Autor Wątek: Piszemy ksi±¿kê  (Przeczytany 26587 razy)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 19, 2004, 01:15:33 »
Nagle w jego g³owie rozb³ys³o ¶wiate³ko. Zacz±³ siê uwa¿nie przygl±daæ lekarzowi, jego uwagê przyku³o co¶ co wystawa³o z kieszeni kitla - a by³o to.....
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 19, 2004, 01:22:41 »
by³o to .... opakowanie, z ponad po³ow± batonika .... ale to co przyku³o jego uwage by³o o wiele straszniejsze  :shock:  :shock:
.... termin wa¿nosci batonika skoñczy³ sie 7 kwart temu (cos jak nasze pó³ roku  :wink: ) ... wszystko zaczê³o uk³adaæ sie w przera¿aj±c± ca³o¶æ....
najpierw jakis dziwny kosmita .... potem ktos podszywaj±cy sie pod lekarza ..... wiadomo lekarzem nie by³ -skoro na w³asnym zdrowiu mu nie zaleza³o .....

To wszystko mog³o oznaczaæ tylko jedno .....
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 19, 2004, 10:47:45 »
.......znow trzeba sie bedzie przeprowadzic na sama gore. Tam przynajmniej nie spotykalo sie podejrzanych typow, nawet na ciemnej klatce schodowej...
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3876
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 19, 2004, 10:50:08 »
....¿e w niewiadomy sposób przeniós³ siê w czasie...Im wiêcej o tym rozmy¶la³,serce wyrywa³o siê z piersi.Próbowa³ pouk³adaæ okruchy wspomnieñ w jedn± logiczn± calo¶æ,ale nie potrafi³...Coraz wieksze przerazenie go ogarnia³o,krople potu wyst±pi³y na pomarszczone od troski czo³o...A moze...A moze ja...ZWARIOWA£EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I upad³ na ziemiê...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 19, 2004, 13:53:44 »
...gdy siê obudzi³, zacz±³ powoli otwieraæ oczy...rozejrza³ siê niepewnie, czy przypadkiem znowu kogo¶ podejrzanego w pobli¿u nie ma...jako, ¿e pod blokiem pustka by³a, wiêc wsta³, otrzepa³ ubranie i ra¼nym krokiem wszed³ do klatki, nagle...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 19, 2004, 17:50:01 »
nagle zobaczy³, ¿e na parterze przy zepsutej od lat windzie majstruje jaki¶ dziwnie znajomy go¶æ. Podszed³ bli¿ej chc±c mu siê dok³adnie przyjrzeæ, w tym momencie co¶ b³ysnê³o i Franek nieprzytomny osun±³ siê na ziemiê. Facet od windy wci±gn±³ go do ¶rodka i zepsuta winda dziwnym trafem ruszy³a w górê z zawrotn± szybko¶ci±. Oszo³omiony Franio powoli dochodzi³ do siebie, spod przymkniêtych powiek obserwowa³ (nie)znajomego, który w dalszym ci±gu co¶ kombinowa³ przy guziczkach windy. Teraz te ma³e guziczki wygl±da³y jak jaki¶ dziwny pulpit sterowniczy, a winda mknê³a, mknê³a, mknê³a. Franek nagle zrozumia³ ¿e.....
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 19, 2004, 17:53:18 »
...z przerazliwym zgrzytem otworzyly sie drzwi od windy, a ze srodka wyszla przesliczna sasiadka z 9573 pietra.
- Witam pana, wlasnie naprawiono winde - usmiechnela sie do niego
- Eeee.... to chyba dobra nowina.
- Jak dla kogo. Naprawili, ale nie nasmarowali, a moje mieszkanie przylega do szybu windy - znow sie usmiechnela, ale tym razem byl to smutny usmiech.
- Przykro mi.
- Mnie rowniez. Do widzenia.
- Do widzenia.
Odprowadzil ja wzrokiem az do samych drzwi, a potem odwrocil sie w strone windy. Nacisnal guzik, ale drzwi pozostaly nieruchome i winda nie wydala zadnego dzwieku.
'Pewnie znow sie zepsula' - pomyslal.
I nagle przyszlo mu do glowy, ze sasiadka miala taki sam wzrok jak Alien z piwnicy.
Chcial spojrzec jeszcze raz i sie upewnic, ze mial racje. Wybiegl przed klatke.....
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 19, 2004, 20:12:18 »
(...) i zdyszany ujrza³ k±tem oka jak urocza s±siadka rozmawia³a z tajemniczym Alienem...
zdziwiony, bliski rostroju nerwowego stara³ siê po³±czyæ wszystko w ca³osæ, ale cos mu nie pozwala³o...jaka¶ dziwna energia za ka¿dym razem kiedy my¶la³ o tym wszystkim sprawia³a, ¿e przeszywa go niesamowity ból od g³owy, a¿ po stopy. Jeszcze raz spojrza³ na s±siadkê i Aliena, którzy na jego w³asnych oczach "rozp³ynêli" siê w powietrzu.... Franu¶ zacz±³ siê baæ wszystkiego...nawet samego siebie kiedy spojrza³ w lustro...
