Autor Wątek: Piszemy ksi±¿kê  (Przeczytany 26580 razy)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« dnia: Sierpień 17, 2004, 02:24:09 »
Kochani ... pomysl zaczerpniety wprawdzie z innego forum, ale moim zdaniem ¶wietny  :wink:

Rozruszajmy troche nasz± wyobra¼nie ... napiszmy ... najlepsz± "ksi±¿kê" jaka zosta³a kiedykolwiek napisana, a kto wie .... moze kiedys nas wydrukuj±  :D  :D

Zasady s± proste ... pisze kto chce ... po zdaniu dwóch, ile chce, ilo¶æ nie gra roli .... kolejna osoba dopisuje co¶, itd   :wink:

OK to zaczynamy .....  zaznaczam artystk± nie jestem wiec pocz±tek bedzie denny, ale mam nadzieje ze cos do niego dopiszecie  :D


W dalekiej galaktyce, w miejscu zupe³nie zapomnianym przez wszelkie istoty ¿yj±ce, gdzie nic co sie dzieje nie ma racjonalnego wyobra¿enie ¿y³ sobie nasz  bohater ....
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3876
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2004, 02:41:55 »
...nasz bohater...skromny,cichy,wszêdobylski, spokojny, nerwowy ,uprzejmy,grubiañski,³adny,brzydki,zwariowany,stateczny,smutny,weso³y,powa¿ny,rozrabiaka,ale przy tym dzentelmen,huligan,uczynny,leniwy,roztropny,roztrzepany jednakze szalenie sympatyczny  :lol: ....
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 17, 2004, 02:47:09 »
.... maj±cy duzoooo przyjació³ .... ale wyobra¿onych ....  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2004, 09:45:23 »
(...) mieszka³ w wie¿owcu, który mia³ 10.000 piêter...
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2004, 10:21:44 »
I codziennie musial schodzic na sam dol po swieze buleczki, a winda nie dzialala.....
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3876
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 17, 2004, 11:39:53 »
czêsto zapomina³ karteczki ze spisem zakupów...i musia³ siê wracaæ...trwa³o i trwa³o...zakupy robi³ tygodniami...a¿ w koñcu...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 17, 2004, 12:26:36 »
...postanowi³ przeprowadziæ siê na parter , bo fizycznie nie wyrabia³... :D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 17, 2004, 12:37:54 »
... jednak mieszkanie na parterze, okaza³o siê prawdziw± ruder± ...  :grin:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 17, 2004, 15:00:04 »
... i kiedy pewnej nocy zawali³a siê pod³oga i wpad³ do piwnicy, zobaczy³...
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 17, 2004, 15:35:48 »
...a wlasciwie nie zobaczyl, bo nie bylo swiatla, tylko wyczul czyjas tajemnicza obecnosc....
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 17, 2004, 15:48:57 »
.... sta³ w bezruchu kilka minut, ....  i nie dlatego, ¿e siê ba³ ... o nie!. Nie mozna by³o o nim powiedziec ze jest strachliwy ... wrêcz przeciwnie, prawie zawsze odznacza³ siê ogromn± odwag± (oprócz tego przypadku kiedy goni³a go mucha a on ze strachu schowa³ siê pod ³ózko ... t³umacz±c pó¼niej ze chcia³ tam posprzataæ :twisted: ) ....
... sta³ w bezruchu poniewa¿ ...
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 17, 2004, 16:52:02 »
...sta³ w bezruchu, poniewa¿ od ma³ego uczono go, ¿e w kontaktach z postaciami pozaziemskimi nalezy byc ostroznym. Nie przysz³o mu jednak do g³owy, ¿e tajemnicza postaæ, która sta³a przy wej¶ciu to...
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 17, 2004, 18:38:05 »
to Alien - obroñca galaktyki, który po rozmowie z "wró¿k±", pomyli³ drzwi do szafy.....
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Kreton

 • Gość
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 17, 2004, 18:55:19 »
Co do opowiadania to mo¿e opublikujemy je na mojej stronie (www.opowiemkrt.website.pl - powinna ruszyæ jeszcze dzisiaj)...

...pomyli³ drzwi do szafy.
- Witaj! - Powiedzia³.
- Kim jeste¶? - Spyta³ nasz bohater.
- Jestem Alien. Obroñca galaktyki. Ostatnia nadzieja ludzko¶ci czy jako¶ tak... - Wyja¶ni³ Alien. - S³uchaj... Mam dla ciebie z³± wiadomo¶æ... - Doda³ po chwili.
- Znów bêdê musia³ mieszkaæ na 10.000 piêtrze? - Zapyta³ z niepokojem bohater.
- Nie. - Odpowiedzia³ Alien.
- Wiêc? - Spyta³ bohater
(wymy¶lcie mu jakie¶ imiê bo jak ja mu wymy¶lê to...   :D)
- Dobrze... usi±d¼ wiêc i pos³uchaj...

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Piszemy ksi±¿kê
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 17, 2004, 20:53:33 »
(...) tak wiêc na polecenie tajemniczego nieznajomego usiad³ w starym, zakurzonym fotelu, z którego wystawa³y sprê¿yny. Kosmita rozgl±da³ siê dooko³a i milcza³. Cz³owiek zacz±³ siê denerwowaæ i z lekk± z³o¶cia w g³osie powiedzia³ do Aliena :
- No, s³ucham Ciê mia³e¶ mi co¶ wa¿nego do przekazania..A w³a¶ciwie to jak siê nazywasz??? Z reszt± w ogóle Ciê nie znam, wiêc dlaczego niby mam s³uchaæ jakiego¶ zielonego pajaca z jedn± nog±....????
 Alien z anielskim spokojem (byc mo¿e tylko pozornym) powiedzia³:
- Je¶li zgadniesz moje imiê dam Ci nagrodê o jakiej nawet nie ¶ni³e¶ w Twoich najpiêkniejszych snach!
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"