Autor Wątek: Nadopiekuñczo¶æ  (Przeczytany 28432 razy)

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #75 dnia: Marzec 13, 2007, 09:26:15 »
Nie do¶æ ¿e zmagamy siê z sam± chorob±,to jeszcze ze stereotypami.Moi rodzice i te¶ciowie czyli dziadkowie Asi,na pocz±tku zaczeli zwoziæ mi produkty nazywane "bez cukru albo dla diabetyków"Pokaza³am im tabelki tych produktów i tych normalnych.Prawie siê nie ró¿ni³y,potem kaza³am im spróbowaæ tych wynalazków.Nie muszê mówiæ jak im smakowa³y  :mrgreen:  :D  :P Potem zaczeli jej dawaæ pieni±¿ki,a teraz jak przyjad± daj± normalne ³akocie i ju¿ nie dziwi± siê ¿e Asia nie zjada ich od razu. :grin:
*pozdrawiam  Marzena

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #76 dnia: Marzec 13, 2007, 12:56:50 »
Co do tej kwestii to od razu mi siê przypomina nasze spotkanie u Bikera. :) :) :) Co¶cie dziewczyny przynios³y? :D No co? :D :D :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #77 dnia: Marzec 13, 2007, 16:37:36 »
No co ? :D Pochwalcie sie bo jestem ciekawa :D Pewnie czekoladki  :lol:  :lol:  :lol:
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #78 dnia: Marzec 13, 2007, 17:59:19 »
I pewnie ze "szpirytusem" :D  :P
*pozdrawiam  Marzena

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #79 dnia: Marzec 13, 2007, 19:58:33 »
Ja siê przyznam - ja przynios³am pierniczki z adwokatem  :grin:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #80 dnia: Marzec 13, 2007, 20:01:37 »
hahahah :D No ladnie ³adnie :D Ale to jest wasza nadopiekuñczo¶æ :D :D :D Dbacie o siebie nawzajem zeby wam cukier nie spad³ za nisko :D :D :D :D :D :D :D :D
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline betina_t

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 403
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #81 dnia: Marzec 19, 2007, 21:49:00 »
to fakt ¿e u  ludzi jest stereotyp i cukrzyca kojarzy siê z lud¼mi starszymi, grubymi i z jakimi¶ dodatkowymi chorobami. Ostatnio nawet w jakiej¶ gazecie by³o o T2 i jakie¶ bzdury pisali, spróbuje znale¼æ to napiszê kilka fragmentów.
Karolka lat, 12,5;)
"Silni wygrywaj± ze s³abymi, inteligentni z silnymi"

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #82 dnia: Marzec 19, 2007, 22:42:31 »
Ostatnio w niedzielê ok 7 rano w tvp1 wpad³am na wywiad z jakim¶ lekarzem.Najpierw pokazali dziewczynê 18 letni± z pomp± ,a potem rozmawiali tak jakby  dotyczy³o to typu2 , o profilaktyce,jakby mo¿na by³o zapobiegaæ typowi1  :roll:  Dziennikarze  nie s± merytoryczne przygotowani do wywiadów na temat cukrzycy ,chc± zrobiæ co¶ dobrego,ale  robi± du¿o  z³ego ,bo pog³êbiaj± wszelkie stereotypy,zamiast dawaæ prawdziw± wiedzê.A potem mamy takie reakcje ludzi jak ostatnio w uwadze.
*pozdrawiam  Marzena

Offline Iza

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1266
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #83 dnia: Marzec 19, 2007, 22:44:54 »
Cytat: "emkaa"
Dziennikarze nie s± merytoryczne przygotowani do wywiadów na temat cukrzycy ,chc± zrobiæ co¶ dobrego,ale robi± du¿o z³ego ,bo pog³êbiaj± wszelkie stereotypy,zamiast dawaæ prawdziw± wiedzê.A potem mamy takie reakcje ludzi jak ostatnio w uwadze.


Ca³kowicie siê zgadzam :!:

Offline betina_t

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 403
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #84 dnia: Marzec 22, 2007, 22:41:47 »
Znalaz³am gazetê o której wczesniej pisa³am jest to Claudia marcowa, tylu³ artyku³u " B±dz m±dra przed cukrzyc±" po pierwsze nie napisali ¿e s± dwa rodzaje cukrzycy i kto najczê¶ciej na jaki typ choruje. dalej w arykule pisze ¿e ludzie jedz± coraz wiêcej fast foodów, nie przestrzegaj± diety, tyj± i ¿e to mo¿e siê przyczyniæ do powstania cukrzyce T2 i ¿e dotyka g³ównie doros³ych, ale coraz czê¶ciej przydarza siê ona te¿ nastolatkom  a nawet dzieciom ??
Jest tu równie¿ opis, ¿e na rynku jest pompa insulinowa "miniaturowa ", a w ubieg³ym roku pojawi³a siê pompa z dodatkowymi urz±dzeniami ( chodzi pewnie o mini med 722 ) która mierzy poziom cukru we krwi i " podpowiada" jak± dawkê insuliny podaæ i ¿e zachowuje siê niemal jak prawdziwa trzustka. (  wed³ug mnie powinni to dok³adniej opisaæ). Czytaj±c ten artykó³ wiem ¿e chodzi o T2 a nie o T1 ale potencjany czytelnik o tym nie wie.
Karolka lat, 12,5;)
"Silni wygrywaj± ze s³abymi, inteligentni z silnymi"