Forum Diabetica

Cukrzyca => Nowości w technice, medycynie, przemyśle farmaceutycznym => Wątek zaczęty przez: Misioza w Maj 27, 2005, 23:56:45

Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 27, 2005, 23:56:45
Tu mo¿na wrzucaæ ciekawe linki do ró¿nych artyku³ów :-)
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 28, 2005, 14:12:04
A gdzie mo¿na nie wrzucaæ ciekawych linków? Albo gdzie te nieciekawe?
 :570:  :570:  :570:  :570:  :570:  :570:  :570:  :570:  :570:  :570:  :570:  :570:  :570:
Ewa. Dzi¶ w wyj±tkowo dobrym humorze... :D
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Aga w Czerwiec 29, 2005, 17:40:42
Co prawda to nie link ale informacja z ostatniego Newsweeka nr 26/2005 3.07.2005 w dziale Laboratorium- zdrowie" Przylep sobie pilêgniarkê" str 88 Cytujê:
Wkrótce nie trzeba bedzie mierzyæ termometrem temperatury czy pobieraæ krwi [shadow=red]by zbadaæ poziom cukru.[/shadow] To wszystko sprawdzi przyklejony do naszego cia³a silikonowy czip, zasilany bateri± podobn± do uzywanych w zegarkach. Kilkumilimetrowe urzadzenie stworzone przez naukowców z LondynuImperial College bêdziemo¿na przytwiedzaæ do skóry za pomoc± zwyk³ego plastra. Nie tylko ekspresowo wykona niezbedne pomiary, ale tak¿e przeka¿e wsztystkie wyniki przeka¿e do komputera. A je¶li czujnik zanotuje niepokoj±ce zmiany, przetwarzaj±cy dane program komputerowy natychmiast w³±czy alarm, przykuwaj±cy uwagê lekarza.
MIa mo¿e ty co wiesz wiêcej na ten temat???
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 29, 2005, 20:22:20
Tylko ¿eby z tym nie by³o tak jak z Pendr±, ¿e nie nadaje siê dla dzieci. Ech pewnie jak to cudo siê zmaterializuje to moje dziecko bêdzie ju¿ doros³e :/
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Mia w Lipiec 01, 2005, 00:10:21
Cytat: "Aga"
MIa mo¿e ty co wiesz wiêcej na ten temat???


Niestety, na lotnisku nie bombarduj± takimi wiadomo¶ciami ;) A na powa¿nie ze wszystkimi nowo¶ciami jest tak, ¿e nie od razu aplikuje siê je wszystkim pacjentom. No i jeszcze ja nie da³am rady dotrzeæ do diabetologa :(
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 11, 2005, 22:47:28
http://www.poradnikzdrowie.pl/23_323.htm

Chyba kupiê sobie ten poradnik, ciekawe co w nim jeszcze pisz± na temat cukrzycy...
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 11, 2005, 22:49:39
http://www.zdrowie.strefa.pl/kdd.htm
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 12, 2005, 12:42:05
Cytat: "monia"
http://www.poradnikzdrowie.pl/23_323.htm

Chyba kupiê sobie ten poradnik, ciekawe co w nim jeszcze pisz± na temat cukrzycy...


Monia! Ten numer naprawdê zapowiada siê ciekawie! Mam nadziejê, ¿e co nieco stre¶cisz i nam przeka¿esz...?
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 12, 2005, 15:10:38
Na pewno dam znaæ o ciekawych artyku³ach... :grin:   :grin:
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: TOMASZ_O w Lipiec 31, 2005, 19:02:35
http://www.pfm.pl/u235/navi/199077 to dla edukacji ( przedszkola)

http://www.przychodnia.pl/porady/faq.php3?d=13&sub=11&id_faq=807 to dla pytaj±cych

jak na cos trafie to klikne z opisem do czego to s³uzy
Tytuł: Smutek
Wiadomość wysłana przez: Aga w Sierpień 17, 2005, 09:36:00
Ten rok jest chyba pechowy dla Wielkich ludzi tego ¶wiata przeczytajcie http://wiadomosci.onet.pl/1149204,12,item.html. Ja by³am na spotkaniu taize w  Budapeszcie i by³o super a teraz taki szok i smutek.
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Aga w Sierpień 17, 2005, 09:39:22
http://wiadomosci.onet.pl/1149204,12,item.html ten adres siê otwiera
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Joasto w Sierpień 24, 2005, 15:37:13
I ja mam wra¿enie, ze ten rok to rok po¿egnañ wielkich ludzi o nieprzeciêtnej osobowi¶ci. Szkoda, wielka szkoda dla nas wszystkich.
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: monia w Październik 13, 2005, 17:28:24
http://www.pfm.pl/u235/navi/198869
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: rozalka w Październik 15, 2005, 09:41:16
http://facet.interia.pl/news?inf=675466

o cukrzycy, ale g³ównie t. 2

[ Dodano: 27 Pa¼dziernik 2005, 00:27 ]
http://kobieta.interia.pl/news?inf=679759

te¿ z interii tym razem oba typy cukrzycy, ale troszkê momentami pomieszane
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 14, 2006, 17:11:44
moze ktos przet³umaczyc co to? W dziale dla diabetyków jest cos takiego jak Hip(Al) (DIABETIC LOW SUGAR (HYPO) WRIST WARNING ALARM)
http://cgi.ebay.com/DIABETIC-LOW-SUGAR-HYPO-WRIST-WARNING-ALARM_W0QQitemZ9508014898QQcategoryZ30117QQtcZphotoQQrdZ1QQcmdZViewItem

