Autor Wątek: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?  (Przeczytany 53264 razy)

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Sierpień 10, 2004, 14:44:22 »
Standardowo lekarze wypisuj± po max. 2 opakowania, ale czasem s³yszy siê, ¿e kto¶ gdzie¶ dosta³ wiêcej.
Otó¿ te 2 opakowania to norma ustawowa. Ale jest tam te¿ zapis, ¿e aptekarz mo¿e wydaæ wiêksz± ilo¶æ leku, maksymalnie na 3 miesi±ce kuracji. Warunek: lekarz musi na recepcie okre¶liæ odpowiednie dawkowanie.
Tak wiêc na przyk³ad je¶li lekarz wypisuj±c paski zaznaczy na recepcie, ¿e poziom ma byæ badany 6x dziennie (czyli przed i po ka¿dym posi³ku), to aptekarz nie ma prawa kwestionowaæ wypisanych 10 opakowañ pasków - tylko musi je wydaæ, bo 6×90 dni > 10×50 pasków.
Proponujê jednak nie nadu¿ywaæ tego zbyt mocno, gdy¿ apteki to nie magazyny i maj± ograniczone zapasy. Ja biorê recepty na 4-8 opakowañ.
na³ogowy browerzysta

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2004, 16:33:54 »
Robimy poziomy bardzo czêsto (niekiedy nawet 15 razy) wiêc pasków te¿ potrzebujemy odpowiednio du¿o...nie ma problemów w aptekach.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2004, 18:30:25 »
Na receptê mamy w sumie 8 opakowañ miesiêcznie, niestety tylko w jednej aptece mogê wybraæ wszystkie na raz. Je¿eli chcê wybieraæ w innych aptekach to muszê mieæ paski rozpisane po 2 opakowania na receptê... inaczej nie da rady... :?
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 10, 2004, 18:35:55 »
Ja sie nigdy nie spotkalam z trudnosciami jesli chodzi o ilosc opakowan lekow. Bralam w 3 aptekach paski 4, 6 i 8 opakowan i nikt mi nawet nie dal cienia aluzji, ze robi jakas laske....
Wczesniej bralam mleko na recepte i zawsze to bylo po 4 puszki - tez nikt nigdy nie robil problemow :)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2004, 20:11:11 »
Cytat: "boo"
Je¿eli chcê wybieraæ w innych aptekach to muszê mieæ paski rozpisane po 2 opakowania na receptê... inaczej nie da rady... :?

Je¶li masz dopisane przez lekarza dawkowanie, to taka apteka ³amie prawo. No chyba ¿e ma na stanie tylko 2 opakowania. :wink: A tak serio - powiedz im to koniecznie, bo mo¿e sobie z tego nawet nie nie zdaj± sprawy... Popro¶ do okienka szefa lub w³a¶ciciela, walcz o swoje prawa!
na³ogowy browerzysta

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 10, 2004, 20:39:34 »
Nigdy nie przysz³o mi do g³owy, ¿eby siê o to wyk³ócaæ, my¶la³am ¿e wszêdzie tak jest :654:  tak samo jest z lantusem - tylko w aptece o której pisa³am mogê kupiæ 1 ampu³kê, nigdzie indziej nie chc± podzieliæ opakowania, a obdzwoni³am chyba wszystkie mo¿liwe apteki w okolicy...  :roll: Je¶li chodzi o te paski to w innych aptekach mogê wybraæ choæby 20 opakowañ, chodzi o to ¿e na jednej recepcie mog± byæ tylko 2 paczuszki.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 11, 2004, 22:23:30 »
Cytat: "biker"
Je¶li masz dopisane przez lekarza dawkowanie, to taka apteka ³amie prawo. No chyba ¿e ma na stanie tylko 2 opakowania. :wink:


Niejsdnokrotnie odmuwiono mi sprzedania chocby 3 opakowañ pasków na jednej recepcie ... w niektórch aptekach oczywiscie, ... motywowano to tym ze nie mozna, na recepcie zawsze mam wypisane dawkowanie, ale oczywiscie panie farmaceutki s± zawsze najm±dzrzejsze, a to ja kombijnuje ... eh.

