Autor Wątek: Renta na cukiereczka  (Przeczytany 24936 razy)

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 29, 2008, 16:59:24 »
By³am dzi¶ w tym MOPS i pani stwierdzi³a, ¿e oni nie przelewaj± na konta innych banków ni¿ Bank Spó³dzielczy, gdy¿ jest to zwi±zane z kosztami przelewu. Kidy zaproponowa³am by kwotê za przelew pobierali z mojego zasi³ku, pani siê oburzy³a i stwierdzi³a, ¿e ksiêgowo¶æ na to nie pozwala.
Có¿, wiêc wraz muszê chodziæ tam co miesi±c. Niby teraz problem nie jest du¿ej wagi, ale od pa¼dziernika bêdê studiowaæ i nie wiem kiedy ja znajdê czas na te wszystkie za³atwianie spraw. Ech.
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 29, 2008, 18:34:07 »
No to widaæ, ¿e zale¿y to od urzêdu. U mnie po prostu poprosili o nr konta i tyle. Ale to te¿ pewnie zale¿y w jakim banku jest ichnie konto, bo niektóre nie pobieraj± op³at za przelew...  :roll:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline iwa2

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 309
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 29, 2008, 20:37:34 »
Taka odpowied¼ Pani z MOPS-u  jest dla mnie ¶mieszna. Rozumiem ,¿e chodzi o koszty ,ale takie instytucje s± po to aby ludziom u³atwiaæ ¿ycie , a nie utrudniaæ . Ja jestem bardzo uparta i z³o¿y³abym wniosek na pi¶nie o przelew zasi³ku na konto bankowe.
Pozdrawiam Iwa2
Pompa Accu Chek Combo FlexLink

Offline zoosia538

 • Wiadomości: 18
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 30, 2008, 19:55:07 »
Córka pobiera zasi³ek pielêgnacyjny i bez ¿adnego problemu ma przelew na konto i nikt nie powinien robiæ problemu w jakim banku jest to konto.Bia³a udaj siê jeszcze raz do tej Pani i wype³nij dokumenty odno¶nie przelewu na konto.£aski nikt nie robi.Jestem z woj.lubelskiego.