Autor Wątek: Nasze Hobby  (Przeczytany 60773 razy)

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #285 dnia: Styczeń 31, 2012, 08:52:14 »
A ja mam chyba nowe hobby :579:  . By³am wczoraj pierwszy raz na Kundalini Jodze, z natury jestem sceptyczk± i sama muszê wszystko sprawdziæ  :roll: posz³am na zajêcia polecane przez znajom±, która mówi³a ¿e nauczê siê oddychaæ prawid³owo itp. samej zale¿y mi ¿eby nauczyæ siê relaksacji, panowania nad emocjami i troszkê usprawniæ. Zakocha³am siê  :shock: w prowadz±cej i w jodze  :shock:  

Trafi³am do grupy zaawansowanej  :lol: fizycznie czu³am jak nagromadzone w miêsniach stresy ( a by³am po wizycie w poradni i aptece-pó³ godziny stania :evil: ) uciekaj±.... prze¿ycie metafizyczne

Pierwszy raz od dawna zasnê³am b³yskawicznie, bez gonitwy my¶li i jak dziecko a dzi¶ mam poczucie ¿e mogê góry przenosiæ. Je¶li macie mo¿liwo¶æ gor±co polecam, uwa¿am ¿e  to czysta inwestycja w zdrowie, warta ka¿dych pieniêdzy (u mnie lekcja 25 z³ :D ) Macie jakie¶ do¶wiadczenia z Jog± Kundalini? albo inn±?
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline zielona75

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1106
 • mamuśka
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #286 dnia: Styczeń 31, 2012, 10:49:31 »
Cytat: "pansa1"
Macie jakie¶ do¶wiadczenia z Jog± Kundalini? albo inn±?

Niestety, ja bardziej ze stresem mam do¶wiadczenie ;)
mama słodziaka (10 lat)
Paradigm 722; NR; Quick-set; MiniLink; Contour LINK

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #287 dnia: Styczeń 31, 2012, 14:56:14 »
Cytat: "zielona75"
Niestety, ja bardziej ze stresem mam do¶wiadczenie
Ja podobnie...zreszt±,prawdê mówi±c,trochê siê od tego stresu uzale¿ni³am-zestresowana dzia³am jak robocop,gdy udaje mi siê na chwilkê odsapn±æ,czujê jak opuszcza mnie energia...
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #288 dnia: Styczeń 31, 2012, 15:28:20 »
Pansa, ja niestety, nie podzielam Twojego zafascynowania jog± (ale jak Tobie odpowiada i pomaga w stresie, to bardzo fajnie), bo mam do niej trochê inne podej¶cie... dobrze, ¿e chocia¿ æwiczy³a¶ j± pod czyim¶ przewodnictwem, bo jak samemu siê j± æwiczy (nie daj Bo¿e, jeste¶ pocz±tkuj±cy) to ponoæ jest do¶æ niebezpieczna...
Ja z æwiczeñ to jedynie aerobik pilatesowy, jest swietny i naprawdê dzia³a. :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #289 dnia: Styczeń 31, 2012, 16:44:04 »
Jogi nie próbowa³am, nie wiem, czy bym da³a rade. Moim sposobem na odreagowanie jest si³ownia. Trzy razy w tygodniu wpadam na bie¿nie na 40 minut, seria æwiczeñ na brzuch i czujê siê po tym bardzo dobrze. Natalka je¼dzi ze mn±, zawsze znajdzie dla siebie jakie¶ zajêcie i cukry s± wtedy super :)
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline olivka

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 493
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #290 dnia: Styczeń 31, 2012, 16:51:15 »
ja cwiczylam joge i na poczatku bylam zafascynowana, a pozniej zaczelo mnie to nudzic. nie potrafilam sie koncentrowac na sobie i swoim ciele,oddechu . wiem , ze tego trzeba sie uczyc ,ale mi zabraklo chyba cierpliwosci albo checi :P
Paradigm 554 ,wklucia Quick-set 6mm
novorapid

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #291 dnia: Luty 01, 2012, 14:19:29 »
Dla mnie ¶wietnym odreagowaniem by³y treningi karate...niestety z braku czasu nie mam kiedy na nie chodziæ....w tamtym roku trochê na si³owniê chodzi³am....
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline xawra

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #292 dnia: Luty 01, 2012, 23:38:17 »
A ja biegam, wtedy zapominam trochê o cukrzycy. Zauwa¿y³am te¿ ,¿e moja aktywno¶æ fizyczna jest uzale¿niona od cukrów. Gdy Ksawier ma dobre cukry - mogê góry przenosiæ, gdy z³e, szkoda gadaæ :( . Dzisiaj zapisa³am siê na pó³maraton warszawski!!!!!

Monia, czy przypadkiem nie chodzi³a¶ na si³owniê do Saturna? Mam wra¿enie ,¿e siê ju¿ gdzie¶ spotka³y¶my. Pozdrawiam.

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #293 dnia: Luty 02, 2012, 10:44:55 »
Pó³maraton to 10km?
Dla mnie bieganie to medytacja, wszytko uk³ada siê g³owie, uspokaja w ¶rodku, wydzielaj± siê endrofiny...za rok zapiszê siê z Tob±  ;)
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline xawra

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #294 dnia: Luty 02, 2012, 12:12:45 »
Fajnie, razem zawsze razniej. To dystans 21 km, nigdy tyle nie przebieg³am ale spróbujê- jest to jakie¶ oderwanie od codzienno¶ci i duuuuuuuuuuuuuu¿o czasu na przemy¶lenia!

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #295 dnia: Luty 05, 2012, 19:56:49 »
Cytat: "xawra"

Monia, czy przypadkiem nie chodzi³a¶ na si³owniê do Saturna? Mam wra¿enie ,¿e siê ju¿ gdzie¶ spotka³y¶my. Pozdrawiam.


Mieszka³am bliziutko Saturna bo na Mokrej :) teraz mieszkam troszeñkê dalej bo za pêtl± autobusow± Targówek :)
Na si³owniê chodzi³am na ¦widnick±, bo w Saturnie mia³am wra¿enie, ¿e wiêcej osób przychodzi siê polansowaæ a nie æwiczyæ, a mnie nie o to chodzi³o :) :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #296 dnia: Kwiecień 05, 2012, 18:56:33 »
Ja te¿nie przepadam za jog±. Fajnie siê po niej czuje, ale jest dla mnie zbyt statyczna. Za to uwielbiam tañce Latino solo (mój m±¿ jest na nie :)  ). Wiosna, chyba znowu musze zacz±æ...

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #297 dnia: Czerwiec 22, 2012, 12:18:29 »
dziewczyny jak wstawic zdjecia z kompa na diabetice,bo chcialam sie wam pochwalic moim nowym hobby a nie wiem jak wstawic zdjecia

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #298 dnia: Czerwiec 22, 2012, 12:36:44 »
ja wstawiam przez  http://imageshack.us/
w razie niejasno¶ci odezwij siê na prive lub na gg
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Nasze Hobby
« Odpowiedź #299 dnia: Czerwiec 22, 2012, 22:24:20 »
mo¿na te¿ przez tinypic, fotosik