Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 522709 razy)

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2805 dnia: Kwiecień 12, 2014, 13:47:39 »
KOchani, a ja muszê siê Wam pochwaliæ - moja ostatnia hab1c to 7,5!! Pewnie dziwicie siê, sk±d ta rado¶æ, bo w porónaniu do niektórych wyników jest to b. du¿o - ale ja siê bardzo cieszê, bo ostatnie hba1c (od jakich¶ 2 lat) by³y na poziomie 8,2-8,8 i nijak nie mog³am zej¶æ z wysokich, nieuregulowanych cukrów na w miarê w normie i uregulowane. W ka¿dym b±d¼ razie jest to dla mnie sukces i na pewno teraz bêdzie ³atwiej zej¶æ jeszcze ni¿ej. :) Co za rado¶æ :) :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline iwa2

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 309
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2806 dnia: Kwiecień 12, 2014, 15:52:04 »
gratuluje :)
Pozdrawiam Iwa2
Pompa Accu Chek Combo FlexLink

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2807 dnia: Kwiecień 12, 2014, 19:18:25 »
pinczerko..my¶lê ¿e to bardzo przyzwoita hemoglobina:)
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2808 dnia: Kwiecień 12, 2014, 21:19:18 »
Pinczerko gratulacje ogromne  :)
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2809 dnia: Kwiecień 14, 2014, 19:25:23 »
brawo Agnieszka ! :D

Offline Jasmin

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 94
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2810 dnia: Kwiecień 16, 2014, 09:25:09 »
No i na nas przysz³a pora. Po roku od zachorowania hemoglobina 6,8. Trochê jestem rozczarowana bo my¶la³am, ¿e bêdzie ni¿ej. No ale. Trzeba siê teraz bardziej postaraæ aby na staro¶æ nie by³o komplikacji.
Paradigm 722, Quick-set 6/60, Humalog

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2811 dnia: Kwiecień 16, 2014, 09:59:22 »
bardzo ³adna hemoglobinka:0
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2812 dnia: Kwiecień 16, 2014, 15:05:30 »
Wielu by da³o wszystko za taki wynik 6,8 :)   BRAWO!!!  :)  :smile:
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2813 dnia: Kwiecień 16, 2014, 15:28:23 »
Dziewczyny!Bardzo ³adne wyniki-tak trzymaæ! :)
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2814 dnia: Kwiecień 16, 2014, 19:29:14 »
Oj tak i ja bym ju¿ sobie ¿yczy³a tylko poni¿ej 7 ......
4 lata choroby wyniki by³y super, poni¿ej 6,5 ...... a teraz to ju¿ bez komentarza  :evil:  co gad jeden wyczynia
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2815 dnia: Kwiecień 16, 2014, 20:25:29 »
Evito,przepraszam,¿e tak napiszê,ale mo¿e mo¿na "postraszyæ"go zakazem p³ywania?
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline Beata77

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 382
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2816 dnia: Kwiecień 17, 2014, 10:03:50 »
Wiem Ewa o czym piszesz.. niestety... Mi ju¿ brakuje argumentów. Straszenie joanna ostrowsk pomaga na góra dwa dni , wszelkie zakazy te¿ nie dzia³aj±. Do tego dochodzi dojrzewanie które naprawdê ostro nam miesza w poziomach i szczerze powiem ¿e mam ju¿ dosyæ. Chyba przesta³am nad tym choróbskiem panowaæ. Nasza ostatnia hemoglobina to 7,4 i w³a¶ciwie od d³u¿szego czasu siê ona nie zmienia.
Pompa Paradigm 715, wk³ucia Sure-T 6mm
Glukometr -Accu-chek performa nano
Insulina- Novorapid

Mama Laury (11 lat)

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2817 dnia: Kwiecień 17, 2014, 17:08:54 »
Joasiu, przerobi³am ju¿ wszystko co mo¿na. Rozmowy, t³umaczenie, kary, nagrody, straszenie przeró¿nymi rzeczami.

Wiesz nie mogê straszyæ czym¶ czego nie wykonam - nie wychowawcze, brak konsekwencji.
P³ywaæ musi bo to jeszcze powoduje, ¿e wyniki nie s± tak dramatyczne, ostatnia hbac 7,2.

Tak jak pisze Beata, pomaga na kilka dni  a potem odnowa ..... W domu, w wekendy cukry idealne, a w szkole cuuuuuda siê dziej± ..... albo poda za du¿o insuliny na to co dojada, ma hipo, potem odbicie i spirala siê nakrêca, albo nie poda w ogóle ¿ebym siê nie domy¶la³a.
Nie zabraniam, t³umaczê - proszê: zadzwoñ jak nie wiesz ile podaæ.

Nic, przeczekam to jako¶ ale ja ju¿ te¿ nie mam si³y. Nie powiem mierzy cukier, czasem nawet za czêsto, pilnuje siê podczas treningów - dobre i to.

A teraz hit: sprz±ta³am ostatnio ³azienkê i na najwy¿szej pó³ce, która jest do¶æ wysoko znalaz³am papierki po 2 knopersach  :shock: - to ju¿ mnie ca³kiem za³ama³o.
Przyzna³ siê, powiedzia³ ¿e to by³o dawno jak jeszcze podjada³  :shock:

Koñczê temat bo mnie trafia jak nawet o tym piszê.  :evil:
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2818 dnia: Kwiecień 17, 2014, 19:24:50 »
Evito,³±czê siê z Tob± w bólu...Pozostaje wierzyæ,¿e szybko minie okres buntu i wszystko wróci do normy...
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2819 dnia: Kwiecień 17, 2014, 20:18:33 »
EVITA nie warto siê za³amywaæ, zazwyczaj jak zaboli, to cz³owiek dopiero siê opamiêta ;)

Tak czytam te Wasze wyniki i chyba wypada³oby i¶æ w koñcu zrobiæ sobie te¿ kontrolnie hemoglobinê. Czy chocia¿ cokolwiek spad³o, czy nadal piêkne 12 :P
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®