Autor Wątek: Jawnie czy w ukryciu?  (Przeczytany 106089 razy)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #510 dnia: Październik 17, 2008, 15:41:44 »
No, ja s³ysz³am o takiej metodzie. Ale:
1/ W³a¶nie owe nieczysto¶ci na ubraniu: nie wierzê, ¿e nie przedostan± siê do wewn±trz ig³y!
2/ Je¶li nie jakie¶ mikroby to poprostu mikro w³ókna z ubrania!
3/ Nie mam przekonania, czy wbi³abym na dobr± g³êboko¶æ.
4/ Za szybko têpi³abym ig³ê (nie u¿ywam ich jednokrotnie).
5/ Jak przypadkiem trafiê w jakie¶ naczynie to sobie zapaprzê ubranko.
Podawaniu insuliny przez ubranie stanowcze: NIE!

A je¶li chodzi o k³ucie siê w publicznych miejscach to zauwa¿y³am pewn± relacjê: im wiêcej siê ukrywam, tym wiêcej zaciekawienia wzbudzam i wzroku ciekawskich ¶ci±gam.
Gdy robiê to ot tak, poprostu, nie zwracaj±c na nic ani na nikogo uwagi, ale i nie chowaj±c siê po k±tach to wtedy nikt nic nie widzi (albo udaje, ¿e nie widzi). Ewentualnie spojrzy, ale zwykle zaraz siê odwraca...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #511 dnia: Październik 17, 2008, 21:53:43 »
Cytat: "emh"
Gdy robiê to ot tak, poprostu, nie zwracaj±c na nic ani na nikogo uwagi, ale i nie chowaj±c siê po k±tach to wtedy nikt nic nie widzi (albo udaje, ¿e nie widzi). Ewentualnie spojrzy, ale zwykle zaraz siê odwraca...

W tym to akurat jest 100% racji!!!
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #512 dnia: Listopad 21, 2008, 22:08:59 »
A ja sie pochwale :D Pracuje sobie juz prawie 2 miesiace i grzechem by by³o narzekaæ :) A cod do cukrzycy to normlanie w pokoju przy 8 osobach robie sobie cukier i podaje insuline, jak ostatnio mialam niski cukier to kole¿anka do mnie krzyczy "Ka¶ka, 5 minut przerwy, zjedz co¶" i zrobi³am sobie przerwe ;) Nikt krzywo nie patrzy ;) Nikt o nic nie pyta ( bo ju¿ wiekszo¶æ wie co i jak robie i na czym to wszystko polega) I ogólnie sie pochwale ¿e jestem bardzo chwalona przez kierowniczke i prawdopodbnie dostane podwy¿ke :D :D :D :D :D :D Nawet nie wiecie ile rado¶ci sprawia cz³owiekowi kilka mi³ych s³ów us³yszanych od kierowniczki :D
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #513 dnia: Listopad 21, 2008, 22:19:16 »
Kasiu  :one:  oby tak dalej  :D
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Reni

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 79
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #514 dnia: Listopad 21, 2008, 23:10:57 »
No to gratulacje :D  Oby tak dalej:)

PS. Gdzie pracujesz? Wygl±da mi to na wymarzone warunki do pracy :grin:

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #515 dnia: Listopad 21, 2008, 23:46:50 »
A dziêkowaæ dziêkowaæ :D Mam nadziejê ¿e gorzej nie bedzie :D

Reni, ja pracuje w firmie kurierskiej DPD w biurze obs³ugi klienta :D
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline mamablizniaczek

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 619
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #516 dnia: Listopad 28, 2008, 12:59:13 »
Kucka:
jak mi³o , ze pracujesz i chwal± Cie, powodzenia !

Co do podawania in suliny, to tak, jak piszecie, ludzie nie zwracaja uwagi, gdy robi sie to na widoku. My mierzymy cukier, tam gdzie akurat potrzeba, w sklepie, na poczcie, w szkole pani robi to w klasie albo w sto³ówce. Nigdy sie nie chowamy. No chyba,ze Sandra ma akurat za³ozona taka sukienke, ze nie da sie góra wyjac pompki, to idziemy na bok, bo przeciez bedzie widac rajstopki i to jest powodem .
Paradigm 754 VEO,
wk³ucia metalowe Sure-T

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #517 dnia: Marzec 26, 2011, 01:09:38 »
Ja nie ukrywam siê z chorob±. By³y ch³opak rzuci³ mnie z powodu cukrzycy. Bola³o, ale có¿ - takie ¿ycie. Obecny zaakceptowa³ to i sam uczy siê teraz dodatkowo wszystkiego o cukrzycy i pomaga mi jak tylko mo¿e. :)
Koledzy z klasy czasem co¶ po¿artuj± z mojej choroby, ale sama razem z nimi siê wtedy ¶miejê. Na ogó³ wiêkszo¶æ toleruje to :)
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline Stella

 • Wiadomości: 19
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #518 dnia: Maj 22, 2012, 18:31:45 »
O mnie ju¿ wszyscy wiedz±. Moja rodzicielka osobi¶cie zadba³a ¿eby wszyscy byli w pogotowiu, je¶li zas³abnê...  :oops: No wiecie, jasne, klasa niech wie, ale po co ca³a szko³a... I tak moja najlepsza przyjació³ka wszêdzie ze mn± ³azi, wiêc nie ma problemu je¶li poczujê siê ¼le.

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #519 dnia: Maj 25, 2012, 23:29:14 »
Cytat: "Stella"
I tak moja najlepsza przyjació³ka wszêdzie ze mn± ³azi, wiêc nie ma problemu je¶li poczujê siê ¼le.

Przypomnia³a mi siê moja przyjació³ka. Te¿ mam najlepsz± przyjació³kê i uwa¿am, ¿e spotka³o mnie wielkie szczê¶cie, ¿e j± mam. Je¶li Twoja te¿ jest przyjació³k± ( a nie tylko kole¿ank±) to równie¿ ciesz siê z tego jak najd³u¿ej i najwiêcej, bo to prawdziwy skarb mieæ tak± blisk± osobê. :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #520 dnia: Maj 26, 2012, 12:30:01 »
przyjaciele bardzo pomagaj± ... ja tez mam taka cudown± przyjaciólkê, która nie raz ju¿ pomaga³a mi powstaæ po licznych upadkach (tak¿e tych cukrzycowych np. kiedy mia³am wszystko gdzies g³êboko i juz nie mia³am ochoty budzic sie co noc zeby podaæ insuline ... ona spa³a u nas i (sadystka) robi³a to z chêci±   :wink: a ja dzieki temu odpoczywa³am, albo imprezy ... zawsze wiesz ze jakby cos ona da rade ;) Wspania³e uczucie :)
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Stella

 • Wiadomości: 19
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #521 dnia: Maj 26, 2012, 12:43:04 »
Dodatkowo, Julki m³odsza siostra te¿ ma cukrzycê, wiêc jakby co to wie co robiæ. :) Dobrze trafi³am, nie?  :razz:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #522 dnia: Maj 26, 2012, 19:30:37 »
wrêcz idealnie :D szczê¶ciara ;)
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Stella

 • Wiadomości: 19
  • Zobacz profil
Jawnie czy w ukryciu?
« Odpowiedź #523 dnia: Czerwiec 03, 2012, 20:31:43 »
No, Julka fajna jest. O mierzeniu cukru przypomni i wstrzyknie insulinkê (bo ona to bardzo umiejêtnie i delikatnie robi).  :D