Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 605050 razy)

Offline Agata

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 489
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2940 dnia: Grudzień 21, 2014, 13:08:00 »
Dziêki dziewczyny
Klara te¿ mia³a swoje pierwsze samodzielne szkolenie - powiedziano ¿e wie i umie wiêcej ni¿ starsze od niej dzieci
jestem z niej bardzo dumna
Agata

pompa Accu Check Spirit, wk³ucia Rapid-D Link 6mm/20; Novorapid

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2941 dnia: Luty 10, 2015, 12:43:22 »
Nasza hemoglobina na 4 lata cukrzycy 6,0!!!  :lol:  bardzo siê cieszê!
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline Agata

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 489
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2942 dnia: Luty 10, 2015, 18:18:53 »
super gratulacje :grin:
Agata

pompa Accu Check Spirit, wk³ucia Rapid-D Link 6mm/20; Novorapid

Offline lenka3

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 442
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2943 dnia: Luty 10, 2015, 18:19:40 »
rewelacja !!!
accu-chec combo, Humalog, flexlink 6mm/30cm

lenka

S³odki-Bezglutek najwspanialsza córeczka na ¶wiecie!

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2944 dnia: Luty 10, 2015, 18:22:07 »
Gratulujê :-) Wspominam takie wyniki ..... bo niestety u nas ost. 3 wyniki powy¿ej 7. Teraz 7,5  :evil:

Dojrzewanie to raz, a dwa bunt gada jednego
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2945 dnia: Luty 10, 2015, 23:00:24 »
Dziêki. Póki co ciesze siê tym co mam bo nie wiadomo jaka Natalia  bêdzie pó¼niej..
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline aga1607

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 77
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2946 dnia: Luty 11, 2015, 08:59:17 »
¦wietna hemoglobina , gratulujê , ja przed chwil± odebra³am wyniki i u nas jest 6,5, te¿ jestem zadowolona .W sumie przez cztery lata mie¶cimy siê w tym przedziale.

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2947 dnia: Luty 11, 2015, 09:40:42 »
Musimy walczyæ o ka¿dy wynik.

Niestety bêd± okresy w ¿yciu naszych dzieci kiedy bêdzie trudniej o dobre cukry. Ja czêsto jak s³ysza³am o okresie dojrzewania my¶la³am sobie ¿e kto jak kto ale ja na pewno to ogarnê.

Nic bardziej mylnego.
Kacper zacz±³ rosn±æ skokowo, dojrzewa  -  co ju¿ widaæ go³ym okiem + czuæ  :wink:

Jedna noc idealna albo za niska, a potem dwa tygodnie cukrów po 300 nad ranem ..... i tak w kó³ko.
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline ryszard705

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 176
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2948 dnia: Luty 12, 2015, 20:39:23 »
nie chce sie  chwalic  6,1

Offline Ula74

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 139
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2949 dnia: Luty 14, 2015, 01:11:02 »
6,1 wielkie gratulacje ryszard705.
U nas 7,1,marzê o stabilizacji i lepszym wyniku.
Tak jak pisze EVITA-ten okres dojrzewania jest koszmarny.
Kiedy¶ wszystko by³o jakby ³atwiejsze.
Teraz ,mimo,¿e bardzo siê staramy,Ola jest zdyscyplinowana,samodzielna,bez buntu,pilnuje siê bardzo,ró¿nie to u nas idzie z poziomami.
Strasznie to wyczerpuj±ce.
Ula

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2950 dnia: Luty 22, 2015, 02:44:19 »
Wyl±dowa³am niedawno na pogotowiu i od razu przy okazji zbadali mi hemoglobinê. Jako, ¿e od ostatniego czasu ¿ycie mi siê pieprzy delikatnie mówi±c, to i cukry niezbyt dobre. Aktualnie - 10,5...
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2951 dnia: Luty 22, 2015, 11:10:14 »
Czyli trza zadbaæ o siebie..mimo wszystko....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline matimartyna

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 902
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2952 dnia: Luty 22, 2015, 14:39:39 »
Gawor sporadycznie siê odzywam ale tym razem zabiorê g³os, bo od dawna jak jeste¶ na forum masz problemy z cukrami i to bardzo wysokimi. Zawsze jakie¶ wyt³umaczenie w stylu, bo s± problemy. Byæ mo¿e moje pisanie nic nie da ale zapytaj w szpitalu dla dzieci i m³odzie¿y ile jest przypadków m³odych ludzi, którzy "za pó¼no" zabrali siê za swoje cukry, dzisiaj ju¿ nie ¿yj±, bo robili dok³adnie to co Ty robisz. Na youtube te¿ jest trochê przyk³adów. Wysokie cukry mog± siê zdarzaæ ale tylko i wy³±cznie z powodu choroby, problemów z dojrzewaniem itp. Takie problemy s± w sumie krótkotrwa³e i nie powoduj± takich wyników hemoglobiny. Moim zdaniem d±¿ysz do tych, których ju¿ nie ma z nami na w³asne ¿yczenie. W zale¿no¶ci od genów jakie masz takie postêpowanie spowoduje powik³ania lub ju¿ je spowodowa³o i za chwilê nie bêdzie odwrotu. To Ty musisz chcieæ by by³o inaczej, a nie wszyscy wokó³ Ciebie.
Pompa Accu-Chek Combo, wkłucia teflonowe lub metalowe.

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2953 dnia: Luty 22, 2015, 15:28:03 »
Cytat: "matimartyna"
Gawor sporadycznie siê odzywam ale tym razem zabiorê g³os, bo od dawna jak jeste¶ na forum masz problemy z cukrami i to bardzo wysokimi. Zawsze jakie¶ wyt³umaczenie w stylu, bo s± problemy. Byæ mo¿e moje pisanie nic nie da ale zapytaj w szpitalu dla dzieci i m³odzie¿y ile jest przypadków m³odych ludzi, którzy "za pó¼no" zabrali siê za swoje cukry, dzisiaj ju¿ nie ¿yj±, bo robili dok³adnie to co Ty robisz. Na youtube te¿ jest trochê przyk³adów. Wysokie cukry mog± siê zdarzaæ ale tylko i wy³±cznie z powodu choroby, problemów z dojrzewaniem itp. Takie problemy s± w sumie krótkotrwa³e i nie powoduj± takich wyników hemoglobiny. Moim zdaniem d±¿ysz do tych, których ju¿ nie ma z nami na w³asne ¿yczenie. W zale¿no¶ci od genów jakie masz takie postêpowanie spowoduje powik³ania lub ju¿ je spowodowa³o i za chwilê nie bêdzie odwrotu. To Ty musisz chcieæ by by³o inaczej, a nie wszyscy wokó³ Ciebie.


Trzeba jeszcze wiedzieæ z czym siê aktualnie borykam, ¿eby mnie oceniæ. Dlatego te¿ siê tu ostatnio ma³o odzywam.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2954 dnia: Luty 22, 2015, 22:31:19 »
Wszyscy mamy problemy mniejsze lub wiêksze,  ró¿nie sobie z nimi radzimy ....ale dbaæ o siebie trzeba jeste¶ m³od± kobiet± tak naprawdê zaczynaj±ca dopiero doros³e ¿ycie , nikt ciê nie ocenia bo sami dokonujemy wlasnych wyborów,  ale mo¿e za rok albo dalej oka¿e siê  tak jak napisa³a martynina ¿e bêdzie ju¿ za pó¼no i zaczn± siê powik³ania a nie wierzê ¿e w przyszlosci nie bedziesz chcia³a byæ mam±..
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid