Autor Wątek: Obozy  (Przeczytany 38268 razy)

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obozy
« dnia: Lipiec 28, 2004, 09:49:46 »
Dla mnie to mo¿e jeszcze przyszo¶æ, ale mo¿e kto¶ ma do¶wiadczenie z posy³aniem dziecka na róznego typu obozy.Zastanawiam siê nad wpisaniem Ewci do klubu narciarskiego za jaki¶ rok. Sama jezdzi³am na takie obozy jako instruktor z dzieciakami typu 1-3 klasa. Mo¿e wys³aæ dziecko i na pierwszy raz wynaj±c co¶ niedaleko w razie czego! Tak sobie my¶lê ¿e gdyby Pendre zatwierdzili dla dzieci to nie obawia³abym siê przynajmniej ¿e co¶ siê stanie drastycznego. Nie wiem czy dobrze my¶lê ale wydaje mi siê ¿e na zwyk³ych obozach jest mniej pokus dla naszych dzieciaków. Wiedz± ¿e tylko one maj± cukrzycê i musz± siê trzymaæ pewnych zasad. Natomiast na wyjezdzie dla cukrzyków kole¿anka ma gorsze cukry a na wiêcej sobie pozwala to mo¿e ja te¿ sobie odpuszczê. Mo¿e kto¶ mi powie jak to jest w praktyce, bo ja snujê tylko domys³y...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 28, 2004, 16:52:18 »
To wspania³y pomys³ z tym obozem:D moja co prawda ma 4 lata:-),ale kiedy¶ na pewno po¶lê ja na obóz:-) A jesli chodzi o ró¿nicê...to róznie to bywa.Zale¿y od samodyscypliny dziecka,chocia¿ jak wiadomo pokus zawsze jest wiele:D mozesz zaryzykowac i wys³aæ Ewcie na normalny obóz albo na pocz±tek na integracyjny a potem na drugi:-)Kazde dziecko jest inne i zachowuje sie inaczej.Trudno tu porównywaæ.Jeszcze jest druga sprawa...¯eby nie czu³a sie gorsza od rówie¶ników to wy¶lij Ewcie na normalny obóz:-)To wyzwanie dla Was :-)Znasz swoje dziecko,wiec zadecyduj:-)wiem,ze to trudne:-) Mo¿esz jeszcze pojechac z ni± jako opiekun grupy:D ale daæ jej nieco swobody:-) ale siê rozpisa³am..Pewnie za kilka lat ja zadam to pytanie...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 28, 2004, 17:22:43 »
Asiu ja ci powiem jak to jest na takich wyjazdach. W ubieg³ym roku wys³a³am córkê 2 razy - pierwszy raz na 3 tygodnie do Holandii, drugi raz nad morze na 2 tygodnie - do Mrze¿yna. Je¶li chodzi o opiekê nad cukierkami to nie by³o siê do czego doczepiæ, to dzieci czasami same stwarza³y sobie problemy np. dojadaj±c po kryjomu. Pisa³am ju¿ o tym na tym forum, chyba w temacie "Samodzielne wyjazdy dzieci z cukrzyc±" - poszukaj w starszych postach.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 28, 2004, 18:18:15 »
Taaaak, pomys³ rewelacyjny... Tylko czemu mojej mamie nie da siê tego wyt³umaczyæ?!
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 28, 2004, 19:01:25 »
Te obozy s± organizowane w Stowarzyszeniu w klinice, prawda? Boo, a mog³aby¶ napisaæ co¶ wiêcej o nich? O posi³kach i innych rzeczach?

A co Bia³a, mama Ciê nie chce pu¶ciæ na obozy? Przecie¿ masz ju¿ 15 lat i napewno dasz sobie rade ;);)
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 28, 2004, 19:23:15 »
Tak Megi w Stowarzyszeniu - z tego co wiem, na wyje¼dzie ka¿dy opiekun ma nadzór nad insulin± i wymiennikami (to na pewno jest kontrolowane), porcje s± wywa¿one, wiêc wiadomo ile zje¶æ... Nie wiem co jeszcze chcesz wiedzieæ, mo¿emy o tym pogadac na czacie...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 28, 2004, 22:16:01 »
No to mam jeszcze jedno pytanko. Godziny posi³ków wszyscy maj± raczej takie same?
A co z pomiarami w nocy?
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 28, 2004, 23:34:41 »
Godziny posi³ków s± dla wszystkich takie same, w nocy zawsze jeden wychowawca ma dy¿ur - mierzy poziomy wszystkim.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 30, 2004, 15:11:46 »
Cytat: "Megi"
A co Bia³a, mama Ciê nie chce pu¶ciæ na obozy? Przecie¿ masz ju¿ 15 lat i napewno dasz sobie rade ;);)


Ja wiem, ¿e dam sobiê rade... Ale ona jakos nie chce mi uwierzyæ/zaufaæ... :(
Zgadza siê tylko na kolonie cukrzycowe. Ale ja w koncu chcia³abym na jakies ze zdrowymi ludzmi...
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline ArmlockedByLife

 • Wiadomości: 10
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2004, 21:12:12 »
Bia³a, nie mia³aby¶ ¿adnych oporów przed takim samodzielnym wyjazdem ?;)
--
Armlocked by life.
//\"Je¿eli my¶lisz, ¿e jeste¶ zbyt ma³y by co¶ zmieniæ,spróbuj zasn±æ z komarem lataj±cym nad uchem\" Dalajlama

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 05, 2004, 14:08:16 »
Nie, nie mia³abym ZADNYCH oporów  :wink:
Marzê o takim wyje¼dzie ju¿ od dawna...
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 06, 2004, 07:41:24 »
Trzymam kciuki ¿eby w koñcu uda³o Ci sie pojechaæ na taki wyjazd. Sama zastanawiam siê jak to bêdzie z moj± cór±, ale wydajê mi siê ¿e je¿eli dawa³yby sobie radê ze swoj± cukrzyc± to nie mia³abym oporów. Z drugiej strony mam nadziejê, ¿e gdy zacznie jezdziæ sama bêdzie mia³a Pendre lub cos takiego... :wink:
W ka¿dym razie jestem b. b. za, ale oczywi¶cie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeñstwa. Czyli najlepiej WSZYSCY wiedz±. Sama jezdzi³am na obozy z klubu narciarskiego z dziewczyn± która mia³a cukrzycê. Mia³y¶my wtedy ok. 15 lat no i czasy (czyt. technika) by³y inne.

Offline ArmlockedByLife

 • Wiadomości: 10
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 07, 2004, 23:45:14 »
Bia³a, a mierzysz sobie cukier w nocy ? U mnie to jest problem wlasnie.. bo ja takich obozach, spanie jest grupowe... znaczy w jednym pomieszczeniu no :P I jak budzik zacznie o 4 nad ranem rwac to obudze sie z wbitym w serce drzewcem od halabardy, z karteczka "drodzy koledzy"...
--
Armlocked by life.
//\"Je¿eli my¶lisz, ¿e jeste¶ zbyt ma³y by co¶ zmieniæ,spróbuj zasn±æ z komarem lataj±cym nad uchem\" Dalajlama

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 08, 2004, 01:23:34 »
Asiu je¿eli dziecko jest rozs±dne, to nie zastanawiaj siê wy¶lij j± na takie obozy czy kolonie. Na takich wyjazdach dziecko uczy siê samodzielno¶ci a naszym dzieciom jest to szczególnie potrzebne...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Obozy
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 09, 2004, 11:06:47 »
Hm...Trzeba dziecku zaufaæ...i nabraæ jednocze¶nie samemu odwagi.to nie jest ³atwe...dla mnie to temat odleg³y,ale ju¿ powoli przygotowujê sie do takiej ewentualno¶ci...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,