Autor Wątek: sezon rowerowy!  (Przeczytany 26961 razy)

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 21, 2005, 19:37:16 »
Ja takich nie uznajê. :P
Przelanie piwa do bidonu problemem oczywi¶cie nie jest, ale za jazdê rowerem po pijanemu mogê straciæ prawo jazdy na samochód, a nawet pój¶æ do wiêzienia (powy¿ej 0,5 promila - a tyle siê ma ju¿ po 3 piwach).
na³ogowy browerzysta

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 21, 2005, 21:07:15 »
...

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 22, 2005, 00:10:52 »
Kto mnie bêdzie goniæ? Policja? Czym - swoimi urz±dzeniami roweropodobnymi? Je¿d¿ê 3x szybciej od nich. :P A mo¿e samochodem? Zeskoczê z pierwszych lepszych schodów lub murka i pomacham :516:
:twisted:
na³ogowy browerzysta

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 22, 2005, 07:22:01 »
...

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 22, 2005, 10:41:20 »
A maj± enduro? :mrgreen:
na³ogowy browerzysta

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 22, 2005, 12:57:03 »
...

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 22, 2005, 21:51:42 »
Cytat: "ARTUR"
biker przecie¿ s± piwa w plastikowych butelkach , ostatnio monopolowym widzia³em :D:D


Biker jeszcze nie tak dawno zabija³ za poczêstowanie go piwem w puszce, a Ty, Artur wyje¿d¿asz z plastikiem i nie reaguje. Dziwne!
Pozdrawiam! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 23, 2005, 07:48:49 »
...

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 23, 2005, 12:09:17 »
Biker jest "trochê wiêkszy" od nas wszystkich... Pomy¶lcie tylko: tyle centymetrów dobroci na raz! U¶ciski! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 25, 2005, 22:19:34 »
Artur: :560: za propozycje przechowywania tego szlachetnego trunku, "p³ynnego chleba" i nektaru bogów jakim jest piwo w jakim¶ ohydnym plastiku. :513:

:wink: :lol: :wink:
na³ogowy browerzysta

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 25, 2005, 23:02:07 »
Biker! A jednak dotar³o do Ciebie co On napisa³...!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 26, 2005, 07:53:16 »
Ewa - to by³o na Twoje ¿yczenie. :P
To jest temat rowerowy i lepiej skoñczmy ju¿ pisaæ tutaj o piwie... :twisted:
na³ogowy browerzysta

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 26, 2005, 09:49:46 »
A ja jako¶ tak to odebra³am, ¿e piwo jest integraln± czê¶ci± jazdy na rowerze... He, He.
Ale o.k. Og³aszam: koniec z u¿ywkami (na tym forum, ma siê rozumieæ). :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 29, 2011, 08:25:31 »
no w³a¶nie rower....
 dzisiaj Kaja obudzi³a siê z poziomkiem 66 dosta³a krówkê i jedno ciastko z ziarnami bo do szko³y chcia³a jechaæ rowerem- 750 m.......
 zastanawiam siê co lepsze lub gorsze marsz czy rower na taki dystans i taki poziom.... po przyjechaniu do szko³y cukier 180....... jestem ciekawa co bêdzie do ¶niadania i po...
nie ma to jak eksperymenty na dzieciach:) :P
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
sezon rowerowy!
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 29, 2011, 17:18:14 »
13 lat je¼dzi³am rowerem do pracy. Codziennie kilkana¶cie km. Dzi¶ tylko rowerek jako relaks i wycieczka rowerowa. W pobli¿u mamy fantastyczn± ¶cie¿kê rowerow±. Na skraju puszczy.  :)
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.