Autor Wątek: Obozy  (Przeczytany 38267 razy)

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #75 dnia: Kwiecień 26, 2007, 20:43:00 »
Jak juz Ewcia napisa³a by³o SUPER! My tez trochê odpoczêlismy. Co prawda Ewcia dzwoni³a ¶rednio raz na godzinê (my¶leli¶my ju¿ ¿e bierze udzia³ w konkursie kto wiêcej razy zadzwoni do rodziców - telefony by³y czêste i bardzo tre¶ciwe 1, 2 zdania), ale radzi³a sobie ¶wietnie. Pierwszej nocy dzwonilismy do niej chyba z piêæ minut, a Ewa nic. Stwierdzili¶my, ze nie obudzi siê ju¿ na pewno. Po 5 minutach Ewcia zadzwoni³a z wyrzutem, ¿e jej nie obudzili¶my! Rano okaza³o siê, ¿e zrobilismy pobudkê dla ca³ego piêtra. Nastêpnego dnia dogadalismy siê z pani± wychowawczyni±, ze bêdzie budzi³a Ewciê o 24, a potem badanie dopiero rano. Cukry lecia³y w dó³ wiêc Ewa musia³a codziennie przestawiaæ bazê i bolusy, ale poradzi³a sobie ¶wietnie! Cukry by³y super chyba tylko dwa razy ok.200. Jedzenie obgada³am z kucharzem. Wszystko co by³o trzeba dostosowa³ do Ewci. I chyba jej smakowa³o, zjad³a podobno 2 i pó³ talerza kwa¶nicy!!! Jak znajde chwilê to jeszcze cos napiszê w naszej historii. W ka¿dym razie jeste¶my bardzo zadowoleni.

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #76 dnia: Kwiecień 26, 2007, 20:45:22 »
No to rewelacja, dla Ewci :532:  ode mnie i synka
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #77 dnia: Kwiecień 26, 2007, 21:15:04 »
SUPER  :D  A kwa¶nicy nie jad³am jeszcze, ale chyba jest bardzo dobra skoro Ewcia 2 i pó³ talerza "wcie³a".  :D
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #78 dnia: Kwiecień 26, 2007, 22:13:16 »
Najwa¿niejsze ¿e Ewcia jest zadowolona z wyjazdu no i rodzice te¿.  :D
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline betina_t

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 403
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #79 dnia: Kwiecień 27, 2007, 23:14:11 »
Supcio ¿e tak dobrze posz³o :) to teraz Ewcia bêdzie chyba czê¶ciej wyje¿dzaæ i rodzice odpoczn± :)
Karolka lat, 12,5;)
"Silni wygrywaj± ze s³abymi, inteligentni z silnymi"

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #80 dnia: Maj 11, 2007, 09:51:14 »
czy szko³a, skoro nie zapewnia mojemu synowi opieki pielegniarskiej ani ¿adnej osoby przeszkolonej, ma prawo wymagac ode mnie p³atno¶ci za mnie, jesli pojadê jako opieka? zaznaczam, ¿e chodzi o wycieczkê jednodniow± gdzie ja nie muszê korzystac z zadnego noclegu ani posi³ku?
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline KRUPCZATKA

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1208
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #81 dnia: Maj 11, 2007, 15:02:24 »
My za takie wyjazdy nie p³acimy,bo je¼dzimy jako opiekunowie.
*Denerwowaæ siê,to karaæ w³asne cia³o za g³upotê innych... :wink:

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #82 dnia: Maj 11, 2007, 15:16:33 »
My równie¿ :D
*pozdrawiam  Marzena

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #83 dnia: Maj 11, 2007, 23:01:38 »
u nas na opiekê dobieraja siê nauczycielki i niechetnie widz± kogos z zewnatrz
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #84 dnia: Maj 12, 2007, 02:04:27 »
Po pierwsze to rodzic nie jest kim¶ z zewn±trz, :!: a istnieje jaki¶ przepis ,który mówi ¿e na jednego opiekuna przypada 10 dzieci.Klasa liczy zwykle du¿o wiêcej,wiêc 1wychowawca to za ma³o.U nas nie ma problemu ¿eby rodzic móg³ pojechaæ,(nieodp³atnie)tym bardziej je¶li dziecko wymaga dodatkowej opieki.Musisz wiêc Gra¿ynko powalczyæ,bo racja jest po twojej stronie.  :D
*pozdrawiam  Marzena

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #85 dnia: Maj 12, 2007, 19:08:31 »
Jak rodzic jedzie jako opiekun szko³a nie ma prawa ¿±daæ op³aty za to.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #86 dnia: Maj 13, 2007, 01:11:54 »
Cytat: "grazyna"
czy szko³a, skoro nie zapewnia mojemu synowi opieki pielegniarskiej ani ¿adnej osoby przeszkolonej,


A je¿eli chodzio p³acenie, to za wyjazd, ale z noclegiem p³aci³am (niestety), z tym ze szko³a zapewnia³a 1 nauczyciela na 10 dzieci. Na wyjazdy bez noclegu puszcza³am Ewciê sam±... :)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #87 dnia: Maj 29, 2007, 20:15:18 »
Na jednodniowe wycieczki ze szko³y je¼dzi³a jako opiekun moja mama, nigdy za nic nie p³aci³a, ja by³am parê razy na wypadzie do kina, te¿ jako opiekun...i te¿ bez ¿adnych op³at :D wej¶cie do kina gratis :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #88 dnia: Maj 29, 2007, 20:27:57 »
ja do kina te¿ chodzi³am bezp³atnie, teraz dopiero wyniknê³y te wycieczki jednodniowe zobaczymy jak dalej bêdzie
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #89 dnia: Marzec 28, 2012, 16:54:29 »
A ja jadê na Mazury :) Na 3 dni i strasznie siê cieszê. :)