Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 491485 razy)

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #270 dnia: Czerwiec 03, 2005, 21:33:11 »
no to ja juz nie wiem... u mnie mówi±, ¿e jak sie ma 6,0 to bardzo dobrze i tak trzymaæ ( nie mówie o ma³ych dzieciach). mam gdzies "swiatowe, prawid³owe wyniki" ja bede g³upim polskim ortodoksem i napewno lepiej na tym wyjde za kilkana¶cie lat  :P
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #271 dnia: Czerwiec 03, 2005, 23:53:12 »
Cytat: "Agniesia"

A tu ju¿ nie :D:D:D HbA1c mówi o stanie organizmu i o zdolno¶æ transportu przez hemoglobine tlenu: hemoglobina zwi±zana z glukoz± traci swoje w³a¶ciwo¶ci. Trzymaj±c dobre HbA1c jest siê pewnym, ¿e pu¼ne powik³ania cukrzycy bêd± siê od Ciebie trzyma³y z daleka.


Agniesiu z tego co widze od d³u¿szego czasu to wiesz du¿o wiêcej o s³odko¶ci ode mnie. Gratuluje Ci tej wiedzy :D Ale odno¶nie hemoglobinki to uwa¿am ( jak ju¿ wcze¶niej pisa³em) ¿e jest to badanie konieczne.TAK i to bardzo. Widaæ wszystko. Aleeeee.... patrz±c na mój przypadek i ostatni± warto¶æ hemoglobinki to uwa¿am ¿e mia³em za nisk± w porównaniu z w³asnymi poziomami. Masz racje w tym co piszesz, ale wg mnie to siê odnosi do wyrównanej cukrzycy. Mi to 6,3 wysz³o po okresie strasznych skoków poziomów. W szczególno¶ci mia³em czê¶ciej 200-250 ni¿ 100. Na mnie humalog dzia³a czasami "za dobrze" i czêste hipo wyrównuje te wszystkie hiper. Cope (tak mówi moja mama na hipoglikemie) mam raz, nawet wiêcej razy na dzieñ. Wiêc napisze jeszcze raz ... HbA1c jest badaniem koniecznym i dobrym, ale dla osób które maj± wyrównan± cukrzyce, czy to na poziomie 100, czy 200.


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #272 dnia: Czerwiec 04, 2005, 10:35:01 »
Chyba siê powtarzam, ale HbA1c to ¦ R E D N I A, wiêc przy wielu hipo i hiper ta ¶rednia wyjdzie w normie. Dlatego tak wa¿ne jest konfrontowanie wyników z glukometru z hemoglobink±. W poradni s³ysza³am o dzieciakach, które reguluj± sobie HbA1c: nie trzymaj± diety, pozimy ci±gle powy¿ej 150 jak nie 200, ale kiedy nadchodzi czas na badanie, to przez jaki¶ czas wywo³uj± niedocukrzenia. Potem hemoglobinka jest w normie, a one "dziwnym trafem" zapomnia³y glukometru... Potem to i tak wychodzi.  Werty! Wspó³czujê rozchwiania i ¿yczê sukcesów w trzymaniu pozimów.
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #273 dnia: Czerwiec 06, 2005, 02:53:03 »
Cytat: "Agniesia"
...W poradni s³ysza³am o dzieciakach, które reguluj± sobie HbA1c: nie trzymaj± diety, pozimy ci±gle powy¿ej 150 jak nie 200, ale kiedy nadchodzi czas na badanie, to przez jaki¶ czas wywo³uj± niedocukrzenia....


Te¿ s³ysza³em o takich niepoprawnych cukrzykach.
Ale to raczej dotyczy³o osób troszkê starszych od Ciebie, które ¶wiadomie pakowa³y sie w hipo z omdleniami i wizytami w szpitalu w³±cznie   :585: ¿eby unikn±æ jazgotu swojego lekarza.
¯al mi ich... :sad:  :sad:  :sad:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #274 dnia: Czerwiec 07, 2005, 12:45:07 »
Bo to trochê co¶ nie tak... ¿eby pacjent ba³ siê swojego lekarza. Ja tam siê przyznajê: tym razem mi nie wysz³o i trudno. Sama jestem tym wystarczaj±co zdo³owana poniewa¿ choroba mnie pokonuje. A nie, ¿eby jeszcze lekarz mnie napawa³ panik±...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #275 dnia: Czerwiec 07, 2005, 17:49:13 »
Dzisiaj mieli¶my wizytê, lekarz za hemoglobinê przyzna³ Paulinie 7-kê. :D Chyba ustanowi³ jaki¶ now± skalê hehehehe :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #276 dnia: Czerwiec 07, 2005, 18:23:47 »
No, no..!! Gratulujê, Boo!! Trzymajcie tak dalej   :one:
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #277 dnia: Czerwiec 07, 2005, 18:48:55 »
Boo gratulacje :D:D:D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #278 dnia: Czerwiec 07, 2005, 19:28:49 »
Boo ... gratulacje dla Pauli :D :D :D i cmoknij j± tam od nas :D :D :D Pieknie :):
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #279 dnia: Czerwiec 07, 2005, 19:30:02 »
No to trzymajcie tak dalej!!!  :509:    :509:    :509:    :509:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #280 dnia: Czerwiec 07, 2005, 23:12:00 »
Boo, gratulujemy Paulince!!! :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #281 dnia: Czerwiec 07, 2005, 23:52:54 »
Boo gratulacje dla Ciebie i Pauliny(czy¿ to nie piêkne imie :wink: ), tak trzymaæ :D  :D  :D

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #282 dnia: Czerwiec 08, 2005, 17:15:36 »
Cytat: "boo"
Dzisiaj mieli¶my wizytê, lekarz za hemoglobinê przyzna³ Paulinie 7-kê. :D Chyba ustanowi³ jaki¶ now± skalê hehehehe :D


Hmm.. Boo mia³a¶ wizyte 7 czerwca?? :) To chyba Ciê widzia³am :)
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #283 dnia: Czerwiec 08, 2005, 23:06:01 »
Wiecie co? W³a¶nie zauwa¿y³am, ¿e jestem "Maniakiem". Wiem, ¿e to nie w temacie, ale awans, to awans! I zawsze warto siê pochwaliæ. :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #284 dnia: Czerwiec 09, 2005, 01:24:09 »
Hmmm Megi jesli twoja karta le¿a³a tu¿ za nasz± i je¶li Natalia to ty, to hmm chyba masz racjê :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...