Autor Wątek: Wyliczanie WW i WBT  (Przeczytany 6302 razy)

Offline Mareg

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« dnia: Sierpień 25, 2006, 20:27:11 »
Witam,
w³a¶nie ukoñczy³em pracê nad plikiem excela wyliczaj±cym ilo¶æ insuliny do posi³ku. Plik okre¶la WW i WBT.
U¿ytkownik wybiera sk³adniki posi³ku z listy oko³o 700 produktów, wpisuje wagê poszczególnych produktów i mamy wynik, który pokazuje ile nale¿y daæ insuliny. Dodatkowo mo¿emy zdefiniowaæ 10 zestawów posi³ków, kóre ³adujemy 1 klikniêciem. W porozumieniu z lekarzem wpisujemy równie¿ przeliczniki, jakie ustali lekarz tzn. np. na ¶niadanie na 1 WW 1,5 jednostki, na kolacjê 0,7 jednostki.
Osoby zainteresowane proszê o informacjê.
Pozdrawiam  :grin:
Czasami najtrudniej jest zrozumieæ najprostsze rzeczy

Offline Karmelek

 • Administrator
 • Light
 • *****
 • Wiadomości: 217
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 25, 2006, 20:55:22 »
Cytat: "Mareg"
Osoby zainteresowane proszê o informacjê.

Chcesz na tym zarobiæ?
Czy chcesz podzieliæ siê swoj± prac± z innymi s³odkimi?

Offline Aleksandra

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2006, 21:25:03 »
No w³a¶nie :grin:  :?:

Offline Mareg

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 27, 2006, 17:48:18 »
Czy w tre¶ci mojej wiadomo¶ci jest gdzie¶ mowa o jakimkowiek honorarium?
Niestety mnie zasmucili¶cie  :cry:
Czasami najtrudniej jest zrozumieæ najprostsze rzeczy

Offline Karmelek

 • Administrator
 • Light
 • *****
 • Wiadomości: 217
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 27, 2006, 22:32:37 »
Mareg, napisa³e¶:
Cytat: "Mareg"
Osoby zainteresowane proszê o informacjê.

co mog³o oznaczaæ dalej "a podam numer konta" lub "przeslê plik na malia" ...

W takim razie je¶li chcesz mo¿esz wys³aæ owy plik na adres redakcja@diabetica.pl, a my umie¶cimy go na naszym serwerze - wiêcej osób bêdzie mog³o skorzystaæ z Twojej pracy.

Offline Mentauron

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2006, 10:30:20 »
Zainteresowanych wydaje mi siê, ¿e bêdzie od groma i jeszcze trochê ^^.
¯ycie jest s³odziutkie ^^

Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, lecz z³o dobrem zwyciê¿aj.

Bêdzie dobrze. Musi byæ. Nie ma innej mo¿liwo¶ci ^^.

Offline diabetics

 • Wiadomości: 12
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 28, 2007, 20:02:57 »
Wyliczanie WW i WBT jest jedn± z cech programu Diabetics.

Wiêcej w w±tku:

http://forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=2356

Offline Mareg

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 28, 2007, 22:11:26 »
Mój plik jest do pobrania na stronie http://cukrzyca.akcjasos.pl/?a=text&id=622 pod nazw± Kalkulator insulinowy. Pro¶ba o kontakt wynika³a z konieczno¶ci wyja¶nienia obs³ugi tego pliku, a nie chêci "podania numeru konta"  :cry:  .

 :grin:
Czasami najtrudniej jest zrozumieæ najprostsze rzeczy

Offline diabetics

 • Wiadomości: 12
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 05, 2007, 17:56:11 »
Witam,

Ju¿ ponad 1000 osób wykaza³o zainteresowanie programem Diabetics :)

Zachêcam do korzystania z forum dedykowanego dla programu:
http://diabetics.phpbb24.com/

Mam nadziejê, ¿e Wasze wypowiedzi wp³yn± na poprawê funkcjonalno¶ci i kszta³t programu w kolejnych wersjach.

Pozdrawiam,
Autor

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 07, 2007, 14:16:44 »
O to wspania³a wiadomo¶æ :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline diabetics

 • Wiadomości: 12
  • Zobacz profil
Wyliczanie WW i WBT
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2008, 00:50:40 »
Na stronie programu Diabetics pod linkiem:
http://www.esolutions.smart-bits.pl/eservices/download.aspx?productid=pocket_diabetics_full_network&culture=pl
dostêpny jest instalator pozwalaj±cy zainstalowaæ Pocket Diabetics z komputera stacjonarnego/laptopa wraz z wszystkimi wymaganymi komponentami.

Mam nadziejê, ¿e umo¿liwi to instalacjê u¿ytkownikom, którym do tej pory nie uda³o siê tego zrobiæ (z uwagi na zawi³o¶æ instalacji dla 'nie wtajemniczonych').

Pojawi³y siê urz±dzenia PocketPC w rozs±dnych cenach (jak na mo¿liwo¶ci). Proszê zerkn±æ na stronê:
http://diabetics.phpbb24.com/forum/viewtopic.php?t=5
Opisujê tam jedno z nich (przetestowa³em).

W ramach najnowszej wersji dostêpne jest równie¿ wiele nowych funkcji.

Utworzy³em domenê diabetics.pl wiêc strona programu dostêpna równie¿ przez:
http://diabetics.pl

Zapraszam na stronê programu i do zapoznania siê z najnowsz± wersj±.

Pozdrawiam,
Autor

[ Dodano: Pon Mar 17, 2008 12:57 am ]
Zapomina³em dodaæ, ¿e rozpoczê³a siê podwójna promocja - na poszczególne wersje i dublet.

Pozdrawiam.
Autor