Autor Wątek: Nadopiekuñczo¶æ  (Przeczytany 28273 razy)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #60 dnia: Marzec 07, 2007, 05:03:15 »
Cytat: "grazyna"
Powodzenia.
Cytuj
Nie dziêkujê :)
Cytuj
:?:
 :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #61 dnia: Marzec 07, 2007, 22:23:16 »
:?:
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline agnieszka752

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 248
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #62 dnia: Marzec 08, 2007, 10:32:26 »
Czytaj±c wasze posty na temat nadopiekuñczo¶ci wcale, ale to wcale siê wam nie dziwiê. Sama jestem bardzo przewra¿liwiona i patrz±c w przysz³o¶æ mojej Ali nie wiem jak to bêdzie. Ala ma dopiero nie ca³y roczek, wasze dzieci s± starsze. Przy hiperinsulinizmie nie podajemy insuliny, bo i tak ma jej za du¿o. Wasze pociechy musz± lub ju¿ musia³y nauczyæ siê jeszcze oprócz pomiaru cukru dodatkowo podawaæ insulinê, a tak¿e przeliczaæ jednostki. Sporo tego wszystkiego. Ale przy tak wspania³ych rodzicach dadz± sobie napewno radê. Pozdrawiam gor±co!!!!
**************

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #63 dnia: Marzec 08, 2007, 12:53:22 »
agnieszka752, nie ma innej mo¿liwo¶ci :)
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #64 dnia: Marzec 08, 2007, 12:54:38 »
Kto¶ tu przycukrowa³... He, he...
:*
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #65 dnia: Marzec 08, 2007, 12:58:42 »
Ale zawsze jakos tak mi³o, nie?
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline agnieszka752

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 248
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #66 dnia: Marzec 08, 2007, 13:37:20 »
Oj tam od razu "przycukrowa³"!     :lol: Wiosna nastraja mnie tak dobrze. A pochwa³y siê wam nale¿±!!!!!!!!
**************

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 08, 2007, 18:28:05 »
Dziewczyny macie wspania³e dzieciaki i tylko sie cieszyæ ,¿e sobie radz± . Ta choroba zmusza do rozwagi i samodyscypliny,i dzieci to szybko dostrzegaj± i stosuj± w ¿yciu.
 :)  :)  :)
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline Madziula

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #68 dnia: Marzec 12, 2007, 21:50:20 »
wiecie co?Nie wiem jak moim rodzicom a dziadkom Mateusza wyt³umaczyæ dlaczego Mati do ka¿dego posi³ku przyjmuje insulinê i co najmniej co 2godziny mierzy sobie cukier a czasem cze¶ciej jak np.pobiega czy po d³u¿szym intensywnym spacerze,uwa¿aj± ¿e przesadzam.Nie przyjmuj± do wiadomo¶ci tego co im t³umacze.Ca³y czas twardo uwa¿aj± ze nie powinnam s³odyczy Matiemu podawaæ tylko te dla diabetyków,¿e moje metody postêpowania doprowadz± do chorób w przysz³o¶ci.Ja wiem ze dobrze postêpujê,tak zosta³am przeszkolona,du¿o dowiedzia³am sie od Was kochani i za to wam dziêkujê :grin: To samo tyczy sie pobytu mojego w szkole z Mateuszem.Nie wiem jak z nimi rozmawiaæ i czêsto nasza rozmowa na te tematy w k³ótniê sie przeradza. :? Macie jaki¶ sposób na tak upartych dziadków?
Magda- mama Mateusza

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 12, 2007, 22:11:33 »
Spróbuj im wyt³umaczyæ ¿e informacje które oni posiadaj± dotycz± cukrzycy typu2 u starszych ludzi.¯e dzieci prowadzi siê tak jak ty to robisz,bo po to ciebie szkolili  w szpitalu.I ucinaj wszelkie dyskusje na ten temat,daj im do poczytania ksi±¿kê o prowadzeniu dzieci z cukrzyc± i powiedz ¿e podyskutujecie jak przeczytaj±.Tyle mi przychodzi na my¶l w tej chwili.Trzymaj siê :grin:
*pozdrawiam  Marzena

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 12, 2007, 22:13:24 »
Madziula, to delikatna sprawa pouczac dziadków, ale dla dobra dziecka moze nale¿a³oby podsunac jak±¶ lekturê albo po uzgodnieniu z lekarzem zabrac na wizytê :?:  :)
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Madziula

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #71 dnia: Marzec 12, 2007, 22:18:43 »
Dziêki za radê :) ,podsunê im ksi±¿kê niech poczytaj± chocia¿ znaj±c ich zdania nie zmieni± :sad:
Magda- mama Mateusza

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #72 dnia: Marzec 12, 2007, 22:26:24 »
Wiadomo, ¿e nie od razu, ale mo¿e da do my¶lenia :)
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #73 dnia: Marzec 13, 2007, 08:24:34 »
No, niestety, jest trochê przes±dów na temat cukrzycy, niekoniecznie zdrowych dla nas.
Ju¿ pisa³am kiedy¶, jak ktos siê dziwi³, ¿e ja jeszcze ¿yjê, bo "ludzie z cukrzyc± to ¿yj± 20 lat"... :-> Wrrr...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #74 dnia: Marzec 13, 2007, 08:39:36 »
Ja te¿ s³ysza³am takie teksty, te cukrzyce powinna róznic inna nazwa nie tylko 1 i 2 :sad:
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/