Autor Wątek: Zamiast Pendry  (Przeczytany 12852 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« dnia: Październik 04, 2005, 16:45:45 »
Dzi¶ dosta³am maila z tak± informacj±(zreszt± wiemy ju¿ o tym )

WITAM,

Informuje,¿e glukometru PENDRA nie bêdzie w sprzeda¿y,w zamian oferujemy
glukometr GUARDIAN.
W za³±czniku przesy³am informacje dot. w/w glukometru.

Z powa¿aniem

S³awomir Kowalczyk

A tu tre¶æ z za³±cznika:


Szanowni Pañstwo,

W zwi±zku z Pañstwa zainteresowaniem nieinwazyjnym glukometrem PENDRA® do ci±g³ego monitoringu glikemii informujemy, ¿e urz±dzenie to do dnia dzisiejszego nie zosta³o wprowadzone do sprzeda¿y nigdzie na ¶wiecie przez szwajcarskiego producenta – firmê Pendragon Medical, która popad³a w k³opoty finansowe i zbankrutowa³a. Okaza³o siê, ¿e glukometr ten nie dzia³a³ prawid³owo w warunach rzeczywistych u znacz±cej czê¶ci pacjentów. Jako firma posiadaj±ca umowê dystrybucyjn± pogodzili¶my siê z faktem, ¿e PENDRA® nie zostanie nigdy wprowadzona do sprzeda¿y.

W zastêpstwie PENDRY® mamy przyjemno¶æ zaproponowaæ Pañstwu urz±dzenie do ci±g³ego monitoringu glikemii Guardian amerykañskiej firmy Medtronic Minimed. Holter poziomu cukru Guardian dokonuje pomiaru glikemii co 1 minutê (odczyt co 5 minut) i posiada system alarmów informuj±cych o zagro¿eniu hipo- i hiperglikemi±. Poni¿ej przedstawiamy charakterystykê tego urz±dzenia:

 


-   ci±g³y monitoring glikemii – pomiar co 1 minutê, odczyt co 5 minut (288 odczytów na dobê) gwarantuje doskona³± kontrolê cukrzycy
-   alarm hipo- i hiperglikemiczny pozwala na szybk± reakcjê i chroni przed ¶pi±czk± oraz zapobiega typowym dla cukrzycy powik³aniom takim jak: stopa cukrzycowa, choroby oczu, nerek, uk³adu nerwowego i serca
-   mo¿liwo¶æ przenoszenia danych do komputera pozwala na analizê krzywej glikemii oraz ustalenie optymalnej diety i trybu ¿ycia
-   wk³uwany sensor nale¿y wymieniaæ co 3 dni
-   urz±dzenie posiada amerykañski certyfikat FDA gwarantuj±cy bezpieczeñstwo i wiarygodno¶æ otrzymywanych wyników
-   urz±dzenie jest przeznaczone dla osób w ka¿dym wieku
-   urz±dzenie pojawi siê w sprzeda¿y jeszcze w 2005 roku

Wszystkie osoby zainteresowane glukometrem Guardian do ci±g³ego monitoringu glikemii proszone s± o kontakt z nasz± firm±.


Medmess
Ul. W³ókiennicza 98
04-964 Warszawa
tel. (22) 872 00 66, 872 38 66
e-mail: info@medmess.pl
WWW: http://www.medmess.pl
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 04, 2005, 17:58:20 »
pierwsze co by mnie interesowa³o to cena
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 04, 2005, 18:28:48 »
Malgos czy to nie jaest to co prezentowal przedstawicel Medtronika w czerwcu na spotkaniu w Klinice we Wrocku?? Cena jest podobna do pompy ok 16 tys zl wiec   :612:  na razie pozostaje nam tylko pomarzyc
A tak z ciekwosci to fajny jest ten Nycocard (cztery testy w jednym to o czym Miska marzysz), ale brak ceny ciekawe ile kosztuje????
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 04, 2005, 18:37:38 »
bez ¿artów :? 16 ty¶? to ja podziêkujê :570:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 04, 2005, 20:32:37 »
Cytat: "Aga"
A tak z ciekwosci to fajny jest ten Nycocard (cztery testy w jednym to o czym Miska marzysz), ale brak ceny ciekawe ile kosztuje????


Agu¶ wiecej mozna poczytac tutaj :) http://forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=841

A ceny
Sam aparat  -> 2,650 z³
Testy do hemoglobiny  -> 325 z³ za 24 sztuki
Testy do Albumin  -> 281, 60 z³ za 24 sztuki
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline dorotaj

 • Wiadomości: 15
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2005, 20:34:48 »
szkoda...... :(  :(
ale fajnie jest pomarzyæ  :grin:  :grin:

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 04, 2005, 20:46:31 »
Hm, chyba a¿ tak mi nie przeszkadza to k³ucie, ¿eby wydaæ na taki sprzêcik 16 tys  :o
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Karmelek

 • Administrator
 • Light
 • *****
 • Wiadomości: 217
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2005, 22:59:42 »
Ehh.. kumulacja 3mln by³a ostatnio w totka trzeba by³o graæ :)

Guardian to chyba niezupe³nie bezkrwawy glukometr? Co¶ s³yszalam ¿e to nastêpca CGMS'a?


Mogliby to trochê zminiaturyzowaæ bo nied³ugo chory na cukrzycê bêdzie chodzi³ uzbrojony jak terminator w pompy, glukometry  ;)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 04, 2005, 23:22:20 »
Mo¿e za 5 :roll: , 10 :roll: , 15 :roll:  lat  


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 05, 2005, 07:59:07 »
To zna ka¿dy: nadzieja matk± g³upich! Od dzi¶ funkcjonuje nowe has³o: nadzieja tylko dla bogatych!!!! Brrr... Choæ z drugiej strony: chodziæ non stop z tym wk³uciem... Ech, nie mam siê nad czym zastanawiaæ!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline RAMZES

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 138
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 05, 2005, 19:49:31 »
kolejna zabawka tylko dla wybrancow,no ale ci ktorzy swiezo zachorowali musza miec nadzieje.
tylko g³upiec bezgranicznie wierzy w to,co wmawiaj± mu inni!!!

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 05, 2005, 20:27:04 »
e tam, to 16 tys przeznacze na co innego :P
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 06, 2005, 00:12:42 »
Heh  :sad: to jest to,o czym nam ju¿ opowiadano we Wrocku :(  ale to jest tylko do pompy.Nadaje sie te¿ dla dzieci.Dzi¶ dos³ano mi maila:

Urz±dzenie to jest przeznaczone dla osób w ka¿dym wieku.
Mam jeszcze cene GUARDIANA.
holter+przeka¿nik 12000 PLN
comstation (wgrywa do komputera) 1315 PLN
sensor wymienny co 3 dni 193PLN
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 06, 2005, 07:35:05 »
Cytat: "Misioza"
sensor wymienny co 3 dni 193PLN


co to dla nas ... 193 z³ na 3 dni  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :?  :?  :(

Chociaz szczerze powiem ze nie chcia³abym tego urz±dzenia na sta³e, ... co innego na pare dni w celu badan.
To poprostu unowocze¶niony CGMS ... a do pendry niestety mu daleko, i ciezko nazawac go nieinwazyjnym jesli ma wk³ucie   :neutral:  :neutral:  :neutral:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Zamiast Pendry
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 06, 2005, 18:57:26 »
Cytat: "Misioza"

holter+przeka¿nik 12000 PLN
comstation (wgrywa do komputera) 1315 PLN
sensor wymienny co 3 dni 193PLN


Noooooo, tanio jak barszcz  :evil:  :evil:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia