Autor Wątek: Obozy  (Przeczytany 37214 razy)

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #60 dnia: Kwiecień 03, 2007, 20:27:39 »
trzymaj siê dzielnie, bêdziesz przyk³adem dla m³odszych cukierasków :D  :D  :D
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #61 dnia: Kwiecień 03, 2007, 21:19:35 »
Oj na pewno :D
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Ewcia

 • Wiadomości: 24
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #62 dnia: Kwiecień 06, 2007, 09:29:25 »
[shadow=violet]Ju¿ za 16 dni!!!!![/shadow] [shadow=violet]:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  ;)  ;)  ;)  ;)  ;) [/shadow]
Ewcia

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #63 dnia: Kwiecień 06, 2007, 09:34:04 »
Ewcia, najwa¿niejsze ¿e humorek dopisuje :D  :D  :D
dzieki Tobie mam nadziejê w przysz³osci na samodzielnosc mojego synka :grin:
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Przemo

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 176
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #64 dnia: Kwiecień 08, 2007, 20:55:27 »
Trzymaj siê :) :) :) No i pamiêtaj ¿e taka nauka pozwoli Ci w przyszo¶ci tak poznaæ swoje cia³o i cukrzycê, ¿e w zasadzie wszelkie ograniczenia w ramach obozów i sportów znikn± itp :) :) :) :) :)
G³owa do góry i mi³ego wypoczynku :) :) :) :) Trzymam kciuki :) :): ) :) :) :)
Hmm jak nie bêdziesz trzymaæ g³owy wyprostowanej i walczyæ z przeciwno¶ciami to ju¿ jeste¶ skazany...
Skazany na zapomnienie...

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #65 dnia: Kwiecień 09, 2007, 13:08:47 »
Ewcia, trwa odliczanie :?:  :D
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #66 dnia: Kwiecień 09, 2007, 23:40:07 »
Na razie Ewa koncentrowa³a siê na mazurkach, ale ju¿ siê koñcz± wiêc my¶lê ¿e teraz na topie bêdzie znowu obóz!!! :grin:

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #67 dnia: Kwiecień 11, 2007, 21:58:25 »
a uzgodni³y¶cie, jak to bêdzie w razie konieczno¶ci sprawdzania w nocy :?:
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline beata

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #68 dnia: Kwiecień 12, 2007, 07:46:29 »
czy ktos by³  z dzieckiem w jaros³awcu i czy warto?
Beata

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #69 dnia: Kwiecień 13, 2007, 19:01:36 »
Cytat: "grazyna"
a uzgodni³y¶cie, jak to bêdzie w razie konieczno¶ci sprawdzania w nocy :?:

Mamy dzwoniæ do Ewci i bêdzie sobie bada³a (budzikom nie ufam). My¶lê, ze w najlepszym wypadku bêdzie musia³a zbadaæ przynajmniej pierwszej nocy, a pewnie niestety nie tylko... Ewa w³a¶nie jedzie do dziadków i ma mieæ chrzest bojowy. dziadkowie w niczym jej nie bêd± pomagaæ zobaczymy jak sobie poradzi...

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #70 dnia: Kwiecień 13, 2007, 19:05:46 »
Je¶li chodzi o ten chrzest bojowy,to uwa¿am ,¿e to ¶wietny pomys³ .I Ewcia uwierzy w swoje
 mo¿liwo¶ci i Asia bêdzie odrobinê spokojniejsza o Ewciê. :)  :)  :)
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #71 dnia: Kwiecień 13, 2007, 20:52:16 »
Asia, nie wiem czy moje dzieci by siê obudzi³y na telefon :D
Ale z dziadkami to super pomys³, zdajcie relacjê :D
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #72 dnia: Kwiecień 16, 2007, 23:53:59 »
Pierwszej nocy dziadek musia³ budziæ Ewciê "recznie" po czym zadzwoni³a do nas w pe³ni przytomna. Drugiej nocy obudzi³a siê sama i zadzwoni³a z wynikiem. W dzieñ radzi³± sobie sama. Zmieni³a wk³ucie, nape³ni³a zbiorniczek now± insulin±, a nawet zmienia³a bazê i dawki. Oczywi¶cie po konsultacjach z nami.
Kole¿anka z któr± Ewcia bêdzie spa³a  w pokoju zapowiedzia³a jej, ¿e jezeli Ewa nie obudzi jej w nocy jak bêdzie bada³a cukier to j± zabije :sad: , wiêc niestety zaczynam siê baæ!
Ewa dalej odlicza, ale nie ma czasu pisaæ, bo jutro klasówka z angielskiego... Poza tym ³adna pogoda i kole¿anki wo³aj± na trzepak...

Offline Ewcia

 • Wiadomości: 24
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #73 dnia: Kwiecień 26, 2007, 19:31:15 »
Cytat: "grazyna"
Ewcia, trwa odliczanie :?:  :D


[shadow=green]Odliczanie  ju¿  nie  trwa  ,  bo  ju¿   nawet  wróci³am ,  ca³a  i  zdrowa   [/shadow]  [glow=orange]:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :509: [/glow]

[ Dodano: Czw Kwi 26, 2007 7:36 pm ]
A  tak   w  ogóle  na  obozie  by³o SUPER
Ewcia

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #74 dnia: Kwiecień 26, 2007, 19:59:20 »
bardzo siê cieszê, ¿e siê uda³o :509:  i Jeste¶ zadowolona, :DDDDDD  mam nadziejê, ¿e wrzucicie co¶ do : "Mojej s³odkiej historii", jaki¶ opisik  :!:
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/