Autor Wątek: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?  (Przeczytany 54017 razy)

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 13, 2004, 01:17:33 »
My mo¿emy na raz dostaæ nie wiêcej ni¿ 15 paczek. Na jednej recepcie, ale wykupujê w jednej aptece wiêc nie wiem jak jest gdzie indziej. Jeszcze jaki¶ rok, pó³torej temu max by³o 10. Badamy minimum 8-10 razy dziennie je¿eli jest wszystko OK i nie wyobra¿am sobie mniej. 6 posi³ków plus 24 i 3 rano to ju¿ daje 8, do tego zawsze co¶ jeszcze wypadnie nie tak z cukrami. To jakas paranoja je¿eli nie chc± tyle wypisywaæ!!! :evil:

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 14, 2004, 01:21:44 »
W Warszawie wypisuj± nam 10 opakowañ na jednej recepcie...natomiast w Siedlcach, lekarz wypisuje po 2 opakowania na paru receptach...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Majka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 54
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 26, 2005, 18:06:10 »
By³am dzi¶ w poradni diabetologicznej po recepty na paski i dowiedzia³am siê, ¿e teraz wprowadzono nowy limit na paski. Na miesi±c tylko 2 opakowania pasków, czyli 100 sztuk. Po wielkich pro¶bach maksymalnie mo¿na 4 opakowania pasków na miesi±c, a jak zabraknie to mam i¶æ po recepty do lekarza rodzinnego, a nie do poradni diabetologicznej, bo oni mi nie przepisz± wiêcej i koniec. Po nastêpn± receptê mam przyj¶æ nie wcze¶niej ni¿ za miesi±c. Podobno wypisywali za du¿o recept na paski i maj± dop³aciæ do NFZ kilka tysiêcy z³. Zastanawiam siê czy jest to nowe rozporz±dzenie NFZ, czy kierownika przychodni. Je¶li kierownika to czy on ma do tego prawo ¿eby decydowaæ o limicie pasków ? Chorujê 14 lat, jestem na pompie, mam chwiejn± cukrzycê i nie odczuwam niskich cukrów, nawet takich w granicach 30. Muszê mierzyæ cukier minimum 8 razy na dobê, a czasem nawet 12. Po prostu rêcê opadaj±. Jak ¿yæ i leczyæ siê w tym chorym kraju ? Czy u was w poradniach te¿ s± takie ograniczenia na paski ? Jak z tym walczyæ ?

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 26, 2005, 19:02:46 »
Majka pierwsze s³yszê!!! Ale wiesz co?Warto to sprawdziæ.Najlepiej,¿eby ka¿dy sprawdzi³ to w swoim miejscu zamieszkania.Porównamy i zobaczymy.Ja Tysiê k³ujê niekiedy i 15 razy! to jaka¶ bzdura!Fakt,ze oni czêsto ¿eruj± na niewiedzy ludzi,a o tym przekona³am sie ju¿ nie raz!
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 26, 2005, 19:13:45 »
ja dzisiaj dzwoni³am do poradni diabetologicznej ... bo w³asnie koncz± mi sie paski. Na jutro bedzie na mnie czeka³a recepta do odbioru (bez problemu na cztery opakownia ... bo tyle mniej wiecej brakuje mi do nastepnej wizyty) Nikt nie powiedzia³ nic o limitach ...

Majka wydaje mi sie ze to w Twojej poradni co¶ nie tak  :?  :?
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 26, 2005, 19:29:34 »
Mnie te¿ sie wydaje, ¿e w Majki przychodni co¶ kombinuj±. Nigdy nie us³ysza³am w swojej przychodni, ¿e jest jaki¶ limit na paski. Zawsze (czyli od 2 lat) dostajemy po 10 opakowañ i nigdy nie us³ysza³am ¿e za du¿o.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline KAMILA

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 121
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 26, 2005, 20:05:55 »
hm? Ja ostatnio mia³am na recepcie wypisane na 6 opakowañ na paski. I nie by³o problemu z wykupieniem w aptece. A recepty mia³am a¿ dwie. A kupujemy w aptece na osiedlu CZECHA w Poznaniu. A w sumie paski dostajemy za darmo w tej aptece. :grin:  :grin:
By yourself, no matter what they say!

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 27, 2005, 14:32:37 »
Jedyny limit jaki znam, to taki, ¿e lekarz mo¿e "co¶" przepisaæ maksymalnie na dwa miesi±ce dawkowania. Ale to wtedy zwykle pisz± mi na recepcie: stosowanie 10xdz, i tyle. ¯adnych szopek ani ograniczeñ wiêcej. Pozdrawiam! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 27, 2005, 22:45:53 »
my mamy  po 6 opakowañ ale jak chcia³am 8 to powiedzieli mi ¿e za du¿o
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 28, 2005, 01:29:26 »
Od diabetologa dostajê receptê na 6 opakowañ - je¶li od ostatniej wizyty minie mniej ni¿ miesi±c to ju¿ dostajê tylko 4, ostatnio gdy Paula le¿a³a na oddziale przy wypisie dali mi receptê na 1 paczkê, ale ju¿ przy nastepnej wizycie w poradni odliczyli mi j± i dosta³am tylko 5. Od dawna t³umacz± siê limitami. Wiem, ¿e doros³y dostaje tylko 2 paczki na miesi±c wiêc chyba co¶ w tym jest...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 28, 2005, 01:38:46 »
Ja ju¿ od jakiego¶ czasu biorê recepty od pediatry, bo mam to na telefon - dzwoniê i po po³udniu odbieram i nie mam problemów z ¿adnymi limitami.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 28, 2005, 09:36:29 »
Ja biorê od pediatry, na 1 recepcie 200 pasków, ale czasem biorê wiêcej recept i wykupuje w innych aptekach, albo za kilka dni. Tylko musi byæ dawkowanie bo jak zapomni napisaæ to nie wydadz±.

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 28, 2005, 15:25:13 »
Czy lekarz rodzinny, czy diabetolog to ¿aden nie wypisze mi wiêcej ni¿ dwie recepty po 100 pasków. W dodatku lekarz rodzinny pisze na recepcie dawkowanie: 2 paski na dobe   :636:    :646:   I nie przegada go ¿eby przepisa³ wiêcej. Chocia¿ jest ¶wiadom, ¿e potrzeba wiêcej. Ale w razie czego to  tydzieñ pó¼niej znowu mi przepisze :D.


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 28, 2005, 15:42:42 »
Czy lekarze/przychodnie maj± p³acone od ilo¶ci naszych wizyt...? Bo co¶ mi to tu tym pachnie...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 28, 2005, 16:20:48 »
Cytat: "emh"
Czy lekarze/przychodnie maj± p³acone od ilo¶ci naszych wizyt...? Bo co¶ mi to tu tym pachnie...


Wydaje mi sie ze poradnie specjalistyczne maja p³acone od pacjenta (jestem tego nawet pewna)  ... nie wiem jak to jest z lekarzami PPOZ ... cos mi sie obi³o o uszy ze inaczej niz u specjalistów
Pozdrawiam Monika  :smile: