Autor Wątek: Grillowanie  (Przeczytany 19012 razy)

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Grillowanie
« dnia: Maj 29, 2005, 21:28:32 »
Wczoraj poszli¶my nad wodê no i oczywi¶cie zatêskni³o sie nam za starymi czasami, kiedy to nikt nie u¿ywa³ grilla i zrobili¶my ognisko....by³o suuuper. DZieciaki mia³y frajde, ¿e mog± postaæ z patykiem przy ognisku, a jak smakowa³a kie³baska...mnaim :P pachn±ca dymkiem... obok nas siedzia³ m³ode towarzystwo i patrzyli sie na nas tak jak gdyby¶my sie urwali z epoki kamienia ³upanego....no jak to przecie¿ dzi¶ wszyscy u¿ywaj± grilla...nawet posz³o kilka komentarzy w nasz± stronê, bo towarzystwo by³o oczywi¶cie w stanie tzw. upojenia, ale kto by sie przejmowa³. ¯a³ujemy tylko, ¿e nie wzieli¶my ziemniaków co by je upiec w ¿arze...ale co sie odwlecze to nie uciecze hihihihi kurde, ale sie rozpisa³am :lol:
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline KAMILA

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 121
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 29, 2005, 22:45:43 »
:D  :D No no ale zrobi³a¶ apetytu! Ale naprawdê nie ma nic lepszego jak upiec kie³baskê nad ogniskiem!! mniam mnia I nie ma to jak ziemniaczek z ogniska pychhha!!!! :D  :D
By yourself, no matter what they say!

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 29, 2005, 22:50:40 »
...A potem jeszcze kilka kartofelków do ¿aru i mniam mniam - ziemniaczki w popiele- troszkê soli...palce lizaæ, my te¿ wolimy ognicho ale nie zawsze siê da.

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2005, 09:03:01 »
Oj zjad³abym sobie kie³baskê z ogniska :D:D:D Chyab nastêpny weekend bêdzie pod znakiem kie³baski :D:D:D:D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 30, 2005, 13:16:23 »
Szkoda tylko ¿e pieczone ziemniaczki maj± b.wysoki index glikemiczny 85 (prawie jak bia³y ry¿ = 87)   :sad:
mo¿e kie³baska spowolni wch³anianie :?:

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 30, 2005, 14:33:18 »
Cytat: "Giga"
Szkoda tylko ¿e pieczone ziemniaczki maj± b.wysoki index glikemiczny 85 (prawie jak bia³y ry¿ = 87)   :sad:

-jeden malutki ziemniaczek mo¿e nie zaszkodzi, przecie¿ nie trzeba zjadaæ pó³ kilo na raz :wink:
My zawsze wrzucamy z 10-15 ziemniaczków ¿eby dla ka¿dego by³o po 1-2, wiadomo ¿e nie wszystkie siê dopiek±, albo niektóre siê spal± :D

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 30, 2005, 18:53:13 »
Mmmm... Ognisko... Wiem ju¿ co bêde robi³a w pi±tkowy wieczór ;)
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 30, 2005, 19:36:24 »
A ja w³a¶nie po grillu. Na ogó³ nie lubiê tego typu jedzenia: takie zwêglono - uwêdzone. Ale kolega Andrzej w grillowaniu jest mistrzem! nie wiedzia³am, ¿e tak te¿ mo¿na. Kie³baska by³a soczysta w ¶rodku, chrupi±ca na zewn±trz, ponadziewana cebulk±, która cudownie pachnia³a podczas rozgrzewania siê... Hmmm....
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 30, 2005, 23:58:52 »
Cytat: "emh"
takie zwêglono - uwêdzone. Ale kolega Andrzej w grillowaniu jest mistrzem! nie wiedzia³am, ¿e tak te¿ mo¿na. Hmmm....

Zwêglone jest najlepsze  :twisted: jak dla mnie. Ja w tym roku te¿ ju¿ mia³em ognisko. Taka kie³baska du¿o lepsza od grilowanej. Ziemniaczki oczywi¶cie te¿ by³y.

ps. W dzieciñstwie jad³em wêdzonego karpia. Wêdzi³ siê chyba ponad dobe. To by³ dopiero zapach. hmmmmm pyszne, niesamowity smak


pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 31, 2005, 00:37:33 »
:D  :D  :D nie mogê czytaæ tych postów,bo mnie zaraz skrêci  :D  :D  :D  :D  :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 31, 2005, 08:56:26 »
Piotru¶ tym karpiem mnie dobi³e¶  :lol:  :lol: Ale¿ cudowny zapach musia³ byæ...mmmmm
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 31, 2005, 18:11:42 »
A ja pamiêtam  pierwszego zjedzonego wêdzonego pstr±ga. Znajomy uwêdzi³. Jak jedli¶my by³ jeszcze cieplutki. Nigdy  nie zapomnê tego w³a¶nie smaku: delikatne, rozp³ywaj±ce siê w ustach miêsko... Smakowa³ niemal jak kurczak!!!
I druga moja wa¿na przygoda z wêdzeniem, to równie¿ wêdzone metod± gospodarsk± szynka i boczek!!! I równie¿ jedzone jeszcze cieplutkie!!! Nie wiem, jak Wy, ale ja idê do kuchni... :) Pozdrawiam! G³odna Ewa. :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 31, 2005, 18:30:03 »
No Piotr tym karpiem to pobiles nawet te ziemniaki  z ¿aru... :P a jaka rozkosz, jak sie tego karpia jeszcze osobi¶cie z³owi... :lol:
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 31, 2005, 18:41:37 »
Nie ³owi³em bo mnie nie dopu¶cili. By³em jeszcze za ma³y ¿eby z sieci± po stawie ganiaæ. Patrzy³em z brzegu co wyprawiail kuzyni z wójkiem  :D  :D  :D  :D  :D  :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Grillowanie
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 02, 2005, 17:15:33 »
Cytat: "emh"

I druga moja wa¿na przygoda z wêdzeniem, to równie¿ wêdzone metod± gospodarsk± szynka i boczek!!! I równie¿ jedzone jeszcze cieplutkie!!! Nie wiem, jak Wy, ale ja idê do kuchni... :) Pozdrawiam! G³odna Ewa. :)

Kiedy¶ moi rodzice kupili na wsi ca³± ¶winkê i dali j± do uwêdzenia... Co to by³y za pyszno¶ci!! Takie wêdliny ze sklepu nie s± wêdzone tylko nacierane bodajrze jak±¶ saletr± i st±d ten kolor i zapach.
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.