Autor Wątek: Obozy  (Przeczytany 35165 razy)

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 07, 2005, 22:07:45 »
Miska maj±c orzeczenie o niepe³nosprawno¶ci mo¿esz staraæ siê o dofinansowanie pobytu  dla dziecka i opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym ze ¶rodków PEFRON. Sk³ada siê wniosek o dofinansowanie i po 30 dniach od z³o¿enia rozpatrywany jest wniosek. Listy o¶rodków rehabilitacyjnych dofinansowywanych przez PEFRON znajdziecie na miescu godny polecenia jest o¶rodek nad morzem "Panorama" w Jaros³awcu piêknie zagospodarowany, morze, dobre jedzenie nawet dla cukierków, trochê rehabilitacji, du¿o zieleini tylko... koszty  ale jest dofinansowanie .
Dofinansowanie nie wiem jak jest teraz ale na 2003 rok wygl±da³o to tak na dziecko (osoba niepe³nosprawna) 578 z³ i opiekuna 385 z³. W zale¿no¶ci od kosztów danych turnusów resztê siê dop³aca ale resztê mozna odliczyæ na koñcu roku od dochodów i te¿ trochê siê zyskuje. Pozdrowienia  a Jaros³awiec polecam!!!!!!
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 08, 2005, 09:41:25 »
A mo¿e siê kto¶ orientuje jak to jest - gdybym ja chcia³a pojechaæ na turnus rehabilitacyjny czy do sanatorium, to czy mogê zabraæ ze sob± dzieci i jak wtedy wygl±da odp³atno¶æ (za dzieci)?

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 08, 2005, 23:33:33 »
Jak to dzia³a w drug± stronê nie mam pojêcia, w ubieg³ym roku by³am na turnusie rehabilitacyjnym z Paulin±, dosta³am dofinansowanie dla niej i dla siebie jako opiekuna. W sumie PEFRON dofinansowa³ mi ponad 1000 z³.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 09, 2005, 00:53:56 »
Za dzieci  kolejne p³aci siê 100% jak nie masz dofinansowania ale musisz siê zapoznaæ z cenami bo wiele sanatoriów ma upusty i nie wychodzi nawet tak drogo
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 09, 2005, 09:33:40 »
Dziêki Aga :)

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 10, 2005, 13:05:47 »
a jakby tak na ten obóz jechaæ bez wy¿ywienia i kupowaæ sobie swoje rzeczy ( da³oby sie tak te 2 tygodnie prze¿yæ przecie¿) :P
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 14, 2005, 10:53:57 »
Megi nie wiem  ale raczej wszystkie sanatoria maj± wy¿ywienie wliczone w pobyt i raczej nie mozna zrezygnowaæ nie ma takiej opcji bez wy¿ywienia
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 15, 2005, 21:51:01 »
kurde...widze ze nic nie wykombinuje :(.... ale jeszcze sie zobaczy :]
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 21, 2005, 19:32:57 »
Wracaj±c....

Cytat: "Megi"
a je¶li dziecko z cukrzyc± chce pojechaæ na zwyk³y obóz, to jest mo¿liwo¶æ, ¿e organizator odmówi ze wzglêdu na chorobê?


Jest mo¿liwosæ... W tym roku dosta³am odmown± odpowied¼ :(
nawet nie wiecie jak to mo¿e cz³owieka za³amaæ :(
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 22, 2005, 01:20:18 »
Z powodu cukrzycy odmówili??????????????????????? :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 22, 2005, 09:31:30 »
Pocz±tkowo wymigiwali siê tym, ¿e niby nie ma wolnych miejsc. Jednak kiedy moja mama siê zaczê³a dowiadywaæ, to okaza³o siê, ¿e miejsc jest jeszcze ok 20. Z³ozy³a odwo³anie, a w odpowiedzi powiedzieli, ¿e te zimowisko jest zbyt mêcz±ce dla osoby chorej na cukrzycê i, ¿e branie mnie to zbyt du¿a odpowiedzialno¶æ... a oni bior± te¿ ok 70 osób i nie moga patrzec tylko na mnie. Mo¿e jakby moi rodzice troche ponaciskali, to by siê zgodzili, ale mi juz siê kompletnie odechcia³o  :x
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 22, 2005, 16:43:09 »
acha... :( to kicha... :(
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 22, 2005, 18:17:50 »
Mogê zrozumieæ,¿e siê boj±,ale z drugiej strony to jawna DYSKRYMINACJA !!!!!!!!!! :evil:  :evil:  :evil:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 22, 2005, 22:17:54 »
no niestety trzeba siê powoli przyzwyczajaæ... :( ale przeciez to nie powinno miec wp³ywu na takie wyjazdy.. moze tylko nam siê tak zdaje? hmmm
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Owieczka

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 15, 2006, 21:25:30 »
Sorry ale ja tu 1-wszy raz i nie mam rozeznania jeszcze tutaj. Ja bym tylko chcia³a uzyskaæ informacje co do obozów gdzie ja mam ich szukaæ(chodzi mi o cukrzycowe)Z moj± lekark± nie pojade, to pewne a moja mama baaaaaardzo obawia sie wys³aæ mnie na "zwyk³y" obóz. Wiêc HELP ME!! Napiszcie na moje gg bo juz sama nie wiem co robiæ: 2231922