Autor Wątek: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?  (Przeczytany 49606 razy)

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #60 dnia: Lipiec 18, 2005, 13:33:20 »
Moja pani doktor jest niez³± agentk±: ¿eby dac mi recepte na 10 opakowañ pasków napisala na recepcie, ¿e mierze cukier 14 razy dziennie :lol: w rzeczywisto¶ci zazwyczaj od 3 6 razy na dobê :grin: Panie w aptece nie maj± ¿adnych problemów z wydaniem takiej ilo¶ci pasków... naszczêscie :D
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #61 dnia: Lipiec 18, 2005, 20:30:26 »
A nie musia³a tak kombinowaæ - mierz±c 6x na dobê zu¿ywasz ponad 500 pasków w 3 miesi±ce - czyli mog³a spokojnie wypisaæ 10 opakowaæ, a nawet 11 (warto¶ci u³amkowe opakowaæ zaokr±gla siê na korzy¶æ pacjenta).
na³ogowy browerzysta

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #62 dnia: Lipiec 18, 2005, 20:45:02 »
W 3 miesi±ce mo¿e tak, ale ja mam wizyty co 2 miesi±ce :)
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #63 dnia: Lipiec 18, 2005, 21:02:44 »
A co to ma do rzeczy? Nie umiesz czytaæ (ze zrozumieniem)?  :roll:
na³ogowy browerzysta

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #64 dnia: Lipiec 20, 2005, 10:42:49 »
Kto nie umie ten nie umie :p Babki z apteki orietuj± siê (nie mam pojecia sk±d o tym wiedz±...), ¿e wizyty nie s± co 3 miesi±ce tylko co najwy¿ej co 2, wiec nie wyda³by mi 10 opakowañ przy dawkowaniu 6x dziennie- o dziwo potrafi± liczyc ;)
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #65 dnia: Lipiec 20, 2005, 19:09:18 »
Wizyty mog± byæ i co 3 dni - aptekarza obowi±zuje USTAWA, a ta mówi o dawce TRZYMIESIÊCZNEJ! Czy to tak trudno zrozumieæ?
na³ogowy browerzysta

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #66 dnia: Lipiec 20, 2005, 19:32:12 »
Nie bij! Nie wiedzia³am, ¿e jest jaka¶ ustawa mówi±ca o 3 miesi±cach. Poza tym mówie to co wiem: nie wydaliby mi 10 opakowañ i tyle!
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Karmelek

 • Administrator
 • Light
 • *****
 • Wiadomości: 217
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #67 dnia: Lipiec 21, 2005, 00:07:08 »
Przeczyta³am ca³y temat i a¿ uwierzyæ nie mogê ¿e co niektórzy maj± takie problemy z paskami  :shock:
Ja od lekarza rodzinnego dostaje receptê na ile chce i jak czêsto chce. Ostatnio trzy razy pod rz±d 6 paczek co miesi±c (zmienia³am insulinê w pompie i musia³am czê¶ciej pomierzyæ) i nie by³o ¿adnego problemu. Dlatego pierwsze s³yszê o jaki¶ limitach  :shock: W aptekach te¿ nigdy nikt nie wylicza³ mnie co do paseczka. Kupowa³am ostatnio w EuroAptece - to go¶ciu patrzy³ siê jak sroka w ko¶æ na receptê i pyta³ siê mnie ile ma wydaæ opakowañ na to NO 300  :lol: No có¿ chyba rachunek 300:50 by³ zbyt trudny...  :mrgreen: I gdzie tu mowa o jaki¶ skrupulatnych przeliczeniach?

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #68 dnia: Lipiec 22, 2005, 10:30:52 »
Ja te¿ nie mam problemów. Receptê na insulinê , paski wypisuje mi peditra. Wpisyje mi 6 opakowañ a jestem u niego raz w miesiacu. Na dole recepty zawsze pisz± ,¿e dokonujemy pomiaru 8-10 razy dziennie. I to jest prawda, bo przy takich skokach £ukasz, to k³ujê go co 2 godz.  Nie wyobra¿am sobie, ¿e mia³oby mi zabrakn±æ paskow, bo wprowadzono jaki¶ limit!!!


A.. i gdzies mam czy Pani z apteki bêdzie krêcic nosem. Ma sprzedaæ i ju¿!!!!
Mirk@

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #69 dnia: Lipiec 22, 2005, 22:08:42 »
U mnie lekarz rodzinny mo¿e przepisaæ tylko 2 opakowania... kurde co kraj to obyczaj...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #70 dnia: Lipiec 22, 2005, 22:35:34 »
ja ostatnio dzwoni³am do rodzinnego, ¿eby mi wypisa³ 4 op.pasków. Poprosi³am na 2 receptach bo w naszej aptece nie chc± daæ inaczej. A ten napisa³ 2 recepty z ró¿nymi datami. Jedna aktualna, druga na 22. Polecia³am do apteki z t± drug± 20, bo mi siê pomyli³o. Ale jako¶ siê uda³o... :lol:  A ile mi dadz± w szpitalu - zobaczymy. Wtedy bêdê wiedzia³a, czy co¶ siê zmieni³o czy nie.

HaHaHa awansowa³am  :D na pocz±tkuj±cego pisarza!!!!!!!  :mrgreen:

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #71 dnia: Lipiec 23, 2005, 18:00:58 »
Nasz pediatra przepisuje 2-6 opakowañ, nie mam problemu.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #72 dnia: Lipiec 23, 2005, 20:58:43 »
"Moja" diabetolog uwa¿a, ¿e mo¿e mi wypisaæ zapas tylko na dwa miesi±ce. "Rodzinnego" ³atwiej jest przekonaæ i przekabaciæ. Ale generanie nie wiedzieæ czemu lekarze broni± siê przed wypisywaniem wiêkszych ilo¶ci na recepcie/receptach. "Wiêkszych ilo¶ci" czyli czytajcie: wiêcej ni¿ cztery czy sze¶æ!!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #73 dnia: Lipiec 24, 2005, 08:51:59 »
Twierdz±, ¿e wiêcej nie mog±, zas³aniaj± siê limitami.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #74 dnia: Lipiec 24, 2005, 14:22:03 »
I oczywi¶cie nie ma szans ich przegadaæ :sad: Chocierz diabetologa przekona³em ¿eby da³ wiêcej opakowañ, ¿eby sprawdziæ czy apteka wyda. A rodzinny daje mi dwa opakowania na dwóch receptach.


pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D