a poza tym ja mam wra¿enie ¿e on nadal ma duzo swojej insuliny. u nas nie ma tak ¿e np. na p³atki z mlekiem  (wazona porcja) jest sta³a dawka insuliny (p³atki zawsze rano) - np. od paru dni daje 1,8j chociaz by³o juz i 3j i 2,5j . Z bazy po 0,25 uciek³am na 0,15 i tak na okr±g³o pewnie za pare dni znowu bedê wzystko przestawiaæ :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Listopad 03, 2008, 12:28:44
ja nie wiem jak to z t± hemoglobin± jest, chyba nikgdy nie mia³am poni¿ej 7, choæbym siê stara³a nie wiem jak i flaki sobie wypruwa³a :( Teraz bêdê robi³a pod koniec listopada, ciekawe jak to bêdzie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Listopad 03, 2008, 13:07:16
ja mia³em raz poni¿ej 7, mianowicie mój ostatni wynik wynosi³ 6,9, wcze¶niej te¿ nigdy nie zszed³em poni¿ej 7, a chyba nawet poni¿ej 8 :/ no ale teraz na lantusie i novorapidzie wszystko idzie w dobrym kieunku ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Listopad 03, 2008, 16:03:48
Ja pod koniec listopada idê na badania wiêc dam wam znaæ co i jak... Ale z moich obserwacji wynika, ¿e na co¶ specjalnego siê nie zapowiada  :cry:  I denerwuje mnie to bardzo, bo chcieliby¶my z mê¿em mieæ ju¿ dziecko, a przy takiej hemoglobinie to wygl±da na to, ¿e jeszcze trooooochê poczekamy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Listopad 03, 2008, 18:13:45
justyna2244 - trzymam kciuki, bêdzie dobrze !
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kasiulkaa w Listopad 03, 2008, 18:40:53
ja dzi¶ odebra³am wynik i mam 7,5 ;(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Listopad 05, 2008, 16:59:21
Kasiulkaa, nie martw siê, nie jest tak ¼le  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kasiulkaa w Listopad 05, 2008, 17:42:18
dobrze tez nie  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: bunia w Listopad 05, 2008, 21:04:58
My dzi¶ zaliczyli¶my... 7,6.  :evil: Zaczê³a sie szko³a i "eksperymenty". Nastêpnym razem na pewno bêdzie lepiej (nadzieja matk± wiary?  :wink: ).
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Listopad 05, 2008, 22:40:50
Tak to ju¿ jest z tym dziadostwem... bardzo ciê¿ko go poskromiæ. Ale nastêpnym razem bêdzie lepiej :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Listopad 06, 2008, 08:55:44
Cytat: "bunia"
nadzieja matk± wiary? :wink:

ja znam trochê inn± wersjê tego powiedzonka :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Listopad 06, 2008, 17:47:23
Ja tez znam inna, jesli chodzi o to, czyja matk± jest nadzieja. I coraz bardziej sie czuje, jak jej córka.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Listopad 09, 2008, 09:14:48
Gratulacje dla Ewci :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Listopad 09, 2008, 13:22:44
Asiu gratulacje  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Listopad 09, 2008, 14:35:27
trochê spó¼nione te gratulacje, o ponad 4 lata :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Listopad 10, 2008, 13:03:13
Cytat: "Kangoo"
trochê spó¼nione te gratulacje, o ponad 4 lata


Ha ha ha dobre ale ciapa ze mnie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Listopad 10, 2008, 18:25:16
no có¿, zdarza siê ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Listopad 13, 2008, 17:44:47
nasze z 30 pazdiernika to 7.0
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Grudzień 04, 2008, 19:58:59
Hejka wszystkim!!
Dzisiaj odebra³am wyniki: 6.4  :064:  :523:  :064:  to moj najleprzy jak do tej pory i ciesze sie bardzo bo jak tak dalej pojdzie to juz niedlugo bedziemy mogli starac sie o dzidziusia  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Grudzień 04, 2008, 20:21:44
To super :)  :)  ale bardziej zazdroszczê Ci tego starania sie o dzidziusia :P  :P Ja gdybym sie postara³a to w najlepszym wypadku bym zosta³a samotn± matk± :razz:  :razz:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Grudzień 04, 2008, 21:22:41
Mania, jaka samotno¶æ? Przy czwórce? Gdzie?   :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Grudzień 05, 2008, 09:37:59
Mia ja czasami tej trójki sie nie moge doliczyc a czwórki :evil: Zreszt± nie tylko ja. Ostatnio z mê¿em i dwójk± straszych rozmawiamy nagle s³ychac takie ¶mieszne tupanie :)  :)  mój m±¿ ' O Boze co to??/ ja jak to co,to Wicio :D  :D a ma³zonek - " kurcze zapomnia³em ze go mamy :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: angel1987 w Grudzień 05, 2008, 14:34:37
najwy¿sz± mia³am po zachorowaniu 8,4
a cukry najni¿szy to by³ 20
a najwy¿szy HI czyli 600
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Grudzień 05, 2008, 22:59:17
mania,  jeste¶cie super rodzink±, a poczucie humoru widzê ¿e Was nie opuszcza  :D Brawo dla twojego mê¿a  :D ale¿ siê u¶mia³am  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ultramaryna w Grudzień 06, 2008, 13:45:15
Cytat: "mania"
Mia ja czasami tej trójki sie nie moge doliczyc a czwórki :evil: Zreszt± nie tylko ja. Ostatnio z mê¿em i dwójk± straszych rozmawiamy nagle s³ychac takie ¶mieszne tupanie :)  :)  mój m±¿ ' O Boze co to??/ ja jak to co,to Wicio :D  :D a ma³zonek - " kurcze zapomnia³em ze go mamy :D  :D  :D  :D


 :576:  hehe dobre, siê usmia³am :D

ja parê dni temu odebra³am swoje 1sze wyniki po 3miesi±cach od wyj¶cia ze szpitala, no i mam 6,5 (chyba nienajgorzej? jak mnie przyjmowali to mia³am zdaje sie co¶ ok13, wiêc jest poprawa  :)  ). Tylko teraz cukry mi co¶ skacz±... :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: camilla w Grudzień 08, 2008, 15:43:35
Nasz pierwszy "pompowy" wynik 7,4. Spodziewa³am siê gorszego  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Grudzień 08, 2008, 16:26:59
camilla,  7.4 to nie tak ¿le ju¿ teraz bêdzie tylko lepiej  :516:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Grudzień 09, 2008, 09:18:03
camilla, nasz pierwszy na pompie te¿ by³ taki  :) potem systematycznie spada³ . Teraz dojrzewamy 8) i nawet nie chcê my¶leæ jaki bêdzie a zw³aszcza teraz po miko³ajkowych ³akociach.Asia dosta³a z pracy od mê¿a 2 du¿e reklamówki s³odyczy :shock: Musia³am schowaæ pod klucz :lol: Zawsze jak co¶ zjad³a w ukryciu ,to zapomnia³a podaæ bolusa i siê wyda³o. :twisted: Chyba to ¿e siê ukrywa³a tak j± stresowa³o ¿e zapomina³a. :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Grudzień 13, 2008, 09:39:40
Mój wynik sprzed tygodnia to 5,5% :D
Tak tylko chcia³em siê pochwaliæ.. i w ogóle powiedzieæ, ¿e Wasz optymizm pomaga mi gdy czasem rozmy¶lam o tych wszystkich cyferkach zbyt intensywnie :) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Grudzień 13, 2008, 16:55:55
QuentiniX - gratuluje !  :D
Super wynik !
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Grudzień 13, 2008, 19:58:48
My tez gratulujemy takiego wyniku! :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Grudzień 14, 2008, 23:35:38
5,5 -piekny wynik, gratulujê!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ultramaryna w Grudzień 14, 2008, 23:46:41
wow ¶wietny wynik!oby jak najwiêcej takich :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: marzenka w Grudzień 18, 2008, 01:26:37
nasz wynik wczorajszy -pierwszy na pompce :) to 6,4 :):):)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Grudzień 18, 2008, 01:36:38
Wow, to super tylko tak dalej :597:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Asia w Grudzień 19, 2008, 10:22:43
Ewci ostatnia - 6,1 i zwykle tak oscylujemy w okolicach 6,1-6,3. Niestety nie powiem ¿eby cukry przy takim wyniku by³y super! Co prawda staramy siê wysokie cukry natychmiast zbijaæ i mo¿e to nas ratuje (mam na mysli noce bo w dzieñ to wiadomo). Po ostrym hipo na pocz±tku roku wstajemy do Ewy po kilka razy w ci±gu nocy a i tak jedna noc super a nastepna pó³ nocy zbijania przy takiej samej kolacji, czasem rêce opadaja.
Natomiast z tego co wiem (informacja od p. doktor) nie mo¿na porównywac hemoglobiny glik. z róznych laboratoriów. Dlatego zawsze trzeba robic w jednym i te wyniki porównujemy do siebie. Nie wiem dlaczego, ale kiedys zrobi³am badanie gdzie indziej i okaza³o siê ¿e i tak nie moge porównywac wyników... wynika³o by z tego ¿e nie do koñca da sie porównywaæ nasze wyniki, chociaz z drugiej strony przeciez w ksi±¿kach s± pewne normy i dotycz± wszystkich wyników, bo w koñcu do czego¶ trzeba sie odnie¶æ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: MoNiCzKa88 w Grudzień 20, 2008, 21:58:23
Moja hemoglobina z 11 grudnia: 7,5%
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kasiula33 w Styczeń 03, 2009, 16:20:36
Mój ostatni wynik to 8,0 . Mog³o byc lepiej  :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: deploytbb w Styczeń 04, 2009, 15:44:10
Moj obecny wynik to 8,4 moglobyc lepiej, ale nastepny jestem pewnien bedzie o niebo lepszy. 8,4 mialem gdy o siebie nie dbalem, pewnie i tak troche spadl bo od 2 tyg przed badaniem zaczelem o siebie dbac:) Pozdrawiam i zycze Hba1C na poziomie 5,6 :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Reni w Styczeń 04, 2009, 21:03:45
Mój pierwszy wynik: 13,7, obecny 7,3;) Jaka poprawa, co?! :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: rosea w Styczeń 14, 2009, 13:47:35
w³a¶nie odebrany: 5,8%  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DamianJ w Styczeń 14, 2009, 14:00:25
a mój 7,7 :( :( :(
podejrzewam, ze to wszystko przez mix-a na którym by³am na pocz±tku
zobaczymy co bedzie za nieca³e 3 m-ce - juz na intensywnej
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Styczeń 14, 2009, 17:14:23
rosea, no suuuper hemoglobinka  :) tak jest dobrze  dla dzieciaczka i dla Ciebie :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Styczeń 16, 2009, 07:14:28
a ja wczoraj odebra³em wynik 6,9 ;) powiem tylko, ¿e to mój drugi wynik poni¿ej 7 w ¿yciu, poprzedni równie¿ 6,9 we wrze¶niu zesz³ego roku, tak¿e jestem zadowolony ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Styczeń 17, 2009, 12:52:17
Gratulejszyn ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: amela w Styczeń 17, 2009, 16:13:53
Kangoo to super...gratulacje i oby tak dalej..
My nasz± pierwsz± hemoglobinê na pompie bedziemy robiæ 27.01... no ale nie liczê na cudo po ostatniej anginie i zapaleniu p³uc teraz....zobaczymy pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Styczeń 17, 2009, 18:33:52
7,8.

Nigdy chyba nie mia³am ni¿ej ni¿ 7 i uwa¿am to za swoj± pora¿kê... nie mówi±c ju¿ o 5...  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Styczeń 23, 2009, 19:29:57
A czy kto¶ wie jak samemu obliczyæ sobie hemoglobinê na podstawie ¶rednich cukrów z ostatnich trzech miesiêcy. By³y¶my w poniedzia³ek z córk± na wizycie kontrolnej na Dziadowskiej i nam nie zrobili tego badania, poniewa¿ nie maj± odczynnika. By³y¶my bardzo ciekawe, jaki bêdzie wynik,bo moja córa bardzo siê pilnuje i ¶rednia jej cukrów z ostatnich trzech miesiêcy to 100-109.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 23, 2009, 20:00:02
nie dasz rady sama obliczyæ  hemoglobiny glikowanej... bo to jest pomiar z trzech miesiêcy ca³odobowych cukrów...a nie tylko tak jak my mierzymy na glukometrze w jaki¶ godzinach.... ¶redni pomiar na glukometrze wskazuje tylko z tych co mierzyli¶my , a przecie¿ nie wiemy jaki cukier by³ np. po pó³ godziny po jedzeniu.... trochê zawile napisa³am :razz:  ale tak to rozumiem....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Styczeń 23, 2009, 20:37:08
Cytat: "Anna1968"
na Dziadowskiej i nam nie zrobili tego badania, poniewa¿ nie maj± odczynnika

nam równie¿, a nastêpna wizyta dopiero w kwietniu
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Styczeń 24, 2009, 19:53:31
Mnie kazali dzwoniæ i siê dowiadywaæ. Jak bêdzie odczynnik to mamy przyjechaæ i nam zrobi±. Co do obliczania to czyta³am na innym forum ,ze w³a¶nie jako¶ sobie sami nie którzy obliczaj± i to im siê podobno sprawdza ,nie ¿ebym ja tez tak chcia³a to ma byæ tylko tak orientacyjnie. My te¿ mamy kolejna wizytê pod koniec kwietnia.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Styczeń 26, 2009, 08:10:59
Cytat: "Anna1968"
A czy kto¶ wie jak samemu obliczyæ sobie hemoglobinê na podstawie ¶rednich cukrów z ostatnich trzech miesiêcy. By³y¶my w poniedzia³ek z córk± na wizycie kontrolnej na Dziadowskiej i nam nie zrobili tego badania, poniewa¿ nie maj± odczynnika. By³y¶my bardzo ciekawe, jaki bêdzie wynik,bo moja córa bardzo siê pilnuje i ¶rednia jej cukrów z ostatnich trzech miesiêcy to 100-109.

Cytat: "Anna1968"
Mnie kazali dzwoniæ i siê dowiadywaæ. Jak bêdzie odczynnik to mamy przyjechaæ i nam zrobi±. Co do obliczania to czyta³am na innym forum ,ze w³a¶nie jako¶ sobie sami nie którzy obliczaj± i to im siê podobno sprawdza ,nie ¿ebym ja tez tak chcia³a to ma byæ tylko tak orientacyjnie. My te¿ mamy kolejna wizytê pod koniec kwietnia.

no tak, jest wzór dziêki któremu mo¿na obiliczyæ w przybli¿eniu HBA1c na podstawie pomiarów glikemii, oto on:
HBA1c=x/100*3+2,4
gdzie:
x - to ¶rednia glikemia wyra¿ona w mg
np. HBA1c=120/100*3+2,4=6,0
Ale ¿eby wynik by³ miarodajny trzeba mieæ faktycznie ¶redni± glikemiê dobow±, bo wiadomo, ¿e jak kto¶ robi np. 3 pomiary dziennie to taka obliczona hemoglobina mo¿e byæ obarczona du¿ym b³êdem, poza tym robi±c nawet 15 pomiarów dziennie to te¿ mog± byæ jakie¶ tam ró¿nice. Za³u¿my takie 2 sytuacje:
sytuacja nr 1: godzina 11.00 pomiar 120, nie bierzemy insuliny i nic nie jemy, godzina 12.00 pomiar 120 jemy przek±skê, godzina 13.00 pomiar 150
sytuacja nr 2: godzina 11.00 pomiar 120, nie bierzemy insuliny i nic nie jemy, godzina 14.00 pomiar 120 jemy przek±skê, godzina 15.00 pomiar 150
W obu przypadkach mamy takie same wyniki: dwa razy 120 i raz 150, a wiêc ¶rednia arytmetyczna jest taka sama czyli 130, ale obie sytuacje jednak siê ró¿ni±, bo w pierwszej cukier 120 mieli¶my przez godzinê (od 11 do 12) a w drugiej przez 3 godziny (od 11 do 14) wiêc w drugiej sytuacji cukier 120 bêdzie mia³ wiêkszy wp³yw na nasz± hemoglobinê ni¿ w sytuacji pierwszej, dlatego aby wynik hemoglobiny by³ rzeczywi¶cie jak najbardziej miarodajny nie powinni¶my braæ do jego obliczania ¶redniej arytmetycznej naszych wyników ale ¶redni± z uwzglêdnieniem czasu, owszem mo¿na wzi±¶æ ¶redni± arytmetyczn± ale w takiej sytuacji hemoglobina obliczona mo¿e bardziej odbiegaæ od tej rzeczywistej.
Ja jednak takie obliczenia stosujê w moim dzienniczku (z uwzglêdnieniem czasu pomiarów) i taka obliczona HBA1c jest bardzo zbli¿ona do tej zrobionej w laboratorium, oba ostatnie wyniki z obliczeñ wysz³y mi o 0,2 ni¿sze, wiêc nie jest to chyba bardzo du¿a ró¿nica.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Styczeń 26, 2009, 16:07:55
Dzieki Kongoo ,zobaczymy czy sie sprawdzi w naszym przypadku.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Styczeń 27, 2009, 23:45:03
No to ja sie pochwale po d³ugim czasie. Nie mam za bardzo komu, bo znajomym to i tak za wiele nie mówi.
 Nasz ostatni wynik robiony w srode to  5,8.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Styczeń 28, 2009, 00:31:28
mamablizniaczek, to piêkny wynik, jest siê czym chwaliæ  :D  My niestety nigdy takiego nie mieli¶my :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: amela w Styczeń 28, 2009, 18:03:39
MY ROBILI¦MY WCZORAJ PIERWSZY RAZ NA POMPIE I PO NIEDAWNEJ ANGINIE I ZAPALENIU P£UC OSTATNI0...5,3....JESTEM W SZOKU A¯!! pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Styczeń 28, 2009, 18:09:53
amela i mamablizniaczek gratuluje super wyniki!!!!!!!!! :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Przemo w Styczeń 28, 2009, 19:09:26
Cytat: "mamablizniaczek"
No to ja sie pochwale po d³ugim czasie. Nie mam za bardzo komu, bo znajomym to i tak za wiele nie mówi.
 Nasz ostatni wynik robiony w srode to  5,8.


Ostatni raz taki wynik mia³em w listopadzie 2005 jak by³em jeszcze zdrowy :)
Teraz ostatni 6,4 :) Najni¿szy od reline...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Styczeń 28, 2009, 22:34:31
WOW!!! Gratulujê wam takich hemoglobinek. My równie¿ nigdy nie zeszli¶my poni¿ej 6,8  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Styczeń 30, 2009, 13:28:22
A my dosta³y¶my ostrze¿enie, ze hemoglobina jest za niska 5,8 powinna byæ 6,0-6,5.Trochê siê zdziwi³am,bo nie by³o ¿adnych powa¿nych niedocukrzeñ tylko raz 56 i 60 a tak przewa¿nie w granicach od 80 do 160.To nasze drugie badanie po zachorowaniu.
Na Dzia³dowskiej ju¿ robi± hemoglobinê, w³a¶nie jeste¶my ¶wie¿o po badaniu.

[ Dodano: Pi± Sty 30, 2009 8:55 pm ]
Cytat: "Kangoo"
no tak, jest wzór dziêki któremu mo¿na obiliczyæ w przybli¿eniu HBA1c na podstawie pomiarów glikemii, oto on:
HBA1c=x/100*3+2,4
gdzie:
x - to ¶rednia glikemia wyra¿ona w mg
np. HBA1c=120/100*3+2,4=6,0

W naszym przypadku ten wzór sie sprawdzi³
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: doroniuñka w Styczeń 30, 2009, 21:10:35
£adne wyniczki macie! Gratulujê!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 30, 2009, 21:36:32
Cytat: "Anna1968"
A my dosta³y¶my ostrze¿enie, ze hemoglobina jest za niska 5,8 powinna byæ 6,0-6,5.


nam te¿ powiedziano ¿e za niska hemoglobina  wskazuje na czêste niedocukrzenia....a tych mamy unikaæ.....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Luty 03, 2009, 21:39:42
Dzieki, komus musia³am sie pochwalic.
Jakos , jak tonacy brzytwy, trzymam tej nadziei, ze im mniejsza hemoglobinka, tym mniejsze szanse na powik³ania.
U nas tez bywa³y powyzej 6. Tak sie jakos uda³o tym razem nizej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Luty 08, 2009, 13:27:04
W tygodniu zrobi³em hemoglobinkê :)  wynik : 6.0  :D  niestety ostatnio kilka razy zaliczy³em 300  :?  ale taki wynik mobilizuje do dalszej pracy nad swoj± kole¿ank±, pozdrowionka  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 08, 2009, 15:06:48
Z 6,5 zesz³am ostatnio do 5,8  ;) Ale nie ma siê co cieszyæ, od 2 tygodni jestem chora i to 5,8 pewnie zosta³o ju¿ utracone na rzecz wy¿szego wyniku......
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Luty 08, 2009, 15:45:11
Super wynik przemek100018, kicia ,  moje gratulacje  :706:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: BeataD w Luty 11, 2009, 16:21:06
Uwaga chwalê siê :D  6,1!!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Luty 11, 2009, 19:27:42
Beata :
I s³usznie , gratulacje !!!
Kicia:
równie¿!!!! Moze nie bedzie tak zle, nie martw sie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: amela w Luty 11, 2009, 21:32:15
Beata, chwal siê kobieto bo jest czym...gratulacje!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Luty 12, 2009, 08:39:50
Mamoblizniaczek, mo¿e faktycznie nie mam siê czym martwiæ. Do nastêpnej hemoglobiny min± jeszcze dwa miesi±ce. Mam czas, ¿eby poprawiæ wynik z ostatnich trzech (chorobowych) tygodni  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Luty 27, 2009, 20:17:38
Dzisiaj odebra³am wynik - 5,8 .   :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Luty 27, 2009, 21:38:40
iwa2,  piêkny wynik, takiego jeszcze nie mieli¶my
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majkabor w Luty 28, 2009, 12:32:22
A kamy wynik 6,2, podobno, jak na pocz±tek nienajgorszy wynik, bo ponoæ norma jest do 6.1.....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Luty 28, 2009, 13:38:09
Majkabor wynik 6,2 te¿ jest super, nie tak ³atwo taki osi±gn±æ .Pamiêtam jak ciê¿ko by³o nam zej¶æ poni¿ej 6,5.  Gratulacje !!!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 28, 2009, 13:40:56
a ja wiem ¿e norma jest do 7......dla osób choruj±cych na cukrzycê którzy kontroluj± j±...a ju¿ na pewno dla dzieci....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Majkabor w Luty 28, 2009, 14:26:55
Anitapa nie wiem, s³oñce, tak powiedzieli przy odbiorze, mo¿e na stanie "przed" inaczej to wygl±da? Pozdrawiam serdecznie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Marzec 11, 2009, 20:18:32
Ja dzisiaj odebralam wynik i 6.4  :x ..... dokladnie taki sam mialam ostatnim razem, a juz myslalam ze bedzie lepszy, bo cukry wygladaly naprawde dobrze.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Marzec 11, 2009, 21:57:44
justyna2244, to bardzo dobry wynik :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Marzec 11, 2009, 22:25:46
Dzieki Iza,  wiem ze nie jest taki zly ale chce miec dziecko i jednak 6.4 to za duzo  :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 12, 2009, 17:15:35
Cytat: "justyna2244"
jednak 6.4 to za du¿ono nie zmusili¶cie mnie do poszukania jeszcze raz wiarygodnych ¼róde³ jakie powinno byæ HbAIc....oto co znalaz³am w Hanasie:
norma dla warto¶ci u osób zdrowych 4-6%

za niskie<6 za du¿e ryzyko wyst±pienia ciê¿kiej hipoglikemii

idealna kontrola glikemii u osób chorych na cukrzycê 6-7%

akceptowana kontrola glikemii 7-8%

konieczne polepszenie wyniku 8-9%

kontrola nie do zaakceptowania -wysokie ryzyko wyst±pienia powik³añ >9%wiêc przestañcie narzekaæ na wyniki je¿eli macie w granicach 6-7 %... bardzo was proszê.....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 12, 2009, 19:26:36
Cytat: "anitapa"
wiêc przestañcie narzekaæ na wyniki je¿eli macie w granicach 6-7 %... bardzo was proszê.....

Popieram, bardzo popieram - to jest g³os rozs±dku, niestety rzadko tu spotykany!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lemmy w Marzec 12, 2009, 19:47:58
Witam.
Posiadam diagram (zrobiony w Excel) pomocny przy kontroli cukrzycy (liczy HbA1c z jednego miesi±ca). Dla chc±cych siê pobawiæ wy¶lê na maila. Zainteresowanych proszê o adres lub "sygna³" na pocztê elektroniczn±.
Mój mail rrog2@wp.pl
Pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Marzec 12, 2009, 20:25:25
Kobieta chora na cukrzycê bêd±ca w ci±¿y, musi rygorystycznie kontrolowaæ stan swego zdrowia. Powinna prowadziæ ¶cis³± kontrolê metaboliczn± mierz±c w domu poziom cukru we krwi 4-8 razy dziennie i dostosowywaæ indywidualnie dawki leku, na¶laduj±c fizjologiczne wydzielanie insuliny i nie dopuszczaj±c do niebezpiecznego podwy¿szenia poziomu cukru we krwi. Takie postêpowanie najczê¶ciej wystarcza, aby ci±¿a przebieg³a bez powik³añ, a dziecko urodzi³o siê zdrowe. Poziom glukozy we krwi przed posi³kiem nie powinien przekroczyæ 79-108 mg%, poziom glukozy we krwi po posi³ku 79-144 mg%, a warto¶æ hemoglobiny glikowanej powinien byæ ni¿szy ni¿ 5,6%.

Ja wiem ze 6.4 to dobry wynik ale jak juz wczesniej pisalam chcielibysmy z mezem miec zdrowe dziecko i do tych 5.6 jeszcze mi troche brakuje.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: natala88 w Marzec 26, 2009, 21:31:24
najnizszy 5 a najwyzszy 9 ;/ ostatnio robilam badania i mialam 6,8 mam nadzieje ze bedzie lepiej:):)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Marzec 27, 2009, 19:26:58
Mój ostatni to 5,7 ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Marta82 w Marzec 27, 2009, 19:43:50
Dzi¶ odebra³am wynik Mai- 6,1. Martwi³am siê bo sporo chorowa³a i cukry oczywi¶cie do góry, jednak siê uda³o!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 28, 2009, 09:43:50
Witam :)
Moje najwy¿sze hba1c (przed cukrzyc±) wynosi³o 15%, a pierwsze po wyj¶ciu ze szpitala 6,6%.
Pozdrawiam :) :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: LittleAngel w Marzec 29, 2009, 21:13:32
Witam  :lol:
zaraz po przyjeciu do szpitala 11.2007 wynik 8,3 %, w tzw miêdzyczasie 6,3%, 6,5% ..ostatnie badanie kontrolne "z ¿y³y" w 03.2009 wynik  6,1%, ....
wiêc chyba ne jest ¼le  :lol: , chocia¿ muszê przyznaæ ¿e wiele pracy i czasu to kosztuje :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Marzec 30, 2009, 19:44:04
Cytat: "LittleAngel"
Witam  :lol:
ostatnie badanie kontrolne "z ¿y³y" w 03.2009 wynik  6,1%, ....
wiêc chyba ne jest ¼le :-)


Oczywi¶cie, ¿e nie ¼le, jest bardzo dobrze :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: basia_t w Marzec 31, 2009, 20:13:00
Dzisiejszy wynik 6,8 lekarz by³ zadowolony ja nie koniecznie  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 06, 2009, 18:29:03
Ja dzi¶ odebra³am swój wynik....12,6%  :neutral:  fesss

 :|
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Kwiecień 06, 2009, 21:21:38
Nie martw siê to dopiero pocz±tek. Moja córka, która choruje 10 miesiêcy przy wykryciu mia³a 13.4 a po trzech miesi±cach by³o ju¿ 6.7 ostatnia 5.8.Tak, wiêc g³owa do góry lepiej poznasz chorobê to i ³atwiej j± opanujesz.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 06, 2009, 22:18:41
dziêki za s³owa otuchy....
mam nadziejê ¿e nastêpnym razem bêdzie lepiej...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Kwiecień 07, 2009, 15:33:10
haarfa na pewno bêdzie. Ten pierwszy wynik jest przecie¿ obrazem cukrzycy nie wykrytej i nieleczonej, teraz przy tych hipo, które miewa³a¶, podejrzewam nawet, ¿e bêdzie za niski...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 07, 2009, 19:37:05
Cytat: "haarfa"
Ja dzi¶ odebra³am swój wynik....12,6%  :neutral:  fesss

 :|


ja przy wykryciu mia³am 15%, a pó¼niej zlecia³o mi do 6,6%. Zgadzam siê z powy¿szym, ¿e teraz mo¿esz mieæ nisk±, bo czêsto masz hipo.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Kwiecień 07, 2009, 19:46:05
haarfa nie martw sie zoobaczysz bedziesz jeszcze zadowolona z wyniku poczatki sa najtrudniejsze cierpliwosci
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 08, 2009, 18:37:16
heh ano je¿eli wzi±æ pod uwage te wszystkie hipo w ostatnim czasie to mo¿e bêdzie niski...  :razz:

i rozumiê jezeli bedzie poni¿ej normy to te¿ niedobrze ale dlaczego?

niski cukier=postêpy     nie?
chyba lepiej za niskie HbA1c ni¿ za wysokie...?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Kwiecień 08, 2009, 22:08:34
Haarfa niestety ale nie! Przy niskim poziomie nastêpuje niedocukrzenie mózgu i obumieraj± szare komórki. :sad:  Poza tym przy niskim poziomie jest niebezpieczeñstwo utraty przytomno¶ci, jak "padniesz" a nikt ci nie bêdzie umia³ pomóc w miarê szybko (podaj±c glukagon) to niestety po tobie. Drastyczne ale prawdziwe.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 09, 2009, 10:14:53
Zgadzam siê z poprzedniczk±, niski cukier jest gorszy ni¿ za wysoki. Pojedynczy wysoki nie wp³ynie a¿ tak ¼le, jak silne niedocukrzenie. Lepiej mieæ wy¿sze hba1c ni¿ za niskie. Nie musimy do¶cigaæ zdrowych ludzi i d±¿yæ do jakiego¶ 4, co¶%! ja mia³am 6,6% i siê cieszê :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 09, 2009, 12:15:38
ehhhhhhhhh
brutalna ta prawda  :|

no có¿....
mam nadzieje ¿e nastêpnym razem pochwale siê jakim¶ lepszym wynikiem...

jak czêsto bêdê mia³a badanie HbA1c....raz w miesi±cu, rzadziej?

a w³a¶nie, bo wszêdzie s± opisane powik³ania przy hiper, przy hipo tylko utrata przytomno¶ci, ale pewnie moga byæ jakie¶ powik³ania ju¿ po wybudzeniu (zak³adam ta optymistyczn± wersje :P)..nigdzie nie mogê tego znale¼æ... mo¿e wy macie wiedzie na ten temat?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 09, 2009, 19:37:13
hba1c powinno robiæ siê raz na 3 miesi±ce, a przy dobrym wyrównaniu nawet raz na pó³ roku. \Przy hipo przede wszystkim uszkodzenia mózgu,podajê adres gdzie wszystko dok³adnie pisze: http://forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=1721
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 09, 2009, 23:12:04
oooo wielkie dziêki !  :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: MoNiCzKa88 w Kwiecień 10, 2009, 11:41:03
Moja hemoglobina z wczoraj 7,6 %! Szkoda tylko, ¿e to efekt cukrów 40-550.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: marzenka w Kwiecień 10, 2009, 22:28:22
Dok³adnie,zgadzam sie z moj± poprzedniczk± :) po 3 miesiacach od wykrycia choroby juz na bank bedzie piêkny wynik a poki co to wlasnie wysz³a w wyniku cukrzyca o ktorej nie mialas napewno pojêcia ze j± masz,jak wiêkszo¶æ z nas i naszych dzieci :) g³owa do góry bo wiem ¿e bedzie ok :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 10, 2009, 22:51:18
ehhhhhh
mam nadziejê ,¿e tak w³a¶nie bêdzie...

  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: martuska91 w Kwiecień 13, 2009, 15:34:47
mój ostatni wynik to 6,1% :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Kwiecień 13, 2009, 18:29:39
Gratulejszyn  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Kwiecień 14, 2009, 13:17:27
Pochwalê siê ostatnim wynikiem mojej 11 letniej kruszynki : 5,5 ! , jest na pompie paradigm, to nasz najlepszy wynik, nigdy nie przekroczyli¶my 6, 5 oczywi¶cie poza poczatkiem, o ile pamietam 1 hemoglobinka by³a 11.

Pozdrawiamy s³odkich i ¿yczymy jak najni¿szych hemoglobinek.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mama Cukiereczk w Kwiecień 15, 2009, 12:20:45
Kasia w tym miesi±cu 7.2% :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Kwiecień 15, 2009, 16:28:25
My niestety te¿ ostatnio mieli¶my ok 7 :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Kwiecień 15, 2009, 19:17:08
Iza , Wasz wynik to pewnie efekt ró¿nego gatunku chorób ,  przez które ostatnio Wiki przechodzi³a .
 No ale nasz - mimo , ¿e robiony po trzech miesi±cach od diagnozy to 7,6  :(
Pielêgniarka z politowaniem pokiwa³a g³ow± , ale nasza pani dr . uzna³a - ogl±daj±c nasze poziomki - ¿e wp³yw mia³ jeszcze wynik , który mieli¶my  na starcie - 10,7 .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 15, 2009, 19:30:49
Ja na starcie (pierwsza hemoglobinka) mia³am 15%, a po trzech miesi±cach zesz³o mi do 6,6%.
7% to jeszcze nie tak ¼le, zwa¿ywszy, ¿e to w sumie dopiero pocz±tki, a zreszt± ci±gle siê trzeba uczyæ tej cukrzycy, a i tak czasami zaskoczy.
(:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Kwiecień 15, 2009, 21:52:36
Wlasnie dzis mialam robione  to badanie ,jestem bardzo ciekawa wyniku...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 16, 2009, 08:14:33
ja te¿ czekam na swój wynik, mia³am robione tydzieñ temu ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Livonia w Kwiecień 16, 2009, 12:02:21
ja odebra³am dzi¶:)
6,02 :) mój najlepszy wynik:P a ba³am siê, ¿e bêdzie wysoko:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Kwiecień 16, 2009, 13:59:17
Z tego co pamietam, lepiej przy ma³ych dzieciach szczegolnie do 6 roku ¿ycia utrzymywaæ wy¿sze poziomy cukru (tak¿e tak robi³am nawet do 9 roku) Glêbokie hipoglikemie powoduj± utratê szarych komórek, a chyba mozg rozwija siê w³asnie do oko³o 6 roku ¿ycia...Zadowolona by³am jak moje dziecko mia³o 130-150, bo wiedzialam,¿e mu nie spadnie...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Kwiecień 21, 2009, 11:25:13
Wczorajsza hemoglobinka 5.6 i o dziwo pani doktor pochwali³a :) A ostatnio jak by³o 5.8 to jej by³o za ma³o. :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 23, 2009, 12:52:14
u mnie 6,5 :D wprawdzie bywa³o lepiej ale po ostatnim 7,5 i tak jestem bardzooooooo zadowolona :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela K w Kwiecień 23, 2009, 15:13:43
Martynka - pomimo szalej±cych hormonów wzrostu - 6,4 :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Kwiecień 25, 2009, 22:49:10
Odebralam swoj wynik i jestem w  szoku,o wiele lepszy jak rok temumnajlepszy jaki mialam od zachorowania:4,8...czy to aby jaks pomylka nie jest ?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Kwiecień 25, 2009, 22:59:39
Je¶li nie ¿yjesz w ci±g³ym stanie prawie hipoglikemi - to jest to pomy³ka.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 26, 2009, 19:03:28
krupczatka  musisz mieæ du¿o niskich cukrów......prawie ca³y czas...... :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Kwiecień 26, 2009, 22:11:13
U nas najnowsze ze srody : równe 6.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 27, 2009, 21:48:12
qrde zazdroszcze  :)
te¿ chcia³abym 6...
ale jeszcze musze poczekaæ do kolejnego badania...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 28, 2009, 20:00:27
Cytat: "kruszynka"
:4,8...czy to aby jaks pomylka nie jest ?


raz te¿ mi tak wysz³o, ale co¶ nie wierzy³am w ten wynik  :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Kwiecień 29, 2009, 00:06:20
czyli prosic o powtorzenie?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 29, 2009, 07:26:44
najlepiej :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Kwiecień 30, 2009, 20:45:02
Ja dzisiaj siê dowiedzia³am o wyniku sprzed 3 m-cy (tak to jest, jak siê 'czêsto' odwiedza lekarza  :wink: ). Wysz³o 6,2. Jestem zaskoczona, bo raczej liczy³am na wynik bli¿ej 7. Zobaczymy za - hehehe - 3 m-ce jaki wynik z dzisiejszego badania  8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Maj 01, 2009, 09:45:48
A ja to w ogóle jestem zrozpaczona t± hemoglobin±,ma³a mia³a normalnie lepsze wyniki jak by³a na penach ni¿ na pompie,fakt ¿e ostatnio sporo chorowa³a i cukry jak szalone ale teraz ten wynik mnie powali³ na kolana,od 4 lat choroby w zyciu takiego nie mieli¶my,8,1 :oops:  :oops:  :oops: Wstyd mi i obwiniam sam± siebie :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Maj 01, 2009, 11:47:29
Iza.... ja te¿ mia³am wyrzuty sumienia.... i nawet pos±dza³am siebie ¿e nie potrafiê dozowaæ....... bo Kaja  mia³a wynik 9,3..... badanie by³o robione po anginie i po ospie......
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Maj 01, 2009, 12:28:26
No to podobnie jak u nas,bo przechodzi³a ospê a potem anginê :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Maj 01, 2009, 23:27:55
Ciekawe jak my "b³y¶niemy"  z hemoglobink±   ? 6- tego idziemy na oddzia³  ( ocena po pó³ roku choroby ) i pewnie przy okazji nam zrobi± .  Niestety , mieli¶my minimalnie  pêkniêt± fiolkê  z insulin±  , co  zauwa¿y³am po 3 dniach   :shock:     No i poziomy zd±¿y³y tak poszybowaæ  w górê , ¿e ¶rednia z glukometru 158  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Marta82 w Maj 02, 2009, 09:54:08
Mia. Mozna zadzwonic i sie spytac o wynik. Ja tak robi³am i bez problemu mi powiedzia³y. Nie bêdziesz musia³a czekac 3 miesi±ce.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 02, 2009, 10:01:03
Wiem, ¿e mo¿na zadzwoniæ. Ale wynik tego badania nie jest dla mnie specjalnie 'prawdziwy' - tzn. wielokrotnie przekona³am siê, ¿e nie odzwierciedla tego, co siê z poziomami Mata dzieje. Dlatego nie jest dla mnie tak strasznie wa¿ny, ¿ebym ju¿ natychmiast chcia³a wiedzieæ - mo¿e sobie 'nabieraæ mocy prawnej' ....  :mrgreen:  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Maj 06, 2009, 20:27:02
Cytat: "anitapa"
Iza.... ja te¿ mia³am wyrzuty sumienia.... i nawet pos±dza³am siebie ¿e nie potrafiê dozowaæ....... bo Kaja  mia³a wynik 9,3..... badanie by³o robione po anginie i po ospie......wiecie co ja czasem to mam do¶æ dzis cukier 460 oczywi¶cie zatkane w³ucie, takie cukry zdarzaj± siê czêsto, dlaczego dopiero przy podaniu korekty pompa sygnalizuje nam, ¿e wk³ucie jest zatkanê?? staram siê, mierzê, wa¿e a cukry duzo gorsze nic rok temu zaraz po wykryciu choroby, rêce opadaj±, a¿ siê boje pomy¶leæ jaki u nas bedzie wynik ale pewnie ko³o 10, ma³y miesi±c do tego by³ chory i cukry szala³y jak g³upie

[ Dodano: Sro Maj 06, 2009 8:30 pm ]
Cytat: "viki"
Ciekawe jak my "b³y¶niemy"  z hemoglobink±   ? 6- tego idziemy na oddzia³  ( ocena po pó³ roku choroby ) i pewnie przy okazji nam zrobi± .  Niestety , mieli¶my minimalnie  pêkniêt± fiolkê  z insulin±  , co  zauwa¿y³am po 3 dniach   :shock:     No i poziomy zd±¿y³y tak poszybowaæ  w górê , ¿e ¶rednia z glukometru 158  :sad:
kurczê a u nas po roku sama prosi³am o jakie¶ skierowania na badania, mysla³am ¿e wezm± nas na oddzia³, a Pani Doktor stwierdzi³a, ¿e komplikacje widac po 5 latach najwcze¶niej, martwiê siê, bo czytam , ¿e w innych szpitalach robi± sporo badañ
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Maj 06, 2009, 22:08:35
u nas tez cukry szaleja seria wadliwych wk³uc dzis znów mamy 420 nawet nie chce pomyslec o wyniku macie racje dlaczego pompa tak pó¿no daje alarm  :(
Tytuł: Re: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: werox w Maj 10, 2009, 13:15:06
ooooo to sie podjada³o??? :lol:  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Maj 10, 2009, 13:16:07
Cytat: "werox"
ooooo to sie podjada³o???


 wcale nie musia³o siê podjadaæ.... :razz:  :roll:  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Maj 10, 2009, 20:10:59
anitapa popieram to nie od podjadania
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Maj 10, 2009, 20:40:58
Julki Hb z kwietnia 6,7 hmmm w sumie najlepszy jak do tej pory, ale do idea³u jeszcze sporo.  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Maj 12, 2009, 14:42:58
A ja idê w czwartek na badania. I siê zastanawiam, ile bêdê mieæ.,.. ostatnimi czasy to co¶ cukry wymykaj± mi siê spod kontroli, ale miejmy nadziejê, ¿e nie bêdzie a¿ tak ¼le.

Lua, 6,7 to nie jest a¿ tak ¼le. Ja mia³am ostatnio 6,6. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Maj 12, 2009, 22:21:14
a my z³apalismy zapalenie p³uc tak¿e cukry bêa pewnie tragiczne
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: camilla w Maj 13, 2009, 16:52:51
My od dwóch miesiêcy walczymy z uchem (katar, zapalenie ucha, niedos³uch itp. itd). W tym czasie nie¼le siê namêczy³am z cukrami (jazda jak na kolejce górskiej), a pod koniec maja robimy hemoglobinkê. A¿ strach pomy¶leæ co bêdzie  :sad:
No i a¿ strach pomy¶leæ jaki to ma wp³yw na organizm Dawida  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Maj 14, 2009, 12:58:42
u nas tez kolejka góra dó³ na hemoglobinke to nawet chyba nie spojrzymy bo az strach mamy teraz dusznosc i stan zapalny na p³ucach wiec idziemy na390 i opornie schodzimy
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aleksandra w Maj 14, 2009, 14:06:40
Bosz.. jak ja sobie przypomnê moje ostatnie zapalenie p³uc ( 1,5 roku temu) to mnie ciarki przechodz± ...
Wyl±dowa³am na intensywnej trapi w pó³ przytomna  z bardzo ciê¿kim zapaleniem p³uc i zakwaszeniem ...
Lekarz wlewa³ we mnie insulinê chyba ampu³kami a i tak by³o ciê¿ko zbiæ :(
Trzymajcie sie cieplutko i szybkiego powrotu do zdrowia  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Maj 18, 2009, 08:35:30
Trzecie badanie i trzeci raz HbA1c na poziomie 5,4%, dodatkowo mikroalbuminuria w normie. Okupione to jednak trochê zbyt niskimi cukrami... Jak nie urok to..... :) :) :)

Do wszystkich borykaj±cych siê z choróbskami - szybkiego powrotu do pe³ni si³ i zdrowia :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Maj 18, 2009, 14:31:16
no to ja nie mam czym siê chwaliæ....a¿ wstyd mi siê przyznaæ, ale hba1c z dnia dzisiejszego to 7,4... ostatnie by³o 6,6....eh;/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Maj 18, 2009, 18:21:11
Cytat: "andziaroza"
u nas tez kolejka góra dó³ na hemoglobinke to nawet chyba nie spojrzymy bo az strach mamy teraz dusznosc i stan zapalny na p³ucach wiec idziemy na390 i opornie schodzimy


jak nie urok to sraczka z p³uc Kamilowi zesz³o to ma zapalenie uszu
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agutek78 w Maj 21, 2009, 16:24:19
My dopeiro raczkujemy, ale udalo nam sie osiagnac 6,6% :lol:[shadow=orange][/shadow]
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Czerwiec 04, 2009, 14:04:18
nasz wynik to 5,8 jestem w szoku, bo wyniki by³y rózne, stram siê wprawdzie szybko reagowaæ na wysoki cukier ale i tak jestem zdziwiona
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Czerwiec 04, 2009, 15:08:38
agnieszka1975ka,  to super wynik moje gratulacje!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Czerwiec 04, 2009, 18:08:22
Cytat: "justyna2244"
agnieszka1975ka,  to super wynik moje gratulacje!!


dziekuje bardzo, zobaczymy jutro resztê wyników, mam nadziejê, ¿e bêd± ok, tak siê bojê celiaki :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 04, 2009, 19:28:04
Cytat: "agnieszka1975ka"
nasz wynik to 5,8 jestem w szoku, bo wyniki by³y rózne, stram siê wprawdzie szybko reagowaæ na wysoki cukier ale i tak jestem zdziwiona


Równie¿ gratulujê, to super wynik :)
agnieszka1975ka: a Twój synek ma 9 miesiêcy, czy 9 miesiêcy choruje na cukrzycê?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Czerwiec 04, 2009, 21:53:20
w³a¶nie kilka razy zabieram siê ¿eby poprawiæ t± datê i zawsze zapominam, ma  3,5 roku a cukrzycê ma  rok i 3 miesi±ce
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 05, 2009, 13:03:46
Ja tym razem dosta³am wyniki poczt± - bo w klinice pobrali wiêcej krwi i badali te¿ hormony.
Nasz wynik z koñca kwietnia - 6,4.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 05, 2009, 21:57:41
Super Mia gratulacje :D  oczywi¶cie dla Matka  :!:  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Czerwiec 06, 2009, 02:22:10
Moje gratulacje, pieknie!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 07, 2009, 16:16:35
Nooo to my po piêciu miechach od za³o¿enia pompy mamy 6.5 :D Szok:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Czerwiec 07, 2009, 16:22:05
Cytat: "Misioza"
Nooo to my po piêciu miechach od za³o¿enia pompy mamy 6.5
Super!Gratulacje! :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Zuzka w Czerwiec 07, 2009, 22:35:33
Te¿ gratulujê! :)
Ja niestety ostatnio osi±gnê³am najwy¿szy wynik w swoim ¿yciu - 8,6.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 08, 2009, 10:19:54
No Mi¶ka, gratulacje :588:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 08, 2009, 10:37:51
Dziewczyny gratulacje :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 08, 2009, 23:00:35
My czekamy na wyniki z badañ, zobaczymy jakie bêd±, nie tylko HbA1c tylko i inne bo znów stajemy na komisjê.
Misioza,  jak Ci siê to uda³o, to najtrudniejszy okres super  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 09, 2009, 00:29:54
Jak mi siê uda³o? Sama nie wiem :D Jestem jeszcze w szoku :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 09, 2009, 14:12:21
Teraz ja teraz ja :D :D :D :D Przyznaje bez bicia, ¿e ostatni± hemoglobine robi³am do¶æ dawno, jak w styczniu chcia³am sie dostaæ do lekarza to by³a jaka¶ lipa bo nie mieli jeszcze umowy podpisanej i ci±gle co¶ i co¶ i wkoñcu wybra³am siê dzisiaj :D Pani pielêgniarka na moje szczêscie mia³a to urz±dzenie do robienia hb z palca, zrobi³a i podaje wynik...... 6,1  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  jaki szok  :shock: No i powiedzia³a mi ¿e ponoæ Lantus od 1 lipca wchodzi na liste leków refundowanych i zaproponowa³a mi np od wrze¶nia przej¶cie na lantus - ale to ju¿ w innym temacie powinnam pisaæ :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Czerwiec 09, 2009, 14:21:51
Kucka,  ¶wietny wynik  :D

Ja w lipcu dostanê skierowanie na hemoglobinkê wiêc te¿ siê pochwalê  8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 09, 2009, 20:17:36
Kucka super gratulujê :!:  A powiedz jeszcze gdzie to we Wrocku Hb robi± z palca???
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 10, 2009, 17:53:56
Lua, moja diabetolog, ta na pl dominikañskim raz na jaki¶ czas wypo¿ycza taki sprzêt i robi badania ;) Mi sie uda³o 2 razy za³apaæ na takie hb z paluszka ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Czerwiec 21, 2009, 16:59:50
Nasze szpitalne-robione w dniu podpiêcia pompki - 6,9 . Kolejne bêdzie w sierpniu , ju¿ "pompowe " .  Mam nadziejê , ¿e wynik bêdzie lepszy , tylko ¿e zawsze j± mam i co ?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: doroniuñka w Czerwiec 21, 2009, 18:55:50
Dawek 6,9 robione na oddziale. Po wszystkich infekcjach jakie ostatnimi czasy przyczepia³y siê do Niego to i tak nie¼le...
 U nas HbA1c  z palca  robi± ¶rednio raz na 3 miesi±ce :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 22, 2009, 00:32:05
A u nas ostatnie znów 6,8  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: doroniuñka w Czerwiec 22, 2009, 17:52:15
Becia, uszy do góry! Nie jest tragicznie, a po lecie zapewne bêdzie ni¿ej 8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kasiejka w Czerwiec 24, 2009, 22:22:57
We Wroc³awiu HbA1c robi± z ¿y³y.W lutym(moment zachorowania) HbA1c  wynosilo 11.Teraz mamy 6,6.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 25, 2009, 23:37:52
Przecie¿ 6.8 nie jest z³e :-)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Czerwiec 26, 2009, 00:00:34
W marcu wynik 6.4 a trzy miesiace pozniej 5.4  :D To moj najlepszy wynik jaki mialam  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Czerwiec 26, 2009, 09:21:34
no to teraz ja pogratuluje :))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 26, 2009, 15:39:55
Te¿ mogê siê pochwaliæ? Ostatnia 5,7  :!:  ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Czerwiec 27, 2009, 02:43:19
agnieszka1975ka,  dzieki
kicia,  moje gratulacje  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Lipiec 06, 2009, 18:23:09
Nasza z czerwca 6,0 !!!!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Lipiec 06, 2009, 18:45:58
brawa
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Lipiec 07, 2009, 00:28:30
iwa2, superrr  :D  brawa te¿ dla Kasi  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Lipiec 07, 2009, 15:47:41
My siê chwalimy, wczorajsze badanie-6,7 ,co po ostanim wyniku  sprzed dwóch miesiêcy 8,5  :evil: ( infekcje, wirusy i bakterie przynoszone przez starszego brata ze szko³y ) jest super wynikiem, a napewno bêdzie ni¿ej jak up³yn± pe³ne trzy miesi±ce :D Becia uszy do góry przy takim cukrze praktycznie nie gro¿± nam ¿adne powik³ania 8)  i gratulejszyn dla wszystkich!, nie dajemy siê tej ma³pie i walczymy dalej :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Lipiec 17, 2009, 18:11:01
My dzisiejsze: 6,4  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Lipiec 18, 2009, 10:10:17
Ja dzisiejsze 5,2 ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Lipiec 18, 2009, 18:23:26
pansa1 , grazyna i Kejti 9507 gratulacje !
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Lipiec 18, 2009, 19:49:38
My ze srody 6,2 .  Poprzedni by³ 6,0, wiec teraz ciut wyzej.
Mysla³am, ze bedzie wiecej po tych nocnych wariacjach z cukrami.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Weronika258 w Lipiec 19, 2009, 18:56:48
Ja z zesz³ego miesi±ca 8,2 ale w tym 7,2.....
Tak¿e......eh............ :cry:
Ale mo¿e teraz jak jestem na pompie to bd lepiej...........................
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 19, 2009, 22:36:32
masz hb robione co miesi±c????  :shock: bez sensu troche
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Weronika258 w Lipiec 19, 2009, 22:52:53
mam co miesi±c.....
Czemu?A bo ja wiem....Jak idê do diabetologa(co miesi±c-jak zaleci³a)to zawsze mam robiona...Tak sobie wymy¶li³a to niech robi :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Lipiec 21, 2009, 23:37:24
W lutym mia³em 6.0 dzi¶ odebra³em wynik i jest 7.3 % :( ostatnie 2 miesi±ce jednak nie by³y zbyt udane . Z badania potrafiê przeczytaæ tylko HbA1c ale jest tam te¿ pozycja 'HEMOGLOB' i wynik 15,96 g/dl i zakres od 14.00 do 18.00  i w³a¶nie co to oznacza ? Czemu HEMOGLOB ( -ine ? ) mam w normie a HbA1c ju¿ nie ? przy HbA1c norma podana jest do 6.0 % ale nie wiem czy to jest dla zdrowych ludzi czy dla diabetyków.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Lipiec 22, 2009, 10:10:55
Hemoglobina to inaczej czerwone cia³ka krwi. Je¶li ich brakuje, to cz³owiek ma anemiê.
Pod wp³ywem cukru hemoglobina zmienia swoj± postaæ - a poniewa¿ czerwone cia³ka krwi ¿yj± ok 2-3 miesi±ce, wiêc poziom tak zmienionej hemoglobiny (czyli frakcja A1c) mówi o ¶rednim poziomie cukrów w tym okresie.
Anemia i cukrzyca to zupe³nie inne choroby, wiêc hemoglobina i hemoglobina glikowana to zupe³nie inne wska¼niki zdrowia, nie ³±cz±ce siê ze sob±.
HbA1c = 6% oznacza poziomy cukru zbli¿one do osób zdrowych.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Lipiec 22, 2009, 11:21:27
Hemoglobina to troszke co¶ innego niz czerwone krwinki :)  :)  ale...(hemoglobina jest barwnikiem krwinek "czerwonych " i dlatego s± czerwone :) ) Je¶li poziom krwinek czerwonych lub hemoglobiny jest poni¿ej normy okresla sie to mianem anemii (przewa¿nie to idzie w parze chocia¿ nie zawsze- wiedza cos o tym mamu¶ki :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: camilla w Sierpień 05, 2009, 12:19:40
Nasza naj¶wie¿sza hemoglobina 7,3. Spodziewa³am siê gorszej, bior±c pod uwagê czêste infekcje i fakt, ¿e Dawid jest "trudnym przypadkiem"  :P . Na ostatniej wizycie w poradni nasza pani doktor powiedzia³a, ¿e ma kilku ma³ych pacjentów, którym nie idzie uregulowaæ cukrów, choæ rodzice staj± na g³owie, ¿eby by³o dobrze. Dawidek do nich nale¿y  :? Taki ma organizm i ju¿  :evil:  Mimo wszystko ja walczê dalej!  :mrgreen:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Sierpień 05, 2009, 20:07:08
camilla trzymam kciuki i swietnie ze sie nie poddajesz u nas tez róznie wiec wiem jak to jest stajesz na g³owie a tu na odwrót powodzenia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Sierpień 06, 2009, 11:39:20
dziewczyny u nas równie¿....ja staje na g³owie a cukry i tak robi± co chc±...... jestem ciekawa jakie bêdzie kolejne HbA1c u Kai.... bo ostatnie by³o tragiczne.... :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Sierpień 06, 2009, 14:01:55
Anitapo, a jakie ostatnio Kaja mia³a hba1c, ¿e piszesz, ¿e tragiczne? Ja ostatnio mia³am 7,4 niby nie tak wysoko, ale dla mnie to naprawdê za wysoko, tym bardziej, ¿e wcze¶nie mia³am 6,6. zobaczymy, jakie teraz bêdê mieæ.
trzymam kciuki za hba1c Waszych cukiereczków:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ela K w Sierpień 06, 2009, 15:09:20
Nasz wynik z wczoraj 6,2  :D jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo na wczasach przez 2 tygodnie ¶rednia na glukometrze by³a ponad 200  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: doroniuñka w Sierpień 08, 2009, 11:01:11
Obawiam siê ,¿e i mój Dawidek jest takim trudnym do wyregulowania cukierkiem (co i nasza Pani Doktor powiedzia³a)Ostatnia hemoglobina by³a w maju,a teraz a¿ siê bojê :sad: W nocy poziomy przyprawiaj± mnie o gêsi± skórkê. Jedna noc ok,inna docukrzanie,jeszcze inna ci±g³e korygowanie :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Sierpień 08, 2009, 11:22:49
doroniuñka, to tak jak i u nas :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Sierpień 08, 2009, 15:45:30
Ja chyba jestem jaka¶ niedouczona . Ci±gle nie rozumiem pojêcia - dobrze wyrównana cukrzyca i jak tego dokonaæ ? Jak mimo starañ wypracowaæ szablonowe Hbac , skoro ta zo³za jest zawsze krok przede mn± ? Tak jak piszecie , kilka dni super - poziomki dwucyfrowe , a potem dni z wysokimi i analizowanie gdzie pope³ni³am  b³±d  .  Wiem te¿ jednak , ¿e s± szczê¶ciarze , którym siê to udaje . Czy wiecie co¶ co powinnam wiedzieæ ? ... mo¿e jakie¶ rady ?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 15, 2009, 11:19:49
Kolejn± hemoglobinê zrobiê w przysz³y wtorek, obawiam siê ¿e mo¿e byæ ni¿sza ni¿ moje ostatnie 5,7 :570:
Tytuł: Czy kto¶ mi mo¿e co¶ m±drego powiedzieæ?...
Wiadomość wysłana przez: alba64 w Sierpień 21, 2009, 14:48:47
..bo ju¿ jestem ca³kiem za³amana ostatnim wynikiem u mojej 13- latki....- 9,7 :(
Nie rozumem zupe³nie jak to mo¿liwe.

U¿ywamy pompy, ¶rednia z glukometru za ostatnie 90 dni to 151, s± wakacje, mam j± ca³y czas na oku, wiêc kwestia podjadania jest ma³o prawdopodobna, ostatni miesi±c wyniki by³y naprawdê super, poposi³kowy cukier maksymalnie w granicach 180... i taki wynik??? Po prostu szok.

Poprzednie badanie pó³ roku temu by³o 7,1 a od tamtej pory wydawa³o mi siê, ¿e jeszcze uda³o nam siê lepiej dobieraæ dawki do posi³ków... No to mi siê w³a¶nie wydawa³o. No, masakra kompletna.

Jedyne co mi przychodzi do g³owy to to, ¿e dwa dni przed badaniem pompa w nocy nie podawa³a insuliny (zagiêcie wk³ucia, bez alarmu) i zanim sprawê opanowa³y¶my, rozwinê³a siê regularna ketoza (cukry 350, kilkukrotne wymioty, aceton w moczu)....
Nawet by³am zdziwiona, ¿e to tak szybko "polecia³o", bo zazwyczaj tak nie by³o. My¶la³am, o naiwna, ¿e mo¿e to dlatego ¿e organizm przywyczajony do ni¿szych cukrów, gwa³towniej reaguje na wy¿sze. Otó¿ pani doktor wyprowadzi³a mnie z b³êdu, ¿e jest akurat odwrotnie.
I jeszcze sugerowa³a, ¿e to na pewno z powodu podjadania ten wynik.. A jak tu nie wierzyæ w³asnemu dziecku?

Ma kto¶ mo¿e jaki¶ pomys³ co to mog³o byæ z tym szalonym wynikiem? Jak nas przyjmowali do szpitala ze ¶wie¿ym rozpoznaniem 7 lat temu, to wynik by³ 9,5, wiêc ten aktualny to najgorszy w historii... Akurat dzisiaj, tak zupe³nie przypadkowo siê sk³ada, mija 7 lat.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mk w Sierpień 21, 2009, 15:23:41
¶rednia z glukometru to ¶rednia przypadkowych pomiarów, pomiêdzy którymi cukry mog± szaleæ... Mo¿e spróbuj zrobiæ jednego dnia pomiary co godzinê przez ca³± dobê i wówczas gdzie¶ wyjd± jakie¶ skoki.
Ja tak od czasu do czas robiê ¿eby zweryfikowaæ bazê.
U mnie za to HbA1c wychodzi³o podejrzanie za niskie w stosunku do cukrów, które mierzy³am i wówczas mi sie okaza³o, ¿e ja ci±gle w przerwach miêdzy pomiarami mia³am bardzo niskie cukry, których nie czu³am.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: alba64 w Sierpień 21, 2009, 15:39:44
Tak, jasne, ¿e ¶rednia to ¶rednia... Ale gdy nie ma jaki¶ masakrycznych ró¿nic w poziomach cukru typu 30-500 to jednak jaki¶ obraz daje. Przynajmniej spotka³am siê z tym, ¿e sami lekarze okre¶laj±, ¿e przy HbA1c rzêdu 7,5, ¶rednia wynosi ok. 180-200.

Kiedy powiedzia³am p. doktor o tej ¶redniej z glukometru popatrzy³a na mnie dziwnie i powiedzia³a, ¿e ona ju¿ ró¿ne "cudowne" wyniki widzia³a, w takim sensie ¿e zrozumia³am, ¿e sugeruje jakoby moje dziecko mnie oszukiwa³o. A przecie¿ kontrolujê glukometr i regularnie sczytujê dane z pompy... No chyba, ¿e jest jeszcze co¶ o czym nie wiem.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Sierpień 21, 2009, 18:57:05
Cytat: "mk"
¶rednia z glukometru to ¶rednia przypadkowych pomiarów, pomiêdzy którymi cukry mog± szaleæ... Mo¿e spróbuj zrobiæ jednego dnia pomiary co godzinê przez ca³± dobê i wówczas gdzie¶ wyjd± jakie¶ skoki.
Ja tak od czasu do czas robiê ¿eby zweryfikowaæ bazê.
[glow=orange]U mnie za to HbA1c wychodzi³o podejrzanie za niskie w stosunku do cukrów, które mierzy³am i wówczas mi sie okaza³o, ¿e ja ci±gle w przerwach miêdzy pomiarami mia³am bardzo niskie cukry, których nie czu³am.
[/glow]
no w³asnie u nas by³o podobnie ostatni wynik 5,8 a zdarzy³y siê kilkra razy powy¿ej 400, Kamilek ci±gle chory by³ i c ukry mia³ ró¿ne, ja by³am zdziwiona tym wynikiem,
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Sierpień 22, 2009, 23:10:48
A mo¿e po prostu b³±d w laboratorium :?:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Sierpień 24, 2009, 11:49:23
alba, skoro mierzycie czêsto cukry, na pewno zauwa¿yliby¶cie du¿e poziomy. To niedocukrzenia ³atwiej przeoczyæ, hiper zwykle o wiele d³u¿ej siê trzymaj±.
Ja na Waszym miejscu sprawdzi³abym czy aby na pewno glukometr (je¶li u¿ywacie tylko jednego) wskazuje dobrze cukry (mi kiedy¶ zani¿a³). No i powtórzy³abym badanie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Wrzesień 02, 2009, 21:40:42
Nasz dzisiejszy wynik - pierwszy na pompce , to 6,4  .   Bardzo siê cieszê , tym bardziej , ¿e jak ju¿ wcze¶niej pisa³am ta " zo³za " czasem wymyka siê  spod kontroli  i potrafi nie¼le namotaæ .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Wrzesień 03, 2009, 15:23:29
U Laury na wypisie ze szpitala 13,4% :-( Ale to pocz±tek wiêc niczego lepszego siê nie spodziewa³am. Nastêpnym razem napewno bêdzie lepiej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Wrzesień 03, 2009, 19:57:28
poczatki takie sa wiec nie masz sie co martwic zobaczysz potem bedzie lepiej u nas na poczatku tzn 3 lata temu tez by³o 11.2% zyczymy powodzenia :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Wrzesień 05, 2009, 00:08:09
cytat:
"Co mo¿e zafa³szowaæ wyniki?
HbA1c to znakomity parametr kontroli cukrzycy, ale niestety, nieidealny. W¶ród patologii, które mog± fa³szowaæ wyniki, nale¿y wymieniæ:

• skrócenie czasu ¿ycia krwinki czerwonej, co ma miejsce w niedokrwisto¶ciach hemolitycznych oraz w przypadku niewydolno¶ci nerek,
• zmienion± strukturê hemoglobiny, np. w hemoglobinopatiach oraz pod wp³ywem leków, alkoholu, toksyn mocznicowych,
• zaburzenia metaboliczne, g³ównie podwy¿szony poziom triglicerydów i bilirubiny."

http://www.xido.pl/index.php?pid=13&module=news&id=60
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 08, 2009, 15:14:14
Beato77, uszy do góry! :) Moje pierwsze hba1c po wykryciu to 15% ... :D a pó¼niej 6,6 i 7,4. Dzisiaj by³am robiæ kolejne, wyniki w poniedzia³ek. Spodziewam siê co¶ ko³o 8 :( bo naprawdê cukrów nie mia³am dobrych...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mk w Wrzesień 08, 2009, 15:56:56
Pinczerko bêdzie pewnie 6 co¶ - ja jak siê spodziewam 8 to mam 6 albo 7 co¶.
Za tydzien mam wizytê i jestem ciekawa, bo te¿ nie mia³am super cukrów - wakacje mi nie sprzyjaj± :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 14, 2009, 20:09:49
Cytat: "mk"
Pinczerko bêdzie pewnie 6 co¶ - ja jak siê spodziewam 8 to mam 6 albo 7 co¶.
Za tydzien mam wizytê i jestem ciekawa, bo te¿ nie mia³am super cukrów - wakacje mi nie sprzyjaj± :)


Mk, muszê zmartwiæ, ¿e u mnie siê to nie sprawdza :(
¦wie¿a hemoglobinka z dzisiejszego dnia to 7,9  :evil:  :evil:   :evil:   :evil:
Bardzo mnie to zmotywowa³o, tylko nie wiem jak na d³ugo. Jak by³am te kilka dni na pompie, to taka by³am zmobilizowana, ¿eby trzymaæ dobre cukry, ¿e nic nie podjada³am przez 5 dni :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Wrzesień 14, 2009, 21:08:48
Oj Pinczerko popraw siê  :cry:  7.9 hemoglobina to cukry 184-186, bêdê trzymaæ za Ciebie kciuki. Jak najszybciej d±¿ do pod³±czenia pompy. Moja córka, która jest w Twoim wieku i z podobnym sta¿em choroby od pocz±tku na niej jest i hemoglobiny 5,6. Wierzê, ¿e i Tobie siê uda.
PS. Ona te¿ jest ³asuchem i lubi podjadaæ a do lodów to ma szczególn± s³abo¶æ, dzieñ bez nich,to dzieñ stracony. :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mk w Wrzesień 15, 2009, 11:22:37
G³owa do góry i walczymy dalej!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 16, 2009, 19:24:35
Wiem  :oops:
Dzisiaj na przyk³ad mia³am 222  :oops:  przed wuefem, ale postanowi³am æwiczyæ i przed obiadem mia³am ju¿ same jedynki 111.
Nie wiem czemu po obiedzie mi wywali³o na 290 co¶, ale nic nie dojad³am i dostrzyknê³am 1,5 j (bo na obiad da³am na przelicznik o 0,1j jednostki mniej, bo my¶la³am, ¿e po tym wysi³ku mi bêd± lecieæ cukry, ale u mnie to dopiero po kilku godzinach, wiêc w nocy muszê siê pilnowaæ) i przed kolacj± bardzo mi³a niespodzianka - 81 :)
Naprawdê siê zawziê³am i mówiê Wam, ¿e bêdzie ni¿sza ta hemoglobina, ta nastêpna :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mk w Wrzesień 17, 2009, 23:13:40
A mi dzisiaj pani prof. powiedzia³a, ¿e ona nie jest zwolenniczk± hemoglobiny niskiej, bo wtedy wiadomo, ¿e gdzie¶ siê ukrywaj± si³± rzeczy niedocukrzenia. Dlatego takie 6,0-6,5 wg niej s± ok.
No chyba, ¿e ci±¿a to wówczas faktycznie poni¿ej 6.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Wrzesień 29, 2009, 12:21:26
Nasze hemoglobinki: Marcina 5,9  Martynki 5,5.Muszê dodaæ,ze nie s± one wynikiem bardzo wysokich i bardzo niskich cukrów,tylko bardzo intensywnej kontroli,no i w przypadku Marcina solidnej porcji ruchu..Jestem baardzo szczê¶liwa!!! :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Wrzesień 29, 2009, 14:20:20
Piêkne te Wasze hemoglobinki   :grin:  
¯a³ujê , ¿e nasza w³a¶nie zaczyna pi±æ siê do góry  - zapalenie gard³a .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Reni w Wrzesień 29, 2009, 16:44:43
Moja najnowsza: 5,54 :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Wrzesień 29, 2009, 19:15:01
joanna ostrowsk,  Reni,  swietne hemoglobinki, trzymajcie tak dalej :607:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Wrzesień 29, 2009, 20:12:26
Gratulacje dziewczyny ! :D  Hemoglobinki na medal! :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DamianJ w Wrzesień 29, 2009, 22:39:29
gratulacje - po prostu super
jak wy to robicie  :shock:  :shock:  :?:  :idea:  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Madziula w Wrzesień 30, 2009, 12:40:15
no wlasnie jak wy to robicie, nasza to 7.2 wczoraj wynik odebralismy :( lekarz tutaj w norwegii powiedzial ze jest super, ja sie z nim nie zgadzam.  Ponizej 7miu chcialabym aby Mati mial hemoglobinke. ale moze to sie poprawi, mial ostatnio sporo stresu no i rosnie jak na drozdzach, jeszcze rok nie minal odkad pompe mamy wiec mysle ze dojdziemy do ladnej hemoglobinki  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Reni w Wrzesień 30, 2009, 16:57:32
Cytat: "DamianJ"
jak wy to robicie  :shock:  :shock:  :?:  :idea:  :D


du¿o ruchu i zero produktów z m±ki po 17 :P S³odyczy sobie natomiast nie odmawiam i pijê du¿o wody niegazowanej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Październik 01, 2009, 01:34:42
No to teraz ja musze sie pochwalic, moj ostatni wynik 5.4 czyli taki sam jak 3 miesiace temu  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Madziula w Październik 01, 2009, 11:07:27
gratuluje wynikow
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Październik 15, 2009, 15:57:53
Wynik z wczoraj : 6,6%   :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 15, 2009, 19:55:11
Jest czym siê chwaliæ :) :)
gratulujê wszystkim dobrych wyników :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pompiarka_ w Październik 15, 2009, 19:59:21
Dzisiaj mia³am robion± hemoglobinê i wynik to 5,9%. Jestem bardzo zadowolona. Pozdrawiam i gratulujê dobrych wyników.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: DamianJ w Październik 19, 2009, 08:26:19
mój wynik z przed miesi±ca chyba, ale przedwczoraj odebrany
jestem w szoku    :D 6,1% :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 19, 2009, 12:58:33
Brawo Magdo!Trzymaj tak dalej! :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 19, 2009, 13:43:25
Nasza ostatnia 6,4 - to bardzo dobra, bior±c pod uwagê, ¿e walczê z nocn± baz±. :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 19, 2009, 16:26:54
Mia!No jasne,przyjmij równie¿ gratulacje!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Październik 22, 2009, 19:28:49
u nas 6,3 poprzednio by³o lepiej te chorubska da³y nam troche popalic no i troche  szko³a( stres pierwszoklasisty ) mam nadzieje ze potem bedzie lepszy
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 22, 2009, 19:42:32
andziaroza 6,3 to z³y wynik?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Październik 22, 2009, 20:12:23
Cytat: "anitapa"
andziaroza 6,3 to z³y wynik?


my jak mieli¶my 5,9 to us³ysza³am, ¿e to nasz najgorszy wynik a jaki by³o 6,3 to podobno bylo super
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Październik 22, 2009, 21:28:46
Cytat: "agnieszka1975ka"
my jak mieli¶my 5,9 to us³ysza³am, ¿e to nasz najgorszy wynik

Najgorszy - bo za niski. :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Październik 22, 2009, 22:18:06
Nasz wynik to 6.7 :sad: , by³am pewna ¿e bêdzie ni¿szy a tu guzik.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Październik 25, 2009, 10:09:20
to ja juz nic nie wiem jak mamy 5.9 to mówia ze dobry i jak 6.3 to tez
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mk w Październik 25, 2009, 11:18:42
Cytat: "andziaroza"
to ja juz nic nie wiem jak mamy 5.9 to mówia ze dobry i jak 6.3 to tez


Bo to wszystko zale¿y od lekarza. Spotka³am siê z opiniami profesorów, którzy twierdz±, ¿e poni¿ej 6,0 jest z³e, bo nie da siê osi±gn±æ przy cukrzycy takiego wyniku bez ukrytych tzn. niewy³apanych niedocukrzeñ. Jednak s± te¿ zdania odmienne. I komu wierzyæ?
Mo¿e warto prze¶ledziæ dok³adnie jaki¶ dzieñ (co pó³ godziny) i zweryfikowaæ te opinie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kondziu w Październik 25, 2009, 16:03:29
Moja ostatnia z wrzesnia to 6,6. Najlepsza od 3 lat  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Październik 25, 2009, 22:50:10
kondziu,  dok³adnie taki sam wynik uzyska³em w pa¼dzierniku :) Gratulacje .

Wed³ug mnie najlepszy wynik by³by w granicach 6.0-6.5 i gdybym ci±gle taki mia³ to by³oby ¶wietnie.

Gdy mia³em HbA1c na poziomie 5.7-6.0 to mia³em ma³e problemy z oczami ( musia³em ³ykaæ dodatkowo codziennie tabletki na oczy ¿eby wszystko by³o ok)
Aktualnie od pó³ roku nie biorê ju¿ nic na oczy i nie zdarzy³y mi siê takie objawy jak z ni¿sz± HbA1c , ale to tylko mój indywidualny przypadek :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Listopad 02, 2009, 16:24:11
Ja w³a¶nie odebra³am, mam 7.2. Tyle starañ i mia³am nadziejê, ¿e w koñcu zejdê poni¿ej 7, a tu...
Biker- niekoniecznie za niski, bo w tym laboratorium co robiê norma to 3.9 - 7.0.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kondziu w Listopad 05, 2009, 23:57:54
Bia³a ja uwa¿am, ze to bardzo dobry wynik. Ja za tydzien do lekarza na kontrol, pewnie mi zrobi hemoglobine. Ciekawe jaka bedzie. Oczywiscie dam znac  8)  8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Listopad 06, 2009, 14:15:37
Ja nie twierdzê, ze jest jaki¶ strasznie z³y, ale mimo wszystko powy¿ej normy, a mi bardzo zale¿a³o by w koñcu tym razem zobaczyæ szóstkê, zamiast siódemki ;)
No, ale pewnie miesi±c choroby wp³yn±³ na wynik...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Listopad 06, 2009, 18:19:35
Szlag mnie trafia normalnie!, tak siê cieszy³am ostatnim 6.7 a tu dzisiaj 8.1 !!!! nic nie rozumiem z tego!, z wyj±tkiem jednego wyniku HI jaki¶ czas temu, wydawa³o siê ¿e cukry pod kontrol±!. I okaza³o siê te¿ ¿e w laboratorium zda¿aj± siê b³êdy pomiaru, bo wysz³o 9.5 :evil: ale zrobi³y¶my jeszcze raz, bo taki wynik wyda³ mi siê nie mo¿liwy!.
Szlag niech trafi t±  p#*&*n± cukrzycê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kondziu w Listopad 06, 2009, 18:37:27
Wiecie co... nie ma co sie przejmowac HbA1c bo ona nigdy nie odzwierciedla wyniko sredniej. Mozna chwile sie zle czuc juz cukry szaleja. Raz dwa razy niedocukrzenie i sie wynik psuje
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Listopad 06, 2009, 20:47:28
Wczoraj odebra³am nasz pierwszy wynik po wyj¶ciu ze szpitala - 6,2
Jestem bardzo szczê¶liwa:) Od Pani dietetyk us³ysza³am, ¿e na pocz±tku to wszyscy maj± dobre wyniki. Zamierzam jej udowodniæ ¿e pó¼niej te¿ bêdzie dobrze - bêdê siê bardzo stara³a. Pozdrowienia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Listopad 17, 2009, 16:33:55
Jeszcze goraca hemoglobinka 5,8 i oby tak dalej,czego sobie i innym zycze :D

[ Dodano: Wto Lis 17, 2009 4:35 pm ]
Mojej corce tak dokladniej zycze i innym cukiereczka :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: MoNiCzKa88 w Listopad 28, 2009, 19:30:28
Mój wynik 7,7 %
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Listopad 29, 2009, 22:51:37
A nasz 6,8  :? , jako¶ nie mo¿emy zej¶æ ni¿ej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 29, 2009, 23:44:42
No nam pobrano w pi±tek,ale ja nie chcia³am :( po ostatnich infekcjach i zagiêtych wk³uciach nie wró¿y to nic dobrego.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Grudzień 01, 2009, 09:46:10
Nasza ostatnia 7,0 i nawet siê cieszê bo poprzednia by³a trochê wy¿sza.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Grudzień 01, 2009, 11:04:54
wynik naszej ostatniej to te¿ 7,0 i siê bardzo cieszê(chocia¿ poprzedni 6,4)ale ba³am siê,¿e bêdzie ok 8-9 bo cukry by³y kiepusie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: donata w Grudzień 04, 2009, 19:25:49
U nas wynik 5,9 ,oby tak dalej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 04, 2009, 23:44:14
U nas po infekcji i przebojach z wk³uciami 6,7 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Grudzień 05, 2009, 16:36:50
chyba ju¿ czas ¿ebym i ja zrobi³a hemoglobinê, bo przyznam szczerze, ¿e z mojego terminu (  :? na pa¼dziernik) nic nie wysz³o, po tym jak narzucili nam têpo na uczelni....

no ale trzeba....jestem szczerze ciekawa swojego pierwszego wyniku ....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Grudzień 07, 2009, 18:53:56
a my 7,20  :oops:  :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Grudzień 07, 2009, 20:08:09
Nasza dzisiejsza 6,6 - bywa³o lepiej ale sie nie czepiam (2,5cm w górê i 1kgcia³ka)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Grudzień 08, 2009, 10:55:45
u nas 6,0
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Grudzień 08, 2009, 22:32:30
agnieszka1975ka, super  :D oby tak dalej. My jeszcze takiej nigdy nie mieli¶my :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Grudzień 09, 2009, 08:46:44
Cytat: "Becia"
agnieszka1975ka, super  :D oby tak dalej. My jeszcze takiej nigdy nie mieli¶my :sad:


dziêkujê, cukrzyca Kamilka lubi p³ataæ nam figlê, ale udajê siê nam jako¶ j± ogarn±æ, cieszê siê z wyniku bardzo, nasz najni¿szy wynik to 5,9 najwy¿szy 6,3
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kokos999 w Grudzień 25, 2009, 20:40:52
Gdy ponad rok temu stalem sie slodszym to mialem 8,1 - ale wtedy moja trzustka jeszcze pracowala ( cukrzyce typu I wykrylem przypadkiem bezobjawowo).
Przez ten czas trzustka zdegenerowala sie do 0 i juz nie mam co na nia liczyc.

Obecne wyniki - zazwyczaj 6,2 - 6,4 ale ostatnio pojechalem po bandzie....5,15

Oprocz tego licze ilosc godzin mego slodkiego zycia w trakcie ktorych mialem zbyt wysokie poziomy ( wszystko automatem  poprzez makro w excelu po zrzuceniu danych z Accu Check Active - jesli ktos bylby zainteresowany to udostepnie) - wynik makra wyglada nastepujaco :

Raport za okres    01.12.2009-24.12.2009                             
Liczba dni    -                                                        24   
Liczba pomiarów      -                                            163   
¦redni poziom cukru       -                          106,93   
¦rednia liczba badañ na dzieñ -                         6,79   
Warto¶æ minimalna                  -                           41   
Warto¶æ maksymalna                    -                       226   
Liczba pomiarów wy¿szych ni¿ 160 -                    17 czyli   10,43% wszystkich pomiarow
Liczba pomiarów wy¿szych ni¿ 140 -                   24 czyli     14,72%
Liczba pomiarów ni¿szych ni¿ 70 -                  23 czyli     14,11%
Liczba pomiarów ni¿szych ni¿ 50 -                     3 czyli      1,84%
Ilo¶æ godzin o poziomie wy¿szym ni¿ 160 -        15,16 czyli   2,63% okresu
Ilo¶æ godzin o poziomie wy¿szym ni¿ 140 -        33,19 czyli   5,76% okresu
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Grudzień 29, 2009, 13:51:48
Nasz wynik to 5,8  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Grudzień 29, 2009, 14:00:02
viki, gratulacje!Jak ¿escie to zrobili??? :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Grudzień 29, 2009, 14:50:47
Równie¿ gratulujê.
Nasza pierwsza  od zachorowania H - 6,2 wiêc super.
Ostatnio w szpitalu przed pod³±czeniem pompy ponownie nam zrobiono i wysz³a 6,76 - po chorobie to i tak siê cieszy³am. Zada³am pytanie doktor, która nas prowadzi³a jaki wynik jest dla niej najlepszy - odpowied¼ 6,0 - 6,5 a ni¿sza ¶wiadczy o wielu niedocukrzeniach, Jaka jest wasza opinia na ten temat?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Grudzień 29, 2009, 17:11:09
nam te¿ ostatnio tak powiedzieli w szpitalu... nawet towarzystwo diabetologiczne potwierdzi³o ostatnio ¿e dzieci powinny mieæ  wynik  w graniach 6-7.... ni¿sze ¶wiadcz± o wielu niedocukrzeniach co negatywnie wp³ywa na rozwój dzieci.... ale  o tym by³a juz tutaj mowa :razz:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Grudzień 29, 2009, 19:08:01
Cytat: "EVITA"
Zada³am pytanie doktor, która nas prowadzi³a jaki wynik jest dla niej najlepszy - odpowied¼ 6,0 - 6,5 a ni¿sza ¶wiadczy o wielu niedocukrzeniach, Jaka jest wasza opinia na ten temat?
Moja Martynka 3mies.po pod³±czeniu pompy mia³a hemoglobinê 5,5 i naprawdê,z rêk± na sercu by³ to wynik skrupulatnej kontroli,cukrów w granicach 70-160,niedocukrzenia zdarzy³y siê 3 i trzy razy mia³a cukier powy¿ej 200,a teraz (wiadomo-zima,mniej ruchu) ma cukry wy¿sze,hemoglobina na pewno by³aby wy¿sza,ale te¿ wiêcej za³apali¶my tych baardzo niskich i wiêcej wysokich,niestety..Jak dla mnie to wszystko zale¿y od wielu czynników..choæ muszê przyznaæ,¿e utrzymanie cukrów przy tej hemoglobinie 5,5 wymaga³o ci±g³ego nadzoru,na który jako mama nie pracuj±ca mog³am sobie pozwoliæ,natomiast na d³u¿sz± metê jest to bardzo uci±¿liwe........
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Grudzień 29, 2009, 21:24:48
Bardzo siê ucieszy³am gdy us³ysza³am jaki wynik mamy , no i by³am lekko zaskoczona , ¿e taki uzyskali¶my  s±dzi³am , ¿e bêdzie wy¿szy . Kacper kilka razy mia³ infekcje - co prawda drobne , ale zawsze " windowa³o " nam poziomki i baza adekwatnie te¿ w górê . Zdarzy³o Mu siê te¿ dos³ownie kilka razy zaliczyæ ok. 50 , a i 35 te¿ siê trafi³o .  Wysokie szybko zbijamy , a przy niskich nie mamy odbiæ  , które ciê¿ko przecie¿ zbiæ i d³ugo taki cukier kr±¿y we krwi . Mo¿e to w³asnie jest wyt³umaczenie , bo do du¿ej ilo¶ci niskich poziomów siê nie przyznajê  ;)  :P

iza , a Ty nie w szpitalu  na badaniach z Wiki ?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iza w Grudzień 29, 2009, 22:27:50
Cytat: "viki"
iza , a Ty nie w szpitalu na badaniach z Wiki ?


M±¿ jest,jutro maj± wyj¶æ,ja zosta³am z Franiem.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: doroniuñka w Styczeń 25, 2010, 17:22:03
Mimo moich prognoz,ostatni wynik 6,7. Przewidywa³am 7,2 a tu niespodzianka :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Styczeń 25, 2010, 19:34:47
Moj ostatni to 5.3  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 26, 2010, 11:22:56
Doroniuñka, justyna2244 - gratulujê! :) Ja jadê w pi±tek do lekarza i bêdê mia³a robion± hemoglobinê po raz pierwszy od czasu, jak mam pompê. Przwidujê co¶ ko³o 7-7,2 i nawet ten wynik bêdzie mnie cieszy³, bo przed pomp± mia³am 7,9.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Styczeń 26, 2010, 11:26:57
My niestety schodzimy na psy 1 hemoglobina 5.9, druga 6.2, teraz w grudniu 6.6
pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 26, 2010, 12:21:26
errol uwa¿am, ¿e wyniki macie superowe....bardziej by³abym zaniepokojona tymi oko³o 5.......
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Styczeń 26, 2010, 13:48:59
Je¶li 6,6 jest zej¶ciem na psy.... to my ca³y czas na tych psach jeste¶my  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Styczeń 26, 2010, 15:49:38
Cytat: "anitapa"
errol uwa¿am, ¿e wyniki macie superowe....bardziej by³abym zaniepokojona tymi oko³o 5.......

Nie no beznadziejne nie s± ;), ale tendencja wzrostowa tez jest, poza tym jak patrze na cukry z pierwszego okresu cukrzycy to obecnie nasze marzenie, by³o kilka niedocukrzen i kilka p 200 bo byl tak wyrownany, a jak skonczyla sie remisja i zaczely infekcje on zacza³ rosn±æ to obecna hemoglobina to efekt czestych hiper i hipoglikemii niestety, ale to chyba norma z tego co czytam
pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Styczeń 26, 2010, 16:29:30
Cytat: "errol"
Nie no beznadziejne nie s±  , ale tendencja wzrostowa tez jest, poza tym jak patrze na cukry z pierwszego okresu cukrzycy to obecnie nasze marzenie, by³o kilka niedocukrzen i kilka p 200 bo byl tak wyrownany, a jak skonczyla sie remisja i zaczely infekcje on zacza³ rosn±æ to obecna hemoglobina to efekt czestych hiper i hipoglikemii niestety, ale to chyba norma z tego co czytam
My to dopiero zeszli¶my na psy-Martynka z 5,5 na 6,9 przy czym zaznaczê,¿e ten pierwszy wynik by³ naprawdê z bardzo wyrównanych cukrów,dos³ownie tak,jak u Was kilka hipo i kilka hiper,a teraz juz niestety nie jest tak ró¿owo :cry: ..Nawet siostra Sabinka stwierdzi³a,¿e wiêcej lepiej niech nie bêdzie.Natomiast Marcin z 5,9 na 6,4,ale dosyæ konkretnie chorowa³ i mamy jakie¶ tam usprawiedliwienie..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Styczeń 26, 2010, 18:24:56
Cytat: "joanna ostrowsk"
Cytat: "errol"
Nie no beznadziejne nie s±  , ale tendencja wzrostowa tez jest, poza tym jak patrze na cukry z pierwszego okresu cukrzycy to obecnie nasze marzenie, by³o kilka niedocukrzen i kilka p 200 bo byl tak wyrownany, a jak skonczyla sie remisja i zaczely infekcje on zacza³ rosn±æ to obecna hemoglobina to efekt czestych hiper i hipoglikemii niestety, ale to chyba norma z tego co czytam
My to dopiero zeszli¶my na psy-Martynka z 5,5 na 6,9 przy czym zaznaczê,¿e ten pierwszy wynik by³ naprawdê z bardzo wyrównanych cukrów,dos³ownie tak,jak u Was kilka hipo i kilka hiper,a teraz juz niestety nie jest tak ró¿owo :cry: ..Nawet siostra Sabinka stwierdzi³a,¿e wiêcej lepiej niech nie bêdzie.Natomiast Marcin z 5,9 na 6,4,ale dosyæ konkretnie chorowa³ i mamy jakie¶ tam usprawiedliwienie..

U nas te¿ choroby i wk³ucia rozregulowuj± wszystko,  :572: a potem zajmuje to jaki¶ czas zeby wróciæ do normy. Ju¿ teraz wyrobili¶my sobie procedurê, ¿e wk³ucie nie mo¿e byæ d³u¿ej ni¿ 48 h nawet jeslu jest ¶wietne, bo potem nagle zaczyna rosn±æ jeszcze bardziej siê zapycha bo krew gêstnieje i masakra zbijamy ca³± noc. A jak zdarzy nam siê ponad 300 przed up³ywem 2 doby, to od razu korekty z pena, ¿eby unikn±æ nie przespanych nocy
pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 26, 2010, 19:37:44
Ja od czwartku jestem przeziêbiona, ale jutro idê ju¿ do szko³y. Te¿ mi choróbsko trochê namiesza³o w cukrach  :evil:  I ciekawa jestem, jak± bêdê mieæ hemoglobinê...
Errol, 6,6 to faktycznie nie jest z³a, ale to pewno chodzi o to, ¿e ta hemoglobina jest z tendencj± zwy¿kow±, prawda? I niby dobra, ale te¿ ¼le jest, jak raz jest dó³ a pó¼niej wysoko, bo najgorsze s± dla organizmu takie odbicia.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Styczeń 26, 2010, 22:24:56
u nas teraz 6.4 spodziewa³am sie wiecej wiec sie ucieszylam mamy teraz troche dziwnie z tymi cukrami ale mam nadzieje ze wkrótce je opanujemy :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Luty 04, 2010, 10:07:47
Naj¶wie¿sza hemoglobina: 7 (zaznaczam, ¿e ta przed pomp± by³a 7,9 wiêc w sumie do¶æ znaczna poprawa). Nie mniej jednak niby jestem zadowolona, ¿e siê poprawi³, ale to ci±gle jeszcze nie to. A TSH mam 1,22.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Luty 04, 2010, 22:36:34
pinczerka,  wynik ca³kiem przyzwoity , a tak siê martwi³a¶  :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Luty 06, 2010, 19:43:09
W³asnie zeby nie bylo za rózowo, zaliczylismy nasze najwyzsze HbA1c . Wczoraj robione i bylo 7. Cukry paskudne od 3 miesiecy. Duzo niespodziewanych i niewyjasnionych 300, noce do niczego. 2-3 noce pod rzad wysokie, kolejna noc hipo i tak w kó³ko. Gdyby nie ciagle dostrzykiwanie w nocy, to pewnie byloby wiecej. W coiagu dnia tez same skoki. W ciagu tych 3 miesiecy byly 2 choroby i szczepienia. relatywnie do tego co bylo, nie jest zle, spodziewalam sie wiecej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Luty 06, 2010, 19:49:21
Cytat: "mamablizniaczek"
W³asnie zeby nie bylo za rózowo, zaliczylismy nasze najwyzsze HbA1c . Wczoraj robione i bylo 7. Cukry paskudne od 3 miesiecy. Duzo niespodziewanych i niewyjasnionych 300, noce do niczego. 2-3 noce pod rzad wysokie, kolejna noc hipo i tak w kó³ko. Gdyby nie ciagle dostrzykiwanie w nocy, to pewnie byloby wiecej. W coiagu dnia tez same skoki. W ciagu tych 3 miesiecy byly 2 choroby i szczepienia. relatywnie do tego co bylo, nie jest zle, spodziewalam sie wiecej.


A jakie hba1c mia³y¶cie wcze¶niej?
Dla mnie 7 akurat oznacza poprawê, bo zesz³am  z 7,9 w ciagu 4 mies. Mo¿e to nie jest bardzo du¿a poprawa, ale my¶lê, ¿e nastêpne hba1c bêd± lepsze.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Luty 06, 2010, 20:45:57
U nas przy rozpoznaniu cukrzycy hba1c by³a 6,3 i dopiero po tym wyniku lekarze uwierzyli mi,¿e u synka bywa³y podwy¿szone cukry. Teraz hba1c by³a 6,7. Mam nadziejê,¿e nastêpna bêdzie lepsza oby.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Luty 06, 2010, 21:32:03
Pinczerka, zejscie z 7,9 na 7 to na prawde spora poprawa i 7 nie jest zlym wynikiem. Ale wiadomo, ze by sie chcialo lepiej. My mielismy nizsze, od 5,7 do 6,6. Przy wykryciu cukrzycy bylo 10,2.
Od dzis zaczelismy walke od nowa, nastepny wynik musi byc lepszy. Tobie na pewno tez sie uda. jak bedziesz schodzic w tym tempie, to nastepny wynik u Ciebie bedzie  6,1. Trzymam kciuki
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Luty 09, 2010, 12:35:04
Nasza wczorajsza 7.4 w porównaniu do poprzedniej zadowalaj±ca, pani doktor powiedzia³a ¿e norma to 6.5 ale je¶li nie przekracza 7.5 to jest spokojna. Przy okazji dowiedzia³am siê ¿e poradnia i fundacja przyszpitalna tworzy stronê internetow± i maj± naprawde fajne pomys³y, miedzy innymi sposoby na przechowywanie insuliny w warunkach polowych  :). Mi siê ten pomys³ bardzo podoba!.Tworzyæ j± bêd± lekarze, rodzice a tak¿e dzieci i oczywi¶cie bêdzie forum :D. Je¶li macie pomys³y na jakie¶ potrzebne dzia³y, to mo¿e zróbmy burzê mózgów?.
Mo¿e dzia³- moje ¿ycie z cukrzyc±?- co¶ w rodzaju bloga?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 09, 2010, 14:25:14
fajnie... daj znaæ potem jak ju¿ bêdzie stronka..... :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Luty 09, 2010, 14:48:06
Moje HbA1c wczorajsze wynosi 6,7%
Poziom cukru na czczo wed³ug laboratorium - 94 , pó³ godz przed badaniem na glukometrze mia³em 92, natomiast pó³ godz po badaniu by³o ju¿ 101 wiêc jestem zadowolony z tego jak Contour TS mierzy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 09, 2010, 18:13:45
a swoj± drog± co do tej nowej stronki.....ja bywa³am na ró¿nych stronach i forum... i muszê przyznaæ ¿e tutaj czujê siê najlepiej :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Luty 09, 2010, 21:18:46
Cytat: "anitapa"
a swoj± drog± co do tej nowej stronki.....ja bywa³am na ró¿nych stronach i forum... i muszê przyznaæ ¿e tutaj czujê siê najlepiej :)

Anitko to tak samo jak ja  :D  tutejsze forum ma swój klimat i tutaj daje siê odczuæ takie ciepe³ko domowe i jest tak bardzo rodzinnie, takiego klimatu nigdy nie znalaz³am na innym forum, ale te¿ z chêci± zajrzê na nowe forum  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Luty 10, 2010, 17:07:54
Cytat: "Becia"
Cytat: "anitapa"
a swoj± drog± co do tej nowej stronki.....ja bywa³am na ró¿nych stronach i forum... i muszê przyznaæ ¿e tutaj czujê siê najlepiej :)

Anitko to tak samo jak ja  :D  tutejsze forum ma swój klimat i tutaj daje siê odczuæ takie ciepe³ko domowe i jest tak bardzo rodzinnie, takiego klimatu nigdy nie znalaz³am na innym forum, ale te¿ z chêci± zajrzê na nowe forum  :D


Jeszcze raz napiszê: to forum jest wyj±tkowe, bo uda³o siê stworzyæ taki fajny, niemal¿e rodzinny klimat (jak powiedzia³a to Becia). Ja te¿ nigdzie indziej nie znalaz³am takiej atmosfery. Trochê zesz³am z tematu chyba... ale: mam nadziejê, ¿e nastêpne hba1c, jak to powiedzia³a mamabli¼niaczek, bêdzie lepsze od 7. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Luty 10, 2010, 21:04:36
Ja wczoraj pierwszy raz odwiedzi³am inne forum...i jestem zaskoczona!, my¶la³am ¿e wszêdzie jest tak fajnie, sympatycznie i mi³o jak u nas!
Teraz doceniam to jeszcze bardziej :D
Ps. Zjechali¶my z tematu hihi
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Luty 11, 2010, 22:57:54
Ja jeszcze nie na temat ;)  U nas jest cieplutko i rodzinnie co?

zeby by³o na temat Hb robimy za miesi±c, napewno dam znaæ :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olesia w Luty 11, 2010, 23:12:50
witam!macie racje i "klaniam sie nisko"stworzyliscie tutaj naprawde fantastyczny klimat zanim sie tu zalogowalam przegladnelam kilka innych forow o tej samej tematyce...i wrocilam tutaj,czytajac z "zewnatrz"wszystkie Wasze posty czuc bylo(i jest)ta bliskosc i serdecznosc!...a takze serdeczne przywitanie i "pomocna dlon"w moim kierunku...dziekuje!pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Luty 16, 2010, 19:19:22
ile zazwyczaj czeka siê na wyniki HbA1c? dlu¿ej ni¿ na zwyk³e badania krwi? czy mo¿liwe, ¿e po 2-3 dniach bêd± ju¿ wyniki? w³a¶nie czekam na moj± pierwsz± hemoglobinê i nie mogê siê doczekaæ, st±d pytanie  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 16, 2010, 19:26:55
jak Kaja mia³a badanie w przychodni to od razu wiedzieli¶my wyniki
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Luty 16, 2010, 19:50:31
hmmm... HbA1c mialam robione w piatek to rozumie, ¿e wyniki ju¿ powinny byæ..si?
nie mogê siê doczekaæ, jestem baardzo ciekawa  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 16, 2010, 20:30:24
Wszystko zale¿y jak± metod± siê robi. S± aparaty, które mierz± z krwi z palca, ale niektóre laboratoria mierz± z krwi ¿ylnej i wtedy wynik jest po - bodaj¿e - 2 dniach. Na pocieszenie, we Wrocku w klinice na wyniki czeka siê co najmniej tydzieñ, bo tylko raz w tygodniu zawozi siê próbki do badania.  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Luty 17, 2010, 13:29:56
Cytat: "Mia"
Na pocieszenie, we Wrocku w klinice na wyniki czeka siê co najmniej tydzieñ, bo tylko raz w tygodniu zawozi siê próbki do badania.  :evil:


Eh, sk±d ja to znam... Ostatnio robi³am w pi±tek, o wyniku mog³am siê dowiedzieæ gdzie¶ tak w ¶rodê, ale nie mog³am zastaæ mojej pani doktor, i w efekcie dowiedzia³am siê w czwartek, czyli prawie tydzieñ.
Haarfa, wiesz co? Ja te¿ sie nie mogê doczekaæ, jak± masz hemoglobinê :D dziwne, prawda? :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Luty 17, 2010, 19:35:56
Ja zawsze odbiera³em wynik w recepcji na drugi dzieñ ko³o godz. 11 :) Niezale¿nie od tego w której przychodni robi³em badania ( 1 przychodnia- laboratorium w moim mie¶cie, 2 przychodnia- laboratorium w Katowicach ).
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Luty 17, 2010, 23:50:57
U nas wynik jest od razu, jeszcze przed wej¶ciem do gabinetu lekarskiego ,wiemy jaki wynik- wiêc mo¿emy siê adekwatnie puszyæ...lub nastawiæ na ostry opierdziel :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Luty 18, 2010, 07:54:45
Pansa, oj ja siê bojê najbli¿szego wyniku. Pocz±tki naszej pompy nie najlepsze, potem bunt mojego synka i podjadanie w szkole, a ostatnio jakie¶ cholernie s³abe wk³ucia, które niby s± ok. ale po 2 dniach zmieniam. No zobaczymy :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: camilla w Luty 22, 2010, 09:29:44
Nasza naj¶wie¿sza hemoglobina 7,6  g:(( Brak mi s³ów. Za³amka.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 22, 2010, 13:06:48
Cytat: "camilla"
Nasza naj¶wie¿sza hemoglobina 7,6  g:(( Brak mi s³ów. Za³amka.

Taaa... ja chcia³bym choæ raz przez ca³e ¿ycie mieæ tak nisk±...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: camilla w Luty 22, 2010, 13:25:31
Biker nie mia³e¶ takich mo¿liwo¶ci jakie maj± teraz dzieci, a teraz te¿ jeste¶ na penach, prawda?
Jestem na forum od dawna i je¶li mnie pamiêæ nie myli to na pompie dzieci maj± Hba1c poni¿ej 7, a nawet 6. Forumowicze rozpaczaj±, gdy dziecku cukier skoczy powy¿ej 200, a u nas hu¶tawki cukrów to codzienno¶æ  :( i nic nie mogê na to poradziæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Luty 22, 2010, 13:41:32
Cytat: "camilla"
Biker nie mia³e¶ takich mo¿liwo¶ci jakie maj± teraz dzieci, a teraz te¿ jeste¶ na penach, prawda?
Jestem na forum od dawna i je¶li mnie pamiêæ nie myli to na pompie dzieci maj± Hba1c poni¿ej 7, a nawet 6. Forumowicze rozpaczaj±, gdy dziecku cukier skoczy powy¿ej 200, a u nas hu¶tawki cukrów to codzienno¶æ  :( i nic nie mogê na to poradziæ.


camila u nas to samo, ale nasza lekarka twierdzi, ¿e s± dzieci, których nie idzie ustawiæ, mój Kamil potupka nogami ze z³o¶ci, poryczy przez kilka minut i cukier 450!!, ka¿dy wyjazd dla niego to adrenalina i niestety cukry masakra, ju¿ wiem, ¿e przezd wyjazdem np do lekarza, baza 200% bo inaczej cukier makabra, s± rzeczy na które niestety nie mamy wp³ywu:(((
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Luty 22, 2010, 18:22:50
Cytat: "biker"
Cytat: "camilla"
Nasza naj¶wie¿sza hemoglobina 7,6  g:(( Brak mi s³ów. Za³amka.

Taaa... ja chcia³bym choæ raz przez ca³e ¿ycie mieæ tak nisk±...


A mo¿esz zdradziæ, jak± mia³e¶ ostatnio? Z posta, gdzie opisywa³e¶ takie niskie cukry, to wnioskowa³am, ¿e musisz mieæ dobre hemoglobiny.
U mnie od stresu nie ro¶nie, ale strasznie muszê siê u¿eraæ w ci±gu tzw. "babskich dni", wtedy rzadko kiedy da siê uregulowaæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Luty 22, 2010, 20:06:40
camilla u nas podobnie. Za nic nie moge rozgry¶æ tej cukrzycy u Maæka. Niby reaguje na insulinê,±le zawsze  inaczej. Wkurzaj± mnie te¿ te skoki przed posi³kiem mierzê a tu 180 podajê insulinê i jedzonko no i po 1,5 godz 45. Martwi± mnie te¿ te wysokie cukry w 1godz. po posi³kach ( 180-220) a ju¿ po 2 godz ma 110-80 i czy to normalne?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Luty 22, 2010, 20:33:15
Aneta, mnie uczono ¿eby nie mierzyæ po 1 h bo to nie ma sensu. Skoki cukru napewno zale¿± od jedzenia. Jak dasz np. p³atki z mlekiem to wysoko skoczy, ale te¿ szybko spadnie (u nas czêsto nie³adne cukry po p³atkach). Dlatego w ¿ywieniu naszych dzieci stawiajmy na niski indeks glikemiczny potraw (oczywi¶cie bez przesady, ale jednak).
Twój Maciu¶ choruje od listopada wiêc podejrzewam, ¿e jest w okresie remisji i jedna jednostka insuliny mo¿e obni¿aæ mu cukier o 100, albo nawet wiêcej. Dlatego uwa¿aj z korektami. Kacper choruje od 06 2009r. i jest w czê¶ciowej remisji. Ja nadal przyjmujê:
1 j obni¿a o 100 i nadal u nas siê sprawdza.
Niestety dzieci s± nieprzewidywalne, a mój ¿ywczyk to ju¿ wogóle. Dostanie insulinê na korektê, na jedzenie, zje a potem zaczyna tañczyæ "you can dance"  :shock: i co mam powiedzieæ: nie ruszaj siê bo ci cukier spadnie :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: camilla w Luty 22, 2010, 21:07:53
EVITA napisa³a:
Cytuj
Skoki cukru napewno zale¿± od jedzenia.


No w³a¶nie w tym sêk, ¿e Dawid mo¿e zje¶æ to samo, w tej samej ilo¶ci, o tej samej godzinie, mieæ tak± sam± aktywno¶æ itp., a cukry zupe³nie ró¿ne. Nasza cukrzyca robi nam na z³o¶æ  :evil:

Aneta, Agnieszka mi³o wiedzieæ, ¿e nie jeste¶my jedyni z takimi problemami.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Luty 22, 2010, 21:40:30
Po godzinie raczej nie mierzê tylko tak kilka razy chcia³am sprawdziæ. A je¶li chodzi o remisjê to trudno powiedzieæ czy by³a czy jest a mo¿ev dopiero bêdzie poniewa¿ my bardzo wcze¶nie wykryli¶my cukrzycê przy cukrach naczczo 105 a po jedzeniu 160-180. Jego najwy¿szy cukier to 330 i bez insuliny wówczas spad³ na 120 po 2 godz. Te¿ przyjmujê ,¿e 1j obni¿a o 100 a do ¶niadania dostaje 1,5 na 3,5-4 ww. Oczywi¶cie na ¶niadanko zjada tylko p³atki chiriosy miodowe a zamieni je tylko na kanapkê z miodem :oops: Do po³udnia i tak jest w miarê dobrze bo dzia³a dodatkowo d³uga gorzej jest po II kolacji. Po wczorajszym dniu takich skoków da³am sobie spokuj a Maækowi ku jego wielkiej rado¶ci na podwieczorek du¿± bu³kê s³odk± i du¿ego banana i do tego 2j krótkiej i o dziwo do kolacji mia³ 103 po kolacji 74 no zobaczymy jaka bêdzie nocka :shock:
Camillo a ju¿ chyba tak jest u maluchów zarówno one jak i ich cukrzyce s± po prostu nieprzewidywalne i rz±dz± siê zazwyczaj swoimi prawami.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Luty 22, 2010, 22:29:26
Cytat: "aneta987"
cukry w 1godz. po posi³kach ( 180-220) a ju¿ po 2 godz ma 110-80 i czy to normalne?

nie wiem jak± ma insulinê ,ale gdy Asia by³a na penach i actrapidzie,to takie poziomy by³y po¿±dane. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 22, 2010, 23:51:47
Cytat: "pinczerka"
A mo¿esz zdradziæ, jak± mia³e¶ ostatnio?

8,9 - wysoko nawet jak na moje warunki.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 22, 2010, 23:56:47
Cytat: "camilla"
Dawid mo¿e zje¶æ to samo, w tej samej ilo¶ci, o tej samej godzinie, mieæ tak± sam± aktywno¶æ itp., a cukry zupe³nie ró¿ne.

Z przykro¶ci± witam w klubie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 23, 2010, 10:49:43
no to tak jak Kaja.... s± dni ksi±¿kowe a s± dni do totalnej bani.... i nie pytajcie dlaczego? :evil: i podobnie jak Wy mo¿e zje¶æ to samo i poziomki s± ró¿ne...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Luty 23, 2010, 10:50:29
Nasza pierwsza hemoglobinka- 6,7 :D  Uwa¿am ¿e jak na novomix to rewelacja.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Luty 23, 2010, 21:35:45
Cytat: "Beata77"
Nasza pierwsza hemoglobinka- 6,7 :D  Uwa¿am ¿e jak na novomix to rewelacja.

Gratulujê, Novomix spisa³ siê b.dobrze :)

[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 9:40 pm ]
Cytat: "biker"
Cytat: "pinczerka"
A mo¿esz zdradziæ, jak± mia³e¶ ostatnio?

8,9 - wysoko nawet jak na moje warunki.


Faktycznie, wysoka ... ja na penach mia³am 7,4 i 7,9. Jeste¶ na Lantusie czy jakiej¶ innej d³ugodzia³aj±cej? Ale skoro ostatnie cukry mia³e¶ takie niskie, to mo¿e ta hba1c bêdzie lepsza?
:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 24, 2010, 10:17:32
Cytat: "pinczerka"
Jeste¶ na Lantusie czy jakiej¶ innej d³ugodzia³aj±cej? Ale skoro ostatnie cukry mia³e¶ takie niskie, to mo¿e ta hba1c bêdzie lepsza?

Humulin N.
Kilka dni ni¿szych cukrów w zasadzie nie wp³ywa na HbA1. Ja nie jadê ca³y czas na wysokich, ja nieustannie lecê z jednej skrajno¶ci w drug± i od 30 lat nikt nie potrafi tego ustabilizowaæ.  :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Luty 24, 2010, 10:24:30
Oj Biker to nie dobrze. Nie wiem czy mam racjê, ale podobno w³a¶nie te nag³e skoki s± najgorsze dla organizmu.
A mo¿e analog by³by lepszy. Próbowa³e¶? A takie problemy zawsze u Ciebie wystepowa³y? Bo jednak do¶æ d³ugo chorujesz.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 24, 2010, 10:38:05
Cytat: "EVITA"
A mo¿e analog by³by lepszy. Próbowa³e¶? A takie problemy zawsze u Ciebie wystepowa³y?

Próbowa³em - Lantus s³aby, Levemir dobry. Ale nie staæ mnie - to jest dodatkowe 200 z³ miesiêcznie, których nie mam jak zarobiæ.
Takie wahania mia³em od momentu zachorowania. Kilka lat temu mama mi powiedzia³a, ¿e ju¿ wtedy w szpitalu za³amywali rêce mówi±c, ¿e mam cukrzycê "labiln±".
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Luty 24, 2010, 10:41:36
i cholera mnie od razu Biker bierze, ¿e ¿yjemy w takim chorym kraju, ¿e nie jeste¶ w stanie leczyæ siê najlepsz± z opcji.
Mo¿e co¶ siê zmieni z tymi analogami, z pompami po 18 roku ¿ycia etc.
Ja ostatnio my¶a³am sobie (mo¿e za bardzo wychodzê w przysz³o¶æ) co powiem swojemu dziecku jak skoñczy 18 lat a mnie nie bêdzie staæ na zakup pompy i utrzymanie jej????  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Luty 24, 2010, 12:58:40
Ja jednak wierzê,¿e pompy stan± sie ogólnie dostêpne w tym sensie,¿e bêd± coraz tañsze,podobnie jak osprzêt..Wystarczy porównaæ ceny choæby sprzed 5u lat,kiedy to mój Marcin dosta³ pompê z WO¦P,kosztowa³a prawie 16tys.!Teraz ta sama pompa to 8,5 tys.Wk³ucia ,niestety nie stania³y,ale mo¿e wkrótce.Telefonia komórkowa przecie¿ przesz³a te¿ szybk± ewolucjê w kierunku dostêpno¶ci,kiedy¶ 3,20 za minutê po³±czenia i p³aci³o siê za ka¿de z³apanie na tzw: g³uchego,teraz jest bardziej korzystna ni¿ telefony stacjonarne......Ale mo¿e jestem zbytni± optymistk±..... :roll:
Je¿eli Biker,Masz faktycznie tak± trudn± cukrzycê,to pompa by³aby dla Ciebie super rozwi±zaniem........A tak miêdzy nami......po takim sta¿u to te¿ powinni robiæ wyj±tki w NFZ i przyznawaæ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aleksandra w Luty 24, 2010, 13:11:01
W³a¶nie odebra³am wyniki równiutkie 7  :)  

Cytat: "biker"
Próbowa³em - Lantus s³aby, Levemir dobry. Ale nie staæ mnie - to jest dodatkowe 200 z³ miesiêcznie, których nie mam jak zarobiæ


Jak le¿a³am w szpitalu jaki¶ czas temu ( zapalenie p³uc ) to siê lekarza na oddziale pyta³am czy  warto przej¶æ na lantusa itd. ( jestem ca³y czas na Insulatard ) lekarz ku mojemu zdziwieniu zaproponowa³ rozmowe w przedstawicielem  firmy bo akurat by³ u nich ... i wiem ¿e jest mo¿liwo¶æ  dostania jaki¶ extra  zni¿ek  :D  mo¿e to by³o by jakie¶ rozwi±zanie   :wink:  :twisted:
Mo¿e twoja  dr. diabetolog  ma kontakt z przedstawicielem   firmy  :?:
Warto spróbowaæ !!  ;)

[ Dodano: Sro Lut 24, 2010 1:17 pm ]
Cytat: "joanna ostrowsk"
Ja jednak wierzê,¿e pompy stan± sie ogólnie dostêpne w tym sensie,¿e bêd± coraz tañsze,podobnie jak osprzêt..Wystarczy porównaæ ceny choæby sprzed 5u lat,kiedy to mój Marcin dosta³ pompê z WO¦P,kosztowa³a prawie 16tys.!Teraz ta sama pompa to 8,5 tys.Wk³ucia ,niestety nie stania³y,ale mo¿e wkrótce.T


No tak napewno pompy potaniej±  ... gorzej z ca³ym osprzêtem do niej wk³uciami itd. bo na czym¶ musz± zarobiæ ... :evil:  
To jest tak jak z glukometrami .. rozdaj± za darmo a na paskach siê bogac± ... bo przecie¿ zmierzyæ trzeba  :twisted:
 :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Marzec 01, 2010, 15:14:24
Hemoglobinka z lutego- 6.0  :527:  :526:
Ale siê cieszê :D :D  :064:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Marzec 01, 2010, 17:29:14
Gratulacje-piêknie!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Marzec 02, 2010, 22:48:05
Wow :!:  Gratulacje Anulka :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 08, 2010, 22:49:30
o super  :one:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Marzec 15, 2010, 17:51:23
A ja nie mam siê czym chwaliæ... dzisiejsza hemoglobina... 7,4  :(  :(  :(  :( A wcze¶niejsza by³a co¶ oko³o 6....  :(  :(  :(  No ale nie ma siê co dziwiæ... jakie¶ 1,5 miesi±ca temu mia³am ostr± jazde z cukrami, przez 2 tygodnie albo i lepiej schodzilam powoli coraz ni¿ej a¿ wkoncu uda³o sie wróciæ do normalno¶ci ale teraz te¿ nie ejst idealnie. Biore o wiele wiêcej bazy i do posi³ków te¿ mam ju¿ mocno zwiêkszon± insuline. Skoñczy³y sie te czasy brania 5j bazy ehhh.....  :( Powiem wam ze ostatnio, chyba pierwszy raz od kiedy zachorowa³am mam dziwne do³ki z powod cukrzycy. Tak jak zawsze by³am pogodzona ¿e choruje i radzi³am sobie jak mog³am tak teraz... cie¿ka sprawa :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 15, 2010, 18:42:25
Ja te¿ kiedy¶ mia³am 5j bazy... eh te czasy...
Ostatnio nie mia³am do³ków zwi±zanych z cukrzyc±, ale czasami mnie dopadnie i tak dziwnie siê czujê. Pamiêtam, na pocz±tku (mo¿e to nie jest ten temat) jak dawa³am sobie insulinê to mówi³am co¶ w tym stylu, ¿e "po co muszê robiæ sobie zastrzyki jak jaki¶ g³upek"... :D
Ja ostatnio z 7,9 zesz³am na 7 dziêki pompie ;) Mam nadziejê, ¿e bêdzie lepiej ;)
Kucka, ale nie jest A¯ tak tragicznie, tym bardziej, ¿e mia³a¶ jakie¶ jazdy. Pozdrawiam :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Marzec 15, 2010, 20:12:52
Najnowszy wynik - 6,0  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: lofebug w Marzec 17, 2010, 20:12:55
Moja pierwsza HbA1c to by³o 13,4 a ostatnia to 6,4. Nie  jest   ¼le :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 17, 2010, 23:06:40
Kucka uszka do góry! masz prawo mieæ do³ki, chyba nikt ich nie ominie,  przysz³a kolej na Ciebie, ale od czego masz forumow± rodzinkê?... zaraz przyjdzie wiosna, bêdzie wiêcej ruchu na ¶wierzym powietrzu to i cukry sie poprawi± i samopoczucie! czego Ci z ca³ego serducha ¿yczê!  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Marzec 18, 2010, 07:20:17
Kucka! 7,4 to jeszcze nie tragedia,Uwierz,¿e wiele osób da³oby wszystko za taki wynik..Masz prawo czuæ siê niezbyt dobrze z tego powodu i mieæ do³ki.Ja juz dawno zauwa¿y³am- gdy cukry dzieci s± z³e -jestem w³a¶nie w do³ku i tak naprawdê od cukrów zale¿y w 80%-ach mój nastrój danego dnia.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Marzec 18, 2010, 11:53:25
Cytat: "joanna ostrowsk"
dawno zauwa¿y³am- gdy cukry dzieci s± z³e -jestem w³a¶nie w do³ku i tak naprawdê od cukrów zale¿y w 80%-ach mój nastrój danego dnia.

Co¶ w tym jest co piszesz bo u nas ostatnio od jakich¶ 2 miesiêcy te¿ jest kiepsko nie ma dnia bez 200 a tygodnia bez 300 az sie boje nastepnego badania mój nastrój te¿ ostatnio podupad³.
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 18, 2010, 18:02:48
a ja jutro odbieram wyniki......ale  mam stresa....chcia³abym ¿eby nie by³o wy¿sze ni¿ 6.8......
heh czujê siê jak dzieñ przed og³oszeniem wyników z bardzo wa¿nego egzaminu.... :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Marzec 19, 2010, 11:42:35
u nas dzisiaj pobrano krew i czekamy........, to nasza pierwsza na pompie i normalnie mam stracha. zobaczymy....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 19, 2010, 20:21:15
moja hemoglobina to równiutkie 6,5%  :D  :D  :D  :D  :D  ale siê cieszê  :D
a tak siê ba³am ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 19, 2010, 21:46:13
Cytat: "haarfa"
moja hemoglobina to równiutkie 6,5%  :D  :D  :D  :D  :D  ale siê cieszê  :D
a tak siê ba³am ...


Haarfa brawo :) I ja siê cieszê :) Pamiêtam, ¿e siê nie mog³am doczekaæ na Twój wynik. To Twoje pierwsze hba1c od wykrycia?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Marzec 19, 2010, 22:29:28
No to gratuluje harfa i cieszê siê razem z Tob±. u nas raczej tak dobrze nie bêdzie. :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 20, 2010, 13:07:38
ehmmmm  pinczerka wstyd siê przyznaæ, ale niestety pierwsza  :oops: ...najpierw nie mia³am czasu siê za to zabraæ , a jak czas ju¿ siê znajdowa³ to wola³am zrobiæ co¶ innego i tak w kó³ko... no ale w koñcu zebra³am siê i zrobi³am, trochê mi to zajê³o, no ale  :P   :D

tak w ogóle, to dzi¶ mija rok od kiedy mnie zdiagnozowali...jako¶ o tej godzinie (13-14) odebra³am mój wyrok z badaniem krwi....jeszcze wtedy nie bardzo by³am ¶wiadoma co mnie czeka...  :sad:

[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 1:09 pm ]
aneta987 nie martw siê na zapas!ja te¿ my¶la³am, ¿e wynik bêdzie znacznie wy¿szy...szczerze to stawia³am na 7,4%  :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Marzec 24, 2010, 09:16:26
No niestety ta jak my¶la³am u nas nie najlepiej - 7,1.
Ostatnio cukry mamy ogarniête, idzie wiosna, wiêcej ruchu, tak¿e mam nadziejê, ¿e nastêpna zdecydowanie bêdzie ni¿sza.
Ech, cholerka niezbyt dobra wiadomo¶æ w dniu dzisiejszym :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Marzec 30, 2010, 23:41:02
A u nas dzisiejsza to 6.7 tylko o 0.1 wiecej niz poprzednia a cukry przez ten okres cha³owe jak nie wiem ostatni miesi±c jedynie lepszy, tak¿e wynik jak na to co rzesmy przeszli to rewelacja
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 31, 2010, 00:14:49
no to piêknie, gratulujê  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Marzec 31, 2010, 08:53:14
Cytat: "haarfa"
no to piêknie, gratulujê  :grin:

dziêki poczu³am wielka ulgê
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Marzec 31, 2010, 12:35:40
Odebra³am w³asnie wynik 6,1 cieszê siê jak diabli bo cukry m³odego to istna zagadka :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Marzec 31, 2010, 15:43:14
Cytat: "agnieszka1975ka"
Odebra³am w³asnie wynik 6,1 cieszê siê jak diabli bo cukry m³odego to istna zagadka :D

Super gratulacje
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: lofebug w Kwiecień 03, 2010, 18:32:48
ha a moje naj¶wierzsze z pi±tku to 6.0 sama by³am w szoku bo spodziewa³am siê ¿e bedzie bli¿ej 7 ni¿ 6  :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Kwiecień 03, 2010, 21:12:23
Brawo  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: amela w Kwiecień 03, 2010, 21:30:11
SUPER !!! GRATULACJE
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 03, 2010, 22:13:01
wynik ¶wietny  :)  to mój cel na kolejny wynik  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Kwiecień 04, 2010, 00:26:54
Nasz tez
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Kwiecień 04, 2010, 23:01:57
lofebug, Gratulacje. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: lofebug w Kwiecień 05, 2010, 14:02:49
dziekuje bardzo najlepsze wyniki sa wtedy kiedy siê ich nie spodziewa  u mnie sie to sprawdza  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Kwiecień 06, 2010, 15:03:56
Dzisiejszy wynik to 6.2 .Wiem ,¿e jest dobry tylko ni jak siê nie zgadza ze ¶redni± cukrów z ostatnich 3 miesiêcy.¶rednia to109 z moich obliczeñ powinno byæ 5.8.Córka mierzy cukier od8 do 11 razy na dobê w ekstremalnych warunkach i czê¶ciej.Wydaje mi siê ,¿e do¶æ czêsto i ta ¶rednia na glukometrze jest wiarygodna.Zastanawiam siê jak ta hemoglobina ma siê do rzeczywisto¶ci?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 06, 2010, 15:53:33
Anna.. ta z glukometru to tylko nasze pomiary ...a hemoglobinka  z ca³ych 3 miesiêcy... nawet takiego czasu co wy nie mierzy³y¶cie.....  a swoj± drog±  no bez przesady..... dla mnie te dwa wyniki nie maj± ró¿nicy:).....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Kwiecień 06, 2010, 16:01:02
Super wynik :D
Ja za  jakie¶ 3 tyg bêde mia³a robion± HbA1c :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 06, 2010, 20:39:51
Lofebug, Anna1968 gratulujê :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 06, 2010, 23:06:21
jasne, ¿e lepiej jakby by³o 5.8 ale 6.2 to te¿ ¶wietny wynik!  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Kwiecień 07, 2010, 11:32:52
A czy korzystacie ze wzoru do obliczania hemoglobiny,By³ podawany na forum i mi jak do tej pory siê sprawdza³o.Wiem ,ze 6.2 to bardzo dobry wynik ale co 5 z przodu,to 5 :) A jeszcze mnie wkurzy³o ,ze wzorek siê nie sprawdzi³ i nastepny dowód ,ze cukrzyca rz±dzi sie swoimi prawami :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Kwiecień 07, 2010, 11:34:39
U nas 5 z przodu Pani Doktor mocno skrytykowa³a :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Kwiecień 07, 2010, 12:26:04
Nie korzystam z wzoru do obliczania HbA1c. Hemoglobina 6.2 to dobry wynik! :D Jeszcze raz GRATULUJÊ :526: :528:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 07, 2010, 17:37:53
Cytat: "agnieszka1975ka"
U nas 5 z przodu Pani Doktor mocno skrytykowa³a :(

skrytykowa³a? czemu  :shock:  ? czy¿by to mia³o oznaczaæ "zbyt czêste hipo?"

[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 5:38 pm ]
Cytat: "agnieszka1975ka"
U nas 5 z przodu Pani Doktor mocno skrytykowa³a :(

skrytykowa³a? czemu  :shock:  ? czy¿by to mia³o oznaczaæ "zbyt czêste hipo?"
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 07, 2010, 18:13:08
haarfa.. u nas te¿ lekarz twierdzi ¿e te poni¿ej 6,5  wskazuj± na niskie poziomy..... nie mówiê ju¿ o tych 5,.... :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Kwiecień 07, 2010, 19:54:26
tak, chocia¿ ja tak czêsto mierzê m³odego, ¿e nie wiem jak to mo¿liwe, ostatnio mieli¶my 6,0 i tym razem by³a zadowolona
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 07, 2010, 20:17:44
tak siê zastanawiam czy jest mo¿liwa HbA1c poni¿ej 6.0 be¿ czêstych hipoglikemii hmmm ..........widzê tu jakie¶ wyzwanie dla siebie   :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Kwiecień 07, 2010, 23:55:42
Cytat: "haarfa"
tak siê zastanawiam czy jest mo¿liwa HbA1c poni¿ej 6.0 be¿ czêstych hipoglikemii hmmm ..........widzê tu jakie¶ wyzwanie dla siebie   :twisted:

mo¿liwe :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 08, 2010, 15:33:07
:D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Kwiecień 13, 2010, 23:02:52
Dzisiejszy wynik hba1c  :)  5,5 :)  ostatni 5,9 obydwa  robione w tym samym laboratorium  .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Kwiecień 16, 2010, 17:08:57
Faustyna wooooow  :shock:  wyniki takie, ¿e tylko pozazdro¶ciæ!!!!  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Kwiecień 16, 2010, 23:12:00
Cytat: "haarfa"
Faustyna wooooow  :shock:  wyniki takie, ¿e tylko pozazdro¶ciæ!!!!  :grin:

no nie, jakby cukrzycy nie mia³a
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Kwiecień 16, 2010, 23:36:59
Cytat: "haarfa"
Faustyna wooooow  wyniki takie, ¿e tylko pozazdro¶ciæ!!!!  
Dziêki.
Cytat: "errol"
no nie, jakby cukrzycy nie mia³a
heh no w³a¶nie , :grin: marzenie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Aleksandra w Kwiecień 17, 2010, 08:59:36
Cytat: "Faustyna"
Dzisiejszy wynik hba1c :) 5,5 :) ostatni 5,9 obydwa robione w tym samym laboratorium .


O RANY  !!!  ja jeszcze poni¿ej 6 nie mia³am odk±d jestem chora :( :( ale  pracuje nad tym  :)
Gratuluje !!!!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Kwiecień 17, 2010, 11:43:28
Faustyna brawo!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Kwiecień 17, 2010, 14:31:06
Faustyna gratulacje ! Nasza z tamtego tygodnia   te¿ ³adna 5,8 !  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Kwiecień 17, 2010, 23:46:09
Cytat: "Aleksandra"
ja jeszcze poni¿ej 6 nie mia³am odk±d jestem chora   ale pracuje nad tym  
I tak trzymaæ. :) pansa1,iwa2,  Dziêki.
Cytat: "iwa2"
Nasza z tamtego tygodnia te¿ ³adna 5,8 !  

No pewnie ¿e ³adna. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 06, 2010, 16:12:58
Ostatnia Matka to 6,7.
A ja nie tak dawno w 'Active' przeczyta³am taki malutki artyku³, ¿e w Irlandii przeprowadzali badania i stwierdzili, ¿e u chorych maj±cych niski wynik Hb (<6) wystêpowa³y du¿o czê¶ciej choroby serca i dolegliwo¶ci z nimi zwi±zane, ³±cznie ze ¶mierci±.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Maj 08, 2010, 09:45:55
Mia , nie strasz , prosze.
Nasza wczorajsza 6,4.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Maj 08, 2010, 09:51:23
Mia, mamobli¼niaczek, gratulujê hemoglobinek :) :)
Czyli nie ma co przesadzaæ z niskimi cukrami. Chyba ¿e wynik <6 nie jest okupiony wieloma ciê¿kimi hipo, lecz naprawdê wyrównanym, utrzymuj±cym siê cukrem, jak to kiedy¶ osi±gnê³a bodaj¿e córeczka Joanny.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Maj 08, 2010, 09:57:54
Mia,mamablizniaczek, ³adne hemoglobinki :D .
Ja uwa¿am tak jak pinczerka, dla mnie hemoglobina na poziomie <6 jest bardzo dobrym wynikiem, mo¿na utrzymywaæ cukier w granicach 100 (a to jest przecie¿ dobry cukier) i hemoglobinê w granicach <6. Ja kiedy¶ mia³am 4.3 (to jest dopiero niska Hb) ale nie wierzy³am w ten wynik.
Pozdrawiam :))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Maj 08, 2010, 19:25:40
mamablizniaczek ja nie chcia³am straszyæ, naprawdê :)
Jednak logiczne dla mnie jest, ¿e je¶li jest poziom za niski, to i serce jest niedostatecznie od¿ywiane (mózg, zreszt±, te¿) i mo¿e sobie zachorowaæ. Ale je¶li te nasze hemoglobinki, nawet te troszkê ni¿sze od 6, nie s± okupione du¿± ilo¶ci± hipo, to (chyba?) nie ma co siê martwiæ.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Maj 11, 2010, 19:49:46
Ja bêde mia³a HbA1c robion± w czwartek. My¶lê ¿e bêdzie w granicach 6 (dok³adnie to my¶lê ¿e bêde mieæ 5.9). Chcia³abym aby wynik nie przekroczy³ 6.2. Proszê,trzymajcie kciuki za moj± hb w czwartek :)
Pozdrawiam :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Maj 12, 2010, 17:55:50
Nasza hemoglobinka z wczoraj 5,8 :) ¿yczê wam te¿ podobnych.


Pozdrawiam serdecznie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Maj 13, 2010, 18:25:43
woooow  :shock:  super! te¿ taka chce  :D  ja bêdê siê chwaliæ za miesi±c   :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Maj 22, 2010, 20:30:57
Nasza najnowsza hemoglobina to 7,4 :sad: Ale takiej w³a¶nie siê spodziewa³am. Wystarczy³o spojrzeæ na ¶redni± na glukometrze.. Ale pierwsza HbA1c na pompie bêdzie du¿o lepsza!! Juz ja siê o to postaram :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Maj 22, 2010, 21:39:44
Cytat: "Beata77"
Nasza najnowsza hemoglobina to 7,4 :sad: Ale takiej w³a¶nie siê spodziewa³am. Wystarczy³o spojrzeæ na ¶redni± na glukometrze.. Ale pierwsza HbA1c na pompie bêdzie du¿o lepsza!! Juz ja siê o to postaram :D

Na pewno i trzymam mocno kciuki, bardzo sie cieszê, ze juz koniec waszej udrêki
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Maj 23, 2010, 01:23:44
Cytat: "Beata77"
Ale pierwsza HbA1c na pompie bêdzie du¿o lepsza!!  
Na pewno bêdzie lepsza, trzymam kciuki. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 24, 2010, 22:30:33
Dosta³am dzisiaj wyniki Bartosza i HbA1c to 6,5. Wiem ¿e to jeszcze nie ten który uwa¿a siê za prawid³owy ale ja sie bardzo cieszê bo to pierwszy nasz taki wynik  :D  :D .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Maj 24, 2010, 22:34:29
Beciu gratulacje! To mo¿e dobry znak dla nas, bo zawsze mamy podobn± HbA1c ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 24, 2010, 22:35:35
Lua, dzieki i ¿yczê wam takiej samej :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: amela w Maj 25, 2010, 10:49:43
Super wiadomo¶æ Beciu, gratulacje dla Was
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 25, 2010, 11:11:23
amela, dziêki oby nastêpne by³y równie¿ dobre  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Maj 25, 2010, 15:18:05
Cytat: "Becia"
Dosta³am dzisiaj wyniki Bartosza i HbA1c to 6,5. Wiem ¿e to jeszcze nie ten który uwa¿a siê za prawid³owy ale ja sie bardzo cieszê bo to pierwszy nasz taki wynik  :D  :D .
Ja uwa¿am, ¿e to ¶wietny wynik. Dla dziecka, w³a¶nie takiego w wieku Bartosza, uwa¿am ¿e taki lepszy wynik, ni¿ poni¿ej 6. To moja osobista opinia. Ja sama chcia³abym mieæ tak± hba1c:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Maj 25, 2010, 15:58:05
Cytat: "pinczerka"
Becia napisa³/a:   
Dosta³am dzisiaj wyniki Bartosza i HbA1c to 6,5. Wiem ¿e to jeszcze nie ten który uwa¿a siê za prawid³owy ale ja sie bardzo cieszê bo to pierwszy nasz taki wynik :D :D .   
Ja uwa¿am, ¿e to ¶wietny wynik. Dla dziecka, w³a¶nie takiego w wieku Bartosza, uwa¿am ¿e taki lepszy wynik, ni¿ poni¿ej 6. To moja osobista opinia. Ja sama chcia³abym mieæ tak± hba1c:) pinczerka moja te¿...... to ¶wietny wynik!!!! :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Maj 25, 2010, 17:10:36
Ja ostatnio mia³am 6.0, mia³am b.ma³o hipoglikemii. Teraz mam lepsze cukry to powinna byæ lepsza HbA1c. Beciu, to dobry wynik.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Maj 26, 2010, 19:12:17
Mojej córki z poniedzia³ku to 5.4 najni¿sza jak do tej pory.Wynik to totalne zaskoczenie my¶la³y¶my ,ze bêdzie wy¿ej tak ok 6 wskazywa³y na to ¶rednie z glukometra. Niedocukrzeñ prawie ¿adnych kilka w granicach 70.Co¶ ostatnio te hemoglobiny nas zaskakuj±.Jak spodziewamy siê wy¿ej to jest ni¿ej ,a jak ni¿ej to wy¿ej i b±d¼ tu cz³owieku m±dry?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Maj 27, 2010, 17:21:21
Anno1968, ca³kowicie zgadzam siê z Tob±. Ja spodziewa³am siê ni¿szej hemoglobiny,ok.6. Niestety, mam o wiele gorsz±...Hemoglobina z dzisiaj to 7.7 :506: :506: :506:  , normalnie nie wierzê, nied³ugo powtórzê wynik w innym labolatorium... :sad: :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Maj 31, 2010, 17:25:40
Nasz  ostatni wynik 5,9  :D  Obstawia³am  , ¿e bêdzie wy¿ej .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Maj 31, 2010, 17:49:05
viki bomba:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: amela w Maj 31, 2010, 18:56:37
viki tylko pozazrdo¶ciæ !!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 31, 2010, 19:57:01
super :) a ja wreszcie sie zebra³am i zrobi³am hemoglobinke ... wynik do odbioru w tym tygodniu ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: amela w Czerwiec 01, 2010, 08:20:44
Monika to trzymamy kciuki !
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 01, 2010, 08:42:08
Oczywi¶cie ¿e trzymamy:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 01, 2010, 20:18:15
hehehe ... to jeszcze troche potrwa bo znowu zjawi³am siê u mamusi ;) (i wcale nie dlatego, ¿e dzieñ dziecka jest :619: ) i wyniki odbiore dopiero w przysz³ym tygodniu ... licze tak na ok 6,5 :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: AgAsia w Czerwiec 05, 2010, 21:03:05
U nas 6,8.
Wcze¶niej by³a 7,2, ale na ostatniej wizycie dowiedzia³y¶my siê, ¿e by³ b³±d labolatoryjny...  :shock:
to druga badana w naszym cukrzycowym ¿yciu.
wiemy, nie jest zachwycaj±ca.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 05, 2010, 21:36:55
Cytat: "Anula5"
Anno1968, ca³kowicie zgadzam siê z Tob±. Ja spodziewa³am siê ni¿szej hemoglobiny,ok.6. Niestety, mam o wiele gorsz±...Hemoglobina z dzisiaj to 7.7 :506: :506: :506:  , normalnie nie wierzê, nied³ugo powtórzê wynik w innym labolatorium... :sad: :sad:


i jak tam powtórka wyniku? Skoro pisa³a¶, ¿e mia³a¶ lepsze cukry ni¿ poprzednio, to ten wynik jest co najmniej dziwny... my¶l ê, ¿e to b³±d...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 06, 2010, 08:27:00
Tak pinczerka, wynik wydajê mi siê dziwny. Ale diabetolog wyja¶ni³ mi ¿e HbA1c nie polega tylko na pomiarach z glukometru. Polega na pomiarach przed i po posi³ku. Polega te¿ na tym jak d³ugo trwa przecukrzenie, np. gorszy jest cukier 200, który trwa 5 godzin ni¿ cukier 300 który trwa 30 minut.
A powtórki wyniku jeszcze nie zrobi³am  :oops:  :P .
Pozdrawiam :))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 07, 2010, 21:47:03
odebra³am wynik i jestem w szoku ... liczy³am jednak na troche wiecej ;) a tu niespodzianka ... 5,1 :D (niestety nie jestem do koñca pewna ¿e tam nie wkrad³y sie jakies niedocukrzenia nie odkryte ... bo cos ostatnio nie odczuwam :/ )
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: AgAsia w Czerwiec 07, 2010, 21:52:59
Cytat: "Monika"
bo cos ostatnio nie odczuwam :/


to niedobrze.   :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Czerwiec 07, 2010, 22:56:32
wow  :shock:  Monika, mimo wszystko ....wynik taki, ¿e tylko pozazdro¶ciæ  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 08, 2010, 08:39:57
Cytat: "Monika"
niespodzianka ... 5,1

Wynik piêkny :) . Monika gratulacje :526:
Cytat: "Monika"
bo cos ostatnio nie odczuwam

U mnie  to zale¿y kiedy ale najczê¶ciej hipo odczuwam przy ok.65 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Czerwiec 08, 2010, 12:01:19
Monika, piêkny wynik gratuluje. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Czerwiec 08, 2010, 16:51:50
Monika - wynik rewelacja   :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Czerwiec 08, 2010, 17:56:13
Monika faktycznie super wynik, ale jak czujesz ¿e to mo¿e zas³uga hipo, to ¿yczê Ci odrobinkê wy¿szego nastêpnym razem.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 08, 2010, 18:24:49
Monika, ja te¿ uwa¿am, ¿e wynik super, ale jesli to zas³uga duzych niedocukrzeñ...to niedobrze i wtedy lepszy by³by wy¿szy... :?  ja ostatnio 50co¶ nie czu³am i te¿ siê trochê zdenerwowa³am z tego powodu...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 08, 2010, 23:47:32
Monika wow! Gratulacje. Szczerze to nawet nie wiedzia³am, ¿e mo¿na mieæ takie niskie HbA1c.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: syrena100 w Czerwiec 09, 2010, 20:28:30
Witajcie. Mam pytanie: ile osób z okolic Wroc³awia leczy siê w klinice na H. Wroñskiego i czy wszyscy badacie tam HbA1c, bo ja tam w³a¶nie leczê moj± córkê i badamy  tê hemoglobinê i nie bardzo jestem zadowolona z wyników, od 6 lat Martyna choruje na cukrzycê i jeszcze nie mia³a dobrej hemoglobiny od 8 przy rozpoznaniu choroby do 7,2 najni¿szy wynik. Du¿o my¶la³am ju¿ ¿eby zbadaæ hemoglobinê w labolatorium gdzie jest pobierana i krew nie jest wo¿ona po ca³ym Wroc³awiu zanim zostanie zbadana, mia³am podobny problem je¶li chodzi o hormony tarczycy, krew pobierana, wysy³ana do innego labolatorium, na wynik czekania oko³o 4-7 dni i wynik niedobry(nadczynno¶æ), po czym wymusi³am na miejscowym pediatrze skierowanie krew pobrana te¿ jecha³a do labolatorium ale o dziwo wynik prawid³owy, nie wiadomo co robiæ, bo podawanie hormonów tarczycy to nie s± witaminy, rozmawia³am z lekarzem i powiedzia³, ¿e jakby by³a nadczynno¶æ, to nie mo¿e byæ wynik pobrany prawie w tym samym czasie z tak± ró¿nic±, wiêc pewna m±dra laryngolog powiedzia³a mi, ¿e najlepiej oddaæ krew w takim labolatorum w którym bêdzie od razu zbadana.Na pocz±tku choroby córki pojecha³am do Warszawy do Centrum Zdrowia Dziecka, ¿eby tam przekonaæ siê czy na pewno to cukrzyca(ton±cy brzytwy siê chwyta), ale tam moje obawy potwierdzi³y siê, lecz HbA1c pobierane by³o z palca wynik by³ natychmiastowy i wcale nie taki szokuj±cy, ale nie dobry ok. 6,7. Jakie s± Wasze do¶wiadczenia zwi±zane z pobieraniem i badaniem hemoglobiny?????
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 09, 2010, 20:32:34
My te¿ "przynale¿ymy" do Wroñskiego u Julki te¿ zawsze jest do¶æ wysokie HbA1c (najni¿sze 6,8 z regu³y ko³o 7) ale i poziomy nie s± idealne, wiêc siê a¿ tak bardzo nie zastanawia³am czy to nie pomy³ka w laboratorium.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: syrena100 w Czerwiec 09, 2010, 20:39:47
W³a¶nie a ja siê zastanawiam czy nie robi± tam jaki¶ pomy³ek, ale nie wiem czy kto¶ z Wroc³awia ma mo¿liwo¶æ gdzie indziej zbadania tej Hemoglobiny.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 09, 2010, 21:24:37
Ja przez pewien czas bra³am tylko skierowanie i na pobieranie krwi je¼dzi³am na Borowsk± (to tam zawozi siê próbki z Wroñskiego). Robi³am to dlatego, ¿e wynik mog³am odebraæ na nastêpny dzieñ. Wyniki by³y zbli¿one do tych, które s± teraz, chocia¿ próbki w tej chwili oddajemy na Wroñskiego, a to dlatego, ¿e chyba wiêcej zamieszania musia³abym robiæ z opiecz±tkowywaniem skierowañ i t³umaczeniem siê, dlaczego je¿d¿ê bezpo¶rednio na Borowsk±...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 14, 2010, 23:32:19
A ja dzi¶ usiad³am z wra¿enia :-) hemoglobinka 6.0  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  Najlepszy wynik od prawie 9 lat cukrzycy :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 15, 2010, 08:13:57
Misia gratulacje :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 15, 2010, 08:53:37
Misiek supeeeer :588: pogratuluj od nas Tysi :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Czerwiec 15, 2010, 09:47:59
Brawo!  :D  my wynik mamy natychmiast, robimy hemoglobinê w poradni na Dzia³dowskiej, raz aparat pokaza³ znacznie wy¿sz± ni¿ powinna, wiêc jeszcze raz zrobiono pomiar i z laboratorium szpitalnego wynik by³ sporo ni¿szy (te¿ od rêki) nie wiem czy to, ¿e próbka przewo¿ona jest do laboratorium mo¿e miec wp³yw na wynik HbA1c
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 15, 2010, 22:31:50
Wow Mi¶ka :!:  Gratulacje :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 15, 2010, 23:40:33
Dziêki Dziewczyny :D A swoj± drog± cukry wcale nie by³y idealne :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 18, 2010, 22:02:33
Zrobi³am powtórkê wyniku, trzymajcie kciuki - wynik we wtorek ... Ju¿ siê bojê..Jak wyjdzie jeszcze wy¿szy...
PS. Misioza, Tysia, gratulacje :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 18, 2010, 23:12:58
Anula5, bêdzie dobrze  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 19, 2010, 15:15:06
Beciu, dziêkujê za wsparcie :): :): :):
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 20, 2010, 12:52:57
Misia, Tysia - gratulacje dla Was :) :)
Anula5, na pewno bêdzie dobrze. Ja mia³am w pi±tek robione badania, te "wszystkie", krew mi pobrali i zobaczymy...
A w ogóle w pi±tek by³am te¿ na sczytaniu pompy, nie chcia³a siê szczytywaæ, wiêc wymienili mi na now± :D :D i od tego czasu cukry mam wrêcz idealne :D :D ciekawe, czyja to zas³uga?
A poza tym jednak zostajê na pompie. Tylko jak bêdê jechaæ nad morze, to przejdê na peny.
:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 20, 2010, 19:40:45
Hej.
Nie znam wyników hemoglobiny - dowiem siê we wtorek.
Ale wiem, ¿e nie bêdzie dobra..
Wiem dlaczego... Contur TS u mnie zani¿a - w granicach 50.
Dzisiaj sprawdzi³am. Na accu-cheku - 145. Na conturze TS - 97.
Na accu cheku - 260. Na conturze TS - 243. Wiêc je¿eli podam mniejsz± korektê ni¿ powinnam to jest, jak jest...
I st±d ta hemoglobina.. Jestem w¶ciek³a na ten glukometr..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Czerwiec 21, 2010, 00:08:53
Cytat: "Anula5"
Hej.
Nie znam wyników hemoglobiny - dowiem siê we wtorek.
Ale wiem, ¿e nie bêdzie dobra..
Wiem dlaczego... Contur TS u mnie zani¿a - w granicach 50.
Dzisiaj sprawdzi³am. Na accu-cheku - 145. Na conturze TS - 97.
Na accu cheku - 260. Na conturze TS - 243. Wiêc je¿eli podam mniejsz± korektê ni¿ powinnam to jest, jak jest...
I st±d ta hemoglobina.. Jestem w¶ciek³a na ten glukometr..

Wiesz co wszystkie glukometry podaj± rozbierzne wyniki, drugi raz rozbierznosæ jest mniejsza ni¿ 10 % wiêc jest w normie, co do pierwszej to trudno mi powiedzieæ, ale wydaje mi siê ¿e ka¿dy glukometr podaje inny wynik
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Czerwiec 21, 2010, 09:38:12
Cytat: "Anula5"
Contur TS u mnie zani¿a - w granicach 50.
Dok³adnie, mam takie same spostrze¿enia!Zw³aszcza przy bardzo niskich cukrach-nie przek³ada siê to w ¿aden sposób na stan faktyczny (35 na Contour to ok.60 na "normalnym" glukometrze).
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 21, 2010, 13:25:49
Cytat: "Anula5"
Hej.
Nie znam wyników hemoglobiny - dowiem siê we wtorek.
Ale wiem, ¿e nie bêdzie dobra..
Wiem dlaczego... Contur TS u mnie zani¿a - w granicach 50.
Dzisiaj sprawdzi³am. Na accu-cheku - 145. Na conturze TS - 97.
Na accu cheku - 260. Na conturze TS - 243. Wiêc je¿eli podam mniejsz± korektê ni¿ powinnam to jest, jak jest...
I st±d ta hemoglobina.. Jestem w¶ciek³a na ten glukometr..


Anula, wiesz co, skoro wcze¶niej mierzy³a¶ na contourze, to wydaje mi siê, ¿e ta Twoja ostatnia hemoglobina jest prawdziwa, a contour naprawdê zani¿a... Dobrze, ¿e w koñcu znalaz³a¶ przyczynê tej wy¿szej hba1c. Joasiu, mia³am identyczn± sytuacjê jak Ty, contour pokaza³ mi 35, a Optium Xido - 63, przy czym w³asnie siê czu³am na cukier 60, a nie 35. Gdzie¶ indziej czyta³am, ¿e dziewczynie te¿ zani¿a³ ten contour i przez to mia³a wy¿sz± hemoglobinê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Czerwiec 21, 2010, 15:38:38
Popieram errol. Dzisiaj pyta³am o to doktor i powiedzia³a mi, ¿e sposób mierzenia na Contur jest najbardziej nowoczesny, a np. Accu ma przestarza³± formê mierzenia i zawy¿a. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wystêpuje margines b³êdu i np. 35 to mo¿e byæ 50. By³a ju¿ dyskusja na temat Contura. My go mamy i poprostu trzymamy siê jednego glukometru. Jak robi³am próby to bardzo duzo wyników mia³am identycznych na Contur i Accu, ale generalnie Accu pokazywa³ oko³o 20 wiêcej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Czerwiec 21, 2010, 16:30:05
Cytat: "joanna ostrowsk"
Cytat: "Anula5"
Contur TS u mnie zani¿a - w granicach 50.
Dok³adnie, mam takie same spostrze¿enia!Zw³aszcza przy bardzo niskich cukrach-nie przek³ada siê to w ¿aden sposób na stan faktyczny (35 na Contour to ok.60 na "normalnym" glukometrze).

Tylko sk±d wiadomo, ze w³a¶nie accu czy inny jest tym w³a¶ciwym i najdok³adniejszym glukometrem do którego trzeba siê odnie¶æ, poza tym ka¿dy glukometr ma najwiêksz± granicê b³êdu i najmniejsz± dok³adno¶æ wla¶nie przy niskich cukrach.
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 21, 2010, 18:03:31
Poniewa¿ zosta³o to potwierdzone labolatoryjnie - mój contur TS zani¿a..
Na conturze - 89 a w labolatorium - 140..
Nigdy,nigdy wiêcej nie wrócê do niego.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Czerwiec 21, 2010, 18:05:43
Ju¿ kiedy¶ pisa³am , ¿e mnie równie¿ TS " podniós³ cukier " pokazuj±c" LO , a na AC- Go by³o 65 i to nie by³a odosobniona sytuacja .  Przy ni¿szych poziomkach zani¿a³ znacznie , a faktycznie cukier by³ ok - ¿adnych oznak hipo . Mimo , ¿e taki fajny i nowoczesny , szybko siê przesiedli¶my . Przyzwyczajenie te¿ swoje robi .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 21, 2010, 23:53:26
A jak jest kalibrowany Contour? Na krwi w³o¶niczkowej?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Czerwiec 22, 2010, 08:19:39
Misia, kalibrowany jest do osocza.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 23, 2010, 13:42:32
Bojê siê, za nied³ugo odbieram wynik...
Jak bêdzie poni¿ej 8 to siê pochwalê a jak powy¿ej to przemilczê to.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 23, 2010, 14:37:53
Cytat: "Anula5"
Bojê siê, za nied³ugo odbieram wynik...
Jak bêdzie poni¿ej 8 to siê pochwalê a jak powy¿ej to przemilczê to.

Czemu przemilczysz?? My Ciê tu zmotywujemy jak bêdzie powy¿ej 8 :) przecie¿ nie ka¿dy musi mieæ super wyniki, nie masz siê czym przejmowaæ, my¶lê, ¿e bêdzie to dla Ciebie jaka¶ motywacja:) ale na pewno bêdziesz mia³a poni¿ej 8 ;) g³owa do góry :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 23, 2010, 16:02:25
:525: :526: :527:[scroll] 6,8[/scroll] :525: :526: :527:
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Czerwiec 23, 2010, 17:27:38
Anula, piêknie :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: viki w Czerwiec 23, 2010, 19:15:00
Anula5, widzisz i jest piêknie , a mia³a¶ tyle stresu :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Czerwiec 23, 2010, 20:52:38
No brawo! :D  nawet nie potrzeba motywowac, a ja siê ju¿ nastawi³am :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Czerwiec 23, 2010, 22:08:42
Gratulujê :one:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 23, 2010, 23:20:35
Anula5, cieszê siê razem z Tob±
(http://images36.fotosik.pl/20/8e79409176ba3245.gif) (http://www.fotosik.pl)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Czerwiec 23, 2010, 23:52:42
Anula5, piêkny wynik, brawo.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Czerwiec 24, 2010, 10:04:44
Mój Kamil te¿ ostatni wynikma 6,8, nie by³am do koñca zadowolona bo to nasz najwy¿szy
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Czerwiec 24, 2010, 14:10:48
mysmy tez ostatnio mieli 6,8 , to nasz pierwszy wynik  i mysle , ze nie zly. liczylam na troszke lepszy , ale jak przeczytalam , ze CONTOUR zaniza ( WCZORAJ SPRAWDZILAM I RZECZYWISCIE TAK JEST), to wiem juz dlaczego.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Czerwiec 24, 2010, 14:24:37
My te¿ uzywamy Contura, muszê sprawdziæ na innym ile mo¿e zani¿yæ, bo ogólnie nie chcia³abym z niego zrezygnowaæ, bo super zasyca krew
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Czerwiec 24, 2010, 14:28:28
Agnieszka, my tez mamy Contura i sprawdza³am nie raz i wcale nie zani¿a tak jak wszyscy pisz±.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 24, 2010, 15:14:17
U mnie niestety zani¿a.
Nigdy nie wrocê do niego, nigdy!
I mam tak± hemoglobinkê :) jak± mam :)
Nastêpna bêdzie lepsza,czujê to!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 24, 2010, 19:48:20
Anula - no i niepotrzebnie siê martwi³a¶ :) :) super wynik, gratulujê :) Ja jutro dzwoniê o swoje wyniki ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Czerwiec 24, 2010, 22:50:47
ja wczoraj sprawdzalam i na contour bylo 95 a na innym 107. pozniej mierzylam sobie na countorbylo 70 a na innym 83. nie sa to jakies strasznie duze roznice dlatego nie zrezygnuje z countura , ale dobrze wiedziec , ze jest co najmniej o 10 wiecej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Czerwiec 25, 2010, 10:04:59
Ja te¿ wczoraj sprawdza³am na contur 75 na acive 95, contur 115 acive 138, tak¿e juz nic z tego nie wiem, wynika z tego, ¿e ni¿ej jest na conturze
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 25, 2010, 11:23:47
U nas jako¶ contour sam poszed³ w k±t. Mat woli One touch select, chocia¿ on trochê gorzej zasysa. Na samym pocz±tku sprawdza³am wyniki na AC i na tym z jednej kropli i wyniki takie:
AC 127 - OT 123, AC 205 - OT 205, AC 72 - OT 70.
Dlatego nie mam zahamowañ, ¿eby tych dwóch glukometrów u¿ywaæ zamiennie (wolê mierzyæ w nocy AC)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Czerwiec 25, 2010, 14:39:10
Dzisiaj odebra³am wynik naszej hemogl - 7,01, nienajlepiej ale staramy sie dalej :!:  :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Czerwiec 26, 2010, 00:18:11
Cytat: "EVITA"
Dzisiaj odebra³am wynik naszej hemogl - 7,01, nienajlepiej ale staramy sie dalej :!:  :!:

hemoglobina jest wa¿na, ale naszczê¶cie nie najwa¿niejsza du¿o wa¿niejsze mieæ madr± i zdystansowan± mame jak ty :)
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Czerwiec 26, 2010, 14:31:42
Porównywa³am contour z one touch select bo takie mam w domu i raz na OTS by³o wy¿ej a innym razem na CT. Zaznaczam,¿e mierzy³am prawie 1,5 dnia na obu i ju¿ 2-go dnia wyniki by³y bardzo zbli¿one do siebie. Tak wiêc my¶lê,¿e niekoniecznie contour a¿ tak zani¿a.

[ Dodano: Sro Cze 30, 2010 7:28 pm ]
nasza dzisiejsza hemoglobinka to 7  nie spodziewa³am siê lepszej, bo cukry czêsto by³y pow 200. Przy rozpoznaniu cukrzycy mia³ 6,3, pó¿niej bez insuliny 6,5 a teraz na insulinie 7,0 :twisted:  :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Lipiec 02, 2010, 14:00:30
Hab1c z 18 czerwca to: 7,2... lekarka powiedzia³a, ¿e mog³oby byæ lepsze, ja wiem, ale ostatnimi czasy ciê¿ko by³o zapanowaæ nad cukrami..
Prez telefon lekarka powiedzia³a mi, ¿e mam wysoki cholesterol, bo 240... ale dzisiaj przysz³y wyniki z takie co¶ jest:
Cholesterol ca³k. 139,0
HDL (to ten "dobry"?) 89,0
LDL - 139,0
TGL(to nie wiem co to jest...) 56,0
Norm te¿ nie znam, ale ca³k.powinien byæ chyba tak do 180 czy jak? Teraz mam ca³kowity mêtlik w glowie, dodam, ¿e te badania by³y wykonywane 18.06. czyli dwa tyg. temu, a ja przez ten czas prawie do minimum ograniczy³am s³odycze (wyj±tkiem by³a tylko poprzednia niedziela).

[ Dodano: Pi± Lip 02, 2010 2:03 pm ]
Znalaz³am normy(z wikipedii) i wszystko jasne:
Normy dla stê¿enia cholesterolu ca³kowitego we krwi s± nastêpuj±ce:

Norma: < 200 mg/dl (< 5,2 mmol/l),
Poziom podwy¿szony: 200–250 mg/dl (5,1-6,5 mmol/l),
Poziom znacznie podwy¿szony: > 250 mg/dl (>6,5 mmol/l).
Normy dla stê¿enia "dobrego" i "z³ego" cholesterolu s± nastêpuj±ce:

HDL ("dobry" cholesterol) – wy¿sze warto¶ci stanowi± lepszy wynik,
Norma u mê¿czyzn 35–70 mg/dl (0,9-1,8 mmol/l),
Norma u kobiet 40–80 mg/dl (1,0-2,1 mmol/l),
LDL ("z³y" cholesterol) – ni¿sze warto¶ci stanowi± lepszy wynik,
Norma: < 135 mg/dl (< 3,5 mmol/l),
Poziom podwy¿szony: 135–155 mg/dl (3,5-4,0 mmol/l),
Poziom znacznie podwy¿szony: > 155 mg/dl (> 4,0 mmol/l).


Czyli mam trochê HDL i LDL podwy¿szone...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pompiarka_ w Lipiec 08, 2010, 21:08:20
Dzisiaj mia³am robion± hemoglobinê i ciekawa jestem jaki bêdzie wynik. Wynik bêdzie jutro i na pewno siê podzielê t± informacj±. W kwietniu jak mia³am robion± to by³o 5,8 ciekawe ile bêdzie teraz:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Lipiec 08, 2010, 23:45:08
U nas najgorzej do tej pory 7.0, problemy z wiecznie zapychaj±cymi sie drenami zrobi³y swoje ostatnie dni z za ma³± baz± te¿, no có¿ nastêpne bêd± lepsze, wrócili¶my te¿ do prowadzenia notatek
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pompiarka_ w Lipiec 09, 2010, 15:42:31
No i odebra³am wyniki :) moja hemoglobina to 6,5 :D  wiedzia³am ¿e bêdzie wy¿sza od poprzedniej, mia³am trochê wy¿szych cukrów.
Pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Lipiec 16, 2010, 20:35:31
Pinczerka a moje wyniki (z maja) to :
Cholesterol ca³kowity : 185 (norma:140-200)
HDL : 87 (n:40-80, dobrze gdy go jest wiêcej)
LDL : 85 (n:100-129, dobrze gdy go jest mniej)
Trójglicerydy: 63 (n:40-160)
Hemoglobina glikowana: 6,8 (niby by³a 7,7 ale to pomy³ka)
Wszystko w normie :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Lipiec 22, 2010, 20:46:36
nasz ostatni wynik to 7,0 :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Lipiec 22, 2010, 23:25:16
Gra¿ynko nastêpny bêdzie lepszy  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: MoNiCzKa88 w Lipiec 28, 2010, 19:09:54
z 15 lipca 9,3 % i nadal w to nie wierzê!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Lipiec 28, 2010, 21:06:12
No có¿, MoNiCzka88, ¿yczê aby nastêpna by³a du¿o lepsza!
Pozdrawiam i ¿yczê powodzenia :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Lipiec 28, 2010, 22:37:17
Dzisiejszy wynik 5,3
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Lipiec 28, 2010, 23:30:41
Oj piêkny wynik, a¿ nie wiem jak taki mo¿na uzyskaæ. Gratulujê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Lipiec 29, 2010, 00:11:52
Ja tez nie wiem, zw³aszcza, ¿e sama mam 3 letniego brzd±ca, powiedz mieli¶cie duzo niskich cukrów, czy tak dobrze wyrównan± cukrzycê
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Lipiec 29, 2010, 02:04:44
grazyna,  MoNiCzKa88, Bêdzie lepiej, g³owa do góry.
zielona75, Gratulacje. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Lipiec 29, 2010, 09:52:43
Niskie siê zdarzaj±. Dobrze wyrównana... ró¿nie bywa.
Czêsto mierzê. Staram siê wy³apywaæ z³e cukry.
W marcu by³o 6,5.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ba¶ka73 w Lipiec 29, 2010, 21:55:20
luty 5,3  maj 5,1  sierpieñ  ??? robimy pod koniec miesi±ca  przy wykryciu w styczniu 2009 - hbA1 - 13   :shock:  gratuluje zielona  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Lipiec 31, 2010, 09:08:27
Zielona75, gratulacje dla Ciebie i Karolinki !
¦wietna hemoglobinka :)
O takiej to mogê sobie pomy¶leæ... Ale jak narazie to mój cel - 6.0 :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Sierpień 30, 2010, 17:55:20
Jestem w mile zaskoczona, hemoglobinka5.6. :grin:   Spodziewa³y¶my sie tak 6.2 przy tylu wyjazdach samodzielnych i czêstego liczenia na oko a potem cukier 200.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Wrzesień 11, 2010, 16:08:53
My wczoraj dosta³y¶my wyniki i HbA1c - 5,8  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Wrzesień 11, 2010, 21:58:11
Gratulujê takich piêknych wyników :!: I moje pytanie- Jak Wy to robicie :?: My w³a¶nie czekamy na wynik tzn on juz pewnie jest ale dowiemy sie na wizycie. Liczê ¿e bêdzie poni¿ej 7,0 i wtedy bêdê zadowolona :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Wrzesień 12, 2010, 00:14:16
iwa2, Gratulacje. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Wrzesień 12, 2010, 09:43:48
Beata77 jak ju¿ kiedy¶ pisa³am staramy siê mieæ cukier pomiêdzy 80-110 i bardzo
 czêsto mierzymy cukier ( szkoda tylko paluszków).
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 17, 2010, 12:44:43
Cytat: "iwa2"
My wczoraj dosta³y¶my wyniki i HbA1c - 5,8  :D  :D  :D
Iwa, gratulujê :) Moje ostatnie hba1c (z koñca sierpnia, wczoraj wyniki) to 7,5% Mog³oby byæ lepiej :( Teraz siê postaram.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: camilla w Wrzesień 17, 2010, 16:49:12
Dzisiaj dostali¶my wynik z lipca - 7,69  :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Wrzesień 17, 2010, 16:51:47
No faktycznie mog³o byæ lepiej, ale tragicznie nie jest:)
U mnie te¿ masakra.. ahh i ehh
Hemoglobinê robiê za tydzieñ...
Wczorajsze cukry 480 nie wró¿± nic dobrego..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Wrzesień 17, 2010, 20:27:22
Cytat: "pinczerka"
Moje ostatnie hba1c (z koñca sierpnia, wczoraj wyniki) to 7,5% Mog³oby byæ lepiej  Teraz siê postaram.

Trzymam kciuki i wierzê ,¿e bêdzie lepiej :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 17, 2010, 21:37:08
Cytat: "Anna1968"
Cytat: "pinczerka"
Moje ostatnie hba1c (z koñca sierpnia, wczoraj wyniki) to 7,5% Mog³oby byæ lepiej  Teraz siê postaram.

Trzymam kciuki i wierzê ,¿e bêdzie lepiej :grin:

Dziêki :) strasznie trudno mi zej¶æ poni¿ej 7...  Ale dzisiaj za³ozy³am sobie ju¿ pompkê, mam nadziejê, ¿e bêdzie lepiej. Na penach nie by³o tragicznie z cukrami, a ranne mia³am dobre. Jednak postaram siê zej¶æ poni¿ej 7.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Wrzesień 17, 2010, 22:34:57
mysmy ostatnio mieli 7 , cukry nie byly zle tylko czasem cos wyskoczylo , zastanawiam sie co robic zeby bylo nizej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Wrzesień 18, 2010, 19:10:32
Dziewczyny trzymam za Was kciuki ! Nastêpne hemoglobiny bêd± na pewno lepsze. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Wrzesień 18, 2010, 22:51:36
najnowsze szkockie HbA1c 6.5.....a mialam nadzieje ze bedzie ponizej 6....co nie znaczy ze sie nie ciesze , bo zawsze mogloby byc gorzej.......
:) po dlugiej przerwie wrocila haarfa
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Wrzesień 19, 2010, 19:20:21
Cytat: "haarfa"
najnowsze szkockie HbA1c 6.5.....a mialam nadzieje ze bedzie ponizej 6....co nie znaczy ze sie nie ciesze , bo zawsze mogloby byc gorzej.......
:) po dlugiej przerwie wrocila haarfa

Super, ze wrocila i gratuluje bo wynik rewelacyjny
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 19, 2010, 20:50:26
Cytat: "haarfa"
najnowsze szkockie HbA1c 6.5.....a mialam nadzieje ze bedzie ponizej 6....co nie znaczy ze sie nie ciesze , bo zawsze mogloby byc gorzej.......
:) po dlugiej przerwie wrocila haarfa

te¿ uwa¿am, ¿e wynik rewelacyjny! No i super, ¿e w koncu wróci³a¶ :) Tam w dziale "Wszystkiego najlepszego" czekaj± na Ciebie ¿yczenia :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Wrzesień 22, 2010, 07:52:06
Nasze wczorajsze wyniki to 6,7 Marcina i 7,0 Martynki.Jak dla mnie mog³oby byæ lepiej,ale Nasza Kochana Siostra Sabinka uzna³a,¿e u progu dojrzewania to dobrze(chodzi o Marcina),a uwzglêdniaj±c nasze problemy z wk³uciami u Martynki,te¿ nie jest ¼le.. :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Wrzesień 22, 2010, 08:15:07
Joasiu, my¶lê ¿e to nie s± najgorsze wyniki. Do 7 wynik jest do zaakceptowania, wy¿szy ju¿ niepokoi. My robimy w poniedzia³ek - ciekawa jestem.
Pozdrawiam
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mk w Wrzesień 22, 2010, 12:24:12
Witamy z powrotem Haarfa:)
Mój ostatni wynik jest najgorszy z dotychczasowych, bo a¿ 7,9, ale akurat tego siê spodziewa³am bior±c pod uwagê moje szaleñstwa cukrowe z ostatnich miesiêcy.
No có¿, ale nie ma siê co za³amywaæ tylko trzeba zacz±æ od nowa :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Wrzesień 22, 2010, 19:07:33
Cytat: "mk"
No có¿, ale nie ma siê co za³amywaæ tylko trzeba zacz±æ od nowa
I to jest bardzo pokrzepiaj±ca my¶l,Marzenko! :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Wrzesień 24, 2010, 17:18:15
Cytat: "pinczerka"
te¿ uwa¿am, ¿e wynik rewelacyjny! No i super, ¿e w koncu wróci³a¶  Tam w dziale "Wszystkiego najlepszego" czekaj± na Ciebie ¿yczenia


 :smile:

uuuu ju¿ zagl±dam  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Wrzesień 29, 2010, 14:08:49
Nasz dzisiejsza 6,7 :) Bardzo siê cieszê, ¿e w koñcu uda³o nam siê zej¶æ poni¿ej 7. :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Wrzesień 29, 2010, 17:07:29
³adniutki wyniczek;) ja te¿ liczê na co¶ takiego;) 6,5 - 6,8 :)
gratulacje Evita, gratulacje harrfa.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Faustyna w Wrzesień 29, 2010, 18:01:10
EVITA, Gratulacje. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: justyna2244 w Wrzesień 29, 2010, 19:53:23
Moja ostatnia to 5.4 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 05, 2010, 15:41:55
Dzi¶ robi³am hb..
trzymaj kciuki s³odka rodzinko, bo chyba bêdzie tragicznie.. :roll:  :roll:
pewnie tylko 10!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 05, 2010, 18:20:27
Cytat: "Anula5"
Dzi¶ robi³am hb..
trzymaj kciuki s³odka rodzinko, bo chyba bêdzie tragicznie.. :roll:  :roll:
pewnie tylko 10!!

Jak to 10?? Ej, chyba nie bêdzie a¿ tak ¼le! :) (Chodzi o hb 10, czy jak? Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem :P ) Ja kciuki bêdê tylko my¶lowo trzymaæ, bo niestety, rêce praktycznie ca³y czas zajête. Czujê, ¿e ca³y czas ¿yjê szko³±, to straszne. :( Tyle lekcji, ¿e szok.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 05, 2010, 18:54:56
tak chodzi³o mi o hb 10. % ..
Oj Agnieszka, zobaczysz ¿e mia³am racjê!! :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Październik 05, 2010, 21:51:23
Robili¶my HbA1c  na wizycie w przychodni 24 wrze¶nia a Pani dr powiedzia³a ¿e po wynik nie mam co dzwoniæ ¿e na nastêpnej wizycie siê dowiemy  :shock:  :evil:  a wizytê planujê dopiero w styczniu 2011r.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 08, 2010, 21:19:01
Nie wierzê.. :P
[scroll][glow=red]6,0[/glow][/scroll]
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Październik 08, 2010, 23:52:48
Anula5,  Brawo ! sama na to zapracowa³a¶.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 09, 2010, 10:00:48
Becia dziêkujê :)
Pinczerka, wygra³a¶;) stawiam soczek na Gadu-Gadu :) wpadnij kiedy¶ ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 09, 2010, 19:34:31
No w³a¶nie, mia³am napisaæ, ¿e: "A nie mówi³am?" :P Anula, nie ma to jak "optymistyczne" podej¶cie do sprawy. :D Nastêpnym razem masz siê tak nie denerwowaæ, bo nie ma po co. Ale w sumie im wiêkszy stres, tym pó¼niej ogromna rado¶æ z wyniku.
W ka¿dym b±d¼ razie - gratulujê :)
Wpadnê kiedy¶, mo¿e nawet zaraz... Soczek?? ee, nie na moje cukry. Preferujê marchewkê :D

[ Dodano: Sob Pa¼ 09, 2010 7:35 pm ]
No to fajnie... wesz³am, a Anuli nie ma na gg :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Październik 09, 2010, 19:42:02
Julki ostatnie HbA1c to 6,5  :D  Cieszê siê bardzo, bo to najlepsze Hb jak do tej pory :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: myszka w Październik 11, 2010, 20:12:21
Hello:) Mam pytanko czy wynik hemoglobiny glikowanej z palca ró¿ni siê jako¶ od tego robionego z ¿y³y??
I jeszcze jedno: czy wynik 5,7 z palca jest dla zdrowej osoby oki?
Z góry dziêki za odp :)
Pozdrawiam wszystkich serdecznie :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 13, 2010, 07:21:21
Niestety Myszko:( dla zdrowej osoby ponad normê;(
Ró¿ni siê, do krwii z palca trzeba dodaæ 0,5, wiêc masz 6,3.. :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Październik 13, 2010, 14:31:34
CZy faktycznie robi±c HbA1c trzeba pobrac krew z ¿y³y????? My zawsze mamy pobieran± z palca, bo Kacper panicznie boi siê pobierania z ¿y³y? Czy¿by nasze wyniki by³y przez to zawy¿one?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 13, 2010, 14:52:11
Nie Evitko, to nie tak. Mo¿na robiæ z palca, mo¿na z ¿y³y. Ale z ¿y³y jest du¿o bardziej wiarygodna. Dlatego ZAWSZE, do palca, trzeba dodaæ 0,5. Tak mi mówi³ diabetolog, ktory sam jest chory.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: errol w Październik 13, 2010, 16:52:17
Cytat: "Anula5"
Nie Evitko, to nie tak. Mo¿na robiæ z palca, mo¿na z ¿y³y. Ale z ¿y³y jest du¿o bardziej wiarygodna. Dlatego ZAWSZE, do palca, trzeba dodaæ 0,5. Tak mi mówi³ diabetolog, ktory sam jest chory.

Zgadzam sie ze kazdy wynik z zyly jest bardiej wiarygodny, ale nie do konca kupuje pomysl dodawania, a dlaczego nie odjac, nie wydaje ci sie z e to troche jak z pomiarem cukru z palca, wiadomo z zyly dokladniejszy, ale roznica nie jest liniowa, gdyby tak bylo, to w tych aparatach dodawaliby 0.5
pozdrawiam
R&R
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 13, 2010, 17:35:44
Errorku, mówiê to co s³ysza³am :))
I czyta³am te¿ na tym forum, i na innych forach, ¿e tak jest.:)

[ Dodano: Sro Pa¼ 13, 2010 5:36 pm ]
Z palca cukier te¿ jest mniej dok³adny..
Ja mia³am z palca - 90, a z ¿y³y 140.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Październik 13, 2010, 21:17:36
Maciek mia³ z palca 113 a z ¿y³y 110  :D i to na conturze ale juz kiedys o tym pisa³am
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Natasha w Październik 14, 2010, 11:25:21
Wydaje mi siê, ¿e akurat dla hemoglobiny glikowanej (HbA1c) nie ma znaczenia czy krew jest pobierana z palca czy z ¿y³y. Wyniki powinny byæ takie same (porównywalne), przecie¿ to s± te same krwinki czerwone.

Pzdr.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 14, 2010, 12:01:41
A mi siê wydaje (zosta³o to potwierdzone, na tym forum pisa³o, na innym forum, oraz u diabetologa s³ysza³am) ¿e roznica jest. Krew ¿ylna jest zawsze bardziej wiarygodna. To dlaczego np na cholesterol nie bior± z opuszka? Przecie¿ by mogli. Na morfologiê? Jest taka koniecznosc, bo krew ¿ylna jest bardziej wiarygodna.
Hemoglobinê mo¿na robiæ tak i tak, jednak¿e z ¿y³y jest wiarygodniejsza.
Z palca jest troszkê zani¿ona. Tak s³ysza³am, i na moim przyk³adzie zosta³o to potwierdzone. Tyle ¿e na cukrze, a nie na hb.
Jadê do CZD nied³ugo, tam mi zrobia hb, z palca, to zobaczy sie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Natasha w Październik 14, 2010, 15:49:28
Napisa³am tutaj:

http://forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?p=81365#81365

Pzdr.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: AgAsia w Październik 15, 2010, 17:42:07
¦wie¿utka 5,7 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Październik 18, 2010, 13:55:24
Kurcze jak Wy osi±gacie takie wyniki hemoglobiny?? Nasza ostatnia 6,8 i cukry naprawdê by³y dobre. Ale i tak jest du¿o lepiej bo wczesniej mieli¶my 7,4. A tak wogóle to mysla³am ¿e bêdzie lepiej. A kolejnej hemoglobiny to nawet znaæ nie chcê bo ostatnio jakie¶ kosmosy mamy..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Październik 24, 2010, 21:26:41
Ufff nasza hemoglobina to 6,2 to ostatnia na penach. Oby teraz nie by³o gorzej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Przemo w Październik 27, 2010, 11:01:08
Cytat: "Anula5"
A mi siê wydaje (zosta³o to potwierdzone, na tym forum pisa³o, na innym forum, oraz u diabetologa s³ysza³am) ¿e roznica jest. Krew ¿ylna jest zawsze bardziej wiarygodna. To dlaczego np na cholesterol nie bior± z opuszka? Przecie¿ by mogli. Na morfologiê? Jest taka koniecznosc, bo krew ¿ylna jest bardziej wiarygodna.
Hemoglobinê mo¿na robiæ tak i tak, jednak¿e z ¿y³y jest wiarygodniejsza.
Z palca jest troszkê zani¿ona. Tak s³ysza³am, i na moim przyk³adzie zosta³o to potwierdzone. Tyle ¿e na cukrze, a nie na hb.
Jadê do CZD nied³ugo, tam mi zrobia hb, z palca, to zobaczy sie.


Pewnie ¿e dok³adno¶æ z palca jest mniejsza ale to nie znaczy ¿e trzeba dodawaæ do palca 0,5.
Po prostu zapewne jest jaka¶ tam bezw³adno¶æ. Tzn w palcu jest taki sam wynik trochê pó¼niej ni¿ w ¿y³ach :)
Jak masz ca³y dzieñ dobry cukier a wieczorem podskoczy, to dalej w palcu bêdziesz mia³a wiêkszy o 0,5 ni¿ w ¿y³ach ?? Zapewne wtedy bêdzie na odwrót. W przeciwnym wypadku zupe³nie nie wiem sk±d palce mia³yby taki bonus :)  

Oczywi¶cie swoj± teoriê na próbie dedukcji w³asnych :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Listopad 02, 2010, 22:04:03
Wiem,¿e nasza hemoglobinka siê chowa w porównaniu z innymi :razz: ale nam siê podoba 6,7
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 03, 2010, 09:38:21
Pêkalinka.. bardzo dobra.... ja marzê by Kaja w³a¶nie taka mia³a nastêpnym razem.....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Listopad 03, 2010, 09:42:06
tez tak mysle,super!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Listopad 03, 2010, 19:46:27
Taka jak nasza ostatnio 6,71 - uwa¿am ¿e jest dobrze.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anka w Listopad 23, 2010, 18:02:39
Prosze Was bardzo ! Niech kto¶ mi dok³adnie napisze  granice hemoglobiny!:)

[ Dodano: Wto Lis 23, 2010 6:03 pm ]
poniewa¿ ....  nawet lekarz u nas sie k³óci .. echhh szkoda gadac :(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Natasha w Listopad 23, 2010, 23:51:32
"U zdrowych osób stê¿enie HbA1c wynosi 4-6%. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca, aby stê¿enie HbA1c u osób choruj±cych na cukrzycê typu 1 oraz krótkotrwa³± (mniej ni¿ 10 lat) cukrzycê typu 2, wynosi³o poni¿ej  6,5%, a u pozosta³ych osób choruj±cych na cukrzycê typu 2 - poni¿ej 7%."

¼ród³o: http://abccukrzyca.pl/redukcja-wartosci-hba1c-a-zmniejszenie-ryzyka-wystapienia-powiklan-w-cukrzycy


My staramy siê aby nasz wynik HbA1c by³ poni¿ej 6%
Jak dot±d siê udaje.

Pzdr.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 24, 2010, 12:18:50
"Przyjmuje siê, ¿e ludzie bez cukrzycy maj± poziom HbA1c do 5-6%. Dla Ciebie czyli choruj±cego na cukrzycê, najlepsze warto¶ci to HbA1c miedzy 6-7%"....... z g³ównej strony na naszym portalu
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Listopad 25, 2010, 17:10:35
Cytat: "Natasha"
My staramy siê aby nasz wynik HbA1c by³ poni¿ej 6%
Jak dot±d siê udaje.

No i bardzo dobrze  :) Na pocz±tku cukrzycy te¿  mia³am lepsze wyniki, teraz siê popsu³am  :P
Ale moja hemoglobina to równe 6% :) uda³o mi siê:)
Cytat: "anitapa"
"Przyjmuje siê, ¿e ludzie bez cukrzycy maj± poziom HbA1c do 5-6%. Dla Ciebie czyli choruj±cego na cukrzycê, najlepsze warto¶ci to HbA1c miedzy 6-7%"....... z g³ównej strony na naszym portalu

Anito, ja nie uwa¿am,  aby hemoglobina u cukrzyka poni¿ej 6% by³a z³a. Wg mnie jest dobra, a nawet bardzo dobra:) Chcia³abym mieæ tak±:)
Mój diabetolog 7,5% uwa¿a za, podwy¿szon±. I wg mnie, tak te¿ jest.
Ale s± ró¿ne mowy. Ja jednak uwa¿am, ¿e hb powy¿ej 5% jest bardzo dobra:) Ale du¿o niedocukrzeñ, to te¿ niedobrze.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Grudzień 17, 2010, 11:29:56
Hemoglobinka z dnia 13 grudnia 5,8 :D Mogê zapewniæ ,ze du¿o niedocukrzeñ nie by³o najni¿szy cukier raz to 47 a tak przewa¿nie 76a to mie¶ci siê w granicach normy.Pani doktor bardzo zadowolona i ¿adnego opieprzu nie by³o ,¿e za nisko.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 20, 2010, 18:53:56
Gratulujê :)) Taka hemoglobina to moja marzenia. No, przynajmniej poni¿ej 6. Muszê siê wybraæ do przychodni i zrobiæ badanie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Grudzień 21, 2010, 12:24:25
A ja ju¿ mówi³am z Mi¶k± na ten temat. Nic a nic nie wierzê w HbA1c. Jak Mat by³ na penach to co bym nie robi³a i jakich by nie mia³ poziomów, wychodzi³o zawsze 7,2 - jak jaka¶ zaczarowana liczba. Teraz, na pompie, ta liczba to 6,4.
Ostatnio mia³ robione po przeziêbieniu, przy którym wynik z 2 na pocz±tku by³ oklaskiwany - ca³y czas ok 300-350, insulina jak woda, baza 160...zreszt±, to wszystko, co znacie... potem 2 tygodnie powrotu do normy, norma tak gdzie¶ przez tydzieñ i ... badanie. No i co? niespodzianka, wynik 6,4. Niech mi kto¶ to wyt³umaczy, bo ja stara, g³upia baba jestem.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 21, 2010, 13:59:58
A mi zawsze hba1c wychodzi zgodna z cukrami, jakie mia³am. Rok temu bêd±c na penach (Insulatard jako baza...) mia³am cukry tragiczne po 300, a czasami i wy¿ej, a hba1c wysz³a mi 7,9. Po remisji (jakie¶ 4 mies.od wyj¶cia ze szpitala) - hemoglobina 6,6 (najlepsza jak do tej pory...) i te¿ siê pokrywa³a z cukrami.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: AgAsia w Styczeń 10, 2011, 16:36:05
¶wie¿e, piêkne 5,5.  :D
pierwszy wynik na pompie, naprawdê super, op³aci³o siê :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 10, 2011, 17:23:17
AgAsia, gratulujê dobrego wyniku :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: bunia w Styczeń 10, 2011, 17:41:31
Ani ostatni wynik to 7,1 i pani doktor stwierdzi³a, ¿e to ca³kiem nie¼le, a te niskie s± niestety okupione niedocukrzeniami...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: AgAsia w Styczeń 10, 2011, 17:58:49
nie, w³a¶nie niedu¿o tych niskich..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 10, 2011, 18:26:01
nie wierzê.... przykro mi... nawet zdrowy cz³owiek nie powinien mieæ takiego wyniku....
bunia nam te¿ ostatnio lekarz tak  powiedzia³
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: bunia w Styczeń 10, 2011, 18:36:47
Rozmawia³am na ten temat z "nasz±" pani doktor i stwierdzi³a, ¿e wynik 6,8-7,1 to dobry wynik dla chorego na cukrzycê. A jeszcze dla dziecka, które ma burzê hormonów to naprawdê ¶wietnie. Nie oszukujmy siê, ale ¿adna skrajno¶æ nie jest dobra...  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 10, 2011, 19:33:30
Nasz ostatni wynik to 5,3. Nie zgadzam siê, ¿e to tylko lub w wiekszo¶ci niedocukrzenia. Wiem jakie s± cukry, mierzê czêsto. Ka¿dej nocy wstajê. Gdyby mierzyæ HbA1c co dwa tygodnie wyniki na pewno bêd± ró¿ne. To te¿ mo¿e byæ indywidualno¶æ ka¿dego pacjenta lub labolatorium ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Styczeń 10, 2011, 19:50:36
Do wyniku HbA1c nale¿y podaæ normê, bo one s± jednak ró¿ne. Ka¿dy z nas chorych, jak i ka¿dy rodzic najlepiej wie ile w naszych wynikach jest hipo, a ile wyników bardzo wysokich wiêc dopiero ta wiedza pozwala lepiej oceniæ nasze HbA1c. Wa¿ny jest te¿ czas trwania choroby i wiek diabetyka.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Styczeń 10, 2011, 19:52:32
agasia gratulujê, choæ niestety na pocz±tku choroby kiedy jeszcze trwa remisja te wyniki s± w³a¶nie takie. Nasza pierwsza po zachorowaniu to 6,2 - najlepsza jak do tej pory i pamiêtam cukry w granicach 80-90 i sporo niedocukrzeñ.
Teraz trzeba siê cieszyæ z wyniku poni¿ej 7.
Nasza pielêgniarka diabetologiczna mówi³a mi ostatnio ¿e wyniki w granicach 5,5-6 czêsto maj± dzieci, które s± "trzymane" przez rodzicówm na niskich (norma) cukrach.
Faktycznie jak jest ma³e dziecko w domu mo¿na tak próbowaæ, ale ze szkolnymi dzieæmi ju¿ tak ³atwo nie jest.
Wszystkim ¿yczê jak najlepszych wyników :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 10, 2011, 20:00:29
Jestem przeciwniczk± takich niskich HBA1C. Je¶li faktycznie nie by³o niedocukrzeñ, to musicie dzieciom mierzyæ cukier ze 20 razy na dobê i wy³apywaæ ka¿dy wzrost, a przy tym pilnowaæ non stop,¿eby i nie by³o spadku, ale ¿eby poziom siê trzyma³ na sta³ym (czyt.80-90) poziomie. Tylko proszê mi odpowiedzieæ na pytanie: chcecie pu¶ciæ gdzie¶ dzieciê, czy to na urodziny, czy na jak±¶ inn± zabawê. Chyba lepiej wypu¶ciæ je z wy¿szym cukrem, ni¿ trzymaæ na niskim poziomie (co wi±¿e siê z dojedzeniem, a pó¼niej niechcianym wzrostem). Jak napisa³a Evita, dzieci chodz±ce do szko³y musz± mieæ zupe³nie inn± "kategoriê cukrow±". Ja wyniku nie zazdroszczê, w remisji sama mia³am 6,6 hba1c, copiero pó¼niej zaczynaj± siê schody. Gratulowaæ? My¶lê,  ¿e bardziej nie za wynik ale za wytrwa³o¶æ w a¿ o takie dbanie o cukry. Ja cieszy³abm siê, gdybym zesz³a poni¿ej 7; lepiej wyznaczyæ sobie osi±galny cel ni¿ d±¿yæ do nierealno¶ci (w moim przypadku przynajmniej :D )
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 10, 2011, 20:31:40
A ja te¿ wtr±cê swoje trzy grosze. Jerz mia³ zawsze hemoglobinke w granicach 5,7-6,2 ( w wiekszo¶ci ponizej 6) i nie by³o to starsznie duzo niedocukrzeñ. Jakis rok temu nasza hemoglobinka zaczê³a zwyszkowaæ - ostatnia czym sie nie chwalia³am ( z pa¼dziernika) bo mnie szlag trafi³ to 6,8. Fakt ¿e noce nam siê rozwali³y dokumentnie. I zaczê³am szukac przyczyn - pisa³am juz o niedoszcowaniu koalcji- Jerz musi miec w tej chwli liczone (bezwzglêdnie na noc WBT). St±d zakup Elki . Dosz³am te¿ do wniosku ¿e dobra hemoglobinkê mielismy na Accucheckach- wiêc do nich wróci³am (wywali³am kontura i linka) I nasza dzisiejsza to 5,9 :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Natasha w Styczeń 10, 2011, 20:35:23
Cytat: "anitapa"
nie wierzê.... przykro mi... nawet zdrowy cz³owiek nie powinien mieæ takiego wyniku....


Nie mogê siê z tym zgodziæ.
Ostatnio natknê³am siê na jakie¶ moje dawniejsze badania (jakie¶ okresowe z pracy) i mój wynik HbA1c to 4,6% , co zgadza siê zreszt± z normami dla osób zdrowych (4-6%).


Pzdr.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: AgAsia w Styczeń 10, 2011, 22:41:42
Jak dot±d by³y¶my chwalone za takie wyniki w Prokocimiu, bo wcze¶niejsza by³a 5,9.
Pani doktor analizowa³a te¿ wyniki cz±stkowe i naprawde nie mia³a zastrzezeñ.
Faktem jest, ¿e jeste¶my jeszcze w fazie remisji i jest nam ³atwiej utrzymaæ cukry w normach.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Styczeń 10, 2011, 22:50:45
my w Prokocimiu mamy wizyte w marcu ale teraz to mam obawy nasza pani doktor jest wyrozumiala gorzej z naszymi cukrami AgAsia gratuluje
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 10, 2011, 23:58:13
Xido, Accu, Contour, wyniki miêdzy 4,9 a 6,5, cukier mierzony 8-15 razy na dobê w tym ka¿dej nocy (pó³noc i 3). Dziecko jest ma³e wiêc nie wychodzi z domu beze mnie. We wrze¶nu do szko³y :sad: jak to mówi Owsiak, bêdzie siê dzia³o.
Wychodzê z ni±, wyje¿d¿am to wolê, ¿eby cukier by³ trochê wy¿szy, nawet do 200. Nie chcê siê baæ i zastanawiaæ dlaczego usypia w foteliku.
Przy hemoglobinie powy¿ej 7, mam wra¿enie, cukry ci±gle/czêsto co¶ ko³o 200.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 11, 2011, 07:59:49
Pinczerka to nie tak...Jerz chodzi do kolegów- sam , bierze udzia³ we wszystkich imprezach rodzinnych, urodzinach kolegów i nie idzie na nie ze swoimi otrebami i lisciem sa³aty tylko zjada co daj±. Cukier mierzymy ok. 10 razy na dobê. Natomisat uwierz mi ¿e nic mi nie popsuje tak dnia jak z³y wynik z rana. ¿awsze mam wtedy do siebie prenetsje ze ¼le wyliczy³am, niedopilnowa³am, mog³am wstaæ a nie wsta³am. Pogorszenie hemoglobi\ny takze traktujê tak jakbym gdzies zawalia³a. To wszystko dzieje sie gdzies obok Jerza- nigdy nie mówiê o boze jaki masz starszny cukier- tylko a co to dlaczego.. i analizuje.. analizujê. I ca³y czas koinujê- to znaczy np. z bolusami przed³uzonymi na same WW :D  :D z czasem podawania tych bolusów.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 12, 2011, 20:06:51
Cytat: "mania"
Pinczerka to nie tak...Jerz chodzi do kolegów- sam , bierze udzia³ we wszystkich imprezach rodzinnych, urodzinach kolegów i nie idzie na nie ze swoimi otrebami i lisciem sa³aty tylko zjada co daj±. .

Mania, chyba mnie nie zrozumia³a¶ :D :D Mo¿e niezbyt jasno siê wyrazi³am :P Chodzi mi o to, ¿e gdziekolwiek siê wychodzi, to lepiej z troszkê wy¿szym cukrem bo i tak on opadnie. A je¶li hemoglobina jest poni¿ej 6, to non stop trzeba byæ na cukrach oko³o 100, i st±d moje pytanie czy rodzice nie bêd± lepiej siê czuæ, je¶li pociecha pójdzie na te urodziny z ciut wy¿szym cukrem ni¿ w granicach 100, co wi±¿e siê albo z podjedzeniem albo z innym kombinowaniem? A niskie cukry niestety nie s± za dobre... U mnie wystarczy jeden okres, który rozwala cukry na kilkana¶cie dni i tak praktycznie co miesi±c...Jutro idê badaæ hba1c i cholesterol, zobaczymy, co i ile wyjdzie ;)

[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 8:12 pm ]
Cytat: "mania"
Pogorszenie hemoglobi\ny takze traktujê tak jakbym gdzies zawalia³a.
Ale co to za my¶lenie? Koszmar  :evil:  Mania, nie jeste¶ wszystkowiedz±ca i przewiduj±ca, czasami trzeba zwolniæ, bo kiedy¶ dasz siê zwariowaæ cukrzycy....chocia¿ nie - jak Jerz podro¶nie i bêdzie w moim wieku, to przestaniesz siê przejmowaæ jego chorob± w jakich¶ 3/4, naprawdê, a on bêdzie robi³ wszystko sam - wtedy nie bêdziesz siê katowaæ my¶lami, ¿e gdzie¶ zawali³a¶. Widzê to ze swojej perspektywy - rodzice w sumie ca³± odpowiedzialno¶æ za moj± cukrzycê ju¿ chyba zrzucili ze swoich barków, takie mam wra¿enie. Ewentualne liczenie ww w ciastach, pierogach i innych potrawach - a wychodzi jej (mojej mamie) to ¶wietnie, z reszt± sama sobie radzê, czyli ustalanie insuliny, wymienianie wk³uæ itepe. (moja mama boi siê wk³uæ :/ czasem sobie my¶lê, czy w razie potrzeby poda³aby mi glukagon, ale w konieczno¶ci to cz³owiek prawie wszystko potrafi, wiêc czarne my¶li odchodz±). Tak¿e Mania - wyluzuj, bo przy takich hemoglobinach Jerz na bank nie bêdzie mia³ powik³añ ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 12, 2011, 22:22:45
Cytat: "pinczerka"
Jutro idê badaæ hba1c i cholesterol, zobaczymy, co i ile wyjdzie

My te¿ :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Styczeń 12, 2011, 22:35:48
my tez mamy jutro termin!

[ Dodano: Pon Sty 17, 2011 9:55 am ]
wlasnie odebralam wynik 6,6 :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 17, 2011, 20:38:56
Ja te¿ w³a¶nie odebra³am wyniki. Najpierw zacznê od z³ej wiadomo¶ci, cholesterol ca³kowity wyszed³ 235 :( ale na wynik hba1c to patrzy³am siê kilka razy i nie mog³am uwierzyæ, bo mia³am:
6,6 !!!
Jeszcze do teraz uwa¿am, ¿e to jaki¶ b³±d, bo po prostu...uwierzyæ nie mogê. Olivka, mo¿emy podaæ sobie ³apki :))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Styczeń 17, 2011, 21:42:14
Gratulacje z powodu hemoglobiny,pinczerko!Oj,ten cholesterol co¶ dokucza cukiereczkom :( ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Styczeń 18, 2011, 00:08:04
Brawo  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 18, 2011, 09:04:41
Pinczerka super- widzisz pisa³as ¿e cukry ne by³y idealne a hemoglobinka ok. czyli jesli nasze dzieci maja ponizej 6 to te¿ nie znaczy ¿e ca³y czas w okolicach 100. co do cholesterolu ogó³em- to nic on nie mówi a jaki masz HDL i LDL i trójglicerydy?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 18, 2011, 18:05:13
Mania -no w³a¶nie zrobili mi tylko cholesterol ca³kowity, bez ¿adnych LDLów, HDLów i trójglicerydów... Ale te¿ moja hemoglobina nie oznacza niestety, ¿e cukrzyca jest wyrównana. Ale zawsze to s± lepsze cukry ni¿ jak ma siê hba1c pow.7. Poza tym du¿o daje, je¶li ma siê ca³e noce cukier w normie i rano budzi siê z idealnym (ostatnio tylko takie mam na czczo, dzisiaj i przedwczoraj 87, a wczoraj 114).
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Styczeń 18, 2011, 21:15:17
pinczerka,  super wynik, aby takie zawsze byly  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 19, 2011, 14:09:58
Dziêkujê Wam :)) W ogóle nie spodziewa³am siê tego wyniku. Ciekawe, co lekarka powie  :roll:  ostatnio trochê za³amywa³a rêce nad cukrami... :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Styczeń 19, 2011, 14:49:45
Oby tak by³o zawsze.  :)
Cytat: "pinczerka"
Ciekawe, co lekarka powie

Daj znaæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Styczeń 19, 2011, 15:57:29
Nasza dzisiejsza 6,7 :D Cieszê siê, bo ostatnia te¿ taka czyli nie jest z nami najgorzej. Mam nadziejê ¿ê nastêpna bêdzie lepsza.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Styczeń 19, 2011, 16:13:26
My jutro mamy wizytê w CZD i a¿ siê boje o nasz± hmoglobinkê raczej niska to ona nie bêdzie, stawiam na tak± pow. 7 :evil: . Niestety zbyt czêsto bywa³y wysokie cukry a ostatnie dni jeszcze pogorszy³y j± pewnie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ralf-77 w Styczeń 19, 2011, 16:37:48
My te¿ jutro mamy wizytê na Dzia³dowskiej. Zobaczymy jak nasza hemoglobina. oprócz tego wymiki badañ min. na celiakie uff trochê siê boimy. :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Styczeń 19, 2011, 16:56:03
Dajcie znaæ :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 19, 2011, 17:07:54
5,4
cholesterol i tarczyca w normie
 :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Styczeń 19, 2011, 17:19:56
:D Takich wiadomo¶ci oczekujemy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 19, 2011, 21:14:18
Jasne Karioka, dam znaæ :)
A nied³ugo znowu k³ucie :( Ca³a morfologia, ob, bilirubina, lipidogram (ze wszystkimi frakcjami, a nie tylko cholesterol ca³kowity) i chyba co¶ tam jeszcze by³o...
Aneta, ja stawiam, ¿e bêdziecie mieæ pon.7. Przecie¿ ostatnio Twój Maciek mia³ ci±gle niskie cukry, a te parê wyskoków nie zawa¿a a¿ tak na wyniku hba1c.
Zielona i Evuta - b. ³adne wyniki, tylko ten 5,4 to nie by³ chyba wynikiem zbyt czêstych niedocukrzeñ? ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 19, 2011, 22:46:44
Cytat: "pinczerka"
tylko ten 5,4 to nie by³ chyba wynikiem zbyt czêstych niedocukrzeñ?  

Nie by³ ;)
Od 2,5 roku HbA1c nie przekroczy³a 6,5.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 20, 2011, 15:14:27
To gratulujê, zielona75 :))
Kiedy¶ by³am u lekarza pediatry, w mojej miejscowo¶ci, po paseczki. Zaczê³a siê mnie czepiaæ, ¿e za du¿o zu¿ywam i ¿e mówiê mieæ niewyrównan± cukrzycê, skoro potrzebujê tyle mierzyæ. Ja oczywi¶cie takie oczy  :shock:  i mówiê spokojnie, ¿e paseczków nie sprzedajê nigdzie. Wypisa³a mi po 3 op.
To by³o kilka miesiêcy temu.
Dzisiaj mój tato by³ z Jagod±, jej mam±(moj± siostr± :D) w przychodni. Zaczepi³a go ta sama lekarka i mówi, czy ja muszê tyle mierzyæ, ¿e wystarczy, UWAGA< UWAGA, 2 razy dziennie i ¿e kiedy¶ jej powiedzia³am,¿e nie handujê tymi paseczkami (ale j± zabola³o, ¿e jej tak powiedzia³am  :twisted:  :twisted: ). Na to mój tato odpowiedzia³, ¿e on by wola³, ¿ebym w ogóle siê nie k³u³a. A dalej nie wiem co by³o, bo relacjonowa³a moja mama, a wszystkiego ona nie pamiêta. Po pierwsze - ³adnie to tak za moimi plecami? Bo drugie, powiem to mojej lekarce diabetolog i osobi¶cie rozwi±¿ê sprawê z pseudolekark± z mojej miejscowo¶ci - ale jej nagadam  :twisted:  :twisted: Ta lekarka powiedzia³a, ¿e ona by mog³a mi nawet z 15 op.wypisywaæ (ale wstrêtne babsko) , tylko ¿e po co? Przyniosê jej specjalnie wszystkie moje broszurki o cukrzycy i powiem, ¿eby siê dokszta³ci³a a pó¼niej siê wym±drza³a. Kto¶ bardzo trafnie napisa³: "Kto siê wym±drza, ten siê wyg³upia".
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agata w Styczeń 20, 2011, 15:23:03
Pinczerka, nieuków trzeba dokszta³caæ. Takie paskudne osoby jak ta opisywana p.doktor powinny chyba zmieniæ zawód albo spróbowac popracowaæ nad sob±. Ciekawe co wymy¶la przy innych schorzeniach, a¿ strach sobie wyobra¿aæ....mo¿e zapisuje antybiotyk na pierwsze 2 dni?!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 20, 2011, 16:05:20
Cytat: "pinczerka"
"Kto siê wym±drza, ten siê wyg³upia".

Dobre :D

U mnie w przychodni pielêgniarka zastanawia³a siê jak to jest, czy jest sens czêstego mierzenia. Zna pacjenta, który zachorowa³ lata temu. Leczenie kiedy¶ by³o inne, insuliny gorsze, glukometrów brak. Z tego mo¿e wynikaæ, ¿e cukry niespecjalne. Pacjent ¿yje tyle lat z cukrzyc± i jest ok. Mo¿e tak czêste mierzenie i mêczenie dziecka nie jest tak potrzebne?-zastanawia³a siê.
Nie wiem, zobaczymy za 50 lat :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 20, 2011, 16:32:59
pinczerka... ja kiedy¶ naszej lekarce rodzinnej - na stwierdzenie, ¿e za du¿o razy mierzê Kai cukier- powiedzia³am: pani doktor to zapewne liczyæ umie.... pomiar przed jedzeniem i po 2-3 godzinach.. razy 5 posi³ków bo tyle powinien je¶æ cukrzyk prawda.. to jest 10... a ja mierzê 7...."... nie wnikam ju¿ ¿e jak cukry  wysokie to trzeba sprawdziæ czy zadzia³a³a korekta.. prawda.....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Styczeń 20, 2011, 17:16:10
tak jak przypuszcza³am hba1c 7,0 . Na penach by³a 6,3 a na pompie taka. No ale przez te 3 miesi±ce zaliczy³ tyle razy pow 300 ¿e sie nie dziwiê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Styczeń 20, 2011, 19:08:06
Aneta bêdzie lepiej, przej¶cie na pompê to przecie¿ spora zmiana i wszystko trzeba dograæ a na to potrzeba czasu. A 7,0 to wcale nie taka z³a, Julka przez kilka lat mia³a 7,4 i lekarka mówi³a, ¿e jak na takie ma³e dziecko nie jest ¼le.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Styczeń 20, 2011, 21:01:36
My¶lê dok³adnie tak samo Lua :) ..Czasem to 7,0 jest bardziej wyrównanym stanem,ni¿ potencjalnie lepsze wyniki hemoglobiny...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ralf-77 w Styczeń 21, 2011, 01:11:18
U nas mimo wielu starañ tylko 7,6 i tez powiedziano nam, ze jak u tak ma³ego dziecko to nie¼le. Szczerze jednak daleko mi do zadowolenia. Wyniki na celiakie jeszcze nie dotar³y, a wiêc jeszcze trochê niepewno¶ci. Ufff....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kamilek14 w Styczeń 21, 2011, 03:18:06
czytajac wasze wyniczki czegos nie rozumiem,kamil dostal wyniki,ze ma7,6 i to wcale nie jest tak ciekawie i do poprawki sporej tak nam stwierdzila pani doktor ze szpitala ale za to ta w poradni,twierdzi ze sie czepiam jak kamil przez pare dni ma cukry nadczo powyzej 150-180 i szukam jakiegos rozwiazania aby bylo mniej,bo u nas jest dobrze do .4.30 rano-do 115 a potem nam na 7 gdzies wyrzuca ten cukier,nie wiem przejmowac sie wkoncu tym czy nie?????????? :roll:  :roll:  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Natasha w Styczeń 21, 2011, 11:15:26
Cytat: "kamilek14"
czytajac wasze wyniczki czegos nie rozumiem,kamil dostal wyniki,ze ma7,6 i to wcale nie jest tak ciekawie i do poprawki sporej tak nam stwierdzila pani doktor ze szpitala ale za to ta w poradni,twierdzi ze sie czepiam jak kamil przez pare dni ma cukry nadczo powyzej 150-180 i szukam jakiegos rozwiazania aby bylo mniej,bo u nas jest dobrze do .4.30 rano-do 115 a potem nam na 7 gdzies wyrzuca ten cukier,nie wiem przejmowac sie wkoncu tym czy nie?????????? :roll:  :roll:  :roll:


Trzeba spróbowaæ obni¿yæ te cukry nad ranem.
Wzrost stê¿enia cukru we krwi wcze¶nie rano nazywa siê efektem brzasku. Zjawisko to jest wywo³ane zwiêkszonym wydzielaniem hormonów.
Jeste¶cie na penach czy na pompie?

Pzdr.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kamilek14 w Styczeń 22, 2011, 03:49:28
jestesmy na penach,bierzemy w dzien actrapid a w nocy insulatard..moj synek ma dopiero 4 latka a mi w szpitalu tlumaczyli,ze to przychodzi w okresie dojrzewania a nam troche do tego dalek,wiec i dlatego nie wiem co robic,wogole teraz zalapal jakiegos grypowego wirusa i cukry nam szaleja :cry:  :cry:  :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Luty 08, 2011, 14:20:44
6,9.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: meganpoe w Kwiecień 30, 2011, 11:25:10
Po czwartkowych badanich wiemy narazie tyle ¿e hgb 6,5 ale niestety tsh podwy¿szone wiêc czekaj± nas dalsze badania po 14 maja.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Maj 07, 2011, 11:57:33
Po wczorajszej wizycie w CZD:
:509: [scroll]6,6[/scroll][/size] :509:

Mo¿e nie jest jeszcze idealna, ale siê poprawi³am :D wiêc jest siê z czego cieszyæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Maj 07, 2011, 22:09:19
super Anula  :064: .ciesze sie razem z toba tym bardziej , ze moja olivka ostatnie HbA1c tez takie miala!!! :P

ps.teraz chyba tak dobrze nie bedzie,bo przez te pieprzone wklucia czesto bylo powyzej 200.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Maj 07, 2011, 22:43:14
My mamy wizytê we wtorek i a¿ sie bojê o t± HbA1C.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Maj 08, 2011, 12:53:59
Cytat: "olivka"
super Anula  :064: .ciesze sie razem z toba tym bardziej , ze moja olivka ostatnie HbA1c tez takie miala!!! :P

Magiczna liczba :P :P hehe ja te¿ my¶la³am ¿e bêdzie du¿o gorzej, liczy³am na oko³o 8% gdy¿ cukry czasami by³y koszmarne, ale.... mo¿e to glukometr zawy¿a? :D  :twisted:
Tak czy inaczej - cieszê siê. Aby nastêpna równie¿ taka by³a.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Maj 10, 2011, 19:11:56
My nieco lepiej jak ostatnio  :grin: . Dzisiejsza HbA1c 6,8 . Maciek koniecznie chce byæ wpisany na platynow± listê i musi mieæ HbA1c pon 6,5 zobaczymy czy do nastêpnego razu sie poprawi.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Maj 10, 2011, 20:51:45
Suuuper, oj bardzo bym tak± chcia³a - my robimy pod koniec maja  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Asia w Maj 16, 2011, 16:13:30
Witam,
dawno nie zagl±da³am i zaczynam od hemoglobinki. Ostatnia Ewy 6,4. W miarê ok, ale 2 badania temu trafi³a nam sie najwieksza od zachorowania 7,2 lub 7,3 - nie pamiêtam dok³adnie. faktycznie cukry by³y masakryczne:(
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Maj 16, 2011, 16:20:44
nasz ostatni wynik znowu 6,6 .myslalam , ze bedzie gorzej , bo ostatnio non stop problemy z wkluciami.  teraz mamy nowe MIO , mam nadzieje , ze bedzie lepiej.ma ktos z was takie?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Alicja w Maj 17, 2011, 09:20:09
U nas by³o ostatnio 5,9 :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Maj 17, 2011, 09:21:51
Super, oj ale bym siê cieszy³a.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Asia w Maj 17, 2011, 09:25:57
Cytat: "Alicja"
U nas by³o ostatnio 5,9 :)

Jak Ty to robisz??? U nas poni¿ej 6,0 albo wyniki w granicach 6,1 to by³y tylko w czasie remisji czyli jak±¶ dekadê temu :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Maj 17, 2011, 14:47:05
Cytat: "Asia"
U nas poni¿ej 6,0 albo wyniki w granicach 6,1 to by³y tylko w czasie remisji czyli jak±¶ dekadê temu

Czasem to zale¿y od labolatorium np mówi±, ¿e w Ligocie zawy¿a HbA1c.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Alicja w Maj 17, 2011, 21:08:10
mo¿e dlatego ¿e by³o to pierwsze nasze takie badanie, nastêpnego ju¿ siê bojê  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 22, 2011, 21:25:20
Asiu !!!!Chyba ze sto lat!!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Maj 24, 2011, 22:27:24
A u nas piatkowe 6,3 po ostatnich dwukrotnych 6,9 . Ciesze sie, nie powiem, ze nie. Juz nie moglam patrzec na te wyniki kolo 7.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwbla w Czerwiec 15, 2011, 11:16:52
Jaka jest wasza opinia o ró¿nicy w wynikach HbA1c
Syn by³ na kontroli w Poradni Diabetologicznej i tam wynik HbA1c mia³ 8,5; tydzieñ pó¼niej mia³ kontrolne badania w szpitalu i tu wysz³o 7,6. To która  jest obiektywna?
Proszê nie piszcie tylko, ¿e obie s± za wysokie (to wiemy) - walczymy z blaskami i cieniami okresu dojrzewania (hormon wzrostu, hormony p³ciowe, stresy przedegzaminacyjne i typowy bunt nastolatka: "na z³o¶æ mamie odmro¿ê sobie uszy")
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Czerwiec 15, 2011, 13:18:03
Cytat: "Iwbla"
Jaka jest wasza opinia o ró¿nicy w wynikach HbA1c
Syn by³ na kontroli w Poradni Diabetologicznej i tam wynik HbA1c mia³ 8,5; tydzieñ pó¼niej mia³ kontrolne badania w szpitalu i tu wysz³o 7,6. To która  jest obiektywna? ...


Tego nie wie nikt, mam podobne do¶wiadczenia z dwoma laboratoriami w moim mie¶cie, jednak¿e metod± porównañ wyników HBA1c z moimi wyliczeniami z codziennych pomiarów preferujê jedno z tych laboratoriów gdy¿ jego wyniki odzwierciedlaj± stan faktyczny, natomiast w drugim jak siê uda, raz s± bliskie prawdy innym razem znacznie od niej odbiegaj± (raz w górê raz w dó³).
Do obliczenia HBA1c (oczywi¶cie w przybli¿eniu) s³u¿y poni¿szy wzór:
HbA1c = c*3/100+2,4
gdzie:
c - poziom glikemii

Oczywi¶cie wzór ten daje warto¶ci przybli¿one, o tym jak uzyskaæ dok³adniejszy wynik pisa³em w tym po¶cie (http://forum.diabetica.pl/viewtopic.php?p=64263&highlight=#64263).
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: edyta0608 w Czerwiec 15, 2011, 13:54:03
HBA1c=x/100*3+2,4

x - to ¶rednia glikemia wyra¿ona w mg

np. HBA1c=120/100*3+2,4=6,0

c*3/100+2,4

c - poziom glikemii


Dwa ró¿ne wzory podajesz ....  :?  :?: albo nie bardzo rozumiem bo patrz±c na obliczony przez Ciebie przyk³ad i bior±c pod uwagê kolejno¶æ dzia³añ matematycznych to on jest ¼le rozwi±zany bo wychodzi na to,¿e cukier 120 powinien byæ podzielony przez 300... a do tego dodane 2,4... a w drugim wzorze mno¿ymy cukier *3 i dopiero dzielimy przez 100 i dodajemy warto¶æ 2,4...


Proszê o wyja¶nienie...


No chyba,¿e HBA1c=(x/100)*3+2,4
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Czerwiec 15, 2011, 14:09:43
Cytat: "edyta0608"
Dwa ró¿ne wzory podajesz ....  


przecierz mno¿enie jest przemienne, oba dzia³ania daj± ten sam wynik, np.:
120/100*3+2,4 = 1,2*3+2,4 = 3,6+2,4 = 6,0
120*3/100+2,4 = 360/100+2,4 = 3,6+2,4 = 6,0
:P

Cytat: "edyta0608"
bior±c pod uwagê kolejno¶æ dzia³añ matematycznych to on jest ¼le rozwi±zany bo wychodzi na to,¿e cukier 120 powinien byæ podzielony przez 300

przez 300 to by trzeba by³o podzieliæ jakby 100*3 by³o w nawiasie a nie jest ;)
W³a¶nie, k³ania siê kolejno¶æ dzia³añ matematycznych :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 15, 2011, 14:11:04
ja mam taki: HB1= poziom glikemii/100 x 3 +2,4

np.  HB1= 140/100x3+2,4=1,4x3+2,4=4,2+2,4=6,6

a swoja drog± w badaniach licz± siê niby 3 miesi±ce... ale najwa¿niejszy jest ten ostatni przed badaniem
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Czerwiec 15, 2011, 14:20:44
co wiêcej, wzory napisane w ten sposób:

HbA1c = 2,4 + x / 100 * 3
HbA1c = 2,4 + x * 3 / 100

to nadal te same wzory, bo jak wszyscy doskonale wiedz± mno¿enie i dzielenie ma wy¿szy status w hierarchi kolejno¶ci wykonywania dzia³añ matematycznych, wiêc najpierw robimy mno¿enie i dzielenie w kolejno¶ci od lewej strony a na koñcu dodawanie ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: edyta0608 w Czerwiec 15, 2011, 15:29:15
No tak... Nie bra³am pod uwagê,¿e "/" to mo¿e byæ kreska u³amkowa a nie znak dzielenia... bo na to by wychodzi³o...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Czerwiec 15, 2011, 17:51:17
Wzorów nie ogarniam bo matematyka moj± mocn± stron± nigdy nie by³a. Ró¿nice w wyniku mog± byæ je¶li cukry w tym czasie by³y inne lub wyniki s± z innego labolatorium. Ka¿de ma swoje normy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 15, 2011, 19:14:11
Cytat: "edyta0608"
Nie bra³am pod uwagê,¿e "/" to mo¿e byæ kreska u³amkowa
to jest dzielenie....... :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: edyta0608 w Czerwiec 15, 2011, 21:39:20
Cytat: "anitapa"
to jest dzielenie....... :P


to te¿ nie ogarniam tego wszystkiego...
jeszcze raz w takim razie zak³adaj±c ,¿e x to poziom glikemii równy 120....

Cytat: "Kangoo"


HBA1c=x/100*3+2,4

x - to ¶rednia glikemia wyra¿ona w mg

np. HBA1c=120/100*3+2,4=6,0

x*3/100+2,4
HBA1c=x/100*3+2,4

czyli 120/100*3+2,4

czyli bior±c pod uwagê kolejno¶æ wykonywania dzia³añ jak± jest mno¿enie, dzielenie , dodawanie, odejmowanie to wychodzi na to,¿e

120/300+2,4=2,8

ale ju¿ we wzorze x*3/100+2,4
                           120*3/100+2,4=6


Cytat: "Kangoo"
co wiêcej, wzory napisane w ten sposób:

HbA1c = 2,4 + x / 100 * 3
HbA1c = 2,4 + x * 3 / 100


I znowu bior±c pod uwagê kolejno¶æ dzia³añ:

HbA1c = 2,4 + x / 100 * 3

2,4+120/100*3
2,4+120/300
122,4/300=0,408

HbA1c = 2,4 + x * 3 / 100
2,4+120*3/100
2,4+360/100=2,4+3,6=6Cytat: "Kangoo"


to nadal te same wzory, bo jak wszyscy doskonale wiedz± mno¿enie i dzielenie ma wy¿szy status w hierarchi kolejno¶ci wykonywania dzia³añ matematycznych, wiêc najpierw robimy mno¿enie i dzielenie w kolejno¶ci od lewej strony a na koñcu dodawanie ;)


Nie wydaje mi siê,¿e to nadal te same wzory albo co¶ ze mn± nie tak,¿e nie ogarniam "tej" matematyki :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 15, 2011, 21:49:14
A mi wychodzi w obu przypadkach 6.
Edyta, kolejno¶æ dzia³añ. Skoro najpierw siê dzieli lub mno¿y, to nie mo¿esz do 120 dodaæ 2,4 a pó¼niej to jeszcze podzieliæ.
je¶li 120 najpierw podzielisz przez sto, wyjdzie ci 1,2. Pó¼niej razy 3= 3,6. Dodaæ 2,4= 6.
A drugie dzia³anie. mno¿ysz 120 razy 3= 360, dzielisz przez 100 = 3,6. Dodajesz 2,4 i wychodzi Ci 6. ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Czerwiec 15, 2011, 22:04:30
Pinczerka ma racjê, w obu przypadkach wychodzi równe 6.  :)
I. 2,4 + 120/100 * 3 = 2,4 + 1,2 * 3= 2,4 + 3,6 = 6

II. 120 * 3/100 + 2,4 = 360/100 + 2,4 = 3,6+2,4 = 6

Zamiast takiego znaku /, zapiszcie w postaci u³amka zwyk³ego. I mamy mno¿enie u³amka przez liczbê.
W pierwszym przypadku sto dwadzie¶cia setnych razy trzy.
W drugim przypadku to sto dwadzie¶cia razy trzy setne.
W obu przypadkach nie zapomnijmy do tego dodaæ 2,4.

Cytat: "edyta0608"
2,4+120/300
122,4/300=0,408

Tu jest b³±d. Nie dodajemy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 16, 2011, 08:19:57
edyta w obu przypadkach wychodzi 6!!!! nie mam pojêcia jak ty liczysz :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Czerwiec 16, 2011, 15:28:05
Cytat: "anitapa"
nie mam pojêcia jak ty liczysz

Anita, bo zapis wzoru jest "niematematyczny", wiêc mog± byæ problemy ze zrozumieniem.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 16, 2011, 18:50:23
No w³a¶nie mi siê wydaje, ¿e powinny byæ nawiasy.

[ Dodano: Czw Cze 16, 2011 6:50 pm ]
Cytat: "karioka"

Cytat: "edyta0608"
2,4+120/300
122,4/300=0,408

Tu jest b³±d. Nie dodajemy.
w³a¶nie o tym napisa³am :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Czerwiec 16, 2011, 20:11:43
Cytat: "pinczerka"
No w³a¶nie mi siê wydaje, ¿e powinny byæ nawiasy.

Nie, bez nawiasów, ale te znaki s± mylne.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Czerwiec 16, 2011, 22:31:52
Mnie chyba ju¿ wypada³oby pój¶æ zrobiæ glikemiê, nie wiem czy nie min±³ rok lub wiêcej odk±d ostatni raz zrobi³am.  :oops:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: edyta0608 w Czerwiec 19, 2011, 10:23:23
Cytat: "Kangoo"
co wiêcej, wzory napisane w ten sposób:

HbA1c = 2,4 + x / 100 * 3
HbA1c = 2,4 + x * 3 / 100

to nadal te same wzory


No mi siê wydaje,¿e to nie te same wzory... a wrêcz strasznie ró¿ne
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Czerwiec 19, 2011, 13:17:29
Zapis matematyczny sugeruje 2 ró¿ne wzory.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Czerwiec 20, 2011, 11:13:18
No to krótkie przypomnienie:

Kolejno¶æ wykonywania dzia³añ matematycznych (tylko podstawowych):
1. Nawiasy
2. Mno¿enie i dzielenie
3. Dodawanie i odejmowanie

UWAGA: W przypadku kilku dzia³añ o tym samym priorytecie (np. dwa dodawania lub odejmowanie z dodawaniem itp.) ZAWSZE wykonujemy dzia³ania od lewej do prawej.

Tak jak z czytaniem w naszym jêzyku, wyraz LUPA sk³adaj±cy siê z liter od lewej L, U, P i A nie przeczytamy APUL, ULAP, PULA czy w jaki¶ inny sposób tylko zawsze LUPA. Tak samo maj±c wyra¿enie:
120 / 100 * 3 + 2,4
nie mo¿emy liczyæ:
- od ¶rodka: 120 / 300 + 2,4 = 120 / 302,4 = 0,3968
- czy od koñca: 120 / 100 * 5,4 = 120 / 540 = 0,2222
- tylko od lewej, oczywi¶cie z uwzglêdnieniem priorytetów operatorów a wiêc najpierw dzielenie i mno¿enie a na koñcu dodawanie: 1,2 * 3 + 2,4 = 3,6 + 2,4 = 6,0

Dlatego te¿ nastêpuj±ce zapisy:
HbA1c = 2,4 + x / 100 * 3
HbA1c = 2,4 + x * 3 /100
HbA1c = x / 100 * 3 +2,4
HbA1c = x * 3 /100 + 2,4
s± RÓWNOWA¯NE.

Pozdrawiam ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Czerwiec 20, 2011, 17:40:07
Zgadza siê, s± równowa¿ne i wszystko tak, jak napisa³e¶. Niemniej to dwa wzory.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 20, 2011, 19:50:04
Cytat: "karioka"
Cytat: "pinczerka"
No w³a¶nie mi siê wydaje, ¿e powinny byæ nawiasy.

Nie, bez nawiasów, ale te znaki s± mylne.  :)
aa to zwracam honor :) wydawa³o mi siê, ¿e mo¿e z nawiasami by tak nie myli³o.
na komputerowym kalkulatorze te¿ s± znaki: / - dzielenia, * - mno¿enia itp., tak¿e myliæ nie powinny.
A tak wracaj±c do tematu: dzisiaj by³am na pobraniu, za tydzieñ wyniki. ostatnie hba1c robi³am pó³ roku temu. do tego dzisiejszego badania tak siê zbiera³am...trzy miesi±ce  :shock:  i dlatego siê przed³u¿y³o... nie liczê na zbyt dobr±, pewnie bêdzie gdzie¶ w granicach 7...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Czerwiec 20, 2011, 19:53:49
Kacper te¿ dzisiaj by³. Dodatkowo tsh bo ost. ze szpitala w lutym by³o na granicy normy. Daj znaæ Pinczerko jak u Ciebie, my te¿ damy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 29, 2011, 13:03:21
Wiecie co? nie wierzê...dzi¶ odebra³am wyniki hba1c - i znów 6,6. Chyba bêdê musia³a podaæ sobie rêkê z Mi±. co robiê badanie, to 6,6, na razie sprawdzi³o siê to dwa razy. Kurc¿ê, ju¿ nie wiem, czy siê cieszyæ, czy co, tymbardziej, ¿e ostatnio mia³am takie ¶rednie cukry...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Czerwiec 29, 2011, 15:09:49
mysmy tez ostatnio mieli 6,6 dwa razy z rzedu!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Lipiec 08, 2011, 16:26:55
Odebra³am dzi¶ nasz 1. wynik
6,66  :D
Naprawdê siê cieszê, zw³aszcza ¿e przy rozpoznaniu mieli¶my 12,5
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Lipiec 08, 2011, 18:37:49
Ika super....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Lipiec 08, 2011, 19:34:41
Ika, super.  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Lipiec 11, 2011, 10:24:32
Cytat: "Ika"
Odebra³am dzi¶ nasz 1. wynik
6,66  :D
Naprawdê siê cieszê, zw³aszcza ¿e przy rozpoznaniu mieli¶my 12,5


trochê taki sztañski ten wynik :P, gratulacje ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Jowi w Lipiec 11, 2011, 21:22:12
Dzi¶ wynik 4,8 trochê ma³o, mo¿e kto¶ mia³ podobny i dosta³ jakie¶ zalecenia od lekarza?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Lipiec 12, 2011, 14:00:35
Cytat: "Jowi"
Dzi¶ wynik 4,8 trochê ma³o, mo¿e kto¶ mia³ podobny i dosta³ jakie¶ zalecenia od lekarza?

Kiedy¶ by³o 4,9 i ¿adnych zaleceñ od lekarza. Wg mnie cukry mierzone glukometrem by³y ok w tym czasie. ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 12, 2011, 14:06:41
te¿ mia³am 4,8 to tylko us³ysza³am ze widocznie duzo hipo by³o ... czego sobie nie przypominam. Dla mnie to hb to naprawde jakas lipa.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Jowi w Lipiec 12, 2011, 16:31:29
Nam lekarz w sumie nic nie zaleci³, ale Pani pielêgniarka która robi³a badanie powiedzia³a, ¿e to ¶wiadczy o niedocukrzeniach i siê zestresowa³am, ¿e one s± chyba w nocy jak dziecko ¶pi, staramy siê mierzyæ czêsto, ale w nocy pozwolili¶my sobie na d³u¿sz± przerwê 5 godzin:( Trzeba wróciæ chyba do czêstszych pomiarów.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Lipiec 12, 2011, 19:54:47
Cytat: "Jowi"
Nam lekarz w sumie nic nie zaleci³

Przeczytaj normê do Twojego wyniku, mo¿e tu jest "pies pogrzebany".
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Lipiec 16, 2011, 14:52:23
Cytat: "Jowi"
Dzi¶ wynik 4,8 trochê ma³o, mo¿e kto¶ mia³ podobny i dosta³ jakie¶ zalecenia od lekarza?

Mia³am 4,3. ¯adnych zaleceñ od lekarza. Wiem, ¿e to baardzo nisko, ale my¶leli¶my, ¿e to pomy³ka. Pó¼niej by³o 6,0.

Aktualny wynik mojej HbA1c - 6,7 :D Pozatym wszystkie inne wyniki w normie: Morfologia OK, przeciwcia³a celiakane i tarczycowe OK - narazie te choroby mi nie gro¿±, cholesterol ok :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Lipiec 25, 2011, 18:01:47
dzisiejsza hemoglobina 6,2  :509:  szczê¶cie, rado¶æ itp.  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 25, 2011, 18:07:54
Gratuluje ... ja dzisiaj dosta³am skierownie na hb ... kolejna wizyta pod koniec pa¼dziernika, to wtedy zrobie ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Lipiec 25, 2011, 22:46:01
pansa1, super  :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: kaszana w Lipiec 28, 2011, 17:24:31
u mnie ostatni wynik - 6. :) .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Sierpień 17, 2011, 18:17:45
U mnie 8,4. Zdecydowanie spada, co mnie cieszy :)
Ostatnio by³o blisko 10, ale nie pamiêtam kiedy  :oops:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Sierpień 18, 2011, 20:03:27
Dzisiejsza nasza to 6,5 czyli ni¿sza od poprzedniej o 0,3  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: doroniuñka w Sierpień 18, 2011, 21:31:12
Nasza ze szpitala 7.3 i ogólnie do bani :sad:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Sierpień 19, 2011, 21:36:24
nasza 6.5 jestem zadowolona :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: camilla w Sierpień 30, 2011, 12:49:31
To teraz ja siê przyznajê, ¿e zatai³am przed Wami Hba1c 8,3. Na szczê¶cie to ju¿ przesz³o¶æ i nasz ostatni wynik to 7,1  :D Dla niektórych to pewnie jeszcze za wysoko, ale dla nas to wielka ulga.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 30, 2011, 16:18:24
Kamila, gratulujê. To naprawdê ³adny wynik. :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Sierpień 30, 2011, 19:00:34
camilla to super wynik.....chcia³abym taki... Kai ostatni 7,5..... i te¿ siê cieszy³am ¿e nie by³o ponad 8....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Sierpień 30, 2011, 21:43:52
To ja siê zdo³owa³am :cry:  Julki ostatnia 8,4  :cry:  Najgorsza jak do tej pory. Nie spodziewa³am siê za dobrej, bo w czerwcu zapalenie ucha i antybiotyk, w lipcu powtórka z rozrywki ale a¿ tak tragicznej te¿ siê nie spodziwa³am :cry:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Sierpień 30, 2011, 21:48:43
Lua nastêpnym razem bêdzie lepiej wiêc nie martw siê.....przed ostatnio w³a¶nie po jaki¶ chorobach Kaja mia³a 9,1:( teraz troszkê  wysz³y¶my na prost±....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ryszard705 w Wrzesień 09, 2011, 13:38:39
Nasz 7.1 jak na norwegie to jest super bo oni tu majom wzglêdem polski zawy¿ony
przed swietami bo¿ego narodzenia robilismy tu wynik 7.2 a za pare dni w polsce 6.5
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Czarek i mama w Wrzesień 09, 2011, 14:07:47
Nasze wyniki na penach to: 6, z groszem  potem 6,7-fajny wynik pomimo chorób...
A pierwsza nasza na pompie to 8,0 :shock:  :shock:  :shock:  :o  :(  :twisted:
Nic nie mówiê . Tylko si±¶c i p³akaæ. M³ody ma takie zapotrzebowanie na insulinê ¿e szok.
Pani doktor powiedzia³a,¿e jak du¿y ch³op.Dobowa dawka to miêdzy 21 a 31 j . :shock:

Mam nadziejê,¿e bêdzie tylko lepiej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 09, 2011, 14:27:48
Czarek i mama... nie za³amuj siê my te¿ mia³y¶my pierwsz± na pompie 7,2 a potem 9,1:(.......
ryszard705
Cytat: "ryszard705"
Nasz 7.1 jak na norwegie to jest super bo oni tu majom wzglêdem polski zawy¿ony
.... u nas te¿ ju¿ podwy¿szaj±... dobra Hb jest do 7,5:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 09, 2011, 15:05:04
Lua, to hba1c 8,4 uwa¿asz za tak± mega tragiczn±? Ja mia³am 8,3 i te¿ uwa¿a³am, ¿e nie jest najlepsza i nale¿a³oby poprawiæ i trochê siê pod³ama³am, ale ¿e to jest a¿ tak strasznie wysoka...to chyba nie?
Mamo Czarka, a ta dobowa dawka to jak? Bolusy plus baza tak? Ja jak mam dobre cukry, to dobowa dawka (baza+bolusy) wynosi powy¿ej 30j, raz zu¿y³am 18j ³±cznie zbaz± i bolusami, bo mia³am takie ¶wietne cukry.
My¶la³am, ¿e siê teraz poprawiê z hba1c (nastêpn± robiê w pa¼dzierniku), ale spojrza³am na ¶redni± z glukometru, to znowu mam 180co¶ w przeci±gu 30dni, wiêc chyba znów bêdzie kiepsko...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 09, 2011, 23:26:47
Pinczerko prawdê powiedziawszy liczy³am na jakie¶ 7,4-7,6. Ta 8,4 to najgorsza jaka Julce wysz³a w "karierze cukiereczka". Dlatego wydaje mi siê, ¿e po 6 latach obycia z chorob± Hb powy¿ej 8 to pora¿ka moja osobista, niestety.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Wrzesień 10, 2011, 10:52:03
Cytat: "Lua"
Pinczerko prawdê powiedziawszy liczy³am na jakie¶ 7,4-7,6. Ta 8,4 to najgorsza jaka Julce wysz³a w "karierze cukiereczka". Dlatego wydaje mi siê, ¿e po 6 latach obycia z chorob± Hb powy¿ej 8 to pora¿ka moja osobista, niestety.


Lua, nie martw siê. Teraz te¿ mia³am 8,4 czy 8,6 i nie tragizujê. Rozumiem, ¿e Julka jest mniejsza i im za m³odu nauczy siê utrzymywaæ dobre, cukry to ³atwiej bêdzie w pó¼niejszych latach, ale nie warto a¿ tak tym siê przejmowaæ :)

To ja stara i g³upia miewa³am gorsz± hemoglobinê i siê nie przejmowa³am  :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 10, 2011, 11:32:42
My¶lê ¿e jakby Lua mia³a swoj± hb na wysoko¶ci 8,4 to te¿ by siê nie przeje³a ;) (gdyby tfu tfu by³a chora, ale dziêki bogu nie jest) , ale jak chodzi o w³asne dziecko jest juz inaczej ;)

Ja narazie mam skierowanie na hb i zrobie na kolejnej wizycie, czy pod koniec pa¼dziernika ... przychodnia posz³a o krok do przodu i robi± juz na miejscu z palca ... tak jak kilka lat temu w poradniach dzieciecych ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Wrzesień 10, 2011, 12:09:24
Ja jak mamy poni¿ej 7 to jest ok., ale przy 7,5 te¿ by³am z³a - to by³a nasza najgorsza.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Wrzesień 10, 2011, 13:18:07
Czarek i mama  mój Kamil tez ma bardzo du¿e zapotrzebowanie, u niego wszystko zmienia siê jak w kalejdoskopie, jedna noc idealna, kolejna ju¿ klapa, jeden poranek 43 bez ¿adnych korekt w nocy na drugi dzieñ 250, nic tylko sobie w ³eb strzeliæ, jedyne z czego siê cieszê, to fakt, ¿e w szkole cukry ³adnie mu siê utrzymuj±, gorzej ju¿ po po³udniu, nasza baza to 9,2 jak na 6 - latka z wag± 21 kg to bardzo du¿o, ale co próbuje ja obni¿yæ to mamy koszmarne cukry,
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Wrzesień 10, 2011, 15:19:51
Cytat: "Monika"
My¶lê ¿e jakby Lua mia³a swoj± hb na wysoko¶ci 8,4 to te¿ by siê nie przeje³a ;) (gdyby tfu tfu by³a chora, ale dziêki bogu nie jest) , ale jak chodzi o w³asne dziecko jest juz inaczej ;)


Wiem co¶ o tym. Matka chce dla dziecka jak najlepiej. Przynajmniej NORMALNA matka.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 10, 2011, 17:37:09
Ja nie odczuwa³am tego do czasu jak nie zajmowalam siê ma³ym cukiereczkiem (by³am jego niani±) ... nigdy wczesniej i jak narazie pó¼niej tak nie martwi³am siê cukrami kogokolwiek ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 10, 2011, 21:50:18
Moniczko masz w 100% racjê.
W³osów z g³owy sobie nie rwê ale jak zobaczy³am wynik to powiedzia³am "o q...a a to co?". Có¿ u Julki te¿ jak w kalejdoskopie a jeszcze wspomniane zapalenie uszu i antybiotyki :evil: zrobi³y swoje.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 11, 2011, 10:04:08
Cytat: "Lua"
Dlatego wydaje mi siê, ¿e po 6 latach obycia z chorob± Hb powy¿ej 8 to pora¿ka moja osobista, niestety.

Lua, kochana, to nie jest Twoja pora¿ka, a sta¿ niestety, nie ¶wiadczy o tym, ¿e im d³u¿ej, tym lepiej. Troszkê Ciê zasmucê, a mo¿e troszkê pocieszê - teraz, kiedy Julka ro¶nie i siê rozwija, to raczej bêdzie pod górkê ni¿ z górki (wiadomo - hormony), ale z drugiej strony hba1c 8,4 nie traktuj jako pora¿kê, gdy¿ ja sama wiem z autopsji, jak strasznie ciê¿ko jest uregulowaæ cukry w okresie dorastania/dojrzewania/ro¶niêcia. Nawet na pompie i nawet po 6 latach sta¿u. Tak¿e glowa do góry, Luo, bêdzie lepiej :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Wrzesień 11, 2011, 17:34:45
Podpinam siê pod wypowied¼ powy¿sz± Pinczerki co do s³owa :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Wrzesień 12, 2011, 22:52:23
Dziêki dziewczyny kochane za dobre s³owa ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Wrzesień 22, 2011, 09:14:18
nasz ostatni wynik 5,9  :509: jestem w szoku .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Wrzesień 22, 2011, 13:21:18
Gratulacje  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Wrzesień 22, 2011, 15:34:42
brawo  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Wrzesień 22, 2011, 22:14:25
rewelacja  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 23, 2011, 08:39:00
suuper
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Asia w Wrzesień 23, 2011, 13:14:35
Cytat: "olivka"
nasz ostatni wynik 5,9  :509: jestem w szoku .


Gratulacje. Ewa tez ma 5,9:) Ju¿ daaaaawno tyle nie by³o:) :) :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Wrzesień 23, 2011, 13:17:50
Asiu  :one:
dzieki dziewczyny :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Wrzesień 24, 2011, 13:49:49
olivka,  piêkny wynik, my nigdy jeszcze takiego nie mielismy.

Wczoraj robili¶my hemoglobinê glikowan± w poradni diabetologicznej we Wroc³awiu. Wynik mo¿emy odebraæ TYLKO OSOBI¦CIE  :shock:  bagatela z K³odzka do Wroc³awia 92 km a nastêpna wizyta 2 grudnia. Jaki ma sens robienie tych badañ?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 24, 2011, 20:24:00
Jejku, Beciu... omal siê nie spotka³ysmy...mój tato dzwoni³ jakie¶ 2 dni temu do p. dr. Barg, o co¶ innego chcia³ siê spytaæ, a ona od razu" to przyjed¼cie jutro" (czyli w pi±tek, wczoraj). No to szkoda trochê, bo by¶my siê na siebie "natknê³y"... :))

[ Dodano: Sob Wrz 24, 2011 8:24 pm ]
Olivka, gratulujê piêknej hba1c :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Wrzesień 24, 2011, 21:59:14
pinczerka,  byli¶my od 9.00 do 12.00 w klinice  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 26, 2011, 17:23:20
:D  :D  :D  :D 5,2 :D  :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Wrzesień 26, 2011, 21:42:41
Mania  gratulacje :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Wrzesień 27, 2011, 16:13:52
Mania z wra¿enia chcia³am klikn±æ "lubiê to"  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Monika w Wrzesień 27, 2011, 16:20:28
wow Mania :D pieknie :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Wrzesień 27, 2011, 16:23:30
Mania, jak to robicie - super. Ale Jurek pewnie nie podjada w szkole jak mój ³obuz jeden :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agata w Wrzesień 28, 2011, 12:33:19
Mania, suuuuuper, gratulacje
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Wrzesień 28, 2011, 12:38:39
Mania,to wynik z pogranicza s-f :D  :D .Gratulacje!!!!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Wrzesień 28, 2011, 13:34:54
gratulacje !!!! korzystacie  z sensorow, czy mozna tez bez nich taki wspanialy wynik osiagnac?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 28, 2011, 16:19:17
Dziekujê :D  :D nie- nie korzystamy z sensorów- ca³y czas siê przymierzamy :D  :D .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 28, 2011, 16:22:53
co do wyniku- od sierpnia w domu rygor- s³odycze tylko w weekend, p³atki typu chockapicki i tym podobne odesz³y w niebyt :D  :D chlebek tylko razowy lub mieszany (¿adnych bu³ek, dro¿d¿ówek). Czasami w tygodniu jaki¶ budyñ, kisiel- i my¶le ze to nie jest bez znaczenia
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 28, 2011, 17:56:37
Cytat: "mania"
chlebek tylko razowy lub mieszany (¿adnych bu³ek, dro¿d¿ówek)
u nas chleb razowy, ¿ytni, bu³ki z otrêbami itp. dro¿d¿ówki jako podwieczorek raz  w tygodniu.... na podwieczorki g³ównie jab³ka, gruszki..... p³atki czy chrupki wcale- Kaja nie lubi mleka.... a to przemycane w jogurtach i w budyniu
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Wrzesień 28, 2011, 20:00:38
A u nas nawet gdyby Maciek lubi³ chleb razowy to odpada bo boli go po nim brzuch a dok³adniej ma wzdecia po nim ale to u nas chyba rodzinne.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 28, 2011, 20:12:59
aneta mogê daæ ci przepis na chleb.... piekê go w normalnym piekarniku
Tytuł: Hemoglobinka 5,3.
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Wrzesień 28, 2011, 22:29:45
Takiej niskiej jeszcze nie mieli¶my ! Tym bardziej siê ciesze bo syn jest w wieku gimnazjalnym, a jak wiadomo ró¿nie bywa z dyscyplin± w tym czasie. Pozdrawiam wszystkich i ¿yczê podobnych ! :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwbla w Wrzesień 29, 2011, 07:19:55
Anitapa wrzuæ proszê przepis na chleb do twoich przepisów. Jestem zainteresowana.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Wrzesień 29, 2011, 23:25:23
To teraz powiedzcie mi z palca czy z ¿y³y ta Hb? Bo to ma du¿e znaczenie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Wrzesień 30, 2011, 08:26:48
Misia- u nas z palca ...niby niektórzy twierdza ¿e z ¿y³y zawsze wy¿sza i pewnie tak jest ale... jak mielismy z palca 6,3 to z ¿y³y 6,4. Czyli jesli nawet z ¿y³y by wysz³o zamiast 5,2-5,8 to bym by³a zadowolona (moze byc nawet 6,0) :D  :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Wrzesień 30, 2011, 12:07:31
A u nas w kwietniu na tym pomiarze z aparatu(krew z palca) ,kt.pokazuje po kilku minutach wynik M1 mia³ 6,5, M2 6,9.Po 2tyg na badaniach szpitalnych z ¿y³y wysz³o ,¿e M1 ma 5,5,a M2 5,9 :shock: ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Wrzesień 30, 2011, 12:20:52
U nas hemoglobinka 5,3 tak¿e z palca, zreszt± jak zawsze na wizycie. Podobno z palca jest mniej aktualne i nie uwzglêdnia ostatnich poziomów. Ale lekarka powiedzia³a,¿e wachniêcie na plus albo minus jest minimalne.

Pozdr.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Iwbla w Wrzesień 30, 2011, 14:15:31
U nas te¿ hemoglobina z palca by³a du¿o wy¿sza ni¿ z ¿y³y
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agata w Październik 13, 2011, 08:54:24
U nas wczoraj hemoglobina 6,8.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 13, 2011, 08:59:11
³adna:)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agata w Październik 13, 2011, 09:07:12
Dla mnie super.
Po 2 latach walki ze wszystkim nie mog³y¶my zej¶æ poni¿ej 7. I okaza³o siê, ¿e pompa by³a "trefna" - nie pokazywa³a alarmu, ¿e z silnikiem co¶ nie tak. Odk±d pompê wymienili, HbA1c od razu spad³a , nie mówi±c nic o zatkaniach, które by³y na porz±dku dziennym. I nikt nic mi nie podpowiedzia³, a¿ wpad³am na to sama. Zatkania siê skoñczy³y, powietrze w drenie zdarza siê okazjonalnie. Wysokie poziomy s± wtedy, kiedy co¶ ¿le oszacujê albo infekcja albo stresik. Tak, pompa to wspania³a rzecz ale niestety trzeba byæ bardzo czujnym :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Październik 13, 2011, 09:30:36
Brawo Agata- teraz bêdzie ju¿ tylko lepiej  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Agata w Październik 13, 2011, 10:53:37
Pansa, teraz to ja siê  :D , ale wcze¶niej  :twisted:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Październik 13, 2011, 12:07:18
A 5,8 to dobrze? Taki ostatni.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 13, 2011, 12:15:45
Cytat: "karioka"
A 5,8 to dobrze?
Teoretycznie rzecz ujmuj±c taki wynik to rewelacja,jednak je¶li to ¶rednia czêstych cukrów 300 i 50,to ju¿ mniej fajne..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Październik 13, 2011, 12:29:25
Cytat: "joanna ostrowsk"
je¶li to ¶rednia czêstych cukrów 300 i 50,to ju¿ mniej fajne..

To skutek drugiej powa¿nej choroby. Mam przymusowy urlop od cukrzycy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Październik 13, 2011, 13:38:28
biedny dzieciak  :( mam nadzieje ,ze to drugie chorobsko uleczalne.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 13, 2011, 13:45:07
oj, a co siê sta³o? je¶³i mo¿na oczywi¶cie wiedzieæ...
Ja jutro wybieram siê do lekarza, do wroc³awia, po pó³rocznej przerwie, mam nadziejê, ¿e mi zrobi± hba1c. w sierpniu robi³am, ale u innego lekarza (z palca) i mia³am 8,3 - jestem ciekawa, czy teraz bêdzie ni¿sza. ostatni tydzieñ cukry mia³am piêkne (mo¿e w³a¶nie dlatego tutaj nie bywa³am, bo o tej cukrzycy jako¶ zapomna³am, hihi :P cudowne uczucie - masz dobre cukry, czyli pilnujesz siê, a tak jakby¶ nie czu³a, ¿e masz cukrzycê, dawno tak nie mia³am), ale chyba zbli¿a siê okres, bo co¶ siê rozwalaj±. przyzwyczai³am siê do cukrów na poziomie do 150. i 176 wydaje mi siê wysoki... ;)
w ka¿dym b±d¼ razie jutro zdam relacjê, jak tam by³o u lekarza. muszê dzisiaj pospisywaæ te naj³adniejsze wyniki z glukometru, a tak mi siê nie chce...zawsze zabieram siê za to na ostatni± chwilê... ;/
buziaki :*
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Październik 13, 2011, 17:48:04
Cytat: "olivka"
mam nadzieje ,ze to drugie chorobsko uleczalne

Oto jest pytanie. Te¿ mam tak± nadziejê. Na razie s± badania.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Październik 24, 2011, 18:04:39
Nasza 7,0 robiona z ¿y³y - bo siê upar³am i Kacperek siê zgodzi³. Od miesi±ca cukry mamy bardzo przyzwoite, ¶rednia z glukometru z 14 dni - 126. Przy utrzymaniu tej tendencji mam nadziejê na lepsz± nastêpn± hba1c, ale naprawdê wyniki poni¿ej 6 s± dla mnie ogromn± zagadk±. Jakie cukry mieæ ¿eby mieæ taki wynik? Cieszê, ¿e u nas raczej bez wiêkszych niedocukrzeñ, ale marzy³oby mi siê takie 6,5.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Październik 25, 2011, 09:21:48
Evito,chcia³abym dla moich takie 7,0,jakie wynika z Twojego opisu,zapewniam Ciebie,¿e to o wiele lepiej ni¿ 6 i poni¿ej,ale z cukrów o ró¿nej warto¶ci.. :)  :)  :) A odpowiadaj±c na Twoje pytanie-gdy Martynka mia³a pod³±czon± pompê,to pierwsze 3mies.mia³a  poziomy 70-140,3razy mia³a 50 i adekwatnie 3razy 200 i z takich bajecznych cukrów uzyska³a równo po 3mies.hemoglobinê 5,5..By³a to jednorazowa "przygoda",ale nie ukrywam,¿e dos³ownie chodzi³am za ni± z glukometrem,wiêc w rzeczywisto¶ci nie da siê a¿ tak na d³u¿sz± metê...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Październik 25, 2011, 12:35:06
owszem cukry cukrami, ale ... przecierz ka¿dy organizm jest inny, czemu ¿ywi±c siê tak samo jeden ma cholesterol w normie inny nie, jeden ma wielko¶æ erytrocytów w normie inny nie, jeden ma ilo¶æ ¿elaza w normie inny nie itp. itd., bo ka¿dy organizm mo¿e przyswajaæ ró¿ne substancje, pierwiastki, witaminy, enzymy w ró¿nym stopniu. A HbA1C to przecierz "frakcja hemoglobiny powstaj±ca na skutek przy³±czenia cz±steczki glukozy do N-koñcowej grupy aminowej ³añcucha β-globiny". U ka¿dego stopieñ takiego przy³±czania mo¿e byæ nieco ró¿ny, w zwi±zku z tym maj±c identyczne poziomy glikemii hemoglobina mo¿e siê ró¿niæ. A zatem w pewnych przedzia³ach czasu jedna osoba mo¿e mieæ zawsze wy¿sz± hemoglobinê glikowan± od innej mimo zbli¿onych poziomów glikemi.
Poza tym jest wiele czynników wp³ywaj±cych na wynik HbA1C. Bardzo istotnym jest metoda pomiaru stosowana w danym laboratorium. Dlatego HbA1C równa 6,5 mo¿e nie byæ tym samym co 6,5 w innym laboratorium. Tak samo HbA1C równa 6,5 robiona dzisiaj nie musi byæ tym samym co HbA1C równa 6,5 robiona w innym terminie, bo byæ mo¿e w laboratorium zmieniono metodê pomiaru.
Ponadto jak wynika z Wikipedii oznaczenia HbA1C mog± byæ niewiarygodne w nastêpuj±cych sytuacjach:
- przy obecno¶ci we krwi formy aldiminowej HbA1C,
- przy wariantach hemoglobiny powstaj±cych pod wp³ywem leków, alkoholu i w mocznicy,
- w hemoglobinopatiach,
- przy skróceniu czasu prze¿ycia erytrocytów (np. niedokrwisto¶æ hemolityczna),
- w hipertrójglicerydemii, w hiperbilirubinemii.
A zatem podsumowuj±c wynik HbA1C jest wa¿ny bo jednak jest on ¶ci¶le powi±zany z wynikami naszej glikemii, ale jest on równie¿ wynikiem w pewnej skali tylko orientacyjnym. ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Październik 25, 2011, 14:24:29
Nasz wynik 7,03 (z ¿y³y)
Nie spodziewa³am siê lepszego a nawet my¶la³am ¿e bêdzie gorzej bo podczas choroby (3 tygodnie przed badaniem) przez parê dni cukry mieli¶my koszmarne
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Październik 25, 2011, 21:31:03
Ja jeszcze dodam, do tego co napisa³ Kangoo, ¿e podaj±c swój wynik HbA1c powinno siê podawaæ normê. Np mój wynik 6,5%, a norma do tego wyniku 4,8-6%.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Październik 31, 2011, 13:35:04
Znalaz³am taki link z podana norm± i parametrami. Gdzie norma dla
Hemoglobiny glikowanej (HbA1c) jest 6,5.

http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=641


Ostatnio nasza Pani Doktor w³±czy³a moje dziecko do badañ dotycz±cych zale¿no¶ci wysoko¶ci HbA1c czêstotliwo¶ci pomiaru cukru .
Zczytano w poradni glukometr i pompê. Program komputerowy zamieni³ dane na wykresy.
Oczywi¶cie wiem jakie s± poziomy cukru mojego cukiereczka ale jak zobaczy siê dzieñ po dniu na liniowym wykresie, ma siê bardzo jasny obraz rozk³adów poziomów cukru.
U nas ostatnia HbA1c by³a 5,3 tak¿e mo¿na by³o sprawdziæ czy nie jest ona wynikiem czêstych niedocukrzeñ. Oczywi¶cie ja wiem ,¿e dziecko nie ma niedocukrzeñ i generalnie nie potrzebowa³am potwierdzenia ale nic nie zaszkodzi³o mieæ to czarno na bia³ym :)

Pozdrawiam serdecznie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Listopad 03, 2011, 17:52:43
Mi zrobiono po raz kolejny hemoglobinê.
Wynik 9,0. My¶la³am, ¿e po miesi±cu prawie ¿e idealnych cukrów odrobinê spadnie...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Listopad 03, 2011, 21:15:11
Cytat: "gawor93"
Wynik 9,0. My¶la³am, ¿e po miesi±cu prawie ¿e idealnych cukrów odrobinê spadnie...
Gawor,mo¿e przed tym miesi±cem Mia³a¶ bardzo wysokie i tak siê zrobi³a ¶rednia na tym poziomie..poza tym tym Hanas twierdzi,¿e ostatni tydz.nie ma wp³ywu na wynik hemoglobiny,wiêc 1tydz.dobrych cukrów Musisz odj±æ..I kolejna wa¿na sprawa-jak czêsto Robisz pomiary,bo mo¿e nie Wy³apujesz np:wysokich poziomów 1-2h po posi³ku...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Listopad 05, 2011, 06:35:21
Cytat: "joanna ostrowsk"
Cytat: "gawor93"
Wynik 9,0. My¶la³am, ¿e po miesi±cu prawie ¿e idealnych cukrów odrobinê spadnie...
Gawor,mo¿e przed tym miesi±cem Mia³a¶ bardzo wysokie i tak siê zrobi³a ¶rednia na tym poziomie..poza tym tym Hanas twierdzi,¿e ostatni tydz.nie ma wp³ywu na wynik hemoglobiny,wiêc 1tydz.dobrych cukrów Musisz odj±æ..I kolejna wa¿na sprawa-jak czêsto Robisz pomiary,bo mo¿e nie Wy³apujesz np:wysokich poziomów 1-2h po posi³ku...


Odk±d nakrzyczano na mnie w poradni minê³y 2 tygodnie czêstych poziomów. Czyli robiê teraz po posi³kach 2 godz.
A Hemoglobinê robi³am ostatnio mo¿e z pó³torej miesi±ca temu i wynik ten sam.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Listopad 24, 2011, 18:49:57
8,3.... Najwy¿sza w karierze cukiereczka....

Nie wierzê. To nie jest mo¿liwe.  :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mawgosia w Listopad 24, 2011, 22:10:16
Cytat: "Anula5"
8,3.... Najwy¿sza w karierze cukiereczka....

Nie wierzê. To nie jest mo¿liwe.  :shock: Je¶li takie niemo¿liwe, to sprawd¼ glukometr.  Mo¿e trzeba wymieniæ na nowy. U mnie tak to siê kiedy¶ skoñczy³o.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Listopad 25, 2011, 09:39:40
Gawor krwinka czerwona ¿yje ok.3 miesiêcy czyli jesli robi³a¶ 1,5 miesi±ca temu to nie do koñca by³ sens robiæ teraz. Odczekaj pe³ne 3 miesi±ce i zobaczysz, g³owa do góry
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: asiakrzysiek1 w Listopad 25, 2011, 11:26:07
wy o hemoglobinie a ja mam pytanie o cholesterol Ada¶ mia³ wynik 220 wiem ¿e za wysoki a jaki by by³ dobry ? i jak go skutecznie obnizyæ , dodam ze hemoglobine mia³ 6,2  i triglicerydy tez w normie
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Listopad 25, 2011, 12:17:42
Asiukrzysiek,je¶li tak mogê odmieniæ :roll: ...bardzo du¿o cukiereczków tu na forum boryka siê z tym problemem,niestety..Mój Marcin mia³ stale 200-205,teraz uda³o nam siê przekroczyæ próg 200 i na ostatnich badaniach mia³ 196 i te¿ wszystkie inne"pokrewne" wyniki w normie.Widaæ to ju¿ taka uroda tych cukiereczków.M³odsza moja ma narazie 164,ale jak bêdzie za rok.Trzeba trzymaæ dietê cukrzycow± (parówki sio-w skrócie).Wysoki cholesterol bywa te¿ dziedziczny,wiêc je¶li kto¶ w rodzinie boryka siê z tym problemem,to mo¿e on dopa¶æ i naszego cukiereczka.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: asiakrzysiek1 w Listopad 25, 2011, 15:35:48
dziêki wiem ¿e wszyscy maja ten sam problem jak czytam posty ale pani doktor nie by³a zadowolona, akurat parówek itp nie jemy wcale ....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Listopad 25, 2011, 16:37:05
asiukrzy¶ku-1 :D  :D nie wiem czy ten wynik 220 to cholesterol ogólem czy LDL?
ale jakby nie by³o nalezy pamietac ¿e jesli LDL jest za wysoki to w diecie jest za duzo t³uszczu zwierzêcego a to nie tylko mieso, parówki ale te¿ t³uszcz mleczny- czyli ¿ólty/topiony ser, t³usty bia³y ser, t³uste mleko a za ma³o warzyw.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: asiakrzysiek1 w Listopad 26, 2011, 21:29:53
no w³a¶nie nie tyle te miêso ale chyba w³a¶nie t³uszcz mleczny a najbardziej sery topione, popracujemy nad tym ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Listopad 28, 2011, 18:31:24
Cytat: "Anula5"
8,3.... Najwy¿sza w karierze cukiereczka....

Nie wierzê. To nie jest mo¿liwe.  

wysz³o, ze to pomylka: 6,3 mam  :D
laboratorium moze sie mylic...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ryszard705 w Listopad 28, 2011, 21:04:08
A my dzis 6,8
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: LittleAngel w Listopad 29, 2011, 20:36:26
nasz wynik z 16 listopada to 6,3  :lol:
bardzo siê cieszymy bo ostanie dwa razy by³o 7,3  :oops:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Listopad 29, 2011, 23:12:44
My dzi¶,tzn Marcin,bo Martynka chora zosta³a w domu,7,4 :oops: ,najgorszy wynik od czasu pod³±czenia pompy 6,5roku temu......
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Listopad 30, 2011, 07:22:57
Cytat: "LittleAngel"
nasz wynik z 16 listopada to 6,3  :lol:
bardzo siê cieszymy bo ostanie dwa razy by³o 7,3  :oops:

to taki jak mój :) gratulujê ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Listopad 30, 2011, 07:23:03
a 7,4 to nie jest wcale z³a hemoglobina! znam dziewczynê, ktora marzy tak± mieæ! :)

bêdzie jeszcze lepiej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Listopad 30, 2011, 08:17:39
Cytat: "Anula5"
7,4 to nie jest wcale z³a hemoglobina
Niew±tpliwie,nie jest tak ¼le,ale nawet sam P.Dr powiedzia³:" Marcin,Ty Masz tak± hemoglobinê???"
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Listopad 30, 2011, 12:41:17
a ja dzi¶ by³em na pobraniu, ciekawe ile wyjdzie :P
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Listopad 30, 2011, 14:03:28
Cytat: "joanna ostrowsk"
Cytat: "Anula5"
7,4 to nie jest wcale z³a hemoglobina
Niew±tpliwie,nie jest tak ¼le,ale nawet sam P.Dr powiedzia³:" Marcin,Ty Masz tak± hemoglobinê???"

Pewnie powiedzia³ tak dlatego, i¼ wcze¶niej mia³ ni¿sze.
Z tego co wiem Marcin jest w³a¶nie w okresie dojrzewania, hormony buzuj± i mo¿e dlatego taka hemoglobina jest....
U mojego diabetologa 7,4 to jest "dobre wyrównanie cukrzycy", tak¿e, naprawdê, nie ma siê czym martwiæ :)
A nastêpna na bank bêdzie lepsza :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Grudzień 01, 2011, 08:14:47
a ja siê muszê pochwaliæ bo odebra³em najlepszy wynik w mojej karierze :D 6,1 yupi  :524:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Grudzień 01, 2011, 09:16:23
Kangoo,  brawo  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Grudzień 01, 2011, 09:37:53
gratulacje tak trzymaj!! :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Grudzień 01, 2011, 11:20:58
dziêkujê, dziêkujê  :064:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Grudzień 01, 2011, 12:50:25
Uskrzydlaj±ce,prawda?¯yczê Ci stale wyników poni¿ej 7! :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Grudzień 01, 2011, 13:12:13
Cytat: "joanna ostrowsk"
Uskrzydlaj±ce,prawda?

no pewnie :D

Cytat: "joanna ostrowsk"
¯yczê Ci stale wyników poni¿ej 7! :)  :)  :)

thx ;)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Grudzień 02, 2011, 22:39:13
Cytat: "Anula5"
8,3.... Najwy¿sza w karierze cukiereczka....

Nie wierzê. To nie jest mo¿liwe.  :shock:


Dzisiaj bylismy na wizycie w klinice. Nasza hemoglobina z 23 wrze¶nia to 8,2  :shock:  :shock:  nigdy w to nie uwierzê. Na ten wynik skladaly siê trzy ostatnie miesiace letnie, lipiec, sierpieñ i wrzesieñ gdzie Bartosz mia³ wiêcej poziomów ni¿szych ni¿ wy¿szych Bo mozna powiedzieæ ¿e by³ 24 h na dobê w ruchu. Takiego wyniku nie mieli¶my nigdy. Dzisiaj robili¶my badania, ca³e szczê¶cie ¿e przy¶l± do domu, bo nastêpna wizyta 22 czerwca i nawet nie wiedzia³abym jakie bêd± wyniki. A tak jeszcze dodam dzisiaj czyli 2 grudzieñ a ¿eby zarejestrowaæ siê na nastêpn± wizytê to termin by³ najbli¿szy na 1 czerwca 2012r  :shock:  chore i nienormalne, ale ¿e to Dzieñ Dziecka i Bartek jedzie na 3-dniow± wycieczkê,  wiêc dopiero mog³am zarejestrowaæ go na 22 czerwca 2012roku.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Grudzień 02, 2011, 22:48:02
Cytat: "Becia"
nastêpna wizyta 22 czerwca

 :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Grudzień 03, 2011, 09:33:01
szok... ja rejestrujê siê co dwa miesi±ce a jak "musimy" to co miesi±c do lekarza...... jestem w ciê¿kim szoku ¿e Beciu wy  raz na pó³ roku :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Grudzień 03, 2011, 10:29:34
niedopuszczalne i niewyobra¿alne - my co miesi±c.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Grudzień 03, 2011, 12:35:08
Ja dopiero w styczniu i wtedy wybywam do szpitala, prawdopodobnie na reedukacjê :/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Grudzień 03, 2011, 18:43:40
Beciu to jaki¶ absurd :!:  :twisted:
Jak pozostali (oczywi¶cie ci co nale¿± na wroñskiego) w takim razie siê rejestrujecie na wizytê do wroc³awskiej kliniki?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Grudzień 03, 2011, 20:47:20
Nam lekarka wrêcz przykaza³a aby¶my rejestrowali sie czêsciej niz 3 miesi±ce, a najlepiej co 5-6 tyg. No ale ze mamy troszkê daleko to doszli¶my do kompromisu i spotykamy sie co 2 miesi±ce. A to co piszesz ze dopiero w czerwcu to absurd.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Grudzień 03, 2011, 20:51:35
Cytat: "Lua"
Beciu to jaki¶ absurd :!:  :twisted:
Jak pozostali (oczywi¶cie ci co nale¿± na wroñskiego) w takim razie siê rejestrujecie na wizytê do wroc³awskiej kliniki?


Mnie ju¿ wypisano stamt±d, ale muszê siê tam jeszcze skontaktowaæ w sprawie rezygnacji pompy. :/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Grudzień 04, 2011, 22:40:13
Zapyta³am sie na wizycie Pani doktor kiedy mam przyjechaæ na nastêpn± wizytê, powiedzia³a ze wszystko jest w porz±dku,wiêc tak jak mnie panie w rejestracji zarejestruj±, chyba ¿eby co¶ siê dzia³o to mam przyjechaæ. Tak jak wy¿ej pisa³am by³am 2 grudnia i najbli¿szy termin do naszej pani doktor by³ na 1 czerwca czyli 7 miesiêcy  :shock: . Do niej zawsze jest ciê¿ko siê dostaæ.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Grudzień 05, 2011, 10:16:03
ja zazwyczaj próbujê siê zarejestrowaæ dwa razy do roku przez kilka tygodni, a¿ w koñcu idê bez rejestracji, a raczej za nakazem pani doktor, ¿e "maj± mnie zarejestrowaæ", bo niestety zarejestrowanie siê w normalnych warunkach graniczy z cudem  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Grudzień 05, 2011, 14:57:30
o Boze ....piszecie o rejestracji do lekarza czy audiencji do papieza? :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Czarek i mama w Grudzień 05, 2011, 19:39:21
Mam pytanko odno¶nie tego badania HbA1c.
Czy dostajecie skierowanie na takie badanie czy mo¿e robicie je na w³asn± rêkê?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Grudzień 05, 2011, 19:55:09
my idziemy do gabinetu w którym przyjmuje pielêgniarka-diabetologiczna  i tam robi  Kai Hb.... ¿adnego skierowania i ¿adnej op³aty
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Czarek i mama w Grudzień 05, 2011, 20:05:27
Krcze no ja tez tak mysla³am ,¿e i u nas tak jest.
U nas w poradni siedz± 2 pielêgniary obok w pokoju lekarz a one mi o jaki¶ budynkach nr 8 wyjecha³y.
Nosz kurcze do czego one dwie  tam siedza? :roll:

Dziekuje anitapa za odp
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Grudzień 05, 2011, 20:41:56
Cytat: "Czarek i mama"
Czy dostajecie skierowanie na takie badanie czy mo¿e robicie je na w³asn± rêkê?

Zawsze dostajê skierowanie do labolatorium.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Grudzień 05, 2011, 21:39:16
Cytat: "olivka"
o Boze ....piszecie o rejestracji do lekarza czy audiencji do papieza? :D


o tak  :D  to prawie jak audiencja u papie¿a  :D  ale pewnie do niego i krócej siê czeka.

Jezeli chodzi o skierowanie na HBA1c to zawsze na wizycie lekarka je wypisuje i idziemy do gabinetu, bez skierowania na w³asn± rêkê nikt takiego badania nie zrobi, bo i na jakiej podstawie.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Grudzień 06, 2011, 00:02:40
Cytat: "Becia"
bez skierowania na w³asn± rêkê nikt takiego badania nie zrobi


u mnie na osiedlu w laboratorium robi±   :D  :D bez skierowania  kosztuje trzydzie¶ci parê z³otych  :twisted: ze skierowaniem za darmo
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Grudzień 06, 2011, 12:25:23
Cytat: "Becia"
Cytat: "olivka"
o Boze ....piszecie o rejestracji do lekarza czy audiencji do papieza? :D


o tak  :D  to prawie jak audiencja u papie¿a  :D  ale pewnie do niego i krócej siê czeka.

dok³adnie, niestety

Cytat: "Czarek i mama"
Mam pytanko odno¶nie tego badania HbA1c.
Czy dostajecie skierowanie na takie badanie czy mo¿e robicie je na w³asn± rêkê?

ja zawsze dostajê skierownia do konkretnego laboratorium i tam robiê badanie

Cytat: "Ika"
Cytat: "Becia"
... bez skierowania na w³asn± rêkê nikt takiego badania nie zrobi, bo i na jakiej podstawie.


u mnie na osiedlu w laboratorium robi±   :D  :D bez skierowania  kosztuje trzydzie¶ci parê z³otych  :twisted: ze skierowaniem za darmo

w moim mie¶cie te¿ w ka¿dym laboratorium mo¿na zrobiæ bez skierowania, oczywi¶cie za odpowiedni± op³at±
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Grudzień 06, 2011, 20:55:33
Cytuj

w moim mie¶cie te¿ w ka¿dym laboratorium mo¿na zrobiæ bez skierowania, oczywi¶cie za odpowiedni± op³at±


a za op³at± to i u nas te¿ mo¿na zrobiæ bez skierowania  :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Czarek i mama w Grudzień 06, 2011, 21:55:44
A wiêc chyba spróbujê pozyskaæ od pediatry skierowanie  :roll:  Je¶li nie dostanê to i tak zrobie mu na w³asna rekê to badanie tu u nas. Sama wyprawa do Gdañska to dla mnie masakra.A teraz jeszcze szukaæ i b³±dziæ po laboratorium.. :roll:

Dziekujê Wam za odpowiedzi  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Grudzień 07, 2011, 15:28:35
Od pediatry chyba nie moze byc tylko od specjalisty tak jest przynajmniej u nas
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Grudzień 07, 2011, 21:18:38
u nas pediatra mo¼e tylko raz w roku daæ skierownie na darmowe badanie hemoglobinki.oczywi¶cie  z tego korzystamy.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Grudzień 07, 2011, 21:24:58
wiecie nawet nie pyta³am jak to u nas wygl±da ale spytam.... i dam znaæ
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 08, 2011, 16:18:52
Beciu, szczerze? nawet siê nie zdziwi³am t± odleg³± wizyt±... do tej pani doktor s± niestety kolejki i je¶li chce siê je¼dziæ w odstêpie trzech miesiêcy, to trzeba kombinowaæ, legalna rejestracja nie wchodzi w grê. Pamiêtam, ¿e przez te 3 lata je¿d¿enia do kliniki (teraz przenoszê siê na dobrzyñsk±/dobrzañsk±, nie wiem dok³adnie, ale gdzie¶ we wro - dla doros³ych...) chyba tylko 2 razy rejestrowa³am siê legalnie - zazwyczaj tydzieñ albo dwa tygodnie przed wizyt± dzwoni³am do pani doktor i ono po prostu kaza³a mi przyjechaæ.
co do skierowania na hba1c - je¶li robiê w kudowie, to idê do normalnego lekarza, a nie ¿adnego specjalisty, pierwszy raz s³yszê, ¿e skierowanie na badania musi wypisaæ specjalista  :shock: ju¿ siê chyba tym lekarzom w g³owach przewraca... :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mamablizniaczek w Grudzień 23, 2011, 01:06:02
Nasza z piatku 6,7 , niby dobrze ale chcialoby sie lepiej. Poza tym wszystkie badania, bo roczna kontrola. To juz 6 lat z ta wredot±.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Styczeń 05, 2012, 08:41:31
Pisa³am 2 grudnia  ¿e hemoglobina Bartka z wrze¶nia to 8,2 czyli ¶rednia z miesiêcy letnich gdzie poziomy by³y w wiêkszo¶ci prawid³owe i du¿o bardzo niskich, bo to ruch i wiêkszo¶æ na dworze, pewnie ¿e zdarza³y siê wysokie poziomy ale nie a¿ tak ¿eby taki wynik da³y. Od razu wiedzia³am ¿e nie moze byæ prawid³owy, poniewa¿ HbA1c z 2 grudnia mamy 6,7 gdzie Bartosz by³ dwa razy chory i w tym antybiotyk a wiecie jakie sa poziomy przy chorobie.  Dziwi mnie fakt, ¿e lekarkê nie zdziwil ten wynik z wrze¶nia, bo Bartosza ostatnie lata HbA1c to wszystkie 6,8 a i 6,5, ale widaæ ¿e lekarze wcale siê nie przyk³adaj± na wizytach.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Styczeń 05, 2012, 08:52:01
Cytat: "Becia"
...ale widaæ ¿e lekarze wcale siê nie przyk³adaj± na wizytach...

no bo przez ca³± wizytê zastanawiaj± siê gdzie by tu jeb*** znaczy wlepiæ piecz±tkê "refundacja do decyzji NFZ"  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Styczeń 05, 2012, 09:10:48
Cytat: "Kangoo"
wlepiæ piecz±tkê "refundacja do decyzji NFZ" :evil:


Wczoraj w³asnie lata³am z tak± recept± na leki mojego mê¿a i ¿eby wykupiæ ze zni¿k± musia³am i¶æ do domu po aktualne ubezpieczenie i dopiero w aptece mog³am wykupic rycza³towo  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 10, 2012, 00:41:12
Ja chyba nie bêdê na razie chwali³a siê nasz± hemoglobin± bo nie chcê straszyæ :) Dziêki temu Damian le¿y na wyrównaniu cukrów w IMiD.
Mam nadziejê, ¿e nastêpn± HbA1c bêdê mog³a wpisaæ przynajmniej 7,0 :) :) by³abym bardzo zadowolona
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Mia w Styczeń 10, 2012, 07:27:49
No, bêdziemy wspieraæ mentalnie :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glizdunia w Styczeń 10, 2012, 21:46:23
ja mam pytanie odnosnie pierwszego badania po zdiagnozowaniu,tzn po 3mcach?czy wynik byl jakos specjalnie wyszy od kolejnych? :roll: ....Maya miala to badanie wlasnie po 3mcach i wynik byl 68 co jak juz gdzies doczytalam jest 8,4 wiec beznadziejny(u nas na tabliczce byly tylko przedzialy z minkami,gdzie 2 nizsze przedzialy mialy po dwie usmiechniete buzki,ta w ktorym znalazla sie |Maya mial jeden usmiech a wyzsze byly juz smutne i zaplakane-wiem brzmi glupkowato ale na takim czyms nam to pokazano wiec hmm) powiedzieli ze jest wporzadku jeszcze  :roll:  a ostatnio zaczelam sie zaglebiac troche bo znajomych synek mial robione po 5 mcach od zdiagnozowania po raz pierwszy i wynik super z dwoma usmiechami -cokolwiek znacza te minki napewno znacznie lepszy niz Maya...kolejne badanie przypada na polowe lutego gdzie od miesiaca bedziemy na pompie i tez sie zastanawiam jak to wszystko wypadnie,taka mieszanka....jak to bylo u Was za pierwszym razem? i jak po przejsciu na pompe,od razu byly lepsze wyniki?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 10, 2012, 22:46:18
u nas nie..... nadal trzymamy siê w granicach 7-8 Hb :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glizdunia w Styczeń 10, 2012, 23:05:46
ojc to moze sie jednak utrzymac,mialam nadzieje ze ten pierwszy taki zly bo zahaczyly sie wyniki z okresu diagnozowania  :roll:
i jeszcze jakby mi ktos na chlopski rozum wytlumaczyl jaki wplyw na ten wynik maja hipo? pogarszaja go tak jak hiper,czy tak? :roll:

Anitapa,dziekuje za odpowiedz!
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 10, 2012, 23:10:58
Hipo obni¿a hemoglobinê, ale ci±g³e jechanie na hipo równie¿ wyjdzie w HbA1c
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glizdunia w Styczeń 10, 2012, 23:17:34
dzieki monia,wiadomo ze chcemy iniknac hipo a nie ukrywac ze je zaliczamy ,tylko w jaki sposob to wyjdzie?moze glupie pytania  :oops:  bo ja myslalam ze moze one sie rownowaza jakos z hiper i tak jakas srednia powstaje ..i tak mysle ze nim  trafimy z baza i wogole na pompie to ten srednio wynik moze byc masakra na najblizszym badaniu  :shock:  :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Styczeń 11, 2012, 08:00:07
jak pisa³em tutaj (http://forum.diabetica.pl/viewtopic.php?p=96857&highlight=hba1c#96857) HbA1C to przecierz "frakcja hemoglobiny powstaj±ca na skutek przy³±czenia cz±steczki glukozy do N-koñcowej grupy aminowej ³añcucha β-globiny". Dlatego wynik HbA1C to wynik odzwierciedlaj±cy cukry z oko³o 3 miesiêcy bo tyle wynosi ¶redni czas ¿ycia erytrocytów. Ka¿dy wysoki cukier w tym okresie wp³ywa na HbA1C podwy¿szaj±c j±, za¶ niski obni¿aj±c, jednak co najistotniejsze du¿o zale¿y od czasu w jakim te cukry siê utrzymuj±, bo inaczej wp³ynie cukier np. niski na który dojemy i za chwilê bêdzie wysoki a inaczej stale utrzymuj±ce siê niskie cukry.
Ponadto istnieje przybli¿ony wzór na wyliczenie HbA1C, wielokrotnie pisane o tym na forum np. tu (http://forum.diabetica.pl/viewtopic.php?p=64263&highlight=#64263) ;).
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Czarek i mama w Styczeń 11, 2012, 11:14:48
Glizdunia u nas wyniki na penach by³y super  a na pompie 8,0 :shock:

Masakra zanim wszystko ogarnê³am + koñcz±ca siê remisja + choroby i bardzo du¿e zapotrzebowanie na insulinê u Czarka. Ba³am sie mu dok³adaæ bo przekracza³o zapotrzebowanie  1j na kg masy cia³a.

Ale P. Diabetolog powiedzia³a,¿e taki jego urok :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glizdunia w Styczeń 11, 2012, 11:47:36
kangoo, dziekuje  :)
mama czarka,zaczynam sie nastawiac na nieciekawy wynik kolejnego badania,dzieki za wypowiedz...nie bede moze taka zalamana jak sie nastawie ze moze nie byc kolorowo nie?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Styczeń 11, 2012, 12:25:15
Cytat: "anitapa"
u nas nie..... nadal trzymamy siê w granicach 7-8 Hb :evil:
Anito!Bardzo czêsto my¶lê o tej hemoglobinie Kai.Wiem,¿e te wyniki Ciebie do³uj±,ale mi siê wydaje,¿e w tym wszystkim Kaja jest jednak wyrównana.Nie zalicza czêstych hipo,a je¶li zdarzaj± jej siê wysokie z powodu tych nieszczêsnych wk³uæ,z kt.tyle Walczycie,to w³a¶nie one mieszaj± w wynikach.Tak mi siê wydaje :roll: ...


U nas te¿ nie jest kolorowo,wczoraj ¶rednia z glukometru M2 -195,nie pamiêtam,by kiedykolwiek tak by³o :(  :(  :( ..
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 11, 2012, 22:44:19
No to ja napiszê jak± mieli¶my ostatnio hemoglobinê chocia¿ mia³am tego nie robiæ....nie ma siê czym chwaliæ, ale bunt syna z nie mierzeniem cukrów od razu odzwierciedli³ siê w hemoglobinie w wysoko¶ci 9,8  :!:  :!:  :!:  Dziêki temu Damian wyl±dowa³ w szpitalu na wyrównaniu cukrów...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Styczeń 12, 2012, 09:25:11
Nasza ostatnio 6,4 . Jestem zadowolona , ale Kasia miewa³a oko³o 5,8.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glizdunia w Styczeń 12, 2012, 09:37:23
monia,to syna otrzezwilo?czekasz pewnie na kolejne wyniki co?az tak znacznie sie opuscicl w sprawdzniu?tzn ile razy na dobe mu sie zdarzalo? :roll:  wybacz ilosc pytan,poprostu probuje sie odniesc do naszego przypadku  :wink:

Iwa2,cos czuje ze wynik Twojej corki bedzie naszym marzeniem,obym sie mylila :wink:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 12, 2012, 10:12:03
Nasza z 09,01.br to 6,1 -tez mo¿e byæ, aczkolwiek tez jestem przyzwyczajona do poni¿ej 6 :D  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 12, 2012, 12:36:37
Cytat: "glizdunia"
monia,to syna otrzezwilo?czekasz pewnie na kolejne wyniki co?az tak znacznie sie opuscicl w sprawdzniu?tzn ile razy na dobe mu sie zdarzalo? :roll:  wybacz ilosc pytan,poprostu probuje sie odniesc do naszego przypadku  :wink:Glizdunia powiem Ci czy go otrze¼wi³o jak pobêdzie trochê w domu i zobaczê czy co¶ do niego trafi³o. Dzisiaj wychodzi w koñcu ze szpitala, wiêc zobaczymy na jak d³ugo starczy mu si³ i ochoty.
Je¶li chodzi o ilo¶æ pomiarów to by³o ostatnio 3-4 razy dziennie, bo nie chcia³o mu siê do mnie zadzwoniæ jak w pracy by³am albo nie odbiera³ telefonów jak do niego dzwoni³am.
Teraz bardziej go przypilnujê bo trochê w domu posiedzê....zobaczymy jak bêdzie...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Styczeń 12, 2012, 22:19:55
[/quote]
Je¶li chodzi o ilo¶æ pomiarów to by³o ostatnio 3-4 razy dziennie
to pan G by³by zadowolony ze da siê tylko tyle razy mierzyæ  :D

[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 10:21 pm ]
nie uda³o mi sie zacytowaæ a ju¿ my¶la³am ze umiem cytowaæ kawa³ek wypowiedzi prawid³owo  :oops:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: renata153 w Styczeń 12, 2012, 22:47:03
Cytat: "aneta987"

Je¶li chodzi o ilo¶æ pomiarów to by³o ostatnio 3-4 razy dziennie
to pan G by³by zadowolony ze da siê tylko tyle razy mierzyæ  :D

He he dobre :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 12, 2012, 23:04:42
Teraz ju¿ nie bêdzie zadowolony bo bêdzie wiêcej razy hihihi
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glizdunia w Styczeń 13, 2012, 10:03:23
no tak,to sielanka sie skonczyla...
Maya o dziwo nic nie ma do sprawdzania (moze taki etap)ale ostatnio to wrecz odwrotnie,kazala sie sprawdzac czesciej niz trzeba bylo,fakt ze wyczula kilka niskich dzieki temu szybko opanowanych wiec jak chce to ja sprawdzamy zeby nie bylo ze ona zglasza a my jej nie sluchamy...ale widok dla mnie osobiscie dziwny jak moj 4 latka przychodzi zeby jej krew sprawdzic-ona od urodzenia byla ogromna opanikara jesli o cokolwiek medycznego chodzilo ...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 13, 2012, 17:22:37
A mi siê normalnie p³akaæ chce... Hemoglobina z sierpnia by³a 8,3, my¶la³am, ¿e uda mi siê trochê obni¿yæ, jakbym robi³a badania gdzie¶ tak w listopadzie, to czujê, ¿e by³oby mniej. W ¶rodê by³am w nowej przychodni, dla doros³ych, na Dobrzyñskiej (chyba tak), mia³a robion± hba1c, dzisiaj siostra odebra³a i siê za³ama³am - mam 8,9!!! I nie wiem kompletnie z czego, bo nie mia³am a¿ takich z³ych cukrów... Trochê mnie otrze¼wi³o, sta¿ coraz bardziej siê wyd³u¿a (w tym roku bêd± ju¿ 4 lata, niby te cztery lata, ale z ka¿dym rokiem i z ka¿dym takim wynikiem coraz bardziej bojê siê powik³añ). Nie wiem dlaczego inni maj± takie piêkne hemoglobiny, jestem chyba tak beznadziejna, ¿e nie umiem siê prowadziæ... nigdy nie mia³am buntu, ¿e nie poda³am insuliny, cukier mierzê, wa¿ê jedzenie, wszystko... tylko cho.lera, jak widaæ, moje starania s± na nic.
Nie zdziwiê siê, jak mnie zgarn± do szpitala, bo jest beznadziejnie... :(((
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 13, 2012, 18:10:36
pinczerko... g³owa do góry.... po pierwsze  normy Hb zosta³y ju¿ nieco zmienione. tzn podwy¿szone... a po drugie to jeszcze nie tragedia to twoje  8,9....  ciesz siê ¿e nie ma 12 na przyk³ad.....
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Styczeń 13, 2012, 18:13:45
Moim zdanie powinna¶ czê¶ciej mierzyæ cukier i szybciej dziêki temu reagowaæ na wysokie cukry.

Pozdrawiam.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Styczeń 13, 2012, 19:02:31
Mo¿e 2 godz po jedzeniu jest ok ale 1 godz po jedzeniu masz wysoko i to rzutuje na wynik hemoglobiny. Maækowi spr. czasem 1 godz po i czasem ma wysoko rano po p³atkach dlatego teraz staram sie aby jad³ kanapki co prawda z d¿emem ale zawsze to jednak mniej podnosi niz same p³atki. Ostatnia hemoglob to 6,3 teraz bêdzie mia³ w lutym to zobaczymy. Je¶li dalej sie utrzymaja takie poziomy to mo¿e nie bêdzie wy¿sza. Zreszt± jemu te¿ zale¿y na dobrym wyniku bo za ka¿dy pon 7 dostaj± dzieciaki ma³e upominki  :grin: a w tym wieku one bardziej dzia³aj± na wyobra¼niê niz powik³ania.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Styczeń 13, 2012, 19:45:33
Pinczerko,nie Martw siê :588: .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: karioka w Styczeń 13, 2012, 20:45:34
Cytat: "pinczerka"
jestem chyba tak beznadziejna, ¿e nie umiem siê prowadziæ.

Z Ciebie porz±dna dziewczyna! A kto kaza³ trzynastego odebraæ wyniki? I to w pi±tek?
A powa¿nie, to podobny problem mia³a córka mojej znajomej. Nie wiedzieli sk±d taka hemoglobina. Mia³a problemy z menstruacj± (niesamowite bóle i zas³abniêcia). Szczegó³ów nie znam, ale jak problemy te uda³o siê opanowaæ, to i wyniki by³y lepsze.
A u Ciebie mo¿e to stres maturalny? W ka¿dym razie trzymaj siê.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 13, 2012, 23:24:01
Kochane, Wasze posty to jak balsam na duszê. Wiedzialam, ¿e siê nie zawiodê. :))
Anito, wiem, ze 8,9 to nie 12, ale równie¿ to nie jest 6,5 czy chocia¿ 7. To chyba przez to oszczêdzanie paseczków  :twisted:  :twisted:  Bo przez d³ugi czas mierzy³am np. tylko jeden raz w szkole, po czym kolejny raz mierzy³am przed obiadem (jak wróci³am ze szko³y), je¶li cukier by³ ponad 200, a czêsto siê tak zdarzy³o, ³atwo policzyæ, ile godzin ³azi³am z wysokim cukrem. Kolejna sytuacja ma miejsce wieczorem. Kiedy¶ mierzy³am 2 godz. od podania insuliny kolacyjnej, a od naprawdê d³ugiego czasu mierzê dopiero przed snem (czyli jakie¶ 4-5 godzin od podania insuliny) i bardzo czêsto by³y przecukrzenia - czyli znowu kilka godzin wiêcej chodzenia z wysokim cukrem. Podejrzewam, ¿e w³a¶nie te d³ugie przecukrzenia odbi³y siê na hemoglobinie. Rano mam zawsze dobre - czêsto s± poni¿ej 100, wiêc ewidentnie zawini³y te wieczorne i przedpo³udniowe cukry.
Karioczko, dziêkujê :) W rejestracji kazali odebraæ wyniki trzynastego :DD A siostra przy³o¿y³a siê do tego solidnie i odebra³a tak, jak jej powiedzia³am. ;) Mi te¿ miesi±czka zawsze rozwala cukry. a u tej dziewczyny zas³abniêcia i bóle by³y przyczyn± wysokich cukrów, tak? i jak uda³o siê opanowaæ bóle, to wtedy cukry by³y lepsze? w sumie ja nie mam jakich¶ bolesnych miesi±czek, raczej normalnie funkcjonujê, tyle ¿e cukry wysokie, ciê¿ko wtedy cokolwiek uregulowaæ i mieæ kontrolê nad cukrami. Stres maturalny? To te¿ raczej odpada. Zauwa¿y³am, ¿e stres nie podnosi mi jako¶ szczególnie poziomu cukru...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ryszard705 w Styczeń 14, 2012, 00:00:44
Cytat: pinczerka
Kochane, Wasze posty to jak balsam na duszê. Wiedzialam, ¿e siê nie zawiodê. :))
Anito, wiem, ze 8,9 to nie 12, ale równie¿ to nie jest 6,5 czy chocia¿ 7. To chyba przez to oszczêdzanie paseczków


 teraz oszczêdzaæ na paskach jakim  kosztem swojego zdrowia .ale bedzie lepiej glowa do gury :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Styczeń 15, 2012, 16:36:22
Pinczerko pamiêtasz jak mnie pociesza³a¶, ¿e nie jest a¿ tak ¼le. Ja te¿ czasami jestem zdziwiona, ¿e jest tak wysoka hemoglobina i nie wiem tak do koñca dlaczego. Uszy do góry nastêpna bêdzie lepsza....NAPEWNO :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 15, 2012, 22:07:54
Oj Lua, skoro tak piszesz, to nie mogê zawie¶æ. Naprawdê postaram siê, ¿eby by³a ni¿sza.
Dziêki :*
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Styczeń 16, 2012, 19:27:46
Bêdzie pinczerko, na pewno!!! Mam nadziejê, ¿e Julki te¿ bêdzie ni¿sza. :!:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Styczeń 17, 2012, 21:38:53
¦wie¿o po wynikach. 9,9.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Styczeń 17, 2012, 22:54:27
U nas znowu 7   :roll:   :?
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: meganpoe w Styczeń 17, 2012, 23:10:44
U nas 6,2
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Becia w Styczeń 18, 2012, 00:28:19
takiego wyniku nigdy nie mieli¶my, Gratulacje  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Styczeń 18, 2012, 07:55:36
Madziu,super! :)  :)  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Styczeń 18, 2012, 08:38:01
6,2 to nasz pierwszy wyniki po zachorowaniu - ju¿ nie uda³o siê go powtórzyæ - Super  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 18, 2012, 17:49:31
Gratulacje:)))))))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Styczeń 18, 2012, 21:09:58
Gratulujê, nigdy takiej hemoglobiny nie mia³am :)
Ja jutro do lekarza, zobaczymy czy do szpitala zawitam, czy odpuszcz±.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: meganpoe w Styczeń 18, 2012, 21:14:43
Dziêkujê Wam:) Nasza wcze¶niejsza to 6,5  teraz podejrzewali¶my ¿e bedzie trochê ni¿ej, bo 300-etek zdecydowanie mniej.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 18, 2012, 21:53:05
Gawor93 co¶ mi siê tak wydaje, ¿e mog± Ciê po³o¿yæ do szpitala...mój syn mia³ 8,9 i Go po³o¿yli na wyrównanie...Nie przejmuj siê, nastêpna bêdzie lepsza...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: ryszard705 w Styczeń 18, 2012, 22:31:21
Cytat: "EVITA"
6,2 to nasz pierwszy wyniki po zachorowaniu - ju¿ nie uda³o siê go powtórzyæ - Super  :)

a nasz z polski 5,9
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Styczeń 18, 2012, 23:50:13
Cytat: "monia"
Gawor93 co¶ mi siê tak wydaje, ¿e mog± Ciê po³o¿yæ do szpitala...mój syn mia³ 8,9 i Go po³o¿yli na wyrównanie...Nie przejmuj siê, nastêpna bêdzie lepsza...


Nigdy nie mia³am poni¿ej 8 hemoglobiny, tak¿e nie wiem, czy bêdzie lepsza :)
Ale staraæ siê staram jak mogê. W szpitalu k³adli mnie tylko, gdy by³am zakwaszona mocno, nigdy mnie nie brali tylko dlatego, ¿e wy¿sza hemoglobina. Dlatego ta zamiana lekarzy ze wzglêdu na pe³noletnio¶æ nie podoba mi siê zbytnio.

A jak maj± braæ, to tak, ¿ebym mog³a byæ 11 i 12 lutego we Wroc³awiu, bo konwent przegapiê :/
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aniasolt w Styczeń 29, 2012, 10:02:23
a u nas 6,5 (ostatnio by³o 6.0  :? )
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Styczeń 29, 2012, 15:44:13
¶liczne wyniki, gratulujê  :D my robimy jutro  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aniasolt w Styczeń 29, 2012, 17:57:09
dziêki pansa :) prawda jest taka, ¿e jeszcze siê pilnujemy, BARDZO rzadko pozwalam ma³ej na jakie¶ kaloryczne szaleñstwo. Mam nadzieje, ¿e dalej tak bêdzie, chyba, ¿e z³apie jakie¶ za³amanie nerwowe  :evil:  za kilka dni mija nam rok... :shock:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 29, 2012, 18:45:41
Aniu gratulacje i lepiej nie ³ap ¿adnych za³amañ :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Styczeń 29, 2012, 18:59:27
Aniu super wynik  :!:
Moja córcia ma identyczny sta¿ choroby jak twoja (rozpoznanie 28.02.2011)
a nasze ostatnie HbA1c to 7   :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Styczeń 30, 2012, 18:18:57
Nasza dzisiejsza 6,6  :580: poprzednia by³a 7,0 wiêc sukces  :509:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Styczeń 30, 2012, 18:38:17
:064: super
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Styczeń 30, 2012, 21:08:44
gratulacje  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Lua w Styczeń 30, 2012, 21:25:04
Brawo :!:  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aniasolt w Styczeń 30, 2012, 21:50:55
Ika: "Moja córcia ma identyczny sta¿ choroby jak twoja (rozpoznanie 28.02.2011)"


Ika te¿ Ciê ³apie chwila zadumy jak spogl±dasz na córkê co noc..? jako¶ ta rocznica ¼le nie mnie wp³ywa... :((

pansa gratulacje, te¿ siê cieszê z Waszego wyniku!  :smile:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: olivka w Styczeń 30, 2012, 21:54:53
Pansa tak trzymac :lol:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 31, 2012, 08:10:21
Gratulacje :)))
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Styczeń 31, 2012, 08:24:11
Dziêkowaæ  :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Styczeń 31, 2012, 08:28:07
brawo  :grin:
My mamy 9 lutego wizytê i o ile jeszcze w grudniu by³am pewna dobrej Hb tak teraz bojê siê oby tylko nie przekroczy³o 7.
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Styczeń 31, 2012, 09:55:37
Anetko, my mamy 7  :D  te¿ robimy Hb - ciekawa jestem czy uda nam siê zej¶æ poni¿ej 7 - u nas ci±gle 7 lub 6,7  :roll:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Styczeń 31, 2012, 10:49:13
Evitko Maciek tylko 1raz mia³ Hb 7,0 pierwsza po pod³±czeniu pompy tak to zawsze pon. 7.Ostatnio 2 razy 6,5 i liczy³am ¿e teraz nie bêdzie gorzej a moze nawet lepiej ale te ostatnie tygodnie rozwali³y wszystko.  :evil:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 01, 2012, 14:28:30
Panso gratulujemy :D :D :D Powiem Wam, ¿e tym razem ja nie mogê doczekaæ siê HbA1c bo mam nadziejê, ¿e w koñcu ujrzê normalny wynik :D :D :D
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glizdunia w Luty 01, 2012, 15:07:58
gratuluje dobrych wynikow!!nasz pierwszy i ostatni czyt. jedyny byl 8,4 wiec teraz cokolwiek innego ponizej bedzie pozytywne! tez robimy w polowie lutego,a bedzie to pierwszy na pompie(w polowie na pompie ,polowa na penach)..w kazdym badz razie licze na cos 7 na poczatku!!taki mamy planowany poziom cukru ustawiony..7 mmol i narazie po pierwszym tygodniu glukometr w sredniej tak nawet pokazuje  :grin: ...wiec hba1c przy dobrych wiatrach powinna byc podobna nie? 8)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Czarek i mama w Luty 06, 2012, 11:56:49
Nasza dzisiejsza to 6,17   :)

Ale¿ siê cieszê bo ostatnia by³a 8,0...

Jupi :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Luty 06, 2012, 11:58:22
wow. super, gratulacje  :grin:
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 06, 2012, 13:19:43
bomba...
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Ika w Luty 06, 2012, 22:03:51
rewelecja  :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Luty 09, 2012, 15:11:51
Nasza dzisiejsza Hb to 6,9 , nie spodziewa³am siê lepszej bo styczeñ by³ fatalny. Mam nadziejê ze nastêpna bêdzie bli¿sza 6  :D .
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: Czarek i mama w Luty 09, 2012, 16:00:52
Brawo Aneta   :)
Tytuł: HbA1c
Wiadomość wysłana przez: glizdunia w Luty 16, 2012, 19:10:35
ja tez przbieglam sie pochwalic,wynik mieszany...peny + 3 tyg na pompie...ostatnie badanie bylo 8,4 wiec wszystko co nizej by nas ucieszylo  :shock:
i jestem wielce zaskoczona bo mamy 7.1...tzn na nasze