Autor Wątek: Inhalator do podawania insuliny  (Przeczytany 18316 razy)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« dnia: Październik 02, 2004, 12:20:14 »
Czytalam w Newsweeku, ze najprawdopodobniej w przyszlym roku pojawi sie na rynku pierwsza insulina wziewna. (w Polsce pojawi sie zapewne pozniej)
Nad taka insulina pracuje rowniez firma Novonordisk, ale badania potrwaja jeszcze 2-3 lata.
W tej chwili trwaja badania, czy insulina podawana w ten sposob dociera do krwi, jest w odpowiednich  ilosciach i czy nie uszkadza pluc.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 02, 2004, 12:27:05 »
hmmm a co jesli ktos ma katar? ... albo hmmmm zaburzone wziewanie  :wink:

Niestety przy takich metodach zawsze znajdzie sie jakies ale...

Kiedys ogl±d±³am program w telewizji... bodajze na Discovery w³asnie o insulinie wziewnej (chyba jeszcz w fazie eksperymentów) i tam by³o powiedziane ze mozna stosowac to tylko i wy³±cznie w cukrzycy typu 2. Ale to by³o pare lat temu, wiec moze cos sie zmieni³o.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 02, 2004, 12:32:03 »
Nie wiem, jak ta insulina, nad ktora pracuje Novonordisk.
O tej, ktora ma sie pojawic w przyszlym roku - Exubera, pisza ze jest przeznaczona dla pacjentow z cukrzyca typu 1 i 2.
A co do kataru..... inhalacje robi sie przez gardlo ;) :D
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 02, 2004, 18:58:58 »
Tu powstaje problem ilo¶ci wch³oniêtej insuliny...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Gosiaczek

 • Wiadomości: 25
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 02, 2004, 20:35:41 »
Tak siê zastanawiam....a je¶li kto¶ ma astmê co wtedy,czy insulina nie pomiesza siê z innymi lekami:?:  :?:  :!: miejmy nadziejê,¿e naukowcy rozwiej± nasze w±tpliwo¶ci :D
"Nie jest sztuk± nigdy nie upa¶æ,lecz z ka¿dego upadku zwyciêsko siê podnosiæ"

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 02, 2004, 23:16:20 »
Dobre pytanie  :)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 02, 2004, 23:23:02 »
Wydaje mi siê ¿e ta insulina nie bêdzie dla ka¿dego... tak jak teraz ka¿dy z nas ma insuline dobran± wed³ug potrzeb. Byæ mo¿e astmatyk nie bêdzie móg³ jej u¿ywaæ...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 05, 2005, 19:31:01 »
NOWA SZANSA CORAZ BLI¯EJ

Wyniki badañ opublikowane 20 kwietnia 2005 roku dowiod³y, i¿ zast±pienie tradycyjnych wstrzykniêc insuliny przez podawanie insuliny w formie inhalacji ju¿ wkrótce mo¿e stac siê rzeczywisto¶ci±. Da³o to nadziejê ponad 700 tys. chorym na cukrzycê w Wielkiej Brytanii, którzy codziennie musz± przyjmowaæ insulinê. Rezultaty badañ zosta³y zaprezentowane na Corocznej Konferencji Na Temat Cukrzycy przeprowadzonej w Glasgow.
Douglas Smallwood, dyrektor generalny Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycê w Wielkiej Brytanii stwierdzi³: "odk±d insulina zosta³a odkryta w roku 1920, zastrzyki by³y jedynym rozwi±zaniem dla chorych na cukrzycê. Wiele prób przeprowadzonych w celu odkrycia alternatywnych metod leczenia zakoñczy³o siê niepowodzeniem. Jednak ostatnio powoli zbli¿amy siê do celu. Odkrycie to mo¿e spowodowaæ istotn± zmianê w codziennym ¿yciu wielu chorych na cukrzycê".

¬ród³o: "Diabetyk" 7/2005
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 05, 2005, 19:39:25 »
Mo¿e wiêcej si³y powinni przeznaczyæ na znalezienie sposobu na  uleczenie cukrzyków!!!
Ale firmy farmaceutyczne nie s± tym zainteresowane :sad:
Mirk@

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 05, 2005, 21:54:06 »
A ja siê cieszê, ¿e ci±gle s± prowadzone badania w kierunku polepszenia, hmmm... nazwijmy to - leczenia, diabetyków. One przecie¿ nie wykluczaj± badañ id±cych innym torem - stworzenie 'sztucznej trzustki' czy badañ nad komórkami macierzystymi. Te ostatnie, daj±ce na razie najwiêcej nadziei, s± prowadzone od niedawna, wiêc na wyniki musimy poczekaæ co najmniej parê lat. Wolê podawaæ dziecku insulinê za pomoc± inhalatora (pod warunkiem, ¿e nie bêdzie ¿adnych przeciwskazañ).  :grin:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 05, 2005, 22:14:17 »
Mo¿e masz racjê... :roll:
Mirk@

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 06, 2005, 09:23:52 »
Zdecydowanie wola³abym inhalatory ni¿ dotychczasow± forme podawania insuliny. Choæ same zastrzyki nie przeszkadzaj± mi tak bardzo. Znacznie bardziej nie lubiê badania poziomu cukru we krwii- to jest dopiero dal mnie masakra. Szkoda, ¿e z tych "bezkrwawych" glukometrów nic nie wysz³o :sad:
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 06, 2005, 11:55:40 »
Ale ja zawsze bêdê chcia³a wiecej :twisted:

A bezkrwawy glukometr przyda³by siê, oj przyda³ :sad:
Mirk@

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 06, 2005, 12:11:41 »
Wiêcej, wiêcej... ja te¿ chcê wiêcej, ale czasem troszkê realizmu nie zaszkodzi ;) :lol: :619:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Inhalator do podawania insuliny
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 08, 2005, 09:13:55 »
Mnie tam uszczê¶liwi± wszelkie nieinwazyjne metody "leczenia"...  Niechby i inhalator!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj