Autor Wątek: Odp: Jak młodzież spędza wolny czas?  (Przeczytany 36003 razy)

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
Odp: Jak młodzież spędza wolny czas?
« dnia: Luty 04, 2005, 18:53:55 »
Ej no dziwie sie, ¿e nie ma tu takiego tematu jeszcze. Sporo na tym forum m³odych ludzi, m³odziezy starszej i m³odszej... Jestem ciekaw co robicie w wolnym czasie ;)
Ja co sobotê wypadam na jak±¶ imprezke ze znajomymi. Albo domówka, albo gdzie¶ na sali, albo jakie¶ urodzinki.. Co tydzieñ co¶. Trzeba sie rozerwaæ po ciê¿kim tygodniu. Pozatym co wieczór równie¿ spotykamy sie ze znajomkami. Czy to gdzie¶ sie postoi pomar¼nie, czy do braru na soczek/piwko.. Czasem gdzie¶ pojedziemy do kogo¶ w odwiedziny...
A w dzieñ je¶li mam wolny czas - o tak... siedze przy komputerze i robie g³upie rzeczy w internecie (kompletna strata czasu np. ogl±danie zdjêæ na epulsie, czytanie opisów osób które mam na gg... zna kto¶ g³upszy sposób na nudê? :P )

Jak to z Wami m³odzie¿y - i ta starsza (no ja chyba ju¿ do tej starszej zaczynam nale¿eæ) i ta m³odsza ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2016, 09:32:15 wysłana przez marder »

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2005, 18:58:35 »
Kebi co rozumiesz pod pojêciem "ciê¿ki tydzieñ"?
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Re: Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2005, 23:21:40 »
Cytat: "KeBi"
Sporo na tym forum(...) m³odziezy starszej (...)

Czy ja, bêd±c cz³owiekiem samotnym i imprezowym, jeszcze siê do m³odzie¿y zaliczam? :D :P
na³ogowy browerzysta

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2005, 23:48:42 »
Jak najbardziej bik:D  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: Ja te¿  :D  :D  :D  :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2005, 09:24:09 »
To i chyba i my siê zaliczamy do m³odziezy bo nasza ¶rednia rodzinna to 20.25 :o  wiêc.... my zw³aszcza w soboty i niedziele wyje¿d¿amy i zwiedzamy rózne miejsca nie nale¿ymy do osób które usiedz± w jednym miejscu wiêc w drogê czas... a co do imprez to by³ okres kiedy wychodzili¶my regularnie ale przysz³y dzieciaczki i teraz wolimy spêdzaæ z nimi czas i nie zostawiaæ ich pod opiek± innych osób :grin:  :grin:
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline ania:/

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 42
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2005, 11:44:20 »
ja chodze na dyskoteki zwykle w piatki albo soboty, a w niedziele sie w ostatnim czasie ucze bo za jakies 13 tygodni matura :/

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 05, 2005, 12:41:48 »
Ja jak mam wolny czas to albo sie uczê,albo robie z dzieciakami jakis wypad nie lubiê siedziec w domu. :roll:
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 05, 2005, 13:02:51 »
Cytat: "Misioza"
Jak najbardziej bik:D  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: Ja te¿  :D  :D  :D  :D

Ja siê pyta³em autora tematu...
na³ogowy browerzysta

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 05, 2005, 15:49:55 »
Hm... :roll: no niby tak :D Ale nie mog³am siê powstrzymaæ  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2005, 21:06:22 »
Ja wolny czas spêdzam w szkole :D:D:D:D A tak z dzieæmi w domku siedzê :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 10, 2005, 12:36:04 »
Cytat: "boo"
Kebi co rozumiesz pod pojêciem "ciê¿ki tydzieñ"?

Cie¿ki tydzieñ w moim rozumieniu to ka¿dy przepracowany/przeuczony tydzieñ od poniedzia³ku do pi±tku/soboty.
Cytat: "bik"
Czy ja, bêd±c cz³owiekiem samotnym i imprezowym, jeszcze siê do m³odzie¿y zaliczam?

Nie liczy sie faktyczny wiek, lecz to na ile lat Ty sie czujesz... Czyli odpowiedz sobie sam na to pytanko ;)
Cytat: "ania"
a w niedziele sie w ostatnim czasie ucze bo za jakies 13 tygodni matura

EE... 13 tygodni to mnustwo czasu ;) ¯ycze powodzenia! A no i jak próbna wypad³a?
Ja z próbnej mia³em 2x1 czyli w sumie 2 hehehe
4 dni nauki z polskiego wystarczy³o aby napisaæ maturkê na 3, a do tego 2 godziny nauki gramatyki i 4 z ustnej ;)
Do pisemnej matmy sie wcale nie uczy³em dlatego dosta³em 2, a z informy jak±¶ godzinkê uczy³em sie algorytmów i 4 wpad³o ;)
Obrona pracy dyplomowej - 3 (wcale sie nie uczy³em bo sam j± "kopiowa³em" z internetu i wstawia³em teksty do mojej pracy :P )
Moje powiedzenie - jak ja zdalem maturê, to chyba ka¿dy j± zda ;) hihih

Cytat: "monia"
Ja wolny czas spêdzam w szkole  A tak z dzieæmi w domku siedzê  

Prowadz±c taki tryb ¿ycia to chyba bym oszala³... Moja siostra podobnie jak Ty - ca³ymi dniami siedzi w domu z dzieæmi, ale niejednokrotnie ma chêæ gdzie¶ sie wyrwaæ tylko ¿e nie mo¿e za bardzo... Ostatnio na sylwestra z mê¿em troche zabalowali to ca³y nastêpny dzieñ by³a "chora" :P ale tak to jest gdy przez 5 lat nigdzie siê nie chodzi³o...

A teraz nadszed³ czas postu... Czy w jaki¶ szczególny sposób to obchodzicie? Koniec z imprezkami czy jak? :?

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 10, 2005, 12:53:48 »
W sumie przez ca³y rok "poszczê"  :grin:  :grin: Zabaw hucznych nie urz±dzam ani nie uczestniczê ...Ale nadrobiê to kiedys...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 10, 2005, 21:25:19 »
Misia witaj w klubie :wink:  Kiedy¶ to nadrobimy :twisted:  :twisted:  :twisted:

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 11, 2005, 16:24:05 »
Cytat: "KeBi"
Nie liczy sie faktyczny wiek, lecz to na ile lat Ty sie czujesz... Czyli odpowiedz sobie sam na to pytanko ;)

Fizycznie czujê siê na emeryta, ale psychicznie - wrêcz przeciwnie. :wink:

Do zesz³ego roku regularnie, jaktylko pogoda by³a okay, to wsiada³em na mój rower i jecha³em przed siebie. Czêsto to "przed siebie" koñczy³o siê w knajpie, ale oczywi¶cie nie codziennie. :D
:564:
Mam nadziejê, ¿e wrócê na rower w tym roku, ew. kupiê sobie taki z pe³n± amortyzacj± i "zagryzaj±c zêby" bêdê je¼dzi³ mimo bólu. :twisted:

Tak wiêc teraz imprezujê jedynie "stacjonarnie" (chodzenie te¿ jest problemem) - czyli w jednej, max. dwóch knajpach (nie dyskotekach!) w ci±gu jednego wieczora. Mam sta³± ekipê znajomych z którymi spotykam siê przy piwie - na mie¶cie, u kogo¶ w domu, albo na weekendowych wyjazdach. Zacz±³em te¿ je¼dziæ z nimi na birofilskie gie³dy kolekcjinerskie, chocia¿ sam nic nie zbieram - po prostu s± to wielkie imprezy i mo¿liwo¶æ spotkania znajomych z drugiego krañca Polski.
¦rednio raz w miesi±cu nastawiam warkê piwa - jest to robota na ca³y dzieñ, ale bardzo przyjemna. Czêsto zreszt± przychodzi kto¶ popatrzeæ lub pomóc, a przy okazji popiæ. :D Potem, po fermentacji, trzeba to jeszcze zabutelkowaæ - zajmuje to ³adne pó³ dnia i choæ tej roboty nie sposób traktowaæ jako rekreacjê, to warto pocierpieæ, bo efekty s± ZNAKOMITE. :D
:564:
O takich rzeczach jak basen czy si³ownia to ja nie piszê, bo nie traktujê ich jako robionych w czasie wolnym. To jest mój sta³y plan zajêæ i jest mi to niezbêdne do ¿ycia jak jedzenie. :wink:
na³ogowy browerzysta

Kreton

 • Gość
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 25, 2005, 19:55:51 »
Ja siê przyznam ¿e w wolnym czasie ¶piê. W pojêciu "wolny czas" rozumieæ nale¿y równie¿ szko³ê gdzie te¿ zdarza mi siê zasn±æ. Nie mówi±c o tym ¿e doprowadza to do sza³u wszystkie nau3cielki.