Autor Wątek: Wymiana glukometrów...  (Przeczytany 86412 razy)

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #120 dnia: Luty 17, 2012, 16:48:43 »
Cytat: "aniasolt"
Proszê dorad¼cie mi jaki jest najlepszy glukometr z Waszego do¶wiadczenia. Od miesi±ca u¿ywam Glucocarda ale za du¿e s± rozbie¿no¶ci i chcê go wymieniæ na inny. U¿ywa kto¶ z Was ONE TOUCH SELECT MINI?

Ja u¿ywa³am, obecnie jednak wróci³am do Ixella OLED'a. OneTouch Select Mini jest w porz±dku - wiarygodny, ma³y... Paski refundowane. W sumie, polecam.
Aczkolwiek bardziej zadowolona jestem z Ixella OLED'a. Nigdy do innego nie wrócê .


Paski do Linka - s±dzê, ¿e nie mniej jak 15 z³ opakowanie....

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #121 dnia: Luty 17, 2012, 20:24:43 »
Glukokard nie by³ by jak dla mnie z³y ale ten 1 przycisk i nigdy nie wiem gdzie jest co na nim  :twisted: Zanim znajdê ostatnie wyniki to ze 3 razy go wy³±czê  :oops:
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #122 dnia: Luty 17, 2012, 22:27:58 »
Link - obstawiam oko³o 20 z³ za 100 pasków  :evil:
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline meganpoe

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 81
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #123 dnia: Luty 17, 2012, 23:14:12 »
My narazie mamy glucocarda i zostajemy przy nim ale z tym przyciskiem to rzeczywi¶cie trochê pora¿ka, jak mi siê w³aczy przypadkowo ¶rednia z 7 dni to juz nie mogê wrócic do wyników bez wy³±czenia glukometru(no chyba ¿e czego¶ nie kapujê), jeszcze chwila i bedê musia³a zmieniæ baterie.
Magda

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #124 dnia: Luty 18, 2012, 01:01:37 »
Cytat: "adamo64"
No tak niestety sta³o siê: firmy da³y zbyt wysokie ceny na swoje paski i nie wesz³y w styczniu do refundacji

Gdyby chodzi³o o ceny, to wszystkie paski do refundacji by wesz³y, tylko trzeba by za nie odpowiednio wiêcej dop³aciæ. Powody by³y inne...
na³ogowy browerzysta

Offline kruszynka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 717
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #125 dnia: Luty 18, 2012, 18:05:16 »
Cytat: "Szybki kot"
http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=2671

Accu-Cheki te¿ od 1 marca maj± byæ refundowane.


Ciesze sie bardzo :D
Pozdrawiam serdecznie
  Dorota

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 643
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #126 dnia: Luty 20, 2012, 07:54:08 »
Cytat: "biker"
...Powody by³y inne...


za cienkie koperty decyzyjne

Offline Szybki kot

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 514
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #127 dnia: Luty 20, 2012, 22:28:07 »
Dlaczego nie mog± byæ wszystkie paski refundowane?

I pacjent decyduje ,który glukometr mu pasuje ?

Pozdrawiam.
Paradigm 722, Quick-set, Novorapid

Offline iwa2

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 309
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #128 dnia: Luty 23, 2012, 19:39:41 »
A ja dzisiaj szuka³am pasków do Glucocarda i nigdzie u nas nie ma . W aptece dosta³am ostatnie 2 opakowania i powiedziano mi ,¿e w hurtowniach nie ma. Dobrze ,¿e mam jeszcze trochê pasków do Accu Cheka.
Pozdrawiam Iwa2
Pompa Accu Chek Combo FlexLink

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #129 dnia: Luty 24, 2012, 20:17:01 »
Dzi¶ sprawdzi³am na wysokim cukrze glukogarda i ró¿nica miêdzy contourem a nim by³a 70 mg% i bardziej wierzê contourowi wiêc glucokard wg. mnie te¿ zawy¿a.
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #130 dnia: Marzec 02, 2012, 12:28:37 »
Ja te¿ szuka³am pasków do Glukocarda i nie ma :!:  Dzwoni³am do Biotonu i powiedzieli, ¿e od nastêpnego tygodnia powinny byæ ju¿ w hurtowniach :evil: A niby wszystkie firmy by³y tak dobrze przygotowane na reformê :evil:
Ale wkurzy³am siê strasznie na now± listê leków refundowanych, bo zamiast paski tanieæ to dro¿ej± :evil:  :evil:  :evil:  Paski do OTS do lutego 5,20z³ a od marca 6,63 :evil:  Ten glukometr u¿ywamy od d³u¿szego czasu ale ze wzrostem cen chcia³am przej¶æ na tañszy w eksploatacji i wybór pad³ na Glukocarda mini i ceny do lutego 3,47 a od marca 4,80z³. To jest jaki¶ koszmar jak tak dalej pójdzie to do koñca roku kalendarzowego za paski p³aciæ bêdziemy po 20 z³ za opakowanie :evil:  :evil:  :evil:
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Aleksandra

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #131 dnia: Marzec 02, 2012, 12:49:02 »
A naj¶mieszniejsze jest to ¿e od 1 marca Accu s± najtañsze 3,20   :shock: a niedawno nie by³o ich na li¶cie... oni sobie jaja z nas robi±  :evil:

Offline agh_sko

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 64
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #132 dnia: Styczeń 12, 2013, 17:57:01 »
Jestem nowa na forum:) . Obecnie mam glukometr ONE TOUCH, ale uczêszczam do szko³y i niezbyt jest on porêczny. Jak by³am niedawno u diabetologa to widzia³am taki malu¶ki glukometr, czy nie wie mo¿e kto¶ z was z jakiej móg³ on byæ firmy? Poza tym wola³abym mieæ jeden zapasowy, bo gdy bateria mi pad³a po 2tygodniach w³o¿enia do glukometru tu¿ przed kolacj± to musia³am i¶æ do przychodni ¿eby zbadaæ cukier:/- niestety by³a to wtedy niedziela:/ ( i tak cud, ¿e trafi³am na lekarkê która mia³a swój W£ASNY zestaw pierwszej pomocy ) Pozdrawiam
H.Sienkiewicz- Szczê¶cie jest tam gdzie widzi je cz³owiek

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #133 dnia: Styczeń 12, 2013, 18:13:29 »
Cytat: "agh_sko"
widzia³am taki malu¶ki glukometr
zale¿y jaki mo¿e najnowszy  accu-chek performa nano..... albo glukoccard 01
https://www.accu-chek.pl/microsites/performanano/
http://diabetyk24.pl/glukometry,-nakluwacze,-lancety,-plyny-glukometr-glucocard-01-mini-plus-o_l_76_723.html
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline agh_sko

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 64
  • Zobacz profil
Wymiana glukometrów...
« Odpowiedź #134 dnia: Styczeń 12, 2013, 19:14:37 »
Ooo:) GLUCOCARD 01 – mini plus, jest wspania³y. I s± o nim pozytywne opiniê. Dziêkujê bardzo za pomoc:) Pozdrawiam serdecznie. PS. Nie wie kto¶ mo¿e czy paski do tego glukometru s± refundowane?
H.Sienkiewicz- Szczê¶cie jest tam gdzie widzi je cz³owiek