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 19, 2004, 22:35:52 »
...zerkaj±c na siebie w lustrze, dojrza³ bardzo chud± i przera¿on± twarz...wiedzia³, ¿e tak d³u¿ej byæ nie mo¿e, ¿e nie wytrzyma tej presji. To wszystko go przyt³acza³o...ale z drugiej strony, nie mia³ zamiaru siê poddaæ.
Postanowi³ na w³asn± rêkê, dowiedzieæ siê o co w tym wszystkim chodzi...zdawa³ sobie sprawê, ¿e nie bêdzie to ³atwe, ale co¶ mu mówi³o, ¿e odkryje fascynuj±ce rzeczy...
Przebra³ siê, od¶wie¿y³ i z now± motywacj± wyszed³ na miasto...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 19, 2004, 23:58:45 »
Wyszedl z bramy dziarskim krokiem i.....wlazl w jakas pozostalosc po piesku. Ale sie nie zrazil, nie nie, Franek nie tak latwo sie zraza, wiec poszedl dalej. Nadepnal jakis kij i nagle poczul uderzenie w bok glowy...... Kiedy otrzasnal sie, stwierdzil, ze to byly pozostawione przez kogos grabie....
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 20, 2004, 02:10:43 »
Zakl±³ pod nosem, pomasowa³ obola³e miejsce i ruszy³ dalej. Szed³, szed³ a¿ wreszcie dotar³ do miejsca swego przeznaczenia. Knajpa "Pod zdech³ym jaszczurem" wydawa³a mu siê pusta o tej porze. Wszed³ do ¶rodka, zamówi³ piwo marki "Piwosz ³awkowy" i próbowa³ pozbieraæ my¶li. Najwyra¼niej komu¶ zale¿a³o na tym, ¿eby nie dopu¶ciæ do jego uczestnictwa w olimpiadzie. Tylko komu? K³êbi±ce siê my¶li nie dawa³y mu spokoju. Dziwnie znajomy kelner poda³ mu kolejne piwo - wypi³ ³yk i .........
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 20, 2004, 02:38:04 »
i ....  pod kuflem ujrza³ kartke .... a na niej wiadomo¶æ ....
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 20, 2004, 12:00:36 »
Wiadomosc byla napisana literami wycietymi z gazet, a jej tresc brzmiala:
'Przynies 100 milionow galaktycznych pesos na Czarci Skwer dzisiaj dokladnie okolo 24:24. Po co masz przyniesc, dowiesz sie na miejscu. Jesli nie przyniesiesz stanie sie cos zlego'
Franek pomyslal: piiiiip skad ja wezme taka forse?
Zawolal o rachunek, ale kelner lezal nieprzytomny przy barze....
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 20, 2004, 12:56:19 »
...Franek nie wiedzia³ co ma zrobiæ, cuciæ nieprzytomnego kelnera, czy i¶æ i kombiniowaæ sk±d¶ pieni±dze... Postanowi³ chlusn±æ w nieprzytomnego wod± i wyszed³ szybko na ulicê.
Kierowa³ siê w stronê domu, bo wiedzia³, ¿e ma gdzie¶ adres banku w, którym mogli by mu pomóc.
Wsiad³ zamy¶lony do windy, nie zauwa¿aj±c nawet, ¿e ona dzia³a...
Wysiad³ na swoim piêtrze, odwróci³ siê i dopiero teraz zauwa¿y³, ¿e wind± pod dotar³ na swoje piêtro...
W mieszkaniu zacz±³ poszukiwania adresu banku, gdy nagle jego uwagê przyku³a teczka wci¶niêta miêdzy fotel a stolik...
Wiedzia³, ¿e tgo na pewno nie jego teczka...
- Co do licha?? - powiedzia³ Franio
i zacz±³ zbli¿aæ siê powoli do teczki...
Otworzy³ j± a tam... pieni±dze, których potrzebowa³....
Franio z³apa³ za telefon...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 22, 2004, 12:13:22 »
i telefonicznie zamówi³ bilet do Las Vegas. Postanowi³ odstresowaæ siê w kasynie i przepu¶ciæ ca³± forsê na nieziemskie przyjemno¶ci. Mia³ do¶æ podejrzanych typów, zamachów na jego ¿ycie a przede wszystkim mia³ do¶æ tej ¶miesznej miêdzygalaktycznej olimpiady. Nie chcia³ ju¿ byæ reprezentantem, jedyne czego pragn±³ to ¶wiêty spokój. W jednej chwili spakowa³ najpotrzebniejsze rzeczy, torbê ze szmalem wcisn±³ na dno walizki i ruszy³ na lotnisko. Ale tam czeka³a go przykra niespodzianka...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...