Autor Wątek: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?  (Przeczytany 49663 razy)

Offline agnieszka1975ka

  • Bardzo Słodki
  • *****
  • Wiadomości: 774
    • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #150 dnia: Sierpień 16, 2010, 09:27:20 »
Ja juzpisa³am kiedy¶, ¿e nam wporadni przepisuj± 15-18 opakowañ na jednej recepcie, niby wizyty mamy co 3 miesi±ce, ale nigdy nam to nie starcza i bez problemu kolejn± partiê dostajemy.
Pompa ACCU-CHEK Spiryt, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline jarek

  • Super light
  • **
  • Wiadomości: 63
    • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #151 dnia: Sierpień 17, 2010, 06:15:57 »
Z rok temu pisa³em maila do NFZ i mi odpowiedzieli,¿e nie ma limitu na ilo¶æ pasków.To lekarz decyduje o tej ilo¶ci.Nie wiem czy to siê nie zmieni³o.Co do ilo¶ci na jednej recepcie s± kolejne przepisy.O co mi chodzi...Piszecie mamusie o problemach z komisjami.Nasze pañstwo i urzêdnicy nie s± "przyja¼ni"chorym.Na forum mo¿e trafiæ jaka¶ "nawiedzona"osoba z NFZ i za g³owê siê z³apaæ jak zobaczy ile to pasków chorzy zu¿ywaj±.Nie chcê siê rozpisywaæ nad ich konieczno¶ci±/czêstotliwo¶æ badañ/,bo to indywidualna sprawa.Tylko komu¶ mo¿e przyj¶æ do g³owy pomys³,¿e np.5-8pomiarów na dobê wystarczy...Proponowa³bym dla "bezpieczeñstwa"wykasowaæ posty z konkretn± ilo¶ci± zu¿ywanych pasków i tylko zostawiæ te z info o obowi±zuj±cych przepisach.@anitapa,popro¶ nastêpnym razem o wskazanie odpowiednich przepisów przez panie z apteki o tej KONKRETNEJ,miesiêcznej liczbie pasków refundowanych przez NFZ.Nie chce mi siê wierzyæ by w ci±gu roku zmienili przepisy a ograniczenia wynikaj± z czyjego¶"widzimisiê" :wink: