Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 605051 razy)

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2910 dnia: Wrzesień 22, 2014, 18:43:07 »
Cytat: "gawor93"
Nie, nic to nie da i wcze¶niej nie dawa³o.
¯yczê Ci,Aby¶ przede wszystkim uwierzy³a w skuteczno¶æ terapii.Wiem,¿e choruj±c na hashi mamy predyspozycje do do³ków czêstszych,ni¿ inni,wiêc mocno trzymam za Ciebie kciuki! :)
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2911 dnia: Wrzesień 22, 2014, 23:35:29 »
Cytat: "joanna ostrowsk"
Cytat: "gawor93"
Nie, nic to nie da i wcze¶niej nie dawa³o.
¯yczê Ci,Aby¶ przede wszystkim uwierzy³a w skuteczno¶æ terapii.Wiem,¿e choruj±c na hashi mamy predyspozycje do do³ków czêstszych,ni¿ inni,wiêc mocno trzymam za Ciebie kciuki! :)


To nie przez hashimoto, to przez problemy osobiste, ale staram siê.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2912 dnia: Wrzesień 23, 2014, 08:23:12 »
Wow to wychodzimy na prost± po wiosennej powy¿ej 7 wczorajsza 6,6:))) Jurek nie ma praktycznie niedocukrzeñ:)) zdarzaj± siê oczywi¶cie pojedyncze wyskoki -lub wyskoki parogodzinne jak moje "ulubione" quicksety odmawiaj± wspó³pracy. Mam nadzieje ¿e nastêpna bêdzie jeszcze ni¿sza - jak doprowadzimy noce  (rano nadal w poziom 120-150). Ale nie narzekam:). Jerz od czerwca urós³ 4cm, pryszcze na nosku siê pojawiaj± czyli okres dojrzewania zbli¿a siê wielkimi krokami. Jerz ma w bazie na dzieñ dzisiejszy ok.12j i dziennie idzie ok 30j (ww nie liczê ale mam wra¿enie ¿e jest wstanie chwilami po¿reæ wszystko czyli pewnie ze 20-30ww )
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Ula74

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 139
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2913 dnia: Wrzesień 23, 2014, 09:18:59 »
Mania ,bior±c pod uwagê okres dojrzewania,bardzo dobra hemoglobinka.
U Oli ostatnia 6,7 i bardzo mnie cieszy ten wynik,po wcze¶niejszych powy¿ej 7,mimo naszych wieeelkich starañ.
D±¿ymy do jeszcze ni¿szego wyniku i my¶lê,¿e jeste¶my na dobrej drodze,chocia¿ popsu³y siê trochê cukry w nocy i poranne s± za wysokie( z nockami wcze¶niej nie by³o problemów,muszê popracowaæ nad baz±)
Gawor,trzymam kciuki za przezwyciê¿anie problemów,trzeba wierzyæ,¿e bêdzie lepiej i cieszyæ siê z ma³ych rzeczy,z których sk³ada siê ca³e nasze ¿ycie :)
Ula

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2914 dnia: Wrzesień 24, 2014, 14:28:17 »
Odebra³am dzi¶ wyniki. Lepiej ni¿ jaki¶ czas temu, ale rewelacji nie ma.

9,0
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2915 dnia: Wrzesień 25, 2014, 08:43:32 »
Fakt, Gawor, kto¶, kto nie wiedzia³, ¿e wcze¶niej mia³a¶ wy¿sz± hba1c i nic nie wiedzia³ o Twoich staraniach w d±¿eniu ku lepszej hb, móg³by powiedzieæ, ¿e masz hb beznadziejn±. I nie uwzglêdniaj±c Twoich starañ to hb jest faktycznie wysoka. Ale maj±c w pamiêci Twoje postanowienie, ¿e poprawisz hb i Twoje starania, ja napiszê: "Gratulujê". :) Bo tendencja jest spadkowa :) a ja wiem, ¿e zej¶æ z takiej hb to wcale nie prosta i szybka sprawa.
Powodzenia dalej, nastêpna bêdzie jeszcze ni¿sza! :)
Ja swoj± hb idê robiæ w poniedzia³ek.
p.s. hmm, nie mam pomys³u, jakby Ciê namówiæ na jak±¶ terapiê i szczerze mówi±c to chyba nie zamierzam namawiaæ, bo dobra terapia zale¿y te¿ od dobrego psychoterapeuty - mia³a¶ szczê¶cie trafiæ na takiego? mo¿e u Ciebie zadzia³a nie jeden raz, a kilka razy? hmm, mo¿e byæ tak, ¿e depresja wp³ywa u Ciebie na cukrzycê (i cukry), albo cukrzyca jest jedn± z przyczyn depresji. Chocia¿ czasami nie warto skupiaæ siê nad przyczynami, tylko dzia³aæ. powodzenia Gawor, wierzê w Ciebie :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2916 dnia: Wrzesień 25, 2014, 14:39:36 »
Nie, to nie cukrzyca. ¯ycie uczuciowe po prostu leg³o mi w gruzach i tymczasowo to potrwa, ale odbijê siê od dna. Kwestia czasu, cukry staram siê nadal pilnowaæ :)
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline aga1607

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 77
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2917 dnia: Wrzesień 30, 2014, 09:55:22 »
My wczoraj odebrali¶my wyniki , hemoglobina  6,51 .W sumie ok. ,tylko mia³ sporo glukozy w moczu.Jak nie jedno to drugie

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2918 dnia: Październik 09, 2014, 17:27:12 »
Mat od jakiego¶ czasu sam dba o swoj± cukrzycê - sam dobiera dawki insuliny. Po drastycznym zwiêkszeniu bazy i przeliczników wreszcie poziomy wygl±daj± akceptowalnie. Hb (sprzed 3 m-cy) 6,8. Jestem dumna z synusia :D Dzisiejsz± poznamy pewnie za 3 m-ce, ale z ca³± pewno¶ci± nie bêdzie gorsza.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Vanilla

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 7
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2919 dnia: Październik 15, 2014, 19:21:54 »
7,3% i jestem zadowolona. Najni¿szy wynik od paru dobrych lat. Jestem przekonana, ¿e uda mi siê zej¶æ poni¿ej 7.

[ Dodano: Sro 15 Pa¼, 2014 ]
:)

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2920 dnia: Październik 16, 2014, 08:00:33 »
nasza hemoglobina to 6,0  :grin:  :grin: . To jak dot±d najlepszy wynik. Najgorszy dot±d to 7,0 .
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2921 dnia: Październik 16, 2014, 08:01:46 »
aneta987, BRAWO!!!  :grin:
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline beti1980

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 222
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2922 dnia: Październik 17, 2014, 16:55:46 »
aneta987, super! Gratuluje :)
Paradigm 722, Sure-T 6/60, Insulina: NovoRapid

Offline matimartyna

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 902
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2923 dnia: Październik 20, 2014, 14:12:43 »
Mój wynik HbA1c z pi±tku 5,8%.
Pompa Accu-Chek Combo, wkłucia teflonowe lub metalowe.

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2924 dnia: Październik 20, 2014, 14:22:17 »
Matimartyna suuuuper - pewnie jak podjadasz do dajesz insulinê :P
paradigm 722 sure-t 6mm