Autor Wątek: Szkoła...  (Przeczytany 100401 razy)

Offline Beata77

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 382
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #480 dnia: Wrzesień 07, 2013, 22:31:40 »
U nas w przedszkolu te¿ ¿adnego problemu nie by³o. Pani wrêcz powiedzia³a ¿e to wa¿ne ¿eby robi³a to przy dzieciach  bo one siê ucz± tolerancji i jak pomóc w razie czego. Laura im wszystko t³umaczy³a, zawsze zbiorowisko ko³o niej by³o a po³owa dzieci chcia³a siê mierzyæ. Nie wyobra¿am sobie ¿eby musia³a wychodziæ , ukrywaæ siê bo mia³aby wiêkszy problem z zaakceptowaniem choroby. W klasach 1-3 mia³a zorganizowan± ³awkê z ty³u klasy a teraz od IV-tej mierzy normalnie w swojej ³awce.
Pompa Paradigm 715, wk³ucia Sure-T 6mm
Glukometr -Accu-chek performa nano
Insulina- Novorapid

Mama Laury (11 lat)

Offline zielona75

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1106
 • mamuśka
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #481 dnia: Wrzesień 07, 2013, 23:02:57 »
Cytat: "Beata77"
Pani wrêcz powiedzia³a ¿e to wa¿ne ¿eby robi³a to przy dzieciach bo one siê ucz± tolerancji i jak pomóc w razie czego

O to te¿ chodzi. Wa¿ne.
mama słodziaka (10 lat)
Paradigm 722; NR; Quick-set; MiniLink; Contour LINK

Offline renata153

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #482 dnia: Wrzesień 08, 2013, 01:09:51 »
Ja pamiêtam zaraz po zachorowaniu w 3 klasie, wychowawczyni zrobi³a lu¼na chwilkê i t³umaczy³a dzieciom o cukrzycy. Nawet dzieci mierzy³y sobie cukier,oczywi¶cie kto chcia³ i siê nie ba³ uk³ucia ( za ka¿dym razem by³ oczywi¶cie wymieniany lancet )
Wa¿ne ¿eby dzieci wiedzia³y o co chodzi z t± chorob±, a nie ukrywaæ siê bo to nie ma sensu
Peny , Novorapid, Lantus

Offline Ania30

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 152
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #483 dnia: Wrzesień 08, 2013, 14:02:52 »
Renia my siê nie ukrywamy!To ta pani nam tak robi i nas dyskryminuje.W ogóle jest bardzo surowa dla dzieci.Inni rodzice te¿ maj± z ni± problemy.
Mama 5 letniego cukiereczka.Pompa Paradigm 715.Insulina: Novorapid. Wk³ucia:Quick-set

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #484 dnia: Wrzesień 08, 2013, 14:20:24 »
pozostaje ci powa¿na rozmowa i postawienie na swoim czyli mierzenie poziomów w sali- niech wydzieli k±cik jak ju¿ tak bardzo musi..... ale dla mnie to chore....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline renata153

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #485 dnia: Wrzesień 08, 2013, 19:56:06 »
A rozmowa  z dyrektorem na ten temat, ¿e ty nie chcesz siê ukrywaæ z tym i nic z³ego przecie¿ nie robisz ani swojemu dziecku ani innym. A mo¿e nauczycielka powinna dostaæ pismo-wytyczne z MEN dla nauczycieli z informacj±. A ty nie daj siê, co z tego ¿e ona jest ostra dla dzieci, jeste¶ du¿a :D  :D

[ Dodano: Nie 08 Wrz, 2013 ]
Ewentualnie postraszyæ Pani± ¿e Twoje dziecko jest dyskryminowane i odpowiednie pismo bêdzie napisane na ni±. Ale to po rozmowach, jak by nic nie da³o...
Peny , Novorapid, Lantus

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #486 dnia: Wrzesień 08, 2013, 22:23:54 »
Maciej od pocz±tku mierzy cukier w klasie przy stoliku przy którym siedzi czy te¿ na sali gimnastycznej je¶li to w-f. Nigdy nie wychodzi³ z klasy nawet insulinê je¶li musia³am mu podaæ z pena to robi³am to w klasie. Nawet kiedy¶ mierzy³ innym dzieciom cukry bo chcia³y  :grin: to by³o jako¶ w pierwszej klasie dobrze ze chocia¿ zmienia³ k³ujki  :grin: . Dziêki temu dzieci s± bardziej tolerancyjne wiedz± ¿e Maciej nie zawsze moze cos zje¶æ. Nawet kiedy¶ pamiêtam sytuacjê kiedy przysz³am do szko³y bo mia³ wysoki poda³am korektê odchodz±c kaza³am wypiæ mu wodê i sprawdziæ poziom za godzinê . na pytanie czy bêdziesz pamiêta³ odezwa³± sie jego kole¿anka ze ona przypilnuje aby wypi³ wodê i przypomni ¿e ma zmierzyæ cukier  :D
Za to podczas mojej rozprawy rozwodowej ( o zgrozo) siostra mojego by³ego mê¿a (nauczycielka) powiedzia³a ze ja wa¿y³am jedzenie na pokaz bo tylko jeden lub 2 kawa³ki ciasta wa¿y³am a potem dawa³am mu kolejny bez wa¿enia. Do niektórych ludzi niewiele dociera a ja ju¿ nie ma ochoty u¶wiadamiaæ ich o co w tej chorobie chodzi.
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #487 dnia: Wrzesień 09, 2013, 12:38:40 »
a Kaja przez te w-f teraz czê¶ciej mierzy w szkole.... bo i na ¶niadanie potem przed w-f i po w-f..... i jeszcze dodatkowo drugie ¶niadanie jak ma lekcje do 14:30......ale poziomy ok pfu pfu...
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #488 dnia: Wrzesień 09, 2013, 14:27:41 »
Adam tez normalnie siedzi w ³awce w przedszkolu mierzy poziom i je sniadanie nie ma ¿adnego wydzielonego miejsca, pierwszy rok dzieci zaglada³y z zaciekawieniem  ale po 2 latach wszyscy sie przyzwyczaili
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #489 dnia: Wrzesień 09, 2013, 18:32:47 »
Kacper ma nowych nauczycieli i w przysz³ym tygodniu ich dopiero poodwiedzam bo narazie nie mam jak.
Dzisiaj na lekcji poprosi³ o wyj¶cie do toalety, a Pani zwróci³a uwagê ¿e nie powinien bo od tego jest przerwa blablabla a ca³a klasa chóralnie, ¿e on ma cukrzycê i musi  :D
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #490 dnia: Wrzesień 09, 2013, 19:02:48 »
Cytat: "EVITA"
ca³a klasa chóralnie, ¿e on ma cukrzycê i musi
i tego nie ma w domowym nauczaniu:) Kaja mówi ¿e "dobre!"
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #491 dnia: Wrzesień 09, 2013, 20:28:47 »
U nas te¿ dzieci bardzo siê anga¿uj± w cukrzycê Natalii, ostatnio nawet jak mia³a wysoki cukier i nie mog³a zje¶æ to kole¿anka, schowa³a kanapkê do plecaka i mówi, ¿e te¿ nie bêdzie jad³a, tylko poczeka z Natalia a¿ spadnie cukier do nastêpnej przerwy :) i zjedz± razem :)
A jak pani ma dy¿ur na korytarzu i wygania wszystkich z klasy to Natalia albo zostajê sama w klasie i robi pomiar, albo idzie do sekretariatu zrobiæ. W ogóle mamy super pani±, bardzo zwraca uwagê na moj± Natalê, jak jest jaka¶ rozdra¿niona, albo nie mo¿e siê skupiæ i ¼le pracujê to wygania j± ¿eby umyæ rêce i ma zmierzyæ i przewa¿nie to siê zgadza i to wina cukru.
W ogóle w tym roku zmieni³o siê dwóch nauczycieli i dzieci chórem u¶wiadomi³y pani, ¿e Natalia ma cukrzycê i musi zmierzyæ, zje¶æ lub wypiæ kiedy trzeba, ¿e mo¿e u¿ywaæ telefonu itd :)
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #492 dnia: Wrzesień 09, 2013, 20:31:55 »
i tak ma byæ.... super...
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #493 dnia: Wrzesień 09, 2013, 20:34:08 »
Mówiê Kacperkowi, ¿e w przysz³ym tygodniu odwiedzê nowe Panie, a on czy móg³by sam wszystko wyt³umaczyæ:
"No mama, daj mi byæ samodzielnym"
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #494 dnia: Wrzesień 09, 2013, 20:39:25 »
a w razie pytañ niech zadzwoni± do mamy... Kacper fajny z ciebie ch³opak:)
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog