Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - asiakrzysiek1

Strony: [1] 2 3 ... 6
1
Glukometry / Odp: LIBRA FreeStyle
« dnia: Wrzesień 27, 2016, 15:14:09 »
Ja śledzę wasze opinie i się zastanawiam nad zakupem..., bo najbardziej nie lubię zmiany pór roku co nas pewnie niedlugo czeka a mój syn jak barometr. Gosia jak dalsze pomiary?

2
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Odp: Szkoła...
« dnia: Maj 11, 2016, 09:23:16 »
Dzieki za odpowiedz chyba właśnie najbardziej martwi mnie to łączenie posiłków,  tym bardziej że u nas kolacja tyko jedna..... będzie ciężko

3
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Odp: Szkoła...
« dnia: Maj 03, 2016, 10:43:48 »
Czesc. Mam pytanie czy któreś z dzieci w klasie 1-3 chodzi do szkoły w godzinach popoludniowych to jest od 10 -12, koniec lekcji 15-16.? Jak radzicie sobie z obiadem w późnych godzinach popoludniowych?

4
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Maj 13, 2015, 15:49:51 »
nasz wynik z kwietnia 5,96 czyli lepiej bo trochê do góry

5
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Maj 06, 2015, 15:42:53 »
u nas jest 5,6 i to mnie martwi, bo wiem ¿e du¿o  niskich cukrów na ni± siê sk³ada
my wrêcz przeciwnie walczymy teraz o wy¿sz± ..... przedtem by³o powy¿ej 6 do 6,5 i to cieszy³o

6
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 22, 2015, 22:31:19 »
Wszyscy mamy problemy mniejsze lub wiêksze,  ró¿nie sobie z nimi radzimy ....ale dbaæ o siebie trzeba jeste¶ m³od± kobiet± tak naprawdê zaczynaj±ca dopiero doros³e ¿ycie , nikt ciê nie ocenia bo sami dokonujemy wlasnych wyborów,  ale mo¿e za rok albo dalej oka¿e siê  tak jak napisa³a martynina ¿e bêdzie ju¿ za pó¼no i zaczn± siê powik³ania a nie wierzê ¿e w przyszlosci nie bedziesz chcia³a byæ mam±..

7
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Pieczywo
« dnia: Listopad 06, 2014, 22:06:15 »
Dziewczyny podrzuccie jaki¶ prosty przepis na chleb z ciemnej m±ki na drozdzach, jesli macie na bu³ki to te¿ chêtnie

8
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Listopad 05, 2014, 15:28:42 »
Adam te¿ mia³ wcze¶nie odstawion± witaminê d ze wzgledu na reflux nerek teraz bierze ci±giem od czerwca i jak odj±³ rêka skoñczy³y siê infekcje a tak to raz w miesi±cu by³ chory , bierze codziennie rano 3 kropelki

9
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Październik 25, 2014, 20:43:20 »
Anita trzymaj siê moze naprawdê wenflon jest przyczyna i nie ma siê czym martwiæ. Super ¿e cukry wrocily do normy.

10
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 21, 2014, 14:13:24 »
u nas ostatnia 5,7 i wcale mnie nie cieszy bo wiem ze kryje duzo niedocukrzeñ i wrêcz przeciwnie my teraz powalczymy o 6 -6,5

11
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 04, 2014, 22:59:01 »
co racja, to racja i ka¿de dziecko jest inne ...

12
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 03, 2014, 22:01:23 »
nasza pani doktor nie pochwali³a by takiego wyniku, Adam w maju mia³ 5,6 choæ to pierwszy taki wynik zawsze by³ powy¿ej 6 i stwierdzi³a ze ma wiêcej niedocukrzeñ ni¿ ja wy³apujê

13
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Pizza
« dnia: Czerwiec 30, 2014, 10:40:12 »
ok tak pomysla³am ¿e za d³ugi czas nabi³am ale to dlatego ¿e 8 wbt to bardzo duzo
za jakis czas nastepna próba wtedy puszcze na 6 godzin i zobaczymy

14
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Pizza
« dnia: Czerwiec 29, 2014, 20:30:39 »
Mam pytanie o pizzê bo pomimo i¿ poda³am przed³u¿ony od razu na 8wbt-12 godz (codzienny przelicznik 0,4j podnios³am o 50%) bo pizzy mój synu¶ zjad³ strasznie du¿o ja nie by³am w stanie tyle zje¶æ jakie¶ 420 g tego by³o 4 kawa³ki pizzy 26 cm  + sos pizza z salami choæ nie by³o go za du¿o , to cukier po 2 godzinach by³ 75 a po 4 godz ju¿ 315 i trudno by³o zbiæ
Czy za d³ugi przed³u¿ony poda³am mo¿e trzeba by³o podaæ na 6 godzin tylko?
Chyba generalnie z przed³u¿onym mam problem bo po urodzinach na sali zabaw wywali³o po 8 godzinach pomimo i¿ przed³u¿ony by³ na 7 godzin , cukier by³ dobry do 140 do 5 godzin a po 8 wywali³o na 270

15
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 23, 2014, 23:00:10 »
Anita wiem ze tu nie miejsce, na taki post ale podzielam zdanie PInczereczki i dodam ze super wygladasz, z wiosna super fryzura normalnie kwitniesz...

Strony: [1] 2 3 ... 6