Wygl±da ma³o atrakcyjnie... ale ... jak wiemy wyglad to nie wszystko
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: kicia w Kwiecień 14, 2006, 18:51:23
"ostrzegacz niskiego poziomu cukru"? ciekawe.......
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 15, 2006, 00:01:24
A na jakiej zasadzie to dzia³a?  :shock:
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: biker w Kwiecień 15, 2006, 08:45:16
Urz±dzenie bada parametry elektryczne skóry pod k±tem wystêpowania "zimych potów" i w razie ich wyst±pienia g³o¶no piszczy. Nadaje siê wiêc tylko dla ludzi, u których "zimne poty" wystêpuj± i które nie poc± siê specjalnie przez resztê dnia.
Jeden plus: kosztuje stosunkowo niewiele (dwie¶cie kilkadziesi±t z³otych), a jedynym kosztem eksploatacyjnym jest bateria, wytrzymuj±ca przeciêtnie rok. ¯adnych elektrod, pasków itp.
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: wo6253 w Kwiecień 15, 2006, 10:35:01
tu jeszcze jedno ustrojstwo tego typu  http://www.diabetessentry.com/
nie mia³em czasu poczytaæ co mówi± o tym u¿ytkownicy , konkretnie jaki % alarmów jest prawdziwy, jak poczytam to napiszê
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Kwiecień 21, 2006, 21:26:04
ciekawe te alarmy, ale chyba nie dla mojej ma³ej bo jest z tych co wiecznie jest mokra  na g³owie jak jej gor±co wiêc pewnie rêce tak samo.
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: marcinzrudysl w Kwiecień 23, 2006, 15:35:48
wie kto¶ mo¿e jak siê nazywa ta nowa glukoza w ¿elu i po ile mo¿na j± kupiæ??:>
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Kwiecień 23, 2006, 17:32:31
Czy ona nowa  nie wiem, my mamy 3 tubki i sprowadzi³am je z Austrii gdzie czeka³am od momêtu zamówienia w aptece 1 miesi±c. A nazywa siê Jubin
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Kwiecień 23, 2006, 18:36:36
Glukoza w ¿elu ? Nie s³ysza³am :) A mozna sie ni± smarowaæ ?? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Mia w Kwiecień 23, 2006, 22:54:37
Cytat: "Kucka"
A mozna sie ni± smarowaæ ?? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D


My¶lê, ¿e pszczó³kom by siê to spodoba³o :619:  :wink:
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: marcinzrudysl w Kwiecień 24, 2006, 14:02:15
a ile ten Jubin kosztuje??:>
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: kicia w Kwiecień 24, 2006, 16:09:33
pewnie sporo :twisted:
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Kwiecień 26, 2006, 10:51:12
Tak± glukoz± w ¿elu w momêcie gdy mamy bardzo niski cukier i jest ryzyko ¿e ju¿ siê nic nie prze³knie mo¿na smarowaæ policzki od wewnetrzej strony. ja p³aci³am za trzy tubki w granicach 50 z³, to zale¿y jak euro stoi.
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: emh w Kwiecień 26, 2006, 12:28:28
To faktycznie sporawo. A efekt w³a¶ciwie ten sam, co przy soczku...
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: marcinzrudysl w Maj 12, 2006, 17:42:23
nie ten sam co przy "soczku", poniewa¿ gdy nie umiemy ju¿ prze³ykaæ to soczku nie po³kniesz a jubinem mo¿na sobie policzki (od wewn±trz) posmarowaæ :wink:  ;)
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: kicia w Maj 18, 2006, 19:35:31
a jak si³y nawet na smarowanie nie ma? trzeba prosiæ o pomoc ;)
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: marcinzrudysl w Maj 26, 2006, 23:27:06
ale sam soku te¿ sie nie napijesz:P a jednak tego ¿elu wystarczy tylko troche a soku musisz wypiæ du¿o wiêcej, wiêc to te¿ nie jest doskona³e. Najlepsze by³yby pigu³ki które podwy¿szaj± poziom cukru :wink:
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 16, 2006, 15:28:01
a co by to by³o, jakby cukier rós³ od samego patrzenia na s³odko¶ci? :P
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: marcinzrudysl w Czerwiec 16, 2006, 17:22:19
gdyby tak by³o to ci±gle mia³bym wysoki cukier (HI) :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 16, 2006, 18:57:11
Cytat: "kicia"
a co by to by³o, jakby cukier rós³ od samego patrzenia na s³odko¶ci? :P


to by pewnie spada³ od patrzenia na cytrynkê ;)  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: CIEKAWE LINKI
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 23, 2007, 07:37:59
Trochê o biotechnologiach, Biotonie i takie tam... Nic wa¿nego, ale mo¿na poczytaæ...

http://biznes.interia.pl/firma/aktualnosci/news/zabawa-w-pana-boga,914251,1852