Autor Wątek: Psy wyczuwające hipo  (Przeczytany 11535 razy)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Psy wyczuwające hipo
« dnia: Maj 11, 2005, 17:07:59 »
Skoro Ewa poruszy³a ten temat, to go tu umieszczê :lol:

Ogl±da³am taki brytyjski program, w którym mówili o tym, ¿e psy potrafi± wyczuæ hipo u swoich w³a¶cicieli. Jeden z tamtejszych diabetologów przeprowadzi³ sondê w¶ród swoich pacjentów. Okaza³o siê, ¿e 60 % posiadaczy psów stwierdzi³o, ¿e zwierzêta zdecydowanie wyczuwaj± niskie cukry. Reszta sondowanych stwierdzi³a, ¿e nie zwraca³a uwagi na zachowanie swoich pupilów (a to nie wyklucza, ¿e nie wyczuwa³y). Z tego, co komentowano w tym programie, wynika, ¿e s± prowadzone badania nad tym zjawiskiem.
« Ostatnia zmiana: Listopad 30, 2015, 00:18:36 wysłana przez Misioza »
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 11, 2005, 17:25:45 »
Dopiero jak zaczê³am czytaæ ten temat i Ewy przypomnia³o mi siê, ¿e jak przyjechali¶my do Siedlec (bo przez dwa lata nie mieszka³am tutaj) w domu by³ pies. Damianek ju¿ mia³ cukrzycê i jedno co zauwa¿y³am to, ¿e Ramzes (tak siê wabi) non stop chodzi³ za Damiankiem i czêsto Go liza³. Nie wiem czy wyczuwa³ wysoki cukier i przyciaga³ go s³odki zapach, a byæ mo¿e to w³a¶nie hipo go niepokoi³o. Niestety odda³am Ramzesa do te¶ciów, bo to by³o nie do wytrzymania ¿e ca³y czas za Damiankiem chodzi³ i dziecko zaczê³o siê baæ psa.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 11, 2005, 17:55:47 »
Co¶ w tym jest...Szczególnie u czworonogów.Niestety mamy tylko rybki  :grin:  :grin:  :grin: one nie zachowuj± siê jako¶ dziwnie :D w przypadku hipo czy hiper u Tysi :D A szkoda :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2005, 20:35:22 »
Gosia, mo¿e powinna¶ chodziæ za Tysi± z akwarium pod pach± i uwa¿nie obserwowaæ rybki??? ;)  :lol:  :lol: :619:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 12, 2005, 01:31:54 »
Albo w woreczku :D L¿ejszy :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2005, 09:06:41 »
Ale w woreczku mog± siê zachowywaæ nienaturalnie :P ;)  :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 13, 2005, 15:21:30 »
Ju¿ biegnê na Was donie¶æ do Towarzystwa Opieki Nad Zwierzêtami!!! ¯eby z rybkami na spacer??? <wow>
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 13, 2005, 15:50:00 »
Ewa, rybkom te¿ siê co¶ od ¿ycia nale¿y..... a nie od razu na patelniê... :619: ;) :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 13, 2005, 21:37:18 »
Akwariowe i tak maj± lepiej ni¿ te w rzeczkach i stawach: jedzenie im rzucaj±, ciep³o w du..., woda notorycznie tleniona... Tylko brak wolno¶ci. Ale one nie zdaj± sobie z tego sprawy, a poza tym, to czemu akurat rybki mia³y by byæ wolne...? Ale¿ mi traktat filozoficzny zacz±³ wychodziæ!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 15, 2005, 20:10:41 »
Cytat: "emh"
Tylko brak wolno¶ci. Ale one nie zdaj± sobie z tego sprawy, a poza tym, to czemu akurat rybki mia³y by byæ wolne...?


Jak to nie zdaj± sobie sprawy :?:
Ewcia, a ogl±da³a¶ "Gdzie jest Nemo?"

Wszystkie uciek³y jak dowiedzia³y siê, ¿e jest co¶ poza akwarium :)))))

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 16, 2005, 14:39:26 »
Giga, niestety nie ogl±da³am Nemo!!! Jak widzê, to mój powa¿ny b³±d!!! :) Ju¿ idê do chrze¶niaka po¿yczyæ... :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 30, 2005, 09:30:40 »
Psy nie tylko potrafi± wyczuæ niedocukrzenie!
Kanadyjscy naukowcy z University of Calgary opublikowali w "Neurology" wyniki badañ, z których wynika, ¿e psy (szczególnie owczarki i rottweilery) przeczuwaj± na kilka godzin wcze¶niej ataki epilepsji swego pana. Staj± siê wtedy nerwowe i li¿± swojego pana chc±c zwróciæ uwagê na niebezpieczeñstwo.
na³ogowy browerzysta

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 30, 2005, 18:57:02 »
Nie chcê Ciê martwiæ Bik, ale ogl±da³am na ten temat program jakie¶ 5-6 lat temu... Te psy specjalnie siê szkoli, a nastêpnie daje pod opiekê takiemu epileptykowi.
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 30, 2005, 19:31:51 »
Agniesia! To chyba nie koniecznie, a przynajmniej nie tylko kwestia szkolenia. Mam kumpelê - epileptyczkê, która nadej¶cia ataku nie czuje, ale doskonale przeczuwa³ to jej jamnik. Dziwnie siê wtedy do niej ³asi³, liza³ j± i skamla³...
Ja tam wierzê w ten nadplanowy zwierzêcy zmys³. Nie mogê w niego w±tpiæ, bo raz uratowa³ mi ¿ycie. Pozdrawiam! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Psy wyczuwaj± hipo u w³a¶cicieli
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 06, 2005, 12:58:49 »
A ja my¶lê, ¿e nie jest istotne, czy pies jest wyszkolony specjalnie, czy nie, ale to, ¿e potrafi przeczuæ atak  :)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia