Autor Wątek: Jawnie czy w ukryciu?  (Przeczytany 97345 razy)

Offline JarekR.

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 42
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #60 dnia: Wrzesień 11, 2005, 10:20:50 »
Jak najbardziej jawnie! A jesli ktos tego nie toleruje, nie zasluguje na to zeby z nim obcowac. :)
Kto przestaje marzyæ - umiera.

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #61 dnia: Wrzesień 11, 2005, 10:37:00 »
Te¿ chodze normalnie na w-f - odk±d zachorowa³am nawet czesciej. I nawet przez 2 lat chodzilam 1/tydz na basen. Wysi³ek pomaga mi regulowac cukry i zwieksza wra¿liwo¶æ na insulinê. Poza tym ja poprostu lubiê troche siê poruszac :D zw³aszcza na boisku do siatki :D:D:D
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline JarekR.

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 42
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #62 dnia: Wrzesień 11, 2005, 10:58:15 »
A ja tez lubie sie poruszac... po scenie :P
Troche maly ten ruch, ale zawsze cos, za to daje taka przyjemnosc i satysfakcje :P
Kto przestaje marzyæ - umiera.

Szeger

 • Gość
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #63 dnia: Wrzesień 12, 2005, 10:41:20 »
Cytat: "JarekR."
A ja tez lubie sie poruszac... po scenie :P
Troche maly ten ruch, ale zawsze cos, za to daje taka przyjemnosc i satysfakcje :P


na sali kolejny muzyk? :)

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #64 dnia: Wrzesień 12, 2005, 12:34:03 »
Dlaczego zwolnienie z WF? Bo mój WFista nie rozumie tego, ¿e czasem trzeba podczas lekcji co¶ przek±siæ (przecie¿ nie wolno je¶æ na sali gimnastycznej!). Nie rozumia³ tego, ¿e mogê sie gorzej poczuæ i na chwile odpocz±æ, ¿e czasem wcale nie mogê mieæ intensywnego wysi³ku (np podczas du¿ej hiperglikemii przecie¿ nie mo¿na, bo cukier mo¿e sie jeszcze bardziej podnie¶æ... albo po d³u¿szej hipo jest du¿a tendencja do podownego spadku i wysi³ek jest nie wskazany - przynajmniej tak mnie uczyli lekarze i to sie sprawdzalo). Poprostu mia³em delikatnie mówi±c po....... nauczyciela który mnie nie cierpia³ i vice versa...

Offline JarekR.

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 42
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #65 dnia: Wrzesień 12, 2005, 19:07:31 »
Szeger - raczej grajek, ale ksztalce sie na muzyka ;)
Kto przestaje marzyæ - umiera.

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #66 dnia: Wrzesień 15, 2005, 10:35:38 »
Cytat: "KeBi"
(...) podalem sobie insulinê :D normalnie w tunelu dworca kolejowego w Gdañsku g³ównym... Co sobie pomy¶leli przechodnie widz±cy t± scene? :D :D :D :D

W 95% przypadków pomy¶leli: "o, taki m³ody i ju¿ ma cukrzycê" :P Robi³e¶ penem, a nie brudn± strzykawk±. Dwadzie¶cia lat temu, jak siê wyci±ga³o na ulicy strzykawkê, to by³a afera. Teraz naprawdê nikt nie zwraca uwagi - robiê sobie zastrzyki wszêdzie tam, gdzie mam potrzebê. W knajpie, w poci±gu czy autobusie, na ¶rodku ulicy... zero problemów.
na³ogowy browerzysta

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #67 dnia: Wrzesień 15, 2005, 10:39:32 »
Cytat: "boo"
W³a¶ciwie dlaczego macie zwolnienie z wf-u? Paulina nie ma, æwiczy normalnie tak jak inne dzieci. Przecie¿ ruch jeszcze ¿adnemu cukrzykowi nie zaszkodzi³... ;)

