Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 522701 razy)

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2445 dnia: Grudzień 27, 2012, 13:01:54 »
Cytat: "lenka3"
a powiem wam ¿e moje posty tez kiedy¶ skasowane zosta³y jak pisa³am do ANitki o firany i nawet dosta³am prywatn± wiadomo¶c ¿e zopsta³y skasowane a nic tam z³ego nie by³o :(

lenka... osobi¶cie je usunê³am bo by³o to ju¿ nieaktualne.....
a usuwanie jest od czasu do czasu potrzebne, by by³ na forum porz±dek..... niestety sami za¶miecamy tematy- a potem ratunku bo nie mo¿emy niczego znale¼æ.....
taka rzeczywisto¶æ.....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2446 dnia: Grudzień 27, 2012, 21:31:30 »
Cytat: "asiakrzysiek1"
Adam te¿ bardzo s³abo przybiera³ na wadze,praktycznie licz±c od momentu kiedy wróci³ do wagi z przed choroby to przyty³ zaledwie nieca³e 1,5 kg przez ok rok pani doktor nie sugerowa³a celiaki ale zwiêkszy³a ilo¶æ ww w dziecie z 17ww na 20 , moje dziecko po prostu za du¿o spala bo jest w ci±g³ym ruchu a poza tym staram siê aby jedzienie nie by³o za t³uste , to od czego ma tyæ jesli s³odycze s± w ma³ych ryzach , nie zawsze dostaje to na co ma ochotê....

ja swoich wymiennikow nie licze... jem ile chce i kiedy chce... to tak szczerze..

i jem.. roznie.. raz 10 ww a raz 30 ww.. ale ogolnie to du¿o, a i tak nie tyje. jem dosyc zdrowo, slodycze sa, ale warzywa, owoce tez.. 2,5 kg na 1,5 roku  i 6 cm ... to bilans nie wyglada za fajnie , w stosunku wzrostu do wagi

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2447 dnia: Styczeń 11, 2013, 16:02:52 »
dzisiaj odebra³am wynik ... 5,5 :D
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2448 dnia: Styczeń 11, 2013, 16:11:55 »
brawo:)
 chwaliæ siê te¿ trzeba:)
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2449 dnia: Styczeń 11, 2013, 16:31:27 »
Brawo!  :D
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline camilla

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 368
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2450 dnia: Styczeń 11, 2013, 17:01:42 »
No to ¿eby tak weso³o nie by³o nasza Hba1c 8,0.
Pompa Accu Chek Combo, insulina Humalog, glukometr Optium Xido

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2451 dnia: Styczeń 11, 2013, 18:03:33 »
camilla zdarza siê.... oby kolejna by³a lepsza:)
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2452 dnia: Styczeń 13, 2013, 22:34:50 »
Nasza dzisiejsza to 7,22   cieszê siê z tego wyniku, bo Czarek ci±gle chory jest i cyrk z cukrami mieli¶my i mamy nie ma³y.
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2453 dnia: Styczeń 18, 2013, 18:15:15 »
Noo, robiê postêpy... Poprawi³am hba1c z 8,9 na 8,4 wiêc jaki¶ krok naprzód. :D idzie ku dobremu, zw³aszcza ¿e teraz mam okres naprawdê ³adnych cukrów. :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2454 dnia: Styczeń 18, 2013, 22:07:14 »
Nasza 6,8 nie jest ¼le ale mog³o by byæ lepiej.
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2455 dnia: Styczeń 18, 2013, 22:32:34 »
bardzo ³adna....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline agh_sko

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 64
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2456 dnia: Styczeń 19, 2013, 01:15:54 »
Gdy dosta³am siê na Izbê przyjêæ zrobili mi hemoglobinkê, po jaki¶ 2tygodniach przysz³y wyniki. Ponad 12 :evil: , kilka dni temu zrobi³am sobie badanie, nie wiem czy nie za wcze¶nie. Bo dopiero 2miesi±ce od choroby, ale dietetyczka chcia³a zobaczyæ efekty diety:P Hmm, tylko wyniki jako¶ siê zapodzia³, nie bardzo widzi mi siê ponowne k³ucie, ale jak mus to mus. Mam nadziejê, ¿e zejdê chocia¿ do 11, a jak by by³o 10 po 2miesi±cach to ju¿ rewelacja^^
H.Sienkiewicz- Szczê¶cie jest tam gdzie widzi je cz³owiek

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2457 dnia: Luty 08, 2013, 15:08:29 »
nasza 6,09  :)  (z ostatnich 3 miesiêcy na pompie i z accu chek performa nano)
jestem zadowolona :)
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline Alicja

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 88
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2458 dnia: Luty 08, 2013, 15:38:44 »
Hej, ja te¿ dzisiaj odebra³am wyniki HbA1c nawet ok, bo to jeszcze sprzed pompy 6,6%, ale martwiê siê , bo anty TPO jest 104 to trochê za du¿o, oby to nie by³a choroba Haschimoto, poza tym wszystkie wyniki ok ³±cznie z TSH i FT4. Pozdrawiam
Alicja mama Mai
pompa Accu-Check Combo, FlexLink 8/60 NovoRapid

Offline Ula74

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 139
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2459 dnia: Luty 08, 2013, 16:21:23 »
Super wyniki dziewczyny,gratulujê :)
Ula