Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - agh_sko

Strony: [1] 2
1
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 04, 2013, 00:09:23 »
AsiaKrzysiek

Co do cholesterolu to polecam aby zbiæ ten z³y cholesterol- Olej lniany. U mnie dzia³a:) U¿ywam 2/3³y¿ki oleju lnianego np. polewam nimi pomidorki, kalafior, sa³atki, a nawet odrobinê dajê do serka wiejskiego:) PYCHA! a sprzed 2tygodni cholesterol 61- HDL (dobry) i 73 LDL (z³y cholesterol) wszystko w normie a nawet rewelka:)

2
Słodkie przepisy na różne okazje / Lody
« dnia: Marzec 24, 2013, 15:46:18 »
Na razie mam ¶cis³± dietê, wiêc o kupnych lodach mogê pomarzyæ... jednak patrzy³am kiedy¶ i lody BIG MILKI to 1WW :) Wiêc super:) Bo one s± przepyszne :D . Na razie jednak robiê sama lody, które pozwoli³a mi dietetyczka:) Po prostu miksujê zamro¿one truskawki i dodajê z ³y¿kê albo jak kto woli bardziej ¶mietankowe- serka mascarpone:) + Ksylitol do pos³odzenia:) Mniam, tak pysznych lodów nie jad³am w ¿yciu :lol:

3
Mleko i nie tylko.... / Jogobella light
« dnia: Marzec 24, 2013, 15:22:54 »
Jogobella Light jest przepyszna, szczególnie wi¶niowa i ananasowa:) Równie¿ cukier ¶wietny po nich mam:) Jednak staram siê kupowaæ jogurty naturalne i dodawaæ do nich ksylitol a do tego jaki¶ owoc, mandarynka, ¶wie¿y ananas, mango, czy truskawki (mhmm jeszcze trochê i bêd± polskie s³odziusie truskaweczki^^).... jednak nie zawsze jest mo¿liwo¶æ aby zje¶æ w domu takie cuda.. czasem trzeba i¶æ na ³atwiznê i wybieraæ produkty gotowe:)

4
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 11, 2013, 23:58:57 »
Dzi¶ odebra³am ¶wie¿utkie wyniki:) JUPI wynik z 12% po 3miesi±cach zmieni³ siê na 5.90% hihi, kochana hemoglobinka^^ Jupi:) No mo¿e kochana dietka  :twisted:

5
Słodka Apteka / APTEKI ZA 1 gr
« dnia: Styczeń 31, 2013, 23:58:08 »
Tak, niedawno sama dosz³am do tego, ¿e ig³y i lancety bardziej siê op³aca przez internet zamawiaæ. Bo jest np opakowanie po 100sztuk, gdzie w aptekach po pierwsze nie sprzedaj± (przynajmniej u mnie w mie¶cie) po drugie czêsto s± jakie¶ promocje na nie:) mo¿e i niedu¿e, z 5z³. Ale zawsze to 5z³ w kieszeni^^

6
Słodka Apteka / APTEKI ZA 1 gr
« dnia: Styczeń 31, 2013, 22:22:07 »
Hmm, na czym polegaj± te apteki przyjazne cukrzykom? Tylko paski do glukometru s± tañsze? Czy lancety i ig³y do penów tak¿e? Pozdrawiam^^

7
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 19, 2013, 01:15:54 »
Gdy dosta³am siê na Izbê przyjêæ zrobili mi hemoglobinkê, po jaki¶ 2tygodniach przysz³y wyniki. Ponad 12 :evil: , kilka dni temu zrobi³am sobie badanie, nie wiem czy nie za wcze¶nie. Bo dopiero 2miesi±ce od choroby, ale dietetyczka chcia³a zobaczyæ efekty diety:P Hmm, tylko wyniki jako¶ siê zapodzia³, nie bardzo widzi mi siê ponowne k³ucie, ale jak mus to mus. Mam nadziejê, ¿e zejdê chocia¿ do 11, a jak by by³o 10 po 2miesi±cach to ju¿ rewelacja^^

8
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Nale¶niki
« dnia: Styczeń 14, 2013, 20:26:07 »
Nie jadam ani t³ustych rzeczy, ani sera zó³tego. Jem tylko chude potrawy, robione czêsto na parze, nawet ser bia³y jem chudy. Wiêc nie bojê siê t³uszczu. Cholesterol mam w normie. Badania robiê sobie regularnie. Co 2miesi±ce, a niektóre zrobiê dopiero (czyli po 3miesi±cach). Jak wprowadzê do diety wiêcej wêglowodanów, to faktycznie poproszê lekarkê ¿eby mi wyt³umaczy³ te obliczanie WBT, ale czujê, ¿e na razie tego nie potrzebujê :D

