Autor Wątek: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników  (Przeczytany 41213 razy)

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 27, 2004, 12:39:31 »
Moja klasa w technikum ca³a wiedzia³a o co chodzi. Z zainteresowaniem przygl±dali sie, jak podajê insulinê hehe (to bylo zabawne), niejednokrotnie komu¶ zmierzy³em poziom cukru, mia³em sporo propozycji od kolegów którzy chcieli mi zrobiæ zastrzyk (ale na to sie ju¿ nie zgadza³em - sam to jednak sam). Gorzej w rodzinie. Moi rodzice s± starej daty i nie rozumiej± wcale o co w tym chodzi. Rodzeñstwo przeszkoli³em i w ka¿dej chwili móg³bym na nich liczyæ gdyby.. mieszkali z nami w domu (s± starsi i maj± ju¿ swoje rodziny i nie mieszkaj± ze mn±).
W¶ród znajomych z którymi utrzymujê sta³y kontakt chyba nie ma osoby która by nie wiedzia³a ¿e jestem chory i choæ ich wiedza nie jest osza³amiaj±ca to przynajmniej w pe³ni akceptuj± moj± chorobê i zawsze mogê na nich liczyæ (tylko musze daæ im wskazówki co maj± ewentualnie zrobiæ ;) )

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3880
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 27, 2004, 15:26:42 »
Brawo S³awciu  :grin:  :grin: Oby innym dodaly takie posty odwagi  :grin:  :grin: i pokazaly,ze jednak mo¿na....
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 18, 2005, 22:25:38 »
Kiedy ludzie dowiaduj± sie o mojej chorobie, zadaj± pytanie które bardzo mnie bawi: czy choruje na hipo czy na hiperglikiemiê :lol:. Nie wiedzieæ czemu, w³a¶nie tak sobie definiuj± typ I i II. Kiedy im t³umaczê, ¿e to s± jedynie stany w przebiegu cukrzycy, s± bardzo zdziwieni :) Chyba wszyscy moi znajomi, którzy wiedz± o mojej cukrzycy, zostali przeze mnie na tyle przeszkoleni, ¿e nie byloby ¿adnego problemu, gdyby co¶ sie zacze³o dziaæ. Narazie nie mialam okazji tego sprawdziæ, ale mam te¿ nadzieje, ¿e takowa sie nie nadarzy :)
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 18, 2005, 22:46:17 »
no mnie te¿ siê pytaj± czy mam "za du¿o cukru" czy "za ma³o" ... ale je¿eli siê kto¶ pyta i interesuje to moge odpowiadaæ nawet na najg³upsze pytania :)
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 19, 2005, 12:07:37 »
Kolejne z dziwnych pytañ, to: Czy du¿o "tej" insuliny biorê? Jakby laik orientowa³ siê w zapotrzebowaniu organizmu na jednostki (hmm, ja siê nie orientujê, ups!). Oraz: Od kiedy chorujê. Jakby, to w ogóle by³o istotne.
Chocia¿ ostatnio pewna kobitka totalnie mnie zastrzeli³a: zobaczy³a jak sobie mierzê poziom i spyta³a w³a¶nie: jak d³ugo ju¿ pani choruje. No to ja odpowiedzia³am, ¿e ponad 17 lat. Na co ona, ¿e mnie szkoda (???), bo czyta³a, ¿e ludzie z cukrzyc± ¿yj± 20 lat. Normalnie mnie ¶ciê³o. Za 3 lata przyjdzie kat z gilotynk± i mi utnie g³owê? Bo mój okres przydatno¶ci do spo¿ycia min±³. Horror i pora¿ka!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 19, 2005, 16:40:40 »
He he he sk±d ludzie bior± takie informacje???
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 19, 2005, 16:47:52 »
Cytat: "boo"
He he he sk±d ludzie bior± takie informacje???


hmm moze z polskich gazet?  :wink: albo tv? ;)
Przeciez juz niejednokrotnie przekonalismy sie jaki piekny artykulik mozna napisac nie majac zupelnie pojecia o cukrzycy  :evil:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 20, 2005, 15:11:19 »
Cytat: "boo"
He he he sk±d ludzie bior± takie informacje???

Cu¿... mo¿e czyta³a ksi±¿kê dr Kwa¶niewskiego. Tam jest taki ro¼dzialik o cukrzycy tI. Jest tam napisane, ¿e nie ma problemu z taklimi lud¼mi, bo nie ¿yj± d³u¿ej ni¿ 35 lat. I to jest lekarz?? A przecie¿ nie jedna osoba czyta³a t± durna ksi±¿kê, która sze¿y ciemnotê....
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline rozalka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 20, 2005, 20:57:24 »
Cytat: "Agniesia"
Cytat: "boo"
He he he sk±d ludzie bior± takie informacje???

Cu¿... mo¿e czyta³a ksi±¿kê dr Kwa¶niewskiego. Tam jest taki ro¼dzialik o cukrzycy tI. Jest tam napisane, ¿e nie ma problemu z taklimi lud¼mi, bo nie ¿yj± d³u¿ej ni¿ 35 lat.


oooo   :!:  :!:  :!:
no to mi pozosta³o jeszcze parê miesiêcy.....
urodziny mam we wrze¶niu- mo¿e na te ostatnie wpadniecie  :lol:
trzeba bêdzie to uczciæ  :P  :D
Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem
nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei.

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 20, 2005, 21:22:56 »
:lol:  :lol:  :lol: Rozalka my siê mo¿emy z takich g³upot po¶miaæ...tylko, ¿e te g³upoty potem zapadaj± w g³owach ludziom, którzy nie znaj± tej choroby. I mówi± takie rzeczy, ¿e w³os na g³owie siê je¿y...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 20, 2005, 22:58:52 »
hmm..to nie pozostaje mi nic innego jak korzystaæ z zycia, bo za 19 lat skonczy sie moja kariera... i po co sie tu statraæ?;)
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 21, 2005, 00:54:46 »
Przestañcie gadaæ jak pot³uczeni!!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 21, 2005, 16:44:33 »
Przeciez to tylko nabijanie siê z bezgranicznej g³upoty i ciemnoty a nie mówienie serio, wiêc nie ma sie po co tak obruszac, Ewciu! :)
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 21, 2005, 16:46:13 »
No, jeszcze by tego brakowa³o, ¿ebym to wziê³a na powa¿nie!!!!
Ale tak faktycznie, to s³uchaæ/czytaæ hatko!!! Jak to mówi³ pewnien rycerz...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 03, 2005, 14:15:33 »
Pare dni temu.
Jestem u znajomych, rozmawiamy sobie spokojnie i pijemy piwo :D. Przysz³a znajoma (nie by³o jej pare lat w Polsce) nie wiedzia³a ¿e jestem chory. Siedzieli¶my jaki¶ czas, rozmawiali¶my dalej. W koñcu "wyda³o" siê ¿e jestem chory :D. Od razu zada³a pytanie czy moge piæ piwo,  :564:  . W ka¿dym razie jej zdaniem jestem chory (wogóle sk±d siê cukrzyca bierze) z powodu jedzenia s³odkich rzeczy i w³a¶nie od alkoholu. Pó¼niej mordêga. Ile musia³em j± paprostowywaæ :573: . Ale my¶le ¿e choæ trochê zrozumia³a. Najbardziej zdziwi³a mnie jednak wiadomo¶æ któr± mi powiedzia³a pó¼niej. Okazuje siê ¿e ma ojca chorego na T 1. O ZGROZO  :583:   :572:


Pozzdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D