Autor Wątek: Czy wa¿ycie to co jecie?  (Przeczytany 7577 razy)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« dnia: Sierpień 06, 2004, 08:16:04 »
Mimo 3 lat choroby zawsze wa¿ê to co dajê dziecku do jedzenia. Je¿eli zdarzy siê, ¿e nie mam przy sobie akurat wagi, to staram siê dawaæ jej produkty których wagê znam. A jak jest u was? Bêd±c kiedy¶ na turnusie dla dzieci z cukrzyc± zauwa¿y³am, ¿e m³odzie¿ wcale nie zwraca³a uwagi na to ile czego zjada (twierdzili, ¿e wagê maj± w oczach), ale kiedy¶ zapyta³am jednego z nich ile WW ma na ¶niadanie - odpowiedzia³ ¿e 5, wiêc poda³am mu wagê i no i zwa¿y³ kromki chleba, które sobie przyszykowa³, no i okaza³o siê ¿e na talerzu mia³ 8 WW.  :roll:
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2004, 09:08:17 »
Mój syn choruje rok i wszystko Mu wa¿ê. Dwa razy zdarzy³o mi siê podaæ Mu jedzenie bez wa¿enia i problemów co prawda nie by³o, ale staram siê mieæ ze sob± albo wagê, albo odwa¿one jedzenie. Chyba ¿e jemy na mie¶cie to wybieram miejsca, gdzie w menu maj± podan± wagê.

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2004, 11:02:44 »
Nasza cukrzyca jest swieza, wiec waze wszystko.
Ale wiecie, sprawdzam sie w, ten sposob, ze najpierw naloze, a potem dopiero na wage. Nie robie duzych rozbieznosci. A sprawdzam sie po to, zeby wlasnie nie bylo tragedii, gdybym musiala podac synkowi cos nie zwazonego.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2004, 11:11:39 »
Ja siê przyznam,ze ju¿ ma³o co waze...Najczêsciej wa¿ê makaron,ry¿ i kasze oraz kisiel.Nie oznacza to,ze popadam w rutynê.Sprawdzam siebie równiez:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2004, 11:15:27 »
A ja nigdy nic nie wa¿y³em i nie liczê ww. Tego siê nie da robiæ ¿ywi±c siê g³ównie poza domem, w ró¿nych sto³ówkach, barach itp.
na³ogowy browerzysta

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 06, 2004, 13:01:27 »
Ja nie waze tylko soku, no chyba ¿e m±¿ patrzy, bo On kategorycznie ka¿e wszystko wa¿yæ... i fakt faktem, ¿e lepiej jednak jest wa¿yæ. Wagê prawie zawsze wozimy ze sob±, a ¿e jest ma³a to nie sprawia problemu aby j± zabraæ...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 06, 2004, 20:17:56 »
chleba nie wa¿ê, bo jem pieczywo chrupkie, jedna kromka to zawsze 0,5 wymiennika. Wa¿ê ziemniaki, kasze, makarony i chyba, ¿e jem co¶ po raz pierwszy i muszê sprawdziæ ile sztuk jest na jeden wymiennik.
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 07, 2004, 00:29:48 »
My wa¿ymy zawsze mimo trzech i pó³ roku z cukrzyc±. Chyba, ¿e pieczywo chrupkie lub co¶ o podobnie sta³ej wadze.

Offline ania:/

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 42
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 18, 2004, 11:57:57 »
jak jestem w domu to waze.... ale jak jestem poza domem to jem "na oko " ;)

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 29, 2004, 17:22:48 »
Ja ju¿ jestem ca³kiem wprawiona i zazwyczaj jem na oko. Do¶c czêsto tez tak robiê, ze najpierw na oko, a potem na wagê i raczej moje "oko" nie zawodzi ;)
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Majka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 54
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 30, 2004, 16:39:06 »
Ja wa¿y³am na pocz±tku jak zachorowa³am, potem ju¿ nie. Nie oblicza³am wymienników a insulinê dawa³am na oko i czêsto by³y problemy z cukrami, a to za niskie, a to za wysokie. Jak przesz³am na pompê to kupi³am wagê elektroniczn± i wa¿ê absolutnie wszystko. Jak jem na mie¶cie to wtedy dajê na oko i przewa¿nie jest ok.

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 01, 2004, 15:41:59 »
Ja ,pomimo 2 lat choroby dziecka, nadal wa¿ê. Ale zda¿aj± siê sytuacjê, ¿e podaje na tzw. oko i.... dla mnie to dziwne, ale pomiary mam lepsze na oko ni¿ wyliczana na kalkulatorze.
Mirk@

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 05, 2004, 20:51:04 »
Bo na oko to czesto jest tak, ¿e pod¶wiadomie daje sie odrobine mniej. Tak jest w przypadku mojej mamy :)
W moim to raczej odrobine wiêcej, ale to tylko czasem :P  Zazwyczaj staram siê o idealno¶c.
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 29, 2004, 10:44:55 »
Ja wa¿ylam tylko na pocz±tku choroby (w³a¶ciwie rodzice), a teraz ju¿ mi sie nie chce i jem na oko. Chocia¿ my¶lê ¿e jak siê wa¿y to ³atwiej utrzymaæ cukry w normie.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Czy wa¿ycie to co jecie?
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 29, 2004, 10:46:55 »
Ja tez wagi u¿ywam sporadycznie...Niekiedy jednak,co by nie popa¶æ w rutynê  ;) sprawdzam niektóre produkty:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,