Autor Wątek: Wymiana glukometrów...  (Przeczytany 91509 razy)

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #135 dnia: Styczeń 12, 2013, 19:20:32 »
Cytat: "agh_sko"
czy paski do tego glukometru s± refundowane?
tak...po 4,86
my u¿ywamy go teraz jest ok....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline agh_sko

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 64
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #136 dnia: Styczeń 13, 2013, 01:01:26 »
Dziêkujê bardzo za pomoc, heh, widzê, ¿e nie ja jedna chcê mieæ lub posiada wiêcej ni¿ jeden glukometr. Ten w.w da siê jeszcze kupiæ, kosztujê 75z³. Ale najpierw spróbujê wy¿ebraæ go w gabinecie diabetologicznym;) Mo¿e siê uda :D
H.Sienkiewicz- Szczê¶cie jest tam gdzie widzi je cz³owiek

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #137 dnia: Styczeń 13, 2013, 14:40:20 »
napisz maila do firmy, kiedy¶ wysy³ali za darmo do domu. ;)
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #138 dnia: Styczeń 13, 2013, 14:56:30 »
glucccarda 01 tak w³a¶nie dostali¶my... zadzwoni³am do nich i poprosi³am o glukometr.....teraz maj± z tego zysk bo wykupujê paski :P
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline agh_sko

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 64
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #139 dnia: Styczeń 14, 2013, 00:02:47 »
Ooo:) Dziêkujê za pomoc:) Jutro na pewno zadzwoniê. PS. A czy p³yn do glukometru jest refundowany? Czy muszê go zakupiæ bez recepty?
H.Sienkiewicz- Szczê¶cie jest tam gdzie widzi je cz³owiek

Offline oliwka13

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 149
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #140 dnia: Styczeń 14, 2013, 00:30:19 »
Ja dosta³am go w zestawie z glukometrem ale wydaje mi siê , ¿e raczej musisz go kupiæ na w³asny koszt bez refundacji ,ale mo¿e kto¶ ma lepsze informacje tez jestem ciekawa :)

Offline agh_sko

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 64
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #141 dnia: Styczeń 14, 2013, 01:53:56 »
Je¶li mogê spytaæ.... to czy te¿ masz z³e do¶wiadczenie z doinformowaniem w szpitalu? Chodzi mi....czy te¿ diabetolog nie po¶wiêci³ ci czasu na omówienie z tob± dok³adnie choroby? Hyh, czy to tylko u mnie w mie¶cie tak jest, ¿e wiêcej dowiedzia³am siê od dietetyczki ni¿ od lekarza?  :sad:
H.Sienkiewicz- Szczê¶cie jest tam gdzie widzi je cz³owiek

Offline Angie

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 412
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #142 dnia: Styczeń 14, 2013, 12:50:08 »
agh_sko,  ja mam dla córki ¶wietn± diabetolog. Bardzo du¿o siê od niej dowiedzia³am.
Szkolenie by³o bardzo cenne. teraz by³am 3 dni w szpitalu na kontroli, to zaprasza³a mnie na szkolenia nowych rodziców, ¿eby od¶wie¿yæ informacje.

Poszukaj informacji o dobrych diabetologach.
medtronic 722, wk³ucia sure t /adr/flex link,  Novorapid

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #143 dnia: Styczeń 14, 2013, 12:53:48 »
polecam przychodniê Medyk w Poznaniu:) tylko ¿e tam tylko do 18 lat.....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline oliwka13

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 149
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #144 dnia: Styczeń 14, 2013, 14:50:03 »
U nas ciê¿ko powiedzieæ z prowadz±c± dopiero mia³am 2 krótkie rozmowy. Za to na kurs idê ju¿ 3 raz i ca³y czas jest wa³kowany temat glukometrów i co to jest cukrzyca , bo za ka¿dym razem dochodzi kto¶ nowy pora¿ka.Prowadz±ca powiedzia³a , ¿e nie obiecuje ale ju¿ mo¿e w pi±tek Oliwka wyjdzie ,a tu dzi¶ edukatorka , ¿e materia³ jest gdzie¶ na oko³o 2 tygodnie no w takim tempie i tyle razy powtarzane chyba bêdê tak wyszkolona , ¿e szok :lol:

Offline agh_sko

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 64
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #145 dnia: Styczeń 14, 2013, 17:45:35 »
Krótkie rozmowy...ech...to zupe³nie jak u mnie. Ale tak by³o w szpitalu. G³upio zrobi³am, ¿e zapisa³am siê do diabetologa w szpitalu od razu. Na szczê¶cie przepisa³am siê ju¿ po tygodniu do lepszego specjalisty, któr± Pani Dietetyk mi doradzi³a. Dziêki NOWEJ Pani doktor wybieram siê do Poznania na kurs edukacyjny o cukrzycy, a przy okazji zrobi± mi badania, które u mnie w mie¶cie nie wysz³y jednoznacznie. Tzn. Jaki mam typ cukrzycy...ech.... do dzi¶ nie wiem...... NFZ jest straszne.... coraz bardziej leczenie w Polsce mnie przera¿a. Ale mam nadziejê, ¿e z czasem bêdzie lepiej, a nie gorzej. Pozdrawiam :D

[ Dodano: Pi± Sty 18, 2013 1:28 pm ]
Dziêkujê Anitapa i Monika 8)  Przys³ano mi ju¿ glukometr dziêki waszym radom. Dziêkujê
H.Sienkiewicz- Szczê¶cie jest tam gdzie widzi je cz³owiek