Autor Wątek: Lancety, ig³y i inne...  (Przeczytany 25534 razy)

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 28, 2005, 12:05:33 »
faktycznie kupie ig³y w hurtowni, wiêcej wydam za jednym razem ale wyjd± taniej

moim zdaniem powinni wiêcej igie³ dawaæ do 1 opakowania insuliny. je¶li kto¶ siê k³uje 3 razy dziennie to taka ig³a po jednym dniu juz jest têpa :x
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 28, 2005, 22:07:37 »
Jedn± ig³± k³ujê siê przeciêtnie 20 razy. Nie zauwa¿am, aby siê wyra¼nie têpi³a. Nie mam do³ów ani zrostów...
na³ogowy browerzysta

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 29, 2005, 07:29:39 »
Ja jestem lepsza!!! W³a¶nie wyliczy³am: mnie wychodzi ok. 30 razy z jednej ig³y!!!! Póki co te¿ jeszcze nie mam zrostów (odpukaæ). Bik, mo¿e mamy tak miêkk± skórê, ¿e ig³y na nas tak bardzo siê nie têpi±?!?! :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 29, 2005, 12:38:44 »
Pewnie tak, bo ja muszê wymieniaæ po 2-3 dniach czyli jakie¶ 6-9 uk³uæ. W przeciwnym razie mam problemy z wk³uciem ig³y. No i dzieko siê skar¿y, ¿e boli. Najbardziej ostra ig³a musi byæ do zastrzyku w brzuch, tu nawet po 3 wk³uciach potrafi± byæ problemy. :roll:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 29, 2005, 12:53:34 »
ja po oko³o 10 wk³uciach mam wyra¼ne z tym problemy, boli, krew cieknie, siniaki siê robi± itp
w brzuch siê ju¿ nie k³ujê, nawet now± ig³a boli mnie jak diabli :twisted: a kiedy¶ nie bola³o wogóle ciekawe

dzi¶ spotka³am siê z bardzo mi³a sytuacj±, posz³am do apteki wykupic 2 opakowania pasków, babka mówi mi 22 z³ote, je jej "no to dziêkujê, zawsze kupujê po 3,20" a ona mi na to, ¿e powinnam siê cieszyæ ¿e tylko 22 z³ote, ¿e pañstwo mi dop³aca do pasków bo one w rzeczywistosci kosztuj± 60 z³otych za 1 opakowanie a ja jeszcze wybrzydzam. normalnie ci¶nienie mi tak skoczy³o :evil:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 29, 2005, 13:14:28 »
Nie¼le :evil:  :evil:  :evil:

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 29, 2005, 13:16:18 »
zaraz kupiê bilet do Warszawy i pojadê wyca³owaæ panów polityków po ty³kach za to ¿e mi dop³acaj± do pasków..
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 29, 2005, 14:18:53 »
Uwa¿aj, Kicia! Do biletów nie dop³acaj±!!!! :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 29, 2005, 20:01:15 »
Mo¿e podci±gn±æ to pod wyjazd celowy ;)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 29, 2005, 20:31:38 »
Cytat: "kicia"
dzi¶ spotka³am siê z bardzo mi³a sytuacj±, posz³am do apteki wykupic 2 opakowania pasków, babka mówi mi 22 z³ote, je jej "no to dziêkujê, zawsze kupujê po 3,20" a ona mi na to, ¿e powinnam siê cieszyæ ¿e tylko 22 z³ote, ¿e pañstwo mi dop³aca do pasków bo one w rzeczywistosci kosztuj± 60 z³otych za 1 opakowanie a ja jeszcze wybrzydzam. normalnie ci¶nienie mi tak skoczy³o :evil:


Chamstwo!!
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 29, 2005, 20:39:44 »
Ale s± tacy co kupi± z niewiedzy b±d¼ dlatego, ¿e nie ma innej apteki w pobli¿u. Trzeba podrzuciæ im ma³y :573: wrrrrr :shock:  :cry:  :cry:


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 31, 2005, 17:37:29 »
tylko po co mam "przep³acaæ" skoro mogê kupic za 3,20? :D a nawet za 1 grosz? :D zaraz robie nalot na aptekê w chorzowie :D  :D  :D bójcie siê panie aptekarki, mam receptê na 12 opakowañ :D  :D  :D tylko czy mi tyle jednorazowo wyda? :roll:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 31, 2005, 19:17:21 »
Cytat: "kicia"
tylko czy mi tyle jednorazowo wyda? :roll:

to ju¿ chyba zale¿y od Twojego szczê¶cia i humoru pani aptekarki.

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 31, 2005, 19:50:11 »
nie mia³am tyle szczê¶cia :grin:
owszem wydaæ mi chcia³a, ale akurat nie mia³a  :lol:
umówi³am siê na odbiór, jak juz zamówi± i bêd±
no i "okrad³am" pañstwo nasz drogie, bo za 5 opakowañ da³am 5 groszy :lol:
jako¶ mi ¿al nie ma
tata siê ¶mieje, ¿e mnie bêd± ¶cigaæ i do wiêzienia mnie zamkn± :razz:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Lancety, ig³y i inne...
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 01, 2005, 03:50:02 »
Spoko, nie zamkn±.
Rozporz±dzenie o receptach mówi, ¿e maj± wydaæ bez szemrania.
Mnie do¶wiadczenie nauczy³o, ze prêdzej apteka wyda, ni¿ lekarz wypisze takie ilo¶ci bez strachu na jednej recepcie.
Ale dziêki pomocy forum uda³o nam siê i to :)))