Autor Wątek: Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???  (Przeczytany 139718 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« dnia: Lipiec 17, 2004, 23:55:27 »
Dzi¶ spotka³am przypadkowo osobê,chorujaca na cukrzycê od pa¼dziernika ubieg³ego roku...poziomy - 300,brak edukacji,nie ma przydzielonych ww,a doktor prowadz±ca mówi ,ze dobrze sobie radzi....

Znam to z nieco innej strony,ale wiem,ze w szpitalach nie dokszta³caj± wystarczaj±co  pacjentów ze swie¿o rozpoznan± cukrzyc±...Czy macie podobne do¶wiadczenia?
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2004, 08:43:51 »
Ja szkoli³am siê do¶æ niedawo, bo na pocz±tku czerwca. Szkolenie mia³am przez 4 albo 5 dni. Naprawde w tak krótkim czasie nauczyli nas do¶æ du¿o.I chyba dobrze to zrobili, jesli jak narazie jest naprawde dobrze :). Mieli¶my spotkania z dietetykiem i pielêgniark± edukacyjn±. Na koniec nawet nas odpytali.. Do mnie nic nie mieli, bo wszystko umia³am. Ale taki jeden ch³opak zabardzo sobie nie radzi³..mówi³ ¿e jak ma cukier 40 to podaje korekte..a jak 240 to pije sok...troche mu sie miesza³o ...;) i powiedzieli, ¿e mog± go wypisaæ, ale rodzice bior± to na swoj± odpowiedzialno¶æ. A poza tym mam ró¿ne numery telefonów, m.in do pielêgniarek, które s± dostêpne na oddziale przez 24 godziny na dobê.

(pamiêtam jak w pierwszy dzieñ po wyjsciu dzwoni³am bo nie wiedzia³am co mam zrobiæ na noc z cukrem 250....  :oops:

albo najlepsze jak mnie mama docukrza³a... mia³am chyba ko³o 50, a jak mnie docukrzy³a mia³am 300..... (chyba chcia³a juz na zapas )  :D  :D  :D  :wink:  :wink:  :wink:
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2004, 09:56:32 »
My szkolili¶my siê prawie dwa lata temu...Nie wypu¶cili nas ze szpitala, dopóki nie byli pewni, ¿e jeste¶my w stanie pomóc Damiankowi w ka¿dej sytuacji, czy to bêdzie cukier wysoki czy te¿ niski. My nie mieli¶my ustalonych sztywno WW, poniewa¿ u ma³ego dziecka ciêzko jest  ustalaæ jednostki insuliny czy te¿ ilo¶æ WW. Oczywi¶cie mieli¶my podan± ilo¶æ jednostek na 100mg/dl przecukrzenia i inne wyliczenia... Ale sami sobie metod± prób i b³êdów dochodzili¶my jaka ilo¶æ jedzenia i insuliny bêdzie dla Damianka odpowiednia.  :smile:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Re: Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2004, 11:57:36 »
Cytat: "Misioza"
Znam to z nieco innej strony,ale wiem,ze w szpitalach nie dokszta³caj± wystarczaj±co  pacjentów ze swie¿o rozpoznan± cukrzyc±...Czy macie podobne do¶wiadczenia?


hmmm ...
Jak zachorowa³am 3 lata temu, to nie trafi³am do szpitala ... ca³± edukacje za³atwilismy ambulatoryjnie ... ale czy to dobry pomys³?? chyba nie bo...juz 15 minut po podaniu pierwszej insuliny zaczêto nas uczyc , a wiadomo ze wtedy mysla³am o czym¶ zupe³nie innym, pozatym by³am wkurzona i nie mia³am ochoty ch³on±æ wiedzy. Wypuszczono nas do domu ... i tak przez nastepne pare dni (rozpoznanie w poniedzialek czyli do pi±tku) codziennie wizyta w poradni, jakies "szkolenie" a ja dalej ciemna jak .... bardzo ciemna.
Az wstyd siê przyznaæ ale mysla³am ze jak cukier jest czytelny przez glukometr to jest ok, (czyli chodzi³am z cukrami 50-590) i mysla³am ze jestem ¶wietnie wyrównana.

Po miesi±cu trafi³am do sanatorium ... i wyrzucili mnie po jednej nocy.
Trafi³am do szpitala ... dok³adniej do Kliniki w Katowicach i tam.... mnie wyedukowali. Dopiero wtedy zrozumia³am jak ma³o wiem.

Opieka w Katowicach hmm... mozna powiedziec ze Ok... oprócz paru wyj±tków (niestety lekarke mia³am beznadziejn±) :neutral:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 18, 2004, 11:57:53 »
Ja mia³am ustalone WW i jeszcze na oddziale siê mnie pytali czy mi pasuje ta ilo¶æ. Tylko, ¿e jak przysz³am do domu to jedyne co musia³am pozmieniac to ilosc insuliny.
Prawie o po³owê (remisja - najlepsze co mo¿e byæ )

[ Dodano: Nie Lip 18, 2004 12:00 pm ]
Moniko, tesh sie tam 'edukowa³am' :)
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2004, 12:00:18 »
Cytat: "Landrynka"
Ja mia³am ustalone WW i jeszcze na oddziale siê mnie pytali czy mi pasuje ta ilo¶æ. Tylko, ¿e jak przysz³am do domu to jedyne co musia³am pozmieniac to ilosc insuliny.)

aha WW mia³am ustalone juz w poradni.

Cytat: "Landrynka"
Prawie o po³owê (remisja - najlepsze co mo¿e byæ )

Remisja ... mmm.... cudowne , u mnie to by³ prawie rok bez zadnej insuliny.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 18, 2004, 12:05:51 »
Tez bym chcia³a mieæ remisjê bez insuliny, ale chyba tak mi³o to nie bêdzie :)..
A tak w ogóle to jestem strasznie wyczulona na wysokie cukry...kilka razy mia³am cukier poza norm± i jush rozpacza³am, ¿e to koniec remisji..ze tak krótko...( jaki cz³owiek jest g³upi..³o¶ ze mnie) :P
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 18, 2004, 12:46:06 »
Landrynko a zdarzy³o Ci siê zapomnieæ niechc±cy podaæ insulinê??...Jestem ciekawa jaki wtedy mia³a¶ cukier...My niestety jak raz zapomnieli¶my Damiankowi podaæ to mia³ cukier ponad 400, widaæ ¿e komórki beta albo trzustka w du¿ym stopniu s± uszkodzone... :(  :(  :(
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 18, 2004, 13:38:58 »
No jak narazie nie zdarzy³o mi siê zapomniec o insulinie. Ale nawet jak czasem zjem du¿o wiêcej ( czasami  :P ) to cukier jest maksymalnie 250 mg%
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 18, 2004, 15:36:06 »
No to super... :grin: Czyli Twoja trzusteczka musi byæ trochê sprawna... :D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 18, 2004, 16:22:15 »
No szkoda, ¿e tylko 'trochê'  :(  :(  :(
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 18, 2004, 23:13:31 »
Mo¿na to zbadaæ:-) Tylko,ze badanie wykaze w jakim procencie na dan± chwilê jest sprawna:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 19, 2004, 11:43:08 »
Ja akurat trafilam do szpitala w czas urlopowy.... Pielegniarka edukacyjna byla przez pierwszy tydzien naszego pobytu, a lekarz prowadzacy zastepowal nieobecna lekarke. Ja jednak mialam troche inne podejscie niz Monika. My chcielismy jak najszybciej isc do domu (choc z dusza na ramieniu), wiec robilismy wszystko, zeby szkolenie poszlo sprawnie - najpierw przeczytalismy wszystko co nam dali, a potem juz zostalo tylko wyjasnianie watpliwosci i szczegolowe pytania. Lekarz byl zadowolony, ze nie musial dodatkowo poswiecac czasu na mowienie rzeczy,o ktorych mozna bylo przeczytac no i my bylismy zadowoleni, bo mielismy swiadomosc, ze nie hamujemy naszego pojscia do domu.
Ogolnie mowiac nie bylam zachwycona opieka lekarska, ale tez nie mam jakichs urazow do tego lekarza (wywiad wsrod pacjentow wykazal, ze jest ceniony). Pielegniarka byla super, szkoda, ze tylko przez tydzien.
No i najwidoczniej nie poszlo to szkolenie zle, bo juz 2,5 tyg. sobie radzimy jakos w domu.. :)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline cukrzyk

 • Wiadomości: 18
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 19, 2004, 11:48:43 »
Mnie lekarz dobrze wycwiczyl  8)  i teraz przez 4 lata niezle sobie radze  :grin:

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 19, 2004, 14:15:16 »
Trochê to ju¿ niknie w mrokach historii, ale ja w szpitalu po zachorowaniu przez ca³y pobyt (6 tygodni) wogóle nie by³em niczego uczony. Mia³em wtedy 7 lat. Moja mama przesz³a jakie¶ szkolenie, ale o ile siê nie mylê to g³ównie z techniki podawania insuliny. Wiêcej wsparcia mieli¶my u rodziny (weterynarz i laborantka).
"Dobrze wyrównana cukrzyca" znaczy³o wtedy niezbyt czêste przekraczanie progu nerkowego (badany by³ tylko poziom cukru w moczu, krew tylko w laboratorium raz na miesi±c lub dwa, o HbA1 wogóle nikt nie s³ysza³).
Do przej¶cia na WW nikt nigdy nie próbowa³ mnie namawiaæ, a ja sam nie mam do tego przekonania. Ogólnie lekarze zajmuj± siê g³ównie problemami, które sam im zg³oszê. To ja ci±gle jestem niezadowolony z wyników, a niezadowolenie to jest spowodowane g³ównie przez to, ¿e dziêki internetowi wiem, ¿e inni radz± sobie lepiej...
na³ogowy browerzysta