SOS specjaliści

INJEX

List do Rzecznika Praw Dziecka

List do Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 WarszawaSzanowny Panie Rzeczniku

My - rodzice dzieci chorych na cukrzycę zwracamy się z ogromną prośbą o interwencję i pomoc w kwestii opieki nad naszymi dziećmi w przedszkolach i szkołach.
Z roku na rok przybywa dzieci chorych na cukrzycę, a przedszkola i szkoły nie są w ogóle przygotowane na ich przyjęcie. Mamy problemy z posłaniem dzieci do macierzystych placówek oświatowych. W wielu przypadkach pójście małego „cukiereczka” do przedszkola jest niemożliwe. Przedszkola kategorycznie odmawiają przyjęcia dziecka z obawy przed odpowiedzialnością. Strach przed chorobą wynika z braku elementarnej wiedzy o niej i decyduje o separacji naszych dzieci.
Podobnie jest w szkołach. Uczniowie z cukrzycą pozostawieni są samym sobie, bez jakiegokolwiek zainteresowania ze strony nauczycieli. Tylko w nielicznych szkołach mogą oni liczyć na ich pomoc. Szkoły niechętnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu wiedzy o cukrzycy. Brak wiadomości na temat choroby ucznia potęguje strach i niechęć do udzielania pomocy, kiedy sytuacja tego wymaga i kiedy staje się niebezpieczna dla życia i zdrowia młodego diabetyka.

W związku z istniejącą sytuacją, my-rodzice dzieci chorych na cukrzycę - uważamy, że konieczna jest nowelizacja przepisów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę w placówkach oświatowych.
Rozwój technologii i nauki daje możliwość wykonywania zabiegów medycznych osobom bez wykształcenia medycznego, jakimi są np. rodzice. Sami wstrzykują insulinę, obsługują pompę insulinową, mierzą poziom glikemii, sami decydują o dawce leku. Podobnie jest w przypadku innych chorób.
Zatem zabiegi medyczne nie są tylko wyłącznością pielęgniarek i lekarzy. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobne zabiegi mogli wykonywać przygotowani do tego nauczyciele w szkołach i przedszkolach.
Tego typu rozwiązania przyjęto już w Stanach Zjednoczonych, gdzie każda szkoła musi dostosować się do dziecka chorego na cukrzycę. Nauczyciele wraz całym personelem szkoły przechodzą obowiązkową edukację diabetologiczną połączoną z pełnym zakresem wykonywania zabiegów medycznych.
W dobie XXI wieku w polskich szkołach rodzice muszą siedzieć codziennie na korytarzu przez wszystkie lekcje i pilnować swojego dziecka, bo szkoła nie chce pomóc. Bardzo często z tego powodu rezygnują z pracy, pogarszając swój budżet, a tym samym pozbawiają dziecko optymalnego sposobu leczenia. Niejednokrotnie dzieci chore na cukrzycę rezygnują z wyjazdów szkolnych, bo nikt nie zapewnia im właściwej opieki
Takie postępowanie prowadzi do jawnej dyskryminacji, której zakazują: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencja Praw Dziecka oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlaczego zatem codziennie w polskich placówkach oświatowych łamane jest prawo, a cierpią na tym nasze dzieci?
Potrzeba wielu zmian, żeby życie dzieci chorych na cukrzycę było godne i normalne, dlatego wnioskujemy o:

1. Nowelizację przepisów prawnych
2. Obowiązkowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli, w których są dzieci z cukrzycą
3. Edukację diabetologiczną udokumentowaną certyfikatem uprawniającym nauczyciela w szkole i przedszkolu do wykonywania czynności medycznych
4. Nowelizację Statutów Szkolnych, które zawierać będą prawa dziecka chorego na cukrzycę (pomiary glikemii na lekcji, dodatkowy posiłek w czasie lekcji itp.)
5. Poszerzenie kierunków na uczelniach pedagogicznych o pracę z dzieckiem przewlekle chorym (z cukrzycą) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dających uprawnienia do postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę
( kursy, studia podyplomowe).
Mimo kilkakrotnych próśb i apeli do byłych Rzeczników Praw Dziecka , MEN oraz MZ kwestia opieki nad dziećmi z cukrzycą nadal pozostaje nierozwiązana.


W tej sprawie wystosowaliśmy kolejny list do Pani Minister Edukacji Katarzyny Hall, który przesyłamy w załączeniu.Z wyrazami szacunku

 

Małgorzata Fidor

mama dziecka chorego na cukrzycę typu I

redaktor portalu "Diabetica"

Orzeczenia o niepełnosprawności

Diabetica w mediach

Dla Oliwki

Przyjaciele "Diabetici"

Pamięci Bożenki

Gościmy

Odwiedza nas 203 gości oraz 0 użytkowników.