Autor Wątek: Pizza  (Przeczytany 38787 razy)

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #75 dnia: Czerwiec 29, 2014, 20:30:39 »
Mam pytanie o pizzê bo pomimo i¿ poda³am przed³u¿ony od razu na 8wbt-12 godz (codzienny przelicznik 0,4j podnios³am o 50%) bo pizzy mój synu¶ zjad³ strasznie du¿o ja nie by³am w stanie tyle zje¶æ jakie¶ 420 g tego by³o 4 kawa³ki pizzy 26 cm  + sos pizza z salami choæ nie by³o go za du¿o , to cukier po 2 godzinach by³ 75 a po 4 godz ju¿ 315 i trudno by³o zbiæ
Czy za d³ugi przed³u¿ony poda³am mo¿e trzeba by³o podaæ na 6 godzin tylko?
Chyba generalnie z przed³u¿onym mam problem bo po urodzinach na sali zabaw wywali³o po 8 godzinach pomimo i¿ przed³u¿ony by³ na 7 godzin , cukier by³ dobry do 140 do 5 godzin a po 8 wywali³o na 270
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #76 dnia: Czerwiec 29, 2014, 22:04:12 »
nigdy nie podawa³am jeszcze przed³u¿onego na 12 godzin..... najwiêcej to na 6 h.....na moje to mog³o byæ odbicie i dlatego trudno by³o zbijaæ....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #77 dnia: Czerwiec 29, 2014, 22:16:28 »
U nas te¿ nigdy przed³u¿ony na tak d³ugo-max 5h...
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #78 dnia: Czerwiec 29, 2014, 22:36:47 »
ja pizze licze tak: 100g-2,5ww i 2wbt na 3h
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #79 dnia: Czerwiec 30, 2014, 10:40:12 »
ok tak pomysla³am ¿e za d³ugi czas nabi³am ale to dlatego ¿e 8 wbt to bardzo duzo
za jakis czas nastepna próba wtedy puszcze na 6 godzin i zobaczymy
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #80 dnia: Czerwiec 30, 2014, 14:42:29 »
ja na pizzê puszczam na 8 h
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Agata

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 489
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #81 dnia: Lipiec 01, 2014, 00:13:21 »
Ja te¿ zawsze wbt na 8 godzin i zawsze cukier oki :grin:
Agata

pompa Accu Check Spirit, wk³ucia Rapid-D Link 6mm/20; Novorapid

Offline lenka3

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 442
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #82 dnia: Listopad 22, 2014, 21:49:13 »
A powiedzcie mi jak liczycie pizzê.  Robiê domow± i jak mam przeliczyæ?  Dodaæ wszystkie sk³adniki ww obliczyæ z tego surowego ciasta?  A pó¼niej jak to zwa¿yæ jak sk³adniki do³o¿ê.  Czy sk³adniki tez mam dodaæ i pó¼niej podzieliæ na ilo¶æ kawa³ków czy zwa¿yæ.  Nie wiem dzi¶ po pizzy masakra ros³o zamiast spadaæ i tak jak widzê po 6 godz
accu-chec combo, Humalog, flexlink 6mm/30cm

lenka

S³odki-Bezglutek najwspanialsza córeczka na ¶wiecie!

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #83 dnia: Listopad 23, 2014, 11:14:43 »
ja 100 g pizzy liczê na 2,5-3 ww......i obowi±zkowo dodajê bolus przed³u¿ony na 5-6 godzin....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline lenka3

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 442
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #84 dnia: Listopad 23, 2014, 15:01:00 »
Anitko takiej gotowej juz upieczonej ze wszystkimi dodatkami 100g?  A ile tego przed³u¿onego ?
accu-chec combo, Humalog, flexlink 6mm/30cm

lenka

S³odki-Bezglutek najwspanialsza córeczka na ¶wiecie!

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #85 dnia: Listopad 23, 2014, 17:35:22 »
Ja te¿ daje na 100g 2,5ww gotowej pizzy z wszystkimi dodatkami, a przed³u¿onego 2 wbt na ca³o¶æ na 4 godziny. Na sos nie daje osobno insuliny, bo zu¿yje go mo¿e z 2 ³y¿ki.
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline beti1980

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 222
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #86 dnia: Listopad 23, 2014, 21:52:00 »
lenka3,  ja robiê te¿ sama w domu. ciasto mam ju¿ przeliczone, tzn. wszystkie sk³adniki zwa¿one i ca³e ciasto przeliczone a dodatki jak robiê to wa¿ê i przeliczam na szybko i staram siê je roz³o¿yæ równomiernie. Upieczon± nie wa¿e tylko dzielê na 6-8 kawa³ków i liczê ile ww i wbt na 1 kawa³ek. U nas ¶rednio ca³a pizza ma 22-23ww i oko³o 6wbt.
Paradigm 722, Sure-T 6/60, Insulina: NovoRapid

Offline Malalcia

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 114
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #87 dnia: Listopad 24, 2014, 08:51:05 »
hej

Ja sama robiê pizze. Na 70 gram ciasta wychodzi mi 3 ww.
WBT nie zdarzy³o mi siê podaæ bo zazwyczaj pizza jest bez sera tylko sos pomidorowy ciut szynki i pomidorki. Ale jak ju¿ mam ser to wtedy go przeliczam.
Generalnie jak piekê pizze to ka¿dy ma swoj± w³asn±, tak wiêc dla Weronisi odliczam na etapie przygotowania.
Poza domem jeszcze nie jad³a pizzy.

Offline lenka3

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 442
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #88 dnia: Listopad 24, 2014, 10:46:03 »
dziêki kochane jeste¶cie ! nastêpnym razem przelicze i dodam te¿ przed³u¿onego zobaczymy jak sobie poradzimy. wczoraj np. na kolteta w panierce da³a nieca³e 2 wbt  (0,5 j) na 4 h i by³o super. musze chyba dawaæ na wszystko co ma wbt . dot±d nie dawa³y¶my i by³o ró¿nie.
accu-chec combo, Humalog, flexlink 6mm/30cm

lenka

S³odki-Bezglutek najwspanialsza córeczka na ¶wiecie!

Offline Angie

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 412
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #89 dnia: Listopad 24, 2014, 17:00:27 »
lenka3,  naprawdê polecam przed³u¿one. Moja Lena od dawna dostaje na rzeczy typu pizza, pierogi, miêso, nale¶niki.  Jakby na pizzê nie dosta³a to na bank mia³aby 300-400 cukru.
medtronic 722, wk³ucia sure t /adr/flex link,  Novorapid