Teraz chodze kupwac do apteki w której nie robi± mi problemów, sprzedaj± niewazne czy na jednej recepcie jest 4,6 czy 15 paczek pasków.  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 12, 2004, 05:45:48 »
Zagroziæ takiej aptece podaniem ich do Izby Aptekarskiej, PIHu itp. I zrobiæ to, je¶li nadal bêd± odmawiaæ sprzeda¿y!
na³ogowy browerzysta

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 12, 2004, 13:06:34 »
Prawda jest taka,¿e w aptekach (czesto) nie maja pojêcia o wielu sprawach...Pamiêtam jak zmieniono limity...Rety...co to by³o!!!! :evil:  :evil: W ka¿dej aptece mówiono inaczej,w kazdej praktykowano co innego...Okaza³o sie w koñcu,ze my-jako pacjenci mamy lepsze rozeznanie niz aptekarze  :shock:  :shock: Najgorzej by³o ze strzykawkami...Te,których uzywamy w ogóle nie ci±gnieto na listê  :evil: a innymi nie mozemy podawaæ,bo s± co 2j. Ech...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 12, 2004, 16:49:23 »
Ja moge maksymalnie 4 opakowania i nie ma mowy, zeby dostac wiecej :/
Czasem tylko kombinuje, ze chodze do ró¿nych lekarzy...
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Majka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 54
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 12, 2004, 19:41:34 »
Ja mam zawsze 2 opakowania na jednej recepcie. Do diabetologa chodzê raz na 2-3 miesi±ce i dostajê tylko 4 opakowania, bo maj± kontrole i nie mog± wypisywaæ wiêcej pasków, co za bzdura pasków, a jestem na pompie i mierzê cukier oko³o 10 razy na dobê a czasem wiêcej. Chodzê wiêc do lekarza rodzinnego po paski i zawsze dostajê jedn± receptê na 2 opakowania i tak sobie chodzê co tydzieñ. Paranoja. :evil:

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 12, 2004, 20:01:12 »
Najlepiej pytaæ siê w takich przypadkach o podstawê prawn± odmowy wypisania recepty / wydania leku. To oczywi¶cie zatyka. I wtedy groziæ ró¿nymi organami kontrolnymi, s±dami itp. Tam gdzie mamy doczynienia z dobr± wol± kogo¶ - trzeba prosiæ. Ale jak kto¶ ³amie Wasze prawa - nale¿y biæ siê!
Kontrola kontoluje wypisywanie du¿ych ilo¶ci drogich leków. Ale nie by komu¶ utrudniæ ¿ycie, tylko by wyeliminowaæ nadu¿ycia. NIE JEST NADU¯YCIEM BADANIE POZIOMU CUKRU 10x DZIENNIE!
na³ogowy browerzysta

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 12, 2004, 20:11:30 »
U mnie te¿ zas³aniaj± siê jakimi¶ kontrolami, diabetolog przepisuje mi 6 opakowañ, ale je¶li od wizyty do wizyty up³ynie mniej ni¿ miesi±c - wtedy dostajê tylko 4. Lekarz rodzinny wypisuje receptê tylko na 2 opakowania, o wiêkszej ilo¶ci nie ma mowy. Kiedy¶... na pocz±tku choroby poprosi³am dodatkowo o trzecie opakowanie i wyobra¼cie sobie, ¿e wypisa³ mi receptê, ale z adnotacj±, ¿e poprzedni± zgubi³am, chocia¿ wcale tak nie by³o. :?
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 12, 2004, 22:46:55 »
moja diabetolog naszczescie nie robi problemów z wypisywaniem pasków, pisze tyle ile chce - ile potrzebuje, z tym ze przewaznie to ja wylicze za ma³o, i jeszcze w miedzy czasie musze podskoczyc do internistki która bez zadnych problemów wipisuje mi na recepcie od 2-4 paczek paskow (bo wie ze trzeba mierzyc, nie robi zadnych problemów)
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 12, 2004, 23:31:03 »
Ech...to chyba wynika  z nieznajomo¶ci przepisów.Naj³atwiej zas³aniaæ siê kontrol±,zamiast sprawdziæ na ile mo¿na wydaæ opakowañ pasków (czy innych leków)... :evil:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,