Autor Wątek: Dla Przyjació³  (Przeczytany 2580 razy)

Offline Aga

  • Bardzo Słodki
  • *****
  • Wiadomości: 672
    • Zobacz profil
Dla Przyjació³
« dnia: Luty 20, 2006, 11:14:24 »
Nazywal sie Fleming i by³ biednym szkockim farmerem. Pewnego dnia, gdy
cie¿ko pracowal w polu us³yszal wolanie o pomoc dobiegajace z pobliskich
bagien. Pobieg³ tam i znalazl przestraszonego chlopca, którego uratowal od
¶mierci. Nastepnego dnia przed dom farmera zajechal powóz, z którego
wysiadl elegancki gentleman, który przedstawil sie jako ojciec uratowanego
chlopca. Powiedzial do farmera, ¿e chce mu zap³aciæ za uratowanie syna.
Farmer odrzek³, ¿e zap³aty nie przyjmie gdy¿ uratowa³ chlopca nie dla
pieniêdzy. W tym momencie do domu wszedl syn farmera Alexander.
- Czy to twój syn? - zapytal genetelman.
- Tak to mój syn - odrzekl dumnie farmer.
- Mam oferte dla Ciebie - op³ace nauke dla twojego syna tak, aby zdobyl to
samo wyksztalcenie jak mój syn. I je¶li chlopak jest taki jak jego ojciec
nie zmarnuje okazji i obaj bedziemy z niego dumni.
I tak sie stalo. Syn farmera ukonczy³ najlepsze szkoly i sta³ sie znany na
ca³ym ¶wiecie jako sir Alexander Fleming, odkrywca penicyliny. Wiele lat
pózniej ten sam chlopiec, który zostal uratowany z bagien zachorowal na
zapalenie pluc. Co uratowalo jego ¿ycie? Penicylina. Nazwisko chlopca: sir
Winston Churchill.
Kto¶ kiedy¶ powiedzial: wszystko powraca... Pracuj tak jakby¶ nie
potrzebowal pieniedzy. Kochaj tak jakby nikt nigdy ciebie nie zrani³.
Tañcz jakby nikt na ciebie nie patrzyl. Spiewaj jakby nikt cie nie
sluchal. ¯yj jakby byl raj na ziemi.
Wyslij to do ka¿dego, kogo uwa¿asz za przyjaciela. Irlandzkie zyczenie dla
przyjaciela mówi:
Niech zawsze bedzie praca dla twoich rak,
Niech w twoim portfelu zawsze bedzie moneta albo dwie,
Niech zawsze ¶wieci slonce w twoim oknie,
Niech przyjaciel zawsze bedzie przy tobie,
Niech po ka¿dym deszczu pojawia sie tecza,
Niech Bóg napelni twe serce rado¶cia...
A teraz wyslij to do przyjacio³.
I Ja to czynie dla Wszystkich moich forumowych przyjacó³  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************