9
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Nale¶niki
« dnia: Styczeń 14, 2013, 18:22:48 »
Aaa:) ufff, to super. Bo za du¿o tego liczenia by by³o. Wprawdzie nie jem jeszcze ani ziemniaków, ani bia³ej m±ki, ani mleka. Ale jak w razie ochoty na s³odkie to jem NAWET pó³ tabliczki 90% czekolady i do tego czêsto 1surow± marchewkê, i jako¶ cukier mi nie wzrasta. Nie podajê sobie wtedy ¿adnej insuliny, bo traktujê to jako przek±skê^^ Gor±co polecam czekoladê z WAWELU, cukier mi siê nie podnosi, nie jak od innych gorzkich. Najgorzej chyba by³o jak kupi³am sobie LIND, cukier podskoczy³ :evil:

10
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Nale¶niki
« dnia: Styczeń 14, 2013, 18:02:58 »
Heh, ja nawet nie wiem co to WBT- wymiennik bia³okowo t³uszczowy. Ale ogólnie o co chodzi, to nie wiem. Lekarz nic mi nie mówi³. Powiedzia³ tylko tyle: Ryby i miêso bez panierki mogê je¶æ w nieokre¶lonych ilo¶ciach, na t³uszcze zwierzêce, czyli np mas³o mam uwa¿aæ. Ale ja ja jem 1kromkê chleba dziennie to sobie pozwalam grubo posmarowaæ. Za to bardzo du¿o dodaje sobie Oleju lnianego do wszystkich warzyw czy sa³atek. Mhmm, pycha! A tak to raczej gotujê miêska na parze... wiêc wystarcza ma³a ilo¶æ oliwy z oliwek tylko aby siê nie przypali³o^^

11
Glukometry / Wymiana glukometrów...
« dnia: Styczeń 14, 2013, 17:45:35 »
Krótkie rozmowy...ech...to zupe³nie jak u mnie. Ale tak by³o w szpitalu. G³upio zrobi³am, ¿e zapisa³am siê do diabetologa w szpitalu od razu. Na szczê¶cie przepisa³am siê ju¿ po tygodniu do lepszego specjalisty, któr± Pani Dietetyk mi doradzi³a. Dziêki NOWEJ Pani doktor wybieram siê do Poznania na kurs edukacyjny o cukrzycy, a przy okazji zrobi± mi badania, które u mnie w mie¶cie nie wysz³y jednoznacznie. Tzn. Jaki mam typ cukrzycy...ech.... do dzi¶ nie wiem...... NFZ jest straszne.... coraz bardziej leczenie w Polsce mnie przera¿a. Ale mam nadziejê, ¿e z czasem bêdzie lepiej, a nie gorzej. Pozdrawiam :D

[ Dodano: Pi± Sty 18, 2013 1:28 pm ]
Dziêkujê Anitapa i Monika 8)  Przys³ano mi ju¿ glukometr dziêki waszym radom. Dziêkujê

12
Glukometry / Wymiana glukometrów...
« dnia: Styczeń 14, 2013, 01:53:56 »
Je¶li mogê spytaæ.... to czy te¿ masz z³e do¶wiadczenie z doinformowaniem w szpitalu? Chodzi mi....czy te¿ diabetolog nie po¶wiêci³ ci czasu na omówienie z tob± dok³adnie choroby? Hyh, czy to tylko u mnie w mie¶cie tak jest, ¿e wiêcej dowiedzia³am siê od dietetyczki ni¿ od lekarza?  :sad:

13
Glukometry / Wymiana glukometrów...
« dnia: Styczeń 14, 2013, 00:02:47 »
Ooo:) Dziêkujê za pomoc:) Jutro na pewno zadzwoniê. PS. A czy p³yn do glukometru jest refundowany? Czy muszê go zakupiæ bez recepty?

14
Glukometry / Wymiana glukometrów...
« dnia: Styczeń 13, 2013, 01:01:26 »
Dziêkujê bardzo za pomoc, heh, widzê, ¿e nie ja jedna chcê mieæ lub posiada wiêcej ni¿ jeden glukometr. Ten w.w da siê jeszcze kupiæ, kosztujê 75z³. Ale najpierw spróbujê wy¿ebraæ go w gabinecie diabetologicznym;) Mo¿e siê uda :D

15
Glukometry / Wymiana glukometrów...
« dnia: Styczeń 12, 2013, 19:14:37 »
Ooo:) GLUCOCARD 01 – mini plus, jest wspania³y. I s± o nim pozytywne opiniê. Dziêkujê bardzo za pomoc:) Pozdrawiam serdecznie. PS. Nie wie kto¶ mo¿e czy paski do tego glukometru s± refundowane?

Strony: [1] 2