W³a¶nie, te¿ tego nie rozumiem. Przecie¿ ruch to zdrowie! Ja w sporcie (rekreacyjnym, nie wyczynowym) upatrujê nadziejê na d³u¿sze sprawne ¿ycie!
W szkole nauczyciel WFu wiedzia³, ¿e mogê mieæ zwolnienie z lekcji, ale nie chcê. Gra³em we wszystko razem z innymi, a jak sie gorzej poczu³em, to siada³em na ³awce rezerwowych i nie by³o problemu.
na³ogowy browerzysta

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #68 dnia: Wrzesień 15, 2005, 14:34:28 »
Cytat: "biker"
 Teraz naprawdê nikt nie zwraca uwagi - robiê sobie zastrzyki wszêdzie tam, gdzie mam potrzebê. W knajpie, w poci±gu czy autobusie, na ¶rodku ulicy... zero problemów.


Pamiêtam jak ponad 10 lat temu pojecha³am odwiedziæ Bikera w Warszawie. Zaprosi³ mnie na chiñski obiadek do "budek". Wyci±gn±³ pena i wstrzykn±³ sobie wtedy co trzeba. Niemal na ¶rodku chodnika. Dla mnie by³o to wtedy nie do pomy¶lenia. Ja wtedy by³am jeszcze na miksach. I w ogóle trudno mi by³o pomy¶leæ o intensywnej insulinoterapii. Ale robi³ to na tyle beztrosko, ¿e bardzo mi tym widokiem pomóg³! Dziêki Jureczku!!! Za to, ¿e jeste¶!!
Pozdrawiam wszystkich i ¿yczê odwagi! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #69 dnia: Listopad 10, 2005, 18:58:37 »
Cytat: "Monika"
Po wczorajszych badaniach szkolnych wiem jedno .... jesli sie da to trzeba to ukryæ


i znowu ... w przyszlym tygodniu czekaja mnie badania w szkole ...  :?  :?  :?
Nie mam pojecia co robic .... nie ukrywam ... ze boje sie strasznie ... powtórki z zesz³ego roku ... :((((
Pytanie tylko czy byæ szczer± ? ... czy moze zataiæ ...
ale jesli zataic ... hmmm a np. wyjdzie bo wychowawczyni wie ...  :?  :?  :?
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #70 dnia: Listopad 12, 2005, 21:47:49 »
Cytat: "emh

Pozdrawiam wszystkich i ¿yczê odwagi! Ewa.


ja tej odwagi nie mam, jako¶ nie mogê siê prze³amaæ ¿eby zrobiæ sobie zastrzyk w autobusie :x
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #71 dnia: Listopad 14, 2005, 10:40:55 »
Ja tam nie mam odwagi robiæ tego nigdzie poza toalet±. Co, przyznajê jest do¶æ upierdliwe. Aczkolwiek cukier w¶ród znajomych w knajpie czy parku ju¿ sobie zbadam bez wiêkszych oporów. Aczkolwiek nie lubiê tego robiæ na widoku publicznym. I ju¿.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #72 dnia: Listopad 14, 2005, 16:10:34 »
Ja siê nie przejmujê osobami postronnymi - ale to,  wiadomo, inny punkt widzenia - jestem przecie¿ mamusi± ;). Jednak¿e nie robiê pomiarów i zastrzyków w sposób ostentacyjny, raczej zas³aniam dziecko sob±. Ale to jedyne 'ustêpstwo'  :)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #73 dnia: Listopad 14, 2005, 22:38:18 »
Poniewa¿ my bardzo czêsto musimy badaæ poziomki to nie odchodzê z Maksem nigdzie. I tak ci±gle pewnie ma poczucie, ¿e mu siê zabawê przerywa, wiêc dla ochrony innych nie bêdê mu robi³a KOLEJNEGO problemu. Mo¿e sam nie bêdzie sobie ¿yczy³ ¿eby inni na niego patrzyli przy pomiarach jak bêdzie starszy-wtedy na pewno to uszanujê

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #74 dnia: Listopad 22, 2005, 16:53:12 »
ja to ogólnie nie¶mia³a jestem, pewnie dlatego siê nie prze³amiê :D pozostaje WC...
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton