Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 522233 razy)

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2745 dnia: Grudzień 17, 2013, 08:12:05 »
Czyli prosta zasada mega poziom potem insullina na maksa ze 3 hipo i znowu ze 300 i zglikowana bêdzie super :evil:  :evil:  :evil:
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 643
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2746 dnia: Grudzień 17, 2013, 08:37:13 »
Cytat: "mania"
Mia HbA1c to ¶rednia, Jerza lekarz prowadz±cy to potwierdza ¿e to tylko taki bat jak jest do d... to czasami mo¿na co¶ zmieniæ a jak jest super to czasami nie jest super- to czysta matematyka czyli 120+120+120+120- ¶rednia 120
i 50+300+50+80 -¶rednia 120 i 200+180+60+40 te¿ ¶rednia 120  itd.:twisted:  :twisted:

prawie tak ... ale nie do koñca :P
bo to nie ¶rednia arytmetyczna tylko wa¿ona, a wiêc znaczenie ma jeszcze przez ile czasu siê dany cukier utrzymuje, bo inna bêdzie hemoglobina gdy:
- o 6-tej rano masz 300mg/dl i nie bierzesz insuliny, o 20-tej masz 300mg/dl i bierzesz insulinê i potem o 21-szej, 22-giej i 23-ciej masz po 80mg/dl,
- oraz gdy o 6-tej masz 300 mg/dl i nie bierzesz insuliny, o 7-mej masz 300mg/dl i bierzesz insulinê i potem masz o 8-mej, 16-tej i 23-ciej po 80 mg/dl.
I tak ¶rednia arytmetyczna w obu przypadkach jest taka sama i wynosi (300+300+80+80+80)/5=168mg/dl. Natomiast ¶rednia wa¿ona jest ró¿na:
- w pierwszym przypadku ((300+300)*14+(300+80)*1+(80+80)*1+(80+80)*1)/17/2=267,6mg/dl,
- w drugim przypadku ((300+300)*1+(300+80)*1+(80+80)*8+(80+80)*7)/17/2=99,4mg/dl.
Tak¿e jak widaæ na powy¿szym przyk³adzie ró¿nica jest kolosalna.
Dlatego wa¿ne jest aby kiedy wyskoczy wysoki poziom reagowaæ jak najszybciej. Z tego te¿ powodu ¶rednia z glukometru, która jest ¶redni± arytmetyczn± nie zawsze odzwierciedla wynik HBA1c.

Offline renata153

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2747 dnia: Grudzień 17, 2013, 10:13:16 »
Cytat: "Kangoo"
Dlatego wa¿ne jest aby kiedy wyskoczy wysoki poziom reagowaæ jak najszybciej. Z tego te¿ powodu ¶rednia z glukometru, która jest ¶redni± arytmetyczn± nie zawsze odzwierciedla wynik HBA1c.

I z tym ja siê zgadzam! ja nie raz dziwi³am siê czemu taki wynik Dawid ma a nie inny... Dawid olewa czy jak on to twierdzi ¿e zapomina mierzyæ cukier szkole i chodzi z wysokim dopóki do domu nie wróci.
 My jutro na kontrole idziemy i oczywi¶cie badania, zastanawiam siê jaki bedzie wynik. Mia³ ¶redni± z glukometru 150 ale niedzielny dzien by³ do kitu i wzros³a ¶rednia :( .Tak wiêc jestem ciekawa co wyjdzie
Peny , Novorapid, Lantus

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2748 dnia: Grudzień 17, 2013, 10:14:01 »
Cytat: "mania"
Mia HbA1c to ¶rednia, Jerza lekarz prowadz±cy to potwierdza ¿e to tylko taki bat jak jest do d... to czasami mo¿na co¶ zmieniæ a jak jest super to czasami nie jest super- to czysta matematyka czyli 120+120+120+120- ¶rednia 120
i 50+300+50+80 -¶rednia 120 i 200+180+60+40 te¿ ¶rednia 120  itd.:twisted:  :twisted:


Mania, nie przekonasz mnie. Sorry, masakra poziomowa ci±gnie siê za nami jak... nie powiem co. Trwa to ju¿ d³ugo, bo - mam wra¿enie, ¿e ca³y czas zwiêksza siê zapotrzebowanie. Z ok 12 j. w bazie mamy teraz 18,5 - a i tak widzê, ¿e trzeba podnie¶æ gdzie¶ do 20 - wszystko jeszcze przed nami. Dzieciak mi dojrzewa i st±d zawirowania. 3 m-chy z poziomami ¶rednio 200 i wyskokami do 300/400, a do³ów brak..... to nijak mi nie wychodzi 6,3, niewa¿ne jak liczy³abym t± ¶redni±
Takie Hb daje mi tylko jeden plus - lekarz siê nie czepia, ale ja WIEM, ¿e ono nie ma nic wspólnego z rzeczywisto¶ci±. I odwrotnie, kiedy¶ by³o tak, ¿e poziomy piêkne, a Hb wysz³o 7,2 (te¿ siê z tym nie do koñca zgadza³am) no i lekarz "noooo.... bywa³o lepiej...." Prawdê mówi±c odezwa³a siê we mnie ¿±dza mordu.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2749 dnia: Grudzień 17, 2013, 12:00:10 »
Mia - ja chcia³am tylko pokazaæ ¿e czêsto z hemoglobinki oprócz rado¶ci rodziców nic nie wynika- ja na poczatku te¿ temu ulega³am co niestety nie zmienia faktu ¿ebym chcia³a aby by³a taka 6-6,5 .
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Szybki kot

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 514
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2750 dnia: Grudzień 17, 2013, 12:12:01 »
To z wikipedi:


Oznaczenia HbA1C mog± dawaæ niewiarygodne wyniki:

    przy obecno¶ci we krwi formy aldiminowej HbA1C
    przy wariantach hemoglobiny powstaj±cych pod wp³ywem leków, alkoholu i w mocznicy
    w hemoglobinopatiach
    przy skróceniu czasu prze¿ycia erytrocytów (np. niedokrwisto¶æ hemolityczna)
    w hipertrójglicerydemii, w hiperbilirubinemii
Paradigm 722, Quick-set, Novorapid

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2751 dnia: Grudzień 17, 2013, 12:13:57 »
Mnie - poniewa¿ nie wierzê w wynik Hb - prawdê mówi±c, powiewa jaki on wychodzi. Bardziej wierzê wynikom z glukometru. A Hb.... no có¿ - nie ukrywaj±c - robiê tylko dla ¶wiêtego spokoju i lekarza.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2752 dnia: Grudzień 17, 2013, 12:15:47 »
Szybki kocie, ja tutaj bym najbardziej stawia³a na laboratorium, ewentualnie na sposób przechowywania próbek.... ale to inna historia.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2753 dnia: Grudzień 17, 2013, 13:25:04 »
ja bym w³asnie wola³a hemoglobinê nawet 7,5 wiedz±c ¿e to jest ¶rednia z np 130 non stop ni¿ 250> 80 itd.....
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2754 dnia: Grudzień 17, 2013, 14:51:02 »
dlatego ja od samego pocz±tku nie narzeka³am na 7,1 jakie ma Kaja a cieszy³am siê jak spad³o na 6,8.....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline Szybki kot

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 514
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2755 dnia: Grudzień 17, 2013, 15:19:45 »
Dopiero pod³±czenie do CMG daje pojecie jak siê uk³adaj± naprawdê cukry w ci±gu dnia. Moje dziecko nie chce drugiego wk³ucia, ale chyba go przekonam do  wziêcia na próbê. Prawda jest taka,¿e pomiêdzy mierzeniami, mo¿e byæ wysoki cukier. Np mierzymy 2 godziny po jedzeniu jest 130, a przez 1,5 godziny utrzymywa³o siê ponad 200 i dopiero ostanie pó³ godziny spad³o.... Ja np w ogóle nie patrze na ¶redni± na glukometrze...


Pozdrawiam.
Paradigm 722, Quick-set, Novorapid

Offline beti1980

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 222
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2756 dnia: Grudzień 17, 2013, 20:46:09 »
Cytat: "Szybki kot"
Np mierzymy 2 godziny po jedzeniu jest 130, a przez 1,5 godziny utrzymywa³o siê ponad 200 i dopiero ostanie pó³ godziny spad³o..

Cytat: "Szybki kot"
Dopiero pod³±czenie do CMG daje pojecie jak siê uk³adaj± naprawdê cukry w ci±gu dnia


Z tym siê zgodzê. U Filipa czêsto po ¶niadaniu idzie w górê 200-250 a 2,20h od ¶niadania leci na ³eb na szyjê i potrafi w 35-40 minut spa¶æ do 70-80. Czêsto jest te¿ tak po kolacji wiêc i to mo¿e podwy¿szaæ HbA1c je¶li jest czêsto.
Paradigm 722, Sure-T 6/60, Insulina: NovoRapid

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2757 dnia: Grudzień 18, 2013, 12:58:27 »
u nas te¿ czêsto takie górki po sniadaniach
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2758 dnia: Grudzień 18, 2013, 19:32:55 »
u nas te¿ by³y takie górki po ¶niadaniu i zaczê³am podawaæ przed³u¿onego na 1 wbt do ka¿dego ¶niadania i jest ok
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline renata153

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2759 dnia: Grudzień 18, 2013, 19:57:56 »
Nasz wynik z wrze¶nia 7,5 ale( dzisiaj siê dowiedzia³am) i tak dobrze jest bo wcze¶niej  by³o wiêcej. No niestety 2 stycznia obowi±zkowo do szpitala mamy siê zg³osiæ. Dzisiaj nie robili ¿adnych badañ, zostawili to na styczeñ
Peny , Novorapid